3 Tudományos munkák Generated by qubit 1.2 2021-05-13 22:18:UTC English Tudományos munkák HU HJMA XIX-13-3 1919 - 1964 Grünvald Fülöp 1 box

Grünwald Fülöp (Sopron, 1887. aug. 31. – Bp., 1964. jan. 3.): tanár, történész. A bp.-i egy.-en nyert bölcsészdoktori ok levelet. 1913-tól a pesti zsidó hitközség polgári isk.-jában tanított. 1919-ben a zsidó fiúgimn.-ban tanár, 1948 után ig. 1959-től az Orsz. Rabbiképző Intézet történeti tanszékének vezetője Harminc éven át ig.-ja volt a Magyar Zsidó Múz.-nak. Történelmi tanulmányaiban a mo.-i zsidóság múltját tárta föl. A Magyar Zsidó Oklevéltárból – Scheiber Sándorral – négy kötetet rendezett sajtó alá. – F. m. A zsidók története Budán (Bp., 1938). – Irod. Scheiber Sándor: G. F. (Soproni Szle. 1964. 2. sz.)<br />

8. Tudományos munkák középkor - újkor 9. Tudományos munkák újkor - legújabb kor 10. A soproni és a Bp-i Zsidó Múzeummal kapcsolatos munkák 11. Országgyűlési jegyzőkönyvek 1849 és 1861

Grünvald Fülöp