4 Tudományos jegyzetek Generated by qubit 1.2 2021-05-13 21:02:UTC English Tudományos jegyzetek HU HJMA XIX-13-4 1919 - 1964 Grünvald Fülöp box

Grünwald Fülöp (Sopron, 1887. aug. 31. – Bp., 1964. jan. 3.): tanár, történész. A bp.-i egy.-en nyert bölcsészdoktori ok levelet. 1913-tól a pesti zsidó hitközség polgári isk.-jában tanított. 1919-ben a zsidó fiúgimn.-ban tanár, 1948 után ig. 1959-től az Orsz. Rabbiképző Intézet történeti tanszékének vezetője Harminc éven át ig.-ja volt a Magyar Zsidó Múz.-nak. Történelmi tanulmányaiban a mo.-i zsidóság múltját tárta föl. A Magyar Zsidó Oklevéltárból – Scheiber Sándorral – négy kötetet rendezett sajtó alá. – F. m. A zsidók története Budán (Bp., 1938). – Irod. Scheiber Sándor: G. F. (Soproni Szle. 1964. 2. sz.)<br />

12. Különféle városok zsidó vonatkozásaival kapcsolatos vegyes nyelvű tudományos munkák 13. IMIT 13a: Az elmúlt év története 5703 (kézirat) 14. Tudományos jegyzetek ( Monumenta Judaica, Mátészalka-Sárospatak-Paks, Chaim ben Aser Ansel)

Grünvald Fülöp