77 Szarvasi Izraelita Hitközség iratai HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
2015-08-23
Generated by qubit 1.2 2022-01-18 22:34:UTC English
Szarvasi Izraelita Hitközség iratai HU HJMA X-77 1860-1951 Szarvasi Izraelita Hitközség 15 kötet + 3 doboz irat HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
Szarvasi Izraelita Hitközség Szarvas Összeírás, memorbuch 2 1914-1944 1 kötet G_M_5_3 Az első világháború és a Holokauszt áldozatainak emlékkönyve 1 1914-1944 1 kötet Névlista - Holokauszt vonatkozású Emlékkönyv Első világháború 1914-1918 Látványraktár2 L2_C1_76 Iratok, 1945 után 11 1944-1970 1 iratcsomó Látványraktár2 L2_C1_76 Látványraktár2 L2_A2_75 Névlisták 1 1945 2 iratcsomó

Különféle névlisták: 377: A Holokauszt áldozatai, a túlélők, segélyezettek, zsinagógába járó tagok, 1945 82: Különböző névlisták, kongresszusi zsidók névsora, a volt ortodox hitközség tagjainak névsora

Névlista - Holokauszt vonatkozású

RG‐39.013M, Selected Records Related to Hungarian Jewish Communities, 1944‐1956. United States Holocaust Memorial Museum Archives, Washington, DC.

Látványraktár2 L2_C1_76 Látványraktár2 L2_A2_75 Dokumentumok a szarvasi zsidók 1944-es kifosztásáról, 1944-1945 2 1944-1946 2 iratcsomó

377. doboz: Az 1600/1944-es Miniszterelnöki rendelet értelmében értékeiket letevők listájái: Szarvasi Hitelbank, Szarvasi Takarékpénztár, Szarvasi Hitelszövetkezet, további pénzintézetek, 1944 A Szavas 2-ik és 4-ik kerületében ingatlant birtokló zsidónak minősülők listája, 1944 Az elhagyott javakból kiosztásra került értékek átvételi elismervényei, 1945 Túlélők kérvényei az elhagyott javaknak minősülő értékek iránt, jelentések az Adófelszólamlási Bizottságnak, 1946‐1948. 82. doboz: Adófizetési ívek: Salgó Miksa, Kertész István, Major György, 1944. június Az Elhagyott Javak Kormánybiztossága helyi részlegének végzése korábbi német tulajdonban lévő építőanyag átadásáról a zsidó közösségnek, 1945. Jelentés a MIOI részére a szarvasi zsidók kifosztásáról A MIOI levele, melyben információt kérnek a Szovjet Hadsereg által elfoglalt korábbi zsidó tulajdonú ingatlanokról, 1945. május 10. Reich Sándor levele a Szarvasi hitközségnek a kifosztás részleteiről, 1946. február 28. A túlélők kérvényei az elhagyott javakból való tárgyak iránt (leltár, átvételi elismervények, 1945-1946 A szarvasi zsidó hitközség levelezése a X. községkerülettel és a MIOI-val a szarvasi zsidó javakról, kifosztásról és a megoldatlan ügyekről, 1946. január – február

1600/1944-es rendelet végrehajtásához kapcsolódó iratok Elhagyott javak Bank-letét, holokauszt / Bank-deposit, Holocaust

RG‐39.013M, Selected Records Related to Hungarian Jewish Communities, 1944‐1956. United States Holocaust Memorial Museum Archives, Washington, DC.

Látványraktár2 L2_C1_76 Zsinagóga helyreállításának iratai 3 1948 1 iratcsomó

A szarvasi zsinagóga helyreállításának dokumenumai, 1948 árajánlat és költségbecslés, tagok felújítási hozzájárulásai stb.

Zsinagóga Adományok

RG‐39.013M, Selected Records Related to Hungarian Jewish Communities, 1944‐1956. United States Holocaust Memorial Museum Archives, Washington, DC.

Látványraktár2 L2_A2_75 Egyesítés iratai 4 1950 1 iratcsomó

Dokumentumok a zsidó hitközségek és intézmények egyesítéséről, 1950. április- október Jegyzőkönyv a Chevra Kadisa beolvasztásáról az egyesített hitközségbe, A MIOI körlevele az egyesítés miatt fellépő, ingatlanokat érintő problémákról.

Unifikáció, 1950

RG‐39.013M, Selected Records Related to Hungarian Jewish Communities, 1944‐1956. United States Holocaust Memorial Museum Archives, Washington, DC.

Látványraktár2 L2_A2_75 Iskola államosításának iratai 5 1950 Magyar Izraeliták Országos Irodája Szarvasi Izraelita Hitközség 1 iratcsomó

A Szarvasi zsidó iskola államosításának iratai A Tankerületi Főigazgató és a MIOI levelei, jegyzőkönyv az államosításról

Magyar Izraeliták Országos Irodája Szarvasi Izraelita Hitközség Államosítás

RG‐39.013M, Selected Records Related to Hungarian Jewish Communities, 1944‐1956. United States Holocaust Memorial Museum Archives, Washington, DC.

Látványraktár2 L2_A2_75 Holttányilvánítások 6 1945-1947 2 iratcsomó

Magánszemélyek levelei a hitközséghez, melyekben hozzátartozóik sorsáról érdeklődnek, Magánszemélyek levelei a hitközséghez, melyekben hivatalos holttányilvánításokat, utólagos anyakönyvezéseket kérnek

Anyakönyvi iratok Holttányilvánítás

RG‐39.013M, Selected Records Related to Hungarian Jewish Communities, 1944‐1956. United States Holocaust Memorial Museum Archives, Washington, DC.

Látványraktár2 L2_A2_75 Szombati piacnap áthelyezésének ügye 7

Az ortodox és a neológ hitközség közös levele a városi elöljáróságnak, melyben a szombati piacnap áthelyezését kérik, rámutatva, hogy azt csak a két világháború közötti időszakban, zsidóellenes éllel helyezték szombatra.

Halachikus problémák

RG‐39.013M, Selected Records Related to Hungarian Jewish Communities, 1944‐1956. United States Holocaust Memorial Museum Archives, Washington, DC.

Látványraktár2 L2_A2_75 Holokauszt emlékmű iratai 8 1947-1948 1 iratcsomó

A Holokauszt megemlékezések dokumentumai, 1947-1948. Meghívó a munkaszolgálatosok megemlékezésére, meghívó a Mezőtúri áldozatok megemlékezésére, a szarvasi zsidók adományívei a Holokauszt emlékmű felállítása érdekében.

Holokauszt emlékmű Holokauszt emléknap Megemlékezés Adományok

RG‐39.013M, Selected Records Related to Hungarian Jewish Communities, 1944‐1956. United States Holocaust Memorial Museum Archives, Washington, DC.

http://collections.milev.hu/items/show/36425

Látványraktár2 L2_A2_75 MIOI tájékoztatók 9 1945-1950 Magyar Izraeliták Országos Irodája 1 iratcsomó

A MIOI körlevelei és tájékoztatói különféle kérdésekről, 1945-1950 hitközségi alkalmazottak jogi helyzete, imarend, szertartások tartalma, törvények és rendeletek a zsidók rehabilitálására, statisztikai adatok bekérése, kérdések a Csehszlovákiából illegálisan bevándorolt zsidókról, stb.

Magyar Izraeliták Országos Irodája Statisztikai adatok

RG‐39.013M, Selected Records Related to Hungarian Jewish Communities, 1944‐1956. United States Holocaust Memorial Museum Archives, Washington, DC.

Anyakönyvek 1 Születési anyakönyv 1 1872-1885 1 köte Születési anyakönyv 2 1886-1951 Házassági anyakönyv 3 1852-1882 Házassági anyakönyv 4 1873-1885 Házassági anyakönyv 5 1886-1929 Halálozási anyakönyv 6 1852-1882 Halálozási anyakönyv 7 1886-1929 Vegyes anyakönyv 8 1850-1876 Anyakönyv Vegyes anyakönyv 9 1850-1886 Anyakönyv Vegyes anyakönyv 10 1870-1886 Anyakönyv Jegyzőkönyvek 3 T1_A_86 Különböző testületeinek jegyzőkönyvei 2 1945-10-01-1951-09-12 1 kötet

Felirat nélküli jegyzőkönyv: a Szarvasi Zsidó Hitközség különböző testületeinek jegyzőkönyvei 1945. október 1 – 1951. szeptember 12. Alakuló közgyűlés, Választmány, Adóbizottság, Vezetőség, Közgyűlés, 17-es bizottság, díszközgyűlés, választó közgyűlés, rendkívüli közgyűlés. Benne: A Szarvasra visszatérő zsidók névsora 1945. szeptember 5 – 1945. október 25 között.

Jegyzőkönyv Névlista - Holokauszt vonatkozású

RG‐39.013M, Selected Records Related to Hungarian Jewish Communities, 1944‐1956. United States Holocaust Memorial Museum Archives, Washington, DC.

Hitközségi jegyzőkönyv 1 1889-1905 1 kötet Jegyzőkönyv

https://library.hungaricana.hu/hu/view/mioi_hitkozsegek_szerint_szarvas_x_077_jegyzokonyv_1889-1905/?pg=0&layout=s

Chevra Kadisa 8 1878-1920 2 kötet Látványraktár2 L2_A2_75 Szarvasi Chevra Kadisa alapszabályai 1 1878 1 nyomtatott füzet Alapszabály Hevra Kadisa L1_G1_21 Chevra Kadisa jegyzőkönyv 3 1898-1920 1 kötet Jegyzőkönyv Hevra Kadisa

https://library.hungaricana.hu/hu/view/mioi_hitkozsegek_szerint_szarvas_x_077_szarvasi_chevra_kadisa_jegyzokonyv_1898_1920/?pg=0&layout=s