1 Schweitzer hagyatékkal levéltárba került iratok HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
2021-04-17
Generated by qubit 1.2 2022-05-19 11:27:UTC English
Schweitzer hagyatékkal levéltárba került iratok HU HJMA XIX-273-1 Hevesi Simon 2 hollinger box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Schweitzer hagyatékkal levéltárunkba került iratok: (L2/J2/41-42) 1. Iratcsomó: Idegen nyelvű levelek, iratok, beszédek (héber, angol, olasz, német); (1/1–1/20) 2. Iratcsomó: Gyászbeszédek (benne: Goldziher Ignác temetésén elmondott beszéd) (3/1–3/37) 3. Iratcsomó: Beszédek, drósék, emlékbeszédek (3/1–3/51): 3/15 1896-ban elmondott millenniumi beszéd, 3/16 Ferenc József születésnapjára írt beszéd 3/17 Az 1848-as szabadságharc 50. évfordulóján elmondott beszéd 3/18 Zsinagógaavató beszéd 3/29 Újságkivágat. H.S. első magyar nyelvű szónoklatáról 3/47 Kossuth Lajos évforduló, és gyászbeszéd 3/48 H.S. 1905. IX. 9. beiktatási beszéde 3/49 Ferenc József 25. házassági évfordulója 3/50 Rudolf herceg esküvője 3/51 Benne: Ünnepi beszéd muszosoknak, Kossuth Lajos 100. születésnapjára 4. Iratcsomó: Kondoleláló levelek (4/1–4/6) 5. Iratcsomó: (5/1–5/19) 5/7 Versek 5/8 Versek 5/10 A Tata-Tóvárosi Rabbinátus levele Hevesi (Handler) Simonhoz, 5/11 Gratulációk pesti rabbivá avatásához, 5/13 A Lugosi Főrabbiság levelei H.S-hez, 5/15, 5/16 H.S. levelezése Bródy Jankával. 5/19 I. és II. VH tábori levelezőlapok, képeslapok 6. Iratcsomó: Levelek (6/1–6/18) 6/3 Balassagyarmati rabbiság üdvözlete 6/4 Veszprémi Izr. Hitközség levele , 6/6 Bécsi Izr. Hitk. levele H. S.hez, 6/8 A Bethlen téri hitközség vizsgálata Schwarz Benjamin rabbi ügyében 6/9 Kiss Arnold beszéde 6/12 West London Synagoge levele H. S-hez 6/14 Szentföldi utazás 6/16 H. S. rabbioklevél-másolata 7. Iratcsomó: Feljegyzések, jegyzetek (7/1–7/17) 7/1 Pesti vs vidéki hitközségek 7/3 Tanítás és kultúrmunka 7/6 H. S. „hajléktalanságról” 7/7 Kézirat-töredék (222-234 pp) 7/8 Hevesi Frerenc és H. S. a „fajelméletről” 7/9 Mózes a Bibliában 7/12 H. S. A sznobokról 7/13 1918. őszirózsás forradalom 7/15 Mahzor, háború idejére, „kézirat” 7/16 Benne: Trianonról; a Numerus Calususról; Értekezés a „Smá”-ról 7/17 Benne: Írás Jób-ról 8. Iratcsomó: Levelek, gratulációk, egyéb (8/1–8/18) 8/1 H. S. rabbiságának 30. évfordulója 8/5 Esküvői beszédvázlatok 8/14 1880-as iskolai tanterv 8/16 H. Ferenc bizonyítványa, Ex Libris-e. 8/18 Névkártyák, meghívók 8/19 Kondoleáló levelek 9. Iratcsomó: Töredékes könyv-kézirat (9/1-9/2) 10. Iratcsomó: Kézirat-töredék 11. Iratcsomó: Újságcikkek 11/1 12. Iratcsomó: Szatíra kézirata, Több mint szerelem címmel, Dr. Singer Bélának címezve (Pester LLoyd) 13. Iratcsomó: Gyülekezetek közti párbeszédek (vázlat) 14. Iratcsomó: Bevezető a Zsidó Évkönyvhöz 15. Iratcsomó: Der Shattel könyv nyomdai kópiája (hiányos) 16. Iratcsomó: Mások beszédei Dr. Borsodi József, kecskeméti rabbi dróséi Dr. Klein... abonyi rabbi peszahi beszéde Feigl. L. H. Kossuth Lajos 100. születésnapi beszéde Dr. Horvát József: Slosimról

Hevesi Simon

Schweitzer József hagyatékával levéltárunkba került iratok, melyek az Országos Rabbiképző Intézetben maradtak fenn.