View archival description

Series 1 - Schultheisz Miksa és felesége Spitzer Erzsébet iratai
Reports

Part of XIX. Személyes hagyatékok

Identity area

Reference code

HU HJMA XIX-373-1

Title

Schultheisz Miksa és felesége Spitzer Erzsébet iratai

Date(s)

  • 1891-1980 (Creation)

Level of description

Series

Extent and medium

Context area

Name of creator

Schultheisz Miksa (1890-1977)

Biographical history

Schultheisz Miksa (Szül: Esztergom, 1890. szeptember 9.- 1977. július 8.) Apja: Schultheisz Géza pék, anyja: Berger Regina) Hites könyvvizsgáló. Felesége Spitzer Erzsébet Budapest 1901. november 27. (Apja: Spitzer József bizományos.) Egy gyermekük született, Schultheisz Marietta. (1930. február 25- 1940. november 7.) más néven Schultheisz Baba.

Name of creator

Spitzer Erzsébet

Biographical history

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Content and structure area

Scope and content

Schultheisz Miksa és felesége, Spitzer Erzsébet iratai 1.
1. Bajcsy-Zsilinszky Endre 1943. dec. 17-i köszönő levele a Szabad Szó könyvvizsgálatáért
2. A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank letéti igazolása egy lezárt faládáról -1943. aug. 23.;
3. Magyar Bank igazolása rekesz bérleti díjról – 1943. jan. 1.
4. Magyar Általános Hitelbank igazolása lezárt bőrönd letétről 1943. dec. 31.
5. A Budapesti Húsnagyvágó Rt. felszámolása – átadása a M. Kir. Állami Hadianyaggyárnak 1942-1944.
6. Schultheisz Miksa lakásleltára Lónyai u. 14. 1. em. 3.
7. Kilakoltatási iratok – 1944. április. Magyar Zsidó Tanács iratai is.
8. Építési engedély XIII. Révész u. 4/c – egyemeletes műhely épület – 1942.
9. Ideiglenes házadó mentesség a Lipót körút 33 számú házra – 1933. – Fotómásolat
10. Három Gedő Lipót illusztráció
11. Háztartási napló 1947. első félév
12. Felső Kereskedelmi Érettségi Bizonyítvány – 1908.
13. Spitzer Erzsébet Gimnáziumi Bizonyítványai az Országos Nőképző Egyesületben 1913-16.
14. Spitzer Erzsébet Elemi Népiskolai Bizonyítványa – Lónyai utca 1912.
15. Spitzer Erzsi zongora értesítője 1914. Krausz Gusztáv-féle zeneiskola
16. A Budapesti Értéktőzsde Tanácsának értesítése Schultheisz Miksa felvételéről tőzsdetaggá – 1936.
17. Ketuba 1928. szept. 26. Az esketést végezte: Hevesi Simon főrabbi, Ábrahamsohn Manó főkántor és Wosner Mayer főgondnok
18. Schultheisz Miksa. Önéletrajza – 1952; 1967
19. Családi levelek
20. Budapesti HÉV értesítés főfelügyelői besorolásról – 1925; Schultheisz Miksa nyugdíjkötelékbe való felvételéről – 1927.
21. Schultheisz Miksáné kórházi zárójelentése közúti baleset után - 1980. dec. 17.
22. Kőröshegyi telek adásvételi szerződése Jakobi Arisztid részére – 1941.
23. Alkalmazás a Politikai Lapkiadó Vállalat Kft Magyar Hírlap Kiadóhivatalának vezetésére - év nélkül
24. Álláspályázat 1936 – fontos életrajzi adatokkal
25. Sorozó Bizottság szolgálati jegye – 1944. szeptember 29.
26. Szende Sándor -Alex Szende levele az USA-ból – 1921.
27. Igazolás 5 éves tervkölcsön jegyzéséről – 1949.
28. Könyvelési és egyéb csasztuskák
29. Der Propylaen Verlag levele – 1927. december 13.
30. A Szeretetkórház OTP kivonata – 1976.
31. Kárpótlási ügyek
32. Levelezés Gárdos Aladárral sírkőállítás ügyében – 1941.
33. Légifuvar számla – 1949.
34. Köszönő levél ruha adományért a VIII. és IX. kerületi zsidó Nőegylet részéről 1943.
35. A Magyar Bibliofil Társaság Meghívója – 1966. dec. 21.+ egyéb dokumentumok
36. Állampolgársági igazolvány Schultheisz Miksa részére – 1939.
Schultheisz Miksa és felesége iratai 2.
1. Munkaszerződés a Budapesti Közúti Vaspályatársasággal – 1918. nov. 16.
2. Hites könyvvizsgálói jelentés az Üveg és Fakereskedelmi Szövetkezetben - 1947.
3. Brody Waggon részvények Zagreb, Beográd; Letétek a Magyar Általános Hitelbankban és a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankban 1940-1943; valamint intézkedés Sándor Pál részvényhagyatékáról
4. Iratok a Brody Waggon részvények letét igazolásáról 1945-1947.
5. Levelezés Sós Imrével a XIII. Sziget utca 2/b ingatlan adásvétele ügyében – 1956.
6. Schultheisz Miksa névjegytáblái
7. Schultheiszné Spitzer Erzsébet Önéletrajza 1967.
8. Schultheisz Miksáné útlevele
9. Sós Endre Belépőjegye a BIH II. Öntőház utcai főtemplomába – 1936. Középhajó IX .sor 139. + Keren Kayemet Leisrael igazolvány; Levele Schultheisz. Miksának 1945.
10. Schultheisz Miksa útlevele
11. Schultheisz Miksa szakszervezeti könyvei
12. BHÉV Vasúti kedvezményre jogosító igazolvány – 1928; Szabadjegy
13. Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége –Igazolvány 1957.
14. Schultheisz Miksa édesanyjának levelei Esztergomból – 1911
15. Női belépőjegyek a Dohány utcai zsinagógába – 1965, 1966, 1967. Schultheisz Miksáné 2. em. jobb 137. 9.
16. Jegyzőkönyv az 1945. április 29 - május 10 között a XI. Rezeda u. 14 számú ház fa elemeinek eltávolításáról – Schultheisz Miksáné feljelentése ismeretlen tettes ellen
17. Bokros Birman Dezső levele – 1954. július 10. – Schultheisz Baba portéja és Madama sans gene szobrai kiállítása tárgyában; Üdvözlet New Yorkból, 1929.
18. Bizományi Áruház Vállalat Szent István krt. 3. – Zsűrizésre átadott Rippl Rónai: Önarckép – 1962. - visszautasítva
19. Magyar Nemzeti Galéria átvételi elismervénye Csók István Műteremben és Balatonnál című festményeiről – 1965. szeptember
20. Magyar Nemzeti Galéria átvételi elismervénye Csontvári Kosztka Tivadar: Almát hámozó asszony című képéről 1969. december
21. Magyar Nemzeti Galéria átvételi elismervénye: Diener Dénes Rudolf: Uzsonna című olaj festményeiről – 1968. szeptember
22. Magyar Nemzeti Galéria átvételi elismervénye Fényes Adolf: Mesetáj című festményeiről – 1960. június
23. Magyar Nemzeti Galéria átvételi elismervénye Berény Róbert Parkban és Vihar előtt című festményeiről – 1962. június
24. Magyar Nemzeti Galéria átvételi elismervénye Aba-Novák Vilmos: Székely falu című festményéről – 1962. június
25. A Műcsarnok átvételi elismervénye Márffy Ödön: Csinszka nyugágyon című festményéről – 1958. április
26. Meghívó André Kosztolány kültag vacsorájára a Braziliai Jocquey Club tiszteletére 1962. október 12. – az aláírások között: Kellér Dezső, Kellér Andor.
27. Meghívó Hermann Lipót festőművész emlékkiállításra a Magyar Nemzeti Galériába – 1973.
28. Legkedvesebb költőm Petőfi Sándor
29. Zsidó tárgyú bibliográfiai összeállítás
30. Keren Kayemeth Leisrael Andrássy u- 67.- Mazkír könyvecske Schultheisz Miksának
31. Schultheisz Miksa belépőjegye a BIH II. Öntőház utcai főtemplomába – 1934, 1935, 1936,1938; 1939. Közép, X .sor 145.
32. Schultheisz Miksa Belépőjegye a Dohány utcai templomba – 1940. Bal 24. 3.
Schultheisz Miksa és felsége iratai 3.
1. Három kézzel írott László Fülöp levél Párizsból – Schlesinger Úrnak címezve 1891.
2. Bútorkészítési szerződés – 1931.
3. Kárpitos (Vágó és tsa 1931) és üvegáru (Semmel Mór) számlák
4. Telekügyek
5. Ötvenéves érettségi találkozó a Gundelben – 1958. május 30.
6. Turistautak iratai
7. Eljárás megszüntető határozat lopás felderíthetetlensége miatt – 1946.
8. A Kereskedelmi és ipari vállalatok racionalizálási szövetkezet felszámolási iratai – 1947-1949.
9. Lakás felújítási számlák 1931.
10. Hincz Gyula levelezés
11. Gyászjelentések újságokban S. M. 1977. július 8-i halála miatt; Kórházi értesítés Schultheisz Miksa haláláról
12. Barátok levelei
13. Sándor Pál iratok –a Zsidó Múzeumnak átadva - 1966; A Fejér megyei Múzeumnak kölcsönadva-Bokros Birman Dezső: Fekvő akt 1968.
14. Csontváry Kosztka Tivadar Almát hámozó öregasszony című képének átadása a Magyar Nemzeti Galériának restaurálásra 1976. április 1.
15. Schultheisz villa alaprajza Bp. I. Rezeda u. 14.; Lónyai u 14. +Számlák, elszámolások
16. Névjegykártyák (köztük nagyon szépek is vannak)
17. Schultheisz Miksa imakönyve
Schultheisz Miksa és felesége személyes iratai 4
1. Schultheisz Miksa mentességi igazolványa 1944-ben a munkaszolgálat alól
2. Schultheisz Miksa igazolása a sorozóbizottsági tagságról -1944
3. Schultheisz Miksa Alkalmazotti igazolványa a Magyar Zsidó Hitközségnél – 1944. szept. 6-
4. Schultheisz Miksa tábori levelező lapja feleségének – 1944. november 4.
5. Adásvételi szerződés özv. Polákovits Mátyásné szül. Schlesinger Hemina és Schulteisz Miksa között 1944. márc. 22.
6. Okleveles könyvvizsgálói oklevél – 1951.
7. Igazolás a Hites Könyvvizsgálók Országos Szövetsége tagságáról 1945; 1949+ Hites Könyvvizsgálók Országos Szövetségének országos listája
8. Vasutasok Szakszervezete Emléklap – 1970. április 4.
9. Nyugdíjba helyezési értesítés – Bp. HÉV Rt. 1935.
10. Kereseti kimutatás – HÉV 1931. február
11. Vámhivatali Vizsgálati jegy szárazelem nagyothalló részére – 1949.
12. Síremlék számlák – 1941. április 3. Nordo Nazareno Síremlék lerakata
13. Német jóvátétel – NÜB – 1973.
14. Állampolgársági igazolvány – 1938.
15. Igazságügyi szakértői igazolás – 1956; 1963.
16. HÉV felügyelői kinevezés – 1923.; igazgatóhelyettesi igazolás 1932.
17. Chevra Kadisa felvételi igazolás 1940.
18. BHÉV igazgatóhelyettesi kinevezés – 1931.
19. Bizományi felvételi jegy – 1969.
20. Spitzer Erzsébet Elemi iskolai Értesítője 1908-12. Lónyai u. Elemi Iskola
21. Spitzer Erzsébet himlőoltási bizonyítványa – 1902.
22. Meghívó a BIH Páva utcai körzetének választmányi ülésére – 1974.
23. Meghívók a Szépművészeti Múzeum kiállításaira – 1955-1956.
24. Stafírung (?) lista
25. Schultheisz Miksa és László Jenő könyvvezetők illetmény emelési kérelme a Budapesti Közúti Vaspálya Társaság igazgatóságához 1920. febr. 3.
26. Naptár az 5682 (1921/22) és az 5700 (1939/40) zsinagógai évre
27. Emléklap a Dohány utcai főtemplom 1859. szeptember 6-i felavatására. Tervezte: Munkácsi Ernő
28. Az Országos Magyar Zsidó Segítő Akció (OMZSA) adománygyűjtő szórólapja
29. Képes Családi Lapok előfizetői felhívása
30. Melegruha felajánlás zsidó munkaszolgálatosok részére – űrlap 1942. MIOI- MAOIHKI
31. Schultheisz Miksa Igazolványa a Magyarországi Zsidók Szövetsége Ideiglenes Bizottsága Számvevőségétől
32. Szakmai életrajz a Szociáldemokrata Párt Értelmiségi Titkárság számára, 1945.
33. Emlékek, prospektusok Jugoszláviából – 1933.
34. Részvényeladás: Belvárosi Vászonáru Rt. – 1930.
35. Utazási terv 1966.
36. Hites Könyvvizsgálói igazolvány – 1944.
37. Pénzintézeti Központ értesítése -1948.
Schultheisz Miksa és felesége iratai 5.
1. Esküvői gratulációk – 1928.
2. Pesti Magyar Kereskedelmi Bank igazolása – 1945
3. Magyar Általános Hitelbank igazolása 500 dollárról – 1947. William S. Sussman
4. Múzsák előfizetés – 1972-74.
5. Kondoleáló levelek Schultheisz Miksa elhunyta alkalmából – 1977.
6. Kemény Hugó vezérigazgató (Selyem és Gyapjúszövőgyár) kondoleáló levele Spitzer József elhunytra alkalmából – 1942.; Magyar Autó Forgalmi Rt;
7. Névjegyek, cédulák
8. Háztartási feljegyzések
9. A Fiúárvaház és a Leányárvaház peszachi adománygyűjtő levele Schultheisz Miksánénak
10. Trieszti Általános Biztosító Társulat éves számlája – 1944.
11. Gelka javítási számla - 1976 –
12. Levelek Lymfitől (Schultheusz Miksáné)
13. Levelek Palitól
14. Levelek Székely Gézától
15. Levelek Katótól
16. Levelek Annustól
17. Levelek Wertheiméktől
18. Levelek Földes Zoltántól
19. Levelek Miskától
20. Levelek Renée-től
21. Levelek Irénkétől, Arthurtól
22. Levelek Jancsitól és Marikától
23. Gold Imre levelei
24. Szász Béla levele - 1934
25. Képcsarnok Vállalat – átvételi elismervény képek visszaszolgáltatásáról a Csontváry Teremben rendezett „Harcoltak az életért Vietnám” kiállításon – 1976.
26. Levelek Mausytól
27. Tibor J. Waldman üdvözlete New Yorkból – 1976.
28. Alice Löwy levele németül 1919.
29. Victor Aprowitzer héber nyelvű levelezőlap Bécsből Breslauba, Prof. Michael Guttmannak címezve – 1917. + Héber nyelvű irat
30. Katonai levelezőlap fényképpel – Rózsahegy, 1917. IX/29.
31. Üdvözlőlapok külföldről

Schultheisz Miksa és felesége iratai 6.
1. Schultheisz Miksa levelei feleségének a balatonfüredi gyógyüdülőből és Balatonalmádiból – 1955.
2. A Magyar Színházi Intézet elismervénye az megvétel céljából átvett Barna Elek rajzokról – 1971.
3. Spitzer József halála 1942. február 1. és temetése 1942. február 4.-igazolás. Írta: Grosz Hermann
4. -OTP kifizetés igazolás a MIOK Szeretetkórháza számára: Schultheisz Miksa számára 1977. jún. 24-én 40.800.- forintról
5. Őszi ünnepi imarend a Dohány utcai templomban – 5735-1974.
6. A Szépművészeti Múzeum értesítése restaurálás elkészültéről – 1955
7. Ünnepeink 5728/1967; 5735/1974; 5746/1975 a BIH Leányárvaháza számára
8. Igazolószelvény az 1945. március havában elrendelt összeírásról – Schultheisz Miksáné
9. A budapesti vallásfelekezetek hitközségi adórendszere – Kongresszusi neológ hitközségek
10. Házfelügyelői igazolás Schultheisz Miksáné részére az 1944-ben elhagyni kényszerült Lónyai u. 14-ben lévő lakásról – 1959.
11. Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének igazolása Schultheis Miksáné tagdíj befizetéséről 1977.
12. Schultheisz Miksa orvosi leletei
13. Kéményseprési számlák – 1947-48. Dózsa György u. 26 és Révai u. 37.
14. Családi évszámok
15. Üdvözlőlapok
16. Levelek Böskétől, Imrétől
17. Levelek Tibortól és Marikától
18. Levelek Sági Erzsébettől
19. Üdvözlőlapok
20. Fischer Manóné levelei
21. Schultheisz Miksa kérelme a Központi Választmányhoz a 4800/1939. M.E. sz. rendelet 6. paragrafusában előírt Tanusítvány iránt – anyakönyvi kivonat mellékletekkel 1939.
22. Schutz-Pass Schultheisz Miksa részére – 1944. szeptember 28 aláírás: Raoul Wallenberg
23. Behívó sorozásra munkaszolgálathoz 1944. október 9.
24. Belügyminiszteri értesítés – 1947.
25. Földes Béla építőmester számlái 1940-ből a Magyar u 42 és a Rezeda u 14. szám alatti házakban végzett munkáról;
26. Schultheisz Miksa Felső Kereskedelmi Iskolai Bizonyítványai – 1904-1907.

Schultheisz Miksa és felesége iratai 7.
1. A Magyar Nemzeti Galéria kérése Csontváry albumhoz - az Almát hámozó asszony című képéért 1976.aláírás: Pogány Ö. Gábor
2. Schultheisz Miksa nyugdíj kötvénye – 1915.
3. Schultheisz Miksa illetmény igazolásai – 1912-1917; 1924; 1926.
4. Szerződés a BHÉV és a Nova Kereskedelmi és Ipari Rt ügyeinek intézésre külön díjazásért 1923.
5. Védetté nyilvánító okirat a Művelődési Minisztérium Levéltárai és Múzeumi Főosztályától – 1961. + Kivonat a Nemzeti értékű magángyűjteményekről
6. Okleveles könyvvizsgálói oklevél – 1951.; 1933
7. Bajcsy-Zsilinszky Endre köszönő levele a Szabad Szónál végzett könyvvizsgálói munkáért – 1943. – Másolat
8. Öregségi nyugdíj megállapítás – 1955; 1958; 1961.
9. Felügyelő bizottsági tagság a Budapest Főváros Fürdőigazgatóságánál – 1927.
10. Könyvszakértői kinevezés a fővárosi árvaszékhez – 1932; 1937-1942.. – Másolat
11. Bizonyítvány cégjegyzési jogosultságról – 1948.
12. Értesítés igazságügyi szakértői kijelölés megszűnéséről – 1965.
13. Bizonyítvány szolgálati jogviszony 1934-beni megszűnéséről – 1944.
14. Imaszék igazolvány Schultheisz Miksa számára – Dohány templom férfi balközép 47/3. – 1965 PIH
15. Felső Kereskedelmi Iskolai igazolvány 1908.– másolat
16. Svájci látogatás – 1974.
17. Singer Gáborné kérvénye kegydíjának kifizetéséért Budapesti Húsnagyvágó Rt. – 1942.; valamint Dukesz és Társa panasza, 1943.
18. Szavazóigazolvány Schultheisz Miksáné részére az 1939. május 28-i országgyűlési választásokra
19. Spitzer Gerzson kiházasítási alapítvány pályázatai
20. Érettségi találkozó 1938. Gundel étterem – fotó
21. Leszerelési jegy – 1944. november 20.; Romeltakarításra alkalmatlan – 1944. aug. 8. Igazolás a Magyarországi Zsidók Szövetsége Ideiglenes Intéző Bizottságától
22. Első és Második Békekölcsön igazolás – 1951.
23. Kerületi Rabbiság Zsámbéki igazolása, hogy Schultheisz Géza atyja Schultheisz Gábor volt - 1912.
24. Levél Fleischmann László BIH elnökhelyettesnek: nem vállalja a képviselőtestületi tagságot – 1957.
25. BHÉV alkalmazotti esküszöveg 1950.
26. A minisztérium Számviteli Bizottságának Megbízása konzervipari szakmai számlakeret kidolgozására – 1947.
27. Szobotka Imre: Zebegény c képéről átvételi elismervény a Magyar Nemzeti Galériától – 1971 a Szobotka emlékkiállításra
28. Meghívó az MNG Aba-Novák Vilmos kiállítására – 1962.
29. Pék mesterlevél /Meister-Brief Kornmarkt Zsámbék 1865. Berger Jacob részére./ Külön nagy dossziéban./
30. Gabonakereskedő oklevél 1859. / Külön nagy dossziéban./
31. Schultheisz Miksa Állampolgársági igazolványa – 1939.
32. Igazolás, hogy Berger Jakab 1865-1894 között Bajnán lakott
33. Berger Jakab és Steiner Rési házassági anyakönyvi kivonata, 1862, Zsámbék
34. Berger Jakab születési anyakönyvi kivonata – 1838. Tétény. – Nagytétény Izraelita Hitközség
35. Schultheisz Miksa születési anyakönyvi kivonata – Esztergomi Főrabbiság – 1919
36. Népfölkelési igazolványi lap – Schultheisz Miksa részére – 1914. + Behívó – 1918. Schultheisz Miksa részére
37. Igazolási Lap - Budapest II. kerületi elöljáróság Nyilvántartó Hivatala, 1920. Schultheisz Miksa
38. Szociáldemokrata Párt Értelmiségi Titkárság – igazolt tagságról 1945 februárjától Schultheisz Miksa részére
Schultheisz Miksa és felesége iratai 8.
1. Adásvételi szerződés a Nagyatádi Szabó utca 33.ról – 1944. február
2. Levelezőlap 1955. május – Bercel Mór új címe
3. Ketuba (?)
4. Schultheisz Miksa feljelentése lopás miatt – 130 Napóleon arany megőrzésre átadása – 1944. június
5. Reimer Ignác aranyműves kisiparos iparigazolványa – 1894. és 1899
6. Reimer Izsák (azonos Reimer Ignáccal) személyazonossági bizonyítványa – 1900.
7. Schutz-Pass Schultheisz Miksáné részére 1944. szept. 28. + A házparancsnok jelentése, melyik házban helyezte el -1944. Pozsonyi u. 4.
8. Izraeliták névsora Bajnán – az 1848/49 zsidó összeírás másolata 1938.
9. Megállapodás a Budapesti Közúti Vaspálya Társaság és a Budapest Székesfőváros Közlekedési Rt között - 1923. augusztus 3. – viaszpecséttel ellátva
10. Jegyzőkönyv a Budapesti Helyiérdekű Vasutak Rt. igazgatóságának 1931. december 14-i üléséről
11. Jelentés és zárszámadás a Nova Közlekedési és Ipari Rt- 1931. évéről – 1932.
12. Előterjesztés a luxemburgi bank BHÉV többségi részesedésének megszerzésére – 1930
13. BHÉV hivatalnokainak fizetési táblázata - 1915
14. Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy 218. számú igazolása Schultheisz Miksa részére, 1950. +A Nagypáholy munkarendje 1949. szeptember; Weininger Antal két előadása – 1947; Fonagy Béla megnyitója, Névjegyzék, 1948; Kamerun és Togó térképe.
15. Schultheisz Miksa népmozgalmi nyilvántartó lapja – 1940.
16. Schultheisz Miksa igazolványa az Országos Munkaerőgazdálkodási Hivataltól – 1949.
17. Magyar Királyi Folyam és Tengerhajózási Rt. szabadjegy – 1930
18. Schultheisz Miksa BHÉV (hátoldalon fényképes) személyazonossági igazoló jegy – 1912.
19. Schultheisz Miksa leckekönyve és Diákigazolvány 1928/29. – Budapesti Egyetem Közgazdaságtudományi Kar i Revizorképző szak, + 2 vizsga jegy -1929.
20. Kölcsönkérő levél – 1936.
21. Bp. I. Rezeda utca 14. telek kisajátítása – 1953. Helyrajzok
22. Schultheisz Miksa könyvvezetői kinevezése a Közúti Vaspálya Igazgatósághoz 1918. november
23. Nagy Tibor és Székely Zoltán írásai Kernstok Károlyról
24. A Hatodik Izraelita Községkerületi Bíróság tagjává választották Schultheisz Miksát – az elnökség levele 1934.
25. A Vasváry Pál körzet megívója – 1978. március
26. BIH értesítés Schultheisz Miksa képviselőtestületi taggá választásáról – 1957.
27. Háztartási könyv 1978-79.

Spitzer Erzsébet iskolai füzetei

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Conditions governing reproduction

Language of material

Script of material

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Notes area

Access points

Subject access points

Place access points

Name access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Rights area

Accession area

Actions