Schultheisz Miksa és felesége Spitzer Erzsébet iratai Schultheisz Miksa Spitzer Erzsébet Kárpótlási iratok Schultheisz Miksa és felesége, Spitzer Erzsébet iratai 1. 1. Bajcsy-Zsilinszky Endre 1943. dec. 17-i köszönő levele a Szabad Szó könyvvizsgálatáért 2. A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank letéti igazolása egy lezárt faládáról -1943. aug. 23.; 3. Magyar Bank igazolása rekesz bérleti díjról – 1943. jan. 1. 4. Magyar Általános Hitelbank igazolása lezárt bőrönd letétről 1943. dec. 31. 5. A Budapesti Húsnagyvágó Rt. felszámolása – átadása a M. Kir. Állami Hadianyaggyárnak 1942-1944. 6. Schultheisz Miksa lakásleltára Lónyai u. 14. 1. em. 3. 7. Kilakoltatási iratok – 1944. április. Magyar Zsidó Tanács iratai is. 8. Építési engedély XIII. Révész u. 4/c – egyemeletes műhely épület – 1942. 9. Ideiglenes házadó mentesség a Lipót körút 33 számú házra – 1933. – Fotómásolat 10. Három Gedő Lipót illusztráció 11. Háztartási napló 1947. első félév 12. Felső Kereskedelmi Érettségi Bizonyítvány – 1908. 13. Spitzer Erzsébet Gimnáziumi Bizonyítványai az Országos Nőképző Egyesületben 1913-16. 14. Spitzer Erzsébet Elemi Népiskolai Bizonyítványa – Lónyai utca 1912. 15. Spitzer Erzsi zongora értesítője 1914. Krausz Gusztáv-féle zeneiskola 16. A Budapesti Értéktőzsde Tanácsának értesítése Schultheisz Miksa felvételéről tőzsdetaggá – 1936. 17. Ketuba 1928. szept. 26. Az esketést végezte: Hevesi Simon főrabbi, Ábrahamsohn Manó főkántor és Wosner Mayer főgondnok 18. Schultheisz Miksa. Önéletrajza – 1952; 1967 19. Családi levelek 20. Budapesti HÉV értesítés főfelügyelői besorolásról – 1925; Schultheisz Miksa nyugdíjkötelékbe való felvételéről – 1927. 21. Schultheisz Miksáné kórházi zárójelentése közúti baleset után - 1980. dec. 17. 22. Kőröshegyi telek adásvételi szerződése Jakobi Arisztid részére – 1941. 23. Alkalmazás a Politikai Lapkiadó Vállalat Kft Magyar Hírlap Kiadóhivatalának vezetésére - év nélkül 24. Álláspályázat 1936 – fontos életrajzi adatokkal 25. Sorozó Bizottság szolgálati jegye – 1944. szeptember 29. 26. Szende Sándor -Alex Szende levele az USA-ból – 1921. 27. Igazolás 5 éves tervkölcsön jegyzéséről – 1949. 28. Könyvelési és egyéb csasztuskák 29. Der Propylaen Verlag levele – 1927. december 13. 30. A Szeretetkórház OTP kivonata – 1976. 31. Kárpótlási ügyek 32. Levelezés Gárdos Aladárral sírkőállítás ügyében – 1941. 33. Légifuvar számla – 1949. 34. Köszönő levél ruha adományért a VIII. és IX. kerületi zsidó Nőegylet részéről 1943. 35. A Magyar Bibliofil Társaság Meghívója – 1966. dec. 21.+ egyéb dokumentumok 36. Állampolgársági igazolvány Schultheisz Miksa részére – 1939. Schultheisz Miksa és felesége iratai 2. 1. Munkaszerződés a Budapesti Közúti Vaspályatársasággal – 1918. nov. 16. 2. Hites könyvvizsgálói jelentés az Üveg és Fakereskedelmi Szövetkezetben - 1947. 3. Brody Waggon részvények Zagreb, Beográd; Letétek a Magyar Általános Hitelbankban és a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankban 1940-1943; valamint intézkedés Sándor Pál részvényhagyatékáról 4. Iratok a Brody Waggon részvények letét igazolásáról 1945-1947. 5. Levelezés Sós Imrével a XIII. Sziget utca 2/b ingatlan adásvétele ügyében – 1956. 6. Schultheisz Miksa névjegytáblái 7. Schultheiszné Spitzer Erzsébet Önéletrajza 1967. 8. Schultheisz Miksáné útlevele 9. Sós Endre Belépőjegye a BIH II. Öntőház utcai főtemplomába – 1936. Középhajó IX .sor 139. + Keren Kayemet Leisrael igazolvány; Levele Schultheisz. Miksának 1945. 10. Schultheisz Miksa útlevele 11. Schultheisz Miksa szakszervezeti könyvei 12. BHÉV Vasúti kedvezményre jogosító igazolvány – 1928; Szabadjegy 13. Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége –Igazolvány 1957. 14. Schultheisz Miksa édesanyjának levelei Esztergomból – 1911 15. Női belépőjegyek a Dohány utcai zsinagógába – 1965, 1966, 1967. Schultheisz Miksáné 2. em. jobb 137. 9. 16. Jegyzőkönyv az 1945. április 29 - május 10 között a XI. Rezeda u. 14 számú ház fa elemeinek eltávolításáról – Schultheisz Miksáné feljelentése ismeretlen tettes ellen 17. Bokros Birman Dezső levele – 1954. július 10. – Schultheisz Baba portéja és Madama sans gene szobrai kiállítása tárgyában; Üdvözlet New Yorkból, 1929. 18. Bizományi Áruház Vállalat Szent István krt. 3. – Zsűrizésre átadott Rippl Rónai: Önarckép – 1962. - visszautasítva 19. Magyar Nemzeti Galéria átvételi elismervénye Csók István Műteremben és Balatonnál című festményeiről – 1965. szeptember 20. Magyar Nemzeti Galéria átvételi elismervénye Csontvári Kosztka Tivadar: Almát hámozó asszony című képéről 1969. december 21. Magyar Nemzeti Galéria átvételi elismervénye: Diener Dénes Rudolf: Uzsonna című olaj festményeiről – 1968. szeptember 22. Magyar Nemzeti Galéria átvételi elismervénye Fényes Adolf: Mesetáj című festményeiről – 1960. június 23. Magyar Nemzeti Galéria átvételi elismervénye Berény Róbert Parkban és Vihar előtt című festményeiről – 1962. június 24. Magyar Nemzeti Galéria átvételi elismervénye Aba-Novák Vilmos: Székely falu című festményéről – 1962. június 25. A Műcsarnok átvételi elismervénye Márffy Ödön: Csinszka nyugágyon című festményéről – 1958. április 26. Meghívó André Kosztolány kültag vacsorájára a Braziliai Jocquey Club tiszteletére 1962. október 12. – az aláírások között: Kellér Dezső, Kellér Andor. 27. Meghívó Hermann Lipót festőművész emlékkiállításra a Magyar Nemzeti Galériába – 1973. 28. Legkedvesebb költőm Petőfi Sándor 29. Zsidó tárgyú bibliográfiai összeállítás 30. Keren Kayemeth Leisrael Andrássy u- 67.- Mazkír könyvecske Schultheisz Miksának 31. Schultheisz Miksa belépőjegye a BIH II. Öntőház utcai főtemplomába – 1934, 1935, 1936,1938; 1939. Közép, X .sor 145. 32. Schultheisz Miksa Belépőjegye a Dohány utcai templomba – 1940. Bal 24. 3. Schultheisz Miksa és felsége iratai 3. 1. Három kézzel írott László Fülöp levél Párizsból – Schlesinger Úrnak címezve 1891. 2. Bútorkészítési szerződés – 1931. 3. Kárpitos (Vágó és tsa 1931) és üvegáru (Semmel Mór) számlák 4. Telekügyek 5. Ötvenéves érettségi találkozó a Gundelben – 1958. május 30. 6. Turistautak iratai 7. Eljárás megszüntető határozat lopás felderíthetetlensége miatt – 1946. 8. A Kereskedelmi és ipari vállalatok racionalizálási szövetkezet felszámolási iratai – 1947-1949. 9. Lakás felújítási számlák 1931. 10. Hincz Gyula levelezés 11. Gyászjelentések újságokban S. M. 1977. július 8-i halála miatt; Kórházi értesítés Schultheisz Miksa haláláról 12. Barátok levelei 13. Sándor Pál iratok –a Zsidó Múzeumnak átadva - 1966; A Fejér megyei Múzeumnak kölcsönadva-Bokros Birman Dezső: Fekvő akt 1968. 14. Csontváry Kosztka Tivadar Almát hámozó öregasszony című képének átadása a Magyar Nemzeti Galériának restaurálásra 1976. április 1. 15. Schultheisz villa alaprajza Bp. I. Rezeda u. 14.; Lónyai u 14. +Számlák, elszámolások 16. Névjegykártyák (köztük nagyon szépek is vannak) 17. Schultheisz Miksa imakönyve Schultheisz Miksa és felesége személyes iratai 4 1. Schultheisz Miksa mentességi igazolványa 1944-ben a munkaszolgálat alól 2. Schultheisz Miksa igazolása a sorozóbizottsági tagságról -1944 3. Schultheisz Miksa Alkalmazotti igazolványa a Magyar Zsidó Hitközségnél – 1944. szept. 6- 4. Schultheisz Miksa tábori levelező lapja feleségének – 1944. november 4. 5. Adásvételi szerződés özv. Polákovits Mátyásné szül. Schlesinger Hemina és Schulteisz Miksa között 1944. márc. 22. 6. Okleveles könyvvizsgálói oklevél – 1951. 7. Igazolás a Hites Könyvvizsgálók Országos Szövetsége tagságáról 1945; 1949+ Hites Könyvvizsgálók Országos Szövetségének országos listája 8. Vasutasok Szakszervezete Emléklap – 1970. április 4. 9. Nyugdíjba helyezési értesítés – Bp. HÉV Rt. 1935. 10. Kereseti kimutatás – HÉV 1931. február 11. Vámhivatali Vizsgálati jegy szárazelem nagyothalló részére – 1949. 12. Síremlék számlák – 1941. április 3. Nordo Nazareno Síremlék lerakata 13. Német jóvátétel – NÜB – 1973. 14. Állampolgársági igazolvány – 1938. 15. Igazságügyi szakértői igazolás – 1956; 1963. 16. HÉV felügyelői kinevezés – 1923.; igazgatóhelyettesi igazolás 1932. 17. Chevra Kadisa felvételi igazolás 1940. 18. BHÉV igazgatóhelyettesi kinevezés – 1931. 19. Bizományi felvételi jegy – 1969. 20. Spitzer Erzsébet Elemi iskolai Értesítője 1908-12. Lónyai u. Elemi Iskola 21. Spitzer Erzsébet himlőoltási bizonyítványa – 1902. 22. Meghívó a BIH Páva utcai körzetének választmányi ülésére – 1974. 23. Meghívók a Szépművészeti Múzeum kiállításaira – 1955-1956. 24. Stafírung (?) lista 25. Schultheisz Miksa és László Jenő könyvvezetők illetmény emelési kérelme a Budapesti Közúti Vaspálya Társaság igazgatóságához 1920. febr. 3. 26. Naptár az 5682 (1921/22) és az 5700 (1939/40) zsinagógai évre 27. Emléklap a Dohány utcai főtemplom 1859. szeptember 6-i felavatására. Tervezte: Munkácsi Ernő 28. Az Országos Magyar Zsidó Segítő Akció (OMZSA) adománygyűjtő szórólapja 29. Képes Családi Lapok előfizetői felhívása 30. Melegruha felajánlás zsidó munkaszolgálatosok részére – űrlap 1942. MIOI- MAOIHKI 31. Schultheisz Miksa Igazolványa a Magyarországi Zsidók Szövetsége Ideiglenes Bizottsága Számvevőségétől 32. Szakmai életrajz a Szociáldemokrata Párt Értelmiségi Titkárság számára, 1945. 33. Emlékek, prospektusok Jugoszláviából – 1933. 34. Részvényeladás: Belvárosi Vászonáru Rt. – 1930. 35. Utazási terv 1966. 36. Hites Könyvvizsgálói igazolvány – 1944. 37. Pénzintézeti Központ értesítése -1948. Schultheisz Miksa és felesége iratai 5. 1. Esküvői gratulációk – 1928. 2. Pesti Magyar Kereskedelmi Bank igazolása – 1945 3. Magyar Általános Hitelbank igazolása 500 dollárról – 1947. William S. Sussman 4. Múzsák előfizetés – 1972-74. 5. Kondoleáló levelek Schultheisz Miksa elhunyta alkalmából – 1977. 6. Kemény Hugó vezérigazgató (Selyem és Gyapjúszövőgyár) kondoleáló levele Spitzer József elhunytra alkalmából – 1942.; Magyar Autó Forgalmi Rt; 7. Névjegyek, cédulák 8. Háztartási feljegyzések 9. A Fiúárvaház és a Leányárvaház peszachi adománygyűjtő levele Schultheisz Miksánénak 10. Trieszti Általános Biztosító Társulat éves számlája – 1944. 11. Gelka javítási számla - 1976 – 12. Levelek Lymfitől (Schultheusz Miksáné) 13. Levelek Palitól 14. Levelek Székely Gézától 15. Levelek Katótól 16. Levelek Annustól 17. Levelek Wertheiméktől 18. Levelek Földes Zoltántól 19. Levelek Miskától 20. Levelek Renée-től 21. Levelek Irénkétől, Arthurtól 22. Levelek Jancsitól és Marikától 23. Gold Imre levelei 24. Szász Béla levele - 1934 25. Képcsarnok Vállalat – átvételi elismervény képek visszaszolgáltatásáról a Csontváry Teremben rendezett „Harcoltak az életért Vietnám” kiállításon – 1976. 26. Levelek Mausytól 27. Tibor J. Waldman üdvözlete New Yorkból – 1976. 28. Alice Löwy levele németül 1919. 29. Victor Aprowitzer héber nyelvű levelezőlap Bécsből Breslauba, Prof. Michael Guttmannak címezve – 1917. + Héber nyelvű irat 30. Katonai levelezőlap fényképpel – Rózsahegy, 1917. IX/29. 31. Üdvözlőlapok külföldről Schultheisz Miksa és felesége iratai 6. 1. Schultheisz Miksa levelei feleségének a balatonfüredi gyógyüdülőből és Balatonalmádiból – 1955. 2. A Magyar Színházi Intézet elismervénye az megvétel céljából átvett Barna Elek rajzokról – 1971. 3. Spitzer József halála 1942. február 1. és temetése 1942. február 4.-igazolás. Írta: Grosz Hermann 4. -OTP kifizetés igazolás a MIOK Szeretetkórháza számára: Schultheisz Miksa számára 1977. jún. 24-én 40.800.- forintról 5. Őszi ünnepi imarend a Dohány utcai templomban – 5735-1974. 6. A Szépművészeti Múzeum értesítése restaurálás elkészültéről – 1955 7. Ünnepeink 5728/1967; 5735/1974; 5746/1975 a BIH Leányárvaháza számára 8. Igazolószelvény az 1945. március havában elrendelt összeírásról – Schultheisz Miksáné 9. A budapesti vallásfelekezetek hitközségi adórendszere – Kongresszusi neológ hitközségek 10. Házfelügyelői igazolás Schultheisz Miksáné részére az 1944-ben elhagyni kényszerült Lónyai u. 14-ben lévő lakásról – 1959. 11. Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének igazolása Schultheis Miksáné tagdíj befizetéséről 1977. 12. Schultheisz Miksa orvosi leletei 13. Kéményseprési számlák – 1947-48. Dózsa György u. 26 és Révai u. 37. 14. Családi évszámok 15. Üdvözlőlapok 16. Levelek Böskétől, Imrétől 17. Levelek Tibortól és Marikától 18. Levelek Sági Erzsébettől 19. Üdvözlőlapok 20. Fischer Manóné levelei 21. Schultheisz Miksa kérelme a Központi Választmányhoz a 4800/1939. M.E. sz. rendelet 6. paragrafusában előírt Tanusítvány iránt – anyakönyvi kivonat mellékletekkel 1939. 22. Schutz-Pass Schultheisz Miksa részére – 1944. szeptember 28 aláírás: Raoul Wallenberg 23. Behívó sorozásra munkaszolgálathoz 1944. október 9. 24. Belügyminiszteri értesítés – 1947. 25. Földes Béla építőmester számlái 1940-ből a Magyar u 42 és a Rezeda u 14. szám alatti házakban végzett munkáról; 26. Schultheisz Miksa Felső Kereskedelmi Iskolai Bizonyítványai – 1904-1907. Schultheisz Miksa és felesége iratai 7. 1. A Magyar Nemzeti Galéria kérése Csontváry albumhoz - az Almát hámozó asszony című képéért 1976.aláírás: Pogány Ö. Gábor 2. Schultheisz Miksa nyugdíj kötvénye – 1915. 3. Schultheisz Miksa illetmény igazolásai – 1912-1917; 1924; 1926. 4. Szerződés a BHÉV és a Nova Kereskedelmi és Ipari Rt ügyeinek intézésre külön díjazásért 1923. 5. Védetté nyilvánító okirat a Művelődési Minisztérium Levéltárai és Múzeumi Főosztályától – 1961. + Kivonat a Nemzeti értékű magángyűjteményekről 6. Okleveles könyvvizsgálói oklevél – 1951.; 1933 7. Bajcsy-Zsilinszky Endre köszönő levele a Szabad Szónál végzett könyvvizsgálói munkáért – 1943. – Másolat 8. Öregségi nyugdíj megállapítás – 1955; 1958; 1961. 9. Felügyelő bizottsági tagság a Budapest Főváros Fürdőigazgatóságánál – 1927. 10. Könyvszakértői kinevezés a fővárosi árvaszékhez – 1932; 1937-1942.. – Másolat 11. Bizonyítvány cégjegyzési jogosultságról – 1948. 12. Értesítés igazságügyi szakértői kijelölés megszűnéséről – 1965. 13. Bizonyítvány szolgálati jogviszony 1934-beni megszűnéséről – 1944. 14. Imaszék igazolvány Schultheisz Miksa számára – Dohány templom férfi balközép 47/3. – 1965 PIH 15. Felső Kereskedelmi Iskolai igazolvány 1908.– másolat 16. Svájci látogatás – 1974. 17. Singer Gáborné kérvénye kegydíjának kifizetéséért Budapesti Húsnagyvágó Rt. – 1942.; valamint Dukesz és Társa panasza, 1943. 18. Szavazóigazolvány Schultheisz Miksáné részére az 1939. május 28-i országgyűlési választásokra 19. Spitzer Gerzson kiházasítási alapítvány pályázatai 20. Érettségi találkozó 1938. Gundel étterem – fotó 21. Leszerelési jegy – 1944. november 20.; Romeltakarításra alkalmatlan – 1944. aug. 8. Igazolás a Magyarországi Zsidók Szövetsége Ideiglenes Intéző Bizottságától 22. Első és Második Békekölcsön igazolás – 1951. 23. Kerületi Rabbiság Zsámbéki igazolása, hogy Schultheisz Géza atyja Schultheisz Gábor volt - 1912. 24. Levél Fleischmann László BIH elnökhelyettesnek: nem vállalja a képviselőtestületi tagságot – 1957. 25. BHÉV alkalmazotti esküszöveg 1950. 26. A minisztérium Számviteli Bizottságának Megbízása konzervipari szakmai számlakeret kidolgozására – 1947. 27. Szobotka Imre: Zebegény c képéről átvételi elismervény a Magyar Nemzeti Galériától – 1971 a Szobotka emlékkiállításra 28. Meghívó az MNG Aba-Novák Vilmos kiállítására – 1962. 29. Pék mesterlevél /Meister-Brief Kornmarkt Zsámbék 1865. Berger Jacob részére./ Külön nagy dossziéban./ 30. Gabonakereskedő oklevél 1859. / Külön nagy dossziéban./ 31. Schultheisz Miksa Állampolgársági igazolványa – 1939. 32. Igazolás, hogy Berger Jakab 1865-1894 között Bajnán lakott 33. Berger Jakab és Steiner Rési házassági anyakönyvi kivonata, 1862, Zsámbék 34. Berger Jakab születési anyakönyvi kivonata – 1838. Tétény. – Nagytétény Izraelita Hitközség 35. Schultheisz Miksa születési anyakönyvi kivonata – Esztergomi Főrabbiság – 1919 36. Népfölkelési igazolványi lap – Schultheisz Miksa részére – 1914. + Behívó – 1918. Schultheisz Miksa részére 37. Igazolási Lap - Budapest II. kerületi elöljáróság Nyilvántartó Hivatala, 1920. Schultheisz Miksa 38. Szociáldemokrata Párt Értelmiségi Titkárság – igazolt tagságról 1945 februárjától Schultheisz Miksa részére Schultheisz Miksa és felesége iratai 8. 1. Adásvételi szerződés a Nagyatádi Szabó utca 33.ról – 1944. február 2. Levelezőlap 1955. május – Bercel Mór új címe 3. Ketuba (?) 4. Schultheisz Miksa feljelentése lopás miatt – 130 Napóleon arany megőrzésre átadása – 1944. június 5. Reimer Ignác aranyműves kisiparos iparigazolványa – 1894. és 1899 6. Reimer Izsák (azonos Reimer Ignáccal) személyazonossági bizonyítványa – 1900. 7. Schutz-Pass Schultheisz Miksáné részére 1944. szept. 28. + A házparancsnok jelentése, melyik házban helyezte el -1944. Pozsonyi u. 4. 8. Izraeliták névsora Bajnán – az 1848/49 zsidó összeírás másolata 1938. 9. Megállapodás a Budapesti Közúti Vaspálya Társaság és a Budapest Székesfőváros Közlekedési Rt között - 1923. augusztus 3. – viaszpecséttel ellátva 10. Jegyzőkönyv a Budapesti Helyiérdekű Vasutak Rt. igazgatóságának 1931. december 14-i üléséről 11. Jelentés és zárszámadás a Nova Közlekedési és Ipari Rt- 1931. évéről – 1932. 12. Előterjesztés a luxemburgi bank BHÉV többségi részesedésének megszerzésére – 1930 13. BHÉV hivatalnokainak fizetési táblázata - 1915 14. Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy 218. számú igazolása Schultheisz Miksa részére, 1950. +A Nagypáholy munkarendje 1949. szeptember; Weininger Antal két előadása – 1947; Fonagy Béla megnyitója, Névjegyzék, 1948; Kamerun és Togó térképe. 15. Schultheisz Miksa népmozgalmi nyilvántartó lapja – 1940. 16. Schultheisz Miksa igazolványa az Országos Munkaerőgazdálkodási Hivataltól – 1949. 17. Magyar Királyi Folyam és Tengerhajózási Rt. szabadjegy – 1930 18. Schultheisz Miksa BHÉV (hátoldalon fényképes) személyazonossági igazoló jegy – 1912. 19. Schultheisz Miksa leckekönyve és Diákigazolvány 1928/29. – Budapesti Egyetem Közgazdaságtudományi Kar i Revizorképző szak, + 2 vizsga jegy -1929. 20. Kölcsönkérő levél – 1936. 21. Bp. I. Rezeda utca 14. telek kisajátítása – 1953. Helyrajzok 22. Schultheisz Miksa könyvvezetői kinevezése a Közúti Vaspálya Igazgatósághoz 1918. november 23. Nagy Tibor és Székely Zoltán írásai Kernstok Károlyról 24. A Hatodik Izraelita Községkerületi Bíróság tagjává választották Schultheisz Miksát – az elnökség levele 1934. 25. A Vasváry Pál körzet megívója – 1978. március 26. BIH értesítés Schultheisz Miksa képviselőtestületi taggá választásáról – 1957. 27. Háztartási könyv 1978-79. Spitzer Erzsébet iskolai füzetei 1891-00-00/1980-00-00 https://archives.milev.hu/index.php/schultheisz-miksa-es-felesege-spitzer-erzsebet-iratai;dc 1 https://archives.milev.hu/index.php/magyar-zsido-leveltar;isdiah HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár