View archival description

Series 5 - Schultheisz családtagok iratai
Reports

Part of XIX. Személyes hagyatékok

Identity area

Reference code

HU HJMA XIX-373-5

Title

Schultheisz családtagok iratai

Date(s)

Level of description

Series

Extent and medium

4 pallium irat

Context area

Name of creator

Schultheisz Emil (1923-2014)

Biographical history

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Content and structure area

Scope and content

Schultheisz Izsó és Jenő iratai
1. Pesti Chevra Kadisa mutatója a Mártír emlékműhöz: 1/a pillér, 3. névoszlop
2. Német jóvátétel- NÜB 1967
3. Schultheisz Izidor kérvénye a PIH Spitzer Gerzson Kiházasítási Alaphoz – 1912.
4. Feljegyzések, levél töredékek
Kiss Ödönné Schultheisz Júlia iratai
1. Pesti Magyar Kereskedelmi Bank - Igazolás zárolt értékpapír letétről 1944. okt. 24.
2. Családi levelek
3. Végrendelet + hagyatéki végzés – 1977.
4. Levelezőlap Schultheisz Miksának
5. Schultheisz Juliska hagyatéka
6. Kiss Ödön (1894) születési anyakönyvi kivonata – töredékes – 1909.
7. Pesti Magyar Kereskedelmi Bank igazolása a táska letétről – 1945.
További családtagok Schultheisz Marika;Schultheisz Gábor, Schultheisz Gáborné Biáról; Schultheisz Géza; Schultheisz Emil hadbíró, Schultheisz Izidor; Schultheisz Mátyás
1. Meghívó vizsgahangversenyre 1939. június. 14.
2. Chevra Kadisa igazolás a Biáról behozott 32/I szakasz 71 sor 3-4 sz. közös Schultheisz sírba temetés díjmentességéről Schultheisz Gáborné részére; + Schultheisz Jenő levele 1958.+ Chevra Kadisa levele 1958. szept. 30.
3. özv. Schultheisz Gáborné Sziget utca 40. 2. em. 11. társbérletének kiutalása Fehér Lajos részére. Schultheisz Gáborné 1964-ben külföldre távozott.
4. Levelezőlap Schultheisz Gézának – 1917.
5. Magyar Nemzeti Múzeum műtárgyszemle nyugta Schultheisz Gáborné részére – 1970.
6. Scheiber Sándor köszönő levele özv. Schultheisz Gáborné szőnyeg adományáért – 1968.
7. Levelezőlap Gézától – 1966.
8. Schultheisz Emil (1854) vezérőrnagy, egyetemi magántanár, hadbíró áttért.
9. Sütő kisiparos igazolvány Schultheisz Géza részére – 1890. Esztergom
10. Schultheisz Gézáné (1826(?)-1880) halotti anyakönyvi kivonata - BIH
11. Igazolás, hogy néhai Schultheisz Gábor 1866-1889 között Gyermely – Gyarmatpusztán lakott
12. PIH Esketési kivonat Schultheisz Gábor és Resi Liebner (Liebner Teréz) esküvőjéről – 1843.
13. Schultheisz Mátyás hagyatéka - 1866. október , Zsámbék
14. Schultheisz Miksa levelezése a Chevra Kadisával a zsámbéki zsidótemető kiürítése kapcsán. Kérte, hogy a temetőben fekvő Schultheisz Jakab, Schultheisz Gábor, Schultheisz Mátyás, Schultheisz Jakab, Berger Jakab, Berger Jakabné, Berger Hermin, Trebitsch Bernát és Trebitsch Bernátné sírjának felszámolásáról, a hamvakat a Rákoskeresztúri temetőben helyezzék el. - 1958.
15. Schultheisz Géza születési anyakönyvi kivonata – 1860.
16. Schultheisz Géza és Berger Regina házassági anyakönyvi kivonata – 1888.
17. Berger Regina születési anyakönyvi kivonata – 1866.
Schultheisz hagyaték – vegyes iratok
1. Székely Géza Közlekedési Minisztérium MÁV Főkönyvelőség főrevizora – Békekölcsön jegyzések 1949- 1955.
2. Székely Géza fényképei – MUSZ
3. Székely Géza: Mondj igazat – Vígjáték 3 felvonásban
4. Egeressy András járásbírósági jegyző, Edelény zenés csasztuskái Székely Gézához – 1946 (?)
5. Schultheisz Miksa lakásában található könyvek, műkincsek leltára (felesége kézírásával?)
6. Schultheisz Miksa lakásának felújítási terve (felesége kézírásával?)
7. Székely Pál születési anyakönyvi kivonat – Beregszász 1911.(1933)
8. Kramer István önéletrajza – 1956.
9. Magyar u. 42. tervrajza – 1940.
10. Levente –füzet. Singer Endre 1937-38.
11. Magyar Országos Központi Takarékpénztár Betétkönyve 1940; Magyar Általános Hitelbank Betétkönyve 1942.
12. Schultheisz Miksa: Csillag Hugóné – Katz Hillél– ügy 1948.
13. Schultheisz. Miksa: Belvárosi Vászonárúgyár hites könyvvizsgálata – 1945.
14. Zweifler Ármin kérvénye a Chevra Kadisa elöljáróságához (dátum nélkül)
15. Kazár Gyula levele a bombázások utáni helyreállításról – 1948.
16. Özv Reimer Marcellné és Deutsch Alfrédné végrendeleti megbízása Schultheisz Miksának és rokonuknak, Seifert Gézának1965.
17. Száz napig voltam Izraelben (1963. X.-1964.I.) Schultheisz Miksa (?) megfigyelései – 68 oldal
18. Schultheisz Miksa számvizsgáló - Haas és Somogyi Rt. alkalmazottainak személyi kartonjai 1935-1938. .
19. Váltó háromezer forintról – 1959.
20. Fellebbezés telek kisajátítása miatt – 1963.
21. Emlékeztető néhai Zaudek Dezső bécsi lakos hagyatéki ügyével kapcsolatban – 1969.
22. Kner Imre és Kner Endre köszönő kártyája a Kner Izidor halála miatti részvétnyilvánításra – 1935.
23. Törvényszéki végzés a Vágó és tsa csődön kívüli kényszeregyezség ügyében – 1933.
24. Szenes Dezső és Braun Zelma házasságának felbontása – 1954.
25. Fabricki Hermann Konzervgyárának alaprajza, Bp. VI: Csata u. 25.

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Conditions governing reproduction

Language of material

Script of material

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Notes area

Access points

Subject access points

Place access points

Name access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Rights area

Accession area

Actions