View archival description

Subfonds 232 - Pollák Henrik
Reports

Part of XIX. Személyes hagyatékok

Identity area

Reference code

HU HJMA XIX-232

Title

Pollák Henrik

Date(s)

  • 1848 - 1935 (Creation)

Level of description

Subfonds

Extent and medium

P. Henrik, orvos, a hazai zsidóság minden felekezeti, hazafiúi és emberbaráti ügyének egyik buzgó munkása volt. Szül. Óbudán 1821. Atyja Csehországból került Óbudára. P. tanulmányait Pesten és Bécsben végezte; orvosi szaktudománya mellett megtanulta a német, angol és francia nyelvet, sőt - ami a XIX. sz. elején még ritka jelenség volt - a magyar nyelvet is. A szentírást éppúgy olvasta héber eredetiben, mint a latin és görög klasszikusokat. A művelt orvos csakhamar felismerte annak szükségességét, hogy a magyar zsidóság nyelvében teljesen magyarrá váljék s ezért 1844. sokat fáradozott a Magyar Egylet (1. o.) létesítése körül, melynek magyarosító munkájában élénk részt vett. Ama túlbuzgó ifjak közé tartozott, akik 1848. megalapították Pesten a reformhitközséget, azonban nem bizonyult életképesnek és csakhamar fel is oszlott. A szabadságharc idején honvédorvos volt s csak nehezen menekült meg a haditörvényszék megtorló büntetésétől, mely magyar hazafiasságot bűnnek minősített. 1860. midőn az abszolutizmus megenyhült, az elsők közt találjuk, kik a magyarító egyletet felújítják. Küzdött azokkal, kik az emancipációt segítették kivívni, ott volt az 1868-69-iki zsidó kongresszuson, mely rendezni óhajtotta a zsidófelekezet szervezetét. Nagy érdemei vannak Országos Rabbiképző, valamint az Izraelita Ösztöndíj Egylet létesítése körül, melyeknél Khon Sámuel volt meghitt tanácsadója. Tagja volt az Országos Közegészségügyi Tanácsnak. Orvosi munkája: Sistemate medicinae a Paracelso ad nostra tempora (1846) ezenkívül pedig írt az Orvosi Hetilapba, az Első M. Zsidó Naptárba (1848) a magyar zsidók statisztikájáról. A 70-es években visszavonult a közügyektől. Meghalt Budapesten 1894. márc. 23.
1 pallium.

Context area

Name of creator

Pollák Henrik

Biographical history

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Content and structure area

Scope and content

Adatok a magyarországi zsidóság statisztikájához, 1848
Vers - Izrael és a Messiás (kézírásos kiegészítéssel, széljegyzettel, 1935

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Conditions governing reproduction

Language of material

Script of material

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Notes area

Access points

Subject access points

Place access points

Name access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Rights area

Accession area

Actions