View archival description

Subfonds 395 - Pásztor József iratai
Reports

Part of XIX. Személyes hagyatékok

Identity area

Reference code

HU HJMA XIX-395

Title

Pásztor József iratai

Date(s)

  • 1927-1954 (Creation)

Level of description

Subfonds

Extent and medium

3 iratcsomó

Context area

Name of creator

Pásztor József (1890-1978)

Biographical history

Archival history

helyben fennmaradt, az 1972-ben alapított Zsidó Levéltárból átkerült iratok

Immediate source of acquisition or transfer

Content and structure area

Scope and content

XIX-395 Pásztor József hagyatéka
XIX/395_1: Pásztor József személyes levelei, iratai
L1_D3_24
Iratcsomó 1: Személyes iratok 1.
1. Pásztor József nyugdíjaztatási iratai – 1940. június 24; Fellebbezés;
2. Levelezőlapok
3. Budapest Polgármestere: Határozat Pásztor József családi pótlékának megszüntetéséről; 1938. március 27.
4. /Ismeretlen/ Beszámoló levél a munkaszolgálatról – 1945. november 28.
5. Fodor Márk gratuláló levele abból az alkalomból, hogy Pásztor József a Gyermekvédelem című folyóirat szerkesztését átvette; 1930. január 10.
6. Gyermekvédelem szerkesztőbizottsági ülése 1935. április 14. Múzeum Kávéház
7. Kérvény Horthy Miklós kormányzóhoz a zsidótörvények alóli mentesség iránt; Fontos életrajzi adatokkal, év nélkül
8. Kornis Gyula tudományos tevékenységéről a Világ c. folyóiratban, 1945. augusztus
9. Levelezőlap a Váci utcai Felsőkereskedelmi Iskoláról, 1941.
10. Dísztávirat a Pedagógus Szakszervezetbe Pásztor József kitüntetési miatt a Labda utcai iskola tantestületétől. Év nélkül. Tanácskozáson való részvétel; 1946. február 24.
11. Katona Ferenc levele a sikeres érettségi vizsgájáról; 1938. július 6.
12. OMZSA csasztuska Pásztor tanár tiszteletére - kézírással, év nélkül
13. A balatonlellei 27 szobás, 2400 négyszögöles telek eladásának iratai; 1941. májustól. Propaganda javaslat a Balaton népszerűsítésére - év nélkül; Tartozás Oláh Gyárfás Mihálynak; 1941. október 2.
14. Beadványok a Főváros Polgármesteréhez az oktatási munka folytatása ügyében 1945-1947.
15. Lakásív (KSH) az 1935-os népszámlálás adatgyűjtéséhez. Benne az Internátus adatai is, amit Pásztor Józsefné működtetett.
16. Rádió vevőberendezés engedélyokirata; 1932. január 2.
17. Illetménylap. 1945. május. 17. Budapest Főváros Számvevőség
18. Szociáldemokrata Párt Központi Titkársága - Munkáltatói Igazolvány. 1945. febr. 5. - Oroszul is.
19. Házbér 1945. szeptember 30;
20. Kérdőív (KSH) a háborús események következtében a magán vagyonban bekövetkezett kárról; év nélkül
21. Aszlányi Károly két, 1920-ból származó novellája ( Zsidók és keresztények; Keresztény reneszansz) a szerző levelének kíséretében - 1946.jan. 28.
22. Munkáltatói igazolás félárú villamos bérlethez; Vas utcai Felsőkereskedelmi Iskola; 1946. február
23. Pásztor Iván Gedeon keresése a Magyar Vöröskereszten keresztül - 1945. december 14; Internált kutatólap nyomtatvány;
24. Somogyi és Kozma Imre podolini, lévai rokonság német(?) és magyar nyelvű levelei; levelezőlapjai; turisztikai, gyermeküdültetési, rokoni vállalkozásokról, 1932- 1946. ;
25. Fényképes igazolvány - Magyarországi Zsidók Szövetségének Szociális Osztálya; 1942. január 17.
26. A PIH Igazoló Bizottsági jelentése Pásztor József főtitkári tisztségéről a Magyar Izraeliták Pártfogó Irodájánál; 1945. október 22.
27. Szépirodalmi válogatás jegyzéke az ifjúság számára - kézírással, év nélkül
28. Reagálás az OTI háztartási alkalmazottak után kivetett adójára; 1946. január 5.
29. Levelek az eltűnt fiú, Pásztor Iván keresésére; 1945.
30. Orvosi leletek, receptek
31. Levél Vitéz Aladárnak, a Nagyfuvaros utcai körzet elnökének Pásztor Iván egyenruha szabászati tanulmányainak támogatására; 1942. június 25.
32. Spur Endre zenetörténész gratulációja az 1934. november 28-i rádió előadáshoz; 1934. december 19;
33. Füst Milán ajánlására kapcsolat keresés lánya, Pásztor Edith agro-kémiai tanulmányainak megkezdésére; 1945. augusztus; Eredeti Füst Milán levelek, 1930. aug. 14; 1947. január 13.
34. Pásztor Edith iskolanővéri intézménybe, és a Cionista Nőmozgalomba munkatársnak; év nélkül.
35. Levél a PIH adóügyi osztályának; 1941. október 24.
36. Levél Parragi Györgynek, a Magyar Nemzet főszerkesztőjének; 1945. július 9.
37. Szűcs József ügyvéd köszönő levele az OMZSA Haggada tisztelet példányért; 1948. április 24.
38. A Gábor Fiúnevelő Intézet alapítójának, Gábor Ignácnak gyászjelentése; 1945. január 10. Az intézetben foglalkoztatott Kiss Béla középiskolai tanár igazoló jelentése; 1946. június 10. ; A Gábor-Fiúnevelő Intézet fotója a levélpapíron;
39. Feljelentés a soá alatt eltulajdonított ékszerek miatt - 1945. augusztus
40. Koller György ajánlása embermentő tevékenységre (Ő mentette meg Pásztor József feleségét is.) 1944. május 28.
41. Balassa József nyelvészeti hagyatékáról rendelkező levél fiától. Balassa László főorvostól; 1945. június 16.
42. A Székesfővárosi központi számvevőség értesítője, hogy az 1944. decemberi nyugdíjat már nem kézbesítik Nyugdíjszelvény kérése 1944. november;
43. Levél Monostory Oszkár Főfelügyelő úrnak Pásztorné Reisz Valéria 1944. november 14-i elhurcolása miatt; 1944. november
44. Levél a Pápai Nunciusnak Pásztorné Reisz Valéria és gyermekei elhurcolása miatt; 1944. november 21.
45. Svájci Követség Schutzpass Pásztor József nevére; 1944. október 23. 3526/CXVI/1944; Kivándorlási létszámban szerepel a család 3827, 3828 és 3829 sorszámon. 1944. december 10.
46. Pásztor József gyermekének levele a deportációból 1944. febr. 16. A Postabélyegző Nagyberezna.
47. OMIKE értesítés, hogy Pásztor Józsefet igazgatósági taggá választották, 1950. január 4.
48. Pásztor György illetménye az Országos Zsidó Segítő Bizottságnál; 1946. október 28.
49. Tennivalók listája
Iratcsomó 2: Pásztor József személyes levelei, iratai 2.
1. Magyar-Francia Biztosító Részvénytársaság kötvénye 1000 dollárról 1926-1946; A Trieszti Általános Biztosító kötvénye 1000 dollárról; 1926-1932. Phőnix Életbiztosító kötvénye 2000 dollárról, 1928-1945. Fonciére Általános Biztosító intézet; 1922;
2. Székesfővárosi közoktatási alkalmazottak igazolása - 1945. június 12;
3. Az Országos Néptanulmányi Egyesület választmányi tagjává választották; 1945. december 10.
4. Erna /Mrs. Price Walter, Washington D.C. / levelei - 1946-1973.
5. Pásztor József kérvénye állásába visszahelyezése ügyében a Székesfővároshoz- 1945. február 20.
6. Levelek Marosi Máday István egyetemi tanárnak - 1945. június 20.; A Magyar Szülők Szövetsége választmányi taggá választotta Pásztor Józsefet;
7. Villanyszámla reklamáció 1946. febr. 9.
8. Lakbér miatt levél Hahn Arnold úrnak; 1946. január 15. Lakáscsere kérelem; 1945. május 4.
9. Reklamáció adóhátralék kivetése miatt; 1945. június 17.
10. Gábor Andor ügyvéd meghívó levele édesapja “Salesüdes” ünnepségére; 1947. november 19. Levél Gábor Györgynek; Rónai Mihály Andrásné Gábor Mariannának; 1945. december 24.
11. Levél Hayde Sándor igazgató úrnak; 1945. június 16;
12. Családtagok levelei - Jani, Mityu - év nélkül
13. Fülöp Zsigmond meghívása; 1946. május 10.
14. Részvétnyilvánítás dr. Bergsmann Jakabnénak (távoli rokon?); 1946. május 21.
15. Munkavégzés a Gyermekbarátok Országos Egyesületében; 1945. június 1-augusztus 1. ; 1945. június 7.;
16. Ablaktáblák pótlása; 1945. december 14.
17. Firkák, feljegyzések
18. Dr. Földes István PIH elnöknek intézett levél Pásztor József fizetése ügyében; 1946. április 2. ; Segélyezési ügyekben; 1945. december 30;
19. Névjegyek, avatási meghívók. Gyakran segítség kéréssel a hátoldalon.
20. Huszár Géza egyetemi tanár, kereskedelmi szakoktatási főigazgató, József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem; köszönő levele; 1948. január 9.
21. “Közösség szolgálatra való nevelés” című tankönyv pályázatának harmadik helye; 1947; augusztus 22;
22. Előadás a Pénzügyi Igazgatóságon Szalay u. 10. “Szociológia” címmel; január 13. - év nélkül
23. Általános tanulmányi felügyelői megbízás 1947/48.; 1947. szeptember 1.
24. Előléptetés 1937. július 1-vel V. fizetési csoport A osztály 10 fokozatába; 1937. július 1.
25. Kézzel /és géppel/ írott fogalmazvány a 80.403/1948-VII. számmal meghirdetett “A demokratikus iskoláért” jutalomdíj pályázatra - önéletrajzi elemekkel; 1948. hátoldalon a Magyar Izraeliták Pártfogó Irodájának adománygyűjtő körlevele 1939. decemberből;
26. Segélykérő levelek Pásztor József feleségének és lányának feltáplálására; 1945. április
27. Pásztor József állásába való visszahelyezése 1945. március 7; Köszönő levél és kárpótlási kérelem a Polgármesternek az állásába való visszahelyezése miatt; 1945.
28. Házbér 1943. január.
29. Teszler Herman (?) újévi levele 1943. január 11.
30. Hajnal Oszkár (Katonai cikkek nagy raktára) köszönő levele; Komárom, 1943. június 30.
31. Park Szanatórium Orvos Diagnosztikai Laboratóriumának leletei Pásztor Józsefről; 1942, november 21. További leletek: Biedermann János főorvos; 1945. május 4.
32. Felvételi kérelem a Társadalomtudományi Társaságba; 1945. április 16.
33. Levél Bánóczi László igazgató úrnak; 1945. április 14; 29; Bánóczi József levele 1923. szept. 6; + Nyári időszámítás a többlettermelés érdekében - újságcikk év nélkül
34. Levelezés a Magyar Pedagógusok Szakszervezetével; 1945. június 28.
35. Levelezés Gábor Györggyel Pásztorék lakásügyének megoldásáról; 1945. március 23.
36. Gyergyai Albert névjegykártyája, hátoldalán kézírásával
37. Levél Bánóczi László igazgatónak a választott pedagógiai területekről; 1945. március 24. Edith lánya ajánlása munkatársnak;
38. Levél Klement Adolf középiskolai igazgatónak; 1945. május 7.
39. Pásztor József leszerelési jegye a M. kir. 701. és Idegen Állampolgárokat Gyűjtő Századból; 1944. november 14.
40. Orosz nyelvű igazolás Pásztor József részére a Genfi Nemzetközi Vöröskereszt Szükség Kórházainak 2. fiókjától; 1945. február
41. Orosz és magyar nyelvű igazolás arról, hogy Pásztor József a legnagyobb magyar zsidó szociális intézménynek a vezetője; 1945. január 20.
42. Pásztor József Polgári személyi lapja; 1942. március 14.
43. Tagsági igazolvány - Magyarországi Munkások Gyermekbarát Egyesülete; 1945. április 1.
44. Pásztor Edit fényképe; Orvosi laborlelete; 1945. május 4.
45. Dukesz Margit és Tanzer Siegfrid esküvői meghívója a Dohány templomba; április 7. év nélkül
46. Kuthi Beatrix és Kormos Pál esküvői meghívója a Ciszterciták templomába; 1946. május 18.
47. Schwarz Ágnes és Mandel Miklós esküvői meghívója, 1940. augusztus 25.
48. Igazolványok a PIH Fiúárvaháza templomába a négy tagú Pásztor családnak; 1937; 1938; 1940; 1941; 1942, 1947; 1948; 1949; Főünnepi istentiszteletre;
49. Főünnepi belépőjegyek a Munkácsy utcai templomba; 1929; 1930; 1932; 1933; 1934;1934; 1936;
50. Főünnepi férfi belépőjegy a Bethlen-téri templomba, 1939; 1944; 1945;
51. Férfi belépőjegy a Dohány utcai templomba; 1945;
52. MIOI megbízás határozatlan időre; 1939. február 1.
53. Stöckler Lajos MIOI elnök levele arról, hogy az Országos Gyűlés tagjává választotta Pásztor Józsefet; Pásztor József beiktatási beszéde; 1950; február 1.
54. Átvételi elismervény 100 pengőről; 1934. október 18.
Iratcsomó 3: Személyes levelek, iratok, feljegyzések 3.
1. Kollégája, Teke Ferenc levele, 1977. március 23.
2. Feljegyzések naptáron 1976-1976.
3. Jegyzetfüzet;
4. Kérvény a Pedagógus Szakszervezet Országos Elnökségéhez nyugdíja emelése ügyében; 1978.
5. Tanfolyami témák felsorolása; év nélkül
6. Vázlat a zsidó oktatásról - kézirat
7. Jegyzetek;
XIX/395_2: Pásztor József levelei, iratai
L1_D3_25
Iratcsomó 1: Zsidó szervezetekkel folytatott levelezés 1.
1. Gazdasági Takarék és Hitelszövetkezet közgyűlési meghívója 1945. augusztus 6.
2. Levél a Gyermekbarát Egyesületben Balassa Ottónénak; 1945. július 28.
3. Budai Izraelita Hitközség levele Nagy Dánielné birtok visszaadási ügyének kivizsgálására Sirota főkántor ajánlására; 1949. febr. 15.
4. PIH értesítés Pásztor József Társadalmi Munkabizottság tiszteletbeli tagjává választásáról; 1939. december; 1941. október 27.
5. Gratuláló levél Molnár Béla, Varannai István, Ungár Sándor; Reich Jenő, Nagy József; Komjár Ernő, Kertész Adolf; Dukesz Ákos; Bisseliches Mózes, PIH elöljárónak, Stöckler Lajos elnöknek, Geyer Albert elnök helyettesé történt megválasztás alkalmából; 1945. március 23;
6. Intézkedés Láng Júlia felvételéről a Szabolcs utcai Aggok Házába; 1944. július 31.
7. PIH tanfelügyelő köszönő levele Grosz Ábrahám megsegítéséért; 1941. október 12. Aláírás: Kohn Zoltán
8. PIH Gépészeti Ipari Szakközépiskola értesítése a tanulóknak felajánlott jutalom kiosztásáról; 1943. június 22.
9. Az Esztergomi Hitközség köszönő levele; 1939.január 15; Spiegel Ármin esztergomi főrabbi névjegykártyája, hátoldalán kézírással segélykérés Altmann Konrádnénak, 1940. Július 30.
10. Találkozó kérése Turóczi-Trostler Józseftől, a Pedagógiai Könyvtár igazgatói állása ügyében; 1945. március 11. Zsidó ügyekben; 1946. febr. 6. 1947. január 19.
11. PIH levél a gyermeknyaraltatás ügyében; 1936. június 16. Aláírás Csergő Hugó;
12. Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége (Mefesz) levele a nemzetközi diákcsere akcióról; 1947. július 2.
13. Ajánlás Bóka László VKM miniszternek; Kéthly Annának és Szakasits Árpádnak Vincze Frigyes főigazgató egyetemi tanárrá kinevezésére a Közgazdasági Egyetemen; 1948. január 29.
14. Magyar Nők Demokratikus Szövetsége meghívója a “Szülők és az Iskola” című szabadegyetemi előadásra, 1946. október 24.; + nyugtája a karácsonyi aukcióra befizetett összegről; 1947. december 22.
15. PIH Meghívó a Szülők Pedagógiumában Pásztor József Pályaválasztási problémák című előadására; 1947. április 29. 1940; április 17.
16. Meghívó a MUSZ országos nagyválasztmányi gyűlésére, 1946. szeptember 4.
17. A MINOSZ Etelka Otthon lakóinak újévi jókívánságai 15 aláírás; 1941. szeptember 21.
18. A Szombathelyi Hitközségtől Hacker Iván rasekol Sárga könyvet kér; 1946. február 12.
19. Levél Millok Sándor államtitkárnak, 1945. augusztus 9; Millok Évának, 1945. február 27.
20. A Pesterzsébeti Izraelita Hitközség díszközgyűlése a OMZSA intézményéről; 1940. október 6.
21. PIH -800 pengős hitel három hónapra Eppler Sándor főtitkár engedélyével; 1938. június 9.
22. PIH Mazot helyiség felújításának részletes számlája, Vida Gyula villamossági és műszaki vállalata; 1947. január 3. A Mazot 1947. januári programja az Új Élet számára; Meghívó a Magyar Zsidók Országos Egyesületének (Mazot) klubavató ünnepélyére; 1947. január 30. Szent István körút 1/1.
23. Magyar Zsidók Társadalmi Munkabizottsága ülése 1939. június 15.
24. Tanoncvédelmi Bizottság adománygyűjtése; 1944.
25. Magyar Zsidók Országos Egyesülete ágyneműt kér a Zsidó Egyetem hallgatói számára; év nélkül, Verő Arnoldnénak címezve; kézírás
26. Ros Hasanai üdvözlet a PIH Tanfelügyelőjétől; 1943. szeptember 29.
27. A Berettyóújfalui Auth. Orth. Izr. Hitközség köszönő levele Pásztor József részvételéért az 1941. november 25-i rendkívüli közgyűlésen; 1941. december 16.
28. PIH értesítés a partonált Kaiser Júlia felsőkereskedelmi tanár ideiglenes megbízásáról a női kereskedelmi tanfolyamon 1941/42-es tanévben. 1941. július 15.
29. DEGOB számla üvegezés miatt; 1945. november 28.
30. Internátus főkönyv töredék - 1941.
31. Újévi üdvözlet 20 aláírással; 1945.
32. Eppler Sándor PIH főtitkár levele, 1938. május 31.; 1941. február 19; 1942. május 13.
33. Meghívó Pásztor József előadására a PIH Magyar Zsidó Szabadegyetemén 1941. december 25-én “Zsidó hivatás, zsidó hivatástudat” címmel; A PIH Szabadegyetem vezetőségének köszönő levele, 1941. május 20.; Meghívó Kulcsár István Freudról szóló előadására; 1947. március 20;
34. A PIH Ipari Leány-középiskolájának kézimunka kiállításáról; 1940. június 10.
35. Meghívó a Magyar Cionista Szövetség Baselből hazatért küldöttségének beszámolójára 1947. január 6-án a XXII. Cionista Kongresszus eredményeiről;
36. Levél Fodor Márknak a Magyar Békeegyesület újbóli megalakulásáról; 1945. december 27. Fodor Márk levele 1945. december 31; Fodor Márk levele 1948. október 20.
37. Kiss János tanár minősítése - év nélkül, töredék
Iratcsomó 2: Zsidó szervezetekkel folytatott levelezés 2.
1. Jegyzőkönyv a Magyar Zsidók Országos Társadalmi Szövetsége 1946. november 5-én tartott üléséről; Az ülést Pásztor József Klár Zoltán főorvos közéleti szereplésre vonatkozó negatív kijelentései miatt hívták össze;
2. A Magyar Cionisa Szövetség Borochow Kör előfizetési felhívása “Az Út” folyóiratra; 1945. augusztus 14.; Az alkalmazottak és tisztségviselők hanuka csomag kérelme a Magyar Zsidók Országos Társadalmi Szövetsége VI. kerületi csoportjához; - év nélkül
3. Kun D. Dezső levele a templompadok hazaszállításáról, Szabó Dezső haláláról; 1945. március 1. + Névsor a tervezett körzetről; + Levél Ábrányi Aladárnak az Ötvös u. 31 alatti iskola egy termének bérléséről; 1945. március 9.
4. Az ebéd és vacsora jegyek elfogadhatóságáról; 1945. április 7;
5. Levelek Földes István OZSSB elnöknek a nem izraelita hitközség által fenntartott iskolákban tanító, izraelita vallású tanerők segélyezése miatt; A tanerők névsorai névsora; 1946. március 1.
6. Levél a Magyar Zsidók Lapjának, 1942. február 2.
7. Kézzel írott vázlatok, feladatjegyzék - 1946. február 14. A hátoldalán mese.
8. PIH Ferencvárosi Ifjúsági csoport (Páva utca) meghívója jótékony teadélutánra; 1940. március 10.
9. Magyar Zsidók Pro Palesztina Szövetsége Pártoló taggá felvette; 1941. augusztus 17.; tagsági díj; Javne könyvkiadó bizottság nyugtája; 1942-1943.
10. IMIT értesítés a gazdasági és propaganda bizottságba való taggá választásról; 1942. szeptember 30.
11. PIH értesítés, hogy 1942. december 13-án mindkét középiskola felügyelő bizottságba - mint az ORT-bizottság tagját - hivatalból beválasztották;
12. Nagel Marcell kereskedelmi tanácsos gratulációja Pásztor előadásához a Pártfogó Iroda tevékenységéről; 1943. február 11; A “Mi történjék gyermekeinkkel? Diploma vagy kézműipar?” című előadáshoz; 1947. február 9. .
13. Beszéd a Hadviseltek Bizottsága bemutatkozásán, 1943. május 30-án a PIH közgyűlésén; Jegyzőkönyv a Hadviseltek Bizottságának kifizetett segélyekről, 1943. március 20; + Kérdőív a hadviseltekről.
14. MIPI alkalmazottak újévi üdvözlete 16 aláírással; 1943. január 1.
15. Keren Hajeszod köszönő levele a támogatásért; 1943. január 22. ; Meghívó 1947. február 15-én Jámbor Ferenc Tel-Avív-i újságíró Utazás Dan-tól B,eér Seváug” című előadására;
16. PIH vallásoktatási ügyosztály felkérése pályaválasztási előadás megtartására; 1941. április 23.
17. Levél Komoly Ottónak, a Nemzetközi Vöröskereszt elnökének Pásztor Józsefné megmeneküléséről; 1944. november 27.
18. Előterjesztés a PIH kertjeinek megművelésére a MIKÉFE által - Vas Zoltán kormánybiztos rendeletére; 1944. március 11. MIKÉFE meghívó hanuka ünnepségre; 1946. december 10.; Tiszteletjegy; Meghívó a MIKÉFE közgyűlésére; 1945. december 20; 1946.június 3.
19. Levél Domokos Miksának a legfontosabb teendőkről; 1945. március 24. Domokos kézzel írott válaszlevele.
20. Szavazólap a PIH elöljáróság tagjaira - 1945. március 22.
21. Jelentés a PIH zsidó gyerekek és a zsidó ifjúság foglalkoztatásával kapcsolatban; 1945. január 29; Levél a Nyomorék Gyermekek Országos otthonának; 1945. június 4.
22. Billes Ármin polgári iskolai igazgató levele névjegykártyája hátoldalán a diákok jelentkezéséről a Bethlen téri épületbe - kézírással, év nélkül
23. A VII. kerületi Nőegyletek vezetőségének névsora; MIPI pártfogoltaknak ebéd; 1938. július 12.
24. Meghívó a PIH VII. kerületi körzetének újjáalakítására; 1945. február 25; + A Bethlen tér 2-ben lakók névsora
25. A PIH elnökségének illetve a magyarországi zsidóság vezetőségének nyilatkozata a békekötés alkalmából - 1945.
26. Jelentés a Bethlen tér 2 szám alatti kórházban tett látogatás tapasztalatairól - 1945.
27. Földes István kézzel írott levele - év nélkül;
28. Levél Földes Istvánnak az Országos Értekezlettel kapcsolatban; 1945. augusztus 9.
29. Jelentés az Aréna utcai templomkörzet 1945. március 6-án lefolyt újjáalakuló értekezletéről; 1945. március 7; Fábián Menyhért körzeti elnökhelyette kézzel írott meghívója;
30. Pro memoria - a magyarországi zsidóság helyzetéről - 1945. február 24.
31. Levél Bokor Adorjánnak, a zuglói körzet elnökének a tervezett újjá alakulásról; 1945. február 27.
32. PIH kérvény a miniszterhez ipari középiskola engedélyezése ügyében; 1941. január 27.
Iratcsomó 3: Levelezés a hitközségi vezetőkkel, zsidó szervezetekkel 3.
1. Levél Görög Frigyesnek, az Országos Zsidó Segítő Bizottság elnökének a vidéki zsidóság állapotának tervezett felméréséről; 1945. augusztus 4.
2. Levél a deportáltak segélyezéséről Reiner Imrének, az Országos Orthodox Iroda jogtanácsosának, 1945. augusztus 10.
3. A Status Quo Izr. Hitközség Gyöngyös titkárának támogató levele Klár Zoltán főorvosnak, 1941. június 6.
4. Látogatás a szombathelyi és a soproni hitközségnél; 1938. december 27.
5. Megindultak az átképző tanfolyamok Székesfehérváron; 1938. december 23.
6. Özvegy Székely Lászlóné sz. Schwarz Berta Végrendelete a Pesti Chevra Kaddisa és zsidó oktatási intézmények javára, 1942. december. Kézzel és géppel írva.
7. Meghívó az IMIT bizalmas elöljárósági ülésére, 1948. április 15. Aláírás: Scheiber, Szemere
8. Magyar Zsidók Országos Egyesülete Alakuló közgyűlésére a Síp utca 12 Dísztermébe; 1946. július 8; Meghívó a Magyar Zsidók Országos Egyesület VI. kerületi csoportja alakuló ülésére; 1946. szept. 9. Meghívó a Magyar Zsidók Országos Egyesület közgyűlésére és a PIH beszámoló nagygyűlésére meghívó a Városi Színházba, 1947. február 23.
9. Országos Zsidó Segítő Bizottság (OZSSB) Elnöki Osztály levele, 1948. április 19.
10. Meghívó a Zsidó Egység Demokratikus Hitközségi Párt és a Magyar Cionista Szövetség Választái Pártja a Demokratikus Hitközségért együttes ülésére; 1948. április 22; Belépési nyilatkozat a “Zsidó Egység” Demokratikus Hitközségi Párt-ba - 1947. június 9. Belépő: Nágel Marietta keramikus;
11. PIH Meghívó a Dohány utcai templomban esti istentiszteletre - 1942. május 29. - Hevesi Simon, Stern Samu és Polgár György
12. Gál Lipót javaslata a PIH-nek egy pontos zsidó frontharcos statisztika létrehozásáról; 1938. július 23.
13. Belépési űrlapok a Terézvárosi Polgári Kaszinóba;
14. Másolat Kriszhaber Béla soroksári rabbi illetőségéről az alsódabasi izraelita hitközségben is; 1900; január 6.
15. “HAOVED” Szocialista Cionista Munkásmozgalom meghívója zenés estre; 1946. november 4. Ideiglenes intéző bizottsági ülés; 1945. november 19.
16. “Ichud-Mapaj” Szocialista Cionisták pártja meghívója a hétfő esténként tartott előadásokra, valamint az Oneg Sabbatokra; 1946. okt-dec. ; 1947. február 25. Pásztor József tartott előadást Zsidó nevelési problémák címmel.
17. A BIH meghívója Szimchát Tóra összejövetelre; 1946. október 14.
18. Karcagi Izraelita Hitközség Ifjúsági tagozatának meghívója az 1940. február - júniusi előadásokra;
19. Emlékest Achad Haam halálának huszadik évfordulóján; 1947. január 23. V. ker. Bizottság Fürst S. u. 21/B Kultúrterem
20. VAC felhívás a Felvidék mielőbbi visszacsatolásáért; 1938. október; Levél a VAC elnökségének, 1947. január 8.
21. Igazolás arról, hogy az 1906-ban született Körösy Ferenc kémikus professzor tagja volt a PIH-nek; 1948. július 27. angolul és magyarul
22. Pesti Chevra Kadisa igazolása arról, hogy Blumenfeld György a nyilas időkben pártszolgálatosok között elvegyülve számos zsidó életét mentette meg; 1948. augusztus 18;
23. PIH VIII. kerületi Nagyfuvaros utcai körzet meghívója Mózes halálának évfordulójára; 1947. február 27.
24. A Klál cionisták VII. kerületi csoportja rendezvényhez kéri a PIH Bethlen téri kultúr termét; 1945. december 16.
Iratcsomó 4: Levelezés zsidó szervezetekkel, hitközségi vezetőkkel 4.
1. Levél Stöckler Lajos PIH elnöknek a szakbizottsági munkában való részvételről; 1948. augusztus 8.
2. Szűcs Géza, az OZSSB elnökének újévi üdvözlete; 1948. október 6.
3. Domokos Miksa, a PIH ügyvezetőjének személyes hangú levele, 1948. október 7. A hitközség által felállítandó hadigondozott Kártalanítási Alapról; 1946.
4. Pásztor József levele a Szabolcs utcai Kórház igazgató főorvosának Klár Zoltán főorvos életének megmentése érdekében; 1948. október 8.
5. Schwarcz Benjámin főrabbi felkérése Dr. Polgár György eltemetésére; 1948. november 18.
6. A MIOI-PIH Sajtóosztálya nevében György Endre hírlapíró cikket rendelt “Az egyéni segélyezés új módszere és célja” témakörben; 1948. szept. 30; Továbbá ruha segélyt családja számára; 1948. október 30.
7. Levél Stöckler Lajos elnöknek az Új Élet megújításáról; 1948. szeptember 9.
8. A PIH keretében megalakult Zsidó Kulturális Bizottság Meghívója a tagok számára rendezett zártkörű ankétra, 1948. október 10-én
9. Meghívó a PIH Választmányi ülésére; 1948. szeptember 28;
10. Meghívó a Pesti Izraelita Nőegylet jótékonysági vásárára a leányárvaház javára; 1948. november 7.
11. A PIH Nőegylet Leányárvaház igazgatójának, Falus Olgának levele Singer rabbi fogadott lánya ügyében, 1948. szeptember 13.
12. Meghívó a PIH Alapítványi Fiúárvaháza javára rendezett feketekávé estre; aláírás: Gál Ignácné; 1948. november 9.
13. Szemere Samu, a tanugyi bizottság elnöke a MIKÉFE Székházba tartotta a bizottsági ülést; 1948. november 15.
14. A ZSVK Magyarországi tagozat elnöke, Geyer Albert levélben közölte, hogy a 30 egyetemi hallgató a ruhakiutalást átvette; 1948. szeptember 21.
15. Meghívó a Fiúárvaház javára a Zeneakadémián rendezett Díszhangversenyre; 1947. február 22. Bevezető: Szép Ernő; A fellépők között Neményi Lili, Péchi Blanka, Ascher Oszkár, Palló Imre;
16. Meghívó a BIH Oneg Sabbat-jára Benoschofsky Imre főrabbi és Sirota Sándor főkántor vezetésével; Nagy László József “Az exodus chronológiája” címmel tartott előadást; 1947. március 17.
17. Meghívó a PIH Szabadegyetem 1947. március 27-i előadására: Benoschofsky Imre: A próféta;
18. Meghívó az V. ker Zsidó Kulturbizottság Emlékestjére Achad Haam halálának huszadik évfordulóján. Emlékbeszéd. Herschkovits Fábián pesti rabbi; 1947. január 23.
19. Meghívó a PIH Szabadegyetem 1947. február 13-i előadására: Turóczi-Trostler József: A Biblia és az európai irodalom.
20. Ferenczy(?) József édesapja emlékére mlave dmalke megemlékezést rendez a ferencvárosi izraelita imakörzetben; 1947. jan 25.
21. A Pesti Chevra Kadisa Egyesület nevében Alapi Béla német nyelvű levele Dr. A. Syngalowsky World Ort Union elnöknek Genfbe; 1945. május 13.
22. Pásztor József jelentése Epplernek: 5: Ifjúsági könyvtárak, olvasótermek;
23. Pásztor József jelentése Epplernek: 5:Vallásos körök, szülői értekezletek
24. A PIH tanfelügyelőjének meghívója az 1937. február 16-i szülői értekezletre a Csáky utcába;
25. PIH felkérés a Magyar Zsidó Irodalmi és Művészeti Bizottság munkájában való részvételre; 1938. október 3.
26. PIH fizetési felszólítások kultuszadó megfizetésére;
27. Az Országos Izraelita Patronage Egyesület Szociális tanfolyamának programja 1937-38.
28. A Kispesti Izraelita Hitközség Kultúrbizottságának meghívója szülői értkezletre, 1938. május 22.
29. A VII. kerületi Izraelita Nőegylet Meghívója a gyerekek napközi otthonának megnyitójára; 1936. december 10.
30. Pásztor József jelentése Eppler Józsefnek; 3: Pályaválasztási kérdések
31. Rácz Zoltán egri Status quo ante izraelita főrabbi meghívó levele a MIPI tevékenységének ismertetésére; 1938. november 29.
32. Meghívók a VI. ker. Aréna úti, a VII. ker Síp utca 12. szülői értekezletére; 1936.
33. Kézzel írott Meghívó az OMIKE javára a Garay tér 11-ben rendezett műsoros estre; 1944. szeptember 7.
34. Dr. Lefkovis Ignác ügyvéd újévi üdvözlete Nyírgyházáról; 1941. szeptember 18.
35. Tauszig Béla építész szakvéleménye a Pesti Izraelita Nőegylet elnökségének eladni szándékozott ingatlan értékéről; 1947. február 9.
36. Javaslat a Batizfalvy Szanatórium kiigénylésére az Elhagyott Javak Kormánybiztosságától; 1946. június 4.
37. PIH Meghívó a Választmány 1949. június 13-i közgyűlésére;
38. A Szeghalmi Izraelita hitközség Tórát kér a kirabolt templomba; 1947. február 5.
39. Napilapokban megjelenő Meghívó szövege a Bethlen téri templomkörzet gyászistentiszteletére, 1948. március 18.
40. Budapest polgámesterének körlevele a miniszterelnök beszéde hatásának felméréséről a munkanélküliség alakulására; 1932. dec. 3.
41. Jelentés az V. kerületi Nőegylet Csáky utca 14. alatti aggok otthona ügyében; 1947. január 5.
42. A PIH Nagyfuvaros utcai körzetének jelentése a segélyezésről; 1946.
43. Pásztor József jelentése Eppler Józsefnek; 1. Óvodák
44. Pásztor József jelentése Eppler Józsefnek; 2. Napközi otthonok
45. PIH Bethlen téri körzet levele a napközi otthon zárva tartásáról; 1938. március 22.
46. A Kispesti Izraelita Hitközség köszönő levele a zsidó nevelést célzó előaás sorozatért; 1938. június 1.
Iratcsomó 5: A Magyar Izraeliták Pártfogó Irodája (MIPI) iratai 1.
1. A Pártfogó Iroda munkatársai és feladatkörük- 1945. március 21.
2. Kifizetések 1945. március
3. Körlevél a munkafegyelemről - 1945. március 19. - a munkatársak aláírásával
4. Díjmentes ebéd kérelem a tisztviselők aláírásával - 1944. március 19.
5. Sándor Dezső jelentése a Pártfogó Irodának a Debrecenben és környékén a nélkülözők érdekében végzett tevékenységről - 1945. március 8.
6. Tisztviselők kártérítést kérő levele Biedermann János főorvoshoz - 1945. febr. 23.
7. Legfontosabb távbeszélő állomások a Városházán - év nélkül
8. Élelmiszer kölcsön visszafizetése - lista; 1945. április 22.
9. Igazolás Tóbiás Márton kárpitos munkaviszonyáról; 1944. október 4.
10. Javaslat a Magyarországról deportáltak ügyeinek rendezését illetően - 1945. augusztus 12.
11. Igazoló bizottságok az újjáépítés és többlettermelés szolgálatában - 1945. augusztus 14.
12. A gyermek- és ifjúságvédelem /jóléti/ tagozat szervezése + kérdőív 1945. május 4. Kézzel és géppel írt változat. A hátoldalon: Körlevél az összes KOKSz alkalmazottnak, Hűvösvölgyi Otthon, Aréna úti Otthon; 1945. július 26. ; Tervezet megyei kirendeltségekhez: A deportáltaknak és hátramaradottaiknak házhely, föld és lakóházhoz való juttatása; 1945. június 11.
13. Jelentés a 14 éven aluli gyermekek ellátásával és gondozásával kapcsolatban. 1945. március 15.
14. Javaslat a Népszava szerkesztőségének nevelési hasáb létesítésére heti egy alkalommal; Két mutatvány csikk mellékelve; 1945. április 4.
15. A Magyar Rádió tervezett 10 perces adás terve a a deportáltak ügyeiről - 1945. április 25.
16. Levél a Nemzetközi Vöröskeresztnek a deportáltak elhelyezéséről; 1945. április 26.
17. Levél a HICEM vezetőségéhez, Kovács Gyulának; 1945. május 3.
18. Jelentés és javaslata deportálások folytán uratlanná vált zsidó felekezeti, közületi és magánvagyonok tárgyában. Heller Béla; 1945. március 3.
19. Jelentés és vélemény az uratlanná vált zsidó vagyonok tárgyában; Dr. Molnár, 1945. március
20. Vélemény a felmondás kérdésében; Dr. Molnár; év nélkül
21. Megbeszélendők az 1945. március 31-i értekezleten
22. Megbízás és Jelentés a Mexikói út 60. Wechslmann Intézetről (a PIH Süketnéma Alapítvány) ; 1945. március 7.
23. Jelentés az Aréna úti templom és a hozzátartozó templom-épületek jelenlegi helyzetéről és felhasználásáról; 1945. március 7.
24. Dr. Molnár feljegyzése a Jogsegély osztály munkakörülményeiről; 1945. március 1.
25. Személyzeti kérdések, az épület és a népélelmezési osztály megszervezése; 1945. március.
26. A Nemzeti Segély Központ tájékoztatása a Magyar Államvasutak Igazgatóságának a hazatérő deportáltak fogadóbizottsága helyigényéről; 1945. március 21.
27. Előterjesztés a Magyar Izraeliták Pártfogó Irodája Gyermekvédelmi és Tanonc osztályának központi működéséről - 1945. március 20. Aláírás: Nemes Lipót
28. Jelentés a Dob utcai gyermekotthonról, a Róna utcai és a Bácska utcai otthonról; 1945: március 24-április 3. Aláírás: Nemes Lipót.
29. A Pártfogó Irodát bíráló olvasói levél az Újság szerkesztőségébe; 1938. december 30.
30. Scultéty Antal pszichológus kézzel írt számlái a Pártfogó Irodának; 1938, december
31. A Szellemileg Elmaradottakat Gyámolító Emberbarátok Országos Egyesületének szórólapja; 1938. július
32. Előterjesztés a testvér hitközségek megszervezése tárgyában a Pártfogó Iroda égisze alatt; 1942. április 24.
33. A Pártfogó Iroda Tanulmányi osztályának előadássorozata - év nélkül
34. Szolidaritási levél az OMZSA ügyvezető igazgatója, Timár Sándor mellett, akit a Péter Gábor vezette politikai rendőrségre szállítottak 1945. március 12-én. 41 aláírással
35. Igazolás a Pártfogó Iroda Üzemi Bizottságának megalakulásáról; 1945. március 8.
36. Fogadási időpont egyeztetése Singer Lászlóval; 1940. február 17.
XIX/395_3: Pásztor József levelei, iratai
L1_D3_26
Iratcsomó 1. MIPI Iratok 2.
1. Óvás! a MIPI Kisvárdai Hitközségtől Radó János és Vámos Zoltán illegális adománygyűjtése ellen; 1941. szeptember 24.
2. Jelentés Pásztor Józsefnek a tegnapi pénzosztásról; 1939. december 6; olvashatatlan aláírás;
3. Jelentés a zsidó gazdálkodók helyzetéről; 1939. március 24.
4. Karp Dezső cipőfelsőrész készítő átképzésre jelentkezne; 1938. december 21.
5. Pajor Géza Bécsből jelentkezik átképzésre; 1939. január 2.
6. Jelentés a MIPI megbízásából Győrött, Komáromban és Székesfehérvárt tett látogatásomról; december 28- január 8. Év nélkül
7. MIPI Mezőgazdasági átképző telep létesítése Nagy Tivadarné javaslatára; 1939. március 31; Írta: Egri Zoltán építész, Brünn-Budapest
8. MIPI 1941-42-es zárszámadások; 1943-as költségvetés;
9. MIPI 1942-es költségkimutatása;
10. MIPI 1943. évi költségelőirányzat felosztása;
11. MIPI Bevételek - Kiadások 1943.
12. Megjegyzések a MIPI Számvizsgáló Bizottságának 1943. június 23-án tartott megbeszéléséről;
13. Feljegyzések a MIPI Számvizsgáló Bizottságának 1943. július 14-i tárgyalásáról;
14. Jegyzőkönyv a MIPI Pénzügyi bizottságának üléséről; 1943. október 27.
15. MIPI 1943/november - Kiadás-bevétel
16. Kimutatás a MIPI-ből 1943/novemberben kilépő tisztviselőkről; Az alkalmazottak teljes listája;
17. MIPI Kiadás-bevétel; 1943/december;
18. Feljegyzés a MIPI Számvizsgáló Bizottsága 1943. december 29-i megbeszéléséről;
19. Feljegyzés a MIPI Számvizsgáló Bizottsága 1944. január 12-i és 19-i megbeszéléséről;
20. MIPI kiadás - bevétel 1944. január;
21. Jegyzőkönyv a MIPI kis Végrehajtó Bizottságának 1944. február 22-23-i üléséről.
22. Jegyzőkönyv a MIPI Végrehajtó Bizottság 1944. március 14-i üléséről;
23. MIPI költségvetés 1944.
24. MIOI körlevél az országos járulék kivetésének megváltoztatásáról Budapest 66 százalék; vidék 34 százalék; 1943. november 26.
25. Stern Samu PIH elnök levele a járulék kivetés megváltoztatásáról; 1943. december 21.
26. Székely Sándor kölcsönt szeretne üzlete átképzési fejlesztéshez; 1938. dec. 19;
27. Schöffer Dezső franciaországi kivándorlásához kér támogatást; 1938. október 30;
28. Lányi Henrik angol-német levelezői állást keres; 1938. december 19;
29. Kerekes Sándor iparengedély megszerzéséhez, vagy kivándoláshoz kér segélyt; 1938. december 1.
30. PIH űrlap a kibombázottak elhelyezése céljából igénybe vett lakásokról- 1944. április; A hátoldalán Pásztor József kézírásos jegyzetei MAZOT V. kerületi Klub avató ünnepségéről - 1947. január. 27.
31. Jelentés a MIPI eddigi munkájáról; dátum nélkül
32. MIPI levél a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankba a számlák feletti rendelkezés jogáról; 1944. december 14.
33. Jogi vélemény a zsidó tisztviselők fizetéséről; 1944. december 22.
34. Tervezet ösztöndíjak ügyében: MIPI a Pfeiffer Ignác-alapból tudományos ösztöndíjat alapít, amelyet a MIEFHOE kezel; 1942. január 15.
35. Előterjesztés a Magdolna utcai és a Rumbach utcai internálótábor élelmezésének saját kezelésbe való vétele ügyében; 1943. március 8.
36. Jegyzőkönyv a MIOI Ösztöndíj tanácsa teljes ülésén; 1948. május 13.
37. Jegyzőkönyv a MIOI Ösztöndíj tanácsa alakuló üléséről; 1947. november 24.
38. MIPI országos felmérés az ellátásra szoruló zsidókról; 1940. november 28.
39. Pesti Izraelita Nőegylet gratulációja A Magyar Izraeliták Pártfogó Irodája (MIPI) főtitkári kinevezéséhez; 1942. augusztus 3. Aláírás: Vészi József. + Molnár Gyuláné gratulációja, Kecskemét + Izraelita Siketnémák Országos Intézetének gratulációja;
40. Köszönő levél Naményi Ernőnek, az Országos Zsidó Múzeum igazgatójának a Pfeiffer Ignác plaketthez való hozzájárulásért; 1941. december 17.
41. MIPI tanfolyam a magyar zsidó nők háztartási átképzéséről; 1938.
42. MIPI átképző tanfolyam az állásukat vesztett tisztviselőnőknek; 1938.
43. A MIPI jelentése a budapesti zsidók nyilvántartásba vétel munkálatairól - 1945. március 8.
44. A MIPI feladatai - Levél 1937. június 30; Tájékoztató a zsidótörvény és hatásai nyomán kialakult feladatokról; 1938;
45. MIPI - meginduló tanfolyamok; 1938. szeptember 11.
46. 3. sz. MIPI Körlevél tervezet; 1938.
47. Glaser Miksa nyelviskolájának terve a MIPI égisze alatt; 1938. május 21.
48. Javaslat, hogy a MIKÉFE adminisztrációját a MIPI vállalja el; 1938. március 22.
Iratcsomó 2: MIPI iratok 3.
1. Az 1943. augusztus 11-én a pénzügyi bizottság ülésén meghozott határozatok;
2. Meghívó a MIPI 1944. január 20-ra összehívott ülésére;
3. MIPI Tanulmányi Osztályának körlevele az őszi “Félelmetes napok” kulturális programjáról; 1944. szeptember 26.
4. A Diplomások és Értelmiségiek Jóléti Szövetsége kéri a MIPI támogatását; 1938. október 26. ; Levél a Magyar Iparkamarának az értelmiségi munkanélküliség miatt; 1940.
5. Jelentés a Polgári Konyhák működéséről; - 1943. december 31. Pásztor József kifogásai az Erzsébet körút 19-be tervezett polgári konyháról, 1944. június 1.
6. A győri MIPI az ott elhelyezett tanoncok segélyének felemelést kéri; 1944. február 4.
7. Feljegyzések a MIPI Számvizsgáló Bizottságának 1944. január 26-i üléséről.
8. Szigorúan bizalmas jelentés a MIPI ügyvezetőségének a Magdolna utcai, a Columbus utcai és a Páva utcai táborokban Szattlet építész kontár felújítási munkájáról; 1943. szeptember 19.
9. A MIPI Végrehajtó Bizottságának napirendjei 1943. augusztus 31 - 1944. február 8;
10. Feljegyzés a MIPI Számvizsgáló Bizottság 1943. szeptember 22; illetve 1943. október 6-i üléséről;
11. A MIPI Pénzügyi Bizottság 1943. augusztus 4-i ülésén hozott határozatok; + Az MNB jóváhagyó leirata a kivándorlóknak szánt dollár segély ügyben; 1943. augusztus 19-én.
12. Revizori megállapítások a MIPI Jogi osztályának; 1944. február 16; + Műsoros összejövetel a Jogi osztály krónikájával;
13. MIPI felhívás a jómódú zsidósághoz a kivándorlók megsegítésére; 1945- augusztus 25.
14. Beszámoló a MIOI-nak az OMZSA gyűjtési aukcójáról; 1943. december 2.
15. Jelentés a MIPI Országos Osztály 1943. november 3-i üléséről
16. A MIPI ruhagyűjtési akciója; 1940. szeptember 5.
17. Jegyzőkönyv a MIPI kis Végrehajtó Bizottságának 1944. február 22-23-i üléséről az OMZSA járulékról;
18. MIPI VB ülésének 1944. március 14-i tárgysorozata;
19. Meitner Hugó kikérése a MIPI-től a női munkaszervezési osztályra; 1944. július 14.
20. MIPI a BINE Leányotthon támogatásáról; 1942. december 8.
21. Felkérés a MIPI Szervezeti Szabályzatának véleményezésére; 1944. január 31. Észrevételek; Szervezeti Szabályzat;
22. MIPI Tanulmányi osztályának sajtószemléje; 1944. január
23. Jegyzőkönyv a MIPI osztályvezetői értekezletéről; 1943. november 28;
24. Jegyzőkönyv a MIPI osztályvezetői értekezletéről; 1943. október 31; + aláírások
25. Felhívás MIPI osztályvezetői értekezletre; 1943. december 19 és 22. Aláírások;
26. MIPI támogatókat delegált a Magyar Zsidók Önvédelmi Szervezete; 1938. december 20.
27. MAOIH Központi Irodájának levele az adóbehajtás ügyében; 1943. június 7.
28. MAOIH körlevel a hitközségi kerületekhez az országos járulékból befolyt összeg felhasználhatóságáról, 1943. május 12.
29. Javaslat a MIPI szükségletének országos járulékkal való fedezete tárgyában; 1943. augusztus
30. Felterjesztés a VKM-e a kongresszusi izraelita hitközségek által viselendő országos járulék 1943. évi költségvetéséről; 1943. augusztus 16.
31. Memorandum a gyűjtés hatékonyabbá tételéhez; 1943.
32. Adatlap a MIPI által pártfogoltakról
33. Meghívó a MIPI alakuló ülésére; 1939. május 31. + Szervezeti felépítés táblázat.
34. Meghívók az alakuló MIPI bizottágaiba; 1939. Január 19.
35. Teendők a Pártfogói Irodában; Szervezés, átszervezés, jegyzetek
36. Esztergom Vármegyei Pártfogó Iroda; 1939. január 18;
37. Javaslat a zsidóság egészségvédelmi mozgalmának megindítására; 1939. június 8.
38. Klein Imre javaslata a MIPI átszervezésére, az adománygyűjtésre; Jobi Osztály véleménye; 1938. október 26.
39. Bokor György előterjesztése a kivándorlási tanácsadás megszervezésére; 1938. november 10;
40. MIPI körlevél a hitközségekhez az átképzések helyzetéről; 1939. április 3.
41. Felmérés az országban tartózkodó menekültekről; Töredék dátum nélkül
42. Gyűjtési felhívás beteg gyermekek számára; 1939. július 6.
43. Értesítés a kivándorlásokat szervező Sulamericano utazási iroda megalakulásáról; 1938. november
44. Fényes Mór rabbi levele az Országos Rabbiegyesület javaslatára, hogy a MIPI két rabbit alkalmazzon; 1938. december 27.
45. Meghívó a MIPI és a Chevra Kadisa család és gyermekvédelmi bizottságának 1938. november 10-i ülésére;
46. Gombos Andor javaslata zsidó házmesterek elhelyezésére; 1939. febr. 19.
47. Debrecenből Dr. Grózinger Sándor kér a MIPI pályaválasztási programjából; 1943. június 23.
48. PIH körlevél a MIPI megalakításáról; 1938. szeptember
Iratcsomó 3: O.R.T. (Organization for Rehabilitation and Training) Bizottsági ügyek
1. Jelentés a BIH műszaki rajzoló tanfolyamáról - 1942. április 12.
2. Jegyzőkönyv a magyarországi ORT-Bizottság 1940. március 25-i üléséről; Szervezeti és személyzeti kérdések költségvetés; Jelen van az ORT párizsi központjának képviselője, Lewenstams úr is,
3. Jegyzőkönyv a magyarországi ORT-Bizottság 1940. április 8-.i üléséről; ORT -MIPI hatáskörök tisztázása; Irodahelyiség, műhelyek kialakítása, személyzeti ügyek;
4. Feljegyzés az ORT Bizottságnak; 1940. december 1.
5. Pro Memoria az Eppler főtitkár úrral az ORT-ügyben folytatott megbeszélésről; 1939. november 15.
6. Florance S. Jacobson levele Vida Miklósnak; 1948. április 29.
7. ORT Országos Továbbképző Bizottság közreműködése az ipari és mezőgazdasági ki-, és átképzésben; 1946. február 7.
8. Az O.R.T. (tanoncoktatás) legközelebbi munkája - 1945. február 20.
Iratcsomó 4: Hitközségi tanonc tanfolyamok, átképzések az első zsidótörvény hatására 1.
1. A PIH Szülők Pedagógiumának XIV. évfolyama - 1948.- Meghívó
2. A BIH égisze alatt Halász János által szervezett Anya- és Nevelőképző tanfolyama a MIPI (Magyar Izraeliták Pártfogó irodája) működtetésében, 1940.
3. Baracs Marcellné, a Magyar Izraelita Nőegyletek Országos Szövetsége elnökének beszéde az általa szervezett szociális tanfolyamon
4. Szülők Iskolája 1942/43. előadás sorozat
5. Felkérés előadásra a Rabbiképző Pedagógiai Továbbképző Tanfolyamán Szociális érzületre való nevelés címmel - 1943. május 2. aláírás: Löwinger Sámuel.
6. Gondozás. Kézirat, 18 oldal, év nélkül.
7. OMZSA - Országos Magyar Zsidó Segítő Bizottság műsoros délutánja a Fészek Kávéházban (év nélkül)
8. Előadás és meghívó a PIH Dísztermében a Szülők Pedagógiumában “Pályaválasztási problémák” címmel, 1947. április 29.; A Szülők Lapjának 1935. április száma tartalma;
9. PIH Tájékoztató a(z 1938-as) zsidótörvény hatásairól, a szükséges intézkedésekről, a MIPI átképző tanfolyamairól
10. Bálint Sándor országos gazdaságfeljesztési pályázati javaslata a PIH-nek a GYOSZ és a Magyar Mérnök és Építészegylet koordinálásával; 1938. július 20.
11. Katona Dezső ajánlata a PIH-nek átképző tanfolyamok indításáról; 1938. június-július
12. Az Újpesti Izraelita Hitközség levele a PIH elöljáróságának az átképző bizottság felállításáról; 1938.október 4;
13. Ligeti Pál építész levele a Szegedi Hitközség elöljáróságának előadása időpont változásáról; 1938. október 30.
14. , A Magyar Izraelita Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete (MIEFHOE) javalata a PIH vezetőségének az átképzésről; 1938. szeptember 18.
15. , Javaslat a PIH és a Chevra Kadisa Pártfogó Irodája szabályzatának módosítására; 1938.
16. Szenes László tervezete a Pártfogó Irodának a magyar export képviselők szövetségének létrehozására; 1938, október 28.
17. Meghívó a PIH bizalmas értekezletére a magyar zsidó ifjúság mezőgazdasági kiképzésének tárgyában, 1938. november 13.
18. Ajánlat villanyszerelő átképzésre; 1938. november 6; Königsberg József
19. A tanoncügy rendezésére vonatkozó eljárás; év nélkül
20. A Szegedi Izraelita Hitközségben tartott előadás a tanoncképzésről; 1938. november 28. Levél Frankel Jenő rabbinak; Frenkel Jenő rabbi válasza;
21. Meghívó Leány Tanonc Otthon avatására; Belvárosi izraelita Nőegylet 1938. november 23.
22. Meghívó a zsidó gazdálkodók /földbirtokosok és földbérlők/ helyzetének megvitatására rendezett MIOI megbeszélésre; 1939. március 24.
23. Szaniszló Gyula tervezete a mezőgazdasági átképző szaktanfolyamról; 1938. december 16.
24. Schnur Imre levele a mezőgazdasági árképzésről; 1938. augusztus 2.
XIX/395_4: Pásztor József levelei, iratai
L1_D3_27
Iratcsomó 1: Hitközségi tanfolyamok, tanoncképzés 2.
1. Kereskedelmi iskola terve a PIH-nél; Eppler Sándor levele; 1941. szeptember 30.
2. Jelentés Eppler Sándor főtitkárnak a tervezett tanfolyamokról; 1938. december 25. + Ornstein Vilmos mohácsi gazda javaslata a mezőgazdasági tanonc tanfolyamokról; 1938. december 23.
3. A Zsidó Szabadegyetem gyakorlati irányú tanfolyamainak előadói; 1938-1939.
4. Villanyszerelési tanfolyam Königsberg Józsefnél; jelentkezők; 1938. november 4.
5. Szakmai tárgyalások az előadókkal, 1938. október 10-12.
6. A MIPI Tanonc Nyilvántartó körlevele a tanonc oktatóknak; 1938.
7. Festék és lakkgyártási kurzust ajánl Ellinger Emil vegyészmérnök; 1939. január 14.
8. Bádogos és szerelő tanfolyam ajánlat Gémes György Richárd elektrotechnikustól; 1938. augusztus 27.
9. Virág László cukrász ingyenes tanfolyamot ajánl; 1938.
10. Elhelyezkedési lehetőségek; a MIPI kimutatása az első ezer válasz levelezőlap tartalmáról; 1938.
11. Miniszterelnökségi rendelet a zsidó iparigazolványosok névsorának kifüggesztéséről; 1939. november 26.
12. Háztartási vegyi cikkek készítésére tanonc ajánlat Várkonyi Klein József okleveles vegyészmérnöktől; 1939.
13. Komját Ernő értesítése, hogy bakelit átképző tanfolyam is létesült az V. kerületi Imaház Egyesületben; 1939. március 10.
14. MIOI levél a MIPI-nek - Újpesten megalakult az Átképző Bizottság; 1938. október 10.
15. Előterjesztés egy 20 ágyas tanoncotthon létesítéséről az Újpesti rakpart 6. szám alatt; 1943. december 7. OMIKE levél a 6 tanoncotthon működéséről, 1938. október 2.
16. PIH leány tanonc csoportja, Csáky utca - 1938. július 21.
17. A miskolci MIPI háziipari tanfolyama nőknek - 1940, január
18. Beszámoló Eppler Sándornak az árképzési tanfolyamokról; 1939. július 12.
19. A Csáky utcai körzet szerepvállalása a női átképző tanfolyamokban; 1939, február 17.
20. MIPI felkészülés a mezőgazdasági tanoncképzésre; 1938. október 23.
21. Ideiglenes jelentés Takács István tejgazdasági javaslatai ügyében; 1939. január 2.
22. MIPI körlevél az 1939. április 30-án a mezőgazdasági tanonc képzésről tartandó értekezletről; 1939. április 25.
23. Fürst László almásfüzitői gazdatiszt javaslata gazdatiszti és baromfitenyésztési tanfolyamról, 1938. december 29.
24. Gombatermelői tanfolyam
25. Gyümölcsfeldolgozói tanfolyam; 1939.
26. Erlich Béla főintéző zuglói telek felajánlása mezőgazdasági tanfolyamok számára; 1939. Pásztor József jelentése a tanfolyamokról a PIH főtitkárának; 1939. május 21.
27. MIPI kérdőív tervezet a mezőgazdasági átképzéssel kapcsolatos feladatokról; 1940. március 7.
28. Pásztor József soproni és szombathelyi látogatása a mezőgazdasági átképzéssel kapcsolatban; 1938. december 31.
29. Kónyi Lajos kimentő levele: betegség miatt nem tud mezőgazdasági munkás fiatalokat elszállásolni. Szakcs; 1938. december 14.
30. Beszámoló a nyelvtanfolyamokról; 1939. március 14.
31. Vidor Pál BIH rabbi a szülői értekezleten az átképzésről tartandó előadásához kér anyagot Pásztor Józseftől, 1939. március 22.
32. Klein Ernő levele egy hat tagú csoport franciaországi mezőgazdasági kitelepüléséről, 1938. október 28.
33. Kertész György Szegedről jelentkezik esetleges franciaországi textil tanfolyamra; 1938. december 5.
34. Stern Sándor szervezeti terve a MIPI Ifjúsági Csoportjának a tervezett tanonc képzésről; 1938. július 11.
35. Nagy Tivadarné kimutatása az első egyezer MIPI-nek válaszoló adatairól; 1938. augusztus 7.
36. Pásztor József és Nagy Tivadarné előadása az átképzésekről, 1939. február 4.
37. Fiú-, és Leány- Ipariskolával kapcsolatos kiadások; 1939. december 24.
38. PIH felmérés a fiatalok körében; 1936. augusztus; + Kérdőív
39. Az ipari miniszter Meghívója a zsidó törvénnyel kapcsolatos átképző tanfolyamok rendezéséről, 1939. március 10.
40. PIH elnökhelyettes - A tanoncok vasárnapi szabadidejének kihasználásáról; 1942. február 17; Levél a tanonc képzésről a PIH elnökhelyettesének 1942. február 12.
41. Budai Goldberger Leó meghívója a magyar zsidó ifjúság átképzéséről rendezett bizalmas értekezletre; 1938. május 4.
42. Wirth Ferenc Előterjesztése az EMUNAH vezetőségének a szegény sorsú leány-ifjúság kulturális és vallási fejlődéséről; 1937. október 21.; Emunah- A hit; Oltalmat és otthonokat a tanonc és munkás leányoknak! - Goldberger Gyuláné levele a PIH-nek, 1907. május 11; 1937. június 11.
Iratcsomó 2. MAZOT (Magyar Izraeliták Országos Egyesülete) ügyei; Hitközségi választások 1.
1. A Mazot VIII. kerületi tagozata jelölő listája; 1946
2. Megalakult a Zsidó Kulturális Egyesületek Szövetsége; Tisztségviselők listája; 1946.
3. A Mazot Bethlen téri körzetének tisztségviselői; 1946.
4. Pásztor József levelei az Új Életnek; 1946. november, december
5. Reich Lipót levele a PIH elnökének; segítség felajánlása a választások lebonyolításában; 1946. szeptember 20.
6. A Nagyfuvaros utcai körzet választási nyomtatvány kérése; 1946. november 13.; Meghívó szombat búcsúztatásra; 1946. október 20.
7. Jegyzőkönyv az 1946. november 10-én Klár Zoltán doktor Mauthausenben tanúsított magatartásáról; kézzel és gépírással;
8. A Deportált és Árva Gyerekek Otthona köszönő levele a Mazot segítségéért; 1946. október 29.
9. Meghívó a MAZOT VI. kerületi tagozatának taggyűlésére; 1946. október 28; november 11.; november 25. Műsoros estre; 1946. október 12. Fészek kávéház; + Megválasztott vezetőség; 1946.
10. Vihar Béla kézzel írott levele “A menekülő” címmel tartandó előadásával kapcsolatban, 1946. október 4.
11. Egyéni (zsidó kulturális) javaslat Lakos Alfréd festőművésztől, 1946. szeptember 9-17. Kézírással 12 oldal.
12. OMIKE meghívó házi hangversenyre; 1946. október 26. A Rádió is közvetíti; 1947. február 16. Kiss József matinéra meghívó a Zeneakadémiára; Kiss Józsefről Szép Ernő emlékezett.
13. Anonymus nyomda számlája a (választási?) füzetekről - 1946. november 15.
14. A Dohány utcai főtemplom kórusának hangverseny terve; Karmester Dobronyi Dezső; 1946. november első felében
15. MUSZOE (Munkaszolgálatosok Országos Szervezete) körlevél Ros Hasana alkalmával - 1946. szeptember 25.
16. A VI. kerületi hadirokkant bajtársaink névsora 50 fő - Országos “MUSZ” Szervezet Hadigondozott alcsoport; Blauner Mór elöljáró fiát keresi; 1946. + MUSZOE kérés lista kiegészítésére; 1946. november 27.
17. A Süketnémák asztaltársasága a Mazot elnökségtől kéri a Fészek Kávéház elkülönített pódiumát vasárnaponként délelőtt; 1946. szeptember 30.
18. Mazot működési kiadások; jegyzetek
19. A Mazot elnöksége bejelenti, hogy az Andrássy út 81-ben (volt Fészek Kávéház) berendezkedett, 1946. szeptember 23. + Novemberi ülésterv; + Belépési nyilatkozat;
20. A Mazot Nőegyletének 1946. június 23-i ülésének jelenléti ívei;
21. Kaposvári Izraelita Hitközség elküldte a Mazot-nak a belépési nyilatkozatokat; 1946. szeptember 19.
22. Megválasztott hitközségi (BIH?) elöljáróság (Vészi Endre; Szép Ernő is ennek a körzetnek a kultúr bizottságában tag ); 1946.
23. (Hunyadi téri?) hitközség megválasztott elöljárósága; 1946; A hátoldalon: Szavazólap, 1942.
24. Mazot megválasztott vezetősége; 1946.
25. A Mazot IX. ker. tagozatának tisztikari jelölése, 1946. december 5.
26. Egyéves Mazot bérleti szerződés a Falk Miksa u. 6. Elysée Panzióra; 1946. november 29;
27. A Fészek kávéház ruhatárának bérbeadása Erdős Jenőnek; 1946. december 3.
28. A MAZOT Női szervezetének szeretetcsomag küldése + névsor; 1947. január 19.
29. MAZOT űrlap az 1946. július 8-i közgyűlésére;
30. Összesítés az aláírt MAZOT nyilatkozatokról Földes István elnöknek; 1946. december 30.
31. Mazot belépési űrlapok Tepper Sándor hitközségi elnöknek Mezőkövesdre; 1947. február 18.
32. Mazot elszámolás 1947. február 21;
33. Szegediek kérelme a Magyar Zsidók Országos Egyesülete helyi szervezetének megalakítására; 1946. december 6.
34. Meghívó a Mazot IV. ker. tagozata vezetőjének; 1947. január 27.
35. Az Óbudai Izraelita Hitközség hanukai költségei; 10946. december 27.
36. Beszéd a Mazot 1947. február 23-i közgyűlésén - kézírással
37. Mazot 1947. október 30. üléséről kézírásos feljegyzések
38. PIH elnökválasztási csatározások kapcsán Pásztor József levélben összegzi eddigi tevékenységét, a JOINT-ot ért kritikát; 1946.;
Iratcsomó 2: MAZOT ügyek 2.
1. Mazot módosított alapszabályok -1938. május 31.
2. Jegyzőkönyv a Magyar Zsidók Országos Egyesületének megalakulásáról; 1946. július 8. + Kérvény a Belügyminisztériumba
3. Az alakuló közgyűlésen résztvevők névsora és jelenléti ívek
4. MIOI meghívó az országos zsidó értekezletre, 1946. február 10.
5. MIOI beszámoló az 1942-ben végzett tevékenységről; 1943. június 22.
6. MIOI Szabályzat; 1943. szeptember 20;
7. Köszönő levél Stern Samu MIOI elnöknek a hatáskör megnövelésért; 1942. július 24.
8. Jelentés a MIPI eddigi munkásságáról; 1939.;
9. A MIPI Szervezeti szabályzata; dátum nélkül. 1938 tavasza?; Tájékoztató a MIPI feladatairól;
10. A Budapesti Társaskör és a Magyar Zsidók Országos Egyesületének együttműködési szerződése előadások ás társas összejövetelek tartására; 1947. január 15.
11. Meghívó Mazot értekezletre; 1947. január 30.
12. Hahn György üdvözlő levele a Munkaszolgálatos Hadigondozottak nevében a MAZOT megalakulása alkalmából; 1947. január 30.
13. Katona Dávid szegedi hitközségi jegyző érdeklődő levele a mazotról; 1947. február 9.
Iratcsomó 3: 62 belépési nyilatkozat a Mazot-ba
XIX/395_5: Pásztor József levelei, iratai
L1_D3_31
Iratcsomó 1: OMZSA ügyek, segélyezés 1.
1. Rendkívüli Segélyezési Bizottsági ülés jegyzőkönyve, Egyéni ügyek; Intézményi ügyek 1948. június 8;
2. Rendkívüli Segélyezési Bizottsági ülés jegyzőkönyve Egyéni ügyek; 1948. június 23.
3. Rendkívüli Segélyezési Bizottsági ülés jegyzőkönyve, Elvi ügyek; egyéni ügyek; 1948. június 30;
4. Rendkívüli Segélyezési Bizottsági ülés jegyzőkönyve, Egyéni ügyek; 1948. augusztus 11.
5. Rendkívüli Segélyezési Bizottsági ülés jegyzőkönyve; Egyéni ügyek; Elvi ügyek; 1948. július 14;
6. Rendkívüli Segélyezési Bizottsági ülés jegyzőkönyve, Egyéni ügyek; 1948. július 28;
7. Rendkívüli Segélyezési Bizottsági ülés jegyzőkönyve, Egyéni ügyek; Elvi ügyek; 1948. szeptember 1;
8. Rendkívüli Segélyezési Bizottsági ülés jegyzőkönyve, Egyéni ügyek; 1948. szeptember 15;
9. Rendkívüli Segélyezési Bizottsági ülés jegyzőkönyve, Elvi ügyek; egyéni ügyek; 1948. október 15.
10. Rendkívüli Segélyezési Bizottsági ülés jegyzőkönyve, Elvi ügyek; egyéni ügyek; 1948. november 3;
11. Emlékeztető az 1948. augusztus 31-i vezetőségi ülés javaslatairól és határozatairól;
12. Emlékeztető az 1948. szeptember 2-i vezetőségi ülés javaslatairól és határozatairól;
13. Vezetőségi ülésen megszavazott segélyek
14. A beteg gyermeküket ápoló dolgozó anyák táppénzéről szóló 8.880/1948. korm. sz. rendelet
15. Javaslat hadirokkantak díjából való elvonás megszűntetésére; 1948. augusztus 31.
16. Javaslat a magukat ellátni képtelen öreg férfiak otthonának létrehozására; 1948. augusztus 31.
17. Üzemi értekezlet az OMZSA Bethlen téri egészségügyi várójában; 1946. november 29.
18. Az OMZSA ellenőrzési osztályának kifogása a szemináriumi bankettre kifizetett támogatás miatt; 1948. augusztus 11.
19. Javaslat hadifoglyok segélyezésére; 1948. augusztus 31.
20. OMZSA esküvői üdvözlet
21. Keszler Emilné áthelyezésének visszavonása; 1948. július 5.
22. Családgondozói látogatás körlevele
23. Államrendőrség Komárom- Esztergom megye: Igazolás Koltai Géza rendőrnyomozó felfüggesztéséről; 1948. augusztus 31.
24. A Chevra és a PIH által szeretet otthonokba beutalt öregekről is kellene értesítés; 1948. augusztus 31.
25. A Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák egyesülete kéri, hogy egyik vezetőjét fogadják az OMZSÁ-mál. 1948. augusztus 8.
26. Erdőházi Hugó ruhasegély kérelme; 1948. október 9.
27. Zsidó Egyetemi Hallgatók Szervezetének 231 fős ágynemű. törölköző, köpeny kényvényének listája; 1948. január 4.
28. Jelentés az OMZSA papír és papírnemű szakmai bizottságának gyűjtési akciójáról; 1943. május 7.
29. OMZSA Évkönyv 1942. - kiadvány tervek
30. OMZSA gyűjtési felhívás, 1940. március; 1942. április; OMZSA szórólapok
31. Halljad Izrael - Testvéredet ne hagyd el! Szép Ernő verse, kotta. OMZSA kiadás
32. Zsolt Béla az OMZSÁ-ról: Viharos tengeren; klny. Magyar Zsidók Lapja; 1940. március 28.
33. József Géza Gábor: Panaszom! - Vers
Iratcsomó 2: Segélykérelmek az OMZSÁ-hoz 2.
1. Hőnig Adolf szemorvos kézzel írott kérelme elhunyt betege, Bokor Dávid felesége számára; 1948. szeptember 30.
2. Hölzler Imre hármas iker édesapa kérelme gyermekei jobb orvosi ellátásáért; 1948. július 30;
3. Szirtes Imogéne Noémi nyári egyetemi kurzusához utazási támogatást kér; 1948. június 30.
4. Salamon Miklós ágyneműt kér Bernát Dezső számára; 1948.
5. Krausz Tibor kárpitos szerszámokat kér a DEGOB-tól; 1948. július 26.
6. özv. Wiener Jakabné sz. Reichenfeld Magdolna rendkívüli segélyt kér; 1948. augusztus 12;
7. Vadász Vilma kérése özv. Brasch Lászlóné számára; 1948. július 15.
8. Henry J. Malkary kéri, hogy Molnár Bélánét a segélyezettek I. számú csoportjába sorolják át; 1948. május 24.
9. Hevesi István rendkívüli fehérnemű segélyt kér betörés miatt; 1948. július 26.
10. Porgesz Erna lakbér hátralékra kért segélyt; 1948. július 26.
11. Kácser Lászlóné gyermeke nyaraltásához kér támogatást; 1948. július 7.
12. Rose Róth rendkívüli segély kérelme; 1948. augusztus 5.
13. Sándor Györgynek ruha segélyt kér a kereskedelmi minisztérium tisztségviselője; 1948. június 7.
14. Bartos Sándor jómódú egyetemi hallgató kérvénye; 1948. július 16.
15. Waldmann Ferencnek vállalkozása elindításához kér segélyt a MCISZ Mizrachi Szakosztálya; 1948. július 8.
16. Kabát kiutalás Adler Dezsőnének betörés miatt; Házmegbízotti igazolás a betörésről; 1948. augusztus 4.
17. Gyenes Zoltán gyermeklélektani tanulmányai költségeihez kér hozzájárulást; dátum nélkül
18. Bricht Róbert árva segítése textiltechnikai tanfolyamra; 1948. július 26.
19. Berger Sára leányotthonban való elhelyezését javasolja a Hárshegyi Ideggyógyintézet orvosa; dátum nélkül
20. Lichtblau Jakabné - Rásch Gizella anyagi körülményeinek soron kívüli vizsgálata; 1948. aug. 10.
21. Bárány Miklós Nyíregyházáról állást keres francia pedagógiai gyakorlattal; 1948. augusztus 17.,
22. Vermes Andorné ajánlása állásba; 1948. augusztus 22.
23. Hauptmann Izsákné négygyermekes anya segélykérése nyaraláshoz; 1948. augusztus 12.
24. Gulyás Sándor sürgetése Vulkán Mátyásné Gottesmann Ilona szeretetotthonban való elhelyezésére; 1948. augusztus 18.
25. Leyer Ignácz és felesége ajánlása családgondozónak a Brüll ügyvédi iroda által; 1948. augusztus 27.
26. Németh Ferencné Schleiszer Lívia tisztviselőnő őszi ruha segélykérelme; 1948. augusztus 25.
27. Neu Adolf (1876-ban született) kérelme, hogy az aggok házában való elhelyezés helyett tegyék lakhatóvá a szobáját, adjanak segélyt, s ő otthon marad; 1948. július - augusztus
28. Zsidó Egyetemi Hallgatók Szervezetének igazoló levele, hogy Hajnal János és Katona Ferenc nem tartozik a szervezethez; 1948. június 21.
29. Dr. László Sarolta állás és segélykérelme; 1948. augusztus 25.
30. Korda Hermin segély kérelme, 1948. augusztus 11.
31. Béláné fűtési segély kérelme; 1948. július 29.
32. A XIII. ker. Izraelita Nőegylet Szeretetotthona gondozottjainak levele az OMZSÁ-hoz igazoló könyvecske kiállításáért; 1948. július 12. Aláírások
33. OMIKE közbenjárás Fekete Ferenc ügyében; 1948. augusztus 13.; Unger-Budai Gusztáv s

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Conditions governing reproduction

Language of material

Script of material

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Notes area

Access points

Subject access points

Place access points

Name access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Rights area

Accession area

Actions