MIOK Központi Szociális Bizottságának iratai Magyar Izraeliták Országos Irodája Központi Szociális Bizottság 1 A MIOI Központi Szociális Bizottsága Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei; 2 A Központi Szociális Bizottság szervezeti felépítése, dolgozóinak névsora; 3 A Központi Szociális Bizottság tagjainak névsora; 4 Központi Szociális Bizottság Orvosbizottságának jegyzőkönyvei; 5 A Központi Szociális Bizottság működésével kapcsolatos iratok; 6 Központi Szociális Bizottság által fenntartott és szubvencionált intézmények, és munkavállalóinak jegyzéke; 7 A Szállítási Osztály iratai; 8 Az Egészségügyi Osztály havi jelentései; 9 Központi Szociális Bizottság havi költségelőirányzatai; 10 Központi Szociális Bizottság havi pénzügyi elszámolásai. 1935-00-00/1952-00-00 1 box https://archives.milev.hu/index.php/mioi-kozponti-szocialis-bizottsaganak-iratai;dc 1 https://archives.milev.hu/index.php/magyar-zsido-leveltar;isdiah HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár