View archival description

Subfonds 4 - MIKÉFE iratai
Reports

Part of IX. Egyesületek, szervezetek iratai

Identity area

Reference code

HU HJMA IX-4

Title

MIKÉFE iratai

Date(s)

  • 1842-1950 (Creation)
  • (Accumulation)

Level of description

Subfonds

Extent and medium

Context area

Name of creator

Magyar Izraelita Kézmű és Földművelési Egyesület (1842-1950)

Administrative history

Name of creator

Kertész Ödön (1883-?)

Biographical history

Archival history

T.76.124-212

Immediate source of acquisition or transfer

Content and structure area

Scope and content

Jegyzőkönyvi kivonat az ipartestület üléséről. A PIH alapítványt tett, hogy abból szegénysorsú zsidók részesüljenek, 1843.
A MIKÉFE igazgatósága felhívja a választmányt, hogy jelöljön új tagokat, 1843.
Panasz a Tanácshoz, hogy zsidó fiút mesterek nem akarnak felvenni. A Tanács az ügyet megtárgyalta, 1843-1844.
A Budai Tanács kötelezi a mestereket, hogy zsidó inasokat alkalmazzanak, felszabadulási levelet kapjanak és a legénylajstromba beírattassanak, 1844.
A mester kijelenti, hogy az inast hajlandó volna felszabadítani, de ez nem lehetséges, mert az inas zsidó, 1846.
A MIKÉFE kötelékébe tartozó tanárok névjegyzéke, mesterségük feltüntetésével, plusz a felszabadultak jegyzéke, 1846/1847.
A MIKÉFE a felszabadult legények búcsúztatására ünnepséget rendezett. A főrabbi beszéde, a legények fogadalma, s.d.
A Helytartó Tanács ülésének jegyzőkönyvéből a Tanács a MIKÉFE-nek: Javaslat az alapszabály módosítására, 1847.
Pest főpolgármestere a MIKÉFE-hez: Az egylet élére biztost nevez ki, 1866.
Anton Freystädtler a MIKÉFE-nek tett felajánlásáról, 1866
A MIKÉFE a mesterekhez: a tanórák módosításáról, a mulasztók kizárásáról, 1869
J. Kunewald előterjesztése további helyiségek felszerelésére a tanulók magasabb képzése érdekében, s.d.
A Pesti Chevra Kadisa értesíti a MIKÉFE-t adományáról, 1879
A MIKÉFE tanulójának kötelezvénye: Ha kilépne az intézetből, az anyagi segélyt megtéríti, a ruhaneműket visszaszolgáltatja. – biankó, 188?
Klein Ede iparműtanodai növendék a MIKÉFE-hez: Támogatást kér. Megszavazva havi 5 Ft. segély, 1883
Alapszabály-tervezetek, módosított alapszabály tervezetek, 1884
Klein Ede kérelme a MIKÉFE-hez: Ösztöndíjat kér. Megszavazva: havi 10 Ft, 1884
A MIKÉFE iskolai ügyrendje, 1884
A MIKÉFE ügyrendje, s.d.
Javaslat a MIKÉFE ügyrendjéhez, s.d.
A MIKÉFE céljai: szegény, árva gyermekek kiképzése, a zsidó vallás tanítása. Az egyesület anyagi forrásai, 1887
Fölajánlott adomány megköszönése, 1887
A MIKÉFE tanulóinak hittanvizsgáján?? résztvevő elöljáró jelentése a tapasztaltakról, 1887
Jegyzőkönyvi kivonat a MIKÉFE közgyűléséről, az elért eredményekről, az egylet vagyona és pártoló tagjainak létszáma, 1888
A MIKÉFE azon tanítványainak névsora, akik 1 arany 2 vagy 1 ezüst Ft-os díjat nyertek, 1889
A MIKÉFE megköszöni az iskolaigazgatónak a kért jegyzék megküldését, 1889
A MIKÉFE első osztályos tanulóinak névsora és előmenetele, 1889 k.
A MIKÉFE második osztályos tanulóinak névsora, mestersége és hittan osztályzata. + A MIKÉFE második osztályos tanulóinak névsora, és osztályzata, 1889
Jutalmazottak névsora, mesterségük feltüntetéséve, 1889
Hitoktató jelentése a tanulók előmeneteléről, 1889
A MIKÉFE iskolai ügyosztályának elnöke kéri az iskolák igazgatóit, hogy jelölje meg a növendékek szorgalmát és előmenetelét, hogy kiket javasolnak jutalmazásra, 1889
A MIKÉFE felkéri az iskolaigazgatókat, hogy állítsák össze a tanulók névsorát, tüntessék fel szorgalmukat és előmenetelüket, jelöljék ki a jutalmazandókat, 1889
Az iskolabizottság egy tagjának jelentése a Lovag utcai iskola záróvizsgájáról, 1889
A MIKÉFE három levelének fogalmazványa: 1. a PIH bocsássa rendelkezésre a Síp utcai iskolájának nagytermét, 2. Kayserling főrabbihoz, 3. Friedmann főkántorhoz, hogy vegyenek részt a Széder estén, 1889
Kallós Ede szobrász kérelme a MIKÉFE-hez: Külföldi tanulmányútjára támogatást kér. + Klein (Kallós) Ede köszönő levele a MIKÉFE-hez a kapott támogatásért. 60 Ft. segélyt hagytak jóvá, 1889
Alapszabály, 1889
A MIKÉFE elnöke a tagokhoz, új tagok gyűjtésére. + ua. németül, 1890
A MIKÉFE a választmány tagjaihoz: számosabban működjenek közre a műhelyfelügyelői és iskolai bizottságokban, 1891
Guttenberg Pál a középiskolában a kézimunka tanításának bevezetését hangsúlyozza, 1891
A MIKÉFE ösztöndíjas tanulóinak előmeneteléről, 1891
Dr. Schoenberg Ármin a MIKÉFE elnökének haláláról szóló körlevél, 1891
Kallós Ede szobrász kölcsönkérelme a MIKÉFE-hez, 1892
Kallós Ede nyugtája a MIKÉFE-nek 50 Ft. segély felvételéről, 1892
Róna József levele a MIKÉFE-hez Kallós Ede érdekében, 1892
Loránfi Antal a MIKÉFE-hez: Felhívja figyelmüket Kallós Ede tehetségére, 1892
A MIKÉFE házvételi bizottságától a választmányhoz, székház vételi ügyben, 1893
Jelentés a MIKÉFE növendékek műhelygyakorlaton való eredményes munkájáról, 1893
A MIKÉFE létesítendő tanoncműhelye javára szóló gyűjtőív. Az adományozók neve és a felajánlott összeg, 1894 k.
A MIKÉFE 50 éves fennállásának és a Tanoncotthon megnyitásának alkalmából rendezett ünnepély meghívója. + Tudósítás a Bécsi Iparos Egyesület 50 éves fennállásának jubileumáról, 1894
A MIKÉFE egykori növendékeiből lett mesterek fölajánlási alapja, jubileumi alapítványhoz, 1894 k.
A MIKÉFE szegénysorsú és jeles előmenetelű tanulók számára ösztöndíjakra pályázatot hirdet, 1894
A MIKÉFE Schönberg Ármin elnök negyedszázados jubileuma alkalmából meg akarja festeni arcképét. Gyűjtőív erre a célra, s.d.
A MIKÉFE-ben felszabadult mesterek jegyzéke és az általuk készített kiállítási tárgyak felsorolása, 1896
A MIKÉFE tanoncműhely létesítésének támogatását kéri, 1897
R. A. aláírással annak hangsúlyozása, hogy tanoncotthonok felállítása szükséges, s.d.
A Budapesti Jégművek a MIKÉFE-hez: 1 fuvar tüzifa felajánlásáról, 1900
A MIKÉFE a hitoktatókhoz: akadályoztatás esetén helyettesítésükről gondoskodjanak, 1901
A MIKÉFE a dorosmai hitközséghez: Adományokat kér, 1902
Betlen Gyuly szobrász nyugtája a MIKÉFE-hez: 3 részletben felvett 1000 Kr. segélyről, 1904
Gomperz Róza a MIKÉFE-hez: Leánya emlékére 1000 K-t ajánl fel. + köszönőlevelek, 1905
Kertészképző telep beindításához a hitk. pénzügyi segítségét kérik, 1907
A MIKÉFE 1907. évi jelentése, 1907
A MIKÉFE ösztöndíjas növendékeinek névsora, iskolájuk és foglalkozásuk megjelölésével, az ösztöndíj összegének feltűntetésével, 1907
MIKÉFE vezetősége a PIH választmányának a Kertészképző telep létesítéséről
A MIKÉFE havi ösztöndíjasainak jegyzéke, foglalkozásuk és a kapott összeg megjelölésével, 1908
Első Magyar Gyapjúmosó Rt. a MIKÉFE-nek adományt utal át., 1908
Magyar Ált. Kőszénbánya Rt. a MIKÉFE-hez: 20 mázsa brikettet ajánl fel, 1908
Salamon Jakab és Tsa a MIKÉFE-hez: 10 mázsa szén felajánlásáról, 1908
A MIKÉFE részére felajánlott tüzelő adományokról szóló kimutatás, 1908
A PIH számvevőségének összeállítása: A MIKÉFE részére befolyt adományok 1 esztendő alatt, 1908
Bihari Mór a MIKÉFE-hez egy fiú felvételének érdekében, 1908
A Magyar Földhitel Intézet igazolja a MIKÉFE kötvény letétbe helyezését, 1909
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank a MIKÉFE-nek javára történő befizetésről, 1909
A Magyar Földhitel Intézet a MIKÉFE-hez: Tudomásul veszik, hogy a Pollák Márk és Babetta Alapítványra vonatkozó rendelkezéseket kiknek kell aláírniuk, 1909
A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank a MIKÉFE-hez járadék kiszolgáltatásról, 1909
Budapesti Takarék Pénztár a MIKÉFE-nek értékpapírok letétbe helyezéséről, 1909
Első Magyar Részvény Sörfőzde a MIKÉFE-hez adomány átutalásáról, 1909
Idézés a MIKÉFE-nek a körjegyzőtől Feivel Lipót hagyatéka ügyében, 1909
A MIKÉFE részére küldött adományok a Pester Lloyd útján: segélyek és adományok, s.d.
A MIKÉFE ösztöndíjasainak névsora, foglalkozásuk és a kapott összeg megjelölésével, s.d.
Weinmann Fülöp alapítványi pénzének felhasználásáról, 1911
Dr. Deutsch Ernő orvos a MIKÉFE-hez: A Társadalmi Múzeumba oktató sétát ajánl fel a növendékek részére. Hátoldalon köszönő levél fogalmazvány, 1919
A MIKÉFE jótékonyságra felszólító irata, tanítványainak kosztnapot?? vagy ennek pénzbeli megváltását kéri, 1924
A MIKÉFE vezetőségének segély kérelme, felhívása és belépési nyilatkozata új földműves iskola létesítésére, 1927
A MIKÉFE egy tanárának levele a behézségekről, hiányosságokról, 1927
Nagel Marcel a MIKÉFE-hez: Előadás tartását ajánlja fel, 1943
MIKÉFE tagok listája, 1948
A MIKÉFE felszámolásának dokumentumai, 1949-1950

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Conditions governing reproduction

Language of material

Script of material

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Notes area

Access points

Subject access points

Place access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Rights area

Accession area

Actions