Mező Ferenc hagyatéka Mező Ferenc Patzauer Aladár OMIKE Hajós Alfréd Kabos Endre Kelecsényi Elek Keleti Imre Blau, Paul Mező Ferenc-hagyaték D O9/2 Levelek: 1. Hajós Alfréd levele Mező Ferenchez 1938. 05. 11. - közös borítékban 2. Hajós Alfréd levele Mező Ferenchez, 1938. 07. 08. 3. Kabos Endre levele MF-hez, 1938. 07. 07. 4. Kelecsényi Elek levele MF-nek 1938. Június 4. 5. Dr. Paul Blau levele MF-nek, 1934. November 5. 6. Keleti Imre levele MF-nek, 1944. Július 27. Beszédek, előadások: 1. Mező Ferenc beszédének kézirata, amelyet 1940. 01. 29-én mondott el a Goldmark teremben a PIH frontharcos csoportjának első vacsoráján. 2. Hát mik is vagyunk mi, izraeliták? - előadás kézirata 3. Kiss Arnold főrabbi 60. Születésnapjára tervezett beszéd kézirata 4. Emlékbeszéd Edelstein Bertalan felett, Zsidó Múzeum, é.n. 5. Ismeretlen beszédtervezet 6. PIH Belvárosi Ifjúsági Csoportjában tartott előadása 7. Az Izr. Hitközség Hadviseltek Bizottsága Kultúrbizottságának 1939. November 26-I ülésén elmondott beszéd Meghívók Mező Ferenc előadásaira: 1. PIH hadviseltek Bizottsága 2. PIH Belső Szentistvánvárosi Ifjúsági Csoport 3. PIH V/B. Szentistvánvárosi Ifjúsági Csoport 4. PIH Zuglói Ifjúsági Csoport 5. Budai Izr. Művelődési Kör (2 db) 6. Újlak-Óbudai Asztaltársaság és az Óbudai Magyar Zsidó Ifjak Baráti Köre (2 db) 7. Óbudai Magyar Zsidó Ifjak Baráti Köre (2 db) 8. PIH Ferencvárosi Ifjúsági Csoport 9. PIH Magdolnavárosi Ifjúsági Csoport (3 db) 10. PIH Aréna úti Templomkörzet (2 db) 11. PIH Bethlen téri Ifjúsági Csoportja 12. PIH Belvárosi Ifjúsági Csoportja /A Sportról/(3 db) 13. PIH Belvárosi Ifjúsági Csoportja /Emlékeimből/ (2 db) 14. PIH Belvárosi Ifjúsági Csoport /Sportszerű élet/ 15. PIH XIII. Ifjúsági csoportja (Cserkészférfiak) (2 db) 16. PIH Józsefvárosi Ifjúsági Csoport (2 db) 17. Magyar Zsidók Egyesülete Irodalmi és Művészeti Osztálya 18. PIH Belső-Terézvárosi Ifjúsági Csoportja (3 db) 19. PIH Józsefvárosi Ifjúsági Csoportja - koncertre Hitközségi szervezethez kapcsolódó: 1. Budapesti Hitközségek Egyesülési Pátrja levele 1935. Január 2. Az OMIKE levele MF-nek, amelyben értesítik, hogy az OMIKE Diákotthonának elnökévé választották. 1943. 11.28. 3. Budai Izraelita Hitközség meghívója Horthy születésnapján tartandó ünnepi istentiszteletre. 1941. 4. OMIKE levele támogatást kérő körlevele, 1939. Szeptember 1. 5. Budai Magyar Zsidó Ifjak Baráti Köre adománygyűjtő levele, 1932. Október 27. 6. Magyar Zsidók Társadalmi Munkabizottsága levele közös nyilatkozat érdekében. 1939. Január 23. 7. VAC meghívója dísztonára. 1935. Március 28. 8. Budai Chevra Kadisa meghívója 1932. Évi rendes közgyűlésére 9. Budai Izr. Hitközség Szociális Bizottsága adománygyűjtő körlevele, 1939. Október 10. OMIKE levele MF-nek, amelyben értesítik, hogy a Diákotthon alelnökévé választották. 1943., november 28. Zsidótörvényekkel kapcsolatban: 1. Hozzászólás a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló törvényjavaslathoz tűzharcos szempontból. Aláírók között: MF. 2. Levéltervezet Horthy Miklóshoz. É.n. 3. M.Kir. Honvédelmi Minisztérium levele MF-nek. 1939. Május 3. 4. M.Kir. Honvéd Városparancsnokság levele MF-nek, egyenruha viseléséről a Hősök napján. 1943. Május 27. 5. MF. Kivételezettségének igazoló okirata. 1942. Január 12. 6. MF. Kitüntetetéseinek igazoló okirata. 1943. Június 26. (másolat) 7. Levéltervezetek Horthy Miklóshoz 8 pag. 8. Háború utáni igazolás arról, hogy MF 1938 és 1944 között a zsidó származású olimpilai bajnokok érdekében tevékenykedett. 9. Horváth Mihály ny. Tábornokhoz írt levél másolata 1939. Május 2. (2 db) 10. Kivételezett igazolvány kérő űrlap Újságkivágatok: 1. Mező F.: Testi és szellemi nevelés. 1939. Január 26. 2. MF: Révai Sámuel centenáriuma. In: Literatura, 1933. Április 3. MF.: Testi kultúra - lángelmék megvilágításában In: Jobb Jövő 1938. Március 31. 4. MF: Magyar Zsidó Apróságok. In: Az Egyenlőség jubileumi száma 5. Az óbudai zsidóbíró. In: Budai Napló, 1934. Június 4. Róla szóló cikkek: 1. Mező Ferenc dr., a zalamegyei Grünfeld-család sarja: a szellemi olimpiász győztese. Egyenlőség, 1938. Augusztus 11. 2. Klár Zoltán: Attila (említve benne MF.) Egyenlőség, 1938. Augusztus 18. 3. Old. 3. Chevra szeudó. In: Budai Izraelita Hitközség Értesítője. É.n. 4. A VAC negyven éves. Új Élet é.n. április 17. 5. A hadviseltek vezetői nyilatkoznak. In: Magyar Zsidók Lapja. 1943. Január 7. 6. Petschauer Attila: Beszéljünk őszintén Mikecz Ödön igazaságügyminiszterrel a zsidóvallású olimpiai bajnokokról. In: Az Est. 1938. Május 18. 7. Kóbor Tamás és Zsolt Béla cikkei - röplap 8. A MLSZ miniszteri biztosa kiirtja a nem árja futtballbírókat. In: Magyar Nemzet, 1939. Július 14. Egyéb: 1. Jegyzetcédulák (felekezeti apróhirdetések a 19. Sz. Sajtóban) 2. Jegyzőkönyv a dr. Kovács György és Petschauer Attila között felmerült lovagias ügyről. 3. Dr. Salgó Gyuláné receptkönyve, 1945 május, Terezin 4. Emlékezésem, gyászom - 1 kötet halotti imák 5. Izr. ill. izr. származású olimpiai bajnokok listája 17 névvel 6. Szegedi hitközség feddhetetlenségi igazolása N.N.-nek, 1860 7. Hódmezővásárhelyi hitközség feddhetetlenségi igazolása Patzauer Edmundnak 1863. 8. Verses nyomat mezőgazdasági munkások képével. 9. Telefon és lakcímregiszter 10. Julius Karst: Geschichte des Hellenismus. C. könyvének jegyzetei 11. Felix Pinczov: Der jüdische Laeufer c. könyvének jegyzetei 12. 1 db Imakönyv (Wien: Schlesinger , 1913), melyet MF 1915-ben a pozsonyi rabbitól kapott 13. 1 db papírtekercs újévi jókívánságokkal Paczauer Aladár hagyatéka 1. Herc Miklós levele P. Aladárnak, 1943. Január 16. 2. Groszmann Henrikné levele Paczauer Úrnak 1943. November 30. 3. Tepper István ceglédi ügyvéd levele Paczauer Aladárnak 1944. Április 9. 4. Dr. Deutsch Béla levele Paczauer Aladárnak, Hódmezővásárhely, 1943. December 10. 5. Ániszfeld Miklós levele Paczauer A-nak, Budakalász, 1944. Július 27. 6. A Hódmezővásárhelyi Izr. Hitközség nyugtája 1000 P-ről, amelyet PA. A munkaszolgálatosok felruházására adományozott. 7. Dr. Deutsch Béla a Hódmezővásárhelyi hitközség elnökének nyugtája 2977.45 P-ről, amelyet PA. a munkaszolgálatosok felruházására adományozott. 8. Ellen-nyugta: PA. A V/3. Kmsz-nek átadott tárgyak listája. Hódmezővásárhely, 1944. Január 18. 9. Özv. Paczauer Miklósné vásárlási könyve. 10. Kardos ? levele PA-nak. Bp., 1943. Jan. 15. 11. Raczkó Waldemár levele PA-nak, Bp., 1943. Január 6. 12. Wilhelm László muszos levele PA-nak. 1944. Augusztus 31. 13. A Pénzügyminisztérium távirata PA-nak. 1949. Március 31. 14. ? Józsi levele PA-nak. Vásárosnamény, 1943. Március 19. 15. Schwarz Béla levele Pa-nak és nejének, Szeged, 1944. Január 11. 16. Dr. Dános Kálmán levele PA-nak, Bp., 1944. Február 7. 17-21. 5 rajz PA-ról 22. Klein József levele PA-nak, 1943. Január 8. 23. Kann József levelezőlapja PA-nak, Újvidék, 1944. Február 29. 24. Balog Albert levelezőlapja PA-nak, Sierndorf, 1944. Aug. 19. 25. Dr. Györgyei Mór levelezőlapja PA-nak, Máriazell, 1944. Aug. 17. 26. Wolf Lászlóné levele PA-nak, 1944. 27. Kárászné levele PA-nak, Szeged, 1944. Február 29. PA visszaérkezett levelezőlapja, amelyet kmsz-ra írt. 1944. Aug. 22. 28. Sok aláírással PA-nak küldött üdvözlet. Szegd, 1942. December 26. 29. PA. Fejléces levelezőlapja, hátoldalán címekkel. 30. Országos Izraelita Irodák Hadviseltek Bizottsága nyugtája PA-nak 1000 P-ről. 31-35. A segélyezéseket nyilvántartó kartonok (15 db) 1932-00-00/1944-00-00 iratok, újságkivágatok https://archives.milev.hu/index.php/mezo-ferenc-hagyateka;dc 331 https://archives.milev.hu/index.php/magyar-zsido-muzeum-es-leveltar;isdiah Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár