75 Langfelder Artúr iratai HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
2015-08-23
Generated by qubit 1.2 2022-01-24 00:18:UTC English
Langfelder Artúr iratai HU HJMA XIX-75 Langfelder Artúr családi iratok HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Mád város bírájának hagyatéki végzése Neumann Józsefnek, Neumann Aria haláláról, Tokaj, 1850. május 14. Langfelder Artúr német nyelvű katonai útlevele, Klausenburg, 1891. július 2. Bizonyítvány Langfelder Artúr részére, a Kolozsvári Magyar Királyi Tudomány-Egyetem orvoskari dékánjától a szakmai gyakorlat elvégzéséről, Kolozsvár, 1893. május 26. Az egyetem pecsétje Igazolás Langfelder Artúr részére kórházi gyakorlaton való részvételről, Kolozsvár, 1894. szeptember 20. A Kolozsári Bőr és Bujakórtani Intézet pecsétje Langfelder Artúr orvosi diplomájának hiteles másolata, Kolozsvár, 1894. december 11. Dorgó Albert közjegyző aláírása, pecsétje. Levél Langfelder Artúrnak Dr. Berger Ferenc tisztifőorvostól, hogy a Hódmezővásárhelyen tartózkodó Langfelder Artúr a rászoruló betegeket díjtalanul gyógykezelheti, Hódmezővásárhely, 1896. június 24. A jegyző aláírásával. Langfelder Artúr és feleségének Neumann Riza házasági szerződése, magyar és német nyelven, Hódmezővásárhely, 1900.december 2. A K.u.K. hadsereg anyagi hozzájárulása Langfelder Artúr és Risa Neumann esküvői költségeihez, 1900. december 17. Langfelder Artúr válaszlevele a K.uK. Hezog v. Württember gyalogsági századhoz, német nyelven, Przemysl, 1904. március 10. Langfelder Artúr katonai vasúti utazási igazolványa 1904-1907 évekre, Debrecen, 1904, május 20. Langfelder Artúr német nyelvű levele, Debrecen, 1905, február Langfelder Artúr levele a főszolgabírónak születési anyakönyvi kivonat másolat kéréséről, Nagyvárad, 1909. április 12. Igazolvány Langfelder Artúr részére orvosi továbbképzésről, Budapest, 1911. június 20. Dr. Langfelder Artúr őrnagy-orvos fényképe, 1914. szeptember 9. özv. Langfelder Artúrné részére fényképes, két nyelvű (német, magyar), igazolás a hadműveleti terület átlépésére, Hódmezővásárhely, 1915. október 14. Füzet 16 p., címe: Langfelder Artúr cs. és kir. törzsorvos emlékezete 1871-1914, Krausz Vilmos debreceni rabbi beszédével, Szeged, 1917. Neumann József partécédulája, Hódmezővásárhely, 1925. április. 5 Langfelder Dávid és Grün Pepi házassági anyakönyvi kivonat (1857. szeptember 20.) másolata, Kiállítva: Hódmezővásárhely, 1938. április 22. A trencsényi rabbinátus fejléces papírján feljegyzés a Langfelder család tagjainak születési és halálozási dátumaival, hátoldalán német nyelvű levél, Trencsén, 1938. május 6. Levél Neményi Béla (Kassa) részére, trencséni rabbinátus fejléces papírján, német nyelven a Langfelder családról. A hátoldalán a trencséni rabbinátus pecsétje, Trencsén, 1938. május 10. Neumann József halotti anyakönyvi kivonat (1925. április 4.) másolata, Kiállítva: Hódmezővásárhely, 1939. március 23. Neumann Riza születési anyakönyvi kivonat (1871. október 3.) másolata a hódmezővásárhelyi izr. hitközség Rabbiságától, Kiállítva: Hódmezővásárhely, 1939. május 10. Neumann Józsefné halotti anyakönyvi kivonat (1915. december 2.) másolata, Kiállítva: Hódmezővásárhely, 1939. május 11. Kohn Ignác halotti anyakönyvi kivonat (1886. június 8.) másolata, Kiállítva: Hódmezővásárhely, 1939. május 11. a Hódmezővásárhelyi Rabbisági hivatal pecsétje. Kohn Ignácné halálozási anyakönyvi kivonat (1894. február 15.) másolata, Kiállítva: Hódmezővásárhely, 1939. május 11. A mádi főrabbiság anyakönyvi bizonyítványa Neumann József részére, (az irat szerint nem bizonyítható a zsidósága…), Mád, 1939. augusztus 1. A mádi főrabbiság pecsétje. A hódmezővásárhelyi izr. hitközség bizonyítványa, Kohn Rosaliának, (az irat szerint nem bizonyítható a zsidósága…), Hódmezővásárhely, 1940. március 27. A Hmv. rabbiság pecsétjével. Josef Neumann és Rosalia Kohn házassági anyakönyvi kivonatának (1860. február?? 15.), Kiállítva: Hódmezővásárhely, 1940. március 27. a Hódmezővásárhelyi Rabbisági hivatal pecsétje. Langfelder Artúr Mózes halotti anyakönyvi kivonat (1914. szeptember 9.) másolata (2 példány) Megjegyzés rovatban: A hazáért hősi halott katona halálesete, Kiállítva: Budapest, 1944. június 7. Langfelder Artúr és Neumann Riza házassági anyakönyvi kivonatának (1901. január 2.) másolata, Kiállítva: Hódmezővásárhely, 1944. Női fénykép, Hátoldalán: 1906 vagy 1907 felirattal “Családfa”: Munk, Flamm, Neumann, Lefkovics és neményi családról Feljegyzések Dr. Langfelder Zsuzsa ovos fejléces receptjén, a családfa kutatáshoz, Budapest, dátum nélkül. (A fejlécen: Budapest, 193……) Bőr fényképtartó, Langfelder Artúr özvegyének fényképével, az özvegy névjegyével, Hódmezővásárhely, dátum nélkül. Feljegyzés Kohn Ignácról: született Hódmezővásárhelyen, 1806-ban, meghalt Hódmezővásárhelyen 1886-ban Kiállítási katalógus, Domján József Enst Múzeumi kiállításáról. (2 db), Budapest, 1955. mácius-április Feljegyzés Dr. Langfelder Dávid adatairól. A Langfelder és a Neumann család “családfája”, hátoldalán a születési és halálozási dátumokkal.

Langfelder Artúr

KArdosné ajándéka