Langfelder Artúr iratai Langfelder Artúr Mád város bírájának hagyatéki végzése Neumann Józsefnek, Neumann Aria haláláról, Tokaj, 1850. május 14. Langfelder Artúr német nyelvű katonai útlevele, Klausenburg, 1891. július 2. Bizonyítvány Langfelder Artúr részére, a Kolozsvári Magyar Királyi Tudomány-Egyetem orvoskari dékánjától a szakmai gyakorlat elvégzéséről, Kolozsvár, 1893. május 26. Az egyetem pecsétje Igazolás Langfelder Artúr részére kórházi gyakorlaton való részvételről, Kolozsvár, 1894. szeptember 20. A Kolozsári Bőr és Bujakórtani Intézet pecsétje Langfelder Artúr orvosi diplomájának hiteles másolata, Kolozsvár, 1894. december 11. Dorgó Albert közjegyző aláírása, pecsétje. Levél Langfelder Artúrnak Dr. Berger Ferenc tisztifőorvostól, hogy a Hódmezővásárhelyen tartózkodó Langfelder Artúr a rászoruló betegeket díjtalanul gyógykezelheti, Hódmezővásárhely, 1896. június 24. A jegyző aláírásával. Langfelder Artúr és feleségének Neumann Riza házasági szerződése, magyar és német nyelven, Hódmezővásárhely, 1900.december 2. A K.u.K. hadsereg anyagi hozzájárulása Langfelder Artúr és Risa Neumann esküvői költségeihez, 1900. december 17. Langfelder Artúr válaszlevele a K.uK. Hezog v. Württember gyalogsági századhoz, német nyelven, Przemysl, 1904. március 10. Langfelder Artúr katonai vasúti utazási igazolványa 1904-1907 évekre, Debrecen, 1904, május 20. Langfelder Artúr német nyelvű levele, Debrecen, 1905, február Langfelder Artúr levele a főszolgabírónak születési anyakönyvi kivonat másolat kéréséről, Nagyvárad, 1909. április 12. Igazolvány Langfelder Artúr részére orvosi továbbképzésről, Budapest, 1911. június 20. Dr. Langfelder Artúr őrnagy-orvos fényképe, 1914. szeptember 9. özv. Langfelder Artúrné részére fényképes, két nyelvű (német, magyar), igazolás a hadműveleti terület átlépésére, Hódmezővásárhely, 1915. október 14. Füzet 16 p., címe: Langfelder Artúr cs. és kir. törzsorvos emlékezete 1871-1914, Krausz Vilmos debreceni rabbi beszédével, Szeged, 1917. Neumann József partécédulája, Hódmezővásárhely, 1925. április. 5 Langfelder Dávid és Grün Pepi házassági anyakönyvi kivonat (1857. szeptember 20.) másolata, Kiállítva: Hódmezővásárhely, 1938. április 22. A trencsényi rabbinátus fejléces papírján feljegyzés a Langfelder család tagjainak születési és halálozási dátumaival, hátoldalán német nyelvű levél, Trencsén, 1938. május 6. Levél Neményi Béla (Kassa) részére, trencséni rabbinátus fejléces papírján, német nyelven a Langfelder családról. A hátoldalán a trencséni rabbinátus pecsétje, Trencsén, 1938. május 10. Neumann József halotti anyakönyvi kivonat (1925. április 4.) másolata, Kiállítva: Hódmezővásárhely, 1939. március 23. Neumann Riza születési anyakönyvi kivonat (1871. október 3.) másolata a hódmezővásárhelyi izr. hitközség Rabbiságától, Kiállítva: Hódmezővásárhely, 1939. május 10. Neumann Józsefné halotti anyakönyvi kivonat (1915. december 2.) másolata, Kiállítva: Hódmezővásárhely, 1939. május 11. Kohn Ignác halotti anyakönyvi kivonat (1886. június 8.) másolata, Kiállítva: Hódmezővásárhely, 1939. május 11. a Hódmezővásárhelyi Rabbisági hivatal pecsétje. Kohn Ignácné halálozási anyakönyvi kivonat (1894. február 15.) másolata, Kiállítva: Hódmezővásárhely, 1939. május 11. A mádi főrabbiság anyakönyvi bizonyítványa Neumann József részére, (az irat szerint nem bizonyítható a zsidósága…), Mád, 1939. augusztus 1. A mádi főrabbiság pecsétje. A hódmezővásárhelyi izr. hitközség bizonyítványa, Kohn Rosaliának, (az irat szerint nem bizonyítható a zsidósága…), Hódmezővásárhely, 1940. március 27. A Hmv. rabbiság pecsétjével. Josef Neumann és Rosalia Kohn házassági anyakönyvi kivonatának (1860. február?? 15.), Kiállítva: Hódmezővásárhely, 1940. március 27. a Hódmezővásárhelyi Rabbisági hivatal pecsétje. Langfelder Artúr Mózes halotti anyakönyvi kivonat (1914. szeptember 9.) másolata (2 példány) Megjegyzés rovatban: A hazáért hősi halott katona halálesete, Kiállítva: Budapest, 1944. június 7. Langfelder Artúr és Neumann Riza házassági anyakönyvi kivonatának (1901. január 2.) másolata, Kiállítva: Hódmezővásárhely, 1944. Női fénykép, Hátoldalán: 1906 vagy 1907 felirattal “Családfa”: Munk, Flamm, Neumann, Lefkovics és neményi családról Feljegyzések Dr. Langfelder Zsuzsa ovos fejléces receptjén, a családfa kutatáshoz, Budapest, dátum nélkül. (A fejlécen: Budapest, 193……) Bőr fényképtartó, Langfelder Artúr özvegyének fényképével, az özvegy névjegyével, Hódmezővásárhely, dátum nélkül. Feljegyzés Kohn Ignácról: született Hódmezővásárhelyen, 1806-ban, meghalt Hódmezővásárhelyen 1886-ban Kiállítási katalógus, Domján József Enst Múzeumi kiállításáról. (2 db), Budapest, 1955. mácius-április Feljegyzés Dr. Langfelder Dávid adatairól. A Langfelder és a Neumann család “családfája”, hátoldalán a születési és halálozási dátumokkal. családi iratok https://archives.milev.hu/index.php/langfelder-artur-iratai;dc 75 https://archives.milev.hu/index.php/magyar-zsido-leveltar;isdiah HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár