Subjects - Kifosztás

Bajai zsidóktól elkobzott javak listái

bajai zsidóktól 1944-ben elkobzott javak listái

Reference code

HU HJMA XX-Q-5-2

Date(s)

Level of description

File

Braun Pál iratai

M. Kir. Pénzügyigazgatóság leltára Braun Pál Heves községbeli értékeiről, Heves, 1944.07.01.

Reference code

HU HJMA XX-F-101

Date(s)

  • 1944 (Creation)

Level of description

File

Debreceni csendőrkerület

Mezőkovácsháza-i és Magyarbánhegyes-i zsidó javak utáni kutatások nyomozati dokumentumai

Reference code

HU HJMA XX-Q-1-4

Date(s)

Level of description

File

Debreceni csendőrkerület

Dokumentumok a VI csendőrkerlet (6 /6. csendőrségi nyomozó alosztály) Magyar Államrendőrség Debreceni Főkapitánysága Politikai Osztálya vizsgálati anyagaiból Feljegyzés a Debreceni Zsidó Tanácstól az átadott lakások kulcsairól, 1945. május 26. A...

Reference code

HU HJMA XX-B-14

Date(s)

Level of description

File

Dokumentumok a kaposvári zsidók kifosztásáról

Dokumentumok a kaposvári zsidók kifosztásáról, 1944. A kaposvári zeneiskola igazgatójának levele a zeneiskolában tárolt, zsidóktól elvett javakról, 1944. június 24, Preller Antal mészáros és vendéglős levele a kaposvári Pénzügyigazgatóságnak, mely...

Reference code

HU HJMA X-43-11-6

Date(s)

  • 1944-1945 (Creation)

Level of description

File

Elkobzott zsidó javakkal kapcsolatos dokumentumok, 1944

Elhagyott javakkal kapcsolatos dokumentumok: Levelezés a bajai zsidó hitközség, a bajai árvaszék, a polgármesteri hivatal és a helyi pénzügyi igazgatási szervek között a zsidóktól elkobzott javakkal kapcsolatosan. Jegyzőkönyv: Vida József gondnok...

Reference code

HU HJMA X-1-11-30

Date(s)

  • 1944 (Creation)

Level of description

File

Elrabolt javakkal kapcsolatos iratok

Dokumentumok a tatai és a felsőgallai zsidókról elrabolt, külföldre vitt majd a háború után visszahozott javakkal kapcsolatban Az American Jewish Joint Distribution Committee győri képviselőjének levele a tatai hitközségnek, a tatai zsidóktól elra...

Reference code

HU HJMA X-83-11-5

Date(s)

  • 1946-1952 (Creation)

Level of description

File

Győr

A győri gettó felszámolásával kapcsolatos dokumentumok: Mészmegrendelés, 1944 Hatósági megbízott a zsidó lakások felnyitásáról, 1944. Július 1.., Július 5.

Reference code

HU HJMA XX-B-3

Date(s)

  • 1944 (Creation)

Level of description

File

Kertész Zsigmond irathagyatéka

Kertész Zsigmond személyes iratai 1944-ből: az 1600/1944-es rendelet értelmében a Dombóvári Takarékpénztárban elhelyezett értékek átvételi elismervénye, 1944 Átvételi elismervény a IV Csendőrkerület képviselőjétől Kertész Zsigmond lefoglalt telefo...

Reference code

HU HJMA XX-Q-5-4

Date(s)

Level of description

File

Keszthelyi gettó

Lista a keszthelyi gettóban tartózkodó ingatlantulajdonos zsidókról, akiknek lakásait még nem adták át nem-zsidóknak - címjegyzékkel, 1944 A Keszthelyi gettóban lévő családfők névjegyzéke, korábbi lakcímük feltüntetésével, 1944 május? A Keszthel...

Reference code

HU HJMA XX-Q-1-2

Date(s)

Level of description

File

Mecsér

A Grotta család (Mecsér) kifosztásának dokumentumai: leltára árvételi elismervények, árverési jegyzőkönyv a főszolgabíró és a jegyző igazolásai, iratai

Reference code

HU HJMA XX-B-4

Date(s)

Level of description

File

Vagyonleltárak, 1944

A zombori pénzügyigazgatóság bajai kirendeltsége által készített leltárak a bajai zsidók elkonfiskált javairól, 1944. tavasz-nyár

Reference code

HU HJMA X-1-11-29

Date(s)

  • 1944 (Creation)

Level of description

File
Results 1 to 12 of 12
results per page