View archival description

Subfonds 333 - Hevesi Ferenc
Reports

Part of XIX. Személyes hagyatékok

Identity area

Reference code

HU HJMA XIX-333

Title

Hevesi Ferenc

Date(s)

  • 1898 - 1952 (Creation)

Level of description

Subfonds

Extent and medium

3 doboz iratanyag

Context area

Name of creator

Hevesi Ferenc (Lugos, 1898. július 15. - USA, 1952.)

Biographical history

Hevesi Simon fia 1912-1921-ig volt az Országos Rabbiképző Intézet növendéke. 1921-ben írta doktori disszertációját, melynek címe: Philosophiai elemek Száadja gáon arab bibliafordításaiban és kommentárjaiban (Bp., 1921). 1922-ben avatták rabbivá, ezt követően választották meg Székesfehérváron a neológ hitközség főrabbijának. Kiváló szónokként tartották számon. Hittudományi munkái magyarul, héberül jelentek meg: A Jelenések könyvéből (Bp., 1924); A peszach hagáda fordítása (1924). 1930-tól rabbi, 1939-től főrabbi Budapesten. 1939-1946 között tanított az Országos Rabbiképző Intézetben. 1945-1946-ban tábori főrabbiként tevékenykedett. 1946-ban az USA-ban telepedett le. 1946-tól Honoluluban (Hawaii) volt rabbi.

http://collections.milev.hu/items/show/27276

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Content and structure area

Scope and content

L1_C3_54:
Iratcsomó
1-12
2 Műtárgyleltár Hevesi Ferenc,
3 Klein Andor volt abonyi főrabbi levele a Bergen-Belsen-i Koncentrációs táborból 1945 június.

13 Hevesi Ferenc kérvénye a Magyar Köztársaság Vallás- és Közoktatási miniszteréhez (a PIH szabálytalan eljárása miatt, 1946) Másolat
Könyv kézirat-másolata:
Apám tündöklő emlékezetének (másolat)

L2_G3_12
Iratcsomó 1: Hevesi Ferenc (1898-1952) beszédei, iratai
1. Konfúzió a zsidókban vallásunk értékét és jelentőségét tekintve -. kézírásos vázlat, év nélkül
2. Angol nyelvű hitszónoklatok – kézírással, év nélkül
3. No alternative to brotherhood – A Message for race relations sabbath 1952. – Előadás a Central Conference of American Rabbis ülésén
4. Társadalmi gondviselet – kézírással
5. A jótékonykodásról – kézírással
6. Szombatköszöntő beszéd angolul – kézírással
7. Hevesi Simon levele fiának, 1936. febr. 8.
8. Hevesi Ferenc héber tanulmánya a Magyar Zsidó Szemle (?) számára 193… - kézírással
9. Töredék az Énekek Énekéről – kézírással
10. Tanulmány töredék Joel prófétáról – kézírással
11. Angol nyelvű katalóguskártya
12. Franz Hevesi Copie des Rabbinerdiploms –héberül - Ferenc József Orsz. Rabbiképző Intézet pecsétje – 1940. november 1. aláírás: Guttmann Mihály rektor
13. Hevesi Ferenc levele szüleinek - a hátoldalán héber jegyzetek
14. Hevesi Ferenc héber nyelvű jegyzetei
15. Angol nyelvű esketési beszéd – kézírással, év nélkül
16. Példabeszéd Izsákról – kézírással – év nélkül
17. Zsidóság és kultúra – héber-magyar beszédvázlat, kézírással, év nélkül
18. Vázlat az előítéletről – angolul és magyarul – kézírással. év nélkül
19. Német/jiddisország kultúrája – vázlatos kézirat év nélkül
20. Szidra és haftara ellentét – vázlatos kézirat, év nélkül
21. Kol Nidré – angol magyar kézírással, év nélkül
22. Ros Hasono – kézírat, év nélkül
23. Szónoklat vázlatok – kézírással, év nélkül
24. Steiner Ernőné temetésén elmondott beszéd – kézírással, év nélkül.
25. Füzetben: Hevesi Ferenc: Az egyiptomiak vallása és a biblia – Tanulmány 1917. november 1-30. 37. p.; Hitszónoklat 4 p.; Állatképek a Bibliában – Anyaggyűjtés 1918. 30 p.; Hitszónoklat peszachra, 1920; 8+6. p. Kol Nidré, 1919. 10 p; Palestina - Megillah maradványok3+6 p.; - Férfifej rajzokkal
26. Louis Rittenberg, az American Hebrew szerkesztőjének cikke Adolph S. Ochs Zsidó édesanyáról – Hevesi Ferenc fordítása
27. Peszach 1936; - gépírással
28. Weingruber Ignác temetése 1941 – gépírással
29. A Zsidó Szemle 30 éves fennállására – kézírással
30. Jeremiásról – kézírással év nélkül
31. Szombati istentisztelet angolul – gépírással, év nélkül
32. Angol nyelvű szombat fogadások – kézírással, év nélkül
33. Peszach köszöntő angolul – kézírással
34. Ros Hasana köszöntő angolul – Dalton, Georgia – kézírással, év nélkül
35. Hanukai hitszónoklat – gépírással, év nélkül
Iratcsomó 2: Hevesi Ferenc angol nyelvű hitszónoklatai
1. The power of prayer – kézírással, év nélkül
2. Humanity – kézírással, év nélkül
3. Exodus of Israel – kézírással, év nélkül
4. Hopelessness – kézírással, év nélkül
5. Prayer angol nyelven – kézírással, év nélkül
6. The festival of Lights – kézírással, év nélkül
7. Problems and tasks – questionnaire to the parents – kézírással, év nélkül
8. Facts of the Spirit – gépírással, év nélkül
9. Morrow - gépírással, év nélkül
10. Prayer of parents on antering their children – gépírással, év nélkül
11. Tomorrow – gépírással, év nélkül
12. Respest and appriciate women – gépírással, év nélkül
13. A New Year Message form rabbi Hevesi gépírással, 1948. Temple Beth-El, Dalton, Georgia papírján
14. Think always on God! – gépírással, év nélkül
15. The Lord is merciful – gépírással, év nélkül
16. Beszéd New Yorkban, a Club of Congregation Emanu-El vacsoráján – angolul, gépirat év nélkül
17. The Lord is my sheperd – gépírással, év nélkül
18. Morality – gépírással, év nélkül
19. Women want to be respected – Mózes anyja szombati istentisztelet – kézírással, év nélkül
20. Ministring to the Jews. Prayers for the Sick. - In the Armed Forces og the United States of America -1942. Jewish Welfare Board. 60 p.
21. A pszichoanalízisről – kézirat, 2 oldal
22. Hevesi Ferenc. El nem mondott beszéd az Egyenlőség purim-estjén – 1931. március 7.
23. Francis Hevesi 53 dies in Honolulu
24. Hevesi Simonné Ideálok, vezérelvek című cikke az Egyenlőség Asszonyoknak 1928. áprilisi számban Stein Katalinról, Bischitz Johannáról, Kohner Rózáról
25. The Jewish Cronicle New Jersey 1939. june 9 számában Dr. Hevesi (Simon) Chief rabbi of Hungary is awarded honoray degree 1, 5. p.
26. Ros Hasana – kézirat angolul, 2 oldal
27. The nessesity of philosophical meditation to (…) Faith – kézirat 7+19 oldal
28. Bergson – kézirat, év nélkül 2 oldal
29. Ábrahám és Izsák – kézirat magyarul és angolul, év nélkül 5 oldal
30. In order to see the difference Hindoo andGreek cosmogenics – kézirat, év nélkül
31. Ruth – kézirat, év nélkül
32. Judaism and Christinity compare notes, előadás vázlat – kézirat, év nélkül
33. Calendar of Religions Service – kézirat, év nélkül
Iratcsomó 3: Hevesi Ferenc tanulmányai
1. Essence, ideologie and practice of liberal judaism in Hungary –kézírással, év nélkül
2. Héber nyelvű irodalomjegyzék kézírással a College of Jewish Studies Washington D.C. papírján – 15 oldal.
3. List of English books - a College of Jewish Studies Washington D.C. papírján – 3 oldal gépírással
4. German Judaica and Generl German Books - a College of Jewish Studies Washington D.C. papírján - 7 oldal, gépirat
5. List of Hungarian books - a College of Jewish Studies Washington D.C. papírján – 3 oldal
6. Books of different languages, French, Latin etc. - a College of Jewish Studies Washington D.C. papírján- 1 oldal
7. Special list of rare books, old editions in all kind of languages - a College of Jewish Studies Washington D.C. papírján – 4 oldal
8. I am offering a good collection of books for sale – kézírásos feljegyzés, év nélkül
9. TV sript on prayer – kézírással, év nélkül
10. Has Judaism still the power to speak? – gépirat, év nélkül
11. The fundamental teaching of judaism – gépirat, év nélkül
12. Kahuna and kohanim – Hawaiian and hebrew prilothood – kézírással, év nélkül – 9 oldal
13. About the worth of Faith – kézírással -9 oldal
14. The traces of Jewish influence in teachings of Mormonism – gépirat, év nélkül. 8 oldal
15. Goethe’s Faust and the book of Koheleth – kézírással, év nélkül – 14+ 7 oldal
16. The followers of Gabirol – kézírással, év nélkül 31 oldal
17. Memory of Benjamin Segal – kézirat, év nélkül 8 oldal
18. To the editor of Commentary about article of Will Herberg – kézirat, év nélkül. 4 oldal
19. Philosopy of the Bible jegyzetek – kézirat, év nélkül, 3 oldal
20. Angol nyelvű előadás vázlat töredék – kézírással, év nélkül
21. Héber nyelű szószedet – kézírással, év nélkül, 37 oldal
22. Philó – gépelt kézirat, év nélkül 32 oldal
23. Bachya ibn Pakuda: Arab invasion of Europe – gépirat, év nélkül 26 oldal
Iratcsomó 4: Hevesi Ferenc angol nyelvű jegyzetei katalógus cédulákon
Iratcsomó 5: Hevesi Ferenc angol nyelvű jegyzetei katalógus cédulákon
Iratcsomó 6: Hevesi Ferenc szépirodalmi hagyatéka
1. Pulcinella – Hevesi Ferenc egyfelvonásos szomorújátéka
2. A Silberschmidt család.- Regény, írta Hevesi Ferenc – gépirat, 3 lap
3. Versek, versfordítások angolul –kéz és gépírással
4. Novella cím nélkül - gépirat
5. Good Morning, Mister Long- Rifle – novella – kézírással
6. Dráma tervezet cím nélkül, két füzetben, illetve Magyar Zsidó Szemle céges papírjának hátoldalán – kézirat
7. Szinopszis cím nélkül bűnügyi játékhoz – kézírással
8. Versek Hevesi Simon kézírásával
9. Isten nevében – jelenet tervezetek kockás füzetben, kézírással
10. Rajzos drámavázlat szereplőkkel – kézírás, év nélkül
11. Picture Daniel – kézírással, év nélkül
12. Moses ibn Ezra: Yearning of the Soul – vers, kézírással; a hátoldalán: Heur o Israel; Daniel C. Roberts, Joseph ibn Zaddik – versek, kézírással.
Iratcsomó 7: Hevesi Ferenc iratai – perek iratai, levelek
1. Ítélet a Hevesi Simon és hevesi Ferenc által benyújtott rágalmazási perben – 1928. január 25.
2. Jegyzőkönyv a Hevesi Ferenc megbízásából lefolytatott, feleségét ért sértő sajtóközlemény miatt – 1934. november 14.
3. Hevesi Simon felérése bírói tisztségre Léb Simon borkereskedő perében – 1917.
4. Hevesi Simon és Hevesi Ferenc ellenbizonyítási indítványa Márkus Aladár sajtó útján elkövetett rágalmazási perében – 1931. Plusz Hevesi Simon kézzel írott vallomása, Gál Jenő országgyűlési képviselő, hitközségi vezető géppel írott vallomása
5. Bernard H. Lewison ügyvéd levelei, Honolulu, Hawaii Temple Emanu-El
6. Bernard H. Lewison levelei Magda Hevesinek Hevesi Ferenc halála alkalmából
7. College of Jewish Studies Washington D.C. – Announcement of courses 1951/52. – gépirat; Levél Rabbi Davisnek, 1951. március 23.
8. Bernard H. Lewison levele Hevesi Ferenc rabbi megbízatásának meghosszabbításáról – 1952.
9. A rabbi kinevezés másolata a Temple Beth-El, Dalton, Georgia élén 1948. április 1. ; Hevesi levele Nelson Glucknek, 1949. október 17.
10. The Boad and Membership of Bethesda-Chevy Chase Jewish Community Group, kinevezése, 1951-ig, Hevesi Ferenc levele1950. október 26.
11. Házassági anyakönyvi kivonatok Hevesi Ferenc esketéseiből
12. Amerikai zsidó szervezetek szórólapjai
13. Hevesi Ferenc amerikai címjegyzéke és telefonkönyve
14. The Jewish Theological Seminary of America elnökének levele, 1952.
15. United States Civil Service Comission – Hevesi Ferenc – Librarian, 1950.
16. Rabbi Emanuel Pollak héber nyelvű levele, 329 East 8th Street, New York
17. Union of American Hebrew Congregation, Cincinnati - About your book of philosophy, 1949.
18. The Library of Congress Order Division, Washington – 1949.
19. Department of State, New York, 1948, 1951. Munkavállalási engedély
20. U.S. Treasury Department – Adóbevallás – 1950.
21. Hevesi Ferenc notesza 1950/1951.
22. The American Hebrew tiszteletdíjat visszaigazoló levele Hevesi Ferencnek cikkéért – 1936. szeptember 30.
23. Yiddish Scientific Institute – YIVO levele Hevesi Ferencnek -1951.
24. Office of the Chief Rabbi, London levele, 1936.
25. B’nai B’rith, Washington fordítást megrendelő levele 1951.
26. The Hawaii School Religion írás megrendelő levele, 1951.
27. Secretarial & Office Services Washington válasz levele Hevesi Ferenc fordítási ajánlatára 1951.
28. Judaism – A quarterly journal of Jewish life and thought levele, 1951.
29. Hevesi Ferenc Hawaii híveivel folytatott levelezése
30. Rabbi Michael Szenes angol nyelvű levelei Sioux Falls-ból, South Dakota, Mont Zion Temple, 1951,1952.
31. Riggs Memorial Library Georgetown University, Washington levele, 1951.
32. Georgetown University School of Foreign Service levele, 1951.
33. Rabbi Steven S. Schwarzschild levele 1950. december 22. Temple Beth El Fargo, North Dakota; a hátoldalán. Introduction to the Bible, kézírással
Iratcsomó 8: Hevesi Ferenc iratai, levelek
1. Horovitz József szombathelyi főrabbi levele céges papíron, 1925. december 14. – A hátlapon héber nyelvű hitszónoklat vázlata
2. Rabbi M. H. Lewison héber nyelvű levele
3. A Jóre Dea 244. fejezetéről – gépirat, év nélkül
4. A Rabbiképző Intézet tanári testületének levele Hevesi Ferenc távolmaradása miatt 1943. szeptember 28.- gépirat, a tanári testület tagjainak aláírásával
5. Hevesi Ferenc gratuláló levele a Chevra Kadisa főtitkárának (Endrei S. Henrik?) jubileuma alkalmából – 1930. július 4. kézírással; a hátlapon előadásvázlat az orvostudomány és a pszichoanalízis kapcsolatáról.
6. Erdély Dezső levele 1943. február 26. A levélben ígért vers Hevesi Simon emlékére hiányzik.
7. Stein Móricz hitközségi tag levele 1937. december 26.
8. Hevesi Ferenc beiktatásának templomi ünnepe 1930. december 12. - gépirat
9. Dembitz Gyula köszönő levele Hevesi Ferenc: A fajelmélet legújabb állása” című cikkéhez, 1942. április 13.
10. A Székesfehérvári Izraelita Hitközség értesítő levele Hevesi Ferenc főrabbivá választásáról, 1922. május 30.
11. A Pesti Izraelit Hitközség helyettes elnökének levele arról, hogy Hevesi Simont egyelőre nem jelölik a Dohány utcai templom főrabbijává, 1928. július 13.
12. Gortvai Grünwald István levelei Ramat Ganból – 1952.
13. A Család köszönetnyilvánítása Hevesi Simon halála alkalmából
14. Hevesi Jenő levelei bátyjának, 1950, 1951. 1952. – A The American Jewish Committee levele Eugen Hevesinek, 1949.
15. Hevesi Ferenc magyarországi híveinek segélykérő levelei
16. Üdvözlőkártyák a kórházba, 1952.
17. Hevesi Ferenc szüleinek levelei, képeslapjai
18. Hevesi Éva levele édesapjának, 1951.- a hátoldalán a Commission on Jewish Education levele
19. Sieberfeld Andor levelei, Jeruzsálem.
20. Simon Löwinger levele, Haifa, 1951.
21. Jobaházi Nagy Kornélné levele, év nélkül
22. Táviratok a honolului hitközségtől a héber nyelv tanítására történt kinevezéséről. 1952. március 25.
23. Hevesi Ferenc jegyzetfüzetei az An introduction to the study of Sociology tanfolyamon. 1952 – angolul
24. Hevesi levele Stern Samu hitközségi elnöknek a rabbikar anyagi és erkölcsi megbecsüléséről, 1931.
25. Prod. of workers in agriculture – táblázatok, kézírással, év nélkül
Iratcsomó 9: Hevesi Ferenc angol nyelvű jegyzetei, hitszónoklatai
1. To respect and approciate woman – kézírással, év nélkül
2. Imádságok – kézírással
3. Your streght is built the stenght and safety of the world – kézírással
4. Iskolai beszéd a fák újéve alkalmából – kézírással
5. Purimra – kézírással
6. Jeremiásról – gépirat
7. Szombati hitszónoklatok – kézírással
8. John Milton Younger. Religion in the Struggle – kézírással, 16 oldal, év nélkül
9. Mózes az aranyborjú után – kézírással, 6 oldal, év nélkül
10. The greatest gift of religion – kézírással, év nélkül
11. The motive not the revelation of God – kézírással
12. The prophetic ideal – kézírással
13. 88. zsoltár – kézírással. év nélkül
14. Yesiva – kézírással
15. Gap between scientific and moral develepoment of humanity – kézírással.
16. Hawaiian Antiquties – kézírással, év nélkül
17. To the membership of the Bethesda – Chevy Classe Jewish Community Groups – kézírással, év nélkül
18. Peszahi társasutazás a Szentföldön Hevesi Ferenc vezetésével – kézírással, év nélkül; Schedule of necessary Travel Expenses - kézirat
19. Esküvői beszédek – kézírással
20. Chanukah program - gépírással, év nélkül, hátoldalon: Yukkaplant, yukka-moth – kézírással
21. God and the American People – kézírással, év nélkül
22. Gaonic age – kézírással, év nélkül
23. Sabbath Shuva – kézírással, év nélkül
24. The talk of the day: war – kézírással, év nélkül, magyarul is
25. Philosophical polemic – kézírással, év nélkül
26. The four Biblical names and the Talmudic one – kézirat, év nélkül
27. What am I? – kézírással
28. Has Judaism still the power to speak - kézírással, év nélkül
29. Herzl, Koestler, Leroy-Beauleu polemia az antiszemitizmusról – kézírással, év nélkül; a hátoldalon Eva Hevesi és Bernard Erlich házassági meghívója, 1950.
30. The followers of Gabirol – gépirat, év nélkül
31. Ros hasanára – kézírással, év nélkül
32. A beszélő szamár – kézírással, év nélkül
33. Kol Nidré – kézírással. év nélkül
34. Ecclesiartes – kézírással. év nélkül
35. Fred Gichner acélgyáros 80-ik születésnapján, William és Ruth Chase valamint 25. házassági évfordulóján köszöntés, a hátoldalon Nathan Adelson előadásainak meghirdetése;
36. Jacobs dream – kézírással, év nélkül
Iratcsomó 10. Hevesi Ferenc beszédei magyarul
1. Az elharapózott karácsonyszokásról – kézírással, év nélkül; a hátoldalán egy levélfogalmazvány angolul Éva Hevesi elmaradt honoráriuma miatt, 1949.
2. Feljegyzések egy vallásközi konferenciáról – kézírással, év nélkül
3. Somerset Maugham: The alien corn; - elemzés kézírással, év nélkül
4. Spinoza és a zsidóság – kézírással, év nélkül
5. Bálint Antalné levele, Tállya 1925. – hátoldalán angol szöveg The Third all-Russian Peasents Congress
6. Német/jiddish jegyzetek
7. Burke Davis: Whisper my name- hit a csodában – kézírással, év nélkül a hátoldalán angolul is
8. Az öregségről - kézírással, év nélkül
9. Galamblövészet – kézírással, év nélkül
10. A szülői áldásról – kézírással, év nélkül
11. A szabadságról – kézírással, év nélkül
12. Politika és zsidóság - kézírással, év nélkül
13. Vegyes házasság – kézírással, év nélkül
14. A természet, a technikai haladás diadala – kézírással, év nélkül
15. Vázlatok – kézírással, év nélkül
16. Gondolatok a film reklámról 7-10. oldal, gépirat, év nélkül
17. Gondolatok a tulajdonról és a törvényességről – kézzel írott 236-276 oldal
L2_G3_21
Iratcsomó 1: Hevesi Ferenc tanulmányai
1. The problem of international marriages. with special reference to the Scene in Honolulu – kérdőíves felméréssel
2. Sociology – angol nyelvű oktatási anyagok, jegyzetek gépírással
3. University of Hawaii – map; Szociológiai jegyzetfüzetek, 1951.- kézírással, angolul
4. Scientific study of sociology: Group behavior, relationships among men 63 p. kézírással
5. Field observation – Collection and study of source data – szociológiai tanulmány angolul, kézírással
6. Órai jegyzetek – kézírással, angolul 1951- a margón tollrajzok
7. Bibliográfia
Iratcsomó 2: Hevesi Ferenc tanulmányai
1. The dilemma of the Churches – kézírásos jegyzetek angol és magyar nyelven, év nélkül
2. Group identitation - elemzés a 19. század közepétől a 2. világháború végéig – angolul, kézírással, év nélkül - szövegközben két férfifej tollrajz
3. Prejudice, Race Mixture – jegyzetek és irodalomjegyzék angolul és németül
4. Vallástörténeti előadásvázlat angolul, kézírással, év nélkül
5. Emile Durkheim és William Eduard Hartpole Lecky jegyzetek – angolul, kézírással, év nélkül
6. The history of Judaism – angolul, kézírással, év nélkül
7. The strength of individuals the strength of community – angolul, kézírással, év nélkül
8. Előadásvázlatok kézírással magyarul, év nélkül
9. Az Államról - előadásvázlat kézírással, magyarul
10. Név-, és címjegyzék
11. Személyes pénzügyek
12. Meghívó Chanukka istentiszteletre a Chevra Aggok házába. 1929. december. A hátoldalán Hevesi Ferenc jegyzetei
13. Rohling a proletariátusról – feljegyzések németül
14. Kiadvány tervek
15. Vers és egyéb jegyzete

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Conditions governing reproduction

Language of material

Script of material

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Notes area

Access points

Subject access points

Place access points

Name access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Rights area

Accession area

Actions