Hevesi Ferenc Hevesi Ferenc L1_C3_54: Iratcsomó 1-12 2 Műtárgyleltár Hevesi Ferenc, 3 Klein Andor volt abonyi főrabbi levele a Bergen-Belsen-i Koncentrációs táborból 1945 június. 13 Hevesi Ferenc kérvénye a Magyar Köztársaság Vallás- és Közoktatási miniszteréhez (a PIH szabálytalan eljárása miatt, 1946) Másolat Könyv kézirat-másolata: Apám tündöklő emlékezetének (másolat) L2_G3_12 Iratcsomó 1: Hevesi Ferenc (1898-1952) beszédei, iratai 1. Konfúzió a zsidókban vallásunk értékét és jelentőségét tekintve -. kézírásos vázlat, év nélkül 2. Angol nyelvű hitszónoklatok – kézírással, év nélkül 3. No alternative to brotherhood – A Message for race relations sabbath 1952. – Előadás a Central Conference of American Rabbis ülésén 4. Társadalmi gondviselet – kézírással 5. A jótékonykodásról – kézírással 6. Szombatköszöntő beszéd angolul – kézírással 7. Hevesi Simon levele fiának, 1936. febr. 8. 8. Hevesi Ferenc héber tanulmánya a Magyar Zsidó Szemle (?) számára 193… - kézírással 9. Töredék az Énekek Énekéről – kézírással 10. Tanulmány töredék Joel prófétáról – kézírással 11. Angol nyelvű katalóguskártya 12. Franz Hevesi Copie des Rabbinerdiploms –héberül - Ferenc József Orsz. Rabbiképző Intézet pecsétje – 1940. november 1. aláírás: Guttmann Mihály rektor 13. Hevesi Ferenc levele szüleinek - a hátoldalán héber jegyzetek 14. Hevesi Ferenc héber nyelvű jegyzetei 15. Angol nyelvű esketési beszéd – kézírással, év nélkül 16. Példabeszéd Izsákról – kézírással – év nélkül 17. Zsidóság és kultúra – héber-magyar beszédvázlat, kézírással, év nélkül 18. Vázlat az előítéletről – angolul és magyarul – kézírással. év nélkül 19. Német/jiddisország kultúrája – vázlatos kézirat év nélkül 20. Szidra és haftara ellentét – vázlatos kézirat, év nélkül 21. Kol Nidré – angol magyar kézírással, év nélkül 22. Ros Hasono – kézírat, év nélkül 23. Szónoklat vázlatok – kézírással, év nélkül 24. Steiner Ernőné temetésén elmondott beszéd – kézírással, év nélkül. 25. Füzetben: Hevesi Ferenc: Az egyiptomiak vallása és a biblia – Tanulmány 1917. november 1-30. 37. p.; Hitszónoklat 4 p.; Állatképek a Bibliában – Anyaggyűjtés 1918. 30 p.; Hitszónoklat peszachra, 1920; 8+6. p. Kol Nidré, 1919. 10 p; Palestina - Megillah maradványok3+6 p.; - Férfifej rajzokkal 26. Louis Rittenberg, az American Hebrew szerkesztőjének cikke Adolph S. Ochs Zsidó édesanyáról – Hevesi Ferenc fordítása 27. Peszach 1936; - gépírással 28. Weingruber Ignác temetése 1941 – gépírással 29. A Zsidó Szemle 30 éves fennállására – kézírással 30. Jeremiásról – kézírással év nélkül 31. Szombati istentisztelet angolul – gépírással, év nélkül 32. Angol nyelvű szombat fogadások – kézírással, év nélkül 33. Peszach köszöntő angolul – kézírással 34. Ros Hasana köszöntő angolul – Dalton, Georgia – kézírással, év nélkül 35. Hanukai hitszónoklat – gépírással, év nélkül Iratcsomó 2: Hevesi Ferenc angol nyelvű hitszónoklatai 1. The power of prayer – kézírással, év nélkül 2. Humanity – kézírással, év nélkül 3. Exodus of Israel – kézírással, év nélkül 4. Hopelessness – kézírással, év nélkül 5. Prayer angol nyelven – kézírással, év nélkül 6. The festival of Lights – kézírással, év nélkül 7. Problems and tasks – questionnaire to the parents – kézírással, év nélkül 8. Facts of the Spirit – gépírással, év nélkül 9. Morrow - gépírással, év nélkül 10. Prayer of parents on antering their children – gépírással, év nélkül 11. Tomorrow – gépírással, év nélkül 12. Respest and appriciate women – gépírással, év nélkül 13. A New Year Message form rabbi Hevesi gépírással, 1948. Temple Beth-El, Dalton, Georgia papírján 14. Think always on God! – gépírással, év nélkül 15. The Lord is merciful – gépírással, év nélkül 16. Beszéd New Yorkban, a Club of Congregation Emanu-El vacsoráján – angolul, gépirat év nélkül 17. The Lord is my sheperd – gépírással, év nélkül 18. Morality – gépírással, év nélkül 19. Women want to be respected – Mózes anyja szombati istentisztelet – kézírással, év nélkül 20. Ministring to the Jews. Prayers for the Sick. - In the Armed Forces og the United States of America -1942. Jewish Welfare Board. 60 p. 21. A pszichoanalízisről – kézirat, 2 oldal 22. Hevesi Ferenc. El nem mondott beszéd az Egyenlőség purim-estjén – 1931. március 7. 23. Francis Hevesi 53 dies in Honolulu 24. Hevesi Simonné Ideálok, vezérelvek című cikke az Egyenlőség Asszonyoknak 1928. áprilisi számban Stein Katalinról, Bischitz Johannáról, Kohner Rózáról 25. The Jewish Cronicle New Jersey 1939. june 9 számában Dr. Hevesi (Simon) Chief rabbi of Hungary is awarded honoray degree 1, 5. p. 26. Ros Hasana – kézirat angolul, 2 oldal 27. The nessesity of philosophical meditation to (…) Faith – kézirat 7+19 oldal 28. Bergson – kézirat, év nélkül 2 oldal 29. Ábrahám és Izsák – kézirat magyarul és angolul, év nélkül 5 oldal 30. In order to see the difference Hindoo andGreek cosmogenics – kézirat, év nélkül 31. Ruth – kézirat, év nélkül 32. Judaism and Christinity compare notes, előadás vázlat – kézirat, év nélkül 33. Calendar of Religions Service – kézirat, év nélkül Iratcsomó 3: Hevesi Ferenc tanulmányai 1. Essence, ideologie and practice of liberal judaism in Hungary –kézírással, év nélkül 2. Héber nyelvű irodalomjegyzék kézírással a College of Jewish Studies Washington D.C. papírján – 15 oldal. 3. List of English books - a College of Jewish Studies Washington D.C. papírján – 3 oldal gépírással 4. German Judaica and Generl German Books - a College of Jewish Studies Washington D.C. papírján - 7 oldal, gépirat 5. List of Hungarian books - a College of Jewish Studies Washington D.C. papírján – 3 oldal 6. Books of different languages, French, Latin etc. - a College of Jewish Studies Washington D.C. papírján- 1 oldal 7. Special list of rare books, old editions in all kind of languages - a College of Jewish Studies Washington D.C. papírján – 4 oldal 8. I am offering a good collection of books for sale – kézírásos feljegyzés, év nélkül 9. TV sript on prayer – kézírással, év nélkül 10. Has Judaism still the power to speak? – gépirat, év nélkül 11. The fundamental teaching of judaism – gépirat, év nélkül 12. Kahuna and kohanim – Hawaiian and hebrew prilothood – kézírással, év nélkül – 9 oldal 13. About the worth of Faith – kézírással -9 oldal 14. The traces of Jewish influence in teachings of Mormonism – gépirat, év nélkül. 8 oldal 15. Goethe’s Faust and the book of Koheleth – kézírással, év nélkül – 14+ 7 oldal 16. The followers of Gabirol – kézírással, év nélkül 31 oldal 17. Memory of Benjamin Segal – kézirat, év nélkül 8 oldal 18. To the editor of Commentary about article of Will Herberg – kézirat, év nélkül. 4 oldal 19. Philosopy of the Bible jegyzetek – kézirat, év nélkül, 3 oldal 20. Angol nyelvű előadás vázlat töredék – kézírással, év nélkül 21. Héber nyelű szószedet – kézírással, év nélkül, 37 oldal 22. Philó – gépelt kézirat, év nélkül 32 oldal 23. Bachya ibn Pakuda: Arab invasion of Europe – gépirat, év nélkül 26 oldal Iratcsomó 4: Hevesi Ferenc angol nyelvű jegyzetei katalógus cédulákon Iratcsomó 5: Hevesi Ferenc angol nyelvű jegyzetei katalógus cédulákon Iratcsomó 6: Hevesi Ferenc szépirodalmi hagyatéka 1. Pulcinella – Hevesi Ferenc egyfelvonásos szomorújátéka 2. A Silberschmidt család.- Regény, írta Hevesi Ferenc – gépirat, 3 lap 3. Versek, versfordítások angolul –kéz és gépírással 4. Novella cím nélkül - gépirat 5. Good Morning, Mister Long- Rifle – novella – kézírással 6. Dráma tervezet cím nélkül, két füzetben, illetve Magyar Zsidó Szemle céges papírjának hátoldalán – kézirat 7. Szinopszis cím nélkül bűnügyi játékhoz – kézírással 8. Versek Hevesi Simon kézírásával 9. Isten nevében – jelenet tervezetek kockás füzetben, kézírással 10. Rajzos drámavázlat szereplőkkel – kézírás, év nélkül 11. Picture Daniel – kézírással, év nélkül 12. Moses ibn Ezra: Yearning of the Soul – vers, kézírással; a hátoldalán: Heur o Israel; Daniel C. Roberts, Joseph ibn Zaddik – versek, kézírással. Iratcsomó 7: Hevesi Ferenc iratai – perek iratai, levelek 1. Ítélet a Hevesi Simon és hevesi Ferenc által benyújtott rágalmazási perben – 1928. január 25. 2. Jegyzőkönyv a Hevesi Ferenc megbízásából lefolytatott, feleségét ért sértő sajtóközlemény miatt – 1934. november 14. 3. Hevesi Simon felérése bírói tisztségre Léb Simon borkereskedő perében – 1917. 4. Hevesi Simon és Hevesi Ferenc ellenbizonyítási indítványa Márkus Aladár sajtó útján elkövetett rágalmazási perében – 1931. Plusz Hevesi Simon kézzel írott vallomása, Gál Jenő országgyűlési képviselő, hitközségi vezető géppel írott vallomása 5. Bernard H. Lewison ügyvéd levelei, Honolulu, Hawaii Temple Emanu-El 6. Bernard H. Lewison levelei Magda Hevesinek Hevesi Ferenc halála alkalmából 7. College of Jewish Studies Washington D.C. – Announcement of courses 1951/52. – gépirat; Levél Rabbi Davisnek, 1951. március 23. 8. Bernard H. Lewison levele Hevesi Ferenc rabbi megbízatásának meghosszabbításáról – 1952. 9. A rabbi kinevezés másolata a Temple Beth-El, Dalton, Georgia élén 1948. április 1. ; Hevesi levele Nelson Glucknek, 1949. október 17. 10. The Boad and Membership of Bethesda-Chevy Chase Jewish Community Group, kinevezése, 1951-ig, Hevesi Ferenc levele1950. október 26. 11. Házassági anyakönyvi kivonatok Hevesi Ferenc esketéseiből 12. Amerikai zsidó szervezetek szórólapjai 13. Hevesi Ferenc amerikai címjegyzéke és telefonkönyve 14. The Jewish Theological Seminary of America elnökének levele, 1952. 15. United States Civil Service Comission – Hevesi Ferenc – Librarian, 1950. 16. Rabbi Emanuel Pollak héber nyelvű levele, 329 East 8th Street, New York 17. Union of American Hebrew Congregation, Cincinnati - About your book of philosophy, 1949. 18. The Library of Congress Order Division, Washington – 1949. 19. Department of State, New York, 1948, 1951. Munkavállalási engedély 20. U.S. Treasury Department – Adóbevallás – 1950. 21. Hevesi Ferenc notesza 1950/1951. 22. The American Hebrew tiszteletdíjat visszaigazoló levele Hevesi Ferencnek cikkéért – 1936. szeptember 30. 23. Yiddish Scientific Institute – YIVO levele Hevesi Ferencnek -1951. 24. Office of the Chief Rabbi, London levele, 1936. 25. B’nai B’rith, Washington fordítást megrendelő levele 1951. 26. The Hawaii School Religion írás megrendelő levele, 1951. 27. Secretarial & Office Services Washington válasz levele Hevesi Ferenc fordítási ajánlatára 1951. 28. Judaism – A quarterly journal of Jewish life and thought levele, 1951. 29. Hevesi Ferenc Hawaii híveivel folytatott levelezése 30. Rabbi Michael Szenes angol nyelvű levelei Sioux Falls-ból, South Dakota, Mont Zion Temple, 1951,1952. 31. Riggs Memorial Library Georgetown University, Washington levele, 1951. 32. Georgetown University School of Foreign Service levele, 1951. 33. Rabbi Steven S. Schwarzschild levele 1950. december 22. Temple Beth El Fargo, North Dakota; a hátoldalán. Introduction to the Bible, kézírással Iratcsomó 8: Hevesi Ferenc iratai, levelek 1. Horovitz József szombathelyi főrabbi levele céges papíron, 1925. december 14. – A hátlapon héber nyelvű hitszónoklat vázlata 2. Rabbi M. H. Lewison héber nyelvű levele 3. A Jóre Dea 244. fejezetéről – gépirat, év nélkül 4. A Rabbiképző Intézet tanári testületének levele Hevesi Ferenc távolmaradása miatt 1943. szeptember 28.- gépirat, a tanári testület tagjainak aláírásával 5. Hevesi Ferenc gratuláló levele a Chevra Kadisa főtitkárának (Endrei S. Henrik?) jubileuma alkalmából – 1930. július 4. kézírással; a hátlapon előadásvázlat az orvostudomány és a pszichoanalízis kapcsolatáról. 6. Erdély Dezső levele 1943. február 26. A levélben ígért vers Hevesi Simon emlékére hiányzik. 7. Stein Móricz hitközségi tag levele 1937. december 26. 8. Hevesi Ferenc beiktatásának templomi ünnepe 1930. december 12. - gépirat 9. Dembitz Gyula köszönő levele Hevesi Ferenc: A fajelmélet legújabb állása” című cikkéhez, 1942. április 13. 10. A Székesfehérvári Izraelita Hitközség értesítő levele Hevesi Ferenc főrabbivá választásáról, 1922. május 30. 11. A Pesti Izraelit Hitközség helyettes elnökének levele arról, hogy Hevesi Simont egyelőre nem jelölik a Dohány utcai templom főrabbijává, 1928. július 13. 12. Gortvai Grünwald István levelei Ramat Ganból – 1952. 13. A Család köszönetnyilvánítása Hevesi Simon halála alkalmából 14. Hevesi Jenő levelei bátyjának, 1950, 1951. 1952. – A The American Jewish Committee levele Eugen Hevesinek, 1949. 15. Hevesi Ferenc magyarországi híveinek segélykérő levelei 16. Üdvözlőkártyák a kórházba, 1952. 17. Hevesi Ferenc szüleinek levelei, képeslapjai 18. Hevesi Éva levele édesapjának, 1951.- a hátoldalán a Commission on Jewish Education levele 19. Sieberfeld Andor levelei, Jeruzsálem. 20. Simon Löwinger levele, Haifa, 1951. 21. Jobaházi Nagy Kornélné levele, év nélkül 22. Táviratok a honolului hitközségtől a héber nyelv tanítására történt kinevezéséről. 1952. március 25. 23. Hevesi Ferenc jegyzetfüzetei az An introduction to the study of Sociology tanfolyamon. 1952 – angolul 24. Hevesi levele Stern Samu hitközségi elnöknek a rabbikar anyagi és erkölcsi megbecsüléséről, 1931. 25. Prod. of workers in agriculture – táblázatok, kézírással, év nélkül Iratcsomó 9: Hevesi Ferenc angol nyelvű jegyzetei, hitszónoklatai 1. To respect and approciate woman – kézírással, év nélkül 2. Imádságok – kézírással 3. Your streght is built the stenght and safety of the world – kézírással 4. Iskolai beszéd a fák újéve alkalmából – kézírással 5. Purimra – kézírással 6. Jeremiásról – gépirat 7. Szombati hitszónoklatok – kézírással 8. John Milton Younger. Religion in the Struggle – kézírással, 16 oldal, év nélkül 9. Mózes az aranyborjú után – kézírással, 6 oldal, év nélkül 10. The greatest gift of religion – kézírással, év nélkül 11. The motive not the revelation of God – kézírással 12. The prophetic ideal – kézírással 13. 88. zsoltár – kézírással. év nélkül 14. Yesiva – kézírással 15. Gap between scientific and moral develepoment of humanity – kézírással. 16. Hawaiian Antiquties – kézírással, év nélkül 17. To the membership of the Bethesda – Chevy Classe Jewish Community Groups – kézírással, év nélkül 18. Peszahi társasutazás a Szentföldön Hevesi Ferenc vezetésével – kézírással, év nélkül; Schedule of necessary Travel Expenses - kézirat 19. Esküvői beszédek – kézírással 20. Chanukah program - gépírással, év nélkül, hátoldalon: Yukkaplant, yukka-moth – kézírással 21. God and the American People – kézírással, év nélkül 22. Gaonic age – kézírással, év nélkül 23. Sabbath Shuva – kézírással, év nélkül 24. The talk of the day: war – kézírással, év nélkül, magyarul is 25. Philosophical polemic – kézírással, év nélkül 26. The four Biblical names and the Talmudic one – kézirat, év nélkül 27. What am I? – kézírással 28. Has Judaism still the power to speak - kézírással, év nélkül 29. Herzl, Koestler, Leroy-Beauleu polemia az antiszemitizmusról – kézírással, év nélkül; a hátoldalon Eva Hevesi és Bernard Erlich házassági meghívója, 1950. 30. The followers of Gabirol – gépirat, év nélkül 31. Ros hasanára – kézírással, év nélkül 32. A beszélő szamár – kézírással, év nélkül 33. Kol Nidré – kézírással. év nélkül 34. Ecclesiartes – kézírással. év nélkül 35. Fred Gichner acélgyáros 80-ik születésnapján, William és Ruth Chase valamint 25. házassági évfordulóján köszöntés, a hátoldalon Nathan Adelson előadásainak meghirdetése; 36. Jacobs dream – kézírással, év nélkül Iratcsomó 10. Hevesi Ferenc beszédei magyarul 1. Az elharapózott karácsonyszokásról – kézírással, év nélkül; a hátoldalán egy levélfogalmazvány angolul Éva Hevesi elmaradt honoráriuma miatt, 1949. 2. Feljegyzések egy vallásközi konferenciáról – kézírással, év nélkül 3. Somerset Maugham: The alien corn; - elemzés kézírással, év nélkül 4. Spinoza és a zsidóság – kézírással, év nélkül 5. Bálint Antalné levele, Tállya 1925. – hátoldalán angol szöveg The Third all-Russian Peasents Congress 6. Német/jiddish jegyzetek 7. Burke Davis: Whisper my name- hit a csodában – kézírással, év nélkül a hátoldalán angolul is 8. Az öregségről - kézírással, év nélkül 9. Galamblövészet – kézírással, év nélkül 10. A szülői áldásról – kézírással, év nélkül 11. A szabadságról – kézírással, év nélkül 12. Politika és zsidóság - kézírással, év nélkül 13. Vegyes házasság – kézírással, év nélkül 14. A természet, a technikai haladás diadala – kézírással, év nélkül 15. Vázlatok – kézírással, év nélkül 16. Gondolatok a film reklámról 7-10. oldal, gépirat, év nélkül 17. Gondolatok a tulajdonról és a törvényességről – kézzel írott 236-276 oldal L2_G3_21 Iratcsomó 1: Hevesi Ferenc tanulmányai 1. The problem of international marriages. with special reference to the Scene in Honolulu – kérdőíves felméréssel 2. Sociology – angol nyelvű oktatási anyagok, jegyzetek gépírással 3. University of Hawaii – map; Szociológiai jegyzetfüzetek, 1951.- kézírással, angolul 4. Scientific study of sociology: Group behavior, relationships among men 63 p. kézírással 5. Field observation – Collection and study of source data – szociológiai tanulmány angolul, kézírással 6. Órai jegyzetek – kézírással, angolul 1951- a margón tollrajzok 7. Bibliográfia Iratcsomó 2: Hevesi Ferenc tanulmányai 1. The dilemma of the Churches – kézírásos jegyzetek angol és magyar nyelven, év nélkül 2. Group identitation - elemzés a 19. század közepétől a 2. világháború végéig – angolul, kézírással, év nélkül - szövegközben két férfifej tollrajz 3. Prejudice, Race Mixture – jegyzetek és irodalomjegyzék angolul és németül 4. Vallástörténeti előadásvázlat angolul, kézírással, év nélkül 5. Emile Durkheim és William Eduard Hartpole Lecky jegyzetek – angolul, kézírással, év nélkül 6. The history of Judaism – angolul, kézírással, év nélkül 7. The strength of individuals the strength of community – angolul, kézírással, év nélkül 8. Előadásvázlatok kézírással magyarul, év nélkül 9. Az Államról - előadásvázlat kézírással, magyarul 10. Név-, és címjegyzék 11. Személyes pénzügyek 12. Meghívó Chanukka istentiszteletre a Chevra Aggok házába. 1929. december. A hátoldalán Hevesi Ferenc jegyzetei 13. Rohling a proletariátusról – feljegyzések németül 14. Kiadvány tervek 15. Vers és egyéb jegyzete 1898-00-00/1952-00-00 3 doboz iratanyag https://archives.milev.hu/index.php/hevesi-ferenc-2;dc 333