Házi és zárthelyi dolgozatok Adler Vilmos Balla Imre Bánde Zoltán Benoschofsky Imre Bacher Vilmos Diamant Gyula Fischer Gyula Groszmann Zsigmond Guttmann Mihály Heller Bernát Herzog Manó Hirschler Pál Schwarcz Jakab Reich Béla Reschofsky Artúr Löwinger Salamon Löwinger Adolf Leipniker Márk Kohlbach Bertalan Hirschler Ignác Berend Béla Löwinger Sámuel Singer Jakab Steinherz Jakab Winkler Ernő Weiszburg Gyula Goldziher Ignác Wax Aladár Bárány József dr Edelstein Bertalan Eisenberger Géza Ellenbogen Ignác Flesch Ármin Rosenstein Mór Kecskeméti Ármin Kecskeméti Lipót Blum Béla Deutsch Gábor Drechsler Miksa Enten Manó Farkas József Feldmann József Fényes Mór Friedmann Dávid Grün Albert Jakab Jenő Kálmán Ödön Kalmár György Kiss Arnold Krausz Henrik Rubinstein Mátyás Singer Bernát Spira Jakab Singer Ödön Országos Rabbiképző Iratai –Házi és zárthelyi dolgozatok Iratcsomó 1: Rabbivizsga és más vizsgadolgozatok (L1_A2_64) 1- Balla Imre héber nyelvű dolgozata – év nélkül 2- Sahn Imre: Budapesti múzeumok zsidó vonatkozású tárgyai. Záróvizsga dolgozat év nélkül 3- Raj Ferenc: A Kaufmann-geniza jelentősége a zsidó irodalom és történelem szempontjából Scheiber Sándor megjegyzéseivel – 1967. 4- Korzsenevich Jurij héber nyelvű dolgozata – év nélkül 5- Schönberger András héber nyelvű dolgozata – év nélkül 6- Schöner Alfréd héber nyelvű dolgozata – Salgó László bejegyzésével – 1974. 7- Kardos Péter: Jubileumok könyve – Scheiber Sándor bejegyzésével – 1970. 8- Kardos Péter héber nyelvű dolgozata – Salgó László bejegyzésével 9- Kardos Péter: Ben Szirah könyve – év nélkül 10- Wilhelm Adler: héber nyelvű dolgozat – év nélkül 11- Héber nyelű dolgozat szerző és év nélkül 12- Héber nyelvű dolgozat szerző és év nélkül 13- Emmanuel (?): R. Josef ibn Leb und seine Responsum III. 14- Lövy, Franz: Die Brüdeer Frances als Dochtr und deren Stellung in der sabbatianischen Bewagung – év nélkül 15- Vajda Béla: Juda ben Salomo Alcharisi Leben und Werke; + Vergleichende karakteriktik de jüdischen Geisterthöchlegkeit … Kaufmann aláírása 1888 16- Schönfeld Áron: Szaadja Jób kommentárjának bevezetésében és esetleg magában a kommentárban nyilvánuló vallásfilozófiai álláspont feltüntetése és megvilágítása az Emünothból 17- Waldmann Ernő zárthelyi dolgozata Jób könyvéről – Heller (Bernát?) megjegyzéseivel; + rabbivizsgálati zárthelyi dolgozat – Elfogadom: Hoffer Ármin 1928. 18- Schönberger Márkus héber nyelvű dolgozata 2 füzet év nélkül 19- Leopold Goldschmied héber dolgozata év nélkül 20- Drechsler Miksa héber dolgozata – Goldziher Ignác értékelése 1909 21- König Pál: Talmudi dolgozata héber nyelven – év nélkül; +Rabbivizsgálati szertartástani dolgozata -Elfogadom: Hoffer Ármin; Kiss Arnold – év nélkül Iratcsomó 2: Rabbivizsga és más vizsgadolgozatok (L1_A2_64) 1. Schwarcz Benjámin bibliai dolgozatai Goldziher Ignác értékelése 1909. 2. Rabbiképző vizsgálati dolgozatok 1893/4. aláírás: Dr. Bach Vilmos 3. Takács Pál héber nyelvű dolgozata – 1937; + Rabbivizsgálati házi dolgozat szertartástanból – Elfogadom: Hoffer Ármin- 1938; 4. Hirschler Ignác: A babyloniai talmudiskolák fejei – év nélkül 5. Herzog Manó német nyelvű dolgozata- 1887 6. Sík Bernát: Hanan Salamon nyelvtudományi iratai – év nélkül; + Zsidók története: Beczalel Askenázi műveinek áttekintése és responsumainak tüzetes ismerete –házidolgozat év nélkü ; + A zsidó irodalom felosztása szakokra és a szakok rövid jellemzése – 1904. Bíráló: Blau Lajos 7. Lévi ibn Chabib élete és működése kiválóbb kortársaira való tekintettel – szerző és évszám nélkül 8. Ungár Simon dolgozatai – év nélkül 9. Juda Halévi költészete – szerző és év nélkül 10. Edelstein Bertalan Talmud szertartástani tételek – 1881 11. Armin Flesch: Samuel ibn Tibbon- 1887 12. Friedmann Dávid: Die Halachoth Alfasis - év nélkül 13. Bevezetés a szentírásba – szerző és év nélkül 14. Anton Rudolfer: Zsidó történeti dolgozat – héberül és németül – év nélkül 15. Friedmann Dávid: Hét (héber) dolgozat; +A három nagy próféta felavatás szakaszai, tekintettel a próféták jellemére és működésük tartalmára 1894. 16. Kecskeméti Ármin: Héber írásbeli dolgozat – év nélkül Iratcsomó 3: Rabbivizsga és más vizsgadolgozatok (L1_A2_64) 1. Berthold Kohlbach: Charakteristik und historische Erklarung von Jevaja Tenini Jew… – Liptó Szent Miklós - 1889 2. Enten Manó: A zsoltárok költészetének tárgyai Goldziher Ignác megjegyzése 1910. 3. Kecskeméti Lipót héber nyelvű dolgozata év nélkül 4. Héber nyelvű dolgozat szerző és év nélkül 5. Einleitung – szerző és év nélkül 6. Héber nyelvű dolgozat szerző és év nélkül 7. Héber nyelvű dolgozat szerző és év nélkül 8. Német nyelvű töredék szerző és év nélkül 9. Héber nyelvű dolgozat szerző és év nélkül 10. Majmunis Stellung für Agada – név és évszám nélkül 11. Schwarz Mór: Héber töredék; + Bibliai dolgozatok; év nélkül 12. Wallenstein töredék 13. Horváth József: Jehuda Halévi költeményeinek nyelvezete –rabbiképesítő házidolgozat – év nélkül 14. Martin Schweiner – német nyelvű dolgozat töredék – év nélkül 15. Schwarz Gabriel: Historisches Thema der schriftlichen Rabbi-exam; Rabbivizsgálati tételek dr. Schwarz Gábor úr számára – 1896. Schik Salamon jegyző Iratcsomó 4: Rabbivizsga és más vizsgadolgozatok (L1_A2_64) 1. Klein József: Bevezetés a szentírásba – Bacher Vilmos előadása után 1910.; +Die Jüdischen Chroniken des Mittelalters bis David Gans – szigorlati dolgozat – év nélkül; + Rabbivizsgálati házi dolgozat szertartástanból – év nélkül 2. Goldziher Ignác feljegyzése Scgwarz Jakab dolgozatához 1910. 3. Weisburg Gyula héber töredékek; német nyelvű dolgozat 4. Scheiber Sándor kézírásos töredékek 5. Hevesi Ferenc héber tanulmány töredék év nélkül 6. Feuerlicht Mór: Szertartástani dolgozatok – töredék év nélkül 7. Héber töredék (réginek tűnik) 8. Héber dolgozat év és név nélkül 9. Bloch Mózes (?) évértékelője – 1898 magyarul és németül 10. Héber nyelvű dolgozat név és évszám nélkül 11. Héber nyelvű dolgozat név és évszám nélkül 12. Héber nyelvű dolgozat név és évszám nélkül 13. Héber nyelvtan puska (?) 14. Hofmany Emil: R. David ben Samuel Halevi – 1892. töredék 15. Héber nyelvű dolgozat név és évszám nélkül 16. Héber nyelvű dolgozat név és évszám nélkül 17. Mózes – emlékbeszéd szerző és év nélkül 18. Héber nyelvű dolgozat név és évszám nélkül 19. Héber nyelvű dolgozat név és évszám nélkül 20. Egy lapos töredék lengyel zsidókról németül – év nélkül Iratcsomó 5: Rabbivizsga és más vizsgadolgozatok (L1_A2_64) 1. Ignatz Ziegler német nyelvű dolgozata – Kaufmann Dávid bejegyzésével 1888 2. Kepecs Imre héber dolgozata – év nélkül 3. Billitzer Dezső héber dolgozata – év nélkül 4. Grünberger László héber dolgozata – év nélkül 5. Wilhelm Adler német dolgozata i– 1894 6. Singer Bernát: Der Resch Galutha ; + A három nagy próféta felavatás szakaszai, tekintettel a próféták jellemére és működésük tartalmára év nélkül 7. Héber nyelvű dolgozat név és évszám nélkül 8. Héber nyelvű dolgozat név és évszám nélkül 9. Szentírásmagyarázat a Bachja ben Józsefnek tulajdonított Maani a lNafsz c. munkában – szerző és év nélkül 10. Héber nyelvű dolgozat név és évszám nélkül – réginek tűnik 11. Márton M. Benő: Talmud dolgozat – év nélkül 12. Krischaber: Die litteraturischen Angagen Abraham Bedarisch’i... év nélkül 13. Steinherz Jakab német nyelvű dolgozata – év nélkül 14. Benoschofsky Imre rabbijelölt dolgozatai év nélkül 15. M. Rosenstein: Belechtung seiner Polemich gegen Mimuni in Pentateuchcommentar und Haltung…német nyelvű dolgozata – 1885. 16. Spira Jakab: Samuel und Joseph Hanagid und ... – év nélkül 17. Feldmann József : A Jób könyvében szereplő személyek és beszédeik jellemzése; + héber nyelvű dolgozat – év nélkül Iratcsomó 6: Rabbivizsga és más vizsgadolgozatok (L1_A2_64) 1. Guttmann Mihály: Abraham bar Chijja és Bachja ibn Pakuda tanai az aszkézisről - év nélkül; + A zsidó irodalom felosztása szakokra és a szakok rövid jellemzése – 1904. Bíráló: Blau Lajos ; + Szertartástan dolgozat – év nélkül 2. Julius Fischer: Menachem ben Ahron ibn Serach – 1881.+ A próféták tanai a messiási korból; 3. Weisz György héber dolgozata – év nélkül 4. Goldberger Andor: Talmud – év nélkül 5. Kálmán Ödön: Szertartástani dolgozat – 1911. 6. Engelmann Izidor: A bibliai történet chronológiája a hagyomány szerint; + német nyelvű dolgozat - év nélkül 7. Bárány József: Héber írásbeli dolgozata – év nélkül 8. Weisburg Gyula: Az Isten tanáról és törvényeiről - 1891. 9. Rosenberg Ede történelmi dolgozata – Benjamin Seeb b. Matatja – év nélkül 10. Leipniker Márkus héber dolgozata év nélkül; + Josef Karo mit besonderer Rücksicht auf seine Responsen - év nélkül 11. Weiszkopf Arthúr: Abraham Zakuto és „Juchaszinja” – év nélkül 12. Bevezetés – szerző és év nélkül 13. Héber nyelvű dolgozat név és évszám nélkül Iratcsomó 7: Rabbivizsga és más vizsgadolgozatok (L1_A2_64) 1. Weisz Pál rabbivizsga tételi szertartástanból – héberül év nélkül 2. J. Wellesz (Nagybecse): Das Sefer Al Ha-Kol – 1879(?) 3. Die Familie Gedaja’s – év és szerző nélkül 4. Gerson József: Bachja b. József ibn Pakuda philosophiai kapcsolatai Choboth Ha lebaboth c. munkájában- 1917. + Zárthelyi dolgozat: A próféták főbb eszméi – 1917. 5. Bechaji etikai irodalom – töredék – szerző és év nélkül 6. Katz Márton: Házi dolgozat az 1904-1905-iki tanévben tartandó rabbivizsgálatok számára szertartástanból – kézirat 7. Kende Attila (?) dolgozata 1914. 8. Rosenblüh Jenő: A tizennyolcadik zsoltár- év nélkül 9. A theodicea a Szentírásban – szerző és év nélkül 10. Reich Béla: A hasonlatok a Thorában – 1934. Elfogadta: Fischer Gyula 11. Pinkusfeld Sámuel héber dolgozat – év nélkül 12. Adler Vilmos: A három nagy próféta felavatás szakaszai, tekintettel a próféták jellemére és működésük tartalmára év nélkül 13. Singer Károly héber nyelvű dolgozat – 1896. 14. Farkas József: Tizennyolcadik zsoltár – év nélkül; + Alfasis Luben 15. Singer Jakab: A három nagy próféta felavatás szakaszai, tekintettel a próféták jellemére és működésük tartalmára; + héber dolgozat; Josef b. Efraim Káro – német nyelvű dolgozat 16. Grünwald Illés dolgozatok szertartástanból – 1913. 17. Berkovics Sámuel héber dolgozata elfogadta: Róth Ernő – év nélkül 18. Julius Diamant héber dolgozata – év nélkül; + Gersonides élete és munkái 19. R. Dávid im Lubun… Német nyelvű dolgozat szerző és év nélkül Iratcsomó 8: Rabbivizsga és más vizsgadolgozatok (L1_A2_74) 1. Héber dolgozat szerző és év nélkül 2. Wolf József : A szombat és az ünnepek a prófétákban és a …- év nélkül; + A Kuzari legfőbb eszméi , tekintettel a külső forrásokra – Venetianer Lajos bírálata 1922.; + Halachikus dolgozat – év nélkül 3. Hoffer Ármin: Dolgozat a rabbivizsgálatra a Schulchan Aruchból – 1896. 4. Fábián Tibor dolgozata –cím és év nélkül 5. Bernhard Elsass: R. Moses Isserles – év nélkül 6. Klein Dezső: A targum-commentar- rabbivizsga dolgozat; + héber dolgozat - év nélkül 7. Weinberger József: Szertartástan házi dolgozat; + Az emancipáció kifejlődése – 1941. 8. Schuler Fülöp rabbivizsga dolgozata év nélkül 9. Héber dolgozat szerző és év nélkül 10. Wax Aladár: Az álmessiásokról – 1935. Elfogadta: Löwinger Sámuel 11. Mandel Miklós: Jechiel Heilprin élete; A biblia történeti könyvei. elfogadta: Heller Bernát (?) – év nélkül 12. Kritisches Verzeichnisss der im Talmud... 296 p. szerző és év nélkül Iratcsomó 9: Rabbivizsga és más vizsgadolgozatok (L1_A2_74) 1. Klein Andor: Szertartástani dolgozat; Sulchán Áruch. 1930. 2. Halpert Salamon: Ros responsumainak általános és kultúrtörténeti adatai – év nélkül; + szertartástani ddolgozat – év nélkül 3. Náthán Nándor: Házi dolgozat a Talmud köréből –Elfogadta: Kiss Arnold 1936 4. Grünczler Péter rabbijelölt tételei; zárthelyi dolgozata – év nélkül 5. Löwinger Adolf: Abbamare b. Josef und piur Hatung im Hemita… házi dolgozat év nélkül 6. László István: A lengyelországi zsidó önkormányzat fejlődése és története – elfogadta Löwinger Sámuel 1935. 7. Jakab Jenő szertartástani dolgozata 1934. – elfogadta: Hoffer Ármin és Kiss Arnold; 8. Drovinsky héber dolgozat – év nélkül 9. Egy jeligés héber dolgozat rövid ismertetése – szerző és év nélkül 10. Az occasionalistikus atomizmus a Tévelygők Útmutatójában – szerző és név nélkül 11. Eisenberg Géza zárhelyi a Szentírás köréből - 1938. 12. Héber dolgozat név és év nélkül 13. Grün Albert: A hasonlatok a Tórában -zárthelyi 1934. 14. Silberstein Adolf: Rabbivizsgálati dolgozatok a Talmudból. Elfogadta Hoffer Ármin és Büchler Sándor 1932. 15. Herskovits Mózes: Exegetikus szemelvények a Zsoltárok midrásából – év nélkül; + R. Simon Kyara mit .. 1894 16. Deutsch Gábor rabbivizsgálati írásbeli tétele a szertartástan köréből –Elfogadta: Hoffer Ármin, Kiss Arnold - év nélkül 17. Groszmann Zsigmond: Szertartástan. Rabbiképesítő tételek megoldása –év nélkül 18. Sebestyén József: Szertartástan házi dolgozat – 1936. Elfogadta: Hoffer Ármin, Kiss Arnold 19. Rubinstein Mátyás. A három nagy próféta felavatásai szakaszai, tekintettel a próféták jellemére s működésük tartalmára – 1894. 20. Helfgott Herman: házidolgozat a talmudi tételből – év nélkül Iratcsomó 10: Rabbivizsga és más vizsgadolgozatok (L1_A2_74) 1. Heller Bernát rabbivizsgálati zárhelyi dolgozata a halacha köréből– 1896 – átvette: Blau 2. Hofmann Emil rabbivizsgálati dolgozata – 1892. 3. Presser Béla: Szertartástan rabbivizsgálati házi dolgozata - 1936. . Elfogadta: Hoffer Ármin, Kiss Arnold 4. Vogel Mayer házidolgozata a tamudi tételből; + szertartástani dolgozat - év nélkül Elfogadta: Hoffer Ármin 5. Singer Ödön házidolgozata a Talmudból – év nélkül 6. Scher László rabbivizsgálai írásbeli tétele a Talmudból – év nélkül+ Majmonides ítélete a törvényekről – Elfogadta: Hevesi Simon 7. Héber nyelvű dolgozat szerző és év nélkül 8. Sámuel és Királyság – szerző és év nélkül 9. Héber nyelvű dolgozat szerző és év nélkül 10. Héber nyelvű dolgozat szerző és év nélkül 11. Rosenthal László rabbivizsgálati házidolgozata Talmudból – 1941.; + Rabbivizsgálati tétel a Sulchan Aruchból. 12. Wassermann Jenő rabbivizsgálati házidolgozata filozófiából+Hevesi Simon 7 oldalas értékelése Száádja bevezetése címmel – év nélkül 13. Funk Oszkár rabbivizsgálati házidolgozata a talmudi tételből ; Héber szertartástan dolgozat – A szóbeli vizsgálat alapjául elfogadom: Hoffer Ármin – év nélkül ; + A zsidóság története a keleti arab birodalomban 14. Székely István rabbivizsgai tétele – 1941.+ A négy Tanaita nemzedék kiválóbb egyéniségei ; rabbivizsga tétele – Elfogadom: Hoffer Ármin – 1941. 15. Fried Dezső: Bibliaexegezis a Mose I-ben – rabbivizsgai házidolgozat 1941. – Hevesi Simon megjegyzésével 16. Szertartástan házidolgozat (szerző és év nélkül)– Elfogadta: Hoffer Ármin Iratcsomó 11: Rabbivizsga és más vizsgadolgozatok (L1_A2_74) 1. Bánde Zoltán: Jom Tob Zahalan élete és műve – házidolgozat 1907; +A bölcsesség fogalma a szentírásban – hátzidolgozat 1907 2. Krausz Henrik: Bora a szentírásban – Elfogadta: Fischer Gyula 3. Herczog Sándor házidolgozata szertartástanból – Elfogadta: Hoffer Ármin 1941. 4. Rosenblüth Márton rabbijelölt szertartástani tétele – Elfogadta: Hoffer Ármin, Kiss Arnold, Büchler Sándor – 1940. 5. Herskovits László: A maranneusok élete, régi hitükhöz való ragaszkodásuk és a responzum irodalom vélekedése – Rabbivizsgai értekezés – 1941.; + szertarástani dolgozat – év nélkül 6. Stark László: Rabbivizsgai házi dolgozat Talmudból, év nélkül 7. Szegál Hugó rabbivizsgálati dolgozata Talmudból – 1940. – Elfogadta: Guttmann Mihály 8. Tenner Béla: Maimonides szövegeinek magyarázata a Szentírás antropopatikus részek kizárásával – Elfogadta: Hevesi Simon, Kiss Arnold, Kecskeméti Ármin – 1932. 9. Szrulyovits Ernő: Rabbivizsgálati házi dolgozat a talmudtudomány köréből – 1937. 10. Az eszkatológia érintkezései a filozófiával – szerz és év nélkül 11. A halahai vagy agadai szentírásfejtegetés…- szerző és év nélkül 12. Héber nyelvű dolgozat szerző és év nélkül 13. Héber nyelvű dolgozat szerző és év nélkül 14. Héber nyelvű dolgozat szerző és év nélkül 15. Héber nyelvű dolgozat szerző és év nélkül 16. Héber nyelvű dolgozat szerző és év nélkül 17. Német nyelvű dolgozat töredék szerző és év nélkül 18. A Septuaginta (LXX) bővítései - töredék szerző és év nélkül Iratcsomó 12: Rabbivizsga és más vizsgadolgozatok (L1_A2_74) 1. Ekstein Miklós Zárthelyi dolgozat Bibliából – 1938. 2. Hirschler Pál rabbivizsgálati tételei Sulhan Áruchból – év nélkül 3. Frenkel Ernő rabbivizsgálati tételei Sulhan Áruchból – 1930 (későbbi bicskei főrabbi) 4. Fuch Adolf zárhelyi dolgozata – Elégséges: Heller (Bernát) – év nélkül 5. Ellengoben Ignác rabbivizsgálati dolgozatai – év nélkül 6. Fisch Adolf rabbivizsgálati tételei Sulhan Áruchból – 1930 7. Winkler Ernő: Szakdolgozat a szertartástan köréből – év nélkül 8. Davidovics D. Mihály: A chasmoneusok felkelése – év nélkül 9. Niedermann Mór rabbiképesítő házi dolgozata – év nélkül 10. Urbach Henrik rabbivizsgálati házi dolgozata szertartástanból - 1905 11. Kalmár György rabbivizsgálati dolgozata a Talmud köréből - Elfogadom: Kiss Arnold – 1936. 12. Weisz Miksa rabbivizsgálati dolgozata a Sulchan Aruch köréből - Elfogadom: Hoffer Ármin – év nélkül 13. Héber nyelvű dolgozat szerző és év nélkül 14. Molnár István: Zsoltárok. Zárthelyi dolgozat - Elfogadom: Fischer Gyula – év nélkül 15. Jólesz Károly rabbivizsga zárthelyi dolgozata Az imakönyvekbe átvett versek ; + Vallásbölcseleti dolgozat- Elfogadom: Fischer Gyula –1939. 16. Rózsa Ignác: Természettudomány és teremtéstan – év nélkül 17. Héber nyelvű dolgozat szerző és év nélkül 18. Rasofsky Artur: a próféták főbb eszméi - zárthelyi rabbiképesítő dolgozat – Elfogadom: Blau Lajos – 1918. 19. Lányi György szertartástan dolgozata – év nélkül; + Hasonlatok a Tórában –Lehetett volna behatóbb: Fischer Gyula 1934. 20. Löwinger Salamon: A zsidó irodalom felosztása szakokra és a szakok rövid jellemzése – 1904. Bíráló: Blau Lajos 21. Silberfeld Jakab: A zsidó irodalom felosztása szakokra és a szakok rövid jellemzése – 1904. Bíráló: Blau Lajos 22. Hirschfeld Manó: A zsidó irodalom felosztása szakokra és a szakok rövid jellemzése – 1904. Bíráló: Blau Lajos 23. Schönwald Károly: A zsidó irodalom felosztása szakokra és a szakok rövid jellemzése – 1904. Bíráló: Blau Lajos Iratcsomó 13: Rabbivizsga és más vizsgadolgozatok (L1_A2_74) 1. Schmideg József: Biblia és tudomány – év nélkül 2. Klein Tibor: A nő szerepe a Bibliában - év nélkül 3. Blum Béla: A Biblia és a tudomány – év nélkül 4. Herskovits Fábián: A próféta. Elfogadom: Fischer Gyula – 1933 5. Héber nyelvű Goldziher írás (?) Iratcsomó 14: Levelek, iratok a rabbivizsgákkal kapcsolatban (L1_A2_74) 1. Wolf József vallástanár levele Löwinger Sámuel igazgatónak 1944, december 31-én harmincéves érettségi találkozó ügyében. (A holocaustban Dachauban megölték, neve szerepel az ELTE halottainak listáján.) Az irat hátoldalán egy 1934-ben keltezett, érettségi előkészítő levél. 2. A Rabbiképző Segélyező Egyesületének kézírásos jegyzőkönyv vázlata 1944. januárjában. 3. Fried Dezső levele a rektornak Kolozsvárról 1941. 4. A rektor héber levele Scheiber Ignác rabbijelölt úrnak – év nélkül 5. Hallgatók adatai 6. Cédulák 7. A rektor héber levele Grünwald Illés rabbijelölt úrnak – év nélkül 8. A rektor héber levele Winkler Ernő rabbijelölt úrnak – év nélkül 9. A rektor héber levele Wolf József rabbijelölt úrnak – év nélkül 10. Jegyzőkönyvi melléklet a „R. Bacharuch Jair Chaim családja, élete és irodalmi működéséről különös tekintettel a kortársaihoz való viszonyára is” jeligés dolgozatról -1889. június 20. 11. Jegyzőkönyv az 1902. február 24-25-én tartott szóbeli rabbivizsgálatokról – aláírás: Klein Mór Nagybecskereki főrabbi és Schik Salamon jegyző. Vizsgáztak: Hirschler Ignácz; Edelstein Berthold – minősítés: Blau Lajos, Bloch Mózes, Goldziher Ignác; Bacher Vilmos. 12. Rabbiképesítő vizsgálati dolgozetok a bibliai tudományok köréből 1906 – Vizsgáztak: Borsodi József; Drobinsky Jakab; Groszmann Zsifmond; Richtmann Mór; Schönfeld Áron; Weisz Sámuel. Értékelések: Goldziher Ignácz; Bacher Vilmos; Blau Lajos; Bloch Mózes. 13. Bacher Vilmos értékelése az 1910. évi rabbiképesítő vizsgákról szentírástanból -vizsgáztak: Spiegl H. Ármin( később esztergomi főrabbi) és (olvashatalan) Ignác 14. Az 1919. évi rabbivizsga szertartástanból – Vizsgáztak: Ellenbogen Ignác (később jánoshalmi rabbi), Klein Ábrahám, Scheiber Ignác, Winkler Ernő és Nebel A. Izsák. Bírálatok: Guttmann Mihály; Goldziher Ignác. 15. A rektor héber levele Schwarz Benjámin A rektor héber levele Grünwald Illés rabbijelölt úrnak – év nélkül 16. A rektor héber levele Junger Mózes rabbijelölt úrnak – év nélkül 17. A rektor héber levele Drechsler Miksa rabbijelölt úrnak – év nélkül 18. Jegyzőkönyv a szakdolgozatok beadásáról Vizsgázók: Flesch, Feldmann, Schwarz – Vizsgáztatók: Bloch Mózes, Bacher Vilmos, Kaufmann Dávid – év nélkül 1879-00-00/1974-00-00 2 doboz https://archives.milev.hu/index.php/hazi-es-zarthelyi-dolgozatok;dc 1 https://archives.milev.hu/index.php/magyar-zsido-leveltar;isdiah HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár