View archival description

Subfonds 393 - Handler Márk iratai
Reports

Part of XIX. Személyes hagyatékok

Identity area

Reference code

HU HJMA XIX-393

Title

Handler Márk iratai

Date(s)

  • 1851-1911 (Creation)

Level of description

Subfonds

Extent and medium

1 doboz irat

Context area

Name of creator

Handler Márk (1837-1911)

Biographical history

Ktav Szófernél tanult Pozsonyban, majd rabbi lett.

Archival history

Hevesi Simon és Hevesi Ferenc hagyatékával az MTA Keleti Gyűjteményének Könyvtárának iratátadása, 2020.

Immediate source of acquisition or transfer

Content and structure area

Scope and content

L1_B3_72
Iratcsomó 2: HandlerMárk (1837-1911) beszédei, iratai 1.
1. 1878. május –júniusi állásfoglalás a 15 leszakadni kívánó hitközségek ügyében - kézírás
2. A Siófoki Hitközség német/jiddis nyelvű meghívólevele Handler Márk rabbi számára – 1866. A hitközség elöljáróinak aláírásával; A borítékon a siófoki hitközség viaszpecsétjével.
3. Handler Márk levele fiának, Hevesi Simonnak, 1909. VIII. 12.
4. A Tatai és Tatatóvárosi Hitközség Titkári Hivatalának közgyűlési jegyzőkönyve, melyben Handler Márkot meghívták gimnáziumi hitoktatónak – 1895. október 17.
5. A Tatai Hitközség közgyűlési jegyzőkönyve Handler Márk rabbinak a rabbilakás béréről l885. április 10.
6. Handler Eleonóra születési bizonyítványa - Heves, 1881. (Apja: Handler Márk, anyja: Rosenberg Julis. szül: 1875. május 4. )
7. Handler Sára születési bizonyítványa – 1870. Aszód. (Apja: Handler Márk, anyja: Rosenberg Julis, 1866. december 17.) Handler Márk viaszpecsétjével.
8. Hitszónoklat – kézírással
9. Gyászbeszéd – kézírással
10. Millenniumi beszéd 1896. május 10-én - kézírással
11. Jom Kippuri beszéd – kézírással
12. Hitszónoklat a szentély lerombolásáról – kézírással
13. Emlékbeszéd az 1848-as szabadságharcról –Kossuth 100-ik évfordulójára. – Kézírással
14. Héber nyelvű hitszónoklat – kézírással
15. Handler Márk szónoklata a felséges uralkodópár ezüstlakodalma alkalmával 1879. április 24-én a Hevesi izr. templomban. Kinyomtatva: Hevesi Izr. Hitközség
16. Szerződés hat évre a Tata-Tóvárosi izr. ker.Hitközség és Handler Márk hevesi rabbi között – 1881. aug. 29. – az elöljáróság tagjainak aláírásával
17. Az Aszódi Izraelita Hitközség német /jiddis nyelvű alkalmazási szerződése Handler Márkkal- 1870. – az aszódi hitközség viaszpecsétjével
18. Héber nyelvű szónoklat Tatán, 1887. július 30. – kézírással
19. Héber nyelvű szónoklat – kézírással
20. Héber nyelvű szónoklat - kézírással
21. Hitszónoklat – kézírással
22. Hitszónoklatok – kézírással
23. Hitszónoklatok – kézírással
24. A Hevesi Izr. Hitközség szerződése Mandler Márkkal 1875. április 11.
25. Csecsemők, kisgyermekek, fiatalok temetésén elmondott beszédek
26. Temetési gyászimák felnőttek felett
27. Önéletrajz, visszaemlékezés – kézzel írva. A születési dátumát 1840-ben jelöli meg 1837 helyett.
28. Hitszónoklat a Szentély pusztulására emlékezve – kézírással
29. Hitszónoklat a Tóra ünnepén – kézírással
30. Ima a honfoglalás ezeréves évfordulóján – kézírással
31. Hitszónoklat – kézírással
32. Halotti beszéd özv. Haffner Mórné felett – 1906. – kézírással
33. Ima az elhunyt szülőkért – kézírással
34. Emlékezés Kossuth Lajosra – kézírással
35. Temetési beszédek – kézírással
36. Péntek esti beszédek – 1910. – kézírással
37. Deák Ferenc születésének 100-ik évfordulójára - kézírással
Iratcsomó 6. HandlerMárk (1837-1911) beszédei, iratai 2.
1. Peszachi hitszónoklat – kézírással
2. Hetiszakasz magyarázatok – kézírással
3. Szónoklat az 1848.március 15-i szabadságharc ötvenedik évfordulójára – 1898. – kézírással
4. Állásfoglalás a temesvári Chevra Kadisa kérdéséről a vegyes házasságból származó, körülmetéletlen gyermek temetésével kapcsolatban – Kézírással. Hátoldalán hitszónoklat-
5. Esketési beszéd – kézírással
6. Héber nyelvű szónoklatok – 1894 körül – a tatai kegyesrendi gimnázium igazgatósága küldte át a Rabbihivatalnak - kézírással. A borítékon a gimnázium viaszpecsétje
7. Bírálat a „Mózes első könyvének magyar fordítással az izr. iskolák számára” czímű könyv fölött – kézírással.
8. 1907. február 21-i hitszónoklat – kézírással
9. 1903. – hitszónoklat – kézírással
10. Hitszónoklatok – kézírással
11. Peszachi hitszónoklat – kézírással
12. Börésit hitszónoklat - kézírással
13. 1909. május 6. – Hitszónoklat – kézírással. A hátoldalán kézzel írott fogalmazvány a 13. honvéd gyalogezred 15. Parancsnokságának, hogy a Tóvároson helyben szolgáló zsidó honvédek a közelgő peszahot méltón megünnepelhessék. Év nélkül
14. Az ember porból eredt és ismét porrá leend – Hitszónoklat kézírással
15. Megtérünk! Hitszónoklat Ros Hasana másnapján – kézírással 1906.
16. Miben végezte Mózes a szolgálatot? Hitszónoklat a papi öltözetről. 1910. – kézírással-
17. Beszéd március 15-én – év nélkül, kézírással
18. Hitszónoklat Savuotra – kézírással
19. 1900. május 23. Hitszónoklat – kézírással – az egyik lap hátoldalán Tata város elöljáróságának adatkérő levele a hitközségi anyakönyvből – 1900. május 9.
20. Handler Simon bármicvóján szüleinek elmondott köszönő beszéde – év nélkül, kézírással
21. Rudolf trónörökös halála alkalmából elmondott beszéd – 1889. február 6. – kézírással
22. Tisri hónap beköszönte alkalmából elmondott hitszónoklat – kézírással, év nélkül
23. Rudolf trónörökös és Stefánia hercegasszony menyegzőjekor elmondott beszéd – 1881. május 10. – kézírással
24. Deák Ferenc halála alkalmából elmondott beszéd – kézírással, év nélkül
25. Ferenc József uralkodásának 25. évfordulóján elmondott beszéd - kézírással
26. Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat – hitszónoklat a hívek kérésére magyarul – év nélkül
27. Hitszónoklat az álmokról, József álmáról – Tata, 1887. augusztus 30. Mandel Márk aláírása
28. A járási főszolgabíró adatkérő levele a Rabbihivatalnak Bokor, Császár, Dab, Kocs, Kömlőd, Mocsa, Szász és Szend községek zsidóinak hitközségi hovatartozásáról - 1906. szept. 11. – A levél körbeírva a halottakról szóló hitszónoklattal
29. Englander Ferenc bármicvóján elmondott avató beszéd 1903. december 26.
30. Löwy Mária temetésén elmondott beszéd 1906. április 6. Gyorsírták: Steiber Ernő, Balázs Gyula
31. Beszéd az egyenjogúsítási törvény elfogadás alkalmából – kézírással – 1867?
32. Ima – kézírással, év nélkül
33. Hitszónoklatok Kol Nidre alkalmából – kézírással
34. Peszachra – kézírással. év nélkül
35. Esketési beszéd Handler Márk lánya, Hermine és Vajda Dávid esküvőjén – kézírással, év nélkül
36. Esketési beszédek – kézírással, 1902, 1908, 1898
37. Hitszónoklatok – kézírással
38. Hitszónoklat hanukára – kézírással, év nélkül
39. Hirschl házaspár esketése, a hátoldalon Lusztig Jakab József születési bizonyítványa, 1862, Dunaalmás; - kézírással, év nélkül
40. Handler Márk héber nyelvű temetési(?) beszéde, 1851. Izsák Blau Beti felett. – kézírással, a Hevesi Rabbinátus pecsétjével
41. A Kolozsvri Statusquo Hitközség levele Tatára, Handler Márknak, 1883. február. aláírás? farkasházi Fischer Vilmos elnök
Iratcsomó 8: Handler Márk (1837-1911) beszédei, iratai 3.
1. Héber nyelvű hitszónoklat – kézírással
2. Handler Júlia rabbiné temetésén elmondott beszéd 1908.– kézírással
3. Markovits Adolf temetésén elmondott beszéd – kézírással; Az irat hátoldalán Handler Márk bármicvóján elmondott beszéd
4. Handler Márk levele 70-ik születésnapján Simonnak és Jankának – 1910.
5. Handler Márk levele fiának – 1901.
6. Hanukára Kömlődön elmondott beszéd – 1903.
7. Beszédtöredék a Háftórákról – 1893.
8. Hanukai beszéd 1898.
9. Hitszónoklatok – kézírással
10. Erzsébet királyné meggyilkolásakor elmondott beszéd – kézírással
11. Hitszónoklatok - kézírással
12. Köszöntő beszéd jubileumán a zsidó küldöttség nevében – töredék
13. Héber-német/jiddis-magyar nyelű elemzés irodalmi (Lessing, Petőfi, Kölcsey) alkotásokról
14. Német/jiddis nyelvű levelezőlap 1942. április 30.
15. Német/jiddis nyelvű hitszónoklat a Lugosi Főrabbiság fejléces papírján
16. Kohner Károly és Kohner Károlyné jahrzeitján elmondott beszéd – 1905.december 31.
17. Német/jiddis nyelvű hitszónoklatok – kézírással
18. Német/jiddis nyelvű hitszónoklat – kézírással
19. Német/jiddis nyelvű hitszónoklat – kézírással
20. Weiss rabbi jahrzeitján elmondott beszéd – héberül, kinyomtatva
21. Héber hitszónoklatok - kézírással
22. Héber irat viaszpecséttel az 1800-as évek első feléből
23. Héber sírfeliratok, temetési beszédek – kézírással, év nélkül
24. Hitszónoklat – kézírással, év nélkül
25. Ravitz Jozefa esketésén mondott beszéd – Tata, 1897. december 5. kézírással
26. Temetési beszéd Singer Miksa fölött, Tata, 1807, december 24. A hátoldalon: Héreg község adatkérése az 1887. november 17-én született Kállai Jenő anyakönyvi kivonatáról.
27. Temetési beszédek: Weisz Henrikné, 1907; Spitzer János, 1907; Berger Sándor, 1904; Wolfinger Marin, 1884; Tatán.
28. Temetési beszédek: Szarvas Henrikné, 1907; Klein Dezső, 1888; Mandl Józsefné, 1919; Stern manó, 1894; Herzfeld Manó, 1890, Rosenfeld Markuszné, 1917, Tatán
29. Temetési beszédek: Factor Rezső, 1910; Deutsch Ferencné, 1895, Kranovitz Mórné, 1906; Gans Mihály, 1907; Spiegel Juliska, 1899. Tatán
30. Temetési beszédek: Kohn Adolfné, Kisbér,1896; Fleischmann Lajos, 1897; Strusz Sámuel, 1917, Spiller Hermann, 1897; Deusch Mór, 1902; Hermann Miksáné, 1907; Tatán
31. Temetési beszédek: Singer Simonné 1888; Scheiber Adolfné, 1892; Sontag Mór, 1894; Stern Miksáné, 1910; Strusz Hermanné, 1898; Tatán
32. Temetési beszédek: Herzl József. 1890; Molnár Zsigmond, év nélkül; Nobel Simon, 1892; Breuer Jakab, 1908; Tatán
33. Temetési beszédek: Wessel Márton, 1903; Bettelheim Mórné, 1895; Galizstein Jakab, 1907; Tatán.
34. Erő csak ott van, hol igazság – kézírással, év nélkül

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Conditions governing reproduction

Language of material

Script of material

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Notes area

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Rights area

Accession area

Actions