XXIV XXIV. Gyűjtemények HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
2015-08-23
Generated by qubit 1.2 2021-11-27 17:37:UTC English
XXIV. Gyűjtemények HU HJMA XXIV 1828 - 1960 anyakönyvek, iratok, másolatok, nyomtatványok, plakátok, kották, CD, DVD, video HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
Hungarian

1945 után, az elhagyott hitközségekből összegyűjtött felekezeti anyakönyvek sorozata

MILEV Családkutató Központ - Family Research Center Felekezeti anyakönyvek gyűjteménye B 1810 - 1970 HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
Anyakönyv

az anyakönyvek nem fénymásolhatóak, kérésre a levétlár hivatalos anyakönyvi kivonatot készít.

A MOL-tól visszakapott dekomuntumok gyűjteménye A 1932 - 1953 Zsidó Világkongresszus magyarországi tagozata Magyar Izraeliták Országos Irodája Magyar Izraeliták Országos Közössége OZSSB 47 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
Hungarian

A ZSVK 1936-ban alakult, a galut zsidóságának világparlamentjeként, territoriális elvek alapján. Alapokmánya szerint a zsidó népi szolidaritás hívta életre az antiszemitizmus elleni küzdelem jegyében.<br /> A ZSVK két végrehajtó bizottsággal működött, egy amerikai és egy európai testülettel. Az egyes részterületek elvi irányítását bizottságok (politikai, kulturális, organizációs, rekonstrukciós stb.) látták el, az operatív feladatokra hasonló munkamegosztásban hivatali szervezetet, osztályokat hoztak létre.<br /> Az egyes nemzetek zsidósága nemzeti tagozatként tagolódott be a szervezetbe.<br /> Magyarország 1946-ban csatlakozott ehhez a szervezethez, ügyvezető elnöke dr. Geyer Albert, főtitkára dr. Róth Siegfrid lett, és 1952-ben szüntette be működését. <br /> <br /> <br />

Az OZSSB-t 1945 nyarán több magyarorszégi zsidó szervezet hozta létre a Magyar Izraeliták Országos Irodája és az Országos Autonom Ortodox Központi Iroda közös szerveként, dr. Görög Frigyes elnök irányításával. <br /> A Joint Committee magyarországi képviselete a Bizottságot a magyar zsidóság megsegítésére folytatott segélyakciója központi végrehajtó szerveként ismerte el, a segélyeket a Bizottság útján osztotta szét.<br /> Ezt a tevékenyéségét önálló jogi személyként látta el. <br /> A Bizottság feladatainak ellátására a következő szerveket hozták létre:<br /> Elnöki Tanács<br /> Elnök<br /> Végrehajtó Bizottság<br /> Albizottságok<br /> Ügyosztályok (a hivatali munka ellátására):<br /> Elnöki Osztály<br /> Szociális Jóléti Központ<br /> Adminisztráció és könyvelés<br /> Ellenőrzési osztály<br /> Házgondnokság és műszaki osztály<br /> Jogügyi osztály<br /> Külföldi osztály<br /> Külföldi szállítmányok adminisztrációs osztálya<br /> Pénzügyi és statisztikai osztály<br /> Szállítási osztály<br /> Rekonstrukciós osztály<br /> Egészségügyi osztály<br /> Élelemezési osztály<br /> Vidéki osztály<br /> Ruhaosztály<br /> A segélyek elosztására hozták létre a Szociális és Jóléti Központot.<br /> Az OZSSB-t 1950 májusában szervezetileg beolvasztották a Magyar Izraeliták Orszégos Irodájába, feladatait részben az Országos Iroda, részben a Pesti Izraelita Hitközség vette át. <br />

Zsidó Világkongresszus magyarországi tagozata Magyar Izraeliták Országos Irodája Magyar Izraeliták Országos Közössége OZSSB L1_H1_11 L1_H1_12 Zsidó Világkongresszus Magyarországi Képviselete iratai XXXIII-3 1945-1952 Zsidó Világkongresszus magyarországi tagozata Box: C-XXXIII-3-1 C-XXXIII-3-2

A ZSVK 1936-ban alakult, a galut zsidóságának világparlamentjeként, territoriális elvek alapján. Alapokmánya szerint a zsidó népi szolidaritás hívta életre az antiszemitizmus elleni küzdelem jegyében.<br /> A ZSVK két végrehajtó bizottsággal működött, egy amerikai és egy európai testülettel. Az egyes részterületek elvi irányítását bizottságok (politikai, kulturális, organizációs, rekonstrukciós stb.) látták el, az operatív feladatokra hasonló munkamegosztásban hivatali szervezetet, osztályokat hoztak létre.<br /> Az egyes nemzetek zsidósága nemzeti tagozatként tagolódott be a szervezetbe.<br /> Magyarország 1946-ban csatlakozott ehhez a szervezethez, ügyvezető elnöke dr. Geyer Albert, főtitkára dr. Róth Siegfrid lett, és 1952-ben szüntette be működését. <br /> <br /> <br />

Box C-XXXIII-3-1: 1 ZSVK magyarországi képviseletének ideiglenes ügyrendje 1946<br /> 2 A ZSVK magyarországi képviseletének szervezetével, működésével kapcsolatos iratok 1945-1950<br /> 3 A szervezet működéséről éves összefoglaló jelentések 1946-1949<br /> 4 A kormányfőhöz és a köztársasági elnökhöz küldött memorandum tervezete 1947<br /> 5 Pénzügyi számadások, jelentések 1946-1950<br /> 6 A ZSVK magyarországi szekciójának közleményei 1947.<br /> 7 levelezés a new yorki és párizsi központokkal 1945-1948<br /> 8 Statisztikai és Tudakozó Hivatal felállításával, működésével kapcsolatos iratok 1945-1949<br /> 9 A Statisztikai és Tudakozó Hivatal levelezése - országonként A-Sz 1948-1949<br /> 10 A ZSVK Magyarországi HIvatalának lapszemléje 1949 <br /> 11 Javaslatok a Békeszerződésbe felveendő, a zsidóságot érintő cikkelyekre 1946<br /> 12 Memorandum a magyarországi zsidóság helyzetéről és emigrációs törekvéseiről1 1946<br /> Box C-XXXIII-3-2: 13 A ZSVK rendkívüli ülésének deklarációja 1944<br /> 14 Memorandumok, jegyzet a londoni zsidó konferenciáról 1946<br /> 15 A ZSVK hivatali működéséről készült jegyzék 1946<br /> 16 A ZSVK kártalanítási osztályának tájékoztató közleményei 1946<br /> 17 A ZSVK szervezési osztályának jelentései 1947<br /> 18 A Prágai kongresszusról készült fotók 1948<br /> 19 A ZSVK második plenáris üléséről tájékoztatók, lapszemle 1948<br /> 20 A párizsi 25 éves jubileumi ülésre vonatkozó iratok (benne jiddis jelentések) 1948<br /> 21 Az Amerikai zsidó bizottság memoranduma az ENSZ menekült- és hontalanügyi különbizottságához 1946<br /> 22 A ZSVk romániai szekciójára vonatkozó iratok 1945-1947<br /> 23 A Jewish Telegraphic Agency LTD napi hírösszefoglalója 1953<br /> 24 Beszámolók a közép-európai zsidóság helyzetéről beszámolók é.n. <br /> 25 . Izraellel kapcsolatos iratok, nemzetközio sajtószemle (hiányos) 1946-1947<br /> <br />

Zsidó Világkongresszus magyarországi tagozata

MOL 2000

Magyar Izraeliták Országos Irodája Elnöki iratai XXXIII-5-a 1932 - 1952 Magyar Izraeliták Országos Irodája 2 box Magyar Izraeliták Országos Irodája

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_33 MIOI elnöki iratok 1 1937 - 1952 MIOI 1 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

1 A zsidó szervezetek elöljáróinak Horthy Miklós kormányzónál tett látogatása 1937 2 A MIOI Ideiglenes Intéző Bizottságának alakuló üléséről felvett jegyzőkönyv 1945 3 Körlevél a MIOI Ideiglenes Intéző Bizottságának létrehozása tárgyában 1945 4 A zsidóság jövőjéről tárgyaló bizalmas értekezlet jegyzőkönyve 1945 5 Kivonat a vidéki hitközségek küldötteinek értekezletén készült feljegyzésekből 1945 6 7 A MIOI Intéző Bizottságának tájékoztatója az Új Élet megindításáról 1945 8 A MIOI Intéző Bizottságának tiltakozása a Magyar Cionista Párt egyik frakciójának nyilatkozata miatt 1945 9 Stöckler Lajos elnökké választása 1947 10 A MIOI Intéző Bizottságának ügyrendje 1947 11 Beszámoló a MIOI tevékenységéről, valamint vezetőinek névsora 1947 12 A MIOI Elnökségének hivatalos levelezése 1946-1952 13 Vass Zoltán miniszterrel folytatott levelezés 1948-1951 14 Munkácsi Ernővel a MIOI ügyvezető igazgatójával kapcsolatos iratok 1947-1948 15 Tervezet alija lebonyolításáról é.n. 16 Interjú-tervezet Stöckler Lajossal a zsidóság háború utáni helyzetéről é.n. 17 MIOI értesítő 1948 18 Emlékeztető a Gazdasági Főtanácsnak a zsidó rekonstrukciós alapról folytatott tanácskozásról 1946 19 A Magyar Kormány és a zsidó szervezetek között létrejött egyezmény, és az ezzel kapcsolatos iratok 1948 20 A MIOI és a PIH sajtóelőadójának közleménye a ZSVK montreaux-i tanácskozásáról 1948 21 A zsidókat érintő jogszabályok jegyzéke 1945 22 Feljegyzés a zsidók múltjáról, jelenéről, valamint a vezető személyiségeinek bemutatása (Stöckler Lajos, Kahán-Frankl Samu, Geyer Albert, Hevesi Ferenc, Benedek László, Gellért Endre) é.n. 23 A magyarországi zsidóság második világháború utáni helyzetéről írt tanulmányok, feljegyzések 1945-1946 24 Beszámoló a zsidóság háborús kárairól é.n. 25 Tájékoztató a hitközségek feladatairól, és az új hitközségek alapításával kapcsolatos tennivalókról é.n. 26 Beszámoló a zsidó vezető szervezeteknek a zsidóság érdekében tett intézkedéseiről é.n. 27 Jelentés a baloldal jelenlétéről a zsidó szervezetekben 1948 28 Tájékoztató a magyarországi zsidó szervezetekről 1949 29 Társadalmi Megbékélés Tanácsának iratai 1946 30 A Keresztények és Zsidók Nemzetközi Tanácsa magyar tagozatának iratai 1946 31 A YIVO körlevele egy New Yorkban rendezendő kiállítás kapcsán 1946 32 Jegyzőkönyv a Budapesti Zsidók Szövetségének alakuló üléséről 1944 33 Az Országos Hitvédelmi Szövetség szervező bizottságának felhívása 1945 34 Az Izraelita Országos Irodák Egyetemes Bizottságának alapokmánya 1945 35a A magyarországi cionista szervezetek iratai 1932-1939, 1945-1949 35b A Cionosta Világkongresszusról megjelent cikkek a nemzetközi sajtóban 1946 36a Munkaszolgálatos-ügyek intézőszervének program-tervezete 1945 36b A Munkaszolgálatosok Országos Antifasiszta Szervezetének iratai 1945-1948 36c Szekfű Gyula levele a szovjetúnióbeli munkaszolgálatosok hazaszállítása és felkutatása ügyében 1947

MIOI

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_34 MIOI elnöki iratok 2 1932 - 1952 MIOI 1 box

37 Feljegyzés az Izraelita Felekezeti Alkalmazottak elöljárósági üléséről 1945 38 Az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület iratai 1945-1948 39 A Magyar Zsidók Országos Egyesülete női tagozatának megszervezése 1946 40 A Zsidó Egység Demokratikus Hitközségi Párt iratai 1947 41 A magyarországi haladó zsidóság hitfelekezeti szabályzata é.n. 42 Az ÁHAVASZ Reim Orsz. Felebaráti Szeretet-egylet iratai 1933, 1946-1949 43 A KADIMAH Society segélycsomagjaival kapcsolatos iratok 1946 44 A Felszabadított Üldözöttek Országos Mezőgazdasági és Ipari Termelő és Értékesítő Szövetkezetének alapszabálya 1947 45 A magyarországi zsidók IRGUNIM szervezetének választási körlevele 1947 46 A Hasomer Hacair Somria iratai 1947 47 A Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitfelekezet Központi Irodájának iratai 1948-1950 48 Zsidó Egyetemi Hallgatók Szövetségének iratai 1948 49 Jegyzőkönyv és körlevél a Jeruzsálemi Héber Egyetem Baráti Körének alakuló üléséről 1949 50 A Magyarországi Zsidóság Egyetemes Szervezetének alapokmánya é.n. 51 A Magyar Izraeliták Országos Szövetségének alapszabály tervezete, és az azt véleményező levelek 1949 52 A szovjetoroszországi zsidó kultőrkapcsolatok felvételét szolgáló bizottság iratai é.n. 53 Tanulmány a szovjet-jiddis költészetről é.n. 54 A MINOSZ vázlatos története, tagnévsora, tagszervezeteinek jegyzéke 1922-1939, 1943

MIOI

MOL 2000

Magyar Izraeliták Országos Irodája általános iratok XXXIIII-5-b MIOI Központi Szociális Bizottságának iratai <br /> MIOI szervezeti egységeinek, intézményeinek iratai<br /> Hitközségek irattöredékei <br /> Újságok, folyóiratok<br />

XXIV-5b38: http://www.parallelarchive.org/document/3029

Látványraktár1 L1_H2_18 MIOI, Gettó iratok XXXIII-5-c 1942 - 1945 Magyar Izraeliták Országos Irodája 1 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

1 A Zsidó tanács naplója; 2 Kimutatás a gettóházak megoszlásáról, és létszámáról; 3 Jegyzék a nemzetközileg védett házakról; 4 A Magyar Zsidók Szövetségének folyamodványa a budapesti gettó felállításával kapcsolatban; 5 A fővárosi zsidóság gettóban történő elhelyezésével kapcsolatos felirat a miniszteri biztoshoz; 6 Bizalmas jelentés a ceglédi fogolytábor zsidó foglyairól; 7 Orosz nyelvű levél a gödöllői fogolytáborról; 8 A gettóban keletkezett iratok; 9 A gettóval kapcsolatos pénzügyi iratok; 10 A zsidóságnak szóló hirdetmények; 11 Különböző fogolytáborokról, és ismeretlen céllal készült névsorok; 12 Jelentések, visszaemlékezések, igazoló iratok(benne: Nagy Vilmos ny. honv. min. „Milyen befolyása volt a hitlerista Németországnak a magyar munkaszolgálatosok ügyére” c. írása); 13 Vádak a Zsidó Tanács ellen; 14 Feljelentés a vészkorszak idején történt ügyvédi viszaélésekről; 15 Feljegyzés a Nemzetközi Vöröskereszt „T” csoportjának mentőakcióiról; 16 Köszönőlevél Stöckler Lajos családját megmentő svéd tisztviselőnek; 17 Jelentés a felszabadult nyugati lágerek magyar deportáltjainak sorsáról.

Magyar Izraeliták Országos Irodája

MOL tól 2000-ben visszakapott iratgeyüttes

Digitalizálva: XXIV-A_XXXIII-5-C_Gettó_iratok

iratlista

Magyar Izraeliták országos Szervezetének iratai XXXIII-6 1934 - 1952 2 box Látványraktár1 L1_H1_52 Magyar Izraeliták Országos Szervezetének Iratai 1 1934 - 1952 Magyar Izraeliták Országos Szervezete 1 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

1 Az Izraelita Országos Gyűlés elé terjesztett kiegészítő szabályzat indoklása; 2 Az Izraelita Országos Gyűlés ügyrendje; 3 Az Izraelita Országos Gyűlésjegyzőkönyve, fotók; 4 A Magyar Izraeliták Országos Szervezetének szabályzata; 5 A Magyar Izraelita Vallásfelekezet Egységes Szervezetéről szóló szabályzat.

Magyar Izraeliták Országos Szervezete

MOL 2000

Az Izraelita Országos Gyűlésjegyzőkönyve: digitalizálva, Levéltár_depo Izraelita Országos Gyűlés fényképalbuma: http://collections.milev.hu/admin/items/show/30972

Látványraktár1 L1_H1_53 Magyar Izraeliták Országos Szervezetének Iratai 2 1934 - 1952 Magyar Izraeliták Országos Szervezete 1 Box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

6 A Magyar Izraeliták Országos Képviseletének ügyrendje, ülésjegyzőkönyve; 7 A Magyar Izraeliták Országos Intéző Bizottságának szervezeti felépítése, vezérkarának névsora; 8 Az Intéző Bizottság Hitéleti Bizottságának ülésjegyzőkönyve; 9 Különböző testületek tagjaira vonatkozó iratok; 10 hitközségekkel kapcsolatos kimutatások; 11 Az Országos Rabbiegyesület iratai; 12 Az Országos Rabbiképző iratai; 13 Az Országos Izraelita Iskola Alap alapító oklevele és szabályzata; 14 Működő rabbik és rabbihelyettesek névsora; 15 Előimádkozók díjának hitközségek szerinti kimutatása; 16 Emlékeztető a rabbikérdésről; 17 Bizalmas jelentés a rabbik státusának rendezéséről; 18 Javaslat a fővárosi községkerületi képviseleti tagokra; 19 Jegyzőkönyv a Dél-Dunántúli Izraelita Községkerület gyűléséről; 20 Feljegyzés az orthodox rabbikar gyűléséről; 21 Congruára jogosultak névsora; 21 Levelezés a hitközségekkel; 23 A magyar zsidóság felhívásai, kiáltványai.

Magyar Izraeliták Országos Szervezete

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_54 Országos Zsidó Segítő Bizottság Vezető testületének iratai XXXIII-7-a 1945 - 1951 Országos Zsidó Segítő Bizottság 1 Box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

1 Megállapodás az Országos Zsidó Segítő Bizottság (OZSSB) létrehozásáról; 2 Az OZSSB működésére vonatkozó tervezet; 3 Az OZSSB működésének alapelvei; 4 Az OZSSB Elnöki Tanácsának ülésjegyzőkönyvei; 5 Az OZSSB szervezeti felépítés, és a hatáskörök elosztása; 6 Az OZSSB szervezete és tisztikara; 7 Az OZSSB Elnöki Tanácsának szervezeti és működési szabályzata; 8 Az OZSSB működésével kapcsolatos iratok; 9 Javaslat az OZSSB átszervezésére; 10 Jelentés az OZSSB-nek a Magyar Izraeliták Országos Irodájába történő beolvasztásáról; 11 Szűcs Géza és Szűcs József magánlevelei; 12 Nekrológ Szűcs Géza és Szűcs József halála alkalmából; 13 A Nemzetközi Vöröskereszt segélyakcióiról dokumentumok.

Országos Zsidó Segítő Bizottság

MOL 2000

Országos Zsidó Segítő Bizottság hivatalának iratai XXXIII-7-b 1945 - 1950 OZSSB 4 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
Hungarian

Az OZSSB-t 1945 nyarán több magyarorszégi zsidó szervezet hozta létre a Magyar Izraeliták Országos Irodája és az Országos Autonom Ortodox Központi Iroda közös szerveként, dr. Görög Frigyes elnök irányításával. <br /> A Joint Committee magyarországi képviselete a Bizottságot a magyar zsidóság megsegítésére folytatott segélyakciója központi végrehajtó szerveként ismerte el, a segélyeket a Bizottság útján osztotta szét.<br /> Ezt a tevékenyéségét önálló jogi személyként látta el. <br /> A Bizottság feladatainak ellátására a következő szerveket hozták létre:<br /> Elnöki Tanács<br /> Elnök<br /> Végrehajtó Bizottság<br /> Albizottságok<br /> Ügyosztályok (a hivatali munka ellátására):<br /> Elnöki Osztály<br /> Szociális Jóléti Központ<br /> Adminisztráció és könyvelés<br /> Ellenőrzési osztály<br /> Házgondnokság és műszaki osztály<br /> Jogügyi osztály<br /> Külföldi osztály<br /> Külföldi szállítmányok adminisztrációs osztálya<br /> Pénzügyi és statisztikai osztály<br /> Szállítási osztály<br /> Rekonstrukciós osztály<br /> Egészségügyi osztály<br /> Élelemezési osztály<br /> Vidéki osztály<br /> Ruhaosztály<br /> A segélyek elosztására hozták létre a Szociális és Jóléti Központot.<br /> Az OZSSB-t 1950 májusában szervezetileg beolvasztották a Magyar Izraeliták Orszégos Irodájába, feladatait részben az Országos Iroda, részben a Pesti Izraelita Hitközség vette át. <br />

OZSSB

MOL 2000

kutatható

Látványraktár1 L1_H1_55 Az OZSSB iratai 1 1945 - 1950 OZSSB 1 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Az OZSSB-t 1945 nyarán több magyarorszégi zsidó szervezet hozta létre a Magyar Izraeliták Országos Irodája és az Országos Autonom Ortodox Központi Iroda közös szerveként, dr. Görög Frigyes elnök irányításával. <br /> A Joint Committee magyarországi képviselete a Bizottságot a magyar zsidóság megsegítésére folytatott segélyakciója központi végrehajtó szerveként ismerte el, a segélyeket a Bizottság útján osztotta szét.<br /> Ezt a tevékenyéségét önálló jogi személyként látta el. <br /> A Bizottság feladatainak ellátására a következő szerveket hozták létre:<br /> Elnöki Tanács<br /> Elnök<br /> Végrehajtó Bizottság<br /> Albizottságok<br /> Ügyosztályok (a hivatali munka ellátására):<br /> Elnöki Osztály<br /> Szociális Jóléti Központ<br /> Adminisztráció és könyvelés<br /> Ellenőrzési osztály<br /> Házgondnokság és műszaki osztály<br /> Jogügyi osztály<br /> Külföldi osztály<br /> Külföldi szállítmányok adminisztrációs osztálya<br /> Pénzügyi és statisztikai osztály<br /> Szállítási osztály<br /> Rekonstrukciós osztály<br /> Egészségügyi osztály<br /> Élelemezési osztály<br /> Vidéki osztály<br /> Ruhaosztály<br /> A segélyek elosztására hozták létre a Szociális és Jóléti Központot.<br /> Az OZSSB-t 1950 májusában szervezetileg beolvasztották a Magyar Izraeliták Orszégos Irodájába, feladatait részben az Országos Iroda, részben a Pesti Izraelita Hitközség vette át. <br />

1 Elnöki osztály iratai 1946-1949; 2 szociális Jóléti Osztály/Központ iratai 1948-1950; 3 Jogügyi Osztály iratai 1948-1949; 4 Személyzeti iratok 1945-1950; 5 Adminisztrációs Osztály iratai 1948; 6 Egészségügyi Osztály iratai 1948-1950.

OZSSB

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_56 Az OZSSB iratai 2 1945 - 1950 OZSSB 1 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Az OZSSB-t 1945 nyarán több magyarorszégi zsidó szervezet hozta létre a Magyar Izraeliták Országos Irodája és az Országos Autonom Ortodox Központi Iroda közös szerveként, dr. Görög Frigyes elnök irányításával. <br /> A Joint Committee magyarországi képviselete a Bizottságot a magyar zsidóság megsegítésére folytatott segélyakciója központi végrehajtó szerveként ismerte el, a segélyeket a Bizottság útján osztotta szét.<br /> Ezt a tevékenyéségét önálló jogi személyként látta el. <br /> A Bizottság feladatainak ellátására a következő szerveket hozták létre:<br /> Elnöki Tanács<br /> Elnök<br /> Végrehajtó Bizottság<br /> Albizottságok<br /> Ügyosztályok (a hivatali munka ellátására):<br /> Elnöki Osztály<br /> Szociális Jóléti Központ<br /> Adminisztráció és könyvelés<br /> Ellenőrzési osztály<br /> Házgondnokság és műszaki osztály<br /> Jogügyi osztály<br /> Külföldi osztály<br /> Külföldi szállítmányok adminisztrációs osztálya<br /> Pénzügyi és statisztikai osztály<br /> Szállítási osztály<br /> Rekonstrukciós osztály<br /> Egészségügyi osztály<br /> Élelemezési osztály<br /> Vidéki osztály<br /> Ruhaosztály<br /> A segélyek elosztására hozták létre a Szociális és Jóléti Központot.<br /> Az OZSSB-t 1950 májusában szervezetileg beolvasztották a Magyar Izraeliták Orszégos Irodájába, feladatait részben az Országos Iroda, részben a Pesti Izraelita Hitközség vette át. <br />

7 Élelmezési Osztály iratai 1945-1946; 8 Vidéki Osztály iratai 1945-1948; 9 Vidéki Szociális Központ iratai 1945, 1949; 10 Külföldi Osztály iratai 1948-1950; 11 Szállítási Osztály iratai 1948-1949; 12 Külföldi Szállítmányok Adminisztrációs Osztályának jelentései 1946-1949; 13 Műszaki Osztály – Házgondnokság kimutatásai 1948-1950; 14 Ruhaosztály jelentései 1950; 15 Budapesti segélyezés 1947-1948; 16 Kitelepítettek elhelyezésével kapcsolatos iratok é.n. ; 17 Egészségügyi intézményekkel kapcsolatos iratok 1947-1950; 18 Sashalmi Tüdőszanatórium iratai 1948-1949.

OZSSB

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_57 Az OZSSB iratai 3 1945 - 1950 OZSSB 1 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Az OZSSB-t 1945 nyarán több magyarorszégi zsidó szervezet hozta létre a Magyar Izraeliták Országos Irodája és az Országos Autonom Ortodox Központi Iroda közös szerveként, dr. Görög Frigyes elnök irányításával. <br /> A Joint Committee magyarországi képviselete a Bizottságot a magyar zsidóság megsegítésére folytatott segélyakciója központi végrehajtó szerveként ismerte el, a segélyeket a Bizottság útján osztotta szét.<br /> Ezt a tevékenyéségét önálló jogi személyként látta el. <br /> A Bizottság feladatainak ellátására a következő szerveket hozták létre:<br /> Elnöki Tanács<br /> Elnök<br /> Végrehajtó Bizottság<br /> Albizottságok<br /> Ügyosztályok (a hivatali munka ellátására):<br /> Elnöki Osztály<br /> Szociális Jóléti Központ<br /> Adminisztráció és könyvelés<br /> Ellenőrzési osztály<br /> Házgondnokság és műszaki osztály<br /> Jogügyi osztály<br /> Külföldi osztály<br /> Külföldi szállítmányok adminisztrációs osztálya<br /> Pénzügyi és statisztikai osztály<br /> Szállítási osztály<br /> Rekonstrukciós osztály<br /> Egészségügyi osztály<br /> Élelemezési osztály<br /> Vidéki osztály<br /> Ruhaosztály<br /> A segélyek elosztására hozták létre a Szociális és Jóléti Központot.<br /> Az OZSSB-t 1950 májusában szervezetileg beolvasztották a Magyar Izraeliták Orszégos Irodájába, feladatait részben az Országos Iroda, részben a Pesti Izraelita Hitközség vette át. <br />

19 Szociális Jóléti Osztály levelezése 1948-1950; 20 dr. Mária Béla főorvos levelezése 1948-1950; 21 dr Lévy Lajos osztályvezető főorvos levelezése 1948-1951; 22 Havi költségelőirányzatok és elszámolások 1947-1950; 23 Pénzügyi és Statisztikai Osztály munkatársainak névjegyzéke és beosztása 1949; 24 Pénzügyi statisztikai adatszolgáltatás 1951; 25 A felvett hitelekről kimutatás é.n.

OZSSB

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_61 Az OZSSB iratai 4 1945 - 1950 OZSSB 1 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Az OZSSB-t 1945 nyarán több magyarorszégi zsidó szervezet hozta létre a Magyar Izraeliták Országos Irodája és az Országos Autonom Ortodox Központi Iroda közös szerveként, dr. Görög Frigyes elnök irányításával. <br /> A Joint Committee magyarországi képviselete a Bizottságot a magyar zsidóság megsegítésére folytatott segélyakciója központi végrehajtó szerveként ismerte el, a segélyeket a Bizottság útján osztotta szét.<br /> Ezt a tevékenyéségét önálló jogi személyként látta el. <br /> A Bizottság feladatainak ellátására a következő szerveket hozták létre:<br /> Elnöki Tanács<br /> Elnök<br /> Végrehajtó Bizottság<br /> Albizottságok<br /> Ügyosztályok (a hivatali munka ellátására):<br /> Elnöki Osztály<br /> Szociális Jóléti Központ<br /> Adminisztráció és könyvelés<br /> Ellenőrzési osztály<br /> Házgondnokság és műszaki osztály<br /> Jogügyi osztály<br /> Külföldi osztály<br /> Külföldi szállítmányok adminisztrációs osztálya<br /> Pénzügyi és statisztikai osztály<br /> Szállítási osztály<br /> Rekonstrukciós osztály<br /> Egészségügyi osztály<br /> Élelemezési osztály<br /> Vidéki osztály<br /> Ruhaosztály<br /> A segélyek elosztására hozták létre a Szociális és Jóléti Központot.<br /> Az OZSSB-t 1950 májusában szervezetileg beolvasztották a Magyar Izraeliták Orszégos Irodájába, feladatait részben az Országos Iroda, részben a Pesti Izraelita Hitközség vette át. <br />

26 A RUTESZ Ruházati termelő és Értékesítő Szövetkezet folyamodványa a pénzügyminiszterhez 1948; 27 Jelentés a Kazinczy utcai raktárról 1948; 28 Jelentés a Paulay Ede utcai raktárról 1950; 29 Pénzügyi bizonylatok, kimutatások 1948-1950; 30 Kiadási bizonylatok 1946-1947; 31 Raktárbevételi bizonylatok 1949-1950.

OZSSB

MOL 2000

Pesti Izraelita Hitközség elnöki iratai XXXIII-8-a 1943 - 1952 6 box Látványraktár1 L1_H1_62 PIH, BIH iratok 1 1943 - 1952 Pesti Izraelita Hitközség 1 box

1 Javaslat a Pesti Izraelita Hitközség (PIH) újjászervezésére; 2 Meghívók a PIH közgyűléseire, választmányi üléseire; 3 A PIH alapszabálya; 4 Közgyűlési beszédek, beszámoló; 5 Képviselő testületi tagok jegyzéke; 6 Jegyzőkönyvek, meghívók a PIH elöljáróságának üléseire; 7 Szavazólap az elöljáróság tagjaira; 8 Az elöljárósági tagok lemondására vonatkozó iratok; 9 A Rabbitanács és a rabbiság iratai; 10 A PIH vallásgondozási munkájának szabályzata; 11 A PIH kórházainak szervezeti és működési szabályzata; 12 Jelentés a Könyvtárbizottság üléséről; 13 A PIH szervezeti felépítése, dolgozóinak névsora, intézményeinek, ingatlanainak jegyzéke; 14 Jelentés a PIH templomkörzeteinek munkájáról; 15 Feljegyzések Bereczky államtitkárral folytatott megbeszélésről; 16 Emlék istentiszteletre meghívók; 17 Összefoglaló jelentés a Pesti Zsidó közösség vezetésének 1943-1946 közötti tevékenységéről, pénzügyi számadásairól; 18 A PIH bérházainak jegyzéke; 19 A BIH (Budapesti Izraelita Hitközség)megalakulásával kapcsolatos előkészítő iratok; 20 A BIH alapszabálya; 21 a BIH körzeti szabályzata, tervezet; 22 A BIH Chevra Kadisa Osztályának szabályzata, tervezet; 23 A BIH tisztségviselőinek névsora; 24 A BIH Orthodox Tagozatának szabályzata, tervezet; 25 A BIH Női Tagozatának szabályzata, tervezet; 26 A BIH Rabbisági szabályzata, tervezet; 27 A Belvárosi Körzet tájékoztatója; 28 A BIH alapítványainak jegyzéke; 29 A BIH Orthodox Tagozatának iratai; 30 A BIH XVII., kerületi ingatlanainak listája.

Pesti Izraelita Hitközség

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_63 PIH, BIH iratok 2 1943 - 1952 Pesti Izraelita Hitközség 1 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

31 Stöckler Lajos levelezése, A-Z; 32 Stöckler Lajos levelezése, A-Z; 33 Stöckler Lajos levelezése, A-Z;

Pesti Izraelita Hitközség

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_64 PIH, BIH iratok 3 Pesti Izraelita Hitközség 1 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

34 Stöckler Lajos levelezése, A-P;

Pesti Izraelita Hitközség

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_65 PIH, BIH iratok 4 1948 - 1952 1 box

35 Stöckler Lajos levelezése, R-Z; 36 Stöckler Lajos levelezése, A-Z;

Látványraktár1 L1_H1_66 PIH, BIH iratok 5 1948 - 1952 Pesti Izraelita Hitközség 1 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

37 Stöckler Lajos levelezése, A-Z; 38 Stöckler Lajos levelezése, A-Z;

Pesti Izraelita Hitközség

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_67 PIH, BIH iratok 6 1945 - 1951 Pesti Izraelita Hitközség 1 box

39 Stöckler Lajos levelezése, A-Z; 40 Stöckler Lajosnak szóló üdvözlő és köszönő levelek; 41 Geyer Albert elnökhelyettes levelezése.

Pesti Izraelita Hitközség

MOL 2000

Pesti Izraelita Hitközség általános iratai XXXIII-8-b 1944 - 1952 11 box Látványraktár1 L1_H1_71 PIH általános iratok 1 1945 - 1952 Pesti Izraelita Hitközség 1 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

1 Feljegyzés a Budapestről deportáltak hozzátartozóinak nagygyűléséről; 2 A Budapesti Zsidó Tanács közélelmezési ügyosztálya statisztikai hivatalának feladatai, szervezeti, alkalmazottai; 3 Az Elnöki Osztály iratai; 4 A Jogi Osztály iratai; 5 Alapítványi Ügyosztály iratai; 6 Kulturális Ügyosztály iratai; 7 Oktatási osztály iratai;

Pesti Izraelita Hitközség

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_72 PIH általános iratok 2 1945 - 1952 Pesti Izraelita Hitközség 1 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

8 Személyzeti, munkaügyi iratok; 9 Szertartási Ügyosztály iratai;

Pesti Izraelita Hitközség

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_73 PIH általános iratok 3 1945 - 1952 Pesti Izraelita Hitközség 1 box

10 Az Ifjúsági Ügyosztály szervezeti-, működési és ügyrend tervezete; 11 A Chevra Kadisa iratai; 12 A Budai Chevra Kadisa Szentegylet iratai; 13 Pesti Chevra Kadisa Szentegylet iratai; 14 A Központi Szociális Ügyosztály jegyzőkönyve; 15 A Kórházi Bizottság tagjainak jegyzéke; 16 A hitközséghez tartozó intézményekben folyó étkeztetéssel kapcsolatos iratok; 17 Összefoglaló a zsidó intézményekről; 18 Az Amerikai úti Szeretetkórházra vonatkozó iratok; 19 A Bródy Adél gyermekkórházra vonatkozó iratok; 20 A BIH Orthodox tagozata nyilvános rendelő intézetére vonatkozó iratok; 21 A Columbus utcai napköziotthonra vonatkozó iratok; 22 A Fiúárvaházra vonatkozó iratok; 23 A Maros utcai Budai Chevra Kadisa kórházra vonatkozó iratok; 24 A Nagyatádi Szabó utcai ambulancia bővítésére vonatkozó iratok; 25 A Stiller Bertalan kórházra vonatkozó iratok; 26 A Szeretetotthonra vonatkozó iratok; 27 A Vakok és Siketnémák Intézetére vonatkozó iratok; 28 A Weiss Alice kórházra vonatkozó iratok;

Pesti Izraelita Hitközség

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_74 PIH általános iratok 4 1949 - 1952 Pesti Izraelita Hitközség 1 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

29 A Szabolcs utcai kórházra vonatkozó iratok; 30 A Kórházszövetségre vonatkozó iratok;

Pesti Izraelita Hitközség

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_75 PIH általános iratok 5 1945 - 1952 Pesti Izraelita Hitközség 1 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

31 Hajós Alfréd építkezésekkel kapcsolatos iratai; 32 A Talpraállítási Alap (Gemilat Cheszed) iratai; 33 A Hermann Lipót emlékmű terve; 34 Kitelepítésekkel kapcsolatos határozatok, panaszok; 35 Az Adóosztály iratai; 36 A hitközség házainak és bérjövedelmeinek jegyzéke; 37 Gazdasági napló;

Pesti Izraelita Hitközség

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_76 PIH általános iratok 6 1945 - 1950 Pesti Izraelita Hitközség 1 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

38 Számvevőségi jelentések, jegyzőkönyvek;

Pesti Izraelita Hitközség

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_77 PIH általános iratok 7 1945 - 1952 Pesti Izraelita Hitközség 1 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

39 Számvevőségi jelentések, jegyzőkönyvek; 40 A hitközség pártalap-szervezetének és szakszervezetének iratai; 41 Pénztári jelentése;

Pesti Izraelita Hitközség

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H2_11 PIH általános iratok 8 1949 - 1952 Pesti Izraelita Hitközség 1 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

42 Vegyes pénzügyi kimutatások, feljegyzések, elszámolások; 43 Számlák, nyugták, pénzügyi bizonylatok;

Pesti Izraelita Hitközség

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H2_12 PIH általános iratok 9 1945 - 1948 Pesti Izraelita Hitközség 1 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

43 Számlák, nyugták, pénzügyi bizonylatok;

Pesti Izraelita Hitközség

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H2_13 PIH általános iratok 10 1945 - 1948 Pesti Izraelita Hitközség 1 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

43 Számlák, nyugták, pénzügyi bizonylatok;

Pesti Izraelita Hitközség

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H2_14 PIH általános iratok 11 1945 - 1948 Pesti Izraelita Hitközség 1 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

43 Számlák, nyugták, pénzügyi bizonylatok;, tisztázatlan eredetű hiányos iratok.

Pesti Izraelita Hitközség

MOL 2000

American Joint Distribution Committee Magyarországi Képviseletének iratai XXXIII-4-a 1945 - 1952 American Jewish Joint Distribution Committee 14 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
Hungarian

http://archives.jdc.org/

a.) Az AJDC magyarországi képviselete vezető szerveinek iratai<br /> b.) Az AJDC Központtal kapcsolatos iratok <br /> c.) levelezés<br /> d.) Az Egészségügyi Igazgatóság iratai <br /> e.) A szociális munkával kapcsoaltos iratok <br /> f.) Az AJDC MAgyarországi KÉpviseletének intézményei <br /> g.) Az AJDC Munka és Üzemszervezési Csoportjának iratai<br /> h.) Gyógyszerügyek, gyógyszerellátás <br />

American Jewish Joint Distribution Committee

MOL 2000

MOL mikrofilm

kutatható

raktári jegyzék

Látványraktár1 L1_H1_13 Az AJDC magyarországi vezető szerveinek iratai 1 1945-1952 American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete American Jewish Joint Distribution Committee 1 doboz irat HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

A Joint Committee, mint nemzetközi segélyszervezet 1914 októberében jött létre. A Magyarországi Képviselet 1945 után kezdte meg működését, az alábbi tagolásban: - A szervezet irányítását a Joint amerikai igazgatója, Israel G. Jacobson látta el - Joint Committee executiv tanácsadói testülete - Rekonstrukciós osztály - Szociális Jóléti Osztály - Központi (Országos) Igazgatóság (Egészségügyi Igazgatóság) - Egészségügyi Osztály - Központi Igazgatás - Adminisztációs delegence - Országos Zsidó Segítő Bizottság - Vidéki Osztály - Személyzeti Osztály Az egzisztencia nélküli zsidóság talpraállítására 1945-ben hozták létre az AJDC Magyarországi Munka- és Üzenszervezési Csoportját, mely a következő szervezeti tagolásban működött: - Titkárság - Központi Osztályok - Ipari Szövetkezet Igazgatóság - Üzemszervező RT Igazgatóság

1 Az AJDC Magyarországi Bizottságának ülésjegyzőkönyvei 1945-1950<br /> 2 Az AJDC Egészségügyi Orvosbizottság jegyzőkönyvei 1948<br /> 3 A Medical Advisory Committee ülésjegyzőkönyvei 1949<br /> 4 AJDC és a PIH vezetőinek nyilatkozata 1945<br /> 5 Információk a gazdasági főtanáccsal tárgyalandó ügyekről 1948<br /> 6 Az AJDC szervezetével, működésével kapcsolatos iratok 1945-1952<br /> 7 Ösztöndíj ügyek 1948-1949<br /> <br /> <br />

American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete American Jewish Joint Distribution Committee

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_14 Az AJDC Központtal kapcsolatos iratok 2 1946-1951 American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

A Joint Committee, mint nemzetközi segélyszervezet 1914 októberében jött létre. A Magyarországi Képviselet 1945 után kezdte meg működését, az alábbi tagolásban: - A szervezet irányítását a Joint amerikai igazgatója, Israel G. Jacobson látta el - Joint Committee executiv tanácsadói testülete - Rekonstrukciós osztály - Szociális Jóléti Osztály - Központi (Országos) Igazgatóság (Egészségügyi Igazgatóság) - Egészségügyi Osztály - Központi Igazgatás - Adminisztációs delegence - Országos Zsidó Segítő Bizottság - Vidéki Osztály - Személyzeti Osztály Az egzisztencia nélküli zsidóság talpraállítására 1945-ben hozták létre az AJDC Magyarországi Munka- és Üzenszervezési Csoportját, mely a következő szervezeti tagolásban működött: - Titkárság - Központi Osztályok - Ipari Szövetkezet Igazgatóság - Üzemszervező RT Igazgatóság

8 Javaslatok az AJDC Országos igazgatók párizsi konferenciájára 1948<br /> 9 AÍ zsidó egészségügyi és orvosi munka Európában 1948<br /> 10 Az AJDC rehabilitációs tervei, gazdasági kérdések 1948<br /> 11 A Medical Department tájékoztatói, tájékoztató jelentései 1948<br /> 12 A Medical Department párizsi központjának havi árfolyamjegyzéke 1948<br /> 13 Levelezés az AJDC Medical Department párizsi központjával 1947-1951<br /> 14 Az AJDC Medical Department magyarországi látogatásának programja, az egészségügyi intézményekben szerzett tapasztalatok leírása 1947<br /> 15 A magyarországi zsidósággal kapcsolatos tanulmányok, feljegyzések é.n. <br /> 16 Az Európai Emigrációs Központ információs jelentése 1948<br /> 17 A Joint küldöttség cseh és szlovák útjáról készült útijelentések é.n. <br /> 18 A bécsi zsidóság egzisztencia kérdéséről és kivándorlási lehetőségeiről készült jelentés 1946 <br />

American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_15 Levelezés 3 1945-1952 American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete Stöckler Lajos Saly Mayer Kasztner Rudolf 1 doboz irat HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

A Joint Committee, mint nemzetközi segélyszervezet 1914 októberében jött létre. A Magyarországi Képviselet 1945 után kezdte meg működését, az alábbi tagolásban: - A szervezet irányítását a Joint amerikai igazgatója, Israel G. Jacobson látta el - Joint Committee executiv tanácsadói testülete - Rekonstrukciós osztály - Szociális Jóléti Osztály - Központi (Országos) Igazgatóság (Egészségügyi Igazgatóság) - Egészségügyi Osztály - Központi Igazgatás - Adminisztációs delegence - Országos Zsidó Segítő Bizottság - Vidéki Osztály - Személyzeti Osztály Az egzisztencia nélküli zsidóság talpraállítására 1945-ben hozták létre az AJDC Magyarországi Munka- és Üzenszervezési Csoportját, mely a következő szervezeti tagolásban működött: - Titkárság - Központi Osztályok - Ipari Szövetkezet Igazgatóság - Üzemszervező RT Igazgatóság

19 Az AJDC Központ és a budapesti képviselet közötti levelezés 1946-1952 <br /> 20 A párizsi központ és Stöckler Lajos közötti levelezés 1946-1952<br /> 21 Levelezés Vass Zoltán polgármesterrel, miniszterrel 1945-1950<br /> 22 Svájcban élő személyek levelei (Saly Mayer, Kasztner Rezső) 1945-1947<br />

American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete Stöckler Lajos Saly Mayer Kasztner Rudolf

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_16 Az Egészségügyi Igazgatóság iratai 4 1946-1952 American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete

A Joint Committee, mint nemzetközi segélyszervezet 1914 októberében jött létre. A Magyarországi Képviselet 1945 után kezdte meg működését, az alábbi tagolásban: - A szervezet irányítását a Joint amerikai igazgatója, Israel G. Jacobson látta el - Joint Committee executiv tanácsadói testülete - Rekonstrukciós osztály - Szociális Jóléti Osztály - Központi (Országos) Igazgatóság (Egészségügyi Igazgatóság) - Egészségügyi Osztály - Központi Igazgatás - Adminisztációs delegence - Országos Zsidó Segítő Bizottság - Vidéki Osztály - Személyzeti Osztály Az egzisztencia nélküli zsidóság talpraállítására 1945-ben hozták létre az AJDC Magyarországi Munka- és Üzenszervezési Csoportját, mely a következő szervezeti tagolásban működött: - Titkárság - Központi Osztályok - Ipari Szövetkezet Igazgatóság - Üzemszervező RT Igazgatóság

23 Az egészségügyi igazgató hivatalos levelezése P-S 1946<br /> Az egészségügyi igazgató hivatalos levelezése A-Z 1947-1952<br /> 24 Az Egészségügyi Osztály működéséről jelentések, feljegyzések 1947-1949<br /> 25 Munkaügyi iratok 1948-1950<br /> 26 Egészségügyi igazgatóság iktatókönyve I. 1949<br /> 27 Egészségügyi igazgatóság iktatókönyve II. 1949-1950<br />

American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_17 A szociális munkával kapcsolatos iratok 5 1944-1952 American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete

A Joint Committee, mint nemzetközi segélyszervezet 1914 októberében jött létre. A Magyarországi Képviselet 1945 után kezdte meg működését, az alábbi tagolásban: - A szervezet irányítását a Joint amerikai igazgatója, Israel G. Jacobson látta el - Joint Committee executiv tanácsadói testülete - Rekonstrukciós osztály - Szociális Jóléti Osztály - Központi (Országos) Igazgatóság (Egészségügyi Igazgatóság) - Egészségügyi Osztály - Központi Igazgatás - Adminisztációs delegence - Országos Zsidó Segítő Bizottság - Vidéki Osztály - Személyzeti Osztály Az egzisztencia nélküli zsidóság talpraállítására 1945-ben hozták létre az AJDC Magyarországi Munka- és Üzenszervezési Csoportját, mely a következő szervezeti tagolásban működött: - Titkárság - Központi Osztályok - Ipari Szövetkezet Igazgatóság - Üzemszervező RT Igazgatóság

28 A segélyezéssel kapcsolatos általános iratok 1948-1949<br /> 29 Kimutatások a segélyezettekről 1944-1952<br /> 30 Javaslatok és beszámolók a gyermekgondozásról és segélyezésről 1945-1948<br /> 31 A külföldről érkező devizasegélyekkel kapcsolatos iratok 1945-1946<br /> 32 Az amerikai ruhaakcióval kapcsolatos visszaélések kivizsgálása 1946<br /> 33 Ruha és élelmiszerkiutalások különböző szervezeteknek 1946<br /> 34 Feljegyzések az ún koron aluli segélyekről 1951-1952<br /> 35 Pénzügyi iratok, 1945-1952<br />

American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_21 Az AJDC Magyarországi Képviseletének intézményei 6 1948 - 1953 1 box

36 Egészségügyi intézmények felújításával kapcsolatos iratok; 37 Egészségügyi intézményekben tett látogatásokról jelentések; 38 Egészségügyi intézmények havi működési jelentései; 39 Feljegyzés a zsidó egészségügyi intézményekátszervezéséről

Látványraktár1 L1_H1_22 Az AJDC Magyarországi Képviseletének intézményei 7 1948 - 1953 American Jewish Joint Distribution Committee 1 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

40 Amerikai úti Szeretet Kórház iratai; 41 Debreceni zsidó kórház iratai; 42 A mátraházi „Napsugár” Gyógyintézet iratai; 43 Miskolci zsidó kórház iratai; 44 Nyíregyházi Szülő-és Betegotthon iratai; 45 „Schöstein Sándor” Ápolóképző Iskola iratai; 46A Munka- és Üzemszervezési Csoport programja, üzemeinek jegyzéke, előterjeszztések, igazgatósági ülések; 47 Jelentések; 48 Levelezés; 49 Pénzügyi iratok.

American Jewish Joint Distribution Committee

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_23 Az AJDC Munka- és Üzemszervezési Csoportjának iratai 8 1945 - 1952 1 box

50 Tervezet a JOINT Szövetkezeti Akció egzisztencia nélküli zsidók háziiparban való foglalkoztatására; 51 Az Ipari Szövetkezet havi pénzügyi kimutatásai, nyersmérlegei; 52 Egyéni talpra állítással kapcsolatos kimutatások, gép- és anyagszükségletek jegyzékei; 53 Juttatások különböző kollektívák és mozgalmak részére; 54 A munka- és üzemszervező csoport munkájáról készült ismeretterjesztő film forgatókönyve; 55 Az Üzemszervező Rt. bérleti szerződései; 56 Az Önállósító Hitelszövetkezet iratai; 57 Egyes személyek külföldi gyógykezelésével kapcsolatos iratok.

Látványraktár1 L1_H1_24 Gyógyszerek, gyógyszerellátás 9 1948 - 1951 American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete 1 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

A Joint Committee, mint nemzetközi segélyszervezet 1914 októberében jött létre. A Magyarországi Képviselet 1945 után kezdte meg működését, az alábbi tagolásban: - A szervezet irányítását a Joint amerikai igazgatója, Israel G. Jacobson látta el - Joint Committee executiv tanácsadói testülete - Rekonstrukciós osztály - Szociális Jóléti Osztály - Központi (Országos) Igazgatóság (Egészségügyi Igazgatóság) - Egészségügyi Osztály - Központi Igazgatás - Adminisztációs delegence - Országos Zsidó Segítő Bizottság - Vidéki Osztály - Személyzeti Osztály Az egzisztencia nélküli zsidóság talpraállítására 1945-ben hozták létre az AJDC Magyarországi Munka- és Üzenszervezési Csoportját, mely a következő szervezeti tagolásban működött: - Titkárság - Központi Osztályok - Ipari Szövetkezet Igazgatóság - Üzemszervező RT Igazgatóság

58 Egyes személyek gyógykezelésével kapcsolatos iratok; 59 Külföldi gyógyszerküldemények.

American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_25 Gyógyszerek, gyógyszerellátás 10 1948 - 1952 American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete 1 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

A Joint Committee, mint nemzetközi segélyszervezet 1914 októberében jött létre. A Magyarországi Képviselet 1945 után kezdte meg működését, az alábbi tagolásban: - A szervezet irányítását a Joint amerikai igazgatója, Israel G. Jacobson látta el - Joint Committee executiv tanácsadói testülete - Rekonstrukciós osztály - Szociális Jóléti Osztály - Központi (Országos) Igazgatóság (Egészségügyi Igazgatóság) - Egészségügyi Osztály - Központi Igazgatás - Adminisztációs delegence - Országos Zsidó Segítő Bizottság - Vidéki Osztály - Személyzeti Osztály Az egzisztencia nélküli zsidóság talpraállítására 1945-ben hozták létre az AJDC Magyarországi Munka- és Üzenszervezési Csoportját, mely a következő szervezeti tagolásban működött: - Titkárság - Központi Osztályok - Ipari Szövetkezet Igazgatóság - Üzemszervező RT Igazgatóság

60 A Központi Gyógyáruraktár készletével, gyógyszerek kiadásával kapcsolatos iratok

American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_26 Gyógyszerek, gyógyszerellátás 11 1945 - 1952 American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete 1 box

A Joint Committee, mint nemzetközi segélyszervezet 1914 októberében jött létre. A Magyarországi Képviselet 1945 után kezdte meg működését, az alábbi tagolásban: - A szervezet irányítását a Joint amerikai igazgatója, Israel G. Jacobson látta el - Joint Committee executiv tanácsadói testülete - Rekonstrukciós osztály - Szociális Jóléti Osztály - Központi (Országos) Igazgatóság (Egészségügyi Igazgatóság) - Egészségügyi Osztály - Központi Igazgatás - Adminisztációs delegence - Országos Zsidó Segítő Bizottság - Vidéki Osztály - Személyzeti Osztály Az egzisztencia nélküli zsidóság talpraállítására 1945-ben hozták létre az AJDC Magyarországi Munka- és Üzenszervezési Csoportját, mely a következő szervezeti tagolásban működött: - Titkárság - Központi Osztályok - Ipari Szövetkezet Igazgatóság - Üzemszervező RT Igazgatóság

61 Streptomycin kérelmek, kiutalások

American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_27 Gyógyszerek, gyógyszerellátás 12 1945 - 1952 American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete 1 box

A Joint Committee, mint nemzetközi segélyszervezet 1914 októberében jött létre. A Magyarországi Képviselet 1945 után kezdte meg működését, az alábbi tagolásban: - A szervezet irányítását a Joint amerikai igazgatója, Israel G. Jacobson látta el - Joint Committee executiv tanácsadói testülete - Rekonstrukciós osztály - Szociális Jóléti Osztály - Központi (Országos) Igazgatóság (Egészségügyi Igazgatóság) - Egészségügyi Osztály - Központi Igazgatás - Adminisztációs delegence - Országos Zsidó Segítő Bizottság - Vidéki Osztály - Személyzeti Osztály Az egzisztencia nélküli zsidóság talpraállítására 1945-ben hozták létre az AJDC Magyarországi Munka- és Üzenszervezési Csoportját, mely a következő szervezeti tagolásban működött: - Titkárság - Központi Osztályok - Ipari Szövetkezet Igazgatóság - Üzemszervező RT Igazgatóság

61 Streptomycin kérelmek, kiutalások; 62 Penicilin kérelmek, kiutalások

American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H2_16 Gyógyszerek, gyógyszerellátás 13 1949 - 1952 American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete 1 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

A Joint Committee, mint nemzetközi segélyszervezet 1914 októberében jött létre. A Magyarországi Képviselet 1945 után kezdte meg működését, az alábbi tagolásban: - A szervezet irányítását a Joint amerikai igazgatója, Israel G. Jacobson látta el - Joint Committee executiv tanácsadói testülete - Rekonstrukciós osztály - Szociális Jóléti Osztály - Központi (Országos) Igazgatóság (Egészségügyi Igazgatóság) - Egészségügyi Osztály - Központi Igazgatás - Adminisztációs delegence - Országos Zsidó Segítő Bizottság - Vidéki Osztály - Személyzeti Osztály Az egzisztencia nélküli zsidóság talpraállítására 1945-ben hozták létre az AJDC Magyarországi Munka- és Üzenszervezési Csoportját, mely a következő szervezeti tagolásban működött: - Titkárság - Központi Osztályok - Ipari Szövetkezet Igazgatóság - Üzemszervező RT Igazgatóság

63 Para-amino-salycilsav kérelmek, kiutalások; 64 A JOINT-tal kapcsolatosújságcikkek; 65 Fotóalbum

American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H2_17 Gyógyszerek, gyógyszerellátás 14 1949 - 1952 1 box

65 Duplum

Dr. Benedek László igazgató főorvos magániratai XXXIII-4-b 1945 - 1952 dr. Benedek László, a Zsidó Kórház főorvosa 2 box dr. Benedek László, a Zsidó Kórház főorvosa Látványraktár1 L1_H1_31 Dr. Benedek László igazgató főorvos magániratai 1 1945 - 1952 American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete 1 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

A Joint Committee, mint nemzetközi segélyszervezet 1914 októberében jött létre. A Magyarországi Képviselet 1945 után kezdte meg működését, az alábbi tagolásban: - A szervezet irányítását a Joint amerikai igazgatója, Israel G. Jacobson látta el - Joint Committee executiv tanácsadói testülete - Rekonstrukciós osztály - Szociális Jóléti Osztály - Központi (Országos) Igazgatóság (Egészségügyi Igazgatóság) - Egészségügyi Osztály - Központi Igazgatás - Adminisztációs delegence - Országos Zsidó Segítő Bizottság - Vidéki Osztály - Személyzeti Osztály Az egzisztencia nélküli zsidóság talpraállítására 1945-ben hozták létre az AJDC Magyarországi Munka- és Üzenszervezési Csoportját, mely a következő szervezeti tagolásban működött: - Titkárság - Központi Osztályok - Ipari Szövetkezet Igazgatóság - Üzemszervező RT Igazgatóság

American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_32 Dr. Benedek László igazgató főorvos magániratai 2 1945 - 1952 American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete Benedek László 1 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

A Joint Committee, mint nemzetközi segélyszervezet 1914 októberében jött létre. A Magyarországi Képviselet 1945 után kezdte meg működését, az alábbi tagolásban: - A szervezet irányítását a Joint amerikai igazgatója, Israel G. Jacobson látta el - Joint Committee executiv tanácsadói testülete - Rekonstrukciós osztály - Szociális Jóléti Osztály - Központi (Országos) Igazgatóság (Egészségügyi Igazgatóság) - Egészségügyi Osztály - Központi Igazgatás - Adminisztációs delegence - Országos Zsidó Segítő Bizottság - Vidéki Osztály - Személyzeti Osztály Az egzisztencia nélküli zsidóság talpraállítására 1945-ben hozták létre az AJDC Magyarországi Munka- és Üzenszervezési Csoportját, mely a következő szervezeti tagolásban működött: - Titkárság - Központi Osztályok - Ipari Szövetkezet Igazgatóság - Üzemszervező RT Igazgatóság

American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete Benedek László

MOL 2000

MIOI általános iratok XXXIII-5-b 1935 - 1952 4 box Látványraktár1 L1_H1_35 MIOK Központi Szociális Bizottságának iratai 1 1935 - 1952 MIOI Központi Szociális Bizottság 1 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

1 A MIOI Központi Szociális Bizottsága Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei; 2 A Központi Szociális Bizottság szervezeti felépítése, dolgozóinak névsora; 3 A Központi Szociális Bizottság tagjainak névsora; 4 Központi Szociális Bizottság Orvosbizottságának jegyzőkönyvei; 5 A Központi Szociális Bizottság működésével kapcsolatos iratok; 6 Központi Szociális Bizottság által fenntartott és szubvencionált intézmények, és munkavállalóinak jegyzéke; 7 A Szállítási Osztály iratai; 8 Az Egészségügyi Osztály havi jelentései; 9 Központi Szociális Bizottság havi költségelőirányzatai; 10 Központi Szociális Bizottság havi pénzügyi elszámolásai.

MIOI Központi Szociális Bizottság

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_36 MIOI szervezeti egységeinek, intézményeinek iratai 2 1945 - 1952 MIOI 1 box

11 A Hitvédelmi Ügyosztály iratai; 12 MIOI Ösztöndíj Tanácsának jegyzőkönyvei; 13 A Hitéleti Ügyosztály iratai; 14 A MIOI Kórházi Bizottságának iratai; 15 A MIOI Szeret-kórházi Osztályának Szervezeti és Működési Szabályzata. 16 A Szabadság-hegyi gyermekszanatórium iratai; 17 A MIOI Gyógyszerraktárának iratai; 18 Amerikai úti szeretetház iratai; 19 A balatonfüredi üdülő iratai; 20 Az egészségügyi ellátással kapcsolatos iratok; 21 A segélyezéssel kapcsolatos iratok; 22 A hitközségek újjáépítési segélyeiről kimutatások; 23 A kitelepítések elleni panaszok másolatai, kitelepítettek segélyezési ügyei; 24 A Magyar Izraeliták Átképző és Szövetkezetszervező Irodájára (MIZRÁT) vonatkozó iratok; 25 Az Országos Rabbiképzőre vonatkozó iratok; 26 Az Országos Zsidó Könyvtárra vonatkozó iratok; 27 Az Országos Magyar Zsidó Múzeumra vonatkozó iratok; 28 A Jiddisch Színházról adatok; 29 A szombattartók munkábaáállításával kapcsolatos iratok; 30 Pénzügyi iratok, alkalmazottak fizetési jegyzékei; 31 Vidéki költségelszámolások.

MIOI

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_37 MIOI szervezeti egységeinek, intézményeinek iratai 3 1948 - 1952 MIOI 1 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

32 Pénzügyi elszámolások, kifizetési rendelvények; 33 A Magyar Zsidók Országos Egyesületének pénzügyi iratai; 34 Az Országos Zsidó Helyreállítási Alapra vonatkozóiratok.

MIOI

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_51 MIOI szervezeti egységeinek, intézményeinek iratai / Hitközségek irattöredékei 4 1945 - 1952 MIOI 1 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

35 A magyarországi zsidóság elhurcolt javaival és a kártérítéssel kapcsolatos iratok, tanulmányok; 36 Az országból kivitt zsidó javak visszaszerzésével kapcsolatos iratok; 37 Az elhagyott zsidó javakkal kapcsolatos feljegyzések, 38 Pogromok, antiszemita megnyilvánulásokkal kapcsolatos iratok; 39 A Budai Izraelita Hitközség; 40 A Debreceni Izraelita Hitközség; 41 Az Egri Izraelita Hitközség; 42 A Győri Izraelita Hitközség; 43 A Kisvárdai Izraelita Hitközség; 44 A Kőbányai Izraelita Hitközség; 45 A Makói Izraelita Hitközség; 46 A Miskolci Izraelita Hitközség; 47 A Nagykanizsai Izraelita Hitközség; 48 A Nyíregyházi Izraelita Hitközség; 49 Az Óbudai Izraelita Hitközség; 50 A Pécsi Izraelita Hitközség; 51 A Pestszenterzsébeti Izraelita Hitközség; 52 A Sátoraljaújhelyi Izraelita Hitközség; 53 A Szegedi Izraelita Hitközség; 54 A Székesfehérvári Izraelita Hitközség; 55 A Szekszárdi Izraelita Hitközség; 56 A Szolnoki Izraelita Hitközség; 57 Jelentés a Pest-környéki zsidó hitközségek helyzetéről; 58 A vidéki hitközségekről adatok (Balassagyarmat, Mátészalka, Újpest); 59 Az Új Élet c. hetilappal kapcsolatos iratok; 60 Zsidó újságok egyes példányai; 61 Szemelvények a magyar sajtóból; 62 A zsidósággal foglakozó napilapok egyes példányai; 63 A Hisztadrut Hechaluc B'Hungaria-HaMerkaz kiadványa Palesztináról; 64 Hungarian Bulletin és a Magyar Országos Tudósító példányai; 65 Párt- és egyéb mozgalmi iratok.

MIOI

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H2_15 Stöckler Lajos magániratai 8-c 1942 - 1945 Stöckler Lajos 1 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Stöckler Lajos magániratai

Stöckler Lajos

MOL 2000

Nyomtatványok C Prédikációk gyűjteménye 1 1791-1958 nyomtatott prédikációk HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
Prédikáció H8/1 Münz Mózes: Lob und Denkrede 1 1791 Münz Mózes HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
Münz Mózes Prédikáció

66,161<br /> 28/1930 MNM

http://collections.milev.hu/items/show/33851

H8/1 Wahrmann Izrael beszéde 2 1814 Wahrmann Izrael 1 füzet nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

A három császár találkozója alklalműából elmondott beszéed, Pest, 1814. október 1814. <br /> Nyomtatás: Buda, Egyetemi Nyomda, 1814

Wahrmann Izrael Prédikáció Egyetemi Nyomda

66.202<br /> Magyar Nemzeti Múzeum pecsétje (Jud. 60.) <br /> Fényes Adolf kölcsönzése, 1936.

http://collections.milev.hu/items/show/33828

H8/1 Krakauer Salamon beszéde 3 1817 Krakauer Salamon fac simile kiadás, 28. számú példány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
German Hungarian

Beszéd a nagykőrösi zsinagóga avatásakor, 1817. szeptember 7.

Krakauer Salamon Zsinagóga avatás Prédikáció

n.a.

H8/1 Ehrlich Jakab beszéde 4 1835 Ehrlich Jakab nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

beszéd a nagyszombati zsinagóga avatásán, 1835. okt. 23.

Ehrlich Jakab Zsinagóga avatás Prédikáció

68.152<br /> 3707/1942

http://collections.milev.hu/items/show/33829

H8/1 Schwab Löw beszéde 5 1837 Schwab Löw nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
German

József nádor tiszteletére mondott prédikáció, 1837. május 4.

Schwab Löw Prédikáció

91.397<br /> Löw Immánuel hagyatékából

http://collections.milev.hu/items/show/33845

H8/1 Schwab Löw beszéde 6 1840 Schwab Löw nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
German

http://collections.milev.hu/items/show/33844

Prédikáció V. Ferdinánd születésnapján, 1840. április 19

Schwab Löw Prédikáció

66.210 <br /> 853/1916. Bacher Vilmosné ajándéka

H8/1 prédikáció 7 1847 nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
German

Trauerandacht ... Óbuda, 1847. február 7.

Prédikáció

66.148

http://collections.milev.hu/items/show/33850

H8/1 Fassel B. Hirsch beszéde 8 1857 Fassel B. Hirsch 1 füzet nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
German

Schwab Löw pesti rabbi gyászemléke. Prédikáció, Nagykanizsa, 1857. pészach 8. napján

Fassel B. Hirsch Prédikáció

67.257<br /> 4667/1952, Rosenstingl

http://collections.milev.hu/items/show/33841

H8/1 Zipser Mayer beszéde 9 1857 Zipser Mayer nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
German

Schwab Löw gyászbeszéde

Zipser Mayer Prédikáció

78.88

http://collections.milev.hu/items/show/33842

H8/1 Jellinek 10 1859 Jellinek Adolf nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Jellinek: Der Krieg! Ausprache und Gebet

Jellinek Adolf Prédikáció

-

H8/1 Zipser Mayer beszéde 11 1864 Zipser Mayer nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
German

Zipser Mayer rohonci rabbi beszéde a székesfehérvári zsinagóga avatásakor

Zipser Mayer Prédikáció Zsinagóga avatás

67.265<br /> 4660/1952 Rosenstingl

http://collections.milev.hu/items/show/33830

H8/1 Duschak Moritz prédikációja 12 1865 Duschak Moritz 1 füzet nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
Duschak Moritz Prédikáció

http://collections.milev.hu/items/show/33843

H8/1 Kohn Sámuel beszéde 13 1868 Kohn Sámuel nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
German

Kohn Sámuel (Baja, 1841. szeptember 21. – Budapest, 1920. március 11.) zsidó hittudós, a pesti izraelita hitközség főrabbija, történész, az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat elnöke.<br /> <br /> Gimnáziumi tanulmányait a ciszterciek bajai gimnáziumában végezte, utána két évig Pápán zsidó tanulmányokat folytatott. 1858-tól külföldön, a boroszlói zsidó hittudományi szemináriumban tanult teológiát és 1865-ben a boroszlói egyetemen bölcsészdoktori oklevelet nyert. Mikor a pesti zsidóság 1866-ban magyar hitszónoki állást szervezett, a hitközség Kohn Sámuelt hívta meg; június 2-án az ő ajkáról hangzott el az első magyar nyelvű zsidó hitszónoklat a Dohány utcai zsinagógában. Ezek után a hitközség rabbijává választották. Tevékeny része volt az 1868. évi zsidó egyetemes zsinat összehívásában.<br /> <br /> Sokat tett a pesti zsidóság magyarosítása érdekében. Érdemeit 1905-ben főrabbivá előléptetésével ismerték el. I. Ferenc József előbb a királyi tanácsosi, utóbb az udvari tanácsosi ranggal tüntette ki.<br /> <br /> Tudományos munkáit magyarul, németül és héberül írta, legszívesebben történeti tanulmányokkal foglalkozott.

Emlékbeszéd Meisel Wolf Alajos felett. Pest, 1868. január 5.

Kohn Sámuel Prédikáció

66.122<br /> Kohn Sámuel hagyaték

http://collections.milev.hu/items/show/33837

H8/1 Handler Márk beszéde 14 1868 Handler Márk nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Ktav Szófernél tanult Pozsonyban, majd rabbi lett. https://mandadb.hu/common/file-servlet/document/1090815/default/doc_url/Hevesi_Handler_Jubilaris_emlekmu_OCR__1904.pdf

Szónoklat az egyenjogúsítási ünnepély alkalmával. Aszód, 1868. január 5.

Handler Márk Prédikáció

600/1915. Friedlieber Ignác ajándéka

H8/1 Löw Lipót beszéde 15 1868 Löw Lipót nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Az idő hatalma. Az Országos Izr. Tanítóegyesület 3. közgyűlését megelőző istentiszteleten elhangzott beszéd. Szeged, 1868. okber 5.

Löw Lipót Prédikáció

66.102

http://collections.milev.hu/items/show/33831

H8/1 Kohn Sámuel beszéde 16 1868 Kohn Sámuel nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
German

Kohn Sámuel (Baja, 1841. szeptember 21. – Budapest, 1920. március 11.) zsidó hittudós, a pesti izraelita hitközség főrabbija, történész, az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat elnöke.<br /> <br /> Gimnáziumi tanulmányait a ciszterciek bajai gimnáziumában végezte, utána két évig Pápán zsidó tanulmányokat folytatott. 1858-tól külföldön, a boroszlói zsidó hittudományi szemináriumban tanult teológiát és 1865-ben a boroszlói egyetemen bölcsészdoktori oklevelet nyert. Mikor a pesti zsidóság 1866-ban magyar hitszónoki állást szervezett, a hitközség Kohn Sámuelt hívta meg; június 2-án az ő ajkáról hangzott el az első magyar nyelvű zsidó hitszónoklat a Dohány utcai zsinagógában. Ezek után a hitközség rabbijává választották. Tevékeny része volt az 1868. évi zsidó egyetemes zsinat összehívásában.<br /> <br /> Sokat tett a pesti zsidóság magyarosítása érdekében. Érdemeit 1905-ben főrabbivá előléptetésével ismerték el. I. Ferenc József előbb a királyi tanácsosi, utóbb az udvari tanácsosi ranggal tüntette ki.<br /> <br /> Tudományos munkáit magyarul, németül és héberül írta, legszívesebben történeti tanulmányokkal foglalkozott.

Meisel Wolf Alajos sírkőállításakor elmondott beszéd. pest, 1868. nove,ber 17.

Kohn Sámuel Prédikáció

66.121 <br /> Kohn Sámuel hagyatékából

H8/1 Kohn Sámuel beszéde 17 1870 Kohn Sámuel nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
German

Kohn Sámuel (Baja, 1841. szeptember 21. – Budapest, 1920. március 11.) zsidó hittudós, a pesti izraelita hitközség főrabbija, történész, az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat elnöke.<br /> <br /> Gimnáziumi tanulmányait a ciszterciek bajai gimnáziumában végezte, utána két évig Pápán zsidó tanulmányokat folytatott. 1858-tól külföldön, a boroszlói zsidó hittudományi szemináriumban tanult teológiát és 1865-ben a boroszlói egyetemen bölcsészdoktori oklevelet nyert. Mikor a pesti zsidóság 1866-ban magyar hitszónoki állást szervezett, a hitközség Kohn Sámuelt hívta meg; június 2-án az ő ajkáról hangzott el az első magyar nyelvű zsidó hitszónoklat a Dohány utcai zsinagógában. Ezek után a hitközség rabbijává választották. Tevékeny része volt az 1868. évi zsidó egyetemes zsinat összehívásában.<br /> <br /> Sokat tett a pesti zsidóság magyarosítása érdekében. Érdemeit 1905-ben főrabbivá előléptetésével ismerték el. I. Ferenc József előbb a királyi tanácsosi, utóbb az udvari tanácsosi ranggal tüntette ki.<br /> <br /> Tudományos munkáit magyarul, németül és héberül írta, legszívesebben történeti tanulmányokkal foglalkozott.

1870. pészach első napján (április 16.) elmondott beszéde, Pest. <br /> (Was haben die jüngsten Vorgaenge innerhalb der ungarischen Judenheit zu bedeuten?

Kohn Sámuel Prédikáció

66.123<br /> Kohn Sámuel hagyaték

http://collections.milev.hu/items/show/33849

H8/1 Kohn Sámuel beszéde 18 1871 Kohn Sámuel nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
German

Kohn Sámuel (Baja, 1841. szeptember 21. – Budapest, 1920. március 11.) zsidó hittudós, a pesti izraelita hitközség főrabbija, történész, az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat elnöke.<br /> <br /> Gimnáziumi tanulmányait a ciszterciek bajai gimnáziumában végezte, utána két évig Pápán zsidó tanulmányokat folytatott. 1858-tól külföldön, a boroszlói zsidó hittudományi szemináriumban tanult teológiát és 1865-ben a boroszlói egyetemen bölcsészdoktori oklevelet nyert. Mikor a pesti zsidóság 1866-ban magyar hitszónoki állást szervezett, a hitközség Kohn Sámuelt hívta meg; június 2-án az ő ajkáról hangzott el az első magyar nyelvű zsidó hitszónoklat a Dohány utcai zsinagógában. Ezek után a hitközség rabbijává választották. Tevékeny része volt az 1868. évi zsidó egyetemes zsinat összehívásában.<br /> <br /> Sokat tett a pesti zsidóság magyarosítása érdekében. Érdemeit 1905-ben főrabbivá előléptetésével ismerték el. I. Ferenc József előbb a királyi tanácsosi, utóbb az udvari tanácsosi ranggal tüntette ki.<br /> <br /> Tudományos munkáit magyarul, németül és héberül írta, legszívesebben történeti tanulmányokkal foglalkozott.

Goldberger Jeannette temetésén elhangzott beszéde, Pest, 1871. január 4.

Kohn Sámuel Prédikáció

66.140<br /> Kohn Sámuel hagyatéka <br /> <br /> 66.124

H8/1 Kohn Eliezer Hirsch beszéde 19 1871 Kohn Eliezer Hirsch nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Gyászbeszéd báró Eötvös József emlékünnepélyén. Dunaföldvár, 1871

Kohn Eliezer Hirsch Prédikáció

66.157 <br /> (3116)

http://collections.milev.hu/items/show/33846

H8/1 Kohn Sámuel beszédei 20 1875 Kohn Sámuel könyv - prédikációinak gyűjteménye HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Kohn Sámuel (Baja, 1841. szeptember 21. – Budapest, 1920. március 11.) zsidó hittudós, a pesti izraelita hitközség főrabbija, történész, az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat elnöke.<br /> <br /> Gimnáziumi tanulmányait a ciszterciek bajai gimnáziumában végezte, utána két évig Pápán zsidó tanulmányokat folytatott. 1858-tól külföldön, a boroszlói zsidó hittudományi szemináriumban tanult teológiát és 1865-ben a boroszlói egyetemen bölcsészdoktori oklevelet nyert. Mikor a pesti zsidóság 1866-ban magyar hitszónoki állást szervezett, a hitközség Kohn Sámuelt hívta meg; június 2-án az ő ajkáról hangzott el az első magyar nyelvű zsidó hitszónoklat a Dohány utcai zsinagógában. Ezek után a hitközség rabbijává választották. Tevékeny része volt az 1868. évi zsidó egyetemes zsinat összehívásában.<br /> <br /> Sokat tett a pesti zsidóság magyarosítása érdekében. Érdemeit 1905-ben főrabbivá előléptetésével ismerték el. I. Ferenc József előbb a királyi tanácsosi, utóbb az udvari tanácsosi ranggal tüntette ki.<br /> <br /> Tudományos munkáit magyarul, németül és héberül írta, legszívesebben történeti tanulmányokkal foglalkozott.

Zsinagógai szónoklatok, ünnepi és alkalmi beszédek

Kohn Sámuel Prédikáció

66.188

H8/1 Hirsch Moritz beszéde 21 1879 Hirsch Moric nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
German

Ferenc József és Elisabeth ezüstlakodalmára mondott beszéd, Óbuda, 1879. április 24.

Hirsch Moric Prédikáció

szakadozott, nehezen kutatható

67.338

http://collections.milev.hu/items/show/33848

állapota miatt nem kutatható

H8/1 Hirsch Moritz beszéde 22 1880 Hirsch Moric nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
German

Abschieds Wort.

Hirsch Moric Prédikáció
H8/1 Jellinek Adolf beszéde 23 1880 Jellinek Adolf nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
German

Der Kampf Israels an der Geschichte. Rede am 7. tage des Pessachfestes. Bécs, 1880.

Jellinek Adolf Prédikáció

80.31<br /> (5320/2)

H8/1 Ehrlich Moric beszéde 24 1882 Ehrlich Moric nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Licht und Glaube. Ein Blatt zur Erinnerung an Johann Arany. Rohonc, 1882. december 9. Hanukka sabbatja

Ehrlich Moric Prédikáció

67.264<br /> 4678/1962 Rosenstingl

H8/1 Klein Gyula beszéde 25 1883 Klein Gyula 1 füzet nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
Hungarian

Ünnepi beszéd őfelsége Frensc József születésnapján. Szigetvár, 1883. augusztus 18.

Klein Gyula Prédikáció

T.81.91

http://collections.milev.hu/items/show/33839

H8/1 Bárány József beszéde 26 1886 Bárány József HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Bárány József hitszónok és Scheer benő hitközségi elnök Bárány beiktatási ünnepségén, Debrecen, 1886. szeptember 16.

Bárány József Prédikáció

67.109

H8/1 Perls Ármin beszédei 27 1889-1910 Perls Ármin könyv HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

beszédei, Pécs, 1889-1910

Perls Ármin Prédikáció
H8/1 Venetianer Lajos beszéde 28 1892 Venetianer Lajos HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

A szeretet Izraelben. Beszéd. Szabadka, 1892. április 18.

Venetianer Lajos Prédikáció

66.98

H8/1 Handler Simon beszéde 29 1892 Handler Simon nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
Hungarian

Wahrmann Mór emlékezete. Országos Rabbiképző Intézet, 1892. december

Handler Simon Prédikáció

67.333

H8/1 Kaufmann Dávid beszéde 30 1893 Kaufmann Dávid nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Kaufmann Dávid beszéde apósának, Gomperz Zsigmondnak búcsúztatásán. Budapest, 1893. június 11.

Kaufmann Dávid Prédikáció

91.424

H8/1 Klein Gyula beszéde 31 1894 Klein Gyula nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
Hungarian

Kossuth Lajos emlékezete, Óbuda, 1894

Klein Gyula Prédikáció

67.12, T.81.90

H8/1 Adler Illés beszéde 32 1896 Adler Illés nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
Hungarian

Millenniumi beszéd. Óbuda, 1896

Adler Illés Prédikáció Millennium, 1895
H8/1 Adler Illés beszéde 33 1897 Adler Illés nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
Hungarian

Székfoglaló beszéd

Adler Illés Prédikáció
H8/1 Adler Illés beszéde 34 1898 Adler Illés nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Arany lakodalom. ünnepi beszéd 1848 emlékére. Óbuda, 1898. április 11.

Adler Illés Prédikáció

67.108

http://collections.milev.hu/items/show/33840

H8/1 Wézel-Diósi Sámuel beszéde 35 1898 Wézel-Diósi Sámuel nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Emléknap. Alkalmi beszéd sz 1848 évi magyar alkotmány 50 éves jubileuma alkalmából. Déva, 1898. április 11.

Wézel-Diósi Sámuel Prédikáció

http://collections.milev.hu/items/show/33835

H8/1 Handler (Hevesi) Simon beszéde 36 Handler Simon nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Az ember és a kinyilatkoztatás. Budapest, június 9. Megjelent: Lugoson.

Handler Simon Prédikáció

67.334

H8/1 Wellesz Gyula beszéde 37 1910 Wellesz Gyula nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Az én szolgálatom. Beköszöntő. Budapest, 1910. szeptember 10.

Wellesz Gyula Prédikáció

67.110

H8/1 Weisz Ármin imája 38 1917 1917 Weisz Ármin nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

W.Á. hitközségi elnök imája, Halmágy, 1917. jom kippur

Weisz Ármin Prédikáció
H8/1 Schreiber Ignác beszéde 39 1921 Schreiber Ignác nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
Hungarian

Ünnepi beszéd. Óbuda, 1921, március 17. Zájin ádár

Schreiber Ignác Prédikáció
H8/1 Blau Lajos beszéde 40 1927 Blau Lajos nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Ünnepi beszéd az Országos Rabbiképző Intézet 50 éves jubileumán. 1927. október 25.

Blau Lajos Prédikáció

67.200

H8/1 Löw Immánuel beszéde 41 1928 Löw Immánuel nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

A mi zsinagógánk. Az új zsinagóga negyedszázados jubileuma, Szeged, 1928. május 8.

Löw Immánuel Prédikáció Zsinagóga

67.261

H8/1 Löw Immánuel beszéde 42 1935 Löw Immánuel nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Rambam. Emlékbeszéd. Szeged, 1935. április 17. Pészach

Löw Immánuel Prédikáció

80.9

Löw Immánuel beszéde 43 1938 Löw Immánuel nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Tizenkét forrás. Veadari emlékbeszéd. DSzeged, 1938

Löw Immánuel Prédikáció

78.10

H8/1 Spira Salamon beszéde 44 1938 Spira Salamon nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Beszédek. Miskolc, 1938

Spira Salamon Prédikáció

68.67<br /> 5554/8/1960

H8/1 Klein Andor beszéde 45 1940 Klein Andor nyomtatvány, dedikált HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Egy különleges munkásszázad számáéra rendezett péntekesti istentiszteleteken elhangzott beszédek. Abony, 1940. augusztus 10 - szeptember 13.

Klein Andor Prédikáció Munkaszolgálat

68.592

H8/1 Scheiber Sándor beszéde 46 1941 Scheiber Sándor nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Mózes fénylő arca. Üdvözlő beszéd a Budai Izr. HItrközség iskolaszékésnek Heller ünnepélyén. 1941. március 16.

Scheiber Sándor Prédikáció
H8/1 Scheiber Sándor beszéde 47 1941 Scheiber Sándor nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

A Pálma. A X. községkerület közgyűlésének istentiszteletén, szukkot 4. napján. PÉcs, 1941. október 9.

Scheiber Sándor Prédikáció
H8/1 Scheiber Sándor beszéde 48 1942. Scheiber Sándor HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Emlékbeszéd Klein Lajos baracsi földbirtokos (1866-1942) felett. Dunaföldvár, 1942. május 22.

Scheiber Sándor Prédikáció
H8/1 Scheiber Sándor beszéde 49 1944. március 19. Scheiber Sándor nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

A három koszorú. Emlékbeszéd dr. Heller bernát sírkőavatásán. Farkasrét, 1944. március 19.

Scheiber Sándor Prédikáció

91.391

H8/1 Scheiber Sándor beszéde 50 1944. július 21., 1947. április 23. Scheiber Sándor nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Löw Immánuel emlékezete. Budapest, 1944. július 21, Szeged, 1947. április 23. temetés és exhumálás

Scheiber Sándor Prédikáció

67.248

H8/1 Scheiber Sándor beszéde 51 1946. december 31. Scheiber Sándor nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

A nagyon jó.... emlékbeszéd a mártírok emlékére rendezett istentiszteleten. Elmondotta a Magyar Rádióban. 1946. dec., 31.

Scheiber Sándor Prédikáció

67.197

H8/1 Komlós Ottó beszéde 52 1947. Komlós Ottó nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

A halk suttogás hangja. Székfoglaló beszéd a székesfehérvári romtemplomban. 1947. június 8.

Komlós Ottó Prédikáció

4872/1953.

Digitalizálva, levéltár-depo

H8/1 Scheiber Sándor beszéde 53 1948. január 1. Scheiber Sándor nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
Hungarian

Mártírok vére. A Vadász utcában elhangzott beszéd, 1948. január 1.

Scheiber Sándor Prédikáció
H8/1 Katona József beszéde 54 1948 Katona József HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Március 15 - március 19. Rádióbeszéd 1948. március 16-án.

Katona József Prédikáció
H8/1 Benoschofsky Imre beszédei 55 1958 Benoschofsky Imre Benoschofsky Imre HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Budapest, 1903. február 6. – Budapest, 1970. július 5. országos főrabbi A budapesti tudományegyegytemen bölcsészdoktorátust (1926), majd rabbioklevelet (1928) szerzett. 1926-tól lágymányosi, 1928-tól budai rabbi, 1936-tól főrabbi, 1960-tól országos vezető főrabbi volt. 1945-től haláláig az Országos Rabbiképző Intézet homiletikai és vallásfilozófiai professzoraként is működött. Cikkeit közölték az IMIT Évkönyvei, a Budai Hitközség Értesítője, az Új Élet, a Heller Bernát- (1941), a Lőw Immánuel- (1947) és a Pfeiffer Izsák-emlékkönyv (1950).

Harminc év után. Beszédek, 1958.

Benoschofsky Imre Benoschofsky Imre Prédikáció
H8/1 Reich Béla beszédvázlatai 56 1934-1944 Reich Béla kéziratos jegyzetfüzet HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
Hungarian

jászberényi rabbi beszédvázlatai

Reich Béla Prédikáció

Deutsch László főrabbi ajándéka

H8/1 Perls Ármin beszédei 57 1889-1910 (1936) Perls Ármin nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Beszédek 1889-1910, kiadás: 1936

Perls Ármin Prédikáció

68.66<br /> 5554/9/1960

H8/1 Skreinka Lázár beszéde 58 1838 Skreinka Lázár nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Ferdinánd látogatása alkalmából mondott beszéd, Arad 1838. május 30.

Skreinka Lázár Prédikáció

66.227

http://collections.milev.hu/items/show/33827

H8/1 Kayserling Mayer beszéde 59 1874 Kayserling Majer nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Der Feststraus. Israels Wehr und Sieg. Pest, 1974. szukkot első napján. <br /> Nyomtatta: Wodianer, 1874

Kayserling Majer Prédikáció

66.111<br /> 5452/4/1959

H8/1 Venetianer Lajos beszédei 60 Venetianer Lajos nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Fohászok. Az Újpesti Izrl Hitközség templomában trtaotta Venetianer Lajos főrabbi. <br /> A könyv jövedelme a városi népkonyháé

Venetianer Lajos Prédikáció

n.a.

H8/1 Löw Immánuel beszéde 61 Löw Immánuel nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

A szegedi árvíz 1879-1929. Emlékbeszéd

Löw Immánuel Prédikáció

69.356

H8/1 Schwarz Jakab beszéde 62 1868 Schwarcz Jakab nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Hálaindulatok. Szónoklat magyar és német nyelven a magyar izraelita egyenjogúsításának örök emlékére. <br /> Schwartz Jakab csáktornyai rabbi. <br /> Kiadás: Nagykanizsa, Fischel Fülöp könyvnyomdája, 1868

Schwarcz Jakab Prédikáció Emancipációs törvény, 1867 / Emancipation law, 1867

91.315<br /> 980e/1914

http://collections.milev.hu/items/show/33836

H8/1 Löw Lipót beszéde 63 Löw Lipót HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Sámuel próféta és Széchenyi István történelmi párhuzamban. Szeged, 1860

Löw Lipót Prédikáció

67.214<br /> 2517

H8/1 Löw Lipót beszédei 64 1870 Löw Lipót könyv HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Zsinagógai beszédek. Szeged, 1870

Löw Lipót Prédikáció

69.214

H8/1 Eulenberg Salamon a Hősök emlékünnepélyén 65 1925 Eulenberg Salamon 1 nyomtatott füzet, 8 oldalas HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

E.S. A Hősök emlékünnepélyén 1925. május 31-én a rákoskersztúri temetőben elmondott emlékbeszéde

Eulenberg Salamon Prédikáció

Weisz Miksa ajándéka, 1925, (1692) <br /> 1988: T148<br /> 2010: B11/1-ből

http://collections.milev.hu/items/show/33847

Handler Márk beszéde 66 1868 Handler Márk Handler Márk Handler Márk: Szónoklat az egyenjogúsítási ünnepély alkalmával. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Ktav Szófernél tanult Pozsonyban, majd rabbi lett. https://mandadb.hu/common/file-servlet/document/1090815/default/doc_url/Hevesi_Handler_Jubilaris_emlekmu_OCR__1904.pdf

Ktav Szófernél tanult Pozsonyban, majd rabbi lett. https://mandadb.hu/common/file-servlet/document/1090815/default/doc_url/Hevesi_Handler_Jubilaris_emlekmu_OCR__1904.pdf

Handler Márk Handler Márk

1914, adomány

http://collections.milev.hu/items/show/33834

Kisnyomtatványok 2 1880-1990 nyomtatványok HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
pamflet 1 Chorin Áron HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
Chorin Áron
Cenzor álláshirdetés 2 1830 HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Bedő Rudolf ajándéka, 1934. <br /> 78.16.

Meghívók 3 Meghívó körülmetélésre 1 1908

vásárlás 2011

Meghívó esküvőre 2

vásárlás 2011.

Gyászjelentések 4 1913 nyomtatott gyászjelentlések

gyászjelentések, az elhunyt szerinti abc sorrendben rendezve: Heltai Ferenc, 1913

Másolatok gyűjteménye D A levéltár által összegyűjtött különféle másolatok. valamint a levéltárnak ajándékozott fénymásolt cikkek, könyvrészletek gyűjteménye. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
Hungarian
Összeírások fényképei 1 Magyar Zsidó Múzeum M. Kir. Helytartótanács fényképmásolatok, a Magyar Országos Levéltárban (www.mol.gov.hu) őrzött eredetikről. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

http://www.mol.gov.hu/bal_menusor/hasznalat/kutatas/iratanyag_leirasa/helytartotanacsi_leveltar.html

Abaúj 1822, 1835<br /> Alsó-fehér 1813, 1844<br /> Arad 1821, 1845, 1848<br /> Aranyosszék 1813<br /> Árva 1848<br /> Bács-Bodrog 1846<br /> Baranya 1822<br /> Baranya 1848<br /> Bazin 1846<br /> Békés 1846<br /> Belső-Szolnok 1813, 1842<br /> Bereg 1822, 1835, 1842<br /> Beszterce 1813<br /> Bihar 1840, 1845, 1842, 1821<br /> Borsod 1821, 1832<br /> Brassó 1813, 1828, 1835<br /> Buda 1821, 1832, 1844<br /> Csanád 1843, 1844, 1846, 1847, 1848<br /> Csiki-szék 1844<br /> Csongrád 1848<br /> Debrecen 1848<br /> Doboka 1813, 1839, 1842<br /> Eperjes 1844, 1847, 1848<br /> esketések <br /> Eszék 1831, 1844, 1846<br /> Esztergom 1838, 1848<br /> Fejér 1847, 1842, 1843, 1844<br /> Győr város 1848<br /> Győr vm. 1844, 1848<br /> Heves 1838, 1839, 1841<br /> Hunyad vm 1813, 1840<br /> Jász-Kun kerület 1820, 1833, 1835, 1843, 1844, 1846, 1847<br /> Kapronca 1837, 1842, 1845, 1846<br /> Károlyfehérvár 1837, 1813, 1835<br /> Károlyváros 1834<br /> Kassa 1843, 1844<br /> Kézdivásárhely 1835<br /> Kolozs 1813, 1839<br /> Kolozsvár 1813<br /> Komárom 1838, 1839, 1848<br /> Komárom 1848<br /> Komárom 1848<br /> Komárom 1822, 1825<br /> Körös 1821, 1832, 1839, 1846, 1848<br /> Közép-Szolnok 1813, 1848<br /> Krassó 1820, 1831, 1832, 1833, 1848<br /> Kraszna 1813, 1835, 1848<br /> Küküllő 1813<br /> Liptó 1822, 1832, <br /> Marosszék 1813<br /> Medgyes 1813<br /> Miskolc <br /> Nagyenyed 1835<br /> Nógrád 1839, 1841, 1842<br /> Nyitra 1822<br /> Nyitra 1833<br /> Pest város 1834<br /> Pest város 1834<br /> Pest város 1845<br /> Pest város 1838<br /> Pest vm 1822<br /> Pest vm 1828, 1832, 1839<br /> Pozsega 1830, 1837, 1847<br /> Pozsony 1832<br /> Pozsony 1847<br /> Pozsony 1847<br /> Sáros 1821, 1832<br /> Segesvár 1839<br /> Somogy 1821, 1822, 1831, 1842, <br /> Sopron 1831, 1836, 1843<br /> Szabolcs 1821<br /> Szamosújvár 1813<br /> Szászsebes 1813, 1828, <br /> Szászváros 1813<br /> Szatmár 1822, 1834<br /> Szatmár 1846<br /> Székelyudvarhely n.d. <br /> Szepes 1820, 1837, 1839<br /> Szerém 1845, 1847, <br /> Temes 1832<br /> Tolna 1820, 1822, 1831, 1834, 1836, 1844, 1847<br /> Tolna 1844<br /> Torda 1813<br /> Torna 1831, 1846<br /> Trencsén 1821, 1839, <br /> Trencsén 1848<br /> Trencsén 1848<br /> Trencsén 1848<br /> Turóc 1822, 1846, 1848<br /> Udvarhelyszék 1835, 1844<br /> Ugocsa 1821, 1846<br /> Újvidék 1821, 1832, 1834, 1837, 1838, 1839, 1840, 1845<br /> Újvidék 1848<br /> Ung 1820, 1833, 1846<br /> Ung 1848<br /> Ung 1848<br /> Varasd 1821, 1838, 1845, 1846<br /> Városok 1 <br /> Városok 2. <br /> Vas 1835<br /> Verőce 1832, 1834, 1842, 1845, 1846, 1847<br /> Veszprém 1822, 1846<br /> Veszprém 1833, 1842<br /> Zágráb 1823, 1829, 1831, 1834, 1835, 1839, 1833, 1843, 1845<br /> Zala 1822, 1832, 1834, 1842, 1843<br /> Zala megyei összeírás, kötetben <br /> Zaránd 1839<br /> Zemplén 1821<br />

Magyar Zsidó Múzeum M. Kir. Helytartótanács Összeírás

fénykép negatívok, nehezen olvasható fényképek

feltehetően az 1930-as években, a zsidótörvényekhez szükséges igazolások kiállításához készített sorozat.

http://193.224.149.3:8080/mol/fond <br />

Abaúj vármegye 1 Alsó-Fehér vm. 2 Aranyosszék 3 Árva vm. 4 Baranya vm. 5 Bács-Bodrog vm. 6 Bazin 7 Bereg vm. 8 Békés vm. 9 Belső-Szolnok vm. 10 Bercek 11 Beszterce 12 Bihar vm. 13 Borsod vm. 14 1821, 1832 összeírás másolata HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
Latin
Összeírás
Brassó 15 Buda 16 Csanád vm 17 M. Kir. Helytartótanács 1843, 1844, 1846, 1847, 1848<br /> HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
Hungarian Latin German

http://www.mol.gov.hu/bal_menusor/hasznalat/kutatas/iratanyag_leirasa/helytartotanacsi_leveltar.html

1843, 1844, 1846, 1847, 1848 évek összeírásai <br />

M. Kir. Helytartótanács

valószínűleg 1938 után készült fényképmásolatok az Országos Levéltárban őrzött eredetikről

Magyar Országos Levéltár

kutatható

raktári jegyzék

Csíki szék 18 Csongrád vm 19 Debrecen 20 Doboka vm 21 Eperjes 22 Eszék 23 Esztergom vm. 24 Fejér vm 25 Fogarasvidék 26 Győr vm 27 Győr város 28 Háromszék vm 29 Heves vm 30 Hunyad vm 31 Jász-Kun kerület 32 Kapronca 33 Károlyfehérvár 34 Károlyváros 35 Kassa 36 Kézdivásárhely 37 Kolozs vm. 38 Kolozsvár 39 KOmárom vm 40 Komárom város 41 Kővárvidék 42 Közép-Szolnok vm. 43 Kőrös vm. 44 Krassó vm 45 Kraszna vm. 46 Küküllő vm. 47 Liptó vm. 48 Marosszék 49 Máramaros vm 50 Medgyes 51 Miskolc 52 Nagyenyed 53 Nógrád vm 54 Nyitra vm 55 Pest vm 56 Pest város 57 Pozsega vm 58 Pozsony vm 59 Pozsony 60 Sáros vm 61 Segesvár 62 Somogy vm 63 Sopron vm 64 Szabadka 65 Szabolcs vm 66 Szakolca 67 Szamosújvár 68 Szatmárnémeti 69 Szászsebes 70 Szászváros 71 Szeben 72 Szeged 73 Szepes vm 74 Szerém vm 75 Temes vm 76 Tolna vm 77 Torda vm 78 Torna vm 79 Trencsén vm 80 Trencsén 81 Túróc vm 82 Udvarhelyszék 83 Ugocsa 84 Újvidék 85 Ung vm 86 Varasd vm 87 Varasd város 88 Vas vm 89 Verőce vm 90 Zombor város 97
Válogatás az Alliance Israelite Universelle magyar tagozatának irataiból - Selection of the docs of the AIU, Paris 2 1859 - 1950 Alliance Israelite Universelle digital copies HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

The Alliance Israélite Universelle (Hebrew: כל ישראל חברים ‎) is a Paris-based international Jewish organization founded in 1860 by the French statesman Adolphe Crémieux to safeguard the human rights of Jews around the world. The organization promotes the ideals of Jewish self-defense and self-sufficiency through education and professional development.<br /> <br /> The motto of the organization is the Jewish rabbinic injunction Kol yisrael arevim zeh bazeh, translated into French as Tous les israélites sont solidaires les uns des autres ("All Jews bear responsibility for one another"). <br /> <br /> In 1860, Alliance Israelite Universelle embarked on a "mission civilisatrice" to advance the Jews of the Middle East through French education and culture.[2] It opened its first school in Tetouan, Morocco in 1862.[3] In 1870, Charles Netter, a founding member of Alliance Israeli Universelle, received a tract of land from the Ottoman Empire as a gift and opened the Mikveh Israel agricultural school, the first of a network of Jewish schools in Palestine before the establishment of the State of Israel.<br /> <br />

Alliance Israelite Universelle Nemzetközi szervezetek Alliance Israelite Universelle

Selected by T.Zs. at 17-22. January, 2011 in Paris

Paris, Archives of the AIU (www.aiu.org)

The original finding aids are available at www.aiu.org

Oklevélmásolatok 3 Oklevélmásolat, Sopron 1426 1 HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

64.1381

Plakátgyűjtemény E egyedi nyilvántartás szerint, 36 db HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

egyedi nyilvántartásban, lsd: http://collections.milev.hu/collections/show/38

helyben fennmaradt

nem papír alapú dokumentumok gyűjteménye F CD DVD:, video-tape: floppy: hangkazetta: darabszám!!! DVD lemezek 1 CD és DVD lemezek

kizárólag levéltári használatra, a lemezek nem másolhatók

CD1 Benkő-Wirth felmérés 1 2010 Wirth Péter 1 db CD/DVD HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

építész

Wirth Péter

ajándék, 2010.

Nyomtatott változata a szerzőnél

kutatható, de nem publikálható

CD1 Registry of Jewish Holocaust Survivors 2

ISBN 0-89604-604-4

CD1 zsidó temetők fényképei 3 Bürg Judit HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

fényképek a sírkövekről: Hatvan, Csány, Hort, Heréd, Lőrici, Apc

Bürg Judit

ajándék 2006

kutatható, nem másolható. Publikálásához a szerző engedélye szükséges

CD1 Fényképek a Zsidó Gimnáziummal kapcsolatban 4 HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

fényképek az Országos Pedagógiai Múzeum gyűjteményéből

ajándék, Nagy Adrienn

eredeti képek és dokumentumok az Országos Pedagógiai Könyvtár Múzeum gyűjteményeiben. <br /> www.opkm.hu

kutatható, de nem reprodukálható

CD1 "Niemand wusste, was morgen sein würde" 5 1 db dupla cd<br /> ehemalige Zwangsarbeiter des Volkswagenwerks erinnern sich HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

978-395112-32-7

Kengyel Károly ajándéka

áldozatlista Mettenheim 6 1 db CD HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Kengyel Károly ajándéka

CD1 Flossberg, magyar foglyok listája 7 HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Kengyel Károly ajándéka

CD1 Flossenburg, magyar foglyok listája 8 HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Kengyel Károly ajándéka

CD1 Ravensbrück, magyar foglyok listája 9 8944 név, excel táblázatban, adatokkal HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Kengyel Károly ajándéka, 2007

gedenkstaette Ravensbrück

CD1 Lágerek felszabadulása Bajorországban 10 dokumentumfilm HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Kengyel Károly ajándéka

CD1 Sachsenhausen, magyar foglyok 11 kb 4200 név, gépelt HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Kengyel Károly ajándéka

CD1 dokumentumfilmek 12 Als die Synagogen brennen, pogrom 1938<br /> Nürnberg prozess - 45 min. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Kengyel Károly ajándéka

CD2 Dunaszerdahelyi gimnázium dokumentumai 13 scannelt dokumentumok és fényképek, 1938-1942 HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Kengyel Károly ajándéka

CD2 Mártírünnepség 2008 14 filmfelvétel a 2008-as Dohány utcai mártírünepségről HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Kengyel Károly ajándéka

CD2 visszaemlékezés, 2008 15 visszaemlékezés, Kengyel Károly filmje egy túlélővel HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Kengyel Károly ajándéka

video-polc Megkésett iskolai találkozó 16 Az Óbudai Izraelita Elemi Iskola története 1920-tól 1944-ig HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Gombocz Eszter ajándéka

video-polc Mauthausen 17 1 db DVD német, angol, francia és olasz nyelven HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Kengyel Károly ajándéka

video-polc Kármentő Andrásné tanúvallomása 18 Kármentő Andrásné 3 db DVD HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
Kármentő Andrásné

Kármentő Andrásné ajándéka, 2009

CD2 Dunaszerdahelyi anyakönyvek 19 1851-1944 Dunaszerdahelyi hitközség 3 db dvd lemez HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

A településen régóta éltek zsidók. Egyes források szerint a Thököly Imre vezette kurucok 1683-as magyarbrodi vérengzésének túlélői Dunaszerdahelyre menekültek, ahol hitközséget alapítottak. 1727-ben összeírták a helyi zsidó lakosokat. 17 családot találtak a településen, köztük olyanokat is, akik már több mint húsz éve ott laktak. Dunaszerdahelyen 1735-ban 16 zsidó család élt. Ekkor már rabbijuk is volt, Simon Dávid személyében, aki 1762-ig állt a közösség élén. 1739-ban a település földesura, Pálffy János gróf privilégiumlevelet adott a hitközségnek, melyből többek között kiderül, hogy a közösség élén ekkor ún. zsidóbíró (Judenrichter) állt. A helyi rabbinátus alá 1774-ban 121 család tartozott. Többségük dohány vagy gyertyakereskedő volt. A közösség létszáma gyorsan növekedett: a városban 1828-ban 982, 1840-ban 1239, 1880-ban pedig 1874 zsidó élt. Többségük iparral és kereskedelemmel foglalkozott, főleg mezőgazdasági termények feldolgozásával és eladásával. Dunaszerdahely szülötte a híres utazó és felfedező, Vámbéry Ármin (1832–1913). A 1819. század során Dunaszerdahely – neves rabbijainak köszönhetően – ismert vallási központ volt. 1784 és 1800 között Alexander Meizlis volt a helyi rabbi, őt Dávid Deutsch követte. 1810-ban Büchler Áron lett a rabbi, aki a városban híres jesivát alapított. 1840 és 1851 között Chatam Szófer egyik tanítványa, Eliezer Lippman Stein volt Dunaszerdahely rabbija. Rabbisága idején nyílt meg – feltehetően 1848-ban – a helyi zsidó elemi iskola. 1852 és 1866 között a magyarországi rabbik egyik kiemelkedő egyénisége, Jehuda Aszód állt a közösség élén, aki hosszú időre meghatározta a közösség arculatát. Az ő idejében épült az új, 800 fős „nagyzsinagóga” és a mikve, amely egyben városi fürdőként is szolgált. Jehuda Aszód rabbit fia, Aharon Smuel Aszód követte, aki mintegy negyven éven át, 1905-ig állt a közösség élén. Rabbisága idején Dunaszerdahely a többi irányzattal meg nem alkuvó ortodoxia egyik központja volt Magyarországon. Dunaszerdahely rabbija 1906 és 1925 között Smuel Halevi Weinberger volt. Az ő idejében költözött nagyobb épületbe az elemi iskola és nyílt meg a hitközség öregotthona is. Az első világháborúban több tucat dunaszerdahelyi zsidó szolgált a hadseregben, közülük hat esett el. A háborút követően zsidóellenes zavargások voltak Dunaszerdahelyen, amelyeket azonban zsidó önvédelmi csoportok hamar levertek. Ezen alakulatokat főleg a háborút megjárt volt zsidó katonák szervezték. A két világháború között a dunaszerdahelyi zsidók száma már meghaladta a két és fél ezret. Az 1920-as és 1930-as években a következő elnökök követték egymást a hitközség élén: Joszef Eliezer Bisitz, Meir Wesner, Jehuda Leib Hübsch és Slomo Jehuda Weisz. 1925-ban váratlanul meghalt Weinberger rabbi, és az új rabbi megválasztása kapcsán a hitközség két pártra szakadt. A hitközség tagjainak többsége végül Weinberger Hillélt választotta rabbinak. Az elégedetlenek azonban 1927-ban kiléptek a hitközségből, és Édat Jiszrael néven önálló hitközséget hoztak létre. Rabbijuknak a hitközség dájánját, Aser Ansel Katzot választották meg. Katz rabbi jesivát is alapított, így ettől kezdve a városban két jesiva működött. Az 1930-as években összesen mintegy 350 bóher tanult a két jesivában, amelyek egészen az 1940-es évek elejéig működtek. A két világháború között a városban több zsidó párt is aktív volt, köztük a legszélesebb bázissal a Zsidó Párt rendelkezett. Ez az alakulat az 1928-as helyhatósági választásokon a szavazatok mintegy 20 százalékának megszerzésével a második helyen végzett. Kornfeld Ármin, a Zsidó Párt helyi listavezetője, hosszú évekig a város polgármesterhelyettese volt. 1920-ban az Agudat Jiszrael is fiókszervezetet hozott létre a városban. Az 1920-as és az 1930-as években még újságjuk is volt, a Jüdischer Herold. Az 1928-as helyhatósági választásokon ők is szereztek néhány helyet a városi önkormányzatban. 1935-ban az agudások az egyik Dunaszerdahely melletti gazdaságban hachsarát is szerveztek. Az Agudat Jiszraelen kívül különböző cionista szervezetek is működtek a városban, és főleg a fiatalok körében voltak népszerűek. A Maccabi sportegyesülethez több százan csatlakoztak, de a nők WIZO szervezete is sok tagot vonzott. Az 1930-as népszámlálás alkalmával a város 2654 zsidó lakosa közül 2186 zsidó nemzetiségűnek vallotta magát. Az első bécsi döntést követően a csehszlovák csapatok 1938. november 4-én, pénteken vonultak ki a városból. Még aznap éjjel a Hlinkagárda tagjai Pozsonyban, Nagyszombaton és környékén összeszedték a „hontalan”, azaz magyar állampolgársággal rendelkező zsidókat, és autóbuszon Dunaszerdahelyre szállították őket. A magyar hadsereg november 6-án vonult be a városba. Néhány nap múlva a csendőrök összeszedték Dunaszerdahelyen a lengyel, orosz és kárpátaljai zsidókat, még akkor is, ha rendelkeztek csehszlovák állampolgársággal. Ugyancsak összegyűjtötték azokat a magyar állampolgársággal rendelkező zsidókat, akik egyben csehszlovák állampolgárok is voltak. Ezeket a csoportokat – több száz zsidót – az új magyar–szlovák határon túlra, Somorja és Pozsony közé szállították, és a kemény télben sátortáborban helyezték el őket. A tábor lakóit a környék három hitközsége – a dunaszerdahelyi, a somorjai és a pozsonyi – látta el élelemmel, meleg takarókkal és gyógyszerrel. A magyar hatóságok a tábort egy hónap elteltével feloszlatták, s az ott tartózkodók visszatérhettek lakhelyükre. Azok a magyar állampolgársággal rendelkező zsidók, akiket a szlovákok november 5-én Dunaszerdahelyre vittek, átmehettek Magyarországra. Az idegen állampolgárságú zsidók továbbra is szoros rendőri felügyelet alatt éltek, nem mozoghattak szabadon, és 1941-ban első áldozatai lettek a KamenyecPodolszkij térségében végrehajtott tömeggyilkosságnak. 1940-ban Dunaszerdahelyen működött a II. székesfehérvári hadtestparancsnokság kirendeltsége, és a környékről ide rendelték be a munkaszolgálatra behívottakat. Ide érkeztek többek között a galántai, a győri, a gútai és a somorjai munkaszolgálatosok. Számukra hitközségi épületeket foglalt le a katonaság szállásnak, például az iskolát és a talmudtórát. A város lakossága 1941-ban 6584 fő volt, akik közül 2645 volt izraelita vallású. A helyi sajtó a negyvenes években Dunaszerdahelyt „kis Palesztina” néven emlegette. A magyar hatóságok 1941 nyarán 6070 „megbízhatatlannak” ítélt zsidót összegyűjtöttek, és a kistarcsai, valamint a garanyi internálótáborba vittek. Néhány hónap múlva azonban hazaengedték őket, s az internálást rendőri felügyeletre változtatták. 1942-ban elkezdődött a szlovákiai zsidók deportálása. Mivel a helyi zsidó közösségben sokaknak voltak Szlovákiában élő rokonaik, Dunaszerdahely a Szlovákiából menekülők egyik fogadó állomása lett. A menekültek többek között hamis papírokat kaptak. A helyi ortodox hitközség lélekszáma az 1944-es áprilisi összeírás szerint 2000 fő volt. Az elnöki posztot Wetzler József kereskedő töltötte be. Anyakönyvvezető rabbi Weinberger Hillél, a rabbik pedig Katz Antal, Katz Mór, Salczer Dávid, Weinberger Jenő és Weinberger Pál voltak. A hitközség – a Chevra Kadisa mellett – fenntartott elemi iskolát, Adar Jiszraelt, nőegyletet, Torász Chászádot, szegény gyermekeket felruházó egyletet, árvaegyletet, betegeket gyámolító egyletet és talmudtórát. 1944. március 21-én Dunaszerdahelyen is megjelent az SS. Feloszlatták a hitközséget, helyébe elrendelték a zsidó tanács megalakítását, melynek élére ifj. Wetzler Józsefet nevezték ki Judenältesterként. Legaktívabb munkatársa Spitzer József tanácstag volt. Május 10-én minden férfit 48 éves korig bevonultattak munkaszolgálatra. Ugyanaznap megjelent a helyi gettó létrehozására vonatkozó rendelet is. A gettósítás a Dunaszerdahelyi járás alábbi településeit érintette (zárójelben az izraelita vallásúak, illetve az összlakosság lélekszáma): Albár (5; 535), Amadékarcsa (2; 845), Baka (5; 940), Balázsfa (11; 276), Balony (1; 761), Bős (69; 3410), Csallóközkürt (21; 1013), Csallóköznádasd (3; 501), Csiliznyárad (5; 707), Csilizpatas (5; 726), Csilizradvány (7; 923), Dercsika (1; 524), Dunakisfalud (3; 467), Felbár (1; 754), Felsővámos (5; 725), Förgepatony (43; 1431), Gelle (40; 937), Hegyéte (5; 412), Királyfiakarcsa (16; 968), Lögérpatony (3; 1218), Nagybodak (4; 661), Nagylúcs (11; 397), Nagymad (1; 504), Nagyudvarnok (3; 476), Nemesabony (24; 1222), Nemeshodos (8; 1217), Nyárasd (17; 2321), Nyékvárkony (12; 1737), Padány (14; 770), Pódatejed (21; 739), Pozsonyeperjes (15; 1236), Sikabony (4; 1198), Szap (8; 661), Szentmihályfa (5; 1033), Tő- nyeistál (29; 1764) és Vásárút (30; 1851). A helyi gettót a Bacsák és a Csillag utcákban, illetve ezek közvetlen környékén állították fel. Ide tömörítették a patasi, a somorjai és a nagymegyeri zsidókat is. Napirenden volt az üldözöttek kifosztása, kínzása és verése. Ezek Bárki Ernő és Benkő Jenő rendőrtisztek irányítása alatt folytak. A helyi sajtó beszámolója szerint május 17-én már 3200 ember volt a gettóban, akiknek motozása és csomagjaik átvizsgálása 235 csendőr és 200 bizalmi egyén feladata volt. Június 5-én megint munkaszolgálatra soroztak – ezúttal az 1925–1926-os születésűeket –, így ezután a gettóban szinte csak nők, gyerekek és öregek maradtak. A gettót június 8-án ürítették ki, amikor a zsidókat a zsinagógába vitték, majd június 15-én valamennyiüket Auschwitzba deportálták. A háborút követően mintegy 650 túlélő tért vissza Dunaszerdahelyre; a háborút megelőzően egy részük a környező településeken élt. Újjászervezték a hitközséget, amelynek elnöke Joszef Weisz, rabbija pedig Weinberger Jehiel lett. A háború utáni időszakban Weinberger rabbi egész Dél-Szlovákia vallási vezetője volt, 1946-ban az Egyesült Államokba távozott. 1946-ban a jesiva is újra megnyílt Moshe Neuschloss rabbi vezetésével. Mintegy harminc bóher tanult benne. Amikor 1948-ban Neuschloss rabbi szintén az Egyesült Államokba vándorolt, a jesiva bezárt. Neuschloss rabbi távozását követően Joszef HaKohen Steiner lett Dunaszerdahely rabbija. A városban 1948-ban 658 zsidó élt, 1948–1949 folyamán azonban többségük alijázott vagy emigrált. 1949 végén mindössze 180 zsidó maradt Dunaszerdahelyen. A hitközség azonban megmaradt, s a városban még 1990-ban is mintegy 20 zsidó család élt. in. Randolph L. Braham, A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája, I. kötet. Park Könyvkiadó, Budapest, 2010, pp. 616-634, Kovács Tamás

Dunaszerdahelyi hitközség

Kengyel Károly ajándéka 2010

mikrofilmezett anyakönyvek Arolsen

CD2 Dunaszerdahelyi adólista 1939 20 1939 1 db dvd HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Kengyel Károly ajándéka 2010

KL Gross Rosen, Brünnlitz, namensliste 21 19 jpg file HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Kengyel Károly ajándéka 2010

ITS BAd Arolsen

Terezin - film 22 2010 Kengyel Károly mozgóképfelvétel a koncentrációs táborról, kortárs HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
Kengyel Károly

Kengyel Károly ajándéka, 2010

Mauthausen - névlista 23 HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

12876 név - Mauthauseni magyar foglyok<br /> 3914 név - mauthauseni magyar halottak

Kengyel Károly ajándéka, 2010

KZ Mauthausen

KZ Bergen Belsen, névlista 24 HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Kengyel Károly ajándéka, 2010

Efra Ágmon története 25 2010 The Society for the Research of the HIstory of the Zionist Youth Movement in Hungary Film CD-n Teichmann Ernő (1922-2010), Efra Agmon életéről HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
The Society for the Research of the HIstory of the Zionist Youth Movement in Hungary
Mose Alpán története 26
PDF dokumentumok 2 pdf file Digitális katalóguslap 1 2011 Magyar Néprajzi Múzeum pdf file HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
Hungarian
Magyar Néprajzi Múzeum

2011-ben a Magyar Néprajzi Múzeumban kiállított tárgy leírása, katalógustétele. <br /> <br />

http://etnomobil2pont0.blogspot.hu/

http://etnomobil2pont0.blogspot.hu/

Hangkazetták 3
pecsétek és pecsétnyomók gyűjteménye G pecsétnyomók, gipszlenyomatok, rajzok HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

részletes egyedi nyilvántartását lásd: http://collections.milev.hu/collections/show/21

egyedileg gyűjtött darabok, benne Mandl Bernát gyűjtése, későbbi vásárlások

Kohn Gyűjtemény H Kohn Vilmos képeslapok HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Digitalizált változata keresővel: http://milevkepeslap.2kal.hu/hu/

képeslapok, rendezés: darab szinten, jelzete XXIV-H-K1-10000<br />

Kohn Vilmos

Kohn Vilmos ajándéka 1923

Nyomdai nyomóklisék gyűjteménye J OMZSA Haggada kliséi 1 Kották N Berger Salamon kottája 1 1898 Berger Salamon B.S: bajai kántor Mandl Jeremiásnak dedikált kottája, Baja 1898 HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
Berger Salamon
Szombati énekek 2