View archival description

Subseries 2 - Dolgozatok
Reports

Part of XIX. Személyes hagyatékok

Identity area

Reference code

HU HJMA XIX-69-2-2

Title

Dolgozatok

Date(s)

Level of description

Subseries

Extent and medium

Context area

Name of creator

Munkácsi Bernát (1860 - 1937)

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Content and structure area

Scope and content

XIX_69_2_2_109; XIX_69_2_2_110; XIX_69_2_2_111; XIX_69_2_2_112; XIX_69_2_2_113 Székfoglaló beszéd az "Ifjusági olvasókörben"1876. augusztus "Mivel tartozunk a hazának.""
""... a hazaszeretetről akarok beszélni, ama fenséges és eszmányi érzelemről, mely a szívnek legszentett és legnemesebb indulatát képezi.""
A nemzet fennállásának biztosításáról is ír."
XIX_69_2_2_114; XIX_69_2_2_115; XIX_69_2_2_116; XIX_69_2_2_117; XIX_69_2_2_118; XIX_69_2_2_119; XIX_69_2_2_120 Órai jegyzet "10. óra. V/20
Finn-magyar nyelvekre ható egyéb nyelvek meghatározása, hatások alapján a finn-magyar őshaza meghatározása nyelvtudományi példákkal alátámasztva. Magyarok őstörténetének IX. századnál előbbre visszavetítése, a finn-magyar nyelv egyéb nyelvrokonai."
XIX_69_2_2_121 Füzetborító - Közéiskolai lapkiadványaim felirattalű
XIX_69_2_2_122 Vers "Legelső nagyobb versem" A tavaszhoz
XIX_69_2_2_123; XIX_69_2_2_124; XIX_69_2_2_125; XIX_69_2_2_126; XIX_69_2_2_127; XIX_69_2_2_128; XIX_69_2_2_129; XIX_69_2_2_130; XIX_69_2_2_131; XIX_69_2_2_132; XIX_69_2_2_133; XIX_69_2_2_134 Újság Nagyvárad 1877. január 28. "Haladás. Szépirodalmi, ismeretterjesztő hetiközlöny.
II. Évfolyam, 2. szám.
Tartalom: Jókai Mór: Berkovits Miklóstól. A mennyasszony vágya: Sichermann Zsigmondtól. Levél a ""Haladás"" szerkesztőihez. Berkovits M.tól. Lantomhoz: Munk Bernáttól. Csarnok. Epigrammák. Egyveleg. Hivatalos rész. Szerkesztői posta.
Szerk.: M.B."
XIX_69_2_2_135; XIX_69_2_2_136; XIX_69_2_2_137; XIX_69_2_2_138; XIX_69_2_2_139; XIX_69_2_2_140; XIX_69_2_2_141; XIX_69_2_2_142; XIX_69_2_2_143; XIX_69_2_2_144 Újság Nagyvárad 1876. december 17. "Haladás. Szépirodalmi, társadalmi és ismeretterjesztő havi közlöny.
I. Évfolyam, 3. szám.
Tartalom: Az ifjusági olvasókör tagjaihoz. Szerk.; Gyűrűm: Berkovits Miklós. Enmagamhoz: Burger Izsák; Szentelt hely: Kohn Adolf; A körből: Berkovits Miklós; A róka és az álarcz. Berkovits Miklós. Epigrammák: Munk Bernát; Csarnok: Berkovits Miklós. Mulattató: Sichermann Zsigmond. Hivatalos rész. Felszólítás. Szerkesztői üzenetek.
Szerk.: M.B."
XIX_69_2_2_145; XIX_69_2_2_146; XIX_69_2_2_147; XIX_69_2_2_148; XIX_69_2_2_149; XIX_69_2_2_150; XIX_69_2_2_151; XIX_69_2_2_152; XIX_69_2_2_153 Újság "Hajnal. Szépirodalmi itészeti heti közlöny. Megjelenik minden szerdán.
1. szám
Tartalom: Egy pár szó olvasóinkhoz. Merengés távoli kedvesemről: Munkácsy. Első szerelmem története /Napló töredék/: M...k Béla. A boldogság: Munkácsy. Külföldi lant: A költészet szelleme; A bor ereje; Osman: Munkácsy. Tanodai Szemle. Szerkesztői subrosa.
Szerk.: M.B."
XIX_69_2_2_154; XIX_69_2_2_155; XIX_69_2_2_156; XIX_69_2_2_157; XIX_69_2_2_158; XIX_69_2_2_159; XIX_69_2_2_160; XIX_69_2_2_161; XIX_69_2_2_162; XIX_69_2_2_163 Újság Nagyvárad 1877 "Ibolyafüzér.
I. szám.
Tartalom: Egy látomás: Munkácsi. Birálás: Kertész. Magányban: Cichoriuni I.. Tárca: A csók (G. E. Lessing); A tizennegyedik órában (Auerbrand Ph. beszélje); Ilka emlékkönyvébe (Pislafy). Csarnok: Chopin; Jánoshoz (Kertész); Hozzá (Kertész); Nadálycsípések.
Szerk.: M.B."
XIX_69_2_2_164; XIX_69_2_2_165; XIX_69_2_2_166; XIX_69_2_2_167; XIX_69_2_2_168; XIX_69_2_2_169; XIX_69_2_2_170; XIX_69_2_2_171; XIX_69_2_2_172; XIX_69_2_2_173; XIX_69_2_2_174 Újság 1877. évi december 1. "Ibolyafüzér.
II. szám.
Tartalom: Miért dalolgatok: Munkácsi. Bírálás: Kertész. Tárca: A felelet; A remény; A colonne. Csarnok: Shopin. Nadálycsípések.
Szerk.: M.B."
XIX_69_2_2_175; XIX_69_2_2_176; XIX_69_2_2_177; XIX_69_2_2_178; XIX_69_2_2_179; XIX_69_2_2_180; XIX_69_2_2_181; XIX_69_2_2_182; XIX_69_2_2_183 Újság Nagyvárad 1876. április 15. "Koszorú. A ""Művelődjünk"" című önképzőkör közlönye. Szépirodalmi és ismeretterjesztő lap.
I. Évfolyam 5. szám.
Tartalom: A véres engesztelő nap: M. Br. Múzsámhoz: HZ. Sámson /humorisztikus és szatirikus beszéd/:HZ. Intelmi beszéd: DM. Hozzá: Nemó. Körünk ifjaihoz: HZ. Tartalom és kidolgozás: Alfonsó. A vándorsáska: N....y. Midőn öt voltam: Zulemától. Külföldi lant: Humor és Szatirikus csarnok: Epigrammák és gnómák: Irodalom és művészet: Humor rész: _ Szerkesztői mondani való.
Szerk.: M.B."
XIX_69_2_2_184 Borító Prózai dolgozatok felirattal
XIX_69_2_2_185; XIX_69_2_2_186; XIX_69_2_2_187; XIX_69_2_2_188; XIX_69_2_2_189; XIX_69_2_2_190; XIX_69_2_2_191; XIX_69_2_2_192; XIX_69_2_2_193; XIX_69_2_2_194 Szónoki műbeszéd "Felhívás a főgymnasiumi segélyegylet ügyében
Írta: Munk Bernát VIII. oszt. tanuló
""Szeresd felebarátodat, mint tenmagad!"" Nincs ennél fontosabb és igazabb követendő mondás. A segélyezés fontosságát írja le, valamint a vallásossá válás része is társai felemelése, az isteni parancs követése.
Értékelés a füzet hátulján: ""Szép és találó gondolatok s ezek folytán nem erőltetett érzelem jellemzik a dolgotatot, mely szerkezetében is megközelíti a mértéket."""
XIX_69_2_2_195; XIX_69_2_2_196 Levéltöredék Budapest 1880. 2/1. "Szeretett barátom! megszólítással
Az új eszmék terjedéséről, tudományos lelkesedésről, Simonyi Zsigmondról és a tőle kapott munkáról az akadémián, a Nyelvőr hasábján való megjelenéséről, leendő megjelenéséről az Akadémiai Kiadvány Nyelvtudományi Közleményében."
XIX_69_2_2_199 Levél Munkácsi Bernát levele professzorának, valószínűleg piszkozat, sok a javítás, átírás, a második oldalon valamilyen szakmai munkáról szól.
XIX_69_2_2_197; XIX_69_2_2_199 Borító oldal "II. Versek
vegyes költemények
szerelmi versek
fordítások
epigrammák"
XIX_69_2_2_200 Borító oldal "Szerelmi versek
a) népdal félék
1. Kivirított már az ibolya...
2. Szomorúan süvöltöz a hideg szél...
3. Letarolva fekszik már a rét
b) ódaszerűek
4. Egy érzelem...
5. Az ő betegésgekor
6. Epedés (szonett)
7. Csak jönne már
8. A legszebbhez
9. Merengés távoli kedvesemről (a ""Hajnal""-ban)"
XIX_69_2_2_201 Vers Grosz Rózának Nagyvárad 1877. augusztus 16. "Epedés
/sonett/
Kedvesét várja vissza, aki nélkül boldogtalan:
...""Miattad marja szivem a bubánat
Ne hagyjad oh! sokáig vérzeni
S jöjj csókjaiddal azt enyhíteni!"""
XIX_69_2_2_202; XIX_69_2_2_203 Vers Grosz Rózának Nagyvárad 1902. május "Csak jönne már.....
""Grosz Róza az anyjával nyáron 6 hétre fürdőre ment, visszatérését vártam nagy nehezen"""
XIX_69_2_2_204; XIX_69_2_2_205 Vers "Szomoruan süvöltöz a .....
""Képzeleti szerelem 1902""
Jelige: ""Akkor szép az erdő mikor zöld"""
XIX_69_2_2_206; XIX_69_2_2_207; XIX_69_2_2_208; XIX_69_2_2_209 Vers 1877. december 16. "A legszebbnek.
""Fischer Emma, később: Rosenberg spediteur neje
Sejtelme sem volt sem érdeklődésemről, sem e versről.""
Utóhang a legszebbhez"
XIX_69_2_2_210; XIX_69_2_2_213 Levél Munkácsi Bernátnak aláírás: Berokvits M. Kedves Barátom! megszólítással indít, és gratulál "verselő" tehetségéhez, és kéri, hogy ne csak rapszódiát írjon, mert túl szabályos a külalakja a versnek. Dicséri a szép gondolatokat, melyekből meg is jegyezte a legszebbet.
XIX_69_2_2_211; XIX_69_2_2_212 Vers Grosz Rózának 1877. május 6. Egy érzelem.....
XIX_69_2_2_214; XIX_69_2_2_215 Vers Grosz Rózának Nagyvárad 1877. augusztus 18. Letarolva fekszik.....
XIX_69_2_2_216; XIX_69_2_2_217 Vers Grosz Rózának 1877. május 24. Az ő betegségekor. "Grosz Róza beteg"
XIX_69_2_2_218; XIX_69_2_2_219 Vers Grosz Rózának 1902. május "Kiviritott már az.....
""Grosz Róza, kinek öccsét tanítottam
A közeledés nem ment tovább a köszönésnél.""
Jelige:""Jaj be hidegen fúj a szél"""
XIX_69_2_2_220; XIX_69_2_2_221; XIX_69_2_2_222; XIX_69_2_2_223 Vers Nagyvárad 1877. augusztus 20. "Ujdonsült költőinkhez.
""Mi ütött belétek
Hájfejű poéták...""
A kortárs költők hozzá nem értését írja le, hogy nem méltók a nagy elődökhöz és a ""lant tisztaságához"".
megjelent a ""külföldi lant"" c. részben."
XIX_69_2_2_224; XIX_69_2_2_225; XIX_69_2_2_226; XIX_69_2_2_227; XIX_69_2_2_228; XIX_69_2_2_229; XIX_69_2_2_230; XIX_69_2_2_231; XIX_69_2_2_232; XIX_69_2_2_233 Vers/levél Béla öcsémhez Augusztus 1. "első rész: Intelmeket intéz öccséhez: fiatal és tapasztalatlan, de lelkesedjen csak az eszmék iránt, írja meg, mit szíve diktál, Isten is sugall majd neki.
második rész: más verselés, külföldön tartózkodik és egy látomást fogalmaz meg versben Bernát, ahogy Béla öccse elkezdi a napot, üdvözli a reggelt, eszébe jut szülőhelye, családja és barátai. Váltás után egy légy történetét írja le, ami az orrára szállt: "" Dicsértessék orromnak Istene!"" Újabb váltás: szeresse a hazáját, szeresse magyarságát, majd jó kívánságokkal zárja költeményét/levelét."
XIX_69_2_2_234 Borító oldal "Vegyes költemények felirat

1. Lantomhoz
2. A tavaszhoz
3. Kossuth Lajoshoz (hazafias költ)
4. Dobó (történeti költ.)
5. Ujdonsült költöinkhez
6. Bordal
7. Búcsú (Parodia)
8. Béla öcsémhez (epistola)
9. Emléksorok I. M. barátomhoz
10. Miért dalolgatok (megjel. az ""Ibolyafüzér""-ben)
11. Egy látomás (hazafias köl.)
12. Klein Dávid barátom halálára"
XIX_69_2_2_235; XIX_69_2_2_236; XIX_69_2_2_237; XIX_69_2_2_238 Vers "Emléksorok I. M. barátomhoz
I. M.=Istvánffy Miklós, ""Éveken át padbeli szomszédom volt.""
Lelkét gyötrő kínról és szenvedésről szól. Szenvedés az élet, a halál a megnyugvás, és minden földi korlát megszűnik"
XIX_69_2_2_239; XIX_69_2_2_240 Levél Munkácsi Bernátnak aláírás: Berkovits Miklós Kedves Barátom megszólítás, szintén kért verskritika/elemzés (Emléksorok I. M. barátomhoz). Ennek értelmében karakterizálja Bernátot: túl idealisztikus, ami miatt költeményei pesszimisták, bár gyakran megjelenik a remény is, ami "inharmonicussá" teszi a költeményeket. Technikáját dicséri, összességében "ódai szárnyalásúnak" tartja a költeményét. Berkovits szerint I. M. nem fogja megérteni a költemény lényegét.
XIX_69_2_2_241; XIX_69_2_2_242; XIX_69_2_2_243 Vers Nagyvárad 1877. augusztus 15. "Bucsu. /Paródia/
""Bachus veled, lakom, ivók lakása...""
""A... mit ér, mit ér a ser nekem?
Csak bort kiván, borért hevül belem"""
XIX_69_2_2_244; XIX_69_2_2_245; XIX_69_2_2_246; XIX_69_2_2_247; XIX_69_2_2_248; XIX_69_2_2_249 Vers Nagyvárad 1877. szeptember 5. "Bordal
""Szinarany bort, szinarany bort
Hozzatok!
Vig kedvem van, mulatozni
Akarok...""
""S emeljük fel borkelyhünket
A honért...""
""Tettre szólit minden embert
Most a kor..."""
XIX_69_2_2_250; XIX_69_2_2_251; XIX_69_2_2_252; XIX_69_2_2_253 Vers "Dobó
""Pályamű az ifjú olvasókör által kitűzött ""Nedeczkyi Deák Album""-féle pályadíjra.
Jelige: ""Csak törpe nép felejthet ős nagyságot
Csak elfajult kor hős elődöket."" /Garay/
Dobó és Eger várának védőinek dicsőségét meséli el, és a török próbálkozásait."
XIX_69_2_2_254 Vers "Kossuth Lajoshoz
Vázolja, hogy minek kell bekövetkezni ahhoz, amit Kossuth megálmodott: hazaszeretet egységesítő ereje, falak omoljanak le urak és parasztok között..."
XIX_69_2_2_255 Vers "Lantomhoz
A költemények sokszínűségéről szól a vers: szerelmes versek, lelkesítő, boldog költemények, de a bú és keserűség is zengjen a műveiből."
XIX_69_2_2_256; XIX_69_2_2_257 Vers Klein Dávid halálára héber nyelven, kézzel íródott....
XIX_69_2_2_258 Borító oldal "Fordítások
1. Szózat a nemeslelkű magyar nemzethez (Denis után)
2. Merengés (Heine után)
3. Shakespeare ( Bunh Gerhardt után)
4. Prometheus (Göthe után)
5. Lycidas (Milton német fordítása nyomán)
6. A költészet szelleme (Mahlmann után) - Megjelent a ""Hajnal""-ban

Próza
I. A véres engesztelő nap (Koszorú)"
XIX_69_2_2_259; XIX_69_2_2_260; XIX_69_2_2_261; XIX_69_2_2_262 Vers fordítás 1876. március 21. "Szózat a nemeslelkű magyar nemzethez
Leírás az országról, a királyi székhelyről, Mária Teréziáról, aki az országba menekült, a magyarok védelmét kérve fiával együtt."
XIX_69_2_2_263 Vers fordítás "Merengés
A múlt és a messzeség feletti merengésről, a sivár jelenről szól."
XIX_69_2_2_264 Megjegyzések "Tamáshoz!
Mindenki elalszik mondandóján, mert unalmas.
Ferihez!
Szerénységét hangoztatja, ami miatt nem az.
Mariról
Elájul, hogy segítsenek rajta, de nem segít neki senki."
XIX_69_2_2_265; XIX_69_2_2_266 Fordítás Budapest 1879. augusztus 2. Prometheusz
XIX_69_2_2_267; XIX_69_2_2_268; XIX_69_2_2_269; XIX_69_2_2_270 Fordítás Nagyvárad 1878. április 17. "Shakespeare
Shakespeare munkásságának sokszínűségét és tehetségét dicsérő mű."
XIX_69_2_2_271; XIX_69_2_2_272; XIX_69_2_2_273 Fordítás Lycidas /töredék/
XIX_69_2_2_274; XIX_69_2_2_275; XIX_69_2_2_276 Füzetborító, elemzés 1877 "Shakespeare Lear király című tragédiájának széptani elemzése
Irta: Munk Bernat
VII. oszt. tanuló
megjegyzés: ""Agáczy Norbert tanáromnak e dolgozat végére tett ""Éljen!"" szava és ""jeles"" osztályzata volt a legnagyobb hatással arra, hogy a magyar irodalom tanulmányára szenteltem magamat. Ez a kitűntetés nagyra emelte önbizalmamat."""
XIX_69_2_2_277 Füzetlap "I.
Társulati élet
1. Értesítés arról, hogy at ""Ifjúsági olvasókör"" (Berkovits Miklós köre) rendes taggá választott 1876 január havában
2. Értesítés arról, hogy a nagykárolyi ""Petőfi-kör"" kültaggá választott 1878. július 3-án"
XIX_69_2_2_278; XIX_69_2_2_279 Az Ifjusági olvasó kör jegyzőjének levele Munkácsi Bernátnak Nagyvárad 1876. július 25. A kör rendes tagjai közé felvették őt, mely értelmében 3 héten belül meg kell ejtenie a székfoglalóját.
XIX_69_2_2_280 A nagykárolyi Petőfi-kör levele Munk Bertalannak Nagykároly 1878. július 3. Bródi Vilmos ajánlására vették fel kültaggá Bernátot, melynek értelmében remélik, hogy a kört és Koszorú című lapját is támogatni fogja munkásságával.

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Conditions governing reproduction

Language of material

Script of material

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Notes area

Access points

Subject access points

Place access points

Name access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Rights area

Digital object metadata

Media type

Mime-type

unknown

Filesize

16.2 KiB

Uploaded

May 12, 2021 10:27 AM

Digital object (Master) rights area

Accession area

Actions