Places - Budapest

A Hajdúnánási Zsidó Tanács iratai

Meghívó a Hajdúnánási Zsidó Tanács tagjainak a Tanács április 10-i gyűlésére, A Hajdúnánási Zsidó Tanács levele a Központi Zsidó Tanácsnak a német hatóságok által elrendelt összeírással kapcsolatban, 1944. április 11. Levelezés a Hajdúnánási és a ...

Reference code

HU HJMA X-94-11-1

Date(s)

 • 1944 (Creation)

Level of description

File

A PIH beadványa a miniszterelnöknek

Hitközség Elöljárósága Bethlen István miniszterelnöknek: A numerus clausus ellen, 1925. november 22.

Reference code

HU HJMA XX-J-1

Date(s)

 • 1925 (Creation)

Level of description

File

Állásfoglalás a zsidótörvény ellen

A magyar szellemi élet vezetőinek állásfoglalása a zsidótörvény ellen, 1938. A sajtóban megjelent aláírások

Reference code

HU HJMA XX-J-3

Date(s)

 • 1938 (Creation)

Level of description

File

Budapesti zsidók összeírása

Reference code

HU HJMA XVIII-2-3

Date(s)

 • 1945-1946 (Creation)

Level of description

Series

Cionista mozgalommal kapcsolatos iratok

A császári és királyi kabinet üdvözlő távirata a cionista rabbik pozsonyi kongresszusára; 1903.(2/4) Ügyészségi Feljelentés a Budapesti Magyar Cionista Egyesület nevében az Új Lap című napilapban elkövetett cselekmények miatt; 1903, június 5. Töre...

Reference code

HU HJMA XIX-400-2

Date(s)

 • 1903-1941 (Creation)

Level of description

File

Családi sírboltok nyilvántartása

Reference code

HU HJMA XIII-9-1

Date(s)

 • 1897-1993 (Creation)

Level of description

Item

Déry Endre hagyatéka

Boríték: Népgondozó Hivatal Deportáltakat Gondozó Ügyosztály – ügyiratok Kormányrendelet az „elhagyott javak kormánybiztossága” felállításáról, Debrecen, 1945. március 10. Belügyminisztériumim engedély szabadon utazáshoz, Deberecen, 1945, április ...

Reference code

HU HJMA XIX-159

Date(s)

 • 1944 (Creation)

Level of description

Subfonds

Díszoklevél

Az V. kerület választóinak felirata képviselőjükhöz, Wahrmann Mórhoz

Reference code

HU HJMA XIX-409-1

Date(s)

 • 1882 (Creation)

Level of description

Item

Főkönyv

Reference code

HU HJMA IX-25-1

Date(s)

 • 1940 (Creation)

Level of description

Item

Gobbi Ede emlékeztetője

Gobbi Ede két oldalas gépelt dokumentuma saját háború alatti tevékenységéről, évszám nélkül

Reference code

HU HJMA XX-M-2

Date(s)

Level of description

File

Haláleset bejelentések A-B

Ágfalván elhunytak névjegyzéke, 1945. szept. 23. – 1 pag. Ágfalván elhunyt munkaszolgálatosok névjegyzéke, 1945. okt. 6. – 1 pag. Ágfalván elhunytak névjegyzéke, Soproni Zsidó Bizottság közlése, 1945. okt. 29. – 11 pag. Ágfalván elhunyt deportált,...

Reference code

HU HJMA XX-C-4-1

Date(s)

Level of description

File

Halmos Edit és Nyeste Kálmán búcsúlevele

Halmos Edit és Nyeste Kálmán búcsúlevele, 1944. május 14. Kozák László és Lorán Lenke levele Landeszmann Györgynek, a Magyar Zsidó Levéltár igazgatójának, melyben elküldik a levelet és ismertetik a körülményeket, 1985. január 9.

Reference code

HU HJMA XX-Q-5-3

Date(s)

 • 1985 (Creation)
 • 1944 (Creation)

Level of description

File

Klauber Károly családjának iratai

Spitzer Márk és Braun Sáli házassági akvi bejegyzés másolata, 1939 (1853) Spitzer Márton (azonos) halotti akvi bejegyzés másolata, 1939 (1861) Kunovits Miksa és Spitzer Karolina házassági akvi bejegyzés másolata, 1939 (1883) Bikur Holim nyugtája K...

Reference code

HU HJMA XIX-300

Date(s)

 • 1939-1984 (Creation)

Level of description

Subfonds

Központi Zsidó Tanács iktatókönyve

Zsidó Tanács iktatókönyve: 6214 ügydarab (1944. április 7 – november 2)

Reference code

HU HJMA XX-A-1-1-d

Date(s)

 • 1944-04-07-1944-11-02 (Creation)

Level of description

File

Központi Zsidó Tanács vegyes iratok 1

A Zsidó Tanács levele egy nem azonosított (talán: belügy?) miniszternek a deportált zsidóknak nyújtandó támogatásról, 1944. augusztus 1. A Zsidó Tanács kérése a Nemzetközi Vöröskereszthez, melyben az internálótáborokról kérnek információt, 1944. a...

Reference code

HU HJMA XX-A-1-1-a

Date(s)

 • 1944 (Creation)

Level of description

File

Központi Zsidó Tanács vegyes iratok 3

A védett gettó térképe, 1944. (65.1059) Jelentés a Wesselényi utca 37. alatti zsidó kórház főorvosától egy német egyenruhások által elkövetett betörésről, 1944. december 30-án Gelléri Miklós zsidó tanácsi igazolványa "Itt nem laknak zsidók" ház...

Reference code

HU HJMA XX-A-1-1-c

Date(s)

 • 1944-1945 (Creation)

Level of description

File

Központi Zsidó Tanács vegyes iratok: Napi igénylések

Német és magyar szervezetek (Magyar Királyi Államrendészet, Sondereinsatzkommando Eichmann, Höhere SS und Polizeiführer, Befehlshaber der SIPO und des SD, Sonderstab SS FHA) napi igénylései a Központi Zsidó Tanácshoz különböző tárgyak és szolgálta...

Reference code

HU HJMA XX-A-1-1-b

Date(s)

 • 1944 (Creation)

Level of description

File

Levelezés 1945-1949

A Zsidó Világkongresszus Magyarországi Tagozata Statisztikai Osztályának levelezése: A Zsidó Világkongresszus londoni irodája, Munkaszolgálatosok Országos Szövetsége, Országos Zsidó Segítő Bizottság, American Jewish Joint Distribution Committee, H...

Reference code

HU HJMA XVIII-2-2-1

Date(s)

Level of description

File

Levelezési könyv

Reference code

HU HJMA IX-7-1

Date(s)

 • 1926 (Creation)

Level of description

Item

Magyar Izraeliták Országos Szervezetének Iratai

1 Az Izraelita Országos Gyűlés elé terjesztett kiegészítő szabályzat indoklása; 2 Az Izraelita Országos Gyűlés ügyrendje; 3 Az Izraelita Országos Gyűlésjegyzőkönyve, fotók; 4 A Magyar Izraeliták Országos Szervezetének szabályzata; 5 A Magyar Izrae...

Reference code

HU HJMA XV-XXXIII-6-1

Date(s)

 • 1934 - 1952 (Creation)

Level of description

Subseries

Memorial du Martyr Juif Inconnu-vel kapcsolatos iratok

34. doboz: MIOK-iratok a párizsi holokauszt-emlékművel kapcsolatban (1956) 820: MIOK 1956-os felmérés a vidéki zsidóság holokauszt alatti emberveszteségeiről és anyagi kárairól 37: MIOK vegyes iratok, főleg levelezés vidéki hitközségekkel (1956) +...

Reference code

HU HJMA VI-6-1

Date(s)

 • 1956 (Creation)

Level of description

Series

MIOI iktatókönyve 1871-1874

Iktatószámok: 1-2000

Reference code

HU HJMA V-1-1

Date(s)

 • 1871-1874 (Creation)

Level of description

Item

MIOI Memoranduma a zsidótörvény ellen

A MIOI memoranduma az első zsidótörvény ellen, 1938. Kézirat

Reference code

HU HJMA XX-J-4

Date(s)

 • 1938 (Creation)

Level of description

File

Népbírósági ítélet

A Budapesti Népbíróság felmentő ítélete Dudás Károly, a Duna Repülőgépgyár volt parancsnoka ügyében, 1945. november 15.

Reference code

HU HJMA XX-L-6

Date(s)

 • 1945 (Creation)

Level of description

File

Név-regiszter

Reference code

HU HJMA XIII-9-2

Date(s)

 • 1968-1971 (Creation)

Level of description

Item

Ocskay Lászlóra vonatkozó dokumentumok

Belügyminisztériumi igazolások, hogy nevezett a 101/359-es (ruhagyűjtő) században dolgoznak (1944. április-október) Tanúvallomások Ocskay László embermentő tevékenységéről Újságkivágatok, cikkek Ocskay tevékenységével kapcsolatban

Reference code

HU HJMA XX-Q-3-1

Date(s)

Level of description

File

Ozoray Imre iratai

Dokumentumok Ozoray Imre ezredes embermentő tevékenységével kapcsolatban (1985): Ozoray által megmentett zsidók nyilatkozatai, Ozoray Imre nővérének nyilatkozata, az Ozoray által megmentettek listája

Reference code

HU HJMA XX-Q-5-1

Date(s)

 • 1985 (Accumulation)

Level of description

File

OZSSB Szeretetotthon emlékkönyve

Reference code

HU HJMA IX-24-2

Date(s)

 • 1946 (Creation)

Level of description

Item

Sándor Pál iratai

Születési anyakönyvi kivonat az Ipolysági Status Quo Izr. Hitközség anyakönyvéből – Büchler Herman 1848. Apja: Büchler Jakab, anyja Wellesz Ida. (11) Terménybizományi Iparjegy Schlesinger Mór részére – Pest, 1871, aug. 19. (13) Honvéd Végelbocsátó...

Reference code

HU HJMA XIX-391

Date(s)

 • 1848-1965 (Creation)

Level of description

Subfonds

Schrecker Gábor

Szül. akvi kivonat, Sch. G., 1911, Budapest BTE korcsolyabérlet – arcképes, 1927/28 Útlevél Schrecker Gábor névre, 1935-1937 Állampolgársági bizonyítvány, 1939 július 6 + 1 db másolat Tanúsítvány kivételezettségről, 1939. október 13. 2 db Zsoldkön...

Reference code

HU HJMA XX-F-26

Date(s)

 • 1911-1952 (Creation)

Level of description

File

Stern Samu nyilatkozata

Stern Samunak, a Központi Zsidó Tanács vezetőjének nyilatkozata Mester Miklós volt vallás- és közoktatásügyi államtitkár háború alatti tevékenységéről. 1945. február 14.

Reference code

HU HJMA XX-M-1

Date(s)

 • 1945 (Creation)

Level of description

File

Váci úti temető sírhelynyilvántartása

Sírhelynyilvántartás - benne jelölve a temető felszámolásakor a Kozma utcai temetőbe átvitt sírokat is. A végén az Aréna úti régebbi temetőből a Váci útra áthantoltakra vonatkozó adatokkal. Moritz Braun, szépírástanár, Pest (címlap) Mordeháj Poll...

Reference code

HU HJMA XIII-7-1

Date(s)

 • 1853-1910 (Creation)

Level of description

Item

Vass Zoltán miniszterrel folytatott levelezés 1948-1951

Reference code

HU HJMA XV-XXXIII-5-a-1-13

Date(s)

Level of description

File

Vendégkönyv

Reference code

HU HJMA VIII-3-2

Date(s)

 • 1878-1951 (Creation)

Level of description

Item

Zsidó Tanács felelőssége / Fisch-Munkácsi ügy

Fisch Henrik vádirata a Zsidó Tanács, és Munkácsi Ernő ellen, melyben vizsgálóbizottság felállítását kéri, 1948. január 29. Stöckler - Fisch levelezés, 1948 Pető Ernő, a Zsidó Tanács volt tagjának kézirata a németekkel való kollaborálás vádja el...

Reference code

HU HJMA XX-L-10

Date(s)

 • 1948-1958 (Creation)

Level of description

File
Results 1 to 37 of 37
results per page