View archival description

Subfonds 400 - Bettelheim Samu hagyatéka
Reports

Part of XIX. Személyes hagyatékok

Identity area

Reference code

HU HJMA XIX-400

Title

Bettelheim Samu hagyatéka

Date(s)

  • 1829-1944 (Creation)

Level of description

Subfonds

Extent and medium

2 doboz iratanyag,

Context area

Name of creator

Bettelheim Samu (1873-1942)

Biographical history

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Content and structure area

Scope and content

Iratcsomó 1: Családi iratok, levelek
1. Német nyelvű utazási okmány a császárság területére; 1829. Július 29. A hátoldalán az utazások pecsétjével
2. Bettelheim Lipót (Pozsony, 1907) arcképes igazolványa; Bp. 1938. július 11.
3. Váltó 800 koronáról Herzog Miksa és társai javára; 1900. július 19.
4. Céges papír: A Szatmári Gőzmalom társulat és Czeglédi Hengermalom Rt. vezérképviselete, Bettelheim Samu - Pozsony; 1915. augusztus. A hátoldalán családfa töredék
5. Állampolgársági igazolvány HERCZOG Anna (1896, június 30. Tab) részére; 1942. november 22.
6. Büntetőfeljelentés Lakatos Gézáné Nagyfuvaros u. 2/b. 1/13. lakos ellen a világítási tilalom megszegése miatt; 1944. augusztus 24.
7. Géppel írt levéltöredék Bettelheim (Anna, Oscar?) szüleinek 1940. aug. 4. New York; 1939. okt. 23; 1940. március 15.
8. Bettelheim Anna angol nyelvű jegyzetei a Shakespeare utáni korszak dráma irodalmáról;
9. Bettelheim Anna tanulmány töredéke
10. Szerén néni fényképei
11. Németh Mária (1927, Csákvár) Szabaduló levele 1940. július 13.
12. Levelezőlap Osnabückből Natalie Bettelheimnek, 1947. május 22.
13. Levelezőlapok
14. Samuel Bettelheim fényképe, mint a Csehszlovák Zsidók Egyesülete Amerikában szervezet elnöke; In: Souvenir Journal Federation of Hungarian Jews in America, 1924. március 5.
15. Klein József gödöllői rabbi igazolása Herczog Irma (Herczog Adolf és Lipschitz Fáni lánya) hit és erkölcstani vizsgájáról, 1817. május 31.
16. Házassági igazolvány Halpern Sali (Bialistok) és Lipschitz Lipót (későbbi abaújszántói rabbi) 1859. év elején házasságot kötöttek; Abaújszántó, 1910. március 31.
17. Levél Lipschitz Leopold rabbinak, 1895. július 11. Marénes Levy
18. Géppel írott német nyelvű levél; New York, 1940. január 16.
19. Két héber nyelvű irat
20. Vázsonyi Vilmos Lipschitz Lipótról az Egyenlőség 1925. július 25-i számában; 3. p.
21. Német nyelvű levél Madame Lipschitznek, Budapestre 1897.október 3. Dr. Rabinowitz; Happern;
22. Német nyelvű levél Lipschitznének Varsóból, Maurycy Bartmantól Karlsbadba; 1899, július 21.
23. Karlsbadi receptek
24. Salamon Lipschitz orosz és német nyelvű születési igazolványa, 1897. május 11. Kowno, Rabbi Schnittkind;
25. Események listája 1882-1883.
26. A Balaton. Vers.
27. Hej Istóczy azt üzente – vers
28. A pók versenye - Tompa Mihály verse
29. A szenvedőkhöz – vers
30. Leopold Lipschitz névjegykártyája
31. Névjegykártyák
32. Leopold Lipschitz és Rézi Teitelbaum német nyelvű házassági anyakönyvi kivonata; Mád, 1857. május
33. Bettelheim Samu enenu. Temetéséről 1942 telén.
34. A Magyar Cionista Szövetség részvétnyilvánító levele Bettelheim Leónak édesapja elhunyta alkalmából; 1942. február 26.

Iratcsomó 2. Cionista iratok, levelek
1. Jegyzőkönyv a pozsonyi Ahamat-Zion Eylet 1918. június 22-i rendkívüli közgyűléséről; Aláírások;
2. Kézzel írott jegyzőkönyv a budapesti Windsor Kávéházban tartott alakuló ülésről; 1914. május 7; A Palesztinát Támogató Egylet elnökévé Bettelheim Samu főszerkesztőt választották;
3. Herzl cikke a Zsidó Néplapban; 1904, április 15.
4. A császári és királyi kabine üdvözlő távirata a cionista rabbik pozsonyi kongresszusára; 1903.
5. A Magyar- és Erdélyországi autonóm orthodox izraelita hitfelekezet közvetítő bizottsága által kiküldött másolat Az izraelia hitközségek ügyeiről 1888. június 24-én a VKM által kiadott 1191. szabályrendeletről; 1890. november 10.
6. Bettelheim Samu német/jiddis szócikke Herzl Tivadarról
7. Samuel Bettelheim, president of the Federation of Hungarian Jews in America - Massmeeting 1916. november 30, New York.
8. A Kongress Israelitische Religionsgemeinde, Bratislava német/jiddis levele Samuel Bettelheimnek; 1933. január 18.
9. Ligah Lömaan Etrc Jiszrael Haovedeth - A Dolgozó Palesztina Magyarországi Blokkja felhívása adománygyűjtésre, 1940. április
10. Értesítés a Magyarországi Cionista Szervezet 1912. október 27-i konferenciájára érkező és előadást tartó Sermarja Lewinről; 1912. október 16.
11. A Magyar Cionista Szövetség levelei a szervezet archívumának létrehozásáról; 1938-41.
12. Ügyészségi Feljelentés a Budapesti Magyar Cionista Egyesület nevében az Új Lap című napilapban elkövetett cselekmények miatt; 1903, június 5. Töredék.
13. Zionistisches Centralbureau német/hjiddis levele Berlinből a pozsonyi intézetnek; 1913. április 8.
14. Tonis Rittenberg angol nyelvű levele New Yorkból; 1939. Július 31.
15. Samuel Buchler rabbi német/jiddis levelei New Yorkból, People’s Synagoge; 1911; 1915;
16. Nathan Kraus angol nyelvű levele New Yorkból, a Temple Emanu-El zsinagógából; 1925. január 4.
17. Fábián Béla országgyűlési képviselő levele; 1928. május 5.
18. Dr. Friedmann német/jiddis levele - dátum nélkül
19. Wolf Pappenheim német/jiddis levele Bécsből - dátum nélkül
20. Jacob Hoffmann rabbi német/jiddis levele 1909. szeptember 26. Kostel
21. Töredék angol nyelvű periódikából

Iratcsomó 3: Beszédek, tanulmányok - kézírással
1. Az erény jutalma
2. Az önzetlenségről
3. A nemzeti nyelvről
4. A nemzeti összetartozásról
5. A családi erkölcsről
6. Az emberi dolgok viszontagságairól
7. Szabadság, testvériség, egyenlőség
8. Héber nyelvű írások
9. Német/jiddis nyelvű írások, beszédek 9-60.

L1_D2_14
Iratcsomó 1: Levelezés Paul Wittgensteinnel családfa-kutatás ügyében
1. Paul Wittgenstein német nyelvű levelei 1927-1936. Családja múltjának felkutatására.
2. Bettelheim válaszai - családfák
3. Tollrajzok - Bettelheim?
4. Levi Kallimus családfájának megrendelése - Bernhard Mandel, Budapest, Rózsa u. 7. 1928. január 4.

Iratcsomó 2: Bettelheim Samu szerkesztői tevékenysége
1. Előfizetői felhívás a Judaica történelmi, irodalmi és művészeti folyóirathoz;
2. Aláírásgyűjtő ív Bettelheim Sámuel 3 kötetes életmű kiadásához
3. Ungerlandische Jüdische Zeítung 1912. Szerk: Bettelheim Samu - tartalomjegyzék; Róth M. Dávid előfizetési űrlapja;
4. Ungerlandische Jüdische Zeitung 1914. Peszah. Szerk: Bettelheim Samu.
5. Das Jüdische Magazin, Szerk: Béla Pollak; 1929.
6. R. Grinberg német/jiddis levele; 1939.
7. Előfizetői felhívás a Budapest zsidósága a múltban és jelenben című kötethez; A hátoldalán Bettelheim rajzai;
8. Jüdisches Jahrbuch für die Slovakei 5700 (1939-40). Szerk: David Gross; magyarországi képviselőség: Bettelheim Samu; 5701; 1941.
9. Jászi Oszkár köszönő levele a Huszadik Század folyóirattól; 1917. július 26. aláírás;
10. A Zentralorgan der Zionischen Bewegung német/jiddis nyelvű köszöntő levele; Di Welt, 1909. január 13.
11. Agudas Jisroel német/jiddis levele New Yorkba, 1926. június 18.
12. Borisz Alekszandrovics Goldberg német/jiddis levele Wilnából; 1911. május 28.
13. Német/Jiddis levelezőlapok a szerkesztőségekbe
14. Reb Michoel Kunstadt: Zu Alt-Pressburg; in: Jüdisches Famielinblatt 22. 343.
15. Ubersetzung aus dem Russischen - kézírással
16. Jiwobleter - The monthly of the Yiddish Scientific Institute, Wilno - 1938. - tartalomjegyzék;
17. Jüdische Presszentrale Zürich; 1929, szerk: Oscar Grün
18. Oscar Grün levele, 1925. november 24.
19. Jüdische Presszentrale Zürich német/jiddis levelei Bettelheim Samunak 1929-1930.
20. A Kirjath Sepher - A Quarterly Bibliographical Review igazgatója, Hugo Bergman megrendelést visszaigazoló, angol nyelvű levele; 1927. febr. 22.
21. Singer Tamás német/jiddis levele Szabadkáról; 1915. január 27.
22. A. Tanzer rabbi német/jiddis levele; Göppingen, 1914. január 2.
23. Kelemen Sándor levele, Szatmár, 1912. augusztus 13.
24. Georgina Schüple német/jiddis levele, Pozsony, 1917. dec. 17.
25. Előfizetők német/jiddis levelei
26. Die Freistatt Alljudische Revue német/jiddis levele Eschweilerből; 1914. március 23.

Iratcsomó 4: Kereskedelmi kapcsolatok, számlák 1939. december
1. Keresztény Szappaniparosok Nyersanyag Ellátó Szövetkezete; Bp. Olaj;
2. Halpern Károly cég; Bp; Olaj
3. Savoly Illatszer és Pipereszappan Gyárai; Bp; olaj
4. Schweitzer Ármin szappanüzeme; Komárom; olaj
5. Balassa Manó és Fia; Bp;
6. Bauer Lajos és Testvére, Bp;
7. Adler H. Ásványőrlő és festékárú Bp; olaj
8. vitéz dr. Lázár és dr. Ogner cég, Újpest; olaj
9. Hápé szappanüzem; Szeged olaj
10. Antónia Szappan és Vegyiáru Gyár; Bp;
11. Szabolcsi Olajmagfeldolgozó Vállalat; Anarcs; olaj
12. Joseph Barondess levele; New York; 1923. Aug. 15.
13. Heller Lipót - Budapesti Auth. Orth. Izr. Jitk. Budai Rabbisága
14. Blum Adolf; Bp;
15. Hollán Ernő; Bp;
16. Kellner Ilka; Bp;
17. Hercegprímási Uradalom; Érsekújvár;
18. Műszaki Anyagárugyár Bp; olaj
19. Galambos Károly cég; Szolnok, olaj
20. Mautner Ödön, Weiss Manfréd, Csepel, olaj
21. Lehöcs János, Pécs; olaj
22. Pesti Magyar kereskedelmi Bank; Bp.
23. W. Atlee Burpee Co; Philadelphia
24. Samenabteilung der Österreichischen Landwirtestelle; Wien
25. Tátl. Firma Pierackigo; Varsó
26. Albrecht Hoch; Berlin
27. Gebrüder Dippe A.G.; Heinrich Mette &Co, Quedlinburg, Deutschland
28. Ernst Schneider Komm. Gas; Quedlinburg, Deutschland
29. A/B L. Dachnfeldt’s Fröhankel; Halsingborg, Sweden
30. W.W.Johnson &Son Ltd; Boston
31. J.E.Ohlsens Enke, Kopenhagen;

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Conditions governing reproduction

Language of material

Script of material

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Notes area

Access points

Subject access points

Place access points

Name access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Rights area

Accession area

Actions