Benoschofsky Imre iratai Benoschofsky Imre Benoschofsky Imre Iratcsomó 1: Benoschofsky Imre órafüzete 1937/38; Óravázlatok Iratcsomó 2: Isten kertje – bibliai mesék 1. Ádám és Éva Isten kertjében 2. Noé története 3. Bábel tornya 4. Mesék az őseinkről 5. József története 6. Kivonulás Egyiptomból 7. Isten törvényei 8. Az igazi ország határán 9. Gideon 10. Mese a vaserős Sámsonról 11. Sámson és Delila 12. Az első király 13. Bölcs Salamon 14. A jeruzsálemi templom 15. A legszebb ima; Áv hó 9-ike 1951. 16. Mese Illés prófétáról 17. Ez az utolsó mese 18. A Biblia poézise és a mai napjaink Iratcsomó 3: Hitközségi ügyek 1. Ketuba – Óbuda, Slomo Zelman(?) ben Josef és Hermelka Michael bat Meszek (?) 2. Magyar Izraeliták Pártfogó Irodája Steiner Erzsébet, Fülöpszállás iparügye 1943. Benne: Iparigazolvány (varrónő) 1925; Steiner Erzsébet születési és halotti anyakönyvi kivonatai, búcsúlevele öngyilkossága előtt; Állampolgársági igazolvány 1939. Steiner Erzsébet orvosi receptjei 1940-1943, Benoschofsky Imre levelezőlapja; Levélpapír: Erdély visszatért 1940. augusztus 30 postabélyegzővel. 3. Budai körzet levele Benoschofsky Imre vezető főrabbinak 1959. aláírások! 4. B.I. fotója izraeli lapban; Fotó hitközségi vezetőkkel Vida Sándor sírjánál 5. Amerikai zsidó látogatók Magyarországon 6. Curriculum Vitae Benoschofsky Imre 1966. II. 6. 7. Igazolások tanítványai szüleinek hittanóra látogatásról 1958. 8. Jelentés az Országos Rabbitestület 1969. jan. 29-i üléséről 9. Chomec adásvételi szerződés 10. Állami Egyházügyi Hivatal 11. Hirschler Pálról 12. Kivonat a Budapesti Izraelita Hitközség születési jegyzékéből űrlap 13. Határozat kiskorú Timár Éva vallásváltozatásáról 1941. – Az irat hátlapján Leo Boeck 80 éves – kézirat 14. BIH Óbudai körzet 15. BIH Kőbányai körzet 16. BIH 17. Határozati javaslat a felszabadulás megünnepléséről 18. BIH Hegedűs Gyula utcai körzet - Előadássorozat 1961 19. Gyülekezetünk dolgozói 20. Zsidó közélet szereplői 21. Zsidó művészek, tudósok 22. Jubileumi beszéd a magyar állam és a zsidó felekezet egyezményének aláírására 1968. 23. Közgyűlési beszéd 24. A hívő zsidóság politikai irányvonala – 1978 25. Jelentés a Budapesti Izraelita Hitközség 1968. második félévéről 26. Előadás a Bethlen téri körzetben – Zsidó hagyományok és a modern élet összefüggése 27. Az Országos Rabbiképző Intézet Könyvtáráról 28. Közgyűlési jegyzetek 1947-ből 29. Hitünk - Hazánk Iratcsomó 4: Levelezés 1. Külföldi levelek 2. Családi levelek 3. Köszöntő levelek a hatvanadik születésnapra 1963-ban 4. Fotók, Benoschofsky Imre névjegyei; levél fogalmazvány édesanyjának 5. Simon Zsuzsa levele – Belvárosi Színház 1948. 6. Névjegyek 7. Reprodukciók Prágából 8. Távirat Bereczky püspök halálára Iratcsomó 5: Kéziratok 1. Korrektúrák 2. Stumm tábornok behatol az Állami Könyvtárba 3. A magyar zsidók története 1867-1919 4. Lektori Jelentés Karsai Elek Vádirat a nácizmus ellen című dokumentumkötetéről 5. Korrektúra töredék Iratcsomó 6: Beszédek 1. A magyar zsidóság helye a népi demokráciában 2. Rendkívüli államsegély a magyar zsidóságnak 3. Vallási szertartási beszédek 4. Német nyelvű beszédek 5. Temetési beszédek 6. Benoschofsky Imre székfoglaló beszéde 7. Beszéd az Országos Béketanács ülésén 8. Angol nyelvű beszédek 9. Emlékbeszéd 1848. 10. Vallási reformok 11. Rádióbeszéd Iratcsomó 7: Nemzetközi kapcsolatok 1. Romániai Zsidók szövetsége, Bukarest, 1968 2. World Council of Synagogues 3. ZSVK – Értékelés a ZSVK 1966. decemberi üléséről 4. Weis Pál levele Panamából 5. Beszéd a Bécsi Zsidó Hitközségben 6. Jewish Historical Monuments in Dubrovnik; 7. Beszéd a Louvre-ban - németül 8. Director of Jewish Family Service, Miami 9. Sós Endre levele a ZSVK Magyarországi Irodájának bezárásáról 1960. július 24. 10. Sós Imre MIOK elnök levele Balatonfüredre a ZSVK kapcsolatokról 1957. 11. The Wiener Library London kiadványcsere ajánlata, 1960. Mosonyi Gertrúd 12. Claims Conference látogatás; Vádirat.. kötetek interpretálása Benoschofsky levelében 13. Stockholm Iratcsomó 8: Régi hitközségi személyi dossziék borítói Iratcsomó 9: Tanítás 1. Emléklap Savuot ünnepén 5711-1951 2. Rabbik 3. Löw Immánuelről Szegeden 4. Karitatív intézmények 5. Tanítványok gratulációja Benonak 6. Óravázlatok, jegyzetek 7. Óravázlatok, jegyzetek 8. Bölcs Salamon és az állatok 9. Zsidóságunk – tanterv - Kit tartunk zsidónak? 10. Az első király 11. Óda a IV. osztályhoz 1958-59 12. Előadásvázlat 13. Előadásvázlat – Jeruzsálem pusztulása 14. Előadásvázlat 15. Előadásvázlat 16. Mi a dogma? 17. Metafora kísérletek írni még nem tudó gyerekekkel 18. Diákok dolgozatai 1950. dec. 29. – Izsák Dénes, Schwarcz Tibor, Schwartz Sámuel, Brach Dénes, Guth István, Eisch Ábrahám, Gleichmann Ervin, Weisz Dávid. Hochberger László; Klein György; Engel József 19. A zsidóság tanításának forrásai Iratcsomó 10. Tanulmányok 1. Thomas Mann útja Józseftől a Faustusig 2. Tanulmánytöredék 3. Tanulmánytöredék 4. Tanulmánytöredék 5. Tanulmánytöredék 6. Versek 7. Solem Aléchem napok Budapesten 8. Ezékiel próféta könyvének XXXVII. része 9. A megszentelt élet 1937-00-00/1970-00-00 iratok https://archives.milev.hu/index.php/benoschofsky-imre-iratai;dc 339 https://archives.milev.hu/index.php/magyar-zsido-leveltar;isdiah HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár