XXXIII-4-a American Joint Distribution Committee Magyarországi Képviseletének iratai HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
2015-08-23
Generated by qubit 1.2 2021-05-06 22:40:UTC English
American Joint Distribution Committee Magyarországi Képviseletének iratai HU HJMA XXIV-A-XXXIII-4-a 1945 - 1952 American Jewish Joint Distribution Committee 14 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Hungarian

http://archives.jdc.org/

a.) Az AJDC magyarországi képviselete vezető szerveinek iratai<br /> b.) Az AJDC Központtal kapcsolatos iratok <br /> c.) levelezés<br /> d.) Az Egészségügyi Igazgatóság iratai <br /> e.) A szociális munkával kapcsoaltos iratok <br /> f.) Az AJDC MAgyarországi KÉpviseletének intézményei <br /> g.) Az AJDC Munka és Üzemszervezési Csoportjának iratai<br /> h.) Gyógyszerügyek, gyógyszerellátás <br />

American Jewish Joint Distribution Committee

MOL 2000

MOL mikrofilm

kutatható

raktári jegyzék

Látványraktár1 L1_H1_13 Az AJDC magyarországi vezető szerveinek iratai 1 1945-1952 American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete American Jewish Joint Distribution Committee HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

1 Az AJDC Magyarországi Bizottságának ülésjegyzőkönyvei 1945-1950<br /> 2 Az AJDC Egészségügyi Orvosbizottság jegyzőkönyvei 1948<br /> 3 A Medical Advisory Committee ülésjegyzőkönyvei 1949<br /> 4 AJDC és a PIH vezetőinek nyilatkozata 1945<br /> 5 Információk a gazdasági főtanáccsal tárgyalandó ügyekről 1948<br /> 6 Az AJDC szervezetével, működésével kapcsolatos iratok 1945-1952<br /> 7 Ösztöndíj ügyek 1948-1949<br /> <br /> <br />

American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete American Jewish Joint Distribution Committee

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_14 Az AJDC Központtal kapcsolatos iratok 2 1946-1951 American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

8 Javaslatok az AJDC Országos igazgatók párizsi konferenciájára 1948<br /> 9 AÍ zsidó egészségügyi és orvosi munka Európában 1948<br /> 10 Az AJDC rehabilitációs tervei, gazdasági kérdések 1948<br /> 11 A Medical Department tájékoztatói, tájékoztató jelentései 1948<br /> 12 A Medical Department párizsi központjának havi árfolyamjegyzéke 1948<br /> 13 Levelezés az AJDC Medical Department párizsi központjával 1947-1951<br /> 14 Az AJDC Medical Department magyarországi látogatásának programja, az egészségügyi intézményekben szerzett tapasztalatok leírása 1947<br /> 15 A magyarországi zsidósággal kapcsolatos tanulmányok, feljegyzések é.n. <br /> 16 Az Európai Emigrációs Központ információs jelentése 1948<br /> 17 A Joint küldöttség cseh és szlovák útjáról készült útijelentések é.n. <br /> 18 A bécsi zsidóság egzisztencia kérdéséről és kivándorlási lehetőségeiről készült jelentés 1946 <br />

American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_15 Levelezés 3 1945-1952 American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete Stöckler Lajos Saly Mayer Kasztner Rudolf HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

19 Az AJDC Központ és a budapesti képviselet közötti levelezés 1946-1952 <br /> 20 A párizsi központ és Stöckler Lajos közötti levelezés 1946-1952<br /> 21 Levelezés Vass Zoltán polgármesterrel, miniszterrel 1945-1950<br /> 22 Svájcban élő személyek levelei (Saly Mayer, Kasztner Rezső) 1945-1947<br />

American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete Stöckler Lajos Saly Mayer Kasztner Rudolf

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_16 Az Egészségügyi Igazgatóság iratai 4 1946-1952 American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete

23 Az egészségügyi igazgató hivatalos levelezése P-S 1946<br /> Az egészségügyi igazgató hivatalos levelezése A-Z 1947-1952<br /> 24 Az Egészségügyi Osztály működéséről jelentések, feljegyzések 1947-1949<br /> 25 Munkaügyi iratok 1948-1950<br /> 26 Egészségügyi igazgatóság iktatókönyve I. 1949<br /> 27 Egészségügyi igazgatóság iktatókönyve II. 1949-1950<br />

American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_17 A szociális munkával kapcsolatos iratok 5 1944-1952 American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete

28 A segélyezéssel kapcsolatos általános iratok 1948-1949<br /> 29 Kimutatások a segélyezettekről 1944-1952<br /> 30 Javaslatok és beszámolók a gyermekgondozásról és segélyezésről 1945-1948<br /> 31 A külföldről érkező devizasegélyekkel kapcsolatos iratok 1945-1946<br /> 32 Az amerikai ruhaakcióval kapcsolatos visszaélések kivizsgálása 1946<br /> 33 Ruha és élelmiszerkiutalások különböző szervezeteknek 1946<br /> 34 Feljegyzések az ún koron aluli segélyekről 1951-1952<br /> 35 Pénzügyi iratok, 1945-1952<br />

American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_21 Az AJDC Magyarországi Képviseletének intézményei 6 1948 - 1953 1 box

36 Egészségügyi intézmények felújításával kapcsolatos iratok; 37 Egészségügyi intézményekben tett látogatásokról jelentések; 38 Egészségügyi intézmények havi működési jelentései; 39 Feljegyzés a zsidó egészségügyi intézményekátszervezéséről

Látványraktár1 L1_H1_22 Az AJDC Magyarországi Képviseletének intézményei 7 1948 - 1953 American Jewish Joint Distribution Committee 1 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

40 Amerikai úti Szeretet Kórház iratai; 41 Debreceni zsidó kórház iratai; 42 A mátraházi „Napsugár” Gyógyintézet iratai; 43 Miskolci zsidó kórház iratai; 44 Nyíregyházi Szülő-és Betegotthon iratai; 45 „Schöstein Sándor” Ápolóképző Iskola iratai; 46A Munka- és Üzemszervezési Csoport programja, üzemeinek jegyzéke, előterjeszztések, igazgatósági ülések; 47 Jelentések; 48 Levelezés; 49 Pénzügyi iratok.

American Jewish Joint Distribution Committee

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_23 Az AJDC Munka- és Üzemszervezési Csoportjának iratai 8 1945 - 1952 1 box

50 Tervezet a JOINT Szövetkezeti Akció egzisztencia nélküli zsidók háziiparban való foglalkoztatására; 51 Az Ipari Szövetkezet havi pénzügyi kimutatásai, nyersmérlegei; 52 Egyéni talpra állítással kapcsolatos kimutatások, gép- és anyagszükségletek jegyzékei; 53 Juttatások különböző kollektívák és mozgalmak részére; 54 A munka- és üzemszervező csoport munkájáról készült ismeretterjesztő film forgatókönyve; 55 Az Üzemszervező Rt. bérleti szerződései; 56 Az Önállósító Hitelszövetkezet iratai; 57 Egyes személyek külföldi gyógykezelésével kapcsolatos iratok.

Látványraktár1 L1_H1_24 Gyógyszerek, gyógyszerellátás 9 1948 - 1951 American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete 1 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

58 Egyes személyek gyógykezelésével kapcsolatos iratok; 59 Külföldi gyógyszerküldemények.

American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_25 Gyógyszerek, gyógyszerellátás 10 1948 - 1952 American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete 1 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

60 A Központi Gyógyáruraktár készletével, gyógyszerek kiadásával kapcsolatos iratok

American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_26 Gyógyszerek, gyógyszerellátás 11 1945 - 1952 American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete 1 box

61 Streptomycin kérelmek, kiutalások

American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H1_27 Gyógyszerek, gyógyszerellátás 12 1945 - 1952 American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete 1 box

61 Streptomycin kérelmek, kiutalások; 62 Penicilin kérelmek, kiutalások

American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H2_16 Gyógyszerek, gyógyszerellátás 13 1949 - 1952 American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete 1 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

63 Para-amino-salycilsav kérelmek, kiutalások; 64 A JOINT-tal kapcsolatosújságcikkek; 65 Fotóalbum

American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete

MOL 2000

Látványraktár1 L1_H2_17 Gyógyszerek, gyógyszerellátás 14 1949 - 1952 1 box

65 Duplum