Browse Subjects

Subjects Results
Munka-dokumentumok 1
Feljelentőlevél 1
Vendégkönyv 1
Eskü 1
Anyanyelv 1
Magyar Zsidó Hitközségek Országos Szövetsége 1
Vallásoktatás 1
KMSZ 103/305 1
Olimpia 1
Közösségszervezés 1
Federation of Hungarian Jews in America 1
KMSZ 482 1
Lakáshivatal 1
KMSZ 101/305 1
Internálótábor - Garany 1
Kirjath Sepher 1
KMSZ 101/324 1
Ruhagyűjtő század 1
Millenniumi Országos Kiállítás 1
Pogrom 1
Házassági kihirdetés 1
KMSZ 111/305 1
Szombatosok 1
Nér Tamid 1
KMSZ 101/12 1
Művészeti gyűjtemény / Art collection 1
Uralkodó, Habsburg 1
Internálótábor - Rökk Szilárd utca 1
KMSZ 701/1 1
Agudat Israel 1
Hasomer Hacair 1
KMSZ 105/5 1
Lányoktatás 1
Ichud 1
Kossuth centenárium 1
Körösmező / Kamenyec-Podolszkij 1
Veszteséglista 1
Temetési beszéd 1
VKM 1191/1888 rendelet 1
KMSZ 105/8 1
Halotti értesítő 1
Jesiva 1
KMSZ 103/4 1
Internálótábor - Páva utca 1
Türelmi adó 1
KMSZ 101/606 1
Újjáépítési Minisztérium 1
Keresztény egyházak 1
Halálmenet 1
Önállósító Hitelszövetkezet 1
KMSZ 101/350 1
Kereskedő 1
Hadikölcsön 1
Kiállítások 1
KMSZ 101/322 1
VAC 1
Esti Újság 1
Körlevél 1
Zionistisches Zentralbureau 1
KMSZ 105/7 1
Gettó - üzemek 1
Emlékkönyv 1
KMSZ 101/52 1
Internálótábor - Ricse 1
Gettó térkép 1
Huszadik Század 1
Esküvői meghívó 1
Farbenindustrie AG 1
KMSZ 108/57 1
Numerus clausus 1
Irattári segédlet 1
Hauptausschuss Ehemalinger Politischer Haftlinge 1
Dunába lövés 1
Lakhatási engedély 1
Családtörténet 1
KMSZ 701/40 1
Speciális ima, megemlékezés 1
Macesz-ellátás 1
Központi szervezet 1
Bundesentschädigungsgesetz (BEG) 1
Nácizmus Magyarországi Üldözötteinek Országos Érdekvédelmi Szervezete 1
Ahavat Cion Egylet 1
KMSZ 705/1 1
Hadiüzem 1
Házassági szerződés 1
Szertartási tárgyak 1
Héber nyelv 1
Unifikáció, 1950 1
KMSZ 101/320 1
Internálótábor - Szabolcs utca 1
Emancipáció 1
Nyilvántartó könyv 1
YIVO 1
KMSZ 101/309 1
KMSZ 217/88 1
KMSZ III/2 1
KMSZ 101/13 1
Közösségi böjt, gyásznap 1
KMSZ 105/31 1
Katonai iratok 1
Tudós 1
Purimspiel 1
Menekült igazolvány 1
KMSZ 105/6 1
Svéd állampolgárság 1
Rabbi vizsga / képesítés 1
Körülmetélés 1
Miniszterelnöki rendelet 10400/1946 1
Zsidó Rekonstrukciós Alap 1
Genealógia 1
KMSZ 102/208 1
Häftlings-personalkarte 1
Búcsúlevél 1
Statutum 1
Népbíróságok Országos Tanácsa 1
KMSZ 107/316 1
KMSZ 701/XXXI 1
Alliance Israelite Universelle 1
KMSZ 101/205 1
Parlamenti képviselő 1
Munkaszolgálatosok Országos Szövetsége 1
Állampolgárság 1
Nyaralás 1
MEASZ munkaszolgálat igazolás 1
Európai zsidóság 1
Horthy 1
Móhel 1
KMSZ 103/303 1
Operaénekesnő 1
Palesztinát Támogató Egylet 1
Szolgálati jegy 1
KMSZ 108/84 1
Városi hatóságok 1
Zsinagóga eladás 1
KMSZ 101/35 1
Internálótábor - Csörgő 1
Egyetemi Nyomda 1
Földesúri privilégium 1
Judaica (folyóirat) 1
Mérnöki Kamara 1
Kormányzói mentesítés 1
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 1
Kollaboráció 1
KMSZ 109/24 1
Urbárium 1
Internálótábor - Kolombusz utca 1
KMSZ 110/64 1
Internálótábor - Horthyliget 1
Tiferesz Bahurim 1
Gyermekek 1
Plakát 1
Gyászbeszéd 1
Centenárium 1
Vádirat a nácizmus ellen - dokumentumgyűjtés 1
Pester Lloyd 1
Esketési beszéd 1
Dolgozó Palesztina Magyarországi Blokkja 1
KMSZ 105/14 1
KMSZ 107/307 1
Kelengye 1
KMSZ 101/VÉP 1
Internálótábor - Magdolna utca 1
Millennium, 1895 1
Államosítás 1
Árvák segélyezése 1
KMSZ 101/206 1
KMSZ 405 1
Vándorkönyv (iparos tanuló) 1
Kongresszus 1868/1869 1
Újvidéki vérengzés 1
KMSZ 104/6 1
Párbaj 1
Óbudai Izraelita Hitközség 1
Organisation Todt 1
KMSZ 109/23 1
Történész 1
Színház 1
Budapesti Cionista Egyesület 1
KMSZ VEP 114 1
Kivételezettségi igazolás 1
Hazafias cselekedetek 1
Menház 1
Miniszterelnöki rendelet 7690/1948 1
KMSZ 109/15 1
Rabbiképző 1
Ungarlandische Jüdische Zeitung 1
Kitért zsidók 1
Nyilvántartó karton 1
1956-os forradalmat követő kivándorlás 1
KMSZ 107/21 1
KMSZ 108/2 1
Polgári Demokrata Párt 1
Utódaink reménysége 1
Magyar Deportáltak Delegációja 1
KMSZ 107/15 1
Orgona 1
Levelezés 1
KMSZ 101/605 2
Egylet 2
Die Welt 2
Jahrzeit lista 2
KISOK pálya 2
Obsit 2
Munkaszolgálat, nők 2
Kárpátaljai segélyezés 2
Uradalmi zsidók 2
Pinkasz 2
Országos Rabbi Egyesület 2
Jótékonyság 2
Csendőrség 2
Album 2
Zsidó Tanács felelőssége 2
Emancipációs törvény, 1867 / Emancipation law, 1867 2
Ingatlantulajdon 2
DEGOB 2
Bikur Holim 2
1848 emlékezete 2
Kereskedelmi iratok 2
Adminisztráció 2
Országos Zsidó Segítő Bizottság, OZSSB 2
Nők 2
Lakásleltár / List of goods 2
Pro Palesztina Szövetség 2
Tanító 2
Költségvetés 2
Habsburg laudáció 2
KMSZ 101/339 2
Gettó - élelmezés 2
Kántor 2
Iskola-alap 2
Goldmark terem 2
Internálótábor - Bácstopolya 2
Uralkodó, IV. Károly 2
Nyilasok 2
Történelem 2
Antiszemitizmus 2
Cedaka 2
Archontológia 2
KMSZ 101/14 2
1848-1849 forradalom és szabadságharc 2
Névmagyarosítás 2
Holttányilvánítás 2
Feloszlatás 2
Jubileum 2
Izrael 2
Foglalkozás / Occupation 2
Palesztina Segély 2
Memorial du Martyr Juif Inconnu 2
Hadviseltek Bizottsága 2
Telefon lefoglalása 2
Megemlékezés 2
Élelmiszer-jegy 3
Galíciai zsidók 3
American Jewish Joint Distribution Committee 3
Díszalbum 3
Komaegylet 3
Nemzetközi szervezetek 3
Sírhelynyilvántartás 3
Demográfia 3
KMSZ 101/359 3
Sárga csillag 3
Eichmann-per 3
Gettókórház 3
Magyar Izraeliták Pártfogó Irodája 3
HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society) 3
Vallásváltoztatás - kitérés 3
Csillagos házak 3
Túlélők 3
Bank-letét, holokauszt / Bank-deposit, Holocaust 3
Országos Magyar Zsidó Segítő Akció 3
Hitközségi választások 3
OMIKE 3
Menekültek segélyezése 3
Zsinagógai ülésnyilvántartás 4
Népbíróság 4
Útlevél 4
Önéletrajz 4
Újjáépítés 4
Hilfsverein für Galizische Juden zu Kolomea 4
Gabella 4
Zsidó Múzeum 4
Pénzügyi főkönyv 4
Választójog 4
Peszach 4
Igazolvány 4
Országos Zsidó Helyreállítási Alap 4
Bundesrückerstattungsgesetz (BRüG) 4
Uralkodó, Ferenc József 5
Bizonyítványok (iskolai) 5
Zsinagóga avatás 5
Keren Kajemet 5
KEOKH 5
1939:IV. törvény 5
Szociális ellátás 5
Csoportos útlevél 5
Rabbiszerződés 5
Pénztárnapló 5
Új Élet 5
Államosítás 5
Zsoldkönyv 5
Meghívó 5
Állampolgársági iratok 5
Gettórendőrség 5
Iktatókönyv 6
Gettó 6
Hitközségi tagok 6
Szeretetotthon 6
DEGOB Igazolvány 6
Orvos 6
OMZSA járulék 6
Righteous Among the Nations / Yad VaShem 6
Mentesítés 6
Alapítvány 6
Halachikus problémák 7
Nőegylet 7
Tagnyilvántartás 7
1600/1944-es rendelet végrehajtásához kapcsolódó iratok 7
Holokauszt emléknap 7
Temető 7
Embermentés - holokauszt 7
Összeírás 8
Anyakönyvezés 8
Internálás 8
Elhagyott javak 9
Tábori levelezőlap 9
Anyakönyv 9
Igazolás 9
Első világháború 1914-1918 9
Hitközségi alkalmazottak 9
Cionizmus / Zionism 9
Napló 10
Egyesület 10
Zsinagógaépítés 11
Zsidó Világkongresszus 11
Kárpótlási iratok 11
Kifosztás 12
Deportálás 12
Schutzpass 13
Holokauszt emlékmű 14
Segélyezés 14
Adományok 15
Zsidó Tanács 15
Rabbi 15
6136/1944. VII. B.M. miniszteri rendelet 15
Gettósítás 16
Statisztikai adatok 18
Újraszervezés 19
Iskola 19
Lágerleírás 20
Segélyszervezet 20
Zsinagóga 20
Zsidótörvények 21
Anyakönyvi iratok 23
Holokauszt / Holocaust 24
Névlista 25
Hitközségi szervezet 25
Pénztárkönyv 27
Alapszabály 27
Fényképek 28
Visszaemlékezés - Holokausztra 30
Adóügyek 31
Hevra Kadisa 38
Munkaszolgálat 40
Névlista - Holokauszt vonatkozású 46
Prédikáció 68
Jegyzőkönyv 71
Results 1 to 366 of 366
results per page

Actions