Browse Subjects

Subjects Results
Jegyzőkönyv 71
Prédikáció 68
Névlista - Holokauszt vonatkozású 46
Munkaszolgálat 40
Hevra Kadisa 38
Adóügyek 31
Visszaemlékezés - Holokausztra 30
Fényképek 28
Pénztárkönyv 27
Alapszabály 27
Névlista 25
Hitközségi szervezet 25
Holokauszt / Holocaust 24
Anyakönyvi iratok 23
Zsidótörvények 21
Lágerleírás 20
Segélyszervezet 20
Zsinagóga 20
Újraszervezés 19
Iskola 19
Statisztikai adatok 18
Gettósítás 16
Adományok 15
Zsidó Tanács 15
Rabbi 15
6136/1944. VII. B.M. miniszteri rendelet 15
Segélyezés 14
Holokauszt emlékmű 14
Schutzpass 13
Kifosztás 12
Deportálás 12
Zsinagógaépítés 11
Zsidó Világkongresszus 11
Kárpótlási iratok 11
Napló 10
Egyesület 10
Elhagyott javak 9
Tábori levelezőlap 9
Anyakönyv 9
Hitközségi alkalmazottak 9
Cionizmus / Zionism 9
Igazolás 9
Első világháború 1914-1918 9
Összeírás 8
Anyakönyvezés 8
Internálás 8
Iktatókönyv 7
Halachikus problémák 7
Nőegylet 7
Tagnyilvántartás 7
1600/1944-es rendelet végrehajtásához kapcsolódó iratok 7
Holokauszt emléknap 7
Temető 7
Embermentés - holokauszt 7
Gettó 6
Hitközségi tagok 6
Szeretetotthon 6
DEGOB Igazolvány 6
Orvos 6
OMZSA járulék 6
Righteous Among the Nations / Yad VaShem 6
Mentesítés 6
Alapítvány 6
Uralkodó, Ferenc József 5
Bizonyítványok (iskolai) 5
Zsinagóga avatás 5
Keren Kajemet 5
KEOKH 5
1939:IV. törvény 5
Szociális ellátás 5
Csoportos útlevél 5
Rabbiszerződés 5
Pénztárnapló 5
Új Élet 5
Államosítás 5
Gettórendőrség 5
Zsoldkönyv 5
Meghívó 5
Állampolgársági iratok 5
Zsinagógai ülésnyilvántartás 4
Útlevél 4
Népbíróság 4
Önéletrajz 4
Újjáépítés 4
Gabella 4
Hilfsverein für Galizische Juden zu Kolomea 4
Pénzügyi főkönyv 4
Zsidó Múzeum 4
Választójog 4
Peszach 4
Igazolvány 4
Országos Zsidó Helyreállítási Alap 4
Bundesrückerstattungsgesetz (BRüG) 4
American Jewish Joint Distribution Committee 3
Díszalbum 3
Élelmiszer-jegy 3
Galíciai zsidók 3
Nemzetközi szervezetek 3
Sírhelynyilvántartás 3
Komaegylet 3
Demográfia 3
KMSZ 101/359 3
Sárga csillag 3
Eichmann-per 3
HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society) 3
Vallásváltoztatás - kitérés 3
Gettókórház 3
Magyar Izraeliták Pártfogó Irodája 3
Csillagos házak 3
Túlélők 3
Bank-letét, holokauszt / Bank-deposit, Holocaust 3
Országos Magyar Zsidó Segítő Akció 3
Hitközségi választások 3
OMIKE 3
Menekültek segélyezése 3
Die Welt 2
Jahrzeit lista 2
KISOK pálya 2
KMSZ 101/605 2
Egylet 2
Obsit 2
Munkaszolgálat, nők 2
Kárpátaljai segélyezés 2
Uradalmi zsidók 2
Album 2
Zsidó Tanács felelőssége 2
Emancipációs törvény, 1867 / Emancipation law, 1867 2
Pinkasz 2
Országos Rabbi Egyesület 2
Jótékonyság 2
Csendőrség 2
Kereskedelmi iratok 2
Adminisztráció 2
Országos Zsidó Segítő Bizottság, OZSSB 2
Nők 2
Lakásleltár / List of goods 2
Ingatlantulajdon 2
DEGOB 2
Bikur Holim 2
1848 emlékezete 2
Kántor 2
Iskola-alap 2
Goldmark terem 2
Pro Palesztina Szövetség 2
Tanító 2
Költségvetés 2
Habsburg laudáció 2
KMSZ 101/339 2
Gettó - élelmezés 2
Antiszemitizmus 2
Cedaka 2
Internálótábor - Bácstopolya 2
Uralkodó, IV. Károly 2
Nyilasok 2
Történelem 2
Jubileum 2
Izrael 2
Archontológia 2
KMSZ 101/14 2
1848-1849 forradalom és szabadságharc 2
Névmagyarosítás 2
Holttányilvánítás 2
Feloszlatás 2
Megemlékezés 2
Foglalkozás / Occupation 2
Palesztina Segély 2
Memorial du Martyr Juif Inconnu 2
Hadviseltek Bizottsága 2
Telefon lefoglalása 2
KMSZ 101/324 1
Ruhagyűjtő század 1
Millenniumi Országos Kiállítás 1
Pogrom 1
Házassági kihirdetés 1
KMSZ 111/305 1
Szombatosok 1
Nér Tamid 1
Munka-dokumentumok 1
Feljelentőlevél 1
Vendégkönyv 1
Eskü 1
Anyanyelv 1
Magyar Zsidó Hitközségek Országos Szövetsége 1
Vallásoktatás 1
KMSZ 103/305 1
Olimpia 1
Közösségszervezés 1
Federation of Hungarian Jews in America 1
KMSZ 482 1
Lakáshivatal 1
KMSZ 101/305 1
Internálótábor - Garany 1
Kirjath Sepher 1
KMSZ 103/4 1
Internálótábor - Páva utca 1
Türelmi adó 1
KMSZ 101/606 1
Újjáépítési Minisztérium 1
Keresztény egyházak 1
KMSZ 101/12 1
Művészeti gyűjtemény / Art collection 1
Uralkodó, Habsburg 1
Internálótábor - Rökk Szilárd utca 1
KMSZ 701/1 1
Agudat Israel 1
Hasomer Hacair 1
KMSZ 105/5 1
Lányoktatás 1
Ichud 1
Kossuth centenárium 1
Körösmező / Kamenyec-Podolszkij 1
Veszteséglista 1
Temetési beszéd 1
VKM 1191/1888 rendelet 1
KMSZ 105/8 1
Halotti értesítő 1
Jesiva 1
Farbenindustrie AG 1
KMSZ 108/57 1
Numerus clausus 1
Irattári segédlet 1
Hauptausschuss Ehemalinger Politischer Haftlinge 1
Dunába lövés 1
Lakhatási engedély 1
Halálmenet 1
Önállósító Hitelszövetkezet 1
KMSZ 101/350 1
Kereskedő 1
Hadikölcsön 1
Kiállítások 1
KMSZ 101/322 1
VAC 1
Esti Újság 1
Körlevél 1
Zionistisches Zentralbureau 1
KMSZ 105/7 1
Gettó - üzemek 1
Emlékkönyv 1
KMSZ 101/52 1
Internálótábor - Ricse 1
Gettó térkép 1
Huszadik Század 1
Esküvői meghívó 1
Nyilvántartó könyv 1
YIVO 1
KMSZ 101/309 1
KMSZ 217/88 1
KMSZ III/2 1
Családtörténet 1
KMSZ 701/40 1
Speciális ima, megemlékezés 1
Macesz-ellátás 1
Központi szervezet 1
Bundesentschädigungsgesetz (BEG) 1
Nácizmus Magyarországi Üldözötteinek Országos Érdekvédelmi Szervezete 1
Ahavat Cion Egylet 1
KMSZ 705/1 1
Hadiüzem 1
Házassági szerződés 1
Szertartási tárgyak 1
Héber nyelv 1
Unifikáció, 1950 1
KMSZ 101/320 1
Internálótábor - Szabolcs utca 1
Emancipáció 1
Népbíróságok Országos Tanácsa 1
KMSZ 107/316 1
KMSZ 701/XXXI 1
Alliance Israelite Universelle 1
KMSZ 101/205 1
Parlamenti képviselő 1
Munkaszolgálatosok Országos Szövetsége 1
KMSZ 101/13 1
Közösségi böjt, gyásznap 1
KMSZ 105/31 1
Katonai iratok 1
Tudós 1
Purimspiel 1
Menekült igazolvány 1
KMSZ 105/6 1
Svéd állampolgárság 1
Rabbi vizsga / képesítés 1
Körülmetélés 1
Miniszterelnöki rendelet 10400/1946 1
Zsidó Rekonstrukciós Alap 1
Genealógia 1
KMSZ 102/208 1
Häftlings-personalkarte 1
Búcsúlevél 1
Statutum 1
Kormányzói mentesítés 1
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 1
Kollaboráció 1
KMSZ 109/24 1
Urbárium 1
Internálótábor - Kolombusz utca 1
KMSZ 110/64 1
Állampolgárság 1
Nyaralás 1
MEASZ munkaszolgálat igazolás 1
Európai zsidóság 1
Horthy 1
Móhel 1
KMSZ 103/303 1
Operaénekesnő 1
Palesztinát Támogató Egylet 1
Szolgálati jegy 1
KMSZ 108/84 1
Városi hatóságok 1
Zsinagóga eladás 1
KMSZ 101/35 1
Internálótábor - Csörgő 1
Egyetemi Nyomda 1
Földesúri privilégium 1
Judaica (folyóirat) 1
Mérnöki Kamara 1
Internálótábor - Magdolna utca 1
Millennium, 1895 1
Államosítás 1
Árvák segélyezése 1
KMSZ 101/206 1
KMSZ 405 1
Vándorkönyv (iparos tanuló) 1
Kongresszus 1868/1869 1
Újvidéki vérengzés 1
KMSZ 104/6 1
Párbaj 1
Internálótábor - Horthyliget 1
Tiferesz Bahurim 1
Gyermekek 1
Plakát 1
Gyászbeszéd 1
Centenárium 1
Vádirat a nácizmus ellen - dokumentumgyűjtés 1
Pester Lloyd 1
Esketési beszéd 1
Dolgozó Palesztina Magyarországi Blokkja 1
KMSZ 105/14 1
KMSZ 107/307 1
Kelengye 1
KMSZ 101/VÉP 1
1956-os forradalmat követő kivándorlás 1
KMSZ 107/21 1
KMSZ 108/2 1
Polgári Demokrata Párt 1
Utódaink reménysége 1
Magyar Deportáltak Delegációja 1
KMSZ 107/15 1
Orgona 1
Levelezés 1
Óbudai Izraelita Hitközség 1
Organisation Todt 1
KMSZ 109/23 1
Történész 1
Színház 1
Budapesti Cionista Egyesület 1
KMSZ VEP 114 1
Kivételezettségi igazolás 1
Hazafias cselekedetek 1
Menház 1
Miniszterelnöki rendelet 7690/1948 1
KMSZ 109/15 1
Rabbiképző 1
Ungarlandische Jüdische Zeitung 1
Kitért zsidók 1
Nyilvántartó karton 1
Results 1 to 366 of 366
results per page

Actions