Browse Subjects

Subjects Results
Házassági kihirdetés 1
KMSZ 111/305 1
Szombatosok 1
Nér Tamid 1
Munka-dokumentumok 1
Feljelentőlevél 1
Vendégkönyv 1
Eskü 1
Anyanyelv 1
Magyar Zsidó Hitközségek Országos Szövetsége 1
Vallásoktatás 1
KMSZ 103/305 1
Olimpia 1
Közösségszervezés 1
Federation of Hungarian Jews in America 1
KMSZ 482 1
Lakáshivatal 1
Magyarító Egylet 1
KMSZ 101/305 1
Internálótábor - Garany 1
Kirjath Sepher 1
KMSZ 101/324 1
Ruhagyűjtő század 1
Millenniumi Országos Kiállítás 1
Pogrom 1
KMSZ 101/606 1
Újjáépítési Minisztérium 1
Keresztény egyházak 1
KMSZ 101/12 1
Művészeti gyűjtemény / Art collection 1
Uralkodó, Habsburg 1
Internálótábor - Rökk Szilárd utca 1
KMSZ 701/1 1
Agudat Israel 1
Hasomer Hacair 1
KMSZ 105/5 1
Lányoktatás 1
Ichud 1
Kossuth centenárium 1
Körösmező / Kamenyec-Podolszkij 1
Veszteséglista 1
Temetési beszéd 1
VKM 1191/1888 rendelet 1
KMSZ 105/8 1
Halotti értesítő 1
Jesiva 1
KMSZ 103/4 1
Internálótábor - Páva utca 1
Türelmi adó 1
KMSZ 108/57 1
Numerus clausus 1
Irattári segédlet 1
Hauptausschuss Ehemalinger Politischer Haftlinge 1
Dunába lövés 1
Lakhatási engedély 1
Halálmenet 1
Önállósító Hitelszövetkezet 1
KMSZ 101/350 1
Kereskedő 1
Hadikölcsön 1
Kiállítások 1
KMSZ 101/322 1
VAC 1
Esti Újság 1
Körlevél 1
Zionistisches Zentralbureau 1
KMSZ 105/7 1
Gettó - üzemek 1
Emlékkönyv 1
KMSZ 101/52 1
Internálótábor - Ricse 1
Gettó térkép 1
Huszadik Század 1
Esküvői meghívó 1
Farbenindustrie AG 1
KMSZ 217/88 1
KMSZ III/2 1
Családtörténet 1
KMSZ 701/40 1
Speciális ima, megemlékezés 1
Macesz-ellátás 1
Központi szervezet 1
Bundesentschädigungsgesetz (BEG) 1
Nácizmus Magyarországi Üldözötteinek Országos Érdekvédelmi Szervezete 1
Ahavat Cion Egylet 1
KMSZ 705/1 1
Hadiüzem 1
Házassági szerződés 1
Szertartási tárgyak 1
Illusztrált 1
Héber nyelv 1
Unifikáció, 1950 1
KMSZ 101/320 1
Internálótábor - Szabolcs utca 1
Emancipáció 1
Nyilvántartó könyv 1
YIVO 1
KMSZ 101/309 1
KMSZ 101/205 1
Parlamenti képviselő 1
Munkaszolgálatosok Országos Szövetsége 1
KMSZ 101/13 1
Közösségi böjt, gyásznap 1
KMSZ 105/31 1
Katonai iratok 1
Tudós 1
Purimspiel 1
Menekült igazolvány 1
KMSZ 105/6 1
Svéd állampolgárság 1
Rabbi vizsga / képesítés 1
Körülmetélés 1
Miniszterelnöki rendelet 10400/1946 1
Zsidó Rekonstrukciós Alap 1
Genealógia 1
KMSZ 102/208 1
Häftlings-personalkarte 1
Búcsúlevél 1
Statutum 1
Népbíróságok Országos Tanácsa 1
KMSZ 107/316 1
KMSZ 701/XXXI 1
Alliance Israelite Universelle 1
Kollaboráció 1
KMSZ 109/24 1
Urbárium 1
Internálótábor - Kolombusz utca 1
KMSZ 110/64 1
Állampolgárság 1
Nyaralás 1
MEASZ munkaszolgálat igazolás 1
Európai zsidóság 1
Horthy 1
KMSZ 103/303 1
Operaénekesnő 1
Palesztinát Támogató Egylet 1
Szolgálati jegy 1
KMSZ 108/84 1
Városi hatóságok 1
Védlevél (Schutzbrief) 1
Zsinagóga eladás 1
KMSZ 101/35 1
Internálótábor - Csörgő 1
Egyetemi Nyomda 1
Földesúri privilégium 1
Judaica (folyóirat) 1
Mérnöki Kamara 1
Kormányzói mentesítés 1
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 1
Vándorkönyv (iparos tanuló) 1
Kongresszus 1868/1869 1
Újvidéki vérengzés 1
KMSZ 104/6 1
Párbaj 1
Internálótábor - Horthyliget 1
Tiferesz Bahurim 1
Gyermekek 1
Plakát 1
Gyászbeszéd 1
Centenárium 1
Vádirat a nácizmus ellen - dokumentumgyűjtés 1
Pester Lloyd 1
Esketési beszéd 1
Dolgozó Palesztina Magyarországi Blokkja 1
KMSZ 105/14 1
KMSZ 107/307 1
Kelengye 1
KMSZ 101/VÉP 1
Internálótábor - Magdolna utca 1
Millennium, 1895 1
Államosítás 1
Árvák segélyezése 1
KMSZ 101/206 1
KMSZ 405 1
Utódaink reménysége 1
Magyar Deportáltak Delegációja 1
KMSZ 107/15 1
Orgona 1
Levelezés 1
Óbudai Izraelita Hitközség 1
Organisation Todt 1
KMSZ 109/23 1
Történész 1
Színház 1
Budapesti Cionista Egyesület 1
KMSZ VEP 114 1
Kivételezettségi igazolás 1
Hazafias cselekedetek 1
Menház 1
Miniszterelnöki rendelet 7690/1948 1
KMSZ 109/15 1
Rabbiképző 1
Ungarlandische Jüdische Zeitung 1
Kitért zsidók 1
Nyilvántartó karton 1
1956-os forradalmat követő kivándorlás 1
KMSZ 107/21 1
KMSZ 108/2 1
Polgári Demokrata Párt 1
Die Welt 2
Jahrzeit lista 2
KISOK pálya 2
KMSZ 101/605 2
Egylet 2
Obsit 2
Munkaszolgálat, nők 2
Kárpátaljai segélyezés 2
Emancipációs törvény, 1867 / Emancipation law, 1867 2
Pinkasz 2
Országos Rabbi Egyesület 2
Jótékonyság 2
Csendőrség 2
Album 2
Zsidó Tanács felelőssége 2
Adminisztráció 2
Országos Zsidó Segítő Bizottság, OZSSB 2
Nők 2
Lakásleltár / List of goods 2
Ingatlantulajdon 2
DEGOB 2
Bikur Holim 2
1848 emlékezete 2
Kereskedelmi iratok 2
Iskola-alap 2
Goldmark terem 2
Pro Palesztina Szövetség 2
Tanító 2
Költségvetés 2
Habsburg laudáció 2
KMSZ 101/339 2
Gettó - élelmezés 2
Kántor 2
Cedaka 2
Internálótábor - Bácstopolya 2
Uralkodó, IV. Károly 2
Nyilasok 2
Móhel 2
Történelem 2
Antiszemitizmus 2
Jubileum 2
Izrael 2
Archontológia 2
KMSZ 101/14 2
1848-1849 forradalom és szabadságharc 2
Névmagyarosítás 2
Holttányilvánítás 2
Feloszlatás 2
Foglalkozás / Occupation 2
Palesztina Segély 2
Memorial du Martyr Juif Inconnu 2
Hadviseltek Bizottsága 2
Telefon lefoglalása 2
Megemlékezés 2
Díszalbum 3
Élelmiszer-jegy 3
Galíciai zsidók 3
American Jewish Joint Distribution Committee 3
Sírhelynyilvántartás 3
Komaegylet 3
Nemzetközi szervezetek 3
Demográfia 3
Iparosok 3
KMSZ 101/359 3
Sárga csillag 3
Eichmann-per 3
HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society) 3
Vallásváltoztatás - kitérés 3
Gettókórház 3
Magyar Izraeliták Pártfogó Irodája 3
Csillagos házak 3
Túlélők 3
Bank-letét, holokauszt / Bank-deposit, Holocaust 3
Országos Magyar Zsidó Segítő Akció 3
Hitközségi választások 3
OMIKE 3
Menekültek segélyezése 3
Zsinagógai ülésnyilvántartás 4
Útlevél 4
Népbíróság 4
Önéletrajz 4
Újjáépítés 4
Gabella 4
Hilfsverein für Galizische Juden zu Kolomea 4
Pénzügyi főkönyv 4
Zsidó Múzeum 4
Választójog 4
Peszach 4
Igazolvány 4
Országos Zsidó Helyreállítási Alap 4
Bundesrückerstattungsgesetz (BRüG) 4
Uralkodó, Ferenc József 5
Bizonyítványok (iskolai) 5
Zsinagóga avatás 5
Keren Kajemet 5
KEOKH 5
Uradalmi zsidók 5
Szociális ellátás 5
1939:IV. törvény 5
Csoportos útlevél 5
Rabbiszerződés 5
Pénztárnapló 5
Új Élet 5
Államosítás 5
Zsoldkönyv 5
Meghívó 5
Állampolgársági iratok 5
Gettórendőrség 5
Gettó 6
Hitközségi tagok 6
Szeretetotthon 6
DEGOB Igazolvány 6
Orvos 6
OMZSA járulék 6
Righteous Among the Nations / Yad VaShem 6
Mentesítés 6
Alapítvány 6
Iktatókönyv 7
Nőegylet 7
Tagnyilvántartás 7
Halachikus problémák 7
1600/1944-es rendelet végrehajtásához kapcsolódó iratok 7
Holokauszt emléknap 7
Temető 7
Embermentés - holokauszt 7
Összeírás 8
Anyakönyvezés 8
Internálás 8
Elhagyott javak 9
Tábori levelezőlap 9
Anyakönyv 9
Cionizmus / Zionism 9
Első világháború 1914-1918 9
Hitközségi alkalmazottak 9
Napló 10
Zsinagógaépítés 11
Zsidó Világkongresszus 11
Kárpótlási iratok 11
Igazolás 11
Kifosztás 12
Deportálás 12
Egyesület 13
Schutzpass 13
Segélyezés 14
Holokauszt emlékmű 14
Adományok 15
Zsidó Tanács 15
6136/1944. VII. B.M. miniszteri rendelet 15
Gettósítás 16
Rabbi 18
Statisztikai adatok 18
Újraszervezés 19
Lágerleírás 20
Segélyszervezet 20
Iskola 21
Zsidótörvények 21
Zsinagóga 21
Anyakönyvi iratok 23
Holokauszt / Holocaust 24
Névlista 26
Pénztárkönyv 27
Hitközségi szervezet 27
Fényképek 28
Alapszabály 29
Visszaemlékezés - Holokausztra 30
Adóügyek 32
Munkaszolgálat 40
Hevra Kadisa 40
Névlista - Holokauszt vonatkozású 46
Prédikáció 69
Jegyzőkönyv 78
Results 1 to 370 of 370
results per page

Actions