Browse Subjects

Subjects Results
Prédikáció 68
Jegyzőkönyv 55
Névlista - Holokauszt vonatkozású 46
Munkaszolgálat 37
Hevra Kadisa 32
Visszaemlékezés - Holokausztra 30
Fényképek 28
Alapszabály 25
Anyakönyvi iratok 22
Névlista 21
Hitközségi szervezet 21
Adóügyek 20
Lágerleírás 20
Holokauszt / Holocaust 19
Újraszervezés 18
Iskola 18
Statisztikai adatok 18
Zsidótörvények 17
Segélyszervezet 17
Zsinagóga 17
Gettósítás 16
6136/1944. VII. B.M. miniszteri rendelet 15
Adományok 15
Zsidó Tanács 14
Schutzpass 13
Rabbi 13
Holokauszt emlékmű 13
Deportálás 12
Kárpótlási iratok 11
Zsidó Világkongresszus 11
Zsinagógaépítés 10
Kifosztás 10
Napló 10
Egyesület 10
Tábori levelezőlap 9
Cionizmus / Zionism 9
Igazolás 9
Pénztárkönyv 9
Segélyezés 9
Anyakönyv 9
Elhagyott javak 8
1600/1944-es rendelet végrehajtásához kapcsolódó iratok 7
Holokauszt emléknap 7
Embermentés - holokauszt 7
Összeírás 7
Internálás 7
Nőegylet 7
Halachikus problémák 7
Hitközségi alkalmazottak 7
Orvos 6
Iktatókönyv 6
Righteous Among the Nations / Yad VaShem 6
Gettó 6
Hitközségi tagok 6
Anyakönyvezés 6
Mentesítés 6
DEGOB Igazolvány 6
Temető 5
Zsinagóga avatás 5
Alapítvány 5
Csoportos útlevél 5
Első világháború 1914-1918 5
Új Élet 5
Államosítás 5
Zsoldkönyv 5
Állampolgársági iratok 5
Gettórendőrség 5
Bizonyítványok (iskolai) 5
KEOKH 5
Rabbiszerződés 4
Zsinagógai ülésnyilvántartás 4
Keren Kajemet 4
Igazolvány 4
Népbíróság 4
Országos Zsidó Helyreállítási Alap 4
Meghívó 4
Újjáépítés 4
Bundesrückerstattungsgesetz (BRüG) 4
Gabella 4
Hilfsverein für Galizische Juden zu Kolomea 4
Útlevél 4
Tagnyilvántartás 4
Zsidó Múzeum 4
Választójog 4
Önéletrajz 4
Eichmann-per 3
HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society) 3
Vallásváltoztatás - kitérés 3
Gettókórház 3
Hitközségi választások 3
American Jewish Joint Distribution Committee 3
Galíciai zsidók 3
Csillagos házak 3
Bank-letét, holokauszt / Bank-deposit, Holocaust 3
Komaegylet 3
Demográfia 3
OMIKE 3
1939:IV. törvény 3
Díszalbum 3
Sárga csillag 3
Élelmiszer-jegy 3
Uralkodó, Ferenc József 3
Nemzetközi szervezetek 3
KMSZ 101/359 3
Kereskedelmi iratok 2
Izrael 2
Lakásleltár / List of goods 2
Archontológia 2
KMSZ 101/14 2
1848-1849 forradalom és szabadságharc 2
DEGOB 2
Feloszlatás 2
Goldmark terem 2
Habsburg laudáció 2
Menekültek segélyezése 2
KMSZ 101/605 2
Obsit 2
Névmagyarosítás 2
Holttányilvánítás 2
Kárpátaljai segélyezés 2
Zsidó Tanács felelőssége 2
Megemlékezés 2
Pinkasz 2
Foglalkozás / Occupation 2
Jótékonyság 2
Csendőrség 2
Album 2
Adminisztráció 2
Országos Zsidó Segítő Bizottság, OZSSB 2
Nők 2
Die Welt 2
KISOK pálya 2
Ingatlantulajdon 2
Bikur Holim 2
Iskola-alap 2
Pénzügyi főkönyv 2
Munkaszolgálat, nők 2
KMSZ 101/339 2
OMZSA járulék 2
Gettó - élelmezés 2
Cedaka 2
Nyilasok 2
Túlélők 2
KMSZ 101/309 1
KMSZ 405 1
Jubileum 1
Kongresszus 1868/1869 1
KMSZ 217/88 1
KMSZ 104/6 1
Párbaj 1
Családtörténet 1
Feljelentőlevél 1
Tiferesz Bahurim 1
Peszach 1
Gyermekek 1
Plakát 1
Centenárium 1
Vádirat a nácizmus ellen - dokumentumgyűjtés 1
Pester Lloyd 1
Esketési beszéd 1
Dolgozó Palesztina Magyarországi Blokkja 1
KMSZ 105/14 1
Hadiüzem 1
Kelengye 1
Unifikáció, 1950 1
KMSZ 101/VÉP 1
Internálótábor - Magdolna utca 1
Államosítás 1
Árvák segélyezése 1
KMSZ 108/2 1
Polgári Demokrata Párt 1
Alliance Israelite Universelle 1
KMSZ 107/15 1
Levelezés 1
Óbudai Izraelita Hitközség 1
Organisation Todt 1
Memorial du Martyr Juif Inconnu 1
KMSZ 109/23 1
Hadviseltek Bizottsága 1
Színház 1
Budapesti Cionista Egyesület 1
Menekült igazolvány 1
KMSZ VEP 114 1
Svéd állampolgárság 1
Menház 1
Miniszterelnöki rendelet 10400/1946 1
KMSZ 109/15 1
Rabbiképző 1
Ungarlandische Jüdische Zeitung 1
KMSZ 102/208 1
Kitért zsidók 1
Häftlings-personalkarte 1
Telefon lefoglalása 1
1956-os forradalmat követő kivándorlás 1
KMSZ 107/21 1
Pogrom 1
Házassági kihirdetés 1
KMSZ 111/305 1
Szombatosok 1
Nér Tamid 1
Internálótábor - Kolombusz utca 1
Munka-dokumentumok 1
Vendégkönyv 1
Eskü 1
MEASZ munkaszolgálat igazolás 1
Anyanyelv 1
Uralkodó, IV. Károly 1
Egylet 1
KMSZ 103/305 1
Olimpia 1
Esti Újság 1
Közösségszervezés 1
Federation of Hungarian Jews in America 1
Szolgálati jegy 1
KMSZ 482 1
KMSZ 101/305 1
Internálótábor - Garany 1
Kirjath Sepher 1
Mérnöki Kamara 1
Ruhagyűjtő század 1
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 1
Türelmi adó 1
KMSZ 101/206 1
KMSZ 101/606 1
Vándorkönyv (iparos tanuló) 1
Sírhelynyilvántartás 1
Újjáépítési Minisztérium 1
Keresztény egyházak 1
Újvidéki vérengzés 1
KMSZ 101/12 1
Internálótábor - Horthyliget 1
KMSZ 701/1 1
Agudat Israel 1
Hasomer Hacair 1
KMSZ 105/5 1
Lányoktatás 1
Ichud 1
Gyászbeszéd 1
Veszteséglista 1
Temetési beszéd 1
VKM 1191/1888 rendelet 1
KMSZ 105/8 1
KMSZ 107/307 1
Jesiva 1
Uradalmi zsidók 1
KMSZ 103/4 1
Internálótábor - Páva utca 1
Millennium, 1895 1
KMSZ 108/57 1
Numerus clausus 1
Utódaink reménysége 1
Magyar Deportáltak Delegációja 1
Dunába lövés 1
Orgona 1
Szeretetotthon 1
Halálmenet 1
KMSZ 101/350 1
Kiállítások 1
KMSZ 101/322 1
VAC 1
Tudós 1
Körlevél 1
Zionistisches Zentralbureau 1
KMSZ 105/7 1
Kivételezettségi igazolás 1
Országos Rabbi Egyesület 1
Miniszterelnöki rendelet 7690/1948 1
KMSZ 101/52 1
Internálótábor - Ricse 1
Gettó térkép 1
Huszadik Század 1
Nyilvántartó karton 1
Farbenindustrie AG 1
Millenniumi Országos Kiállítás 1
KMSZ III/2 1
KMSZ 701/40 1
Speciális ima, megemlékezés 1
Macesz-ellátás 1
Vallásoktatás 1
Bundesentschädigungsgesetz (BEG) 1
Nácizmus Magyarországi Üldözötteinek Országos Érdekvédelmi Szervezete 1
Operaénekesnő 1
1848 emlékezete 1
Ahavat Cion Egylet 1
KMSZ 705/1 1
Lakáshivatal 1
Házassági szerződés 1
Szertartási tárgyak 1
Héber nyelv 1
KMSZ 101/320 1
Internálótábor - Szabolcs utca 1
Egyetemi Nyomda 1
Nyilvántartó könyv 1
YIVO 1
KMSZ 101/324 1
KMSZ 701/XXXI 1
Kántor 1
KMSZ 101/205 1
Parlamenti képviselő 1
Munkaszolgálatosok Országos Szövetsége 1
KMSZ 101/13 1
Pro Palesztina Szövetség 1
Művészeti gyűjtemény / Art collection 1
Internálótábor - Rökk Szilárd utca 1
KMSZ 105/31 1
Katonai iratok 1
Purimspiel 1
Tanító 1
KMSZ 105/6 1
Rabbi vizsga / képesítés 1
Költségvetés 1
Kossuth centenárium 1
Körülmetélés 1
Zsidó Rekonstrukciós Alap 1
Genealógia 1
Halotti értesítő 1
Búcsúlevél 1
Statutum 1
Népbíróságok Országos Tanácsa 1
KMSZ 107/316 1
Kollaboráció 1
KMSZ 109/24 1
Emancipációs törvény, 1867 / Emancipation law, 1867 1
Hauptausschuss Ehemalinger Politischer Haftlinge 1
KMSZ 110/64 1
Lakhatási engedély 1
Nyaralás 1
Internálótábor - Bácstopolya 1
Európai zsidóság 1
Önállósító Hitelszövetkezet 1
Kereskedő 1
Móhel 1
KMSZ 103/303 1
Történész 1
Történelem 1
Palesztinát Támogató Egylet 1
KMSZ 108/84 1
Gettó - üzemek 1
Városi hatóságok 1
Zsinagóga eladás 1
Emlékkönyv 1
KMSZ 101/35 1
Internálótábor - Csörgő 1
Földesúri privilégium 1
Judaica (folyóirat) 1
Esküvői meghívó 1
Kormányzói mentesítés 1
Antiszemitizmus 1
Results 1 to 348 of 348
results per page

Actions