Browse Subjects

Subjects Results
Jegyzőkönyv 109
Prédikáció 70
Névlista - Holokauszt vonatkozású 56
Hevra Kadisa 52
Munkaszolgálat 50
Névlista 48
Adóügyek 46
Összeírás 40
Hitközségi szervezet 33
Visszaemlékezés - Holokausztra 31
Pénztárkönyv 31
Alapszabály 31
Fényképek 30
Holokauszt / Holocaust 28
Anyakönyvi iratok 25
Iskola 22
Zsinagóga 22
Segélyezés 21
Zsidótörvények 21
Lágerleírás 20
Segélyszervezet 20
Újraszervezés 19
Rabbi 19
Statisztikai adatok 18
Holokauszt emlékmű 17
Gettósítás 16
Kifosztás 16
Adományok 15
Zsidó Tanács 15
Anyakönyv 15
Egyesület 15
6136/1944. VII. B.M. miniszteri rendelet 15
Schutzpass 13
Deportálás 13
Zsinagógaépítés 12
Igazolás 12
Zsidó Világkongresszus 11
Elhagyott javak 11
Napló 11
Anyakönyvezés 11
Kárpótlási iratok 11
Holokauszt - Áldozatok 11
Irattári segédlet 10
Tábori levelezőlap 9
Első világháború 1914-1918 9
Hitközségi alkalmazottak 9
Választójog 9
Cionizmus / Zionism 9
Halachikus problémák 8
Nőegylet 8
Tagnyilvántartás 8
1600/1944-es rendelet végrehajtásához kapcsolódó iratok 8
Internálás 8
Temető 8
Iktatókönyv 7
Holokauszt emléknap 7
Embermentés - holokauszt 7
Gettó 6
Hitközségi tagok 6
DEGOB Igazolvány 6
Szeretetotthon 6
Pinkasz 6
Orvos 6
OMZSA járulék 6
Történelem 6
Righteous Among the Nations / Yad VaShem 6
Mentesítés 6
Alapítvány 6
Memorial du Martyr Juif Inconnu 6
Zsinagógai ülésnyilvántartás 5
Bizonyítványok (iskolai) 5
Zsinagóga avatás 5
Uralkodó, Ferenc József 5
KEOKH 5
Takanot 5
Uradalmi zsidók 5
Sírhelynyilvántartás 5
Keren Kajemet 5
Újjáépítés 5
Illusztrált 5
1939:IV. törvény 5
Születési anyakönyv 5
Szociális ellátás 5
Csoportos útlevél 5
Pénzügyi főkönyv 5
Holokauszt - Túlélők 5
Rabbiszerződés 5
Új Élet 5
Államosítás 5
Pénztárnapló 5
Állampolgársági iratok 5
Gettórendőrség 5
Zsoldkönyv 5
Meghívó 5
American Jewish Joint Distribution Committee 4
Házassági anyakönyv 4
Népbíróság 4
Útlevél 4
Önéletrajz 4
Hilfsverein für Galizische Juden zu Kolomea 4
Gabella 4
Zsidó Múzeum 4
Halotti anyakönyv 4
Cedaka 4
Igazolvány 4
Peszach 4
Menekültek segélyezése 4
Bundesrückerstattungsgesetz (BRüG) 4
Országos Zsidó Helyreállítási Alap 4
Galíciai zsidók 3
Emlékmű 3
Díszalbum 3
Élelmiszer-jegy 3
Komaegylet 3
Nemzetközi szervezetek 3
Országos Rabbi Egyesület 3
Iparosok 3
KMSZ 101/359 3
Demográfia 3
DEGOB 3
Sárga csillag 3
Eichmann-per 3
Költségvetés 3
Magyar Izraeliták Pártfogó Irodája 3
HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society) 3
Vallásváltoztatás - kitérés 3
Gettókórház 3
Móhel 3
Csillagos házak 3
Uralkodó, IV. Károly 3
Országos Magyar Zsidó Segítő Akció 3
Bank-letét, holokauszt / Bank-deposit, Holocaust 3
Hitközségi választások 3
OMIKE 3
Egylet 2
Házassági kihirdetés 2
Szombatosok 2
Die Welt 2
Jahrzeit lista 2
KISOK pálya 2
KMSZ 101/605 2
Munkaszolgálat, nők 2
Kárpátaljai segélyezés 2
Türelmi adó 2
Obsit 2
Jótékonyság 2
Csendőrség 2
Album 2
Zsidó Tanács felelőssége 2
Emancipációs törvény, 1867 / Emancipation law, 1867 2
Bikur Holim 2
1848 emlékezete 2
Kereskedelmi iratok 2
Adminisztráció 2
Országos Zsidó Segítő Bizottság, OZSSB 2
Nők 2
Lakásleltár / List of goods 2
Ingatlantulajdon 2
Tanító 2
Habsburg laudáció 2
Körülmetélés 2
KMSZ 101/339 2
Gettó - élelmezés 2
Kántor 2
Iskola-alap 2
Goldmark terem 2
Pro Palesztina Szövetség 2
Zsinagóga eladás 2
Antiszemitizmus 2
Internálótábor - Bácstopolya 2
Nyilasok 2
Holttányilvánítás 2
Feloszlatás 2
Árvák segélyezése 2
Jubileum 2
Izrael 2
Archontológia 2
KMSZ 101/14 2
1848-1849 forradalom és szabadságharc 2
Névmagyarosítás 2
Hadviseltek Bizottsága 2
Telefon lefoglalása 2
Megemlékezés 2
Foglalkozás / Occupation 2
Palesztina Segély 2
Magyar Zsidó Hitközségek Országos Szövetsége 1
Vallásoktatás 1
KMSZ 103/305 1
Olimpia 1
Közösségszervezés 1
Federation of Hungarian Jews in America 1
KMSZ 482 1
Lakáshivatal 1
Magyarító Egylet 1
KMSZ 101/305 1
Internálótábor - Garany 1
Kirjath Sepher 1
KMSZ 101/324 1
Móhelkönyv 1
Ruhagyűjtő század 1
Millenniumi Országos Kiállítás 1
Pogrom 1
KMSZ 111/305 1
Nér Tamid 1
Munka-dokumentumok 1
Feljelentőlevél 1
Vendégkönyv 1
Eskü 1
Tanár 1
Anyanyelv 1
Hasomer Hacair 1
Reform (vallási) 1
KMSZ 105/5 1
Lányoktatás 1
Ichud 1
Kossuth centenárium 1
Körösmező / Kamenyec-Podolszkij 1
Veszteséglista 1
Temetési beszéd 1
VKM 1191/1888 rendelet 1
KMSZ 105/8 1
Halotti értesítő 1
Jesiva 1
Hazatérőket Fogadó Bizottság 1
KMSZ 103/4 1
Internálótábor - Páva utca 1
Országos Rabbiképző Intézet 1
KMSZ 101/606 1
Újjáépítési Minisztérium 1
Kasrut 1
Keresztény egyházak 1
KMSZ 101/12 1
Művészeti gyűjtemény / Art collection 1
Uralkodó, Habsburg 1
Internálótábor - Rökk Szilárd utca 1
KMSZ 701/1 1
Agudat Israel 1
Kiállítások 1
KMSZ 101/322 1
VAC 1
Esti Újság 1
Körlevél 1
Zionistisches Zentralbureau 1
Trianoni békeszerződés 1
KMSZ 105/7 1
Gettó - üzemek 1
Emlékkönyv 1
KMSZ 101/52 1
Internálótábor - Ricse 1
Gettó térkép 1
Huszadik Század 1
Esküvői meghívó 1
Exhumálás 1
Farbenindustrie AG 1
Népgondozó Hivatal Deportáltakat Gondozó Ügyosztály 1
KMSZ 108/57 1
Numerus clausus 1
Hauptausschuss Ehemalinger Politischer Haftlinge 1
Dunába lövés 1
Lakhatási engedély 1
Halálmenet 1
Visszaemlékezés 1
Önállósító Hitelszövetkezet 1
KMSZ 101/350 1
Kereskedő 1
Hadikölcsön 1
Központi szervezet 1
Bundesentschädigungsgesetz (BEG) 1
Nácizmus Magyarországi Üldözötteinek Országos Érdekvédelmi Szervezete 1
Ahavat Cion Egylet 1
Orczy ház 1
KMSZ 705/1 1
Hadiüzem 1
Házassági szerződés 1
Szertartási tárgyak 1
Héber nyelv 1
Unifikáció, 1950 1
KMSZ 101/320 1
Internálótábor - Szabolcs utca 1
Emancipáció 1
Nyilvántartó könyv 1
YIVO 1
KMSZ 101/309 1
Izraelita Országos Gyűlés, 1950 1
KMSZ 217/88 1
KMSZ III/2 1
Családtörténet 1
KMSZ 701/40 1
Speciális ima, megemlékezés 1
Macesz-ellátás 1
Bibliográfia 1
Katonai iratok 1
Tudós 1
Purimspiel 1
Menekült igazolvány 1
Lányavatás (bat micva) 1
KMSZ 105/6 1
Svéd állampolgárság 1
Rabbi vizsga / képesítés 1
Miniszterelnöki rendelet 10400/1946 1
Zsidó Rekonstrukciós Alap 1
Genealógia 1
KMSZ 102/208 1
Tűzvész 1
Häftlings-personalkarte 1
Búcsúlevél 1
Statutum 1
Igazoló Bizottság 1
Népbíróságok Országos Tanácsa 1
KMSZ 107/316 1
KMSZ 701/XXXI 1
Alliance Israelite Universelle 1
Országos Izraelita Iskola Alap 1
KMSZ 101/205 1
Parlamenti képviselő 1
Vendéglő 1
Munkaszolgálatosok Országos Szövetsége 1
KMSZ 101/13 1
Közösségi böjt, gyásznap 1
KMSZ 105/31 1
Horthy 1
KMSZ 103/303 1
Operaénekesnő 1
Palesztinát Támogató Egylet 1
Szolgálati jegy 1
KMSZ 108/84 1
Városi hatóságok 1
Védlevél (Schutzbrief) 1
KMSZ 101/35 1
Internálótábor - Csörgő 1
Egyetemi Nyomda 1
Földesúri privilégium 1
Judaica (folyóirat) 1
Mérnöki Kamara 1
Árvaház 1
Kormányzói mentesítés 1
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 1
Kollaboráció 1
KMSZ 109/24 1
Urbárium 1
Internálótábor - Kolombusz utca 1
KMSZ 110/64 1
Állampolgárság 1
Nyaralás 1
MEASZ munkaszolgálat igazolás 1
Országos Néptanulmányi Egyesület 1
Európai zsidóság 1
Imakönyv 1
Gyermekek 1
Plakát 1
Gyászbeszéd 1
Centenárium 1
Vádirat a nácizmus ellen - dokumentumgyűjtés 1
Pester Lloyd 1
Esketési beszéd 1
Dolgozó Palesztina Magyarországi Blokkja 1
Zárszámadás 1
KMSZ 105/14 1
KMSZ 107/307 1
Kelengye 1
Deportáltak hazaszállítása 1
KMSZ 101/VÉP 1
Internálótábor - Magdolna utca 1
Millennium, 1895 1
Államosítás 1
KMSZ 101/206 1
Magyar Izraeliták Országos Képviselete 1
KMSZ 405 1
Vándorkönyv (iparos tanuló) 1
Köszönőlevél 1
Kongresszus 1868/1869 1
Újvidéki vérengzés 1
KMSZ 104/6 1
Párbaj 1
Internálótábor - Horthyliget 1
Tiferesz Bahurim 1
KMSZ 109/23 1
Történész 1
Színház 1
Budapesti Cionista Egyesület 1
231400/1944 BM rendelet 1
KMSZ VEP 114 1
Kivételezettségi igazolás 1
Hazafias cselekedetek 1
Menház 1
Miniszterelnöki rendelet 7690/1948 1
KMSZ 109/15 1
Rabbiképző 1
Ungarlandische Jüdische Zeitung 1
Gazdasági iratok 1
Kitért zsidók 1
Nyilvántartó karton 1
1956-os forradalmat követő kivándorlás 1
Magyar Vöröskereszt 1
KMSZ 107/21 1
KMSZ 108/2 1
Polgári Demokrata Párt 1
Utódaink reménysége 1
Magyar Deportáltak Delegációja 1
KMSZ 107/15 1
Orgona 1
Levelezés 1
Postakönyv 1
Óbudai Izraelita Hitközség 1
Organisation Todt 1
Results 1 to 405 of 405
results per page

Actions