Browse Subjects

Subjects Results
Zsoldkönyv 5
Zsinagógai ülésnyilvántartás 5
Zsinagógaépítés 12
Zsinagóga eladás 2
Zsinagóga avatás 5
Zsinagóga 22
Zsidótörvények 21
Zsidó Világkongresszus 11
Zsidó Tanács felelőssége 2
Zsidó Tanács 15
Zsidó Rekonstrukciós Alap 1
Zsidó Múzeum 4
Zionistisches Zentralbureau 1
Zárszámadás 1
YIVO 1
VKM 1191/1888 rendelet 1
Visszaemlékezés - Holokausztra 31
Visszaemlékezés 1
Veszteséglista 1
Vendéglő 1
Vendégkönyv 1
Védlevél (Schutzbrief) 1
Városi hatóságok 1
Vándorkönyv (iparos tanuló) 1
Vallásváltoztatás - kitérés 3
Vallásoktatás 1
Választójog 9
Vádirat a nácizmus ellen - dokumentumgyűjtés 1
VAC 1
Utódaink reménysége 1
Útlevél 4
Urbárium 1
Uralkodó, IV. Károly 3
Uralkodó, Habsburg 1
Uralkodó, Ferenc József 5
Uradalmi zsidók 5
Unifikáció, 1950 1
Ungarlandische Jüdische Zeitung 1
Újvidéki vérengzés 1
Újraszervezés 19
Újjáépítési Minisztérium 1
Újjáépítés 5
Új Élet 5
Tűzvész 1
Türelmi adó 2
Tudós 1
Trianoni békeszerződés 1
Történész 1
Történelem 6
Tiferesz Bahurim 1
Temető 8
Temetési beszéd 1
Telefon lefoglalása 2
Tanító 2
Tanár 1
Takanot 5
Tagnyilvántartás 8
Tábori levelezőlap 9
Születési anyakönyv 5
Szombatosok 2
Szolgálati jegy 1
Szociális ellátás 5
Színház 1
Szertartási tárgyak 1
Szeretetotthon 6
Svéd állampolgárság 1
Statutum 1
Statisztikai adatok 18
Speciális ima, megemlékezés 1
Sírhelynyilvántartás 5
Segélyszervezet 20
Segélyezés 21
Schutzpass 13
Sárga csillag 3
Ruhagyűjtő század 1
Righteous Among the Nations / Yad VaShem 6
Reform (vallási) 1
Rabbiszerződés 5
Rabbiképző 1
Rabbi vizsga / képesítés 1
Rabbi 19
Purimspiel 1
Pro Palesztina Szövetség 2
Prédikáció 70
Postakönyv 1
Polgári Demokrata Párt 1
Pogrom 1
Plakát 1
Pinkasz 6
Peszach 4
Pester Lloyd 1
Pénzügyi főkönyv 5
Pénztárnapló 5
Pénztárkönyv 31
Parlamenti képviselő 1
Párbaj 1
Palesztinát Támogató Egylet 1
Palesztina Segély 2
Összeírás 40
Orvos 6
Országos Zsidó Segítő Bizottság, OZSSB 2
Országos Zsidó Helyreállítási Alap 4
Országos Rabbiképző Intézet 1
Országos Rabbi Egyesület 3
Országos Néptanulmányi Egyesület 1
Országos Magyar Zsidó Segítő Akció 3
Országos Izraelita Iskola Alap 1
Orgona 1
Organisation Todt 1
Orczy ház 1
Operaénekesnő 1
Önéletrajz 4
Önállósító Hitelszövetkezet 1
OMZSA járulék 6
OMIKE 3
Olimpia 1
Óbudai Izraelita Hitközség 1
Obsit 2
Nyilvántartó könyv 1
Nyilvántartó karton 1
Nyilasok 2
Nyaralás 1
Numerus clausus 1
Nők 2
Nőegylet 8
Névmagyarosítás 2
Névlista - Holokauszt vonatkozású 56
Névlista 48
Nér Tamid 1
Népgondozó Hivatal Deportáltakat Gondozó Ügyosztály 1
Népbíróságok Országos Tanácsa 1
Népbíróság 4
Nemzetközi szervezetek 3
Napló 11
Nácizmus Magyarországi Üldözötteinek Országos Érdekvédelmi Szervezete 1
Művészeti gyűjtemény / Art collection 1
Munkaszolgálatosok Országos Szövetsége 1
Munkaszolgálat, nők 2
Munkaszolgálat 50
Munka-dokumentumok 1
Móhelkönyv 1
Móhel 3
Miniszterelnöki rendelet 7690/1948 1
Miniszterelnöki rendelet 10400/1946 1
Millenniumi Országos Kiállítás 1
Millennium, 1895 1
Mérnöki Kamara 1
Mentesítés 6
Menház 1
Menekültek segélyezése 4
Menekült igazolvány 1
Memorial du Martyr Juif Inconnu 6
Meghívó 5
Megemlékezés 2
MEASZ munkaszolgálat igazolás 1
Magyarító Egylet 1
Magyar Zsidó Hitközségek Országos Szövetsége 1
Magyar Vöröskereszt 1
Magyar Izraeliták Pártfogó Irodája 3
Magyar Izraeliták Országos Képviselete 1
Magyar Deportáltak Delegációja 1
Macesz-ellátás 1
Levelezés 1
Lányoktatás 1
Lányavatás (bat micva) 1
Lakhatási engedély 1
Lakásleltár / List of goods 2
Lakáshivatal 1
Lágerleírás 20
Központi szervezet 1
Közösségszervezés 1
Közösségi böjt, gyásznap 1
Köszönőlevél 1
Kossuth centenárium 1
Körülmetélés 2
Körösmező / Kamenyec-Podolszkij 1
Kormányzói mentesítés 1
Körlevél 1
Kongresszus 1868/1869 1
Komaegylet 3
Költségvetés 3
Kollaboráció 1
KMSZ VEP 114 1
KMSZ III/2 1
KMSZ 705/1 1
KMSZ 701/XXXI 1
KMSZ 701/40 1
KMSZ 701/1 1
KMSZ 482 1
KMSZ 405 1
KMSZ 217/88 1
KMSZ 111/305 1
KMSZ 110/64 1
KMSZ 109/24 1
KMSZ 109/23 1
KMSZ 109/15 1
KMSZ 108/84 1
KMSZ 108/57 1
KMSZ 108/2 1
KMSZ 107/316 1
KMSZ 107/307 1
KMSZ 107/21 1
KMSZ 107/15 1
KMSZ 105/8 1
KMSZ 105/7 1
KMSZ 105/6 1
KMSZ 105/5 1
KMSZ 105/31 1
KMSZ 105/14 1
KMSZ 104/6 1
KMSZ 103/4 1
KMSZ 103/305 1
KMSZ 103/303 1
KMSZ 102/208 1
KMSZ 101/VÉP 1
KMSZ 101/606 1
KMSZ 101/605 2
KMSZ 101/52 1
KMSZ 101/359 3
KMSZ 101/350 1
KMSZ 101/35 1
KMSZ 101/339 2
KMSZ 101/324 1
KMSZ 101/322 1
KMSZ 101/320 1
KMSZ 101/309 1
KMSZ 101/305 1
KMSZ 101/206 1
KMSZ 101/205 1
KMSZ 101/14 2
KMSZ 101/13 1
KMSZ 101/12 1
Kivételezettségi igazolás 1
Kitért zsidók 1
KISOK pálya 2
Kirjath Sepher 1
Kifosztás 16
Kiállítások 1
Keresztény egyházak 1
Kereskedő 1
Kereskedelmi iratok 2
Keren Kajemet 5
KEOKH 5
Kelengye 1
Katonai iratok 1
Kasrut 1
Kárpótlási iratok 11
Kárpátaljai segélyezés 2
Kántor 2
Judaica (folyóirat) 1
Jubileum 2
Jótékonyság 2
Jesiva 1
Jegyzőkönyv 109
Jahrzeit lista 2
Izraelita Országos Gyűlés, 1950 1
Izrael 2
Iskola-alap 2
Iskola 22
Irattári segédlet 10
Iparosok 3
Internálótábor - Szabolcs utca 1
Internálótábor - Rökk Szilárd utca 1
Internálótábor - Ricse 1
Internálótábor - Páva utca 1
Internálótábor - Magdolna utca 1
Internálótábor - Kolombusz utca 1
Internálótábor - Horthyliget 1
Internálótábor - Garany 1
Internálótábor - Csörgő 1
Internálótábor - Bácstopolya 2
Internálás 8
Ingatlantulajdon 2
Imakönyv 1
Illusztrált 5
Iktatókönyv 7
Igazolvány 4
Igazoló Bizottság 1
Igazolás 12
Ichud 1
Huszadik Század 1
Horthy 1
Holttányilvánítás 2
Holokauszt emléknap 7
Holokauszt emlékmű 17
Holokauszt / Holocaust 28
Holokauszt - Túlélők 5
Holokauszt - Áldozatok 11
Hitközségi választások 3
Hitközségi tagok 6
Hitközségi szervezet 33
Hitközségi alkalmazottak 9
Hilfsverein für Galizische Juden zu Kolomea 4
HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society) 3
Hevra Kadisa 52
Héber nyelv 1
Hazatérőket Fogadó Bizottság 1
Házassági szerződés 1
Házassági kihirdetés 2
Házassági anyakönyv 4
Hazafias cselekedetek 1
Hauptausschuss Ehemalinger Politischer Haftlinge 1
Hasomer Hacair 1
Halotti értesítő 1
Halotti anyakönyv 4
Halálmenet 1
Halachikus problémák 8
Häftlings-personalkarte 1
Hadviseltek Bizottsága 2
Hadiüzem 1
Hadikölcsön 1
Habsburg laudáció 2
Gyermekek 1
Gyászbeszéd 1
Goldmark terem 2
Gettósítás 16
Gettórendőrség 5
Gettókórház 3
Gettó térkép 1
Gettó - üzemek 1
Gettó - élelmezés 2
Gettó 6
Genealógia 1
Gazdasági iratok 1
Galíciai zsidók 3
Gabella 4
Földesúri privilégium 1
Foglalkozás / Occupation 2
Fényképek 30
Feloszlatás 2
Feljelentőlevél 1
Federation of Hungarian Jews in America 1
Farbenindustrie AG 1
Exhumálás 1
Európai zsidóság 1
Esti Újság 1
Esküvői meghívó 1
Eskü 1
Esketési beszéd 1
Emlékmű 3
Emlékkönyv 1
Embermentés - holokauszt 7
Emancipációs törvény, 1867 / Emancipation law, 1867 2
Emancipáció 1
Első világháború 1914-1918 9
Elhagyott javak 11
Élelmiszer-jegy 3
Eichmann-per 3
Egylet 2
Egyetemi Nyomda 1
Egyesület 15
Dunába lövés 1
Dolgozó Palesztina Magyarországi Blokkja 1
Díszalbum 3
Die Welt 2
Deportáltak hazaszállítása 1
Deportálás 13
Demográfia 3
DEGOB Igazolvány 6
DEGOB 3
Csoportos útlevél 5
Csillagos házak 3
Csendőrség 2
Családtörténet 1
Cionizmus / Zionism 9
Centenárium 1
Cedaka 4
Bundesrückerstattungsgesetz (BRüG) 4
Bundesentschädigungsgesetz (BEG) 1
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 1
Budapesti Cionista Egyesület 1
Búcsúlevél 1
Bizonyítványok (iskolai) 5
Bikur Holim 2
Bibliográfia 1
Bank-letét, holokauszt / Bank-deposit, Holocaust 3
Árvák segélyezése 2
Árvaház 1
Archontológia 2
Anyanyelv 1
Anyakönyvi iratok 25
Anyakönyvezés 11
Anyakönyv 15
Antiszemitizmus 2
American Jewish Joint Distribution Committee 4
Alliance Israelite Universelle 1
Állampolgársági iratok 5
Állampolgárság 1
Államosítás 5
Államosítás 1
Album 2
Alapszabály 31
Alapítvány 6
Ahavat Cion Egylet 1
Agudat Israel 1
Adóügyek 46
Adományok 15
Adminisztráció 2
6136/1944. VII. B.M. miniszteri rendelet 15
231400/1944 BM rendelet 1
1956-os forradalmat követő kivándorlás 1
1939:IV. törvény 5
1848-1849 forradalom és szabadságharc 2
1848 emlékezete 2
1600/1944-es rendelet végrehajtásához kapcsolódó iratok 8
Results 1 to 405 of 405
results per page

Actions