Browse Subjects

Subjects Results
Magyarító Egylet 1
KMSZ 101/305 1
Internálótábor - Garany 1
Kirjath Sepher 1
KMSZ 101/324 1
Móhelkönyv 1
Ruhagyűjtő század 1
Millenniumi Országos Kiállítás 1
Pogrom 1
KMSZ 111/305 1
Nér Tamid 1
Munka-dokumentumok 1
Feljelentőlevél 1
Vendégkönyv 1
Eskü 1
Tanár 1
Anyanyelv 1
Magyar Zsidó Hitközségek Országos Szövetsége 1
Vallásoktatás 1
KMSZ 103/305 1
Olimpia 1
Közösségszervezés 1
Federation of Hungarian Jews in America 1
KMSZ 482 1
Lakáshivatal 1
KMSZ 105/8 1
Halotti értesítő 1
Jesiva 1
Hazatérőket Fogadó Bizottság 1
KMSZ 103/4 1
Internálótábor - Páva utca 1
Országos Rabbiképző Intézet 1
KMSZ 101/606 1
Újjáépítési Minisztérium 1
Kasrut 1
Keresztény egyházak 1
KMSZ 101/12 1
Művészeti gyűjtemény / Art collection 1
Uralkodó, Habsburg 1
Internálótábor - Rökk Szilárd utca 1
KMSZ 701/1 1
Agudat Israel 1
Hasomer Hacair 1
Reform (vallási) 1
KMSZ 105/5 1
Lányoktatás 1
Ichud 1
Kossuth centenárium 1
Körösmező / Kamenyec-Podolszkij 1
Veszteséglista 1
Temetési beszéd 1
VKM 1191/1888 rendelet 1
Emlékkönyv 1
KMSZ 101/52 1
Internálótábor - Ricse 1
Gettó térkép 1
Huszadik Század 1
Esküvői meghívó 1
Exhumálás 1
Farbenindustrie AG 1
Népgondozó Hivatal Deportáltakat Gondozó Ügyosztály 1
KMSZ 108/57 1
Numerus clausus 1
Hauptausschuss Ehemalinger Politischer Haftlinge 1
Dunába lövés 1
Lakhatási engedély 1
Halálmenet 1
Visszaemlékezés 1
Önállósító Hitelszövetkezet 1
KMSZ 101/350 1
Kereskedő 1
Hadikölcsön 1
Kiállítások 1
KMSZ 101/322 1
VAC 1
Esti Újság 1
Körlevél 1
Zionistisches Zentralbureau 1
Trianoni békeszerződés 1
KMSZ 105/7 1
Gettó - üzemek 1
Házassági szerződés 1
Szertartási tárgyak 1
Héber nyelv 1
Unifikáció, 1950 1
KMSZ 101/320 1
Internálótábor - Szabolcs utca 1
Emancipáció 1
Nyilvántartó könyv 1
YIVO 1
KMSZ 101/309 1
Izraelita Országos Gyűlés, 1950 1
KMSZ 217/88 1
KMSZ III/2 1
Családtörténet 1
KMSZ 701/40 1
Speciális ima, megemlékezés 1
Macesz-ellátás 1
Bibliográfia 1
Központi szervezet 1
Bundesentschädigungsgesetz (BEG) 1
Nácizmus Magyarországi Üldözötteinek Országos Érdekvédelmi Szervezete 1
Ahavat Cion Egylet 1
Orczy ház 1
KMSZ 705/1 1
Hadiüzem 1
Zsidó Rekonstrukciós Alap 1
Genealógia 1
KMSZ 102/208 1
Tűzvész 1
Häftlings-personalkarte 1
Búcsúlevél 1
Statutum 1
Igazoló Bizottság 1
Népbíróságok Országos Tanácsa 1
KMSZ 107/316 1
KMSZ 701/XXXI 1
Alliance Israelite Universelle 1
Országos Izraelita Iskola Alap 1
KMSZ 101/205 1
Parlamenti képviselő 1
Vendéglő 1
Munkaszolgálatosok Országos Szövetsége 1
KMSZ 101/13 1
Közösségi böjt, gyásznap 1
KMSZ 105/31 1
Katonai iratok 1
Tudós 1
Purimspiel 1
Menekült igazolvány 1
Lányavatás (bat micva) 1
KMSZ 105/6 1
Svéd állampolgárság 1
Rabbi vizsga / képesítés 1
Miniszterelnöki rendelet 10400/1946 1
Védlevél (Schutzbrief) 1
KMSZ 101/35 1
Internálótábor - Csörgő 1
Egyetemi Nyomda 1
Földesúri privilégium 1
Judaica (folyóirat) 1
Mérnöki Kamara 1
Árvaház 1
Kormányzói mentesítés 1
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 1
Kollaboráció 1
KMSZ 109/24 1
Urbárium 1
Internálótábor - Kolombusz utca 1
KMSZ 110/64 1
Állampolgárság 1
Nyaralás 1
MEASZ munkaszolgálat igazolás 1
Országos Néptanulmányi Egyesület 1
Európai zsidóság 1
Horthy 1
KMSZ 103/303 1
Operaénekesnő 1
Palesztinát Támogató Egylet 1
Szolgálati jegy 1
KMSZ 108/84 1
Városi hatóságok 1
KMSZ 105/14 1
KMSZ 107/307 1
Kelengye 1
Deportáltak hazaszállítása 1
KMSZ 101/VÉP 1
Internálótábor - Magdolna utca 1
Millennium, 1895 1
Államosítás 1
KMSZ 101/206 1
Magyar Izraeliták Országos Képviselete 1
KMSZ 405 1
Vándorkönyv (iparos tanuló) 1
Köszönőlevél 1
Kongresszus 1868/1869 1
Újvidéki vérengzés 1
KMSZ 104/6 1
Párbaj 1
Internálótábor - Horthyliget 1
Tiferesz Bahurim 1
Imakönyv 1
Gyermekek 1
Plakát 1
Gyászbeszéd 1
Centenárium 1
Vádirat a nácizmus ellen - dokumentumgyűjtés 1
Pester Lloyd 1
Esketési beszéd 1
Dolgozó Palesztina Magyarországi Blokkja 1
Zárszámadás 1
Rabbiképző 1
Ungarlandische Jüdische Zeitung 1
Gazdasági iratok 1
Kitért zsidók 1
Nyilvántartó karton 1
1956-os forradalmat követő kivándorlás 1
Magyar Vöröskereszt 1
KMSZ 107/21 1
KMSZ 108/2 1
Polgári Demokrata Párt 1
Utódaink reménysége 1
Magyar Deportáltak Delegációja 1
KMSZ 107/15 1
Orgona 1
Levelezés 1
Postakönyv 1
Óbudai Izraelita Hitközség 1
Organisation Todt 1
KMSZ 109/23 1
Történész 1
Színház 1
Budapesti Cionista Egyesület 1
231400/1944 BM rendelet 1
KMSZ VEP 114 1
Kivételezettségi igazolás 1
Hazafias cselekedetek 1
Menház 1
Miniszterelnöki rendelet 7690/1948 1
KMSZ 109/15 1
Házassági kihirdetés 2
Szombatosok 2
Die Welt 2
Jahrzeit lista 2
KISOK pálya 2
KMSZ 101/605 2
Egylet 2
Türelmi adó 2
Obsit 2
Munkaszolgálat, nők 2
Kárpátaljai segélyezés 2
Csendőrség 2
Album 2
Zsidó Tanács felelőssége 2
Emancipációs törvény, 1867 / Emancipation law, 1867 2
Jótékonyság 2
Kereskedelmi iratok 2
Adminisztráció 2
Országos Zsidó Segítő Bizottság, OZSSB 2
Nők 2
Lakásleltár / List of goods 2
Ingatlantulajdon 2
Bikur Holim 2
1848 emlékezete 2
Gettó - élelmezés 2
Kántor 2
Iskola-alap 2
Goldmark terem 2
Pro Palesztina Szövetség 2
Tanító 2
Habsburg laudáció 2
Körülmetélés 2
KMSZ 101/339 2
Zsinagóga eladás 2
Antiszemitizmus 2
Internálótábor - Bácstopolya 2
Nyilasok 2
Feloszlatás 2
Árvák segélyezése 2
Jubileum 2
Izrael 2
Archontológia 2
KMSZ 101/14 2
1848-1849 forradalom és szabadságharc 2
Névmagyarosítás 2
Holttányilvánítás 2
Telefon lefoglalása 2
Megemlékezés 2
Foglalkozás / Occupation 2
Palesztina Segély 2
Hadviseltek Bizottsága 2
Díszalbum 3
Élelmiszer-jegy 3
Galíciai zsidók 3
Emlékmű 3
Nemzetközi szervezetek 3
Komaegylet 3
KMSZ 101/359 3
Demográfia 3
Országos Rabbi Egyesület 3
Iparosok 3
Sárga csillag 3
Eichmann-per 3
DEGOB 3
HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society) 3
Vallásváltoztatás - kitérés 3
Gettókórház 3
Költségvetés 3
Magyar Izraeliták Pártfogó Irodája 3
Uralkodó, IV. Károly 3
Móhel 3
Csillagos házak 3
Bank-letét, holokauszt / Bank-deposit, Holocaust 3
Országos Magyar Zsidó Segítő Akció 3
Hitközségi választások 3
OMIKE 3
American Jewish Joint Distribution Committee 4
Házassági anyakönyv 4
Népbíróság 4
Útlevél 4
Önéletrajz 4
Gabella 4
Hilfsverein für Galizische Juden zu Kolomea 4
Zsidó Múzeum 4
Halotti anyakönyv 4
Cedaka 4
Peszach 4
Igazolvány 4
Menekültek segélyezése 4
Bundesrückerstattungsgesetz (BRüG) 4
Országos Zsidó Helyreállítási Alap 4
Bizonyítványok (iskolai) 5
Zsinagóga avatás 5
Uralkodó, Ferenc József 5
Zsinagógai ülésnyilvántartás 5
KEOKH 5
Takanot 5
Uradalmi zsidók 5
Sírhelynyilvántartás 5
Keren Kajemet 5
Újjáépítés 5
Illusztrált 5
1939:IV. törvény 5
Születési anyakönyv 5
Szociális ellátás 5
Csoportos útlevél 5
Pénzügyi főkönyv 5
Rabbiszerződés 5
Holokauszt - Túlélők 5
Új Élet 5
Államosítás 5
Pénztárnapló 5
Gettórendőrség 5
Zsoldkönyv 5
Meghívó 5
Állampolgársági iratok 5
Gettó 6
Hitközségi tagok 6
Szeretetotthon 6
Pinkasz 6
DEGOB Igazolvány 6
Orvos 6
OMZSA járulék 6
Történelem 6
Righteous Among the Nations / Yad VaShem 6
Mentesítés 6
Alapítvány 6
Memorial du Martyr Juif Inconnu 6
Iktatókönyv 7
Holokauszt emléknap 7
Embermentés - holokauszt 7
Halachikus problémák 8
Nőegylet 8
Tagnyilvántartás 8
1600/1944-es rendelet végrehajtásához kapcsolódó iratok 8
Temető 8
Internálás 8
Tábori levelezőlap 9
Első világháború 1914-1918 9
Hitközségi alkalmazottak 9
Választójog 9
Cionizmus / Zionism 9
Irattári segédlet 10
Zsidó Világkongresszus 11
Napló 11
Elhagyott javak 11
Anyakönyvezés 11
Kárpótlási iratok 11
Holokauszt - Áldozatok 11
Zsinagógaépítés 12
Igazolás 12
Schutzpass 13
Deportálás 13
Adományok 15
Zsidó Tanács 15
Anyakönyv 15
Egyesület 15
6136/1944. VII. B.M. miniszteri rendelet 15
Gettósítás 16
Kifosztás 16
Holokauszt emlékmű 17
Statisztikai adatok 18
Újraszervezés 19
Rabbi 19
Lágerleírás 20
Segélyszervezet 20
Segélyezés 21
Zsidótörvények 21
Iskola 22
Zsinagóga 22
Anyakönyvi iratok 25
Holokauszt / Holocaust 28
Fényképek 30
Visszaemlékezés - Holokausztra 31
Pénztárkönyv 31
Alapszabály 31
Hitközségi szervezet 33
Összeírás 40
Adóügyek 46
Névlista 48
Munkaszolgálat 50
Hevra Kadisa 52
Névlista - Holokauszt vonatkozású 56
Prédikáció 70
Jegyzőkönyv 109
Results 1 to 405 of 405
results per page

Actions