Actor browse options

Browse Authority record / fondképző

Name Type
Löw Lipót Person
Löw Immánuel Person
Löw család Family
Lovasberényi Hitközség Corporate body
Losonci Izraelita Hitközség
Lorán Lenke
Lipschitz Leopold Person
Ligeti Miklós Dr.
Liebmann Istvánné
Lichter Jona Aser
Lichtenstein Kisziel Abraham Person
Lewin, Shemaryahu
Levi Kallimus
Lévai Jenő Person
Leszlauer család Family
Lerner József Person
Lengyel István
Lengyel Albert
Leitner Sándor Person
Leitner Sándor
Leipniker Márk Person
Légrádi Ferenc
Lederer Mór Person
Lazarovits Ernő Person
Laufer György Person
László Zsigmond Person
László Miklós Dr
László Károly
László Fülöp
Langsner Lázár Person
Langfelder Artúr
Langer Lajos
Lang Zsófia
Láng Károly
Landeszmann György
Láczer István Samu
Kurzweil István
Kürschner Ferenc Person
Kunszentmiklósi Izraelita Hitközség
Kunstadt, Michoel, reb
Kun Farkas
Kugel Vilmosné
Kriszháber Béla
Krausz Ignác
Krausz Henrik Person
Krausz Henrik Person
Krausz Géza
Kraus Irén
Krámer Sándor Person
Krakovits Miklós
Krakauer Salamon
Központi Zsidó Tanács Szociális Osztály Corporate body
Központi Szociális Bizottság Corporate body
Kozma Antal
Kozák László
Kövesi Erzsébet
Köves Izsó Person
Kovács Pál
Kovács Kázmér
Kovács Károly
Kovács Dezső
Koth Andor
Kőszegi Izraelita Hitközség
Kossuth Lajos
Kőrösy József Person
Korányi György
Kopp Herman
Komoly Ottó
Komlós Ottó Person
Komádi Zsidó Hitközség
Kohut Sándor Person
Kohner Adolf Person
Kohn, Markus rabbi
Kohn Vilmos
Kohn Sámuel Person
Kohn Pinkasz Person
Kohn Eliezer Hirsch
Kohlbach Bertalan Person
Kohányi Sámuel
Kőbányai Izraelita Hitközség
Kleinné Müller Ilona
Klein Imre
Klein Gyula Person
Klein Ferenc
Klein Béla
Klein Andor
Klein Ábrahám
Klaber Aron Person
Kisvárdai Izraelita HItközség Corporate body
Kisújszállási hitközség Corporate body
Kiss József cserkészcsapat
Kiss József
Kiss Arnold Person
Kismartoni hitközség Corporate body
Kiskunhalasi Izraelita Hitközség
Kiskunhalasi Izraelita Hitközség
Kiskőrösi Izraelita Hitközség
Kis Pál Person
Kind Adolf
Kézsmárki Izraelita Hitközség
Keszthelyi Izraelita Hitközség
Keszey Gyula
Kertész Zsigmond
Kertész Ödön Person
Kéri Lajos
Kereszty János
Képes Endre Person
Kengyel Károly
Kemény Lajos
Kemény József
Kemény Emil
Kemény (Alfréd) Aladár Person
Kellner Lajos
Keleti Imre
Kelen Sándorné
Kelemen Sándor
Kelecsényi Elek
Kecskeméti Lipót Person
Kecskeméti Izraelita Hitközség
Kecskeméti hitközség Corporate body
Kecskeméti Ármin Person
Kayserling Majer Person
Kaufmann Izidor Person
Kaufmann Dávid Person
Katona József
Kátai Horner György
Kasztner Rudolf
Kasztner Rezső Dr.
Kaszab Aladár és Józsa Poliklinika
Kassai Izraelita Hitközség
Karsai Elek
Kármentő Andrásné
Kármán György
Kármán György Person
Kardos Ödön
Kaposvári Izraelita Hitközség Corporate body
Kanzler József
Kánya Géza
Kann Ármin alapítvány
Kalocsai Izraelita Hitközség
Kalmár György Person
Kálmán Ödön Person
Kállay András
Kajászószentpéteri hitközség Corporate body
Kahán-Frankl Samu
Kahan Niszon
Kádár Miklós
Kácser Vilmos Person
Kabos Endre
Kabai zsidó hitközség Corporate body
Jungerth-Arnóthy Mihály Person
Jonas család
Jicchak Eisik Kabold
Jellinek Jakabné
Jellinek Adolf
Jelen József
Jászi Oszkár
Jászberényi hitközség Corporate body
Janzó Hermin Person
Jánosházi Chevra Kadisa
Jánoshalmi Izr. Hitközség Corporate body
Jánki Gyula
Jakobovits Józsefné
Jakab Jenő Person
Jakab Forrása Egylet Corporate body
Izraelita Siketnéma Intézet
Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Corporate body
Ivanits László Person
Ismeretlen
Irsai hitközség
Hunfalvai hitközség Corporate body
Hübsch Alfréd Person
Horn Ede
Hönig Nándor
Hollerbach Lujza Magda
Hodászi Chevra Kadisa
Hoch István
Hitközségek
Hirschler Pál Person
Hirschler Ignác Person
Hirschler Ignác Person
Hirschl Ignácné
Hirsch Moric
Hincz Gyula
Hillersleben
Hilfsverein für Galizische Juden zu Kolomea
HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society)
Hevesi Simon Bibliatanulmányi alapítvány
Hevesi Simon Person
Hevesi Izraelita Hitközség Corporate body
Hevesi Ferenc Person
Herzog Manó Person
Herzl, Theodor Person
Hertzka László
Herczeg Sándor
Heller Jakab
Heller Bernát Person
Held Fülöp Person
Held Albert Person
Heiden Dora Person
Hegedűs Béby Person
Hegedűs - Ofner család
Hecht Benedikt
Hecht Benedikt
Hebrew University, Jerusalem
HDKE
Hatos Gergely
Harsányi László
Harsányi László
Harmat Imre
Handler Simon
Handler Márk Person
Halpert Salamon Person
Halpern Mózes
Halmos Miksáné
Halmos Edit
Hajós Alfréd
Hajnal Anna Person
Hajdúszoboszlói hitközség Corporate body
Hajdúnánási hitközség Corporate body
Hajdúböszörményi hitközség
Hadviseltek Bizottsága
Haas Jakab
Győri Izraelita Hitközség Corporate body
György Endre Person
Györe Pál
Gyöngyösi Izraelita Hitközség Corporate body
Guttmann Mihály Person
Grünvald Fülöp Person
Grünhut Lajos Person
Grünberger Béláné
Grun, Oscar
Grün Albert Person
Grózinger M József Person
Grotta Margit
Groszmann Zsigmond Person
Grosz Izsák
Gottlieb Ernő Person
Görgei Artúr Person
Gönczi Ede
Gomperz Zsigmond és Róza alapítvány
Gömbös Gyula
Goldziher Ignác Person
Goldstein Ábrahám
Goldmark Filharmóniai Társaság Corporate body
Goldmann Mária
Goldberger Pál
Goldberger Izidor
Goldberger - Deutsch család
Goldberg, Borisz Alexandrovics
Gobbi Ede Person
Globke, Hans
Gimesi Béla
Geyer Albert
Gergely Nándor Person
Gerber Imre
Georgio Mantello Person
Gellért Endre
Gelléri Miklós
Gellér Miklós
Gelcz Irén
Gedő Ilka
Géber Dezső Ádám
Gazda Anikó
Gárdos Péter Person
Gárdos Aladár
Gárdonyi Pál
Garai ortodox izraelita hitközség
Galla Kovács Ágnes
Galgóczi Ágnes Person
Galgóci Izraelita Hitközség
Galandauer Gyula
Galambos Éva Person
Galambos (György) Szilveszter Person
Gál Jenő
Gál (Braun) Irén
Gadácsi Györgyné Kecskeméti Ilona
Futtaky Gyula Person
Furlan-Horst, Willy
Friedmann Zsófia
Friedmann Hillél
Friedmann Gyula Person
Friedmann Dávid Person
Friedmann Bernát
friedmann Adolf
Friedmann Adolf Person
Friedlieber Ignác Person
Friedlieber Albert
Friedlander Nathan
Friedel rabbi és kántor Person
Friedbauer Ignác
Fried Dániel
Fried Dániel
Fridman Mór
Freund Dezső műépítész
Freudiger Fülöp
Frenkel József
Frenkel Jenő Person
Frankl József
Frankl Adolf
Fraknói Károly Person
Fraenkel Bertalan Person
Forschner Gyula Person
Földes Miklós
Földes Lenke Person
Földes István Person
Flesch Ármin Person
Fleischer Antal
Fischer Leopold
Fischer László
Fischer Gyula Person
Fisch Miksa Person
Fisch Henrik Person
Fisch Endre
Feuer Mór
Ferenczy László
Fényes Mór Person
Fellner Frigyes
Feleki Sándor Person
Feldmann József Person
Feldmann István Person
Fejér Tamás Person
Fejér Lipót
Feigl L.H.
Fehér Tibor Person
Fassel B. Hirsch
Farkasházy-Fischer család
Farkas József Person
Faragó jánosné Person
Faddi hevra kadisa
Fábián Béla
Eulenberg Salamon
Esztergomi zsidó hitközség Corporate body
Ernstné
Ernstné
Erdős Jakab
Ercsi Izraelita Hitközség
Eötvös Károly Person
Enten Manó Person
Engelsmann Tivadar
Engelsmann Izidor Person
Engel Moses Léb Person
Endrei S. Henrik Person
Ellenbogen Ignác Person
Éliás József Person
Eisler Mátyás Person
Eisler György Person
Eiser György Person
Eisenberger Géza Person
Eichbaum József Person
Ehrlich Moric
Ehrlich Jakab
Ehrenfeld Dezső
Egri Izraelita Hitközség Corporate body
Egerman Emil
Edelstein Bertalan Person
Duschak Moritz
Dunaszerdahelyi hitközség Corporate body
Dunapataji hitközség Corporate body
Dunaföldvári Izraelita Hitközség Corporate body
Dudás Károly
Drechsler Miksa Person
Dr. Förstner György
Domonkos Miksa Corporate body
Domokos István
Dombóvári hitközség
Domán Alfrédné
Diamant Gyula Person
Dévaványai Izraelita Hitközség
Dévai Izraelita Hitközség
Deutsch Simon
Deutsch Mayer Person
Deutsch Gábor Person
Deutsch Ervin
Deutsch Ernő Person
Déry Endre Person
Derecskei hitközség
Dér Marianne
Dér Erzsébet
Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság
Denhof
Dénes Béláné
Dénes Béla
Demeter Györgyné Klein Katalin
Decsényi Móric
Debreceni Izraelita Hitközség Corporate body
Deák Jenő
Deák (Diamant) Jenő
Davidovits Mihály Person
Danieli, Dan
Dán Dezső
Dán Dezső
Dán (Weltner) Sándor, Weltner Gyula
Dán (Weltner) Sándor Person
Czabaj-Csápori hitközség
Csongrádi hitközség Corporate body
Cséri Lajos Person
Csengeri Ortodox Hitközség
Csengeri Ignácné
Chorin Áron Person
Chinuch Neorim Egylet
Ceglédi Izraelita Hitközség
Cecei hitközség Corporate body
Buxbaum Adolf
Bürg Judit Person
Buday-Goldberger Leó
Budaspitz György
Budapesti Zsidó Hitközség Corporate body
Budapesti Talmud Egylet - Sasz Hevra egyesület Corporate body
Budapesti Izraelita Hitközség Corporate body
Budapesten lakó galicziaiak önsegélyező egyesülete Corporate body
Budaörsi hitközség
Budai Izraelita Hitközség
Büchler Sándor Person
Buchhalter Henrik
Bruck Géza
Bronfman, Edgar M.
Bródy Zsigmond kórházalapítvány
Bródy Zsigmond
Bród Dezsőné
Bród Dezsöné
Bród Dezsöné
Bród Dezsőné
Bród Dezső
Bród Dezső
Bród Dezső
Bród Dezső
Brichta Cézár
Breuer Gyula
Brestyánszky Ilona Person
Braun Pál
Brámer Frigyesné Wellisch Klára
Braham, Randolph L.
Boschon M.
Borsodi József Person
Borsodi József
Boros Mihály
Boros Béla
Boros Antalné Löw Leontin Person
Bonyhádi Zsidó Hitközség Corporate body
Bölcs Ödön
Bokros-Biermann Dezső
Bokor Vilmos Person
Bokor Erzsébet Person
Bognár Dezső okl. mérnök
Boda Ernő
Blum Herman
Blum Ede Person
Blum Béla Person
Bleuer Andorine Person
Blau, Paul
Blau Lipót
Blau Lajos Person
Blau Henrik
Bischitz Dávid
Birnfeld Sámuel Person
Biringer
BIH Orthodox Tagozat
Bicskei Jenő
Bettelheim Samu Person
Bettelheim Leó
Bernstein Béla Person
Bernárd Ágoston
Bergl Miklós
Berger Vilmos Person
Berger Salamon
Berger Mihály Person
Berger István Person
Berger György János Person
Berger Adolf
Bergel József
Berényi Sándor
Berény János Person
Berend T. Iván
Berend Béla Person
Beregi Oszkár Person
Benoschofsky Imre Person
Benoschofsky Imre Person
Benoschofsky Ilona Person
Benjamin Joel Abraham Lév
Benisch Artúr
Benedek László Person
Belényesi Chevra Kadisa Corporate body
Baumhorn Lipót Person
Baumgarten Ferdinánd
Bátorkeszi hitközség Corporate body
Baruch Schorr
Barta Gábor Person
Bárkány Mária
Bárkány Jenő Person
Baranyamágocsi Izraelita Hitközség
Bárány József dr Person
Bárány József Person
Bánóczi József Person
Bánde Zoltán Person
Balogh Emil
Balog Emil
Balla Imre Person
Bálint Lászlóné
Bálint Andor
Results 501 to 1000 of 1039
results per page