Actor browse options

Browse Authority record / fondképző

Name Type
Dunaföldvári Izraelita Hitközség Corporate body
Dudás Károly
Drechsler Miksa Person
Dr. Förstner György
Donáth Gyula
Domonkos Miksa Corporate body
Domokos István
Dombóvári hitközség
Domán Alfrédné
Diamant Gyula Person
Dévaványai Izraelita Hitközség
Dévai Izraelita Hitközség
Deutsch Simon
Deutsch Mayer Person
Deutsch Gábor Person
Deutsch Ervin
Deutsch Ernő Person
Deutsch Antalné Böhm Vilma
Déry Zsuzsa dr, dr.Soltészné
Déry Endre Person
Derecskei hitközség
Dér Marianne
Dér Erzsébet
Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság
Denhof
Dénes Béláné
Dénes Béla
Demeter Györgyné Klein Katalin
Decsényi Móric
Debreceni Izraelita Hitközség Corporate body
Deák Jenő
Deák (Diamant) Jenő
Davidovits Mihály Person
Danieli, Dan
Dán Dezső
Dán Dezső
Dán (Weltner) Sándor, Weltner Gyula
Dán (Weltner) Sándor Person
Czabaj-Csápori hitközség
Csongrádi hitközség Corporate body
Cséri Lajos Person
Csengeri Ortodox Hitközség
Csengeri Ignácné
Chorin Áron Person
Chinuch Neorim Egylet
Ceglédi Izraelita Hitközség
Cecei hitközség Corporate body
Buxbaum Adolf
Bürg Judit Person
Buday-Goldberger Leó
Budaspitz György
Budapesti Zsidó Hitközség Corporate body
Budapesti Talmud Egylet - Sasz Hevra egyesület Corporate body
Budapesti Izraelita Hitközség Corporate body
Budapesten lakó galicziaiak önsegélyező egyesülete Corporate body
Budaörsi hitközség
Budai Izraelita Hitközség
Buchwald Gyula és neje
Büchler Sándor Person
Buchhalter Henrik
Brünner Béláné
Bruck Géza
Bronfman, Edgar M.
Bródy Zsigmond kórházalapítvány
Bródy Zsigmond
Bród Dezsőné
Bród Dezsöné
Bród Dezsöné
Bród Dezsőné
Bród Dezső
Bród Dezső
Bród Dezső
Bród Dezső
Brichta Cézár
Breuer Lázárné
Breuer Gyula
Brestyánszky Ilona Person
Braun Pál
Braun Moritz
Braun Gyuláné
Brámer Frigyesné Wellisch Klára
Braham, Randolph L.
Bözödújfalusi Gér Hitközség
Boschon M.
Borsodi József Person
Borsodi József
Borostyán József
Boros Mihály
Boros Béla
Boros Antalné Löw Leontin Person
Bonyhádi Zsidó Hitközség Corporate body
Bölcs Ödön
Bokros-Biermann Dezső
Bokor Vilmos Person
Bokor Erzsébet Person
Bognár Dezső okl. mérnök
Bogler Ilona
Bogdán Mihályné
Boda Ernő
Blumberg József
Blum Herman
Blum Ede Person
Blum Béla Person
Bleuer Andorine Person
Blau, Paul
Blau Lipót
Blau Lajos Person
Blau Henrik
Bischitz Dávid
Birnfeld Sámuel Person
Birnbaum Sári
Biringer
BIH Orthodox Tagozat
Bicskei Jenő
Bettelheim Samu Person
Bettelheim Miksa
Bettelheim Leó
Bernstein Béla Person
Bernárd Ágoston
Bergl Miklós
Berger Vilmos Person
Berger Salamon
Berger Mihály Person
Berger János, dr.
Berger István Person
Berger György János Person
Berger Adolf
Bergel József
Berg József
Berényi Sándor
Berény János Person
Berend T. Iván
Berend Béla Person
Beregi Oszkár Person
Benoschofsky Imre Person
Benoschofsky Imre Person
Benoschofsky Ilona Person
Benjamin Joel Abraham Lév
Benisch Artúr
Benedek Rózsi
Benedek Marcell
Benedek László Person
Benczúr Ida
Belényesi Chevra Kadisa Corporate body
Baumhorn Lipót Person
Baumgarten Ferdinánd
Bátorkeszi hitközség Corporate body
Baruch Schorr
Barta Gábor Person
Bárkány Mária
Bárkány Jenő Person
Bárdos Lajosné
Baranyamágocsi Izraelita Hitközség
Bárány József dr Person
Bárány József Person
Bánóczi József Person
Bánó Dezső
Bánde Zoltán Person
Balthazár Dezső
Balogh Emil
Balog Emil
Balla Imre Person
Balla Etelka
Bálint Lászlóné
Bálint Andor
Balázs György Person
Balatonfüredi hitközség Corporate body
Balassagyarmati hitközség
Balassa Ágnes
Bakonyi László
Bajcsy-Zsilinszky Endre
Bajai Izraelita Hitközség
Bajai Chevra Kadisa
Bácsalmási Izraelita Hitközség Corporate body
Bacher Vilmosné
Bacher Vilmos Person
Bacher Simon
Bach György
Azriel Brill Person
Asbóth Jenő
Arányi Ignác
Apponyi Albertné
Apponyi Albert
Apostagi Izraelita Hitközség
Angelo Rotta
American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete Corporate body
American Jewish Joint Distribution Committee Corporate body
Ambrus Mihály
Altmann Ibolya
Almási, Stephen
Almási Miksáné
Almási Miksa
Alliance Israelite Universelle Corporate body
Állami szervek, hatóságok 1945-1990
Állami szervek, hatóságok 1920-1945
Alexander Bernát Person
Ahavasz Reim Országos Felebaráti Szeretet Egylet Corporate body
Ágoston Pál
Ágai Adolf Person
AEF DP Registry
Adonyi Izraelita Hitközség
Adler Vilmos Person
Adler Sándorné Holczer Anna
Adler Illés Person
Adler Ferenc
Adácsi Józsefné
Acsádi Ignác Person
Ábrányi Emil
Abraham ben David Beer Person
Abonyi Izraelita Hitközség
Untitled
Results 1001 to 1211 of 1211
results per page