Actor browse options

Browse Authority record / fondképző

Name Updated
Rosenfeld József December 27, 2021 12:32 AM
Wellisch család December 27, 2021 12:19 AM
Schwartz Mózes December 27, 2021 12:19 AM
Galgóci Izraelita Hitközség December 27, 2021 12:16 AM
Weber Isaak, magid December 26, 2021 11:59 PM
Hilfsverein für Galizische Juden zu Kolomea December 26, 2021 11:37 PM
Löw Sámuel December 26, 2021 11:22 PM
Nyitrai Izraelita Hitközség December 26, 2021 11:22 PM
Satin Simon December 26, 2021 11:14 PM
Zipser Sándor December 26, 2021 9:30 PM
Results 71 to 80 of 1051
results per page