Actor browse options

Browse Authority record / fondképző

Name Type
Blum Herman
Blum Ede Person
Blum Béla Person
Bleuer Andorine Person
Blau, Paul
Blau Lipót
Blau Lajos Person
Blau Henrik
Bischitz Dávid
Birnfeld Sámuel Person
Birnbaum Sári
Biringer
BIH Orthodox Tagozat
Bicskei Jenő
Bettelheim Samu Person
Bettelheim Miksa
Bettelheim Leó
Bernstein Béla Person
Bernárd Ágoston
Bergl Miklós
Berger Vilmos Person
Berger Salamon
Berger Mihály Person
Berger János, dr.
Berger István Person
Berger György János Person
Berger Adolf
Bergel József
Berg József
Berényi Sándor
Berény János Person
Berend T. Iván
Berend Béla Person
Beregi Oszkár Person
Benoschofsky Imre Person
Benoschofsky Imre Person
Benoschofsky Ilona Person
Benjamin Joel Abraham Lév
Benisch Artúr
Benedek Rózsi
Benedek Marcell
Benedek László Person
Benczúr Ida
Belényesi Chevra Kadisa Corporate body
Baumhorn Lipót Person
Baumgarten Ferdinánd
Bátorkeszi hitközség Corporate body
Baruch Schorr
Barta Gábor Person
Bárkány Mária
Bárkány Jenő Person
Bárdos Lajosné
Baranyamágocsi Izraelita Hitközség
Bárány József dr Person
Bárány József Person
Bánóczi József Person
Bánó Dezső
Bánde Zoltán Person
Balthazár Dezső
Balogh Emil
Balog Emil
Balla Imre Person
Balla Etelka
Bálint Lászlóné
Bálint Andor
Balázs György Person
Balatonfüredi hitközség Corporate body
Balassagyarmati hitközség
Balassa Ágnes
Bakonyi László
Bajcsy-Zsilinszky Endre
Bajai Izraelita Hitközség
Bajai Chevra Kadisa
Bácsalmási Izraelita Hitközség Corporate body
Bacher Vilmosné
Bacher Vilmos Person
Bacher Simon
Bach György
Azriel Brill Person
Asbóth Jenő
Arányi Ignác
Apponyi Albertné
Apponyi Albert
Apostagi Izraelita Hitközség
Angelo Rotta
American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete Corporate body
American Jewish Joint Distribution Committee Corporate body
Ambrus Mihály
Altmann Ibolya
Almási, Stephen
Almási Miksáné
Almási Miksa
Alliance Israelite Universelle Corporate body
Állami szervek, hatóságok 1945-1990
Állami szervek, hatóságok 1920-1945
Alexander Bernát Person
Ahavasz Reim Országos Felebaráti Szeretet Egylet Corporate body
Ágoston Pál
Ágai Adolf Person
AEF DP Registry
Results 1101 to 1200 of 1211
results per page