Actor browse options

Browse Authority record / fondképző

Name Updated
Schönwald Péter 9 בדצמבר 2015 14:18
Schwarcz Pál 9 בדצמבר 2015 13:11
Hecht Benedikt 9 בדצמבר 2015 13:10
Hecht Benedikt 9 בדצמבר 2015 13:09
Haas Jakab 9 בדצמבר 2015 13:00
Schmidt József 9 בדצמבר 2015 12:24
Schulhof Géza 9 בדצמבר 2015 12:09
Jakobovits Józsefné 9 בדצמבר 2015 10:16
Jánki Gyula 8 בדצמבר 2015 13:06
Láng Károly 8 בדצמבר 2015 12:49
Schwarcz Zoltán 8 בדצמבר 2015 12:49
Márkusz család (Henrik, Tivadar, László) 8 בדצמבר 2015 12:37
Budapesti Izraelita Hitközség 8 בדצמבר 2015 11:03
Leszlauer család 8 בדצמבר 2015 10:45
magánszemélyek, családok 8 בדצמבר 2015 10:23
Kiss József 8 בדצמבר 2015 10:03
Kohányi Sámuel 8 בדצמבר 2015 09:47
Klein Ferenc 8 בדצמבר 2015 09:35
Blau Henrik 8 בדצמבר 2015 09:31
Bakonyi László 8 בדצמבר 2015 09:26
Bicskei Jenő 8 בדצמבר 2015 09:22
Berényi Sándor 8 בדצמבר 2015 09:14
Bischitz Dávid 8 בדצמבר 2015 09:09
Benisch Artúr 8 בדצמבר 2015 09:04
Bruck Géza 7 בדצמבר 2015 13:52
Bródy Zsigmond 7 בדצמבר 2015 13:39
Debreceni Izraelita Hitközség 3 בדצמבר 2015 16:19
Rákospalotai auth. ort. izr. hitközség 3 בדצמבר 2015 16:19
Kecskeméti hitközség 3 בדצמבר 2015 16:17
PIH - Páva utcai közösség 3 בדצמבר 2015 09:42
Silbermann Jakab 2 בדצמבר 2015 12:00
Singer Salamon 2 בדצמבר 2015 11:50
Sturm Albert 2 בדצמבר 2015 11:37
Stern Gáspár 2 בדצמבר 2015 11:27
Szemere László 2 בדצמבר 2015 10:31
Pollnauer Árpád, Pollnauer Árpádné, Náthán Róza 2 בדצמבר 2015 10:09
Koth Andor 2 בדצמבר 2015 09:59
Pápai Zsidó Hitközség 2 בדצמבר 2015 09:19
Makói hitközség 2 בדצמבר 2015 09:11
Esztergomi zsidó hitközség 2 בדצמבר 2015 09:08
Pozsonyi zsidó hitközség 2 בדצמבר 2015 09:07
Sátoraljaújhelyi hitközség 2 בדצמבר 2015 09:05
Siófoki Izr. Hitközség 2 בדצמבר 2015 09:03
Hunfalvai hitközség 2 בדצמבר 2015 09:02
Szolnoki hitközség 2 בדצמבר 2015 09:00
Hajdúszoboszlói hitközség 2 בדצמבר 2015 08:58
Balatonfüredi hitközség 2 בדצמבר 2015 08:55
Kajászószentpéteri hitközség 2 בדצמבר 2015 08:53
Nemzet vértanúinak 1918-1919 emlékbizottsága 2 בדצמבר 2015 08:52
Janzó Hermin 2 בדצמבר 2015 08:51
Results 851 to 900 of 1043
results per page