Actor browse options

Browse Authority record / fondképző

Name Type
Bokor Erzsébet Person
Bognár Dezső okl. mérnök
Blum Ede Person
Blum Béla Person
Bleuer Andorine Person
Blau, Paul
Blau Lipót
Blau Lajos Person
Blau Henrik
Bischitz Dávid
Birnfeld Sámuel Person
BIH Orthodox Tagozat
Bicskei Jenő
Bettelheim Samu Person
Bernstein Béla Person
Berger Vilmos Person
Berger Salamon
Berger Mihály Person
Berger István Person
Berger György János Person
Berger Adolf
Bergel József
Berényi Sándor
Berény János Person
Berend Béla Person
Beregi Oszkár Person
Benoschofsky Imre Person
Benoschofsky Imre Person
Benoschofsky Ilona Person
Benjamin Joel Abraham Lév
Benisch Artúr
Benedek László dr, a Zsidó Kórház főorvosa
Benedek László Person
Belényesi Chevra Kadisa Corporate body
Baumhorn Lipót Person
Baumgarten Ferdinánd
Bátorkeszi hitközség Corporate body
Baruch Schorr
Barta Gábor Person
Bárkány Mária
Bárkány Jenő Person
Bárány József dr Person
Bárány József Person
Bánóczi József Person
Bánde Zoltán Person
Balogh Emil
Balog Emil
Balla Imre Person
Bálint Lászlóné
Balázs György Person
Balatonfüredi hitközség Corporate body
BAlassagyarmati hitközség
Bakonyi László
Bajcsy-Zsilinszky Endre
Bajai Izraelita Hitközség
Bajai Chevra Kadisa
Bácsalmási Izraelita Hitközség Corporate body
Bacher Vilmosné
Bacher Vilmos Person
Bacher Simon
Bach György
Azriel Brill Person
Arányi Ignác
Apponyi Albert
American Jewish Joint Distribution Committee - Magyarországi Képviselete Corporate body
American Jewish Joint Distribution Committee Corporate body
Altmann Ibolya
Almási, Stephen
Almási Miksáné
Almási Miksa
Alliance Israelite Universelle Corporate body
Alexander Bernát Person
Ahavasz Reim Országos Felebaráti Szeretet Egylet Corporate body
Ágai Adolf Person
AEF DP Registry
Adler Vilmos Person
Adler Sándorné Holczer Anna
Adler Illés Person
Acsádi Ignác Person
Ábrányi Emil
Abraham ben David Beer Person
Abonyi Izraelita Hitközség
Untitled
Results 801 to 883 of 883

Pages

results per page