View archival description

Subfonds 362 - Zsoldos Jenő hagyatéka
Reports

Part of XIX. Személyes hagyatékok

Identity area

Reference code

HU HJMA XIX-362

Title

Zsoldos Jenő hagyatéka

Date(s)

  • 1896 - 1972 (Creation)

Level of description

Subfonds

Extent and medium

21 doboz iratanyag

Context area

Name of creator

Zsoldos Jenő (1896-1972)

Biographical history

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Content and structure area

Scope and content

XIX-362/1 Zsoldos Jenő – Vegyes iratok
L2_H3_31
Iratcsomó 1: Levelek, kéziratok
1. Fogalmazvány az Állami Biztosítónak
2. Kézirat töredék
3. Kazinczy Ferenc síremléke
4. Dedikáció Josef Patainak 1912 és 1935
5. Szószedet –Péchy Simon
6. Cetlik, feljegyzések
7. OBIH Meghívó a kelet-európai zsidóság vallásos népdalai estre 1936.
8. A Siófoki Nyári Színkör színlapja 1913. augusztus 8-án: Huszárszerelem
9. Előfizetési ív a Magyar Zsidó Diák Családi Naptárára 5686 – 1925/26.
10. Óravázlatok 1962
11. Levelezési címlista
12. Latin mondások és szállóigék
13. 1686. A budai zsidóság sorsáról – Scheiber Sándor kézzel írott megjegyzése
14. Déry Tibor: Emlékeim az alvilágból – 1955. – Megjegyzések + Mesterházi Lajos Pesti emberek
15. Rónay György: Esti gyors Bp. 1963. Megjegyzések. +Nagy Lajos Pincenapló.
16. Karinthy Ferenc Budapesti tavasz 1953. Megjegyzések
17. Zsidó motívumok: Keszi Imre, Hollós Korvin Lajos, Lengyel József, Goda Gábor, Gergely Sándor, Sándor Kálmán, Gelléri Andor Endre, Harsányi Zimra (Novák Anna), Rab Erzsébet, Illés Béla, Fehér Klára, Hajnal Gábor, Mezei András, Gábor Andor, Major Ottó, Szép Ernő, Szomory Dezső, Zsolt Béla, Komor András, Franyó Zoltán, Németh László, Kiss József, Újvári Péter, Barabás Tibor, Vihar Béla, Sinka István, Fábry Zoltán stb. műveibe –Az anyaggyűjtés kéziratai.
18. A forradalom ábrázolása a szépirodalomban – anyaggyűjtés
19. Héber kódex maradványok – töredék
20. Magyar dráma, dalszínház – adatgyűjtés
21. A dialektikus materializmusról
22. Az omnibusz az irodalomban – adatgyűjtés
23. Benczúr János: Pályatétel
24. Benczúr János: A’ szabadság és a társadalmi rend elméletei
25. A magyarországi hitbizományok átalakulásáról. 1847.
26. Ellenőr. Politikai zsebkönyv a pesti Ellenzéki Kör megbízásából 1947.
27. A zsidó emancipációról - Szegfi Mór és mások
28. Dávid a holdban – Tanulmány
29. A zsidóság régibb magyar nyelvű története - Tanulmány
30. A héber szó magyar története
31. A legszebb álom – tanulmány
32. Horn Ede
33. Lessing: Igaz gyűrű
34. Ki volt az utolsó magyar-zsidó nyelv (…olvashatatlan)? Kardos Albert
35. Zsidóság és német irodalom
36. Az Egyenlőség évfolyamairól – 1882-1884.
37. Levélfogalmazványok
Iratcsomó 2: Fotók
1. Fotók a Hódmezővásárhelyi zsinagógáról
2. Fotó az Óbudai Zsinagóga restaurásáról 5660-ban. – Leon H. fényképész 1900.
3. Fotó a Szécsényi zsinagóga bimájáról
4. Zsinagóga fotó
5. Fotó Zobel Hermannról – 1870. Fotó: Strelisky
6. Női fotó Zsoldos (…???)
7. Deutsch Ernő: Mister 1904.
8. Fotókópiák a Vatikáni Könyvtár állományából
9. Dokumentumok és fényképek az első világháborúból
10. Fotó Stern Annáról
11. Fotó Blau Rózáról
12. Női fénykép (?)
13. Zsoldos Anna emlékkönyve
Iratcsomó 3: Személyes iratok
1. Érettségi bizonyítvány – 1948 – Petrus Gabriel Heimann
2. Érettségi bizonyítvány – 1924- Clara Gergely. A Pesti Izraelita Hitközség Alapítványi Leánygimnáziumában – Pintér Jenő aláírásával
3. Érettségi bizonyítvány – 1948-Maria Martha Schmidl – Pesti Izraelita Hitközség – Zsoldos Jenő aláírásával
4. Síremlékterv – Győr
5. MÚOSZ tagdíj befizetés 1946
6. Magyar állami lottó sorsjegy 1917.
7. Scheiber Sándor tiszteletdíja a Hebrew Encyclopediában való közreműködéséért – a Bank of Israeltől 1969.
8. Krausz Endre személyes levele 1940
9. Héber szöveg
10. Corfou – 3 régi képeslap
11. Balatonarács – képeslap
12. Orvosi bizonyítvány STERN Jenő asztmájáról – 1913
13. Igazolvány a népfölkelők összeíró lajstromába való felvételről 1914.
14. Tagsági igazolvány a Légoltalmi Ligától – 1938
15. Igazolvány – dr. Zsoldos Jenő a „Zsidó Szemle” szerkesztője – 1925
16. Szakújságírói igazolvány – 1946.
17. Önéletrajz 1949; 1950, 1961
18. Munkakönyv +PIH Igazolvány
19. Útlevél Magyar Királyság - 1938.
20. MÁV igazolványok – 1926-1930; 1951-1952.
21. Szakszervezeti tagsági könyv 1963; Ideiglenes tagsági igazolvány - 1945
22. Kérvény a miniszterhez a fizetési osztály és besorolás korrekciójáért – 1945, 1946.
23. Leckekönyv 1914-1919 – Budapesti Magyar Tudomány Egyetem Bölcsészettudományi Kar
24. Leckekönyv 1919 – Budapesti Magyar Tudomány Egyetem Jogtudományi kar
25. Igazolvány a Magyar Zsidók Központi Tanács tagságáról
26. Állampolgársági bizonyítvány– 1941.
27. Működési bizonyítvány – okleveles tanár – 1920.
28. Lakásösszeíró lap – 1954. Cházár András utca 8; Lakásmegosztási kérelem 1959; Lakbérpótlék-ügy 1960-61; Kérvény 1971;
29. Váltó 1931. Dunántúli Kőipari Vállalat – Meteor Kőipari Vállalat
30. Sztálini felajánlási mozgalom a Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezetében 1949..
31. MDP tagfelvételi meghívó 1949
32. Személyes feljegyzések, jegyzetek
Iratcsomó 4: Könyvtár, Hitközségi iratok
1. PIH Megbízás könyvtárbizottsági tagságra – 1949; 1951; Könyvtárvezetői megbízás- 1959; Elintézendők – Könyvtár; Könyvnapi jegyzék 1947. Dr. G(eyer). A(rtur). rabbi könyvtáros levele;
2. Könyvtár 1971. január; adatgyűjtések
3. Toronto Public Library boríték
4. Bibliográfia
5. A 70. számú Antikvárium folyóirat jegyzéke 1961. március-
6. Két városi határozat – és a helybéli hitközség – kézirat töredék
7. Körzeti élet – a PIH Aréna úti templomkörzet Weisz Miksa Kulturtársasága 1935. nov.
8. Töredék az 1947-es Szervezeti Szabályzat aláírásának megtagadására. A hátoldalon irodalomjegyzék
9. MTA Könyvtára Olvasótermi kérőlap – 1952; Köszönő levél - 1970
10. Heller Bernhard: Über Judas Ischarotes in der Jüdischen Legende - Sonderabdruck
11. Vallási alapelvek – Herbert Spencer; Szabó Dezső.
12. Könyvészeti glosszák Ormódi Bertalan munkásságához halálának századik évfordulóján – 1969. Töredék
13. Deutsch Gábor devecseri főrabbi belépési nyilatkozata a Múzeum Egyesületbe 1943. Megrendelés a Libanon régebbi számaira
14. Címlista
15. Zsidó Szemle 1935. április 16. Van-e alapja a keresztény Ahasver mythosznak.
16. Levél az Abonyi utca 7-9. ház kezelőségének az épület honvédségi igénybevétele miatt 1945.
17. PIH Tanfelügyelőség levele varrógépvásárlás ügyében az ipariskola számára- 1945. 1950; Évnyitó beszéd a Fürst Sándor utcai ipariskolában 1947.
18. Zsoldos Jenő irodalmi munkásságának bibliográfiája – 1972.
19. Zsoldos Jenő Chevra Kadisa taggá, majd képviselővé választása 1947 és 1949. Sírgondozási számla – 1924.
20. PIH iskoláinak tantestületi levele az ún. Munkácsi-ügyben
21. Tanulmányi felügyelők rendkívüli munkaideje – 1947. aláírás. Szávai Nándor
22. Látogatójegy – Magyar Országos Levéltár – 1948.
23. Az Izraelita Felekezeti Alkalmazottak Országos Egyesületének tagkönyve – 1943.
24. Nyugállományba vonulás 1964/65
25. Igazoló bizottsági határozat gimnáziumi igazgatóságáról 1945.
26. PIH Talmud-Tora Értesítő 1910-12.
27. MIOK felkérés történelmi vetélkedő elnöki tisztére 1962
28. Megbízás a Fiúgimnázium igazgató tisztségére 1957
29. Fizetési boríték – 1946.
30. A PIH Kulturális rendezvényei – 1947/48
31. Belépőjegy a PIH Reálgimnáziuma imatermébe – 1940
32. Látogatási jegy és Kérőlapok az Egyetemi Könyvtárban – 1945; Köszönő levél 1970
33. Ajándék kötetek a Városi Nyilvános Könyvtárnak – 1931
34. Különlenyomat adomány az OSZK-nak 1935,1937; 1970; 1971; Fitz József főigazgató levele a Magyar Könyvészet 1936. tiszteletpéldányáról – 1940; 1936..
35. Adomány Fővárosi Könyvtárnak – 1948. aláírás: Kőhalmi Béla
36. Könyvkeresés a Debreceni Református Kollégium Könyvtárában - 1971
37. Kozocsa Sándor, a Magyar Nemzeti Múzeum főkönyvtárnoka levele 1939. 1971
38. Kölcsönzőjegy a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárából – 1929.
Iratcsomó 5: OMIKE – Országos Magyar Közművelődési Egyesülte
1. Egy meghiúsult egyesületi terv – OMIKE
2. OMIKE Kulturtanácsának tagjává választották – 1944.
Iratcsomó 6: IMIT – Izraelita Magyar Irodalmi Társulat
1. Meghívók IMIT Felolvasóestekre 1933, 1934. 1935. 1948
2. A Palesztina gondolat a magyar irodalomban
3. Az IMIT igazgatósági tagjává választotta 1948 – aláírás Scheiber Sándor, Szemere Samu
4. IMIT választmányi taggá választotta – 1941. aláírás: Weitheimer Adolf
5. Beszéd az IMIT kulturális és tudományos szerepének növeléséről
Iratcsomó 7: Tanítványok, kollégák a Zsidó Leány Gimnáziumban (Abonyi utca)
1. Levél az 1943-ben (elsőként Zsoldos Jenő tanítványai közül) érettségizett osztály önképzőkörének vezetőjéhez (…??) Éva
2. Köszöntő a Bartók verseny győzteséhez 1961-ben
3. Osztálynévsor 1951/52
4. Scheiber Sándor levele – személyes adatait közli
5. Ülésrend 1952/53 2/b osztály (?)
6. Laubné dr. Dános Erzsébet igazgató lemondása - nyugdíjazása
7. Gyászbeszéd a Zsidó Leánygimnázium tanárának, (…??) Marikának a sírjánál
8. PIH Számvevőszéki jelentés a tandíjhátralékról 1939.
9. Szabolcsi Bence levele 1949 – névjegye hátlapján.
10. Tanári beosztás, tantestületi névsor
11. Reichmann Erika, Rieger Éva, Herlinger Magda ösztöndíja 1948.
12. Az 1943-ban végzettek találkozó emléklapja 1948-ra – Névsor
13. Tanári előléptetési lista 1962.
14. Balatonfüredi üdültetés 1956
15. Tanfelügyeleti dicséret a Hagana támogatásáért – 1948.
16. Javaslat November 7-i jutalomra – 1950
17. Klein Katalin írásbeli érettségi dolgozata magyar irodalomból – 1927/28.
18. PIH Gimnázium előadása a Royal Színházban: Racine: Eszter 1947. – Színlap
19. Művészest a Goldmark teremben – 1956. január
20. Az iparügyi miniszter levele az államosított ipari leányközépiskola igazgatói kinevezéséről – 1949. Lefkovits Stefánia
21. Altiszti kinevezések 1943. Ster Lipót és Weisz Gyula
22. Jegyzőkönyv a fakultatív vallásoktatásról tartott szülői értekezletről 1949.
23. Meghívó Purimra 1956. Goldmark terem
24. Műsoros Oneg Sabbat 1955.
25. Kux Kitty tanuló átigazolása a csepeli Jedlik Ányos Gimnázium orosz tagozatos osztályába – 1953.
26. Munkaterv az 1955/56 iskolai évre.
27. Jeligés tanulói pályázatok értékelése
28. Családlátogatási naplók – 1959/60; 1962/63; év nélkül
29. Kérvény a „Zsidónevelés” című periodika megjelentetéséhez a Belügyminisztériumba
30. Évértékelés
31. 1848-as emlékséta
32. Sziráki (? zenetanár) kolléga köszöntése
33. Ábrányi Aladár igazgató köszöntése tanári hivatásának 45-ik jubileumán – 1947
34. November 7-i beszéd vázlata
35. Szülői igazolás
36. Levelezési címlista
37. Az iskola tanulmányi rendszere
38. Levéltervezet Máté Miklósné kolléga órabeosztása ügyében
Iratcsomó 8: Kézzel írott óravázlatok
1. A XVII. század szerelmi lírája
2. Középkori természet szemlélet a magyar költészetben
3. Reformátio – Balassa Bálint;
4. Renaissance – Hunyadiak; Erasmus
5. A humanista történetírók az udvari szellem tükrében
6. Csokonai és a rokokó
7. A mondat
8. Vörösmarty lírája
9. Kölcsey Ferenc
10. Irodalmi mozzanatok az 1848-as forradalom után
11. Ady Endre
12. Mikszáth Kálmán
13. Madách Imre
14. Jókai Mór
15. Eötvös József
16. Vajda János
17. A Rákóczi szabadságharc irodalma. A kuruc költészet
18. A felvilágosodás és a francia polgári forradalom hatása
19. Móricz Zsigmond
20. Magyar irodalom óravázlatok 1952/53
21. Nyelvtan óravázlatok
22. Ady óravázlat
23. Kortárs írók – óravázlat
24. József Attila
25. A Nagy Honvédő Háború a szovjet irodalomban
26. Régi magyar irodalom
27. Petőfi Sándor
28. Határozók
29. Verselemzések
30. Nyelvtan óravázlatok
31. Szaltükov-Scsedrin
32. Részletek Sztálin elvtárs beszédéről
33. Magyar irodalom vázlatok
34. A Palesztina gondolat a magyar irodalomban
35. Makszim Gorkij élete
36. A Szovjetunió irodalma a szocializmus építésének korszakában
37. Humanizmus
Iratcsomó 9: Kézzel írott vázlatok, tanulmányok
1. A XVIII. század lírája, drámája, Mikes Kelemen
2. Régi magyar irodalom
3. Az irodalomtudomány mai állása (főleg a német)
4. Középkori irodalom
5. Kuruc költészet
6. A XVII század prózája
7. Zrínyi kötészete
8. A XVII. századi jezsuita dráma
9. A német XVIII. század
10. Petrarca, Dante, Boccaccio
11. Görög-római festészet
12. Egyiptomi művészet
13. Égei tengeri, Krétai művészet
14. Keresztény művészet
15. Gótika
16. Bizánci művészet
17. Chernichovszky költészete
18. Coniuratio conton rem publicam – olasz nyelvű előadás – A hátoldalon: Munkácsi Ernő: Római napló
19. A regény
20. A mese
21. Kazinczy Ferenc
22. Bessenyei György
23. Költői levél
24. Gvadányi János, Révai, Szentjóbi Szabó László, Dajka Gábor, Bacsányi János,Kármán József, Verseghy Ferenc
25. A líra
26. Az angol romantika
27. Az epika
28. A rokokó.
29. Szovjet ösztöndíjas tanfolyam óravázlatai
Iratcsomó 10: Országos Néptanulmányi Egyesület
1. Meghívó az Országos Néptanulmányi Egyesült 1948. évi közgyűlésére
2. Alapszabályok
3. Jegyzőkönyv az 1945-ös választmányi ülésekről
4. Jegyzőkönyv az 1947-es választmányi ülésekről
5. Jegyzőkönyv az 1949-es választmányi ülésekről
6. Könyvelés és bizonylatok 1947-49.
7. Adatkérő levél a Vallás-és Közoktatási minisztériumból 1948.
8. Kimutatás az Egyesült tiszti karáról - 1947.
9. Taglista + jelentés az Államvédelmi Osztálynak 1947.
10. Jelentés Budapest Székesfőváros polgármesterének az egyesület székhely változásáról 1947.
11. Jegyzőkönyv az 1948-as választmányi ülésekről
12. Levél a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy vezetőségéhez a Balassa József Bizottság megalapítása ügyében 1949
13. Választmányi tagok levelei
14. Meghívó közgyűlésre – 1949. Egyesülés a Magyar Nyelvtudományi Társasággal és a Kőrösi Csoma Társasággal
15. Fokos –Fushcs D. Rafael: A második Balassa-emlékkönyv - 1944
16. Bródy László: Mózes könyvei elé – 1943.
Iratcsomó 11: Oktatói közreműködés ( szak)érettségiken
1. Működése latin nyelvi tanulmányi felügyelőként 1946-1950 között
2. Szakérettségi jegyzőkönyvek 1950.július
3. Érettségi tételek 1953 – Zalka Máté szakérettségi tanfolyam
4. Szakérettségi tanfelügyelői beosztások, elkérések 1948-1950.
5. Hozzászólás szakérettségi magyar tételekhez 1951.
6. Magyar történelem szakos bölcsész és általános iskolák szóbeli érettségi tételei, nyelvi tanmenete
7. Mérnöki, közgazdasági és természettan szakos középiskolai tanári szakérettségi tanmenet
8. Köznevelés 1949/24. szám Magyar nyelv és irodalom szóbeli érettségik összeállítása
9. Jelentés a budapesti szakérettségis tanfolyam színész osztályában megtartott érettségi vizsgáról - 1952.
10. Útmutató az előkészítő szakérettségis tanfolyamok humán osztályai számára készült magyar nyelvtani tanmenethez
11. Útmutató a szakérettségis tanfolyamok magyar nyelvi tanmenetéhez
12. Vélemény a szakérettségis nyelvtankönyvről
13. Szaktanári jelentés a német osztály magyar nyelvi dolgozatairól
14. A szakérettségis magyar irodalomoktatás néhány problémájáról – előadás 1952.
15. Tanmenet orosz szakérettségis tanfolyamok számára
16. Vallás és Közoktatási Minisztérium levele 1941. Kölcsönkért napló visszaadása
17. Jegyzőkönyv az Állami Ipari Leány Középiskola tantestületi üléséről - 1949
18. Érettségi elnöki megbízatás – 1946. Kölcsey Gimnázium; Szent László gimnázium 1946;
19. Minisztériumi kinevezés háromtagú bizottságba 1943-1945.
20. Jelentés a XIV. Telepes utcai és a Fűrész utcai általános iskolák nevelőtestületeinek együttesen tartott szakszervezeti gyűlésről – 1949.+ Előadások szövege
21. Érettségi társelnöki megbízatás – 1948.
22. Munkaterv 1971-72-re
23. Budapesti Tankerületi Főigazgató levelei 1949-1950.
24. Magyar óraterve a marxizmus-leninizmus osztály számára
Iratcsomó 12: Oktatási anyagok
1. Szatíra és valóság
2. Anyanyelvi oktatás a közép- és az általános iskolákban
3. Bírálat a „Magyar irodalomtörténet gimnáziumok számára” című tankönyvről – 1952.
4. Tankönyvkiadó Vállalat levele a kéziratok elkészítési módjáról – 1951. Szerződés – 1952.
5. Az igazgató beszédvázlata a februári szülői értekezletre
6. Rózsaági Antal
7. A tankönyv Vörösmarty – Petőfi – Arany részleteiről – 1952.
8. Irodalmunk a XX. század első két évtizedében
9. Tankönyv és tanmenet bírálat – 1952/53.
10. Pach Zsigmond Pál – Sándor Vilmos: A ZsVK Magyarországi képviselete és a JOINT Statisztikai Osztályának közleményei 1946.

XIX-362 Zsoldos/Stern/ Jenő hagyatéka
XIX-362/2 Zsoldos Jenő – Vegyes iratok
L2_H3_32
Iratcsomó 1. Zsidó Leánygimnázium – tanítványok, kollégák, hitközség
1. A gimnázium sakkcsapata harmadik helyezése a VIII. kerületi Felszabadulási Kupán – 1965(?)
2. Pályázatok a felszabadulás 20. évfordulóján – 1965(?)
3. Kölcsey G. Miklós/Gellért Imre adománya a fiúgimnázium tanulóinak jutalmazására – 1956
4. Osztálykirándulás Szegedre- 1959.
5. Osztályozó füzet/feljegyzések
6. Jelentés a PIH fiú és leánygimnázium politechnikai tanfolyamának működéséről
7. Jelentés a gimnáziumi vallási órákról, a koedukációról – 1962
8. Évkönyv töredék 1947/48.
9. A gimnázium korábbi igazgatójának, Goldberger Salamonnak a sírkőavatása – 1946. – Wirth Ferenc és Wirth Kálmánné levele 1947
10. PIH elöljárósági levéI Wirth Kálmán igazgató úrnak 1937;
11. Igazgatónk születésnapjára -1950 Bencze László
12. PIH Elismerő oklevél a Löwy Mór és Jozefa bibliatudományi verseny első helyéről – 1912 és 1913.
13. Fizetési besorolás a Vallás és Közoktatási Minisztertől 1948. aláírás: Ortutay Gyula
14. Tankerületi Főigazgatóság – Esküokmány- 1949.
15. PIH lakáskiutalás a gimnázium első emeletén – 1939.+ Előleg rekamié készítésére 1939.
16. PIH fizetési besorolás – 1922.
17. Óradíjas alkalmazási megbízás – 1920. Budapesti VIII. kerületi Állami Főgimnázium
18. Eskütétel – PIH – 1930
19. PIH fizetési besorolás – 1940.
20. Körlevél tanfelügyelők részére – 1947
21. BIH értesítés igazgatói pótlék visszamenőleges kifizetéséről - 1966
22. MIOK Megbízás Bibliográfiai Munkaközösségben végzendő munkára 1958. aláírás: Scheiber Sándor, László Jenő, Sós Imre
23. Méltányossági kérés a fiúgimnázium vezetésért járó pótlék meghosszabbításáról. 1959
24. Levél a tanfelügyelőnek az ipari iskolai tagozat vezetői pótléka ügyében – 1946-47.
25. Levéltervezet a PIH Elöljáróságnak a tanárok és tanítók segélyezésére
26. BIH értesítés a 40 éves oktatói jubileumról – 1958
27. PIH Szülők Pedagógiuma elismerő levele 1937.
28. PIH véglegesítés a leánygimnáziumi tanári állásra – 1921.
29. PIH értesítés hadipótlék igényjogosultságról – 1943-
30. PIH kinevezés a leánygimnázium igazgatói tisztségre – 1939.
31. Hevesi Simon Bibliaverseny napirendje - 1958
32. Országos Magyar Zsidó Múzeum képviseleti taggá (1940); igazgatósági tagjává (1942 és 1948) választotta; Naményi Ernő köszönő levele - 1948
33. Scheiber Sándor hosszú, kézzel írott levele 1941. 1969; Kézírással Vajda Jánosról
34. BIH segély Strasser V. Benő tanár részére
35. A vallás és közoktatási minisztérium levele az 1944/45 tanév veszteségei után – 1945. Államtitkári köszönő levél 1946.
Iratcsomó 2. Személyes és hitközségi iratok – holocaust
1. Légoltalmi Liga Budapest Látogatási Igazolvány 1939
2. Országgyűlési képviselőválasztás 1939. Választói névjegyzékbe felvétel
3. Budapesti Tankerületi Hivatal Igazolványa 1945. január
4. Rádió beszolgáltatási, telefon átszerelési iratok 1944.
5. Kérelem bevonulás alóli kormányzói mentesítés iránt
6. Steiner Anna levele a Budapesti Rendőrkapitánysághoz ingóságainak eltulajdonítása miatt – 1945
7. Zsoldkönyv, egyben személyazonossági igazolvány 1944. aláírás: Ocskay hadnagy
8. Nemzetközi Vöröskeresztes igazolvány – 1944
9. Svájci Követség védlevele – 1944
10. Letéti igazolás a Magyar Országos Központi Takarékpénztárban elhelyezett értéktárgyakról – 1944.
11. Születési anyakönyvi kivonat – 1944.
12. PIH Fiúárvaháza levele Fülöp Tamás érdekében – 1944.
13. Kuratóriumi tagság a Gomperz Zsigmond és Róza Országos Izraelita Tanítóképző Alapítványban – 1943
14. Felterjesztés a nélkülözhetetlen tanerők foglalkoztatására – 1944.
15. Országos Izraelita Tanítóegyesület ellenőrré választotta – 1943.
16. Országos Izraelita Irodák Hadviseltek Bizottsága levele – 1944.
17. Fiúárvaház levele 1944
18. Névtelen szülői levél, 1943
19. vitéz Fraknóy József tankerületi királyi főigazgató levele 1944
Iratcsomó 3: Személyes iratok
1. Stern Ferenc névváltoztatási kérelme – 1914
2. Stern Anna Elemi Népiskolai Bizonyítványa – 1909
3. Leckekönyv a Budapesti Pedagógus Továbbképző Intézet igazgatói tanfolyamán – 1952
4. Stern Jenő, Stern Ferenc, Stern Anna Budapesti illetékességi igazolványa – 1914
5. Stern Ferenc és Goldberger Netti házassági anyakönyvi kivonata. Győr, 1892.
6. Stern Ferenc Budapesti illetékességi igazolvány – 1914
7. Jelentkezés doktori szigorlatra - 1922
8. Leckekönyv a Budapesti Tudomány Egyetem Bölcsész karán – 1914-1918.
9. Egészségügyi panaszok, feljegyzések, vények –1950. 1964-65
10. Esketési illetmény – 1892. Blau Jakab és Stern Ferenc uraknak, Győrött
11. Stern Dávid születési bizonyítványa 1828 Pápa
12. Zeugniss ! – Perl Testvérek Győr – 1885
13. Rosa Blau születési anyakönyvi kivonata – 1891. Dunaszerdahely
14. Stern Júlia születési anyakönyvi kivonata 1862. Csákány/Körmend
15. Stern Ferenc születési anyakönyvi kivonata
16. Stern Jenő névváltoztatásának engedélyezése Zsoldos Jenőre – 1914.
17. Pázmány Péter Egyetem Doktori oklevele 1923; Esküminta
18. Kitüntetési jegy – PIH Fiúiskola 1903.
19. Gymnasiumi Bizonyítványok 1907-1914.
20. Stern Jenő és Stern Anna Tanúsítványa óvodai beíratásra 1902, 1905
21. Katonai igazolvány – 1951
22. Zeugniss Franz Stern – Brüder Fischer, Raab 1883
23. Állampolgársági igazolvány 1941
24. Zeugniss – széttépve 18??
25. Középiskolai tanári alapvizsgák Értesítői 1918-1920.
26. Colloquiumi bizonyítványok tandíjmentesség ügyben – 1914.
27. Feladóvevények
28. Névjegyzékek
29. Társadalombiztosítási Igazolvány – 1964-1965
30. Újságírói igazolvány az Egyetértés Szerkesztőségében 1926.
31. Budapesti Állami Ügyészség végzése a Zsoldos Jenőt ért autóbaleset ügyében – 1918.
32. Kiegészítő érettségi bizonyítvány – 1914.
33. Szegénységi bizonyítvány - 1918.; Tanulmányi segély – 1919.
34. Zongoravásárlási számla 1912 – Maresch és Csuport.
35. Magyar nyelvtani dolgozat – 1914. _ Sopron vármegye nyelvjárásának hangtani és alaktani sajátosságai
36. Zsoldos Anna névváltoztatási okirata – 1960
Iratcsomó 4: Szerkesztői tevékenység
1. Szombat Előfizetői felhívás – 1923
2. A Zsidó Nevelés folyóirat szerkesztésének engedélyezése – 1947/48.
3. Felkérés közreműködésre a Magyar Zsidó Lexikon szerkesztésében – 1928. Aláírás: Újvári Péter
4. Magyar Zsidó Szemle, Blau Lajos levele – 1928
5. Encyclopédia Judaica szerkesztője -1968
6. Libanon szerkesztése- Szabó István Andor köszönő levele 1938.; Libanon szócikk;
7. Menorah Publishing Co – 1968 főszerk. levél
8. Az Irodalomtörténet újraindulásának felhívása – 1969; levelek
9. Kemény György és Újvári László kézzel írott levele a Libanonban való megjelenés ügyében Kemény György: Stefan Zweig és a zsidóság
10. Deutsch Ernő főorvos: A zsidóság nemi etikája - Libanon
11. Gervai Sándor: Csermely Gyula; Berg József: Tíz beszéd veled – 1942.
12. Kardos Pál: Zsidó öntudat – baloldai gondolat
13. Gellért Endre: A Biblia szerepe az ereci iskolában
Iratcsomó 5: Tudományos tevékenység
1. MTA Nyelvtudományi Intézetének munkaértekezlete az írói szótárakról – 1964
2. Cicerónak a kötelességekről szóló műve
3. Az Országos Izraelita Tanítóegyesület kiadványai 1943. 3. szám – Magyar irodalom és zsidóság
4. Israelitische Wochenblatt für die Schweiz 1972. jún. Könyvszemle Scheiber Sándor és Zsoldos Jenő: „Ó mért oly későn. Levelek Kiss József életrajzához” című kötetéről.
5. Meghívó az Országos Izraelita Tanítóegyesület taggyűlésére 1947.
6. Feladóvevények ajánlott levelekről
7. Dollár tiszteletdíj lista cikkírásért
8. A békéscsabai Tevan nyomda levele- aláírás: Tevan Andor – 1944.
9. Petőfi és kora – tanulmánygyűjtemény Krausz Sándor szerkesztésében
10. Scheiber Sándor megbízása – 1959; Scheiber Sándor gyönyörű, kézzel írott előadásvázlata Csokonairól
11. Nyilatkozat – Népszava 1970. aug 15-i cikkben foglaltak valótlanságáról
12. Pontos forrás megjelölésének kérése
13. Házi Jenő levele a Magyar Zsidó Oklevéltár XI. kötete kapcsán – 1968.
14. Meghívó Waldapfel József levelező tag székfoglaló előadására MTA 1949.
15. Levelezés a Magyar Nyelvőr Szerkesztőségével, az MTA Nyelvtudományi Intézetével – Grétsy László, Lőrincze Lajos, Szende Aladár aláírással;
16. Vita a Magyar Nyelv Kéziszótáráról az MTA Nyelvtudományi Intézetében – 1963.
17. Bizottsági jelentés a Magyar Nyelvőr tárgyában – 1952.
18. A Magyar Nyelvtudományi Társaság alapszabályai
19. Levél a Magyar Nyelv szerkesztőjének két cikk megjelentetése miatt – 1958.
20. Tankerületi igazgatóságnak összefoglaló a tudományos munkásságról – 1949
21. Irodalomtörténet cikk honoráriuma – 1950.
22. Richtmann Mózes elemzése a Palesztina szótárról – 1948.
23. Lukácsy Sándor levelei az MTA Irodalomtörténeti Intézetéből –1965, 1966; 1968; 1970
24. Scheiber Sándor levelei 1947; 1961; 1966
25. Czech …(nincs utónév). a Rökk Szilárd utca 26-ben lévői Tanítóképzőből írt köszönő levele a Palesztina gondolatért, javaslat Immánuel Noah életének kutatására 1948.
26. Levelezés az MTA Irodalomtudományi Intézetével; ITK közlemények
27. Országh László levele 1968
28. Révai Irodalmi Intézet könyvrendelése – 1932.
29. Dezséri László levele – lektori véleményvárás – 1970.
30. Szerződés a Gondolat Kiadóval cikkírásra -1972
31. Munkácsi Bernát köszönő levele Nagykanizsáról 1934.
32. GONDA László történész levele Netanyjáról – 1971
33. Tompa József köszönő levele 1970, 1971
34. Petőfi Irodalmi Múzeum – Szilágyi Ferenc köszönő levele - 1972
35. KLTE Debrecen Irodalomtört. Intézet Fodor József – Juhász Béla 1959.
36. Vajthó László levelei 1931; 1934
37. Turóczi-Trostler József üdvözlete – 1954
38. Levél a Soproni Szemlének – 1969; Válasz – Csatkai Endre, 1970
39. Bálint Sándor nyelvész levele a zsidógyékény címszóról a Szegedi Szótárból 1960
40. Adatkérés a kolozsvári Deutsch Testvérek Nyomda és Könyvkiadó csődbe jutásáról
41. Fokos-Fuchs Dávid nyelvész köszönőlevele a Csokonai tanulmányért - 1961
42. Benkő Lóránd levele – 1956

Iratcsomó 6: I. Világháborús iratok
1. Nyugta hadikölcsönjegyzésről 1917
2. Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára – 1917. 24 szám
3. Hadtestparancsnoksági emléklap
4. A Szovjet Háborús Városbizottság épületátadási nyilatkozata a PIH-nek 1919 (Szent Domokos utca 8 tól Abonyi u 7-9-ig )
5. Oltási igazolvány – 1915
6. Napló – I. világháború
Iratcsomó 7: Személyes iratok
1. A Munka Érdemrend ezüst fokozata kitüntetés – 1971.
2. Stern Ferenc 25-ik házassági évfordulóján gratulációk – 1917
3. Fizetési meghagyás- balatoni ingatlan vásárlás után – 1925; Zamárdi telek iratai
4. Elemi Népiskolai bizonyítvány –negyedik osztály -1906.
5. Tanúsítvány kizárólag keresztelés céljára – 1896. Darabokban
6. Stern Ferenc Tagsági igazolványa a Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szövetségében – 1919.
7. Spielmann Mórral adásvétel 1922.
Iratcsomó 8: Külföldi levelezés
1. Who’s Who in World Jewry – 1969; 1972;
2. Bristol Jewish Community Center, Pennsylvania -Rabbi Aron Moskovits, 1957
3. Pitman Publishing Corp. Israel
4. Fuchsné Baracs Amália tanárnő levele Londonból – fényképpel 1957; 1959,1964
5. Café de Brasil - Vertes & Co. - Bencze László1958.
6. Pannonia Books – Toronto . Elek Gyula, 1967
7. Margot Einstein levele, Newton Center, USA 1968, Boston, 1969; Szikla Judit;
8. Magda Dacsó levele Brooklyn, 1967
9. Conference on Jewish Material Claims terve szógyűjtemény kiadására 1965
10. Antragsteller – 1959
11. Enter Manó levele Kassáról 1931-ben. Fried Sámuel 1840-ben elhunyt aranyműves zsidóságát illetően
12. Izraeli levelek 1947, 1969
13. Schőnfeld Áron, Banska Bisztrica – 1926; Köszönő levél 1934.
14. Frenkel Bernát izraeli beszámolója Rácz Jenőnek címezve. 1956. 1959;
15. Keter Publishing House előfizetői felhívás – 1971
16. Rosa Feldmann egykori kolléganő levelei Sao Pauloból lányai fényképével 1958, 1967.
17. Johan Barta levele Stuttgartból - 1967
18. Komlós Ottó -Jad Vasém- 1960.
19. A Maariv 1964 március 20-i számában megjelent képes riport a budapesti zsidó életről – Láng Judit küldte
20. Redakteur Josef Tanzer levele Pilsenből - 1934
21. J. Ben Hirsh adatkérő levele Ausztráliából – 1967
22. Üdvözlet Izraelből – Erdős testvérek
23. R. Aron Moskovits – Bristol 1957; 1959
24. Földes Judit levele Belgiumból – 1968. 1947-ben érettségizett Billerné osztályában. Osztálytársai voltak: Heller Ágnes, Gordon Zsuzsa, Fohn Éva, Miklósi Marika
25. Heller Éva egykori tanítvány levele Ausztráliából - 1965
26. Ábrahám Éva volt tanítvány levele Torontóból – 1970
27. Izrael budapesti ügyvivőjének levele tu bisvátra 1955
28. A Kanadai Menóra 1970.. február 24.i száma közölte Zsoldos Jenő „Emlékezés Ormódi Bertalanra” című tanulmányát
29. B. Yaron angol nyelvű szócikke Zsoldos Jenő munkásságáról - 1969 Jeruzsálem
30. Molnár Vera üdvözlete Jeruzsálemből
31. Goldmann Anikó üdvözlete Londonból – 1970
32. Rácz Jenő levele Izraelből 1970
33. Blum Bözsi üdvözlete Londonból
34. Külföldi címlista
35. Ervin Gottesmann – N.Y. Brooklyn
36. Tauber László levele 1970 Virginia
37. Martha Markus levele – Wien 1970
Iratcsomó 9: Levelek
1. Dísztáviratok a 70-ik születésnapra
2. Gratulációk az igazgatói kinevezéshez 1939. (benneThieben Arturné sz. Quittner Mária , valamint Szemere Samu gratulációja.)
3. Szemere Samu, Lengyel Miklós és Fuchs Rafael köszönő levele az ajándék könyvért – 1948.
4. Herczeg Jenő, a 8 Órai Újság szerkesztőjének újévi köszöntő kártyája; Faragó Aladár (?) bocsánatkérő levele 1926.
5. A Szirt család és Szemere Samu kondoleáló kártyája 1934; Kohn Zoltán levele;
6. A „Simonyi Zsigmond: Magyar nyelv” című könyv visszaszolgáltatásáról – 1948.
7. Rell Lajos különlenyomat köszönő levele 1971. Mikszáth levél fotózása 1971
8. Hajdú Miklós különlenyomat köszönő levele 1935; 1934
9. Csergő Hugó levele – 1936
10. Szemere Samu üdvözlő levele – 1972
11. Szabolcsi Miklós levelei – 1961; 1964.
12. Lőrince Lajos köszöntő sorai Zs.J. 75 születésnapján
13. Ajánlólevél Péteri Juditnak a Zeneakadémiára
14. Rubinyi Mózes levele, 1934,1939, 1942, 1948
15. Kardos Albert levele 1931; 1934
16. Pintér Jenő köszönő levele 1932; 1934,1936.
17. Mandl Bernát köszönő levele 1934
18. Lengyel Miklós – Zs. J. egykori osztályfőnöke a Zrínyi Reálgimnáziumban- levele 1934. 1917
19. PIH Főtitkára köszönő levele 1939.
20. Bródy László ügyvéd versének bírálatát köszönő levél 1971
21. Dénes Szilárd levele Móricz Zsigmond: Forr a bor című munkája kapcsán – 1948
22. Kardos Pál levelei – Debrecen 1947; 1970
23. Turán Pál, Sós Simonné, Pach Zsigmond Pál üdvözlő kártyája – 1971.
24. Gulyás János köszönő levele – 1928.
25. Ballagi Ernő köszönő levele – 1934
26. Káldor Könyvkiadó és Nyugat Könyvkiadó meghívója az 1934-es Magyar Könyvnapra
27. Komlós Aladár újévi köszöntő kártyája
28. Magyar Nemzet levelek az Atheneum Nyomda táblája és más ügyekben 1968; 1971
29. Magyar P.E.N. Klub meghívója Szemere Samu 90-ik születésnapjára – 1971. köszöntőt mondott Komlós Aladár
30. Gáspár Elemér köszönő levele
31. Bodnár György köszönő levele 1970
32. Bárczi Géza akadémikus levele 75. születésnapjára – 1971; Meghívó az MTA felolvasó ülésére 1950.
33. Szabolcs Szatmár megyei Levéltár levele 1969
34. Radnót Magda akadémikus köszönő levele
35. Haranghy László akadémikus levele – 1970
36. Volt tanítványok levelei
37. Varga Endre levéltáros levele 1948
38. Noszlopy Antal Ipari Minisztérium levele 1948
39. Magyarországi címek
Iratcsomó 10: Hitközségi, gimnáziumi ügyek
1. Levél Klein Miklós rabbi kitelepülési kérelme ügyében – 1949
2. Weisz Miksa kérése beiskolázási ügyben
3. Országos Zsidó Segítő Bizottság – Strasser Ferencné köszönő levele 1948.
4. Részvétnyilvánítás Grünwald Fülöp családjának halála miatt – 1964.
5. PIH Rabbisága-Fischer Gyula főrabbi levele „A Biblia, a midrás és a zsidó Mikes törökországi leveleiben” című könyvről - 1931
6. Levél a PIH Oktatási ügyosztályának a leánygimnázium Személynök utcai tagozat igazgatói pótléka ügyében – 1944.
7. Köszöntő a gimnázium zenei és költészeti estjén Fuchsné Baracs Amália tanárnő és Laubné Dános Erzsébet igazgatóhelyettes szervezésében
8. PIH értesítés a VI izr. községkerület képviselője testületének tagjává választásáról 1943.
9. PIH köszönet az Általános Leányiskola és a Leánygimnázium szétválasztásáért – 1948.
10. Zsidó Világkongresszus köszönő levele a „Palesztin lexikon” tiszteletpéldányáért – 1948
11. Kitüntetés Ábrányi Aladár jutalomdíjjal – 1950.
12. Országos Továbbképző Társaság - taggá választás 3 évre – 1946.
13. BIH Oktatási Csoport köszöntője 40 éves nevelői működése alkalmából – 1959.
14. PIH megbízás az Általános Iskola igazgatói teendőivel – 1946/47.
15. MIOI értesítés az Izraelita Országos Gyűlés tagjává választásról – 1950. aláírás: Stöckler Lajos
16. MIOK-ZSVK Magyarországi Bizottság meghívója Gerhard M. Riegner ZSVK igazgató tiszteletére adott díszvacsorára
17. Köszönő levél a Vásárhelyi Pál utcai körzetben tartott előadásért – 1959.
18. Taggá választása a Budapesti Községkerületi képviseletbe – 1955.
19. Róth Jenő levele a MIOI-nak József körút 27 számú pincéjéből eltűnt tüzelő ügyében – 1957
20. A pécsi Bíró Julianna jelentkezése francia német szakos tanárnak – 1939.
21. PIH kinevezés gimnáziumi igazgatóvá – 1939.
22. PIH elismerés a zászlóavató beszédért – 1948.
23. PIH Goldmark Károly Zeneiskola - László Zsigmond levele kölcsön zongora ügyben - 1947
24. Heller Bernát köszöntő kártyája; pészachi levele 1934
25. Groszman (Gárdos) Mór sátoraljaújhelyi ortodox iskolában tanító adatai – 1972.
26. Sós Endre MIOK elnök meghívója a Claims Conference igazgatója, Mark Uveeler magyarországi látogatása alkalmából rendezett összejövetelre, melyet lakásán, a Keleti Károly u 15/a-ban rendeztek. 1963.
27. Illés Irén kolléganő levele 1965
28. Wirth Kálmán Leánygimnáziumi igazgató levelei – 1932.
29. PIH Rabbisága – Groszmann Zsigmond levelei 1934.1938
30. PIH Bárd Rezső köszönő levele 1934.
31. Mónus Béla levele – 1971
32. Held Katica kolléganő levele –
33. László Erzsébet német francia szakos tanár álláskeresése - 1939
34. Rózsa Ignác (1876-1960.) néhai kereskedelmi tanár adatai
35. Hevesi Éva kollégiumi elhelyezési kérelme – 1969
36. Győri Izraelita Hitközség – hanuka levél 1971
37. Kecskeméti György levelei – Új Élet – 1967; 1968;
38. Sós Endre MIOK elnök levele a külföldi látogatók bejelentéséről – 1964.
39. Schweitzer József pécsi rabbi üdvözlő levele a 70. születésnapra – 1966.
40. VAC gratuláció igazgatói kinevezéséhez 1939.
41. Beszámoló a PIH Oktatási csoport vezetőségének 1958/59
42. Billerné kolléganő levele
43. PIH Kulturális Ügyosztály programja 1949. november Meghívó
44. Pécsi kolléga (?) halálakor részvétnyilvánítás a családnak 1970.
Iratcsomó 11: Zsoldos Anna levelei
1- Kenedi István orvos részvétnyilvánítása – 1972
2- Schmelczer Hermann Imre st galleni rabbi részvét nyilvánítása, cikke az Isralitische Wochenblatt 1972. december 8-i számában
3- Híradó – az angliai magyar zsidók hivatalos értesítője Zsoldos Jenő 1972. november 20-i haláláról
4- Zsoldos Jenő volt tanítványainak részvétnyilvánítása Izraelből
5- Dénes Zsuzsa orvos részvét nyilvánítása
6- Munkácsi Böske részvét nyilvánítása
7- Gábor Dezső és Mariska részvét nyilvánítása
8- Részvétnyilvánítások Zsoldos Jenő elhunyta miatt
Iratcsomó 12: Hitközségi, gimnáziumi ügyek
1. BIH főtitkára, Bárdi Dezső levele – 1971
2. MIOK – Harsányi László levele 1971
3. BIH – Salgó László főrabbi levele 1971.
4. Rejtő Magda egykori tanítvány levele 1965
5. Landeszman György és Tepper Tamás újévi üdvözlete
6. Miskolci Aut. Orth. Izr. Hitközség adatközlése a tanítóképző intézet 1943/44 évfolyamának osztálynaplójáról – 1957.
7. Meghívó hanuka ünnepségre a Goldmark terembe - 1969, 1970; Anna Frank Gimnázium, Máté Miklós igazgató
8. Fogalmazványok, levéltervek
9. Kiss József emléktábla, utódainak kutatása - 1971
10. Hochberger László rabbi köszönő levele
11. Fogalmazványok PIH elöljáróságnak
12. PIH levél helyettes igazgatói kinevezés alkalmából – 1936
13. Esküvői meghívók
14. Rosenfeld József levele – 1962. Kun /Kohn/ Lajos egykori matematika tanár adataival
15. Próféták, emberek és évfordulók. Előadássorozat a PIH-ben 1949 Meghívó.
16. Meghívó a Kőbányai Izraelit hitközség 1848-as centenáriumi megemlékezésére – 1948

XIX-362 Zsoldos/Stern/ Jenő hagyatéka
XIX-362/3 Zsoldos Jenő –Tudományos munkája
L2_H3_42
Iratcsomó 1. Nyelvi cédula gyűjtemény + Borzsák István ponyvajegyzék (Kézzel írott változat)
Iratcsomó 2: Tanulmányok, cikkek
1. Egy elfeledett Vajda János tárca (kézzel írt változat)
2. Gárdos Mór tanító úr és Mikszáthfalva (kézzel írt változat)
3. Horatius a magyar irodalomban; olaszul is (kézzel írt változat)
4. A „Rosta” és szerzője (Katona József) (kézzel írt változat)
5. Mikszáth Kálmán levelezéséből
6. Hetven éve hunyt el Makai Emil (kézzel írt változat)
7. „Ó mért oly későn” (Kiss József) (kézzel írt változat)
8. Pikay István és a Mikszáth irodalom
9. Megjegyzések egy Bajza vershez (kézzel írt változat)
10. Dante, a középkori világkép eposzi gyűjtője (kézzel írt változat)
11. Petőfi Sándor viszonya a zsidókhoz és a Bibliához (kézzel írt változat)
12. Michel Chavalier amerikai leveleinek ismeretlen fordításai az Atheneumban
13. Kazinczy Ferenc (kézzel írt változat)
14. Ki volt Kiss József regényének kiadója? (kézzel írt változat)
15. Vajda János – adatgyűjtés. Benne Bodnár Gézáné levele a Vajda családról – 1956. + Komlós Aladár doktori értekezésének tézisei Vajda Jánosról
Iratcsomó 3: Tanulmányok, cikkek
1. Szép Batóné és társai. (Kézzel írott változat)
2. Vajda-levelek (Kézzel írott változat)
3. A Pester Tageblatt és az Atheneum. (Kézzel írott változat)
4. Scheiber Sándor - Zsoldos Jenő: Mikszáth levelek. (Kézzel írott változat); Zs. J. levéltervezete a Scheiber Sándorhoz fűződő barátságáról a közös munka kapcsán.
5. Csokonai a zsidókról; Csokonai drámáinak zsidó alakjai. (Kézzel írott változat)
6. Bessenyei és Kazinczy a zsidókérdésről. (Kézzel írott változat)
7. Kazinczy és a zsidóság. (Kézzel írott változat)

XIX-362 Zsoldos/Stern/ Jenő hagyatéka
XIX-362/4 Zsoldos Jenő –Tudományos munkája
L2_H3_43
Iratcsomó 1: Nyelvi és népköltészeti magyar-zsidó adattár
Iratcsomó 2: Tanulmányok, cikkek
1. Jegyzetek egy Juhász Gyula-levélhez
2. Egy ismeretlen Csokonai vers +lektori vélemények Klaniczay Tibor levele – 1961
3. Az 1852. év néhány irodalmi mozzanata egy Lisznyai-levél tükrében
4. A zsidó irodalom magyar emancipációja
5. Zsidó élettörténeti mozzanatok az emancipáció évtizedének magyar irodalmában
6. Lexikon szócikkek: Balassa József; Beke Ödön; Bródy László; Csergő Hugó; Erdős Renée; Fuchs D. Rafael; Gábor Andor, Gergely Sándor; Goda Gábor; Hegedüs Nándor; Heltai Jenő; Illés Béla; Kallós Ede; Kardos Albert; Kardos László; Kardos Pál; Komlós Aladár; Kóbor Tamás; Mohácsi Jenő; Munkácsi Ernő; Pap Károly; Peredi Andor; Radó Antal; Révész Béla; Rónai Mihály András; Rubinyi Mózes; Sebestyén Károly; Szép Ernő; Szilágyi Géza; Szomory Dezső; Szöllősi Zsigmond; Trencsényi Waldapfel Imre; Turóczi-Trostler József; Waldapfel József; Zsolt Béla; Keszler József;
7. Scheiber Sándor: Zsoldos Jenő (szócikk)
8. Arany János: Bolond Istók
9. Pap Mariska
10. Kórách lázadása Mikes törökországi leveleiben (németül is)
11. Újabb Vajda levelek
12. Vajda János két levele
13. Vajda János levele Pósa Lajoshoz
14. Vajda János Montblanc-hasonlata
15. Vers a pesti (Dohány u.) zsinagóga felavatására /Vereby Soma/
Iratcsomó 3: Tanulmányok, cikkek
1. Szóvisszhangok egy Batsányi vershez /A franciaországi változásokra/
2. Zsidó élettörténeti mozzanatok a hatvanas (1860-as) évek magyar irodalmában
3. Egy szó Móricz Fortunátus-drámájáról
4. Szemelvények Szepsi Csombor Márton szókincséből
5. Kiss József levelei Gáspár Imréhez; Abonyi Lajoshoz; Tolnai Lajoshoz; Szász Károlyhoz; Weismann testérekhez; Justh Zsigmondhoz; Reviczky Gyulához;
6. Kiss József levelei Goldziher Ignáchoz
7. Nordau Miksa levele Jókai Mórnak
8. Bornemissza Miklós: Eleazár 1568- Jegyzetek
9. Tyukodi Márton: József 1641 – jegyzetek
10. Ady – jegyzetek + Ady levelei Révész Bélához

Iratcsomó 4: Tanulmányok, cikkek
1. A palesztina gondolat magyar irodalmi múltja (Kézzel írott változat)
2. Petőfi és Gorove István „Nyugatja” (Kézzel írott változat)
3. Adalékok a XVIII-XIX. századforduló református kollégiumi irodalmához (Kézzel írott változat)
4. Csokonai ismeretlen vers-rögtönzés (Kézzel írott változat)
5. Ady Endre levelei Nagy Mihályhoz (Kézzel írott változat)
6. Ismeretlen Mikszáth levelek –Milkó Izidorhoz és Wolfner Józsefhez (Kézzel írott változat)
7. Az első magyar zsidó írók fogadtatása irodalmunkban (Kézzel írott változat)
8. A héber költészet esztétikája a magyar irodalomban (Kézzel írott változat)
9. Ormodi Bertalan: A Magyarhon ébredés (Kézzel írott változat)
10. Goldziher- Goldzieher. Hozzászólás a Magyar Nemzet június 13-i Képek a magyar szemészet múltjáról című cikkéhez Goldzieher (sic!) Vilmos szemorvos, a Vakok Intézetének orvosa névírása kapcsán (év nélkül)
11. Regei Mylander (Makai Emil nővérének írói álnéve) (Kézzel írott változat)
Iratcsomó 5: Jegyzetek, adatgyűjtések
1. Dekabristák magyarországi emléke; Feuerbach,Hegel, enciklopédisták, bibliográfia töredékek
2. Jeruzsálem pusztulása, négyes rímekben – 1551.;
3. Festetics kódex
4. Károli Gáspár: Két könyv
5. Zsoldos Jenő: Bibliai és zsidó vonatkozású magyar – zsidó adattár XIII. század- 1772.
6. Vegyes jegyzetek; Magyar Zsidó Lexikonhoz is
7. Krida- szótörténeti gyűjtés, tanulmány
8. Formula- szótörténeti gyűjtés, tanulmány
9. Szótörténeti gyűjtések, szócikkek
10. Szótörténeti gyűjtések, szócikkek
11. A revolució magyar megfelelőinek története gyűjtés és cikk
12. Zsidó élettörténeti mozzanatok az emancipáció évtizedének magyar irodalmában
13. Somlyó Zoltán, Nagy Lajos, Babits Mihály – anyaggyűjtés
14. Letészem a lantot – Arany János anyaggyűjtés
15. Vázlatok
16. Vázlatok
Iratcsomó 6: Jegyzetek, adatgyűjtések
1. Vázlatok, adatgyűjtések
2. Vázlatok, adatgyűjtések
3. Vázlatok, adatgyűjtések
4. Vázlatok, adatgyűjtések
5. Vázlatok, adatgyűjtések
6. Vázlatok, adatgyűjtések
7. Az egyházak és a zsidók - kézirat

Iratcsomó 7: Újságkivágatok, cikkek a Zsidó Életben
1. Sós Endre: Vádirat Gobke ellen = Magyar Nemzet 1963. június 27
2. Zsidó portrék a XVIII. századból – 1934. jan 13.
3. Zsidó bűvészek – 1934. jan.20.
4. Német zsidók – 1934. jan.27.
5. Három zsidó – 1934. febr.
6. Asszimiláció – 1934. febr. 10.
7. Eszter és irodalmunk – 1934. március 1.
8. Anathéma – 1934. március 31.
9. A felvilágosodás német-zsidó írói és a magyar irodalom – 1934. április 21.
10. Zsidó múlt- magyar sors – 1934. április 13.
11. Eisenmenger és a magyarok – 1934. április 28.
12. Zsidó holnap – Zsidó Szemle 1934. febr. 9.

XIX-362 Zsoldos/Stern/ Jenő hagyatéka
XIX-362/5 Zsoldos Jenő –Tudományos munkája – Különlenyomatok, újságcikkek
L2_H3_61
Iratcsomó 1: Cikkek az Új Életben 1956-1967
1. Szegfi Mór beszéde a Fillingerben – 1956. március 1.
2. A század vándora – 1957. április 1.
3. Vajda János és a zsidó tanító - 1958. jan. 1.
4. Márciusi emlék – Riporter és nemzetőr – 1958. március 15.
5. László Zsigmond. Vajda János levelei Milkó Izidorhoz – Scheiber Sándor és Zsoldos Jenő könyve – 1958. augusztus 1.
6. A magyar zsidóság új eredményei és tervei – 1958. szeptember 1.
7. Vers a pesti zsinagóga felavatására /Vereby Soma) – 1959. szept. 1.
8. A mi gimnáziumunk – 1960. július 15.
9. A népi demokrácia szolgálatára neveli az ifjúságot a Budapesti Zsidó Gimnázium – 1961. szeptember 15.
10. Kiss József valóság-világa – 1961. december 15.
11. A magyar zsidóság emléktáblát helyezett el Kiss József mezőcsáti szülőházának falán – 1962. február 15.
12. A magyar zsidóság béke-nagygyűlése – 1962. július 15.
13. Kiss József levele Löw Lipóthoz – 1962. aug. 15.
14. Tanévnyitó – 1958. szept. 1; 1962. szeptember 15.
15. A mi gimnáziumunk – 1962. november 1.
16. Énekek éneke – 1962. november 15.
17. Jegyzetek egy Juhász Gyula-levélhez – 1963. március 15.
18. A zsidó gimnázium diákjainak békedolgozatai – 1963. július 1.
19. Magyar-zsidó neveléstörténet – angol nyelven. – 1964. május 1.
20. Zsinagóga – 1964. november 1.
21. Hámán – 1965. március 1.
22. Dubravitzky – 1965. június 15.
23. Farkas Albert – 1965. december 15.
24. Kóser – 1966. január 15-
25. Scheiber Sándor: Zsoldos Jenő hetven éves. – 1966. április 15.
26. Héber szavak – 1966. május 1.
27. Halottaink: Fischer Benjámin, Rieger Richárd – 1966. május 15.
28. „Zsidóoskola” és társai – 1966. aug. 15.
29. Emlékezés Chorin Áronra – 1966. november 1.
30. Zsidó emlékek egy új magyar regényben. – Lesznai Anna: Kezdetben volt a kert….- 1967. február 1.
31. Három nagy név: Manesse ben Izrael, Herz Homberg, Zunz Lipót-.- 1967. június 15.
32. Néhány évvel az emancipáció előtt. – 167. augusztus 1.
33. Régi magyar útirajzírók a külföldi zsidókról. – 1967. november 15.

Iratcsomó 2. Cikkek az Új Életben 1968-1971.
1. A „Chorschul” – 1968. február 1.
2. Zsidó fuvarosok – 1968. július 1.
3. Bajza zsidó vitái – 1968. október 15.
4. Százéves a „Zsidó dalok” – 1968. december 1.
5. korai emléknyomok – 1969. január 15.
6. A 80-as évek égboltja –Tiszaeszlár 1969.március 1.
7. A megvalósulás felé – A pesti zsidó gimnázium - 1969. április 1.
8. A középkori Magyarország zsidóságának könyvkultúrája. – Scheiber Sándor új könyve. – 1969. április 15.
9. Még egy újpesti utcanév. – Gardi Jenő és Lőwy Izsák -1969. június 15.
10. Százhúsz évvel ezelőtt – 1969. szept. 15.
11. Ormódi Bertalan (1856-1869) – 1969. dec. 15.
12. Dr. Kandel Sámuel halálának 25 évfordulójára – 1970. március 1.; Kandel Sámuel és Scheiber Erzsébet leánygimnáziumi tanár házaspár emléktábla avatásán elmondott beszéd
13. Kardos Pál köszöntése – 1970. március 15.
14. Pap-Pfeiffer Izsák emlékezete – 1970. június 1.
15. Szombatos énekek – 1970.július 1.
16. Magyar-zsidó portré 1826-ból –Buchbinder Izráel - 1970. július 15.
17. „Az időnek nem volt kedvence” – Emlékezés Marczali Henrikre – 1970.augusztu 15.
18. Dr. Munkácsi Ernő halálának 20. évfordulójára – 1970. szeptember 15.
19. A zsidóság legrégibb magyar nyelvű története – 1970. november 1.
20. Chaszid-nyomok magyar szövegekben – 1970. december 15.
21. Temetési utóhangok – Barrach Ede operaénekes – 1971. március 1.
22. Emlékezés dr. Blau Lajosra – 1971. április 15.
23. Bergson és a zsidóság – 1971. május 1.
24. Egy meghiúsult egyesületi terv – Zsidó Magyar Közművelődési Egyesület – 1971. május 15.
25. Löw Immánuel nyelvi patriotizmusa – 1971. július 15.
26. Kardos Pál halálára – 1971. július 15.
27. Dr. Frenkel Bernát halálának 10. évfordulójára -1971. augusztus 1.
28. Hetven éve halt meg Makai Emil – 1971. augusztus 15.
29. Scheiber Sándor: Dr. Zsoldos Jenő jubileuma – 1971. október 1.
30. Treuer Dániel, az újító pedagógus – 1971. november 1.
31. Karinthy Ferenc: „Mikor ér véget a II. világháború?” – 1971. november 15.
32. Kiss József élete és halála – 1971. december 15.
Iratcsomó 3: A kanadai Menórában megjelent cikkek
1. Erdész Ernő halálára – 1971. szept. 25.
2. Az ismeretlen Kiss József – 1972. dec. 18.
3. Zsidó zeneművész a reformkorban Rózsahegyi Márk- 1991. okt.
4. Jubilál a Zsidó Gimnázium – 1969.
5. A magyar nyelvű zsidó egyesületek őse –Magyarító Egylet – 1969.
6. Kiss József kettős ünnepe – 1968.
7. Irinyi József és a zsidó emancipáció -1968. május
8. Eötvös József (1813-1971) emlékezete – 1971. január
9. Száz éve született Makai Emil – 1970. november
10. A Budapesti Zsidó Gimnázium 51 éves története – 1970. szeptember
11. A középkori Magyarország zsidóságának könyvkultúrája – Scheiber Sándor új könyve – 1969. május
Iratcsomó 4: Cikkek
1. A Kreml magyar múltja – Magyar Nemzet 1971. július 4.
2. Kossuth Lajos és Ganz Ábrahám – Magyar Nemzet 1969. november
3. Kemény Zsigmond: Magyarország és Erdély. Pesti Hírlap, 1947. dec. 30. fénymásolat
4. Mikszáth Kálmán: A batyus zsidó lánya. – Regényújság 1948. augusztus 26.
5. Győr műemlékei
6. Pamlényi Ervin cikksorozata a Magyar Nemzetben 1960. július 17-augusztus 20.
7. „Nyelvvédelem” és szótörténet – Klny. Magyar Nyelvőr 1969/3. sz.
8. Latin jövevényszavaink múltjához – Klny. Magyar Nyelvőr 1970/2.sz.
9. Megemlékezés Vörösmarty Mihály születésének 150-ik évfordulójáról
10. Két elfelejtett Mikszáth-karcolat – 1970.
11. Délibáb- fiskális –demagógia – Klny Magyar nyelvőr 1969/3. sz.
12. Szóvisszhangok „A franciaországi változásokra” című Batányi-versben – klny. Irodalomtörténet 1971/3 sz.
13. Az „Extra Hungarorum non est vita” reformkori életéhez –klny. Irodalomtörténeti Közlemények 1971/1. sz.
14. Cikk kivágatok füzetbe ragasztva – 1914-1925. Benne: Zsidó Múzeum Budapesten
15. Cikk kivágatok füzetbe ragasztva – 1926-1931.
Iratcsomó 5: Különlenyomatok, mások tudományos cikkei
1- Ismertető az Akadémiai Kiadó néhány… kiadványáról 1959.
2- Tájszavak Lak községből
3- Zenei nevelés 1947. 8. sz.
4- Mit köszönhet a magyar nép a Szovjetuniónak?
5- Magyarosan – nyelvművelő folyóirat 1942. 4.
6- Selényi Pál: Bródy Imre (1890-1945) – Fizikai Szemle 1954/4.
7- Harsányi István: Rokokó a magyar irodalomban – 1930.
8- Tompa József: Zsigmond Simonyi. le plus présent des disparus de la linguistique hongroise 1972. - dedikálva.
9- Turóczi-Trostler József: Goethe, a világirodalom és Magyarország. klny 1951.
10- Encyclopedia Judaica – Newsletter 1968. January; Summary of Guide for Editors and Contributors -
11- Erdődi József - kandidátusi értekezése tételei 1954.
12- Mezey László – kandidátusi disszertáció tételei 1954
13- Vasvári Pál válogatott politikai írásai – szerk: Fekete Sándor
Iratcsomó 6: Szótörténeti cédulakatalógus

XIX-362 Zsoldos/Stern/ Jenő hagyatéka
XIX-362/6 Zsoldos Jenő –Tudományos munkája
L2_H3_62
Iratcsomó 1: Szógyűjtemény - cédulakatalógus
Iratcsomó 2: Versek, novellák - gyűjtemény
Iratcsomó 3: Kéziratok Kiss Józsefről
1. Tevan nyomda 1944: Zsidó dalok előtt; Zsidó dalok után; Tevan Andor aláírása
2. Kiss József Budapesti rejtelmek című regényéről
3. Egy tudós és egy költő barátsága – Goldziher Ignác és Kiss József
4. Móricz Zsigmond és Kiss József
5. Kiss József halálának 50-ik évfordulójára – 1971.
6. Scheiber Sándor – Zsoldos Jenő: „Ó mért oly későn” – Kiss József szerelmi regénye
7. Kiss József filológiánk nincs
8. A Könyök utcától Tiszaeszlárig
9. Ki volt Kiss József regényének első kiadója?
10. Kiss József elindul
11. Kiss József prózái
12. A Magyar Zsidó Múzeum Tudományos és Művészeti Egyesület levele a Zsidó Dalok reprint kiadása alkalmából – 1944.
Iratcsomó 4: Kéziratok Kiss Józsefről
1. Az ismeretlen Kiss József. Halálának 50-ik évfordulójára
2. Juhász Gyula és Móricz Zsigmond levele Kiss Józsefhez
3. Seifert Géza: Előszó a Scheiber Sándor- Zsoldos Jenő: Kiss József levelei című kötethez
4. Két üdvözlet Kiss Józsefnek .Juhász Gyula és Móricz Zsigmond
5. Scheiber Sándor – Zsoldos Jenő: Kosztolányi Dezső levele Kiss Józsefhez
6. Korai fejezetek Kiss József életéből

XIX-362 Zsoldos/Stern/ Jenő hagyatéka
XIX-362/7 Zsoldos Jenő –Tudományos munkája
L2_H2_41
Iratcsomó 1: Szógyűjtemény - cédulakatalógus
Iratcsomó 2: Külföldi levéltári kutatások
Iratcsomó 3: Zsoldos Jenő versei, jelenetei. Tanulmányok
1. Az új tavasz ünneplése – Prológ
2. Az ideges férj - Jelenet
3. Farsangi beköszöntő
4. Semmi sem változott – Jelenet
5. Versek
6. Mendelssohn és a német felvilágosodás zsidó képviselői a magyar szellemi életben – kézírásos változat
7. Zsidó szemlélet – Kézírásos változat
8. Majmonides és Apáczai – kézírásos változat
Iratcsomó 4: Gyűjtések
1. Héber könyvelés (?)
2. Psalmus gyűjtemény
3. Oklevél gyűjtemény
4. Versgyűjtemény
Iratcsomó 5: Reformkor – tanulmányok - kézírásos változat
1. A reformkor – bevezetés
2. Gorove, Irinyi, Erdélyi
3. Filozófia, gazdaságtörténet, irodalom, orvostudomány, nevelés
4. Utolsó rendi országgyűlés
5. Magyar Centralisták
6. Magyarságszemlélet
7. A reformkor kommunizmus szemlélete
8. Az 1843-44. évi országgyűlés

XIX-362 Zsoldos/Stern/ Jenő hagyatéka
XIX-362/8 Zsoldos Jenő –Tudományos munkája
L2_H2_42
Iratcsomó 1. Reformkor – tanulmányok – kézírásos változat
1. Franciaország, titkos társaságok. perek
2. Proudhon
3. Németország
4. Svájc
5. Dercsényi imperiuma
6. Lengyelország
7. A kommunizmus elmélete
Iratcsomó 2: Tanulmányok, cikkek – kézírásos változat
1. Zsidó zeneművész – Rózsavölgyi Kálmán
2. Chartisták
3. A magyarországi zsidó tanügy története
4. Sólem Aléchem születésének 100, Kazinczy Ferenc születésének 200-ik évfordulójára
5. Régi zsidó orvosok és kórházak Magyarországon
6. Freuer Dániel, az újító pedagógus
7. Fischer Náthán folyóirata, Győr
8. Szemere Bertalan és „Pest jövendője”
9. Kohn Sámuel emlékezete
10. Frenkel Bernát halálának 10-ik évfordulójára
11. A Kreml magyar múltja – 1971.
12. Gárdos Mór tanító úr és Mikszáthfalva
13. 1848 a magyar nép harca a feudalizmus lezárására és az évszázados idegen uralom megtörésére
14. A klasszikus kapitalizmus és az imperializmusba való átmenet kora
15. A Dohány utcai templom
16. Cabet az 1830-as évek magyar sajtójában
17. Löw Immánuel nyelvi patriotizmusa
18. A boy-fiú és ősei
19. Farkas Albert
Iratcsomó 3: Nyelvészeti tanulmányok cikkek
1. Szótörténeti adalékok
2. Szótörténeti adatok a reformkori nyelvhez
3. Szótörténeti adalékok
4. Szótörténeti jegyzetek

Iratcsomó 4: Nyelvészeti tanulmányok cikkek
1. Adatok a XVI. század magyar nyelvéhez
2. Szemelvények Szepsi Csombor Márton szókincséből + Fábián Pál lektori véleménye 1966.
3. Szótörténeti adalékok
4. Szótörténeti adalékok
5. Sajátos melléknévképzés bibliafordításához
6. Kossuth és Petőfi korának köznyelvéhez
7. Szótörténeti adalékok
8. Szótörténeti adalékok
9. Szótörténeti adalékok
10. Szótörténeti tallózás
Iratcsomó 5: Nyelvészeti tanulmányok cikkek
1. Kiegészítő adatok A magyar nyelv történeti etimológiai szótára I. kötetéhez
2. Szótörténeti adalékok - forradalom
Iratcsomó 6: Nyelvészeti anyaggyűjtés, jegyzetek 1.
Iratcsomó 7: Nyelvészeti anyaggyűjtés, jegyzetek 2.
Iratcsomó 8: Nyelvészeti anyaggyűjtés, jegyzetek 3.
Iratcsomó 9: Nyelvészeti anyaggyűjtés, jegyzetek 4
1. Nemzeti Újságból
2. Pesti Hírlapból
Iratcsomó 10: Nyelvészeti anyaggyűjtés, jegyzetek 5
Iratcsomó 11: Nyelvészeti anyaggyűjtés, jegyzetek 6.
1. Erdélyi Hírmondóból - 1841-1848, Múlt és Jelenből -1843-1848
2. Hírnökből 1843-1845; Századunkból 1843-1845; Társalkodóból 1843-1848
3. Nemzeti társalkodóból1834; 1840-1841; 1844; Hazánkból 1847-1848; Hon és Külföld 1841;
4. Világból 1843; Budapesti Híradóból 1844-

XIX-362 Zsoldos/Stern/ Jenő hagyatéka
XIX-362/9 Zsoldos Jenő –Tudományos munkája
L2_H2_62
Iratcsomó 1: Szógyűjtemény cédulakatalógus
Iratcsomó 2. Kutatások, kéziratok
1. Zsidó irodalomjegyzék 1901-1942.
2. Irodalmi visszhangok – Tanulmányok a magyar zsidóság életútjából - 1918 – 1944. Kézírásos irodalomjegyzék
3. Filozófiai írók 1772-1831. Kézírásos irodalomjegyzék
4. Idegen szavak – Cikk az ÉS 1968. május 1-i száméban – Kézzel írva
5. Magyarországi hírlapok és folyóiratok – kézírásos gyűjtés
6. Könyvtári feljegyzések, kutatások, kérőlapok,.
7. Tessedik Ferenc néhány szava – kézzel írott anyaggyűjtés
8. A francia forradalom szavai - – kézzel írott anyaggyűjtés
9. Témák, szótörténeti adatok - – kézzel írott anyaggyűjtés
10. Témák, szótörténeti adatok - – kézzel írott anyaggyűjtés
11. Agitátor - szótörténeti adatok - – kézzel írott anyaggyűjtés
Iratcsomó 3: Kutatások, kéziratok
1. Szótörténeti adatok - – kézzel írott anyaggyűjtés
2. Kalevala - kézzel írott
3. Szótörténeti adatok - – kézzel írott anyaggyűjtés
4. Szótörténeti adatok - – kézzel írott anyaggyűjtés
5. Szótörténeti adatok - – kézzel írott anyaggyűjtés
6. Szótörténeti adatok - – kézzel írott anyaggyűjtés
7. Zene és művészet - kézzel írott anyaggyűjtés
8. Hazafi és polgártárs - kézzel írott anyaggyűjtés
9. Hitközség – Dohány templom - kézzel írott anyaggyűjtés
Iratcsomó 4: Kutatások, kéziratok
1. Szemelvények Szepsi Csombor Márton szókincséből - kézírás
2. Feudális, feudalizmus – kézírás
3. A természettan terén mutatkozó néhány hibás nyelvhasználatú szóra mutatok rá. – 1938 – kézírás
4. A Revue szó magyar élete – kézírás
5. Pont okozta pontatlanság – kézírás
6. A zsidó is megveri fiát, ha először nyer – kézírás
7. Chaszidok – kézírás
8. Tradíció – kézírás
9. Állam, statiszta – kézírás
10. Szodomita – kézírás
11. Szibarita – kézírás
12. Mikszáth filológia – töredék. –kézírás töredék
13. Dominikánus – kézírás
14. Dendi – kézírás
15. Szocialista – kézírás
16. Szótörténeti magyarázatok – Gardedám, Butik. – kézírás
17. Egy virágkép költői útja – Ady – kézírás
18. Fábián Gábor Chevalier cikkei az Atheneumban – kézírás
19. Divatcsarnok – jegyzetek kézírással
20. A magyar szellemi egység térképe
21. A mondatok osztályozása szerkezetük szerint
Iratcsomó 5: Közgazdasági szókészletünk kialakulásának kezdetei - kézírás
Iratcsomó 6: Epigonizmus és szóvisszhang- kézírás
Iratcsomó 7: Kutatások, kéziratok – A héber mese jelentkezése irodalmunkban
1. Életképek, Honderű, Pesti Napló, Kisfaludi társaság Évlapjai – jegyzetek
2. Erdélyi Múzeum, Regélő, Szépliteraturai Ajándék stb. - jegyzetek
3. Religió és nevelés; Izraelita Magyar Egylet jegyzőkönyvei; Magyar Izraelita; - jegyzetek
4. Hölgyfutár, Múzeum, stb. jegyzetek
5. Könyvtári kutatás jegyzetei
6. Szó etimológiai jegyzetek, töredékek
7. Berzsenyi Dániel a zsidókról – kézirat
8. A magyar zsidó tudományos irodalom – kézirat
9. Dávid a holdban – kézirat
10. Vajthó László: Két költőnemzedék arca
11. Szó etimológiai gyűjtemény
12. Ballagi Géza: A politikai irodalom Magyarországon – jegyzetek
13. Bessenyei György, Eckhardt Sándor – jegyzetek
14. Kazinczy – jegyzetek
15. Fillértár 1835; Sokféle 1832; Garasos Tár 1834; - jegyzetek
16. Vajda János: Üdv a szépirodalomnak
17. Magyar Géniusz; Magyar Szalon; Magyar Pantheon;

XIX-362 Zsoldos/Stern/ Jenő hagyatéka
XIX-362/10 Zsoldos Jenő –Tudományos munkája
L2_H2_63
Iratcsomó 1: Kutatások, jegyzetek, szógyűjtemények
1. Földrajzi nevek – jegyzetek
2. Szinnyei József magyar írók biográfiai munkája – jegyzetek
3. Kisnyomtatványok
4. Ki volt Kiss József regényének kiadója?
5. Lisznyai Kálmán – Gyulai Pál levezés – jegyzetek
6. Simonyi Zsigmond műfordításai – jegyzetek
7. A nagy orosz realista regényírók - kézírással
8. A Tanácsköztársaság irodalom szemlélete - kézírással
9. Gorkij – kézírással.
10. Móricz: Rokonok –vázlat kézírással
11. Katona József – vázlat kézírással
12. Szó- és irodalomgyűjtemény, jegyzetek
13. Leosztályozott iskolai dolgozatok irodalomból 1925-1928.
14. Az Omnibusz szó irodalmi életútja
Iratcsomó 2: Kutatások, jegyzetek, szógyűjtemények, elemzések
1. Dolgos és dolgozó – szócikk
2. Szergejev-Censzkij: A szív nem felejt
3. Newerly: Visszanyert emberek szigete
4. Jassz-nyelv – szógyűjtés
5. Plakátirodalom, falragasz – szócikk etimológia
6. Világirodalom – szócikk szógyűjtés
7. Francia forradalom – szócikk szógyűjtés
8. Sajtóhiba, fordítás –szócikk szógyűjtés
9. Állam –szócikk szógyűjtés
10. Versek - 1848.
11. Felvilágosodás – kézzel írt előadás vázlat
12. Siklóssy László országgyűlési gyorsíró levelezése a 1897-1904 között a Prágai Nemzeti Levéltárban. Kicsinyített fotó másolatok, 1965.
13. Apáczai Cser János: Magyar Encyclopedia
14. Móricz Zsigmond irodalmi munkássága – anyaggyűjtés
15. Kiss József levelei – anyaggyűjtés
16. Előadás vázlatok
17. Anyaggyűjtés
18. Vajda János levelezése – anyaggyűjtés
19. Rózsavölgyi Márk – anyaggyűjtés
20. Aszfalt – szócikk szógyűjtés
21. Parlamenter - szócikk szógyűjtés
22. Mikszáth anyaggyűjtés, jegyzetek
Iratcsomó 3: Kutatások, jegyzetek, szógyűjtemények, elemzések
1- Telegdi Miklós, Pázmány Péter – jegyzetek
2- Heilprin Mihály – jegyzetek
3- Benczédi Székely István – jegyzetek
4- Jegyzetek
5- Boy-fiú és társai – cikk az ÉS-ben 1968.
6- Szállóige szócikk
7- Jegyzetek
8- Zsidó törtetés – anyaggyűjtés
9- Vajda János jegyzetek
10- Újvári Ferenc –Zimmer Ferenc: Sturm-féle Országg

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Conditions governing reproduction

Language of material

Script of material

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Notes area

Access points

Subject access points

Place access points

Name access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Rights area

Accession area

Actions