XIX XIX. Személyes hagyatékok HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
2015-08-23
Generated by qubit 1.2 2021-04-22 23:41:UTC English
XIX. Személyes hagyatékok HU HJMA XIX 1795 - 2019 magánszemélyek, családok kéziratok, levelek HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Különböző magánszemélyek és családok személyes hagyatékai, tudományos munkássága.

magánszemélyek, családok Látványraktár1 L1_C1_12 Acsády Ignác iratai 3 Acsádi Ignác HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Hungarian

1. <![endif]>születési igazolás, 1847<br /> <br /> 2. Hajdúszoboszlói templom építéséhez adományoz, 1895<br /> <br /> 3. érettségi bizonyítvány, Debrecen, 1866<br /> <br /> 4. jogi kari index, 1866-69<br /> <br /> 5. egyetemi beiratkozási papír, 1866<br /> <br /> 6. sorozás alóli felmentés<br /> <br /> 7. Az MTA levelei, 1872, 1890, 1893, 1897<br /> <br /> 8. Kivonat az MTA jkv-ből, 1893<br /> <br /> 9. Magyar Történelmi Társulat levelei, 1884, 1885<br /> <br /> 10. Országos Statisztikai Hivatal levelei, 1893, 1894, <br /> <br /> 11. Nyilatkozat Fejérpataky Lászlóval lefolytatott párbajról, 1886<br /> <br /> 12. MTA levelző taggá választja<br /> <br /> 13. A Magyar Nemzet Története c. művének szerződése, 1889<br /> <br /> 14. Önéletrajz, 1891<br /> <br /> 15. Szerződés az Athaenum-kiadóval, 1891<br /> <br /> 16. Tanári kinevezését kéri a Kolozsvári egyetemre, 1891<br /> <br /> 17. BM levele, bizottsági taggá kinevezéséről, 1896<br /> <br /> 18. IMIT-hez levél, 1897<br /> <br /> 19. Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben-hez gratulál a király, 1902<br />

Acsádi Ignác Tudós Történész

Acsádi Jenő ajándéka, 1935

iratlista

Látványraktár1 L1_C1_12 Almási Miksa és Miksáné és István iratai 2 1999 körül Almási Miksa Almási Miksáné Almási, Stephen Debreceni tanár házaspár iratai, II. világháború, 1945 utáni újrakezdés időszakából. <br /> Fiuk, Stephen Amási 1999-ben megírt élettörténete és debreceni zsidó gimnáziumi emlékei HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Almási Miksa Almási Miksáné Almási, Stephen

Almási István ajándéka, 1999

Almási családi iratok találhatóak a Tel Avivi egyetem neveléstörténeti levéltárában is. <br />

Látványraktár1 L1_C1_11 Apponyi Albert 49 1999 Apponyi Albert két levél Max Schütznek HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

2 db levél

Apponyi Albert
Látványraktár1 L1_C1_12 Arányi Ignác iratai 4 2 darab levél HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Arányi Ignácné ajándéka, 1936

Árvai Sándor iratai 6 Balázs Béla 7 Látványraktár1 L1_C3_33 Balog Emil 8 1938 - 1948 Balog Emil 1 pallium iratanyag (A3) HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Levele Varjassy-Langer Rudolfnak - az oroszok megítéléséről, + kifogásolja korábbi magatartását 1948. Ápr. 20. Levél a PIH főtitkárától -1938 Balog Emilnek küldött felmondó levél az Armania rt.-től -zsidóüldözés (1941) Balog Emil levele az Armania rt. ügyvezető igazgatójának 1941 Balog Emil levele a Vasmegyei Cukorgyár rt.-nek Armania rt. ügyében további levelek ugyanebben az ügyben (ügyvédtől stb.) -1941 Balog Emil levele dr. Frohner József és Schulek János uraknak, mint a Magyar mérnök és építészegylet főtitkárának és igazgatójának -1939 Varannai Aurél: Takarodó -vers Hacsek és Sajó Hároson Schwarz Dávidra vonatkozó újságcikkek német és magyar nyelven Budai Izraelita Hitközség Hadviseltek Szakosztálya Balog Emilhez Balog Emilné levele a III. kerületi Központi Összeíró Bizottsághoz újságcikkek Klub Hírek - London, 1946 November Özv. dr. Herz Rezsőnének írt levél egy megrongált vízcsapról Magyar Közlöny nyilatkozat Budapesti Mérnöki Kamara Közleményei Magyar Mérnök- és Építész Egylet megszűnteti Balog Emil egyleti tagságát annak beküldött nyilatkozata alapján Polgármesteri hirdetmény a zsidók elkülönítéséről - Kecskemét, 1944 Budapesti közlöny - zsidó rendeletek A Magyar Zsidók Lapja Értekezések beszámolók a műszaki és gazdaságtudományok köréből Lakásfelajánlás a zsidó hitközség részére Magyar Nemzet - Jókai Mórné ügyéről -1942

Balog Emil
Látványraktár1 L1_C2_22 Barna Izidor 9 1911 HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Barna Izidor halálakor megjelent újságcikkek, gyászjelentések, 1911

Esti Újság
Barta Gábor 10 1997 Barta Gábor családtörténeti leírás HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Emlékek két család 19-20. századi történetéből. Bp., 1997<br /> <br /> (Barta és Krausz család története, Szentes) + mutató<br />

Barta Gábor

a szerző ajándéka, 1997

Látványraktár1 L1_C1_12 Bárkány Mária 12 HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Bárkány Mária énekesnőnek címzett köszönőlevelek, nőegyleti fellépések után.

Operaénekesnő
Látványraktár1 L1_C1_21 Baumhorn Lipót iratai, tervei 27 1860 - 1932 Baumhorn Lipót A3 mappa HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Baumhorn Lipót Zsinagógaépítés

T81

rajzok, tervek 2 HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Látványraktár1 L1_C1_21 A szegedi zsinagóga építésével kapcsolatos iratok 1 Szegedi Izraelita Hitközség HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Hungarian

átmenetileg még scannelésre vár, irodai polcon

Reizner János: Történelmi vizsgálatok a zsidók szegedi letelepülése körül. Szeged, 1885 Löw Immánuel, Kulinyi Zsigmond: A szegedi zsidók 1785-től 1885-ig. Szeged, 1885. Marjanucz László: A szegedi zsidó családok a 19. században. Szeged, 1988 (Szeged művelődéstörténetéből, 6.) Zombory István, szerk.: A szegedi zsidó polgárság emlékezete. Szeged, 1990 http://www.zsinagoga.szeged.hu/

levelek, feljegyzések

Szegedi Izraelita Hitközség Zsinagógaépítés

Aukciós vásárlás, 2009. december

L1_G2_51 Gyöngyös, Váli utca, tervek, rajzok 2
Látványraktár1 L1_C3_24 Pollák Manó hagyatéka 28 1854 - 1937 Pollák Manó 1 box

Pollák Manó (Szucsány, 1854. máj. 26. – Bp., 1937. márc. 12.): építész. Tanulmányait Stuttgartban és a párizsi École des Beaux-Arts-ban végezte. Főbb művei a pöstyéni fürdő épületei, a Kereskedelmi Utazók Egyesületének székháza (1908, Bp., Jókai u. 4.), a Hermina (Május 1.) úti Roheim-villa. Épületeit szecessziós stílusban tervezte.

Műépítész iratai Pollák Manó építész összefoglalója a zsidó templom építéséről Magyarországon. A neoklasszikus templomok, 1935

Pollák Manó
Látványraktár1 L1_C1_21 Lantos (Leiter) iratok 29 Téti izr. hitközség 2 db anyakönyvi irat HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
German

A Sokoróaljai járás nagyközségében már a 18. században nagyobb zsidó közösség létezett. 1828-ban 232 zsidó lakta, a következő évtizedben a Bésán, a Kisfaludy és a Noszlopy család védelme alatt éltek. 1851-ben 340-en, 1880-ban 283-an, 1910-ben 234-en voltak. 1869 körül ortodox zsinagógát építettek. A hitközségnek 1863-ban 13 kereskedő, három varga, három szabó tagja volt. Téten – bizonytalan adatokkal – létezett zsidó iskola, talmudtóra, Chevra Kadisa és nőegylet is. Az 1920-as évek végéről zsidó kereskedőkről, kisiparosokról, tisztviselőkről és gazdálkodókról maradtak fent adatok, de egyben zsidó orvos és mérnök tevékenységéről is. Szintén ismert, hogy zsidók alapították a helyi malmot és a szeszfőzdét. Az ortodox hitközség utolsó rabbija Szófer Jakab volt, 1913-tól szolgálta a közösséget. 66 évesen a deportálásban megölték. A településen az 1941. évi népszámlálás idején 159 izraelita élt. Az 1944. évi elhurcolásból 32-en tértek vissza. Meggyökerezni újra lehetetlen volt, emiatt 1956-ban az utolsó zsidó is elhagyta a falut. in. Randolph L. Braham, A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája, II. kötet. Park Könyvkiadó, Budapest, 2010, pp 471-492, Szita Szabolcs.

Téti rabbi (Jacob Fischer) igazolja Deutsch Eszter korát, 1856<br /> <br /> Téti rabbi igazolása Deutsch Eszter és Wintertraub Lipót házasságáról, 1856<br /> <br /> <br />

Téti izr. hitközség Anyakönyvi iratok

Lantos Lajos ajándéka 2010

Látványraktár1 L1_C1_51 Neufeld Zsigmond iratai 30 Neufeld család HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Neufeld Zsigmond hagyatéka XIX-30<br /> Neufeld Lázár iratai <br /> - Neufeld Lázár obsitlevele, Körmend, 1910. <br /> - Neufeld Lázár népfelkelő igazolványa, 1917<br /> - Neufeld Lázár népfelkelő igazolványi könyve, 1901-<br /> - N. Lázár szül. akvi (1868) kivonat másodlata, 1938<br /> <br /> <br /> Neufeld Zsigmond iratai <br /> - N. Zs. iskolai igazolása, Zalalövő, 1903.<br /> - N. Zs. iskolai bizonyítványai, 1904, 1905, 1906, <br /> - N. Zs. gimnáziumi bizonyítványai, 1907, 1908, 1910 - 1914, <br /> - N.Zs. bizonyítványa a bécsi keresksdelmi akadémiáról, 1915<br /> - Igazolás N.Zs-nak arról, hogy a forradalmakban nem vett részt. 1919<br /> - N. Zs. alkalmazási igazolása, Siófok, 1921 <br /> - N. Zs. alkalmazási igazolása, Fehér László fakereskedőtől, 1923.<br /> - N. Zs. alkalmazási igazolása, Fehér László fakereskedőtől, 1925<br /> - N. Zs. illetőségi bizonyítványa, Zalamindszent, 1924<br /> - PIH anyakönyvi hivatalának igazolása N. Zs. lányának, Annának születéséről, 1931. <br /> - M. Kir. Hadilevéltár levele N. Zs.-nak, a kitüntetések iratainak megküldéséről, 1939<br /> - Manovill Andor nyilatkozata N. Zs. hadi tetteiről, 1939. <br /> - Igazolás N.Zs-nak kitüntetésekről, és az 1939 zsidótörvény alóli mentességéről, 1940.<br /> - N. Zs. kitüntetési igazolásai, másolatok a Hadilevéltárból, 1940<br /> - Neufeld Zsigmond mentesítési kérelme a kormányzóhoz, 1941. mellékletei: 13 db igazolás kitüntetésekről<br /> - N. Zs. iratainak listája a mentesítéshez, 1942. <br /> - Kivételezettségi igazolvány N.Zs. részére, 1943. <br /> <br /> Reich Katalin iratai <br /> - Reich Mór útlevele, 1919<br /> - Reich Katalin szolgálati bizonyítványa, 1898<br /> - Reich Katalin polgáris iskolai bizonyítványai, 1908-1914 (3 db) <br /> - Reich Katalin szolgálati bizonyítványa, 1920<br /> - Reich Katalin munkaviszonyának igazolása, 1925<br /> - Reich Mórné halotti akvi kivonata, 1925. <br /> - Reich Mór és Lang Nancsi illetőségi bizonyítványa, 1940. <br /> <br /> Neufeld Róbert iratai <br /> - bejelentést igazol szelvény 12 éves fiúgyermekekről és 16 éves nőkről (N. Róbert). 1940<br /> - Neufeld Róbert ellenőrzőkönyve, 1934<br /> - Neufeld Róbert oklevele gyorsíró versenyről, 1943. <br /> - 1 db bejelentőlap özv. N.Zsné és Neufeld Robert részére, Budapest, 1948. <br /> <br /> Neufeld Anna kárpótlási iratai <br /> - Általános Értékforgalmi Bank Kártalanítási osztály iratai Pulai Miklósné Neufeld Anna részére, 1964. <br /> - 1 db bejelentőlap, Neufeld Anna <br /> - PKKB levele Pulai Miklósné kárpótlási ügyében (N. Lajos holttá nyilvánítása), 1967 <br /> <br /> Egyebek <br /> 1 db közjegyzői igazolás, darabokban, megállapíthatatlan tartalommal <br /> - 1 db tollakból ragasztott mexikói emléklap<br /> - 1 db újságlap: Vasvármegye, 1934. június 12. <br /> - 1 db fénykép: 4 katona csoportképe, képeslapként elküldve N. Zs. részére, Letna-ra. (első világháború) <br /> - 1 db fénykép: fürdőruhás nő<br /> <br /> <br />

Neufeld család Mentesítés Kárpótlási iratok

Pulai Miklós ajándéka Benedek István Gábor útján, 2010

Grünvald Fülöp 13 1887 - 1964 Grünvald Fülöp 1 pallium + 12 box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Grünwald Fülöp (Sopron, 1887. aug. 31. – Bp., 1964. jan. 3.): tanár, történész. A bp.-i egy.-en nyert bölcsészdoktori ok levelet. 1913-tól a pesti zsidó hitközség polgári isk.-jában tanított. 1919-ben a zsidó fiúgimn.-ban tanár, 1948 után ig. 1959-től az Orsz. Rabbiképző Intézet történeti tanszékének vezetője Harminc éven át ig.-ja volt a Magyar Zsidó Múz.-nak. Történelmi tanulmányaiban a mo.-i zsidóság múltját tárta föl. A Magyar Zsidó Oklevéltárból – Scheiber Sándorral – négy kötetet rendezett sajtó alá. – F. m. A zsidók története Budán (Bp., 1938). – Irod. Scheiber Sándor: G. F. (Soproni Szle. 1964. 2. sz.)<br />

Series 1: Családi iratok (Benne: családi iratok; anyakönyvi kivonatok, 1 db fénykép 1919-ből, 1 db ketuba, Bizonyítványok, Kondoleáló levelek, újságcikkek) Series 2: Üdvözletek, egyéb levelezés (Benne: 70. születésnapjára üdvözletek, újévi jókívánságok, egyéb levelezés, szakszervezeti igazolvány, választójogi bejelentőlap és igazolás (1919, ill.1939 ), szavazóigazolvány (1939 ), 1 irat:katonaság alóli felmentés (1940), nyugdíjkérelem és -elfogadás, szelvények, deviza-bűncselekménnyel való vád iratai, ház-és tömbmegbízotti igazolvány 1947, életbiztosítási kötvény beérkezéséről szóló igazolás 1935, telekkönyvi végzés 1960, Kinevezések, jutalmak, Gépészeti Műszaki Középiskolai iratok, felmondással kapcsolatos levelezés) Series 3: Tudományos munkák (Benne: Tudományos dolgozatok, a soproni és a Bp-i Zsidó Múzeummal kapcsolatos munkák, országgyűlési jegyzőkönyvek 1849 és 1861) Series 4: Tudományos jegyzetek 1. (Benne: Városok zsidó vonatkozásaival kapcsolatos vegyes nyelvű tudományos munkák, IMIT-tel kapcsolatos jegyzetek, Monumenta Judaica, Mátészalka-Sárospatak-Paks, Chaim ben Aser Ansel) Series 5: Tudományos jegyzetek 2. (Benne: A zsidóság Európa történetében) Series 6: Vegyes jegyzetek Series 7 Óravázlatok 1. (Benne Határidőnaplók 1955-től 1962-ig) Series 8: Óravázlatok 2. Series 9: Óravázlatok 3. Series 10: Óravázlatok, előadások Series 11: Jegyzetek, kéziratok Series 12: Tudományos munkákhoz források, jegyzetek Series 13: Grünvald Fülöp egyéb (Benne: A zsidó települések múltja magyar földön kézirata, A mai Magyarország zsidó lakosságának száma c. tanulmánya, jogi dokumentumok)

Grünvald Fülöp

GF működése során együtt maradó iratok összessége

Látványraktár1 L1_C2_31 Családi iratok 1 1919 - 1964 Grünvald Fülöp 1 box

Grünwald Fülöp (Sopron, 1887. aug. 31. – Bp., 1964. jan. 3.): tanár, történész. A bp.-i egy.-en nyert bölcsészdoktori ok levelet. 1913-tól a pesti zsidó hitközség polgári isk.-jában tanított. 1919-ben a zsidó fiúgimn.-ban tanár, 1948 után ig. 1959-től az Orsz. Rabbiképző Intézet történeti tanszékének vezetője Harminc éven át ig.-ja volt a Magyar Zsidó Múz.-nak. Történelmi tanulmányaiban a mo.-i zsidóság múltját tárta föl. A Magyar Zsidó Oklevéltárból – Scheiber Sándorral – négy kötetet rendezett sajtó alá. – F. m. A zsidók története Budán (Bp., 1938). – Irod. Scheiber Sándor: G. F. (Soproni Szle. 1964. 2. sz.)<br />

1. Családi iratok; anyakönyvi kivonatok, 1 db fénykép 1919-ből, 1 db ketuba 2. Bizonyítványok 3. Kondoleáló levelek, újságcikkek 4. Kondoleáló levelek, újságcikkek

Grünvald Fülöp
Látványraktár1 L1_C2_32 Üdvözletek, egyéb levelezés 2 1919 - 1960 Grünvald Fülöp 1 box

Grünwald Fülöp (Sopron, 1887. aug. 31. – Bp., 1964. jan. 3.): tanár, történész. A bp.-i egy.-en nyert bölcsészdoktori ok levelet. 1913-tól a pesti zsidó hitközség polgári isk.-jában tanított. 1919-ben a zsidó fiúgimn.-ban tanár, 1948 után ig. 1959-től az Orsz. Rabbiképző Intézet történeti tanszékének vezetője Harminc éven át ig.-ja volt a Magyar Zsidó Múz.-nak. Történelmi tanulmányaiban a mo.-i zsidóság múltját tárta föl. A Magyar Zsidó Oklevéltárból – Scheiber Sándorral – négy kötetet rendezett sajtó alá. – F. m. A zsidók története Budán (Bp., 1938). – Irod. Scheiber Sándor: G. F. (Soproni Szle. 1964. 2. sz.)<br />

5. 70. születésnapra üdvözletek, újévi jókívánságok, egyéb levelezés 6. vegyes jegyzetfüzetek, bejelentő szelvények, szakszervezeti igazolvány, választójogi bejelentőlap és igazolás (1919, ill.1939 ), szavazóigazolvány (1939 ), 1 irat:katonaság alóli felmentés (1940), nyugdíjkérelem és -elfogadás, szelvények, deviza-bűncselekménnyel való vád iratai, ház-és tömbmegbízotti igazolvány 1947, életbiztosítási kötvény beérkezéséről szóló igazolás 1935, telekkönyvi végzés 1960 7. Kinevezések, jutalmak, Gépészeti Műszaki Középiskolai iratok, felmondással kapcsolatos levelezés

Grünvald Fülöp
Látványraktár1 L1_C2_33 Tudományos munkák 3 1919 - 1964 Grünvald Fülöp 1 box

Grünwald Fülöp (Sopron, 1887. aug. 31. – Bp., 1964. jan. 3.): tanár, történész. A bp.-i egy.-en nyert bölcsészdoktori ok levelet. 1913-tól a pesti zsidó hitközség polgári isk.-jában tanított. 1919-ben a zsidó fiúgimn.-ban tanár, 1948 után ig. 1959-től az Orsz. Rabbiképző Intézet történeti tanszékének vezetője Harminc éven át ig.-ja volt a Magyar Zsidó Múz.-nak. Történelmi tanulmányaiban a mo.-i zsidóság múltját tárta föl. A Magyar Zsidó Oklevéltárból – Scheiber Sándorral – négy kötetet rendezett sajtó alá. – F. m. A zsidók története Budán (Bp., 1938). – Irod. Scheiber Sándor: G. F. (Soproni Szle. 1964. 2. sz.)<br />

8. Tudományos munkák középkor - újkor 9. Tudományos munkák újkor - legújabb kor 10. A soproni és a Bp-i Zsidó Múzeummal kapcsolatos munkák 11. Országgyűlési jegyzőkönyvek 1849 és 1861

Grünvald Fülöp
Látványraktár1 L1_C2_34 Tudományos jegyzetek 4 1919 - 1964 Grünvald Fülöp box

Grünwald Fülöp (Sopron, 1887. aug. 31. – Bp., 1964. jan. 3.): tanár, történész. A bp.-i egy.-en nyert bölcsészdoktori ok levelet. 1913-tól a pesti zsidó hitközség polgári isk.-jában tanított. 1919-ben a zsidó fiúgimn.-ban tanár, 1948 után ig. 1959-től az Orsz. Rabbiképző Intézet történeti tanszékének vezetője Harminc éven át ig.-ja volt a Magyar Zsidó Múz.-nak. Történelmi tanulmányaiban a mo.-i zsidóság múltját tárta föl. A Magyar Zsidó Oklevéltárból – Scheiber Sándorral – négy kötetet rendezett sajtó alá. – F. m. A zsidók története Budán (Bp., 1938). – Irod. Scheiber Sándor: G. F. (Soproni Szle. 1964. 2. sz.)<br />

12. Különféle városok zsidó vonatkozásaival kapcsolatos vegyes nyelvű tudományos munkák 13. IMIT 13a: Az elmúlt év története 5703 (kézirat) 14. Tudományos jegyzetek ( Monumenta Judaica, Mátészalka-Sárospatak-Paks, Chaim ben Aser Ansel)

Grünvald Fülöp
Látványraktár1 L1_C2_35 A zsidóság Európa történetében (jegyzetek) 5 1919 - 1964 Grünvald Fülöp 1 box

Grünwald Fülöp (Sopron, 1887. aug. 31. – Bp., 1964. jan. 3.): tanár, történész. A bp.-i egy.-en nyert bölcsészdoktori ok levelet. 1913-tól a pesti zsidó hitközség polgári isk.-jában tanított. 1919-ben a zsidó fiúgimn.-ban tanár, 1948 után ig. 1959-től az Orsz. Rabbiképző Intézet történeti tanszékének vezetője Harminc éven át ig.-ja volt a Magyar Zsidó Múz.-nak. Történelmi tanulmányaiban a mo.-i zsidóság múltját tárta föl. A Magyar Zsidó Oklevéltárból – Scheiber Sándorral – négy kötetet rendezett sajtó alá. – F. m. A zsidók története Budán (Bp., 1938). – Irod. Scheiber Sándor: G. F. (Soproni Szle. 1964. 2. sz.)<br />

15. A zsidóság Európa történetében

Grünvald Fülöp
Látványraktár1 L1_C2_36 Vegyes jegyzetek 6 1919 - 1964 Grünvald Fülöp 1 Box

Grünwald Fülöp (Sopron, 1887. aug. 31. – Bp., 1964. jan. 3.): tanár, történész. A bp.-i egy.-en nyert bölcsészdoktori ok levelet. 1913-tól a pesti zsidó hitközség polgári isk.-jában tanított. 1919-ben a zsidó fiúgimn.-ban tanár, 1948 után ig. 1959-től az Orsz. Rabbiképző Intézet történeti tanszékének vezetője Harminc éven át ig.-ja volt a Magyar Zsidó Múz.-nak. Történelmi tanulmányaiban a mo.-i zsidóság múltját tárta föl. A Magyar Zsidó Oklevéltárból – Scheiber Sándorral – négy kötetet rendezett sajtó alá. – F. m. A zsidók története Budán (Bp., 1938). – Irod. Scheiber Sándor: G. F. (Soproni Szle. 1964. 2. sz.)<br />

16. Vegyes jegyzetek 17. Vegyes jegyzetek

Grünvald Fülöp
Látványraktár1 L1_C2_37 Óravázlatok 7 1955 - 1962 Grünvald Fülöp 1 box

Grünwald Fülöp (Sopron, 1887. aug. 31. – Bp., 1964. jan. 3.): tanár, történész. A bp.-i egy.-en nyert bölcsészdoktori ok levelet. 1913-tól a pesti zsidó hitközség polgári isk.-jában tanított. 1919-ben a zsidó fiúgimn.-ban tanár, 1948 után ig. 1959-től az Orsz. Rabbiképző Intézet történeti tanszékének vezetője Harminc éven át ig.-ja volt a Magyar Zsidó Múz.-nak. Történelmi tanulmányaiban a mo.-i zsidóság múltját tárta föl. A Magyar Zsidó Oklevéltárból – Scheiber Sándorral – négy kötetet rendezett sajtó alá. – F. m. A zsidók története Budán (Bp., 1938). – Irod. Scheiber Sándor: G. F. (Soproni Szle. 1964. 2. sz.)<br />

18. Határidőnaplók 1955-től 1962-ig. 19. Óravázlatok, valamint Dr. Hahn István: A zsidó nép története ( Singer és Wolfner kiadása )

Grünvald Fülöp
Látványraktár1 L1_C2_38 Óravázlatok 8 1919 - 1964 Grünvald Fülöp 1 box

Grünwald Fülöp (Sopron, 1887. aug. 31. – Bp., 1964. jan. 3.): tanár, történész. A bp.-i egy.-en nyert bölcsészdoktori ok levelet. 1913-tól a pesti zsidó hitközség polgári isk.-jában tanított. 1919-ben a zsidó fiúgimn.-ban tanár, 1948 után ig. 1959-től az Orsz. Rabbiképző Intézet történeti tanszékének vezetője Harminc éven át ig.-ja volt a Magyar Zsidó Múz.-nak. Történelmi tanulmányaiban a mo.-i zsidóság múltját tárta föl. A Magyar Zsidó Oklevéltárból – Scheiber Sándorral – négy kötetet rendezett sajtó alá. – F. m. A zsidók története Budán (Bp., 1938). – Irod. Scheiber Sándor: G. F. (Soproni Szle. 1964. 2. sz.)<br />

20. Óravázlatok 21. Óravázlatok 22. Óravázlatok

Grünvald Fülöp
Látványraktár1 L1_C2_51 Óravázlatok, jegyzetek 9 1919 - 1964 Grünvald Fülöp 1 box

Grünwald Fülöp (Sopron, 1887. aug. 31. – Bp., 1964. jan. 3.): tanár, történész. A bp.-i egy.-en nyert bölcsészdoktori ok levelet. 1913-tól a pesti zsidó hitközség polgári isk.-jában tanított. 1919-ben a zsidó fiúgimn.-ban tanár, 1948 után ig. 1959-től az Orsz. Rabbiképző Intézet történeti tanszékének vezetője Harminc éven át ig.-ja volt a Magyar Zsidó Múz.-nak. Történelmi tanulmányaiban a mo.-i zsidóság múltját tárta föl. A Magyar Zsidó Oklevéltárból – Scheiber Sándorral – négy kötetet rendezett sajtó alá. – F. m. A zsidók története Budán (Bp., 1938). – Irod. Scheiber Sándor: G. F. (Soproni Szle. 1964. 2. sz.)<br />

23. Óravázlatok 24. vegyes jegyzetek, újságcikkek, nyomtatványok

Grünvald Fülöp
Látványraktár1 L1_C2_52 Óravázlatok, előadások 10 1919 - 1964 Grünvald Fülöp 1 box

Grünwald Fülöp (Sopron, 1887. aug. 31. – Bp., 1964. jan. 3.): tanár, történész. A bp.-i egy.-en nyert bölcsészdoktori ok levelet. 1913-tól a pesti zsidó hitközség polgári isk.-jában tanított. 1919-ben a zsidó fiúgimn.-ban tanár, 1948 után ig. 1959-től az Orsz. Rabbiképző Intézet történeti tanszékének vezetője Harminc éven át ig.-ja volt a Magyar Zsidó Múz.-nak. Történelmi tanulmányaiban a mo.-i zsidóság múltját tárta föl. A Magyar Zsidó Oklevéltárból – Scheiber Sándorral – négy kötetet rendezett sajtó alá. – F. m. A zsidók története Budán (Bp., 1938). – Irod. Scheiber Sándor: G. F. (Soproni Szle. 1964. 2. sz.)<br />

25. Óravázlatok, előadások

Grünvald Fülöp
Látványraktár1 L1_C2_53 Jegyzetek, kéziratok 11 1919 - 1964 Grünvald Fülöp 1 box

Grünwald Fülöp (Sopron, 1887. aug. 31. – Bp., 1964. jan. 3.): tanár, történész. A bp.-i egy.-en nyert bölcsészdoktori ok levelet. 1913-tól a pesti zsidó hitközség polgári isk.-jában tanított. 1919-ben a zsidó fiúgimn.-ban tanár, 1948 után ig. 1959-től az Orsz. Rabbiképző Intézet történeti tanszékének vezetője Harminc éven át ig.-ja volt a Magyar Zsidó Múz.-nak. Történelmi tanulmányaiban a mo.-i zsidóság múltját tárta föl. A Magyar Zsidó Oklevéltárból – Scheiber Sándorral – négy kötetet rendezett sajtó alá. – F. m. A zsidók története Budán (Bp., 1938). – Irod. Scheiber Sándor: G. F. (Soproni Szle. 1964. 2. sz.)<br />

26. Tudományos munkákhoz jegyzetek, kéziratok

Grünvald Fülöp
Látványraktár1 L1_C2_54 Tudományos munkákhoz források 12 1919 - 1964 Grünvald Fülöp 1 box

Grünwald Fülöp (Sopron, 1887. aug. 31. – Bp., 1964. jan. 3.): tanár, történész. A bp.-i egy.-en nyert bölcsészdoktori ok levelet. 1913-tól a pesti zsidó hitközség polgári isk.-jában tanított. 1919-ben a zsidó fiúgimn.-ban tanár, 1948 után ig. 1959-től az Orsz. Rabbiképző Intézet történeti tanszékének vezetője Harminc éven át ig.-ja volt a Magyar Zsidó Múz.-nak. Történelmi tanulmányaiban a mo.-i zsidóság múltját tárta föl. A Magyar Zsidó Oklevéltárból – Scheiber Sándorral – négy kötetet rendezett sajtó alá. – F. m. A zsidók története Budán (Bp., 1938). – Irod. Scheiber Sándor: G. F. (Soproni Szle. 1964. 2. sz.)<br />

27. Tudományos munkákhoz források, jegyzetek 28. Tudományos munkákhoz források, jegyzetek

Grünvald Fülöp
Látványraktár1 L1_C2_23 Grünvald Fülöp egyéb iratai 13 1923 - 1943 Grünvald Fülöp 1 pallium

Grünwald Fülöp (Sopron, 1887. aug. 31. – Bp., 1964. jan. 3.): tanár, történész. A bp.-i egy.-en nyert bölcsészdoktori ok levelet. 1913-tól a pesti zsidó hitközség polgári isk.-jában tanított. 1919-ben a zsidó fiúgimn.-ban tanár, 1948 után ig. 1959-től az Orsz. Rabbiképző Intézet történeti tanszékének vezetője Harminc éven át ig.-ja volt a Magyar Zsidó Múz.-nak. Történelmi tanulmányaiban a mo.-i zsidóság múltját tárta föl. A Magyar Zsidó Oklevéltárból – Scheiber Sándorral – négy kötetet rendezett sajtó alá. – F. m. A zsidók története Budán (Bp., 1938). – Irod. Scheiber Sándor: G. F. (Soproni Szle. 1964. 2. sz.)<br />

A zsidó települések múltja magyar földön - klny. Ararát, 1942,+ kézirata A mai Magyarország zsidó lakosságának száma c. tanulmánya Budapest h. főpolgármestere Grünwald Fülöphöz, izr. polgári iskolai tanárhoz: Fegyelmi ügyében való tárgyalásra, 1923 Dr. Morvai és Dr. Czigler küldi a Nyilaskeresztes Párt által benyújtott III. Zsidótörvény-javaslatot 1940

Grünvald Fülöp
Pápai Elemér családfái 31 Pápai Elemér 136 családfa, egyedi kutatások alapján, megrajzolt családfákkal HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Hungarian
Pápai Elemér

proveniencia ismeretlen

kutatható, elérhető: www.europeana.eu<br /> MZSL e-levéltár

Látványraktár1 L1_C3_21 Látványraktár1 L1_C3_22 Látványraktár1 L1_C3_23 Látványraktár1 L1_C3_31 Brestyánszky Ilona iratai 45 1922 - 2008 Brestyánszky Ilona 4 Hollinger box; iratok, könyvmásolatok, fényképek HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Hungarian

átmeneti depo

művészettörténész, könyvtáros

Brestyánszky Ilona

átvétel, Paksy Zoltán 2011. február

Látványraktár1 L1_C1_22 Látványraktár2 L2_A2_33 Löw Lipót iratai 46 1831-1875 Löw Lipót kéziratok, nyomtatványok<br /> iskolai bizonyítványai, <br /> szabadulólevél a pesti börtönből, 1827 HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

További dokumentumok a JNUL gyűjtemányében: http://primo.nli.org.il/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=NLI&docId=NNL_ARCHIVE_AL002653702

További dokumentumok a JNUL gyűjtemányében: http://primo.nli.org.il/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=NLI&docId=NNL_ARCHIVE_AL002653702

További dokumentumok a JNUL gyűjtemányében: http://primo.nli.org.il/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=NLI&docId=NNL_ARCHIVE_AL002653702

Az iratjegyzék egy részét Miriam Thulin készítette 2007-ben.

Családi levelezés, kéziratok 79.236 manuscript of a short text on Leopold Löw (Lipot Löw), 13 pages (handwritten, Hungarian) 79.237 manuscript, letter to the board of the Jewish community Pest (An einen wohllobl. Vorstand der Pester Isr. Cultus Gemeinde. About candidates for a rabbinical position in Pest, suggestions of ? Löw? (handwritten, copy, German) 79.241 school certificate for Leopold Löw, 1. Oktober 1827, allowed to entert he first year (Gymnasialabteilung?) subjects: reading, counting, writing (handwritten, German) 79.240.1 letter by Leopold Löw to an unknown person, Szegedin 14. Februar 1866. About the emancipation of Hungarian Jewry and the seminary. (handwritten, German) 79.240.2 letter to the unknown person by Leopold Löw, to whom he send Albert Schiedl (79.240.5), Löw writes about Schmiedls experiences, the second part of the letters deals with Jewish literature. (handwritten, German) 79.240.3 letter by Leopold Löw to an unknown person, Szegedin 18. Juni 1866. (handwritten, German) 79.240.4 letter by Leopold Löw to an unknown person, Szegedin 28. May 1865, about a contribution of the addresser to Löws journal, and about a seminary. (handwritten, German) 79.240.5 letter of recommendation by Leopold Löw for Albert Schmiedl to an unknown person. Szegedin, 11. März 1886. (handwritten, German) 79.240.6 part of letter by Leopold Löw to an unknown person, without date and place (handwritten, German) 79.240.8 part of letter by Leopold Löw to an unknown person (continuing 79.240.6), without date and place, about Hungarian Jewry (vaterländische Angelegenheiten), Hungarian government offices are mentioned (ung. Miniterien). (handwritten, German) 79.242 part of an school certificate for Leopold Löw, 5. Juny 1835, third year (Gymnasialabteilung), allowed to enter the next level. (printed with handwriting, seal missing, German) 79.243 certificate of the private (external) examination of Leopold Löw on writing, Latin, grammar, etc., Mährisch-Neustadt, 5 Juny 1835 (handwritten, German) 79.244 certificate of Graecum-Examination, Juli 1837, Philosophical Faculty, Pest University (printed with handwriting, Latin) 79.245 certificate (Zeigniss) of rabbinical studies (Talmud) of Leopold Löw, 1831 (handwritten, German) 79.246 Testimonium Scholarsticum, documentation of lectures takes by Leopold Löw 1846 (printed with handwritings, Latin) 79.247 Testimonium Scholarsticum, documentation of lectures takes by Leopold Löw 1839 (printed with handwritings, Latin) 79.248 Testimonium Scholarsticum, documentation of lectures takes by Leopold Löw 1846 (printed with handwritings, Latin) 79.249 certificate (Studien-Zeugnis) for Leopold Löw of the University Vienna, that he took lessons in Philosophy, Vienna 12. Februar 1840 (printed with handwriting, German) 79.250 certificate (Studien-Zeugnis) for Leopold Löw of the University Vienna, that he took lessons in Philosophy, Vienna 2. Juli 1840 (printed with handwriting, German) 79.251 --- 79.252 certificate (Zeugnis) on rabbinical studies of Leopold Löw, 25. August 1830, by a Rabbi (name unclear) (handwritten, sealed, German) 79.253 certificate for Leopold Löw, of the “k.k. Normal-Hauptschule bei St. Anna”, showing that he took lessons “für Lehramts-Candidaten und Privatlehrer”, Vienna, 18. July 1840 (handwritten, seal is missing, German) 79.253 certificate for Leopold Löw of the Hebraeische Lehranstalt Prag, 27. August 1830 (handwritten, sealed, German) 79.254 certificate for Leopold Löw by the Jewish community of Groß-Kanischa that he stayed there from 1830 to 1835 and teached poor children in talmud and thora. (handwritten, German) 1839 79.257 certificate of the “Oberamte der in Mähren Böhmen Kreise gelegenen Herrschaft” for the father of Leopold Löw. (handwritten, German) 79.258 certificate for Leopold Löw, of the “k.k. Polizey-Ober-Direction”, with the allowence to stay in Vienna for studies. (handwritten, German)à foto copy 79.259 greetings by friends to Leopold Löw?, (Hebrew and German, handwritten) 79.261 official document by the community of Gross-Kanischa allowing Leopold Löw to leave for a [Badekur], 1846 (handwritten, German) 79.263 writing exercises of Leopold Löw in German 1825. 79.265 several negrologs for Leopold Löw from Jewish and non-Jewish newspapers. 79.266 negrolog for Leopold Löw by the Jewish community Szeged (printed, German) 79.267 transcript and original text in hungarian. 79.740.7 letter of Leopold Löw to ?, Szegedin 27. Februar 1886 (handwritten, German),on plans of founding a Kulturverein and about the Rabbinerseminar. folder 79.268: single issues of Der ungarische Israelit, October 1875 – Januar 1876. 87.109 letter in Hungarian to Leopold Löw (Lipot Löw) 1865 (handwritten) 87.118 letter to Leopold Löw by Soppern (?), 6. Juni 1866. The letter includes a copy of a document concerning the history of the community of the sender. 86.2 letter by Leopold Löw to M. Zipser, 14. Juli 1855 dealing with the Jewish community of Groß-Kanischa (handwritten, German) 86.3 letter by Leopold Löw to the wife of a chief rabbi (Zipser?), Szegedin, 24. December 1869, expressing his sympathy for her and her los (death of the husband?)(handwritten, German) à there was a collection for the wife of Dr. M. Zisper, chief rabbi. 86.4 letter of Leopold Löw to an unknown person (Zipser), Szegedin, 27. Dec. 1854, concerning the Jewish community of Groß-Kanischa. (handwritten, German) 86.5 letter by Leopold Löw to unknown person, Szegedin, 12. Februar 1855. Löw mentiones his plan to found a Jewish yearbook or fournal 86.6 letter by Leopold Löw to unknown person, Szegedin 17. Oktober 1855. Full content unclear. Partly about a publication Löw don’t agree with. He ask the addresser about his opinion. (handwritten, German) 86.7 letter by Leopold Löw to an unknown person, without place, “Am 8ten Mai 1855”. Löw gives a little report on a trip he took recently, talks about literature and Leopold Zunz and gives a quote by Luzzatto from a letter he wrote to Löw in Hebrew. (handwritten, German, Hebrew) 86.8 letter by Leopold Löw to an unknown person, without place, 7. Juni 1854, exchange about the research of Löw, a commentary on a Hebrew text (hardly readable). (handwritten, German) 86.9 letter by Leopold Löw to an unknown person, without place, 23/5 54 (May 23 1854). Löw tells about his plan to travel to Kanischa. (handwritten, German) 86.10 letter by Leopold Löw to an unknown person, without place, 12. Juni 1854. Löw got an article by this addresser, Löw thanks for that and talks about own research and publications. (handwritten, German) 86.11 Letter by Leopold Löw to an unknown person, Szegedin, 3. Juli 1855. About their correspondence and a trip of Löw. 86.12 Letter by Leopold Löw to an unknown person, without place, 3. Juli 1853. Löw about the Jewish Emancipation in Germany, his work and the work (literary?) of his addresser. 86.13 Letter by Jacob Kern to Leopold Löw, Pesth d. 22. April 1851 concerning the plans to found a seminary with details of a teaching schedule. (handwritten, German) à foto copy 86.14 Letter by Jacob Kern to Leopold Löw, Pesth d. 25. July 1851, praise of Leopold Löw. (handwritten, German) 86.15 letter by Dr. M. Metzky to Leopold offering an article for Löw journal (Ben Chananja), GKanischa, den 27. Nov. 1843. 86.16.1 letter to Leopold Löw by Abraham Kornel, Pest 8. Nov. 1866 (handwritten, Hungarian) 86.16.2 letter to Leopold Löw by Abraham Kornel, without date and place (handwritten, Hungarian) 86.17 letter by Leopold Löw to an unknown person, without date and place (handwritten, Hungarian) 86.18 manuscript, unknown author, handwritten, Hungarian

Löw Lipót Szeged Nagykanizsa Pápa

Löw Immánuel ajándéka, 1942

Löw Lipót iratai (2) Löw Lipót iratai (3) Löw Lipót iratai (4) Löw Lipótné iratanyaga 1 1889 - 1889 Löw Lipótné Redlich Babette kórházi ápolással kapcsolatos iratok Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár Löw Lipótné Redlich Babette

vásárlás, 2010

Kertész Ödön iratai 33 Kertész Ödön HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Kertész Ödön
Látványraktár1 L1_C3_34 töredékes hagyatékok 100 1800 - 2014 1 pallium Salom Eliezer Halberstam levele 1

vásárlás 2011

Löwinger Dávid jegyzetfüzete 2 19. század első fele Löwinger Dávid HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

2 füzetnyi jegyzet

Löwinger Dávid

Weisz Miksa ajándéka, 1916 előtt. eredeti leltári száma: 221

http://collections.milev.hu/items/show/27309

László Károly héber nyelvtana 3 1835 László Károly HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
László Károly

1960-ban, ismeretlen módon került a gyűjteménybe. <br /> 80.2.

esküvői meghívó Steiner 4 1925 1925 meghívó Steiner Sáje unokájának esküvőjére HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Gömbös levele Silberfeld Jakabnak 5 1934 Gömbös Gyula HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Gömbös Gyula

2771/1935

Benjamin Joel Avraham Lev levele 6 Benjamin Joel Abraham Lév Benjamin Joel Abraham Lév szófer (Neusatz) levele a lugosi rabbinak arról, hogy befejezett egy tóratekercset. Dátum leszakadt, elul hónap. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Benjamin Joel Abraham Lév

4098

Halpern Mózes üzleti könyve 7 1897-1905 Halpern Mózes HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Halpern Mózes
Meghívók Ligeti György és Sándor részére 31 1941 - 1942 Goldmark Filharmóniai Társaság 1 pallium HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

meghívók, levelezőlapok

Goldmark Filharmóniai Társaság

vásárlás, 2012

Mózes öt könyve személyes bejegyzéssel 8 öt kötet könyv HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Mózes öt könyve bejegyzéssel: <br /> <br /> „Legértékesebb, legdrágább és legkedvesebb könyvem, melytől oly fájó szívvel veszek búcsút. Budapesten, 1944. év október havában, a Szálasi rezsim első napjaiban. /olvashatatlan aláírás/.”

ajándék 2014

Szauer Ignác útlevele 9 1864 Szauer Ignác útiokmánya, melyet a téti bíró állított ki 1864. szeptember 15-én. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

ajándék 2014.

Értesítés Spatz Emánuel családjáról 32 1935 1 pallium Sándor Pál köszönő levele 10 1922 1 pallium

Köszönőlevél a Békési Szent Egylet Elnökségéhez, dísztaggá választásáért

Straussz Adolf hírlapíró búcsúztatása 11 1944 1 pallium Ábrányi Emil levele 12 1886 1 pallium

Kedvező kritikát kér feleségének

Bacher Simon 13 1868 1 pallium

Előfizetési ív B.S. verseskötetére

Balogh Emil levele 14 1948 1 pallium

Varjassy-Langer Rudolfnak (3 pld.)

Bölcs Ödön költeménye 15 Bölcs Ödön 1 pallium HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Bölcs Ödön
Breitner (Bíró) Sándorné szül.: Lang Zsófia 16 1901 1 pallium

Névváltoztatási engedély

Bacher Vilmosné 17 1856 1 pallium

Akadémiai előadás jegyzete

Bergel József kaposvári orvos levele 18 1865 1pallium Edgar M. Bronfman 19 1982 1 pallium

Meghívó E. M. B. részére a ZSVK elnökének látogatására

Dr. Kolbach Bertalan 20 1944 1 újságcikk

Dr. K.B. nekrológja a Magyar Zsidók Lapjában

Kopp Hermann levele 21 1875 1 pallium

K.H. levele Herman Moskovitsnak

Tauber Mór 22 1915 1 levelezőlap

Levelezőlap T.M. részére

Magyar Lányok szerkesztősége 23 levelezőlap

Válaszlevél előfizetéshez a Magyar Lányok c. kiadványra

Kaufmann Izidor 24 1883 1 pallium

Arad városa díszgyűrűt adományoz K. I.-nak

Rákosi Mátyás 25 1966 1 képeslap

R. M. és neje újévi üdvözlő lapja Markovics elvtársnak

Pap Izsák költeménye 26 1 pallium Pillitz Yoav 27 1 pallium

Levél P. Y. részére jiddis nyelven

Slesack Elisabeth 28 1866 1 Pallium

S.E. Köszönő levele Lipschitznek

Österreicher Sámuel 29 1827 1 pallium

Igazoló irat Ö.S. részére

Dr. F. Roth 30 1 pallium

Várják Dr. F. Roth-ot, hogy mielőbb visszatérjen

Gedő Ilka 34 1990 1 floppy

Életmű-katalógus - készítette Bíró Dávid

Goldberger – Deutsch család 35 1930 - 1940 1 pallium

Családfa összeállítás

Jelinek Jakabné 36 1893 1 pallium

Hivatalos irat (hiánypótlásra szólít fel)

Kádár Miklós 37 1958 1 pallium

Kiutazási engedélye, apja szül. akvi bejegyzésének másolata

Kálmán Ödön tanulmánya 38 1916 Kálmán Ödön 1 pallium

A zsidóság letelepülése a Jászságban. 1735-1916.

Kálmán Ödön
Fleischer Antal 39 1872 Fleischer Antal Egy pallium. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Fleischer Antal életrajza. Kinevezése a kolozsvári egyetemre a vegytan rendes tanárává. Aláírás: Trefort Ágoston. 1872.

Fleischer Antal
Feleki Sándor 33 1912 Feleki Sándor Költeménye egy palliumban. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Feleki Sándor (Lovasberény, 1865. október 31. – Budapest, 1940. szeptember 1.) orvos, író. Budapesten, az orvosi egyetemen szerzett doktori képesítést. 1893-ban, Budapesten kerületi orvos lett, majd 1910-ben tisztiorvos. Már ekkor – egészségügyi szakirodalmi írásai mellett – szépirodalmi műveket is írt, fordított. 1905-ben jelent meg német balladákat és románcokat tartalmazó fordítása. 1903-ban az „Őszi szántás” címmel önálló verseskötete jelent meg, majd ezt követte 1910-ben a „Vándorfelhők” című verseskötete. 1912-ben jelent meg harmadik jelentős verseskötete, az „Én mezőm” címmel. 1911-ben a Petőfi Társaság tagja lett. 1930-ban szakirodalmi és szépirodalmi írása jelent meg, „Őszi szántás”, „A.B.C. Az egészség könyve versekben és képekben” címekkel, valamint ebben az évben adta ki Nikolaus Lenau költeményeinek magyar fordítását is. Halála előtt pár évvel jelent meg „Hogyan éljünk nyáron, télen? Kis versekben elmesélem…” kötete 1937-ben, valamint a „A nádpálca” 1938-ban. 1940. szeptember 1-jén, Budapesten halt meg.

A vén templomban című verse (kézzel írott).

Feleki Sándor
Fischer Leopold 40 1934 Fischer Leopold Egy pallium. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Rózsahegyi tanító búcsúlevele (Műtét előtt) 1934

Fischer Leopold
Chorin Áron 41 1848 Chorin Áron 1 pallium. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Reformtervezet a vallásreformról, 1848. Április 24.

Chorin Áron
Frappart költeménye 42 1879 M. Frappart 1 pallium. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Vers : An Schmetterling, 1879

M. Frappart
GL2/4 GL2/4 Deutsch Mayer üzleti jegyzőkönyve 43 - 1916 Deutsch Mayer 1 kötet (71.200) HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

fakareskedő és bankigazgató

1 kötet héber, jiddis bejegyzésekkel

Deutsch Mayer

Menye, Deutsch Artúrné ajándéka, 1950. Eredeti leltári száma: 4315/5

Hegedűs Béby albuma 44 1923-1933 Hegedűs Béby 1 album beragasztott levelekkel és újságkivágatokkal Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár

(Boitzán, 1901. febr. 16.–?, 1949. okt. 11.): énekesnő. Tanulmányait Kolozsváron végezte, Janovics Jenő társaságánál debütált 1920-ban. Eleinte prózai szerepeket játszott, de korán felismerték zenei adottságait, fontos szoprán, mezzoszoprán szerepeket kapott. Gyakran fellépett Aradon Róna Dezső társában, de vendégszerepelt Szatmáron, Nagyváradon, Déván, Temesváron. Énekelt németül és franciául is. A húszas-harmincas években jelentős sikereket aratott a pesti rádióban, majd sikerrel lépett fel a belgrádi és a bukaresti rádióban is. Főszerepeket énekelt Mascagni: Parasztbecsület c. operájában, elénekelte a Pillangókisasszony, a Carmen címszerepét. 1935-ig szerepelt színpadon, ekkor énekesi pályája véget ért.

2018.11

Hegedűs Béby

Joh. Rosenfeld ajándéka, 2007.

http://collections.milev.hu/items/show/34236

Gimnáziumi ellenőrző könyv 45 1939-1940 Zsidó Gimnázium 1 db ellenőrző könyv Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár

"Család és iskola" - ellenőrző könyv Schwartz István Mihály részére

Zsidó Gimnázium

aukciós vásárlás, 2018.

Hegedűs Béby albuma 44 Schwartz István Mihály 45
Látványraktár1 L1_C1_11 Szegő család iratai 47 anyakönyvi iratok, fényképek

Cseh Lászlóné ajándéka, 2006.

Látványraktár1 L1_C1_42 Löwy József feljegyzése 48 Löwy József Löwy József naplószerű feljegyzései, 19. század <br /> német és héber kézírás nagyalakú "Journal" füzetben HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Löwy József

unokája ajándéka, 1941.

Látványraktár1 L1_C1_32, L1_C1_33 Látványraktár1 L1_C1_34 Bánóczi József iratai 5 1874 - 1925 Bánóczi József 2 hollingerbox és egy box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Hochmuth Ábrahám levelei Bánóczi Józesefhez 1875-1888 ( 1 pallium) Bánóczi Józefhez írt levelek (1874-1925) 1 palliumban az alábbi személyktől: Háhn Adolf Halasi Aladár Halász Sándor Handler Simon Harmos Sándor Hassel Bernát Hazai Hugó Hegedűs Izidor Heimich Gusztáv Heller Bernát Hever Kornél Himler Márton Hirsch Farkas Hirsch Lili Hirschler Dávid Hoffer Ármin Hoojmann Iván Hubert Zsigmond egyéb levelezések jegyzetek dolgozatok gimnáziumi tanárképesítő okmány tudományos jegyzetek - Eszmélet Révai Miklós - Esgy szakasz a magyar irodalom és tudomány történetéből Bánóczi József ifjúkori levelei Horváth Cyrill egyetemi tanárhoz újságok tablókép További levelezések 2 palliumban (Balkányi Miklós, Barna Jónás, Bauer Simon,Beck Simon Blau Lajos, Bloch Henrik.Lazar Bloch Böhm Béla, Berger Mihály, Büchler Sándor, Czinke István, Dengi János, Diamant Gyula, Ebner Lajos, Eisler Mátyás,Falk Miksa, Fehér József, Fehér Judit, Fejér Lipót, David Feldheim, Fischer Lajos, Fraknói Vilmos, Friedlieber Ignác, Friedman Lipót, Frisch Ármin, Grósz Gusztáv, Gyulai Ágost, Gárdonyi Jenő, Gárdos Mór, Grósz Mór, Goldberger Simon, Goldschmied Lipót, Goldziher Ignác, Jancsó Benedek, Jászi Oszkár, Juszth Ármin, Kaufmann Dávid, Klein Mór, Klein József, Kohn Sámuel, stb.)

Bánóczi József

helyben fennmaradt iratok

Látványraktár1 L1_C1_11 Fehér Tibor hagyatéka 50 1888-1994 Fehér Tibor hivatalos iratok, bizonyítványok, emlékkönyv, útlevél HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Fehér Tibor

ajándék, 2011. február

Látványraktár1 L1_C1_11 Buxbaum Adolf iratai 51 Buxbaum Adolf 1848-as katonai iratok, későbbi igazolások HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Buxbaum Adolf

Frank C. Barnett ajándéka, 1994 előtt

Látványraktár1 L1_C1_11 Berger Adolf iratai 52 Látványraktár1 L1_C1_11 Bleuer Andorine iratai 53 1895 - 1904 Bleuer Andorine énekesnőnek címzett levelek, 1895-1904<br /> HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Bleuer Andorine
Látványraktár1 L1_C1_11 Deutsch Ervin iratai 54 1916 Deutsch Ervin bizonyítványok, családi iratok HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Deutsch Ervin
Látványraktár1 L1_C1_11 Denhof család iratai 55 1880 - 1940 Denhof c1882-1943 Dunapataj, Monor, Albertirsa, Budapest, Bécs <br /> <br /> (anyakönyvi másolatok, chalica-levél!, katonai kinevezési iratok, társadalmi tisztségekről iratok<br /> HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Denhof
Látványraktár1 L1_C1_11 Springer Dénes és Miksa iratai 56 1883 - 1917 iratok: útlevél Springer Miksa nevére, népfölkelési igazolás S. Dávid Dénes r., 1917, + bizonyítvány, 1883 <br /> HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Látványraktár1 L1_C1_11 Látványraktár1 L1_C1_54 Farkasházy-Fischer család 57 1802 - 1957 Farkasházy-Fischer család Türelmi adó kimutatás, 1802<br /> <br /> Moritz Fischer tatai protekcionális zsidó pápai lakás-levele, 1819<br /> <br /> Moritz Fischer a Pesti Iparegyesülethez: A kiállításra rendelkezésre bocsátott porcelán visszajuttatása ügyében, 1845<br /> <br /> Moritz Fischer porcelángyára termékeinek árjegyzéke.<br /> <br /> Családi iratok (1897-1957)<br /> <br /> HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Farkasházy-Fischer család

1956-ban adományozta Farkasházi -Fischer Jenő A herendi Fischer család türelmi adó bizonyítékainak eredetije az Országos Levéltárban található.

Látványraktár1 L1_C1_11 Eötvös Károly levelei 58 1882 - 1883 Eötvös Károly Tiszaeszlárral kapcsolatos levelezés, 1882-1883<br /> HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

http://hu.wikipedia.org/wiki/E%C3%B6tv%C3%B6s_K%C3%A1roly

Eötvös Károly
Látványraktár1 L1_C1_11 Engelsmann Tivadar iratai 59 Engelsmann Tivadar családi, anyakönyvi iratok, jogosítvány 1937-ből HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Engelsmann Tivadar
Látványraktár1 L1_C1_11 Engel Moses Léb iratai 60 1850-1868 Engel Moses Léb Hirsch főrabbi igazolja, hogy nála tanult, Nikolsburg, 1850<br /> Sahrini rabbinak választják, 1851<br /> Pozsonyi Tankerületi Főigazgatóság tagjává vál., 1868<br /> HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Engel Moses Léb

ajándék 1914

Látványraktár1 L1_C1_11 Erdős Jakab iratai 61 1906 - 1922 Erdős Jakab Téti izr. Tanító végkielégítésének irata, 1922<br /> <br /> Fizetési jegyzéke udvardi tanítóként, 1906-1913<br /> HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Erdős Jakab

helyben

Látványraktár1 L1_C1_11 Látványraktár1 L1_C3_33 Fraenkel Bertalan 62 1885 - 1910 Fraenkel Bertalan 3 Pallium egyetemi felvételi értesítés, 1885<br /> Tanulmányi, ügyvédséggel kapcsolatos iratok, közte: meghívó, fiúárvaházi emlékünnepélyre, 1910<br /> Anyakönyvi iratok <br /> Barátsági szerződés <br /> HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Fabó Bertalan (Fränkel Bertalan) (Taktakenéz, 1868. május 25. – Budapest, 1920. október 29.) ügyvéd, zenetörténész, zeneíró. Élete: A budapesti egyetemen elvégezte jogi tanulmányait, megszerezte az ügyvédi diplomát, azután zenetörténeti tanulmányokat folytatott. Fáradhatatlan volt a régi magyar zenetörténet ismeretlen adatainak felkutatásában és szakszerű feldolgozásában. Súlyt vetett magyar s zsidó muzsikusok és zeneszerzők feledésbe ment munkásságának felelevenítésére és méltánylására is. Foglalkozott a keleti népek zenei folklórjával. Igen sok tanulmányt írt napilapokba és folyóiratokba (Budapesti Hírlap, Az Újság, Századok, Keleti Szemle, Magyar Könyvszemle, Magyar Zenetudomány, stb.). Nagyobb önálló művei: A magyar népdal zenei fejlődése (1908); Erkel Emlékkönyv (1900); Rhythmus und Melodie den türkischen Volkslieder; Haydn in Ungarn (1909). Igen nagy érdemei vannak a Magyar Zsidó Múzeum megalapítása és fejlesztése körül. Fabó, aki a múzeum őre volt, a magyar zsidók múltjának szempontjából igen sok fontos kincset mentett meg a pusztulástól és sok mecénást szerzett a múzeumnak. Mandl Bernáttal, Weisz Miksával és Kohlbach Bertalannal szerkesztett múzeumi katalógusa az Imit 1915-iki és 1916-iki évkönyvében jelent meg.

egyetemi felvételi értesítés, 1885<br /> Tanulmányi, ügyvédséggel kapcsolatos iratok, közte: meghívó, fiúárvaházi emlékünnepélyre, 1910<br /> Anyakönyvi iratok <br /> Barátsági szerződés <br /> A magyar népdal történeti földrajza kottatöredékek töredékes nyomtatott anyagok az Erkel emlékkönyvhöz kézírásos jegyzetek, másolatok, nyomtatott plakátok, metrikai kézikönyv újságkivágások A régi Pestről és zsidóiról A nagyasszony - Emlékezés Grósz Józsefnéra Régi dolgok modern párhuzamokkal Táncz Kép és képes dísz a Magyar Zsidó Múzeumban Jelentés a Magyar ZSidó Múzeum 1916 évi állapotáról Szakvélemény A zsidók régebbi magyarosodása Színpadi erkölcs levél a Vallás- és közoktatásügyi Minisztériumhoz az Erkel életrajz tárgyában A régi Pest levél - címzett ismeretlen. Téma a magyar és magyar vonatkozású zenei nyomtatványok kutatása, gyűjtése Egy magyar figura Az Esterházy tabulaturás könyv kora Egy igaztalan ítélet Szálló igék és szólások Michael Mosonyi Régi magyar zene és a magyar mágnások Liszt Ferencz és a Szent Erzsébet oratorium keletkezése Emlékirat és tervezet Kéziratok valószínűleg a magyar népdal zenei fejlődése című tanulmányhoz D'Isoz Kálmán: Erkel Ferenc D'Isoz Kálmán: Liszt Ferenc Általános zenei lexikon Váradi Béla: Egressy Gábor mint Shakespeare-színész Zenei műnyelvünk kezdetei Eine ungarischer Zigeunercomponist - Pista Dankó 1857-1903 Szécsényi és Petrichevich Horváth Lázár Lavotta János halálának 100. évfordulójára - nyomtatott füzet képeslapok, levelek, kéziratok, előfizetési felhívás, kottás, újságcikkek, meghívó

Fraenkel Bertalan

XIX F

Látványraktár1 L1_C1_11 Györe Pál levelezése Varga Edittel 63 Györe Pál Varga Edit személyes levelezés HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Györe Pál Varga Edit

Györe Pálné ajándéka, 2001.

Látványraktár1 L1_C3_11 Látványraktár1 L1_C3_12 Látványraktár1 L1_C3_13 Látványraktár1 L1_C3_14 Látványraktár1 L1_C3_15 Látványraktár1 L1_C3_17 Neumann Ede hagyatéka 64 1882-1919 Neumann Ede levelek, kéziratok, <br /> <br /> <br /> 5 box

http://zalai.dfmk.hu/zalaiak?p=650

Neumann Ede

Naményi Ernő és Kayserling Jolán adománya, 1930-as évek, <br /> vásárlás 2013

Látványraktár1 L1_C1_11 Pető Miklós verseinek kézirata 65 1943-1946 Pető Miklós szovjet hadifogságban írt versek "Hazamegyünk" címmel. Két kis kötet, vászonba kötve, rajzokkal HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

101/8. tábor foglya a Szovjetunióban

Pető Miklós

ajándék 2013.

Látványraktár1 L1_C1_11 Brill Izrael 66 Brill Izrael Brill Izráel pesti második rabbi működési bizonyítványa, 1847<br /> <br /> Brill Izráel működési bizonyítványa. Kiállították: Pest, Pilis és Solt vármegye rendjei. 1847<br /> <br /> Brill Izráel működési bizonyítványa. Kiállította: PIH. 1847<br /> <br /> Brill Izráel működési bizonyítványa. Kiállította: pesti magisztrátus., 1850<br /> <br /> HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Pesten működött a 19. század első felében. Műve a Hadrasz Kódes, amely Misna-traktátusokat magyaráz és német fordítással lát el. Ezen kívül több, a szertartásokra vonatkozó munkát írt és egy naptárt adott ki. Egy időben a Pesti Izraelita Hitközség lelki vezetője volt.

Brill Izrael

irattári

http://milev2.2kal.hu/items/show/27306

Látványraktár1 L1_C1_41 Tardos-Tauszig Ármin rajzai 67 1932 - 1932 Tardos-Tauszig Ármin három kötetnyi rajz, terv, fényképek gyűjteménye zsidó sírokról, temetőkről. Sok a hódmezővásárhelyi terv HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Tardos-Tauszig Ármin, grafikus, szül. Temesvárott 1874. A rézkarc technikáját Wesemann bécsi akadémikusnál tanulta. Szegeden teljesen fölszerelt rézkarcoló műhelye van. Először 1904. állított ki a Nemzeti Szalonban, majd részt vett a Műcsarnok 1909. grafikai kiállításán (Az utolsó kilométerkő, Felső magyarországi téli táj). Gyűjteményes kiállítása volt 1917. a Szent György céhben. Több lapja van a Szépm. Múz.-ban. Ő tervezte a szegedi zsinagóga őshéber feliratait és stilizált virágdíszítéseit. (Magyar Zsidó Lexikon)

Tardos-Tauszig Ármin

1944-ben Löw Immánuel ajándékozta a köteteket Munkácsi Ernőnek. 1950-ben Munkácsi özvegye juttatta el a köteteket a múzeumnak, eredeti leltári száma: 4371, átleltározva: 91.31.

Látványraktár1 L1_C1_42 Thomán Imre iratai 68 1870 - 1900 1870 - 1900 Thomán Imre orvos iratai HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Thomán Imre
Látványraktár1 L1_B1_41 Látványraktár1 L1_B1_51 Munk-Munkácsi család iratai / Documents of the Munk-Munkácsi Family 69 1795-2017 Munkácsi Bernát Munk Adolf Munkácsi Ernő Lerner József családi hagyaték, iratok, fényképek, könyvek, tárgyak / family bequest, documents, photographs, books, small objects collection HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

"Munk Adolf (Méir Ábrahám), jeles héber író, szül. Nyitrán 1830., megh. 1907. okt. 6. Egyik tagja a nagyváradi Maszkilim ama szerény, de lelkes körének, mely a múlt század második felében buzgón érdeklődött a megújhodó héber nyelv és irodalom iránt s azt sikerrel művelte. Anyai ágon unokája volt Felsenburg Mózesnek, a nyitrai hitközség híres jegyző-titkárának (1772-1849) s dédunokája Lemér József lichtenstadti rabbinak. Rabbinikus tanulmányaiban Ullmann Ábrahám lakompaki, Benét Jechezkél nyitrai és Landerberg Izsák Áron galgóci rabbik voltak a mesterei. Midőn az utóbbit a nagyváradi hitközség a rabbiságra meghívta (1853), vele együtt ment oda kedvelt tanítványa M. is, ki közben két éven át a nagyszombati zsidó iskolavezető tanítója volt. Már ekkor feltűnt a műveltségre törekvő vallásos zsidók közt választékos héber stílusban írott leveleivel, melyeket főleg Felsenburg Adolf (Áron) szentesi iskolaigazgató nagybátyjával (1809 - 1882) váltott. Működése új helyén kezdetben magántanítással foglalkozott s tanítványai közé tartartozott Neumann Ármin a későbbi országgyűlési képviselő s udv. tanácsos is. Utóbb kereskedői pályára lépett, de emellett állandóan foglalkozott héber tanulmányaival s írogatta munkáit. Irodalmi hagyatékában, mely fiához, Munkácsi Bernát (1. o.) pesti hitközségi tanfelügyelőhöz jutott, 5 bő kötetre terjedő héber nyelvű költemény, elbeszélés, elmélkedés (társadalmi kérdésekről és jelentős napi eseményekről), nekrológ s közérdekű magánlevél maradt fenn. Egy regénye Macévath Ráchél hajet homáh (l895), csehországi zsidók közt elterjedt népies elbeszéléseket (Szippurim) dolgoz fel költői keretben. Egy nagyobb elbeszélése Mordechai hamelamméd, tárgyát a pesti Wahrmann-család ősmúltjából meríti; egy másik elbeszélését a héber eredetiből magyarra fordítva Spitz Gyula kiadta Magyar-Zsidó Évkönyvében (1905); Jerome ezredes s utóbb Izr. Családi Könyvtár kiadványában (II. köt.) Az igazság diadala címen. Különösen becses és tanulságos M. Önélet-leírása: mely egyszersmind hű képét nyújtja a felvidéki magyar zsidóság életének, főképp oktatásügyének a múlt század első felében.

"Lerner József, ifjúkori nevén Jószéf Lasch ben Jicchak Lasch, szül. Trietchben (Csehország) 1761., megh. Budapesten 1836. Egyike volt a múlt század harmincas éveiben a pesti hitközség legkiválóbb talmudtudósainak (V. ö. Büchler, A budapesti zsidók tört. 264), kit sírfelirata a máór hagólah (a diaszpóra világossága) és móféth hadór (a kor csodája) jelzésekkel magasztal. Tudós családból származott: dédunokája volt Jószéf Statthagen rabbinak, a Dibré Zikárón (1705) c. jeles mű szerzőjének s híres hitvitázónak, unokája Spitz Izsák kismartoni elöljárónak (megh. 1754.), ki a nevezetes kismartoni Wolf-családnak is őse s veje Benjámin Wolf Reicheles nikolsburgi, később schaffai rabbinak (megh. 1786.) Már ifjúkorában kiadta Marpé Lanefes (Gyógyszer a léleknek) c. művét (1791) s bevezetésképen Ásér b. Jechiél Órechóth Chajjim c. vallásos intelmeit. Egy másik nagyobb művében ipjának, Reichelesnek a Tóra két első könyvéhez írt beható fejtegetéseit adja ki Dibré Hataánugim (A gyönyörűségek igéi) c, hozzácsatolva Óneg Nefes (Lelki gyönyörűség) címen saját magyarázatait (Prag 1795). Negyven éven át volt kerületi rabbija Lichtenstadt, Saaz és Elbogen csehországi községeknek, azután öregségében otthagyva rabbiállását, Pestre költözött, hol L. Ignác fia gazdag lisztkereskedő volt s a hitközség vezetőihez tartozott (1898. árvaatya ). A váci-úti régi temetőben a rabbik sorában volt a sírja, honnan e temető kiürítésekor unokája, Munkácsi Bernát, a Pesti Izr. Hitközség tanfelügyelője exhumáltatta s a rákoskeresztúri temetőben gondoskodott új nyugvóhelyéről.

Irathagyatékok személyenként rendezve: series / Documents organized per persons see at: series

Munkácsi Bernát Munk Adolf Munkácsi Ernő Lerner József

ajándék 2013

családtörténeti iratok, dokumentumok / Family history 1 1795-1935 Munk Adolf Lerner József Munkácsi Bernát HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Munk Adolf önéletírása megjelent: http://www.multesjovo.hu/hu/munk-meir-brah-m.html

"Munk Adolf (Méir Ábrahám), jeles héber író, szül. Nyitrán 1830., megh. 1907. okt. 6. Egyik tagja a nagyváradi Maszkilim ama szerény, de lelkes körének, mely a múlt század második felében buzgón érdeklődött a megújhodó héber nyelv és irodalom iránt s azt sikerrel művelte. Anyai ágon unokája volt Felsenburg Mózesnek, a nyitrai hitközség híres jegyző-titkárának (1772-1849) s dédunokája Lemér József lichtenstadti rabbinak. Rabbinikus tanulmányaiban Ullmann Ábrahám lakompaki, Benét Jechezkél nyitrai és Landerberg Izsák Áron galgóci rabbik voltak a mesterei. Midőn az utóbbit a nagyváradi hitközség a rabbiságra meghívta (1853), vele együtt ment oda kedvelt tanítványa M. is, ki közben két éven át a nagyszombati zsidó iskolavezető tanítója volt. Már ekkor feltűnt a műveltségre törekvő vallásos zsidók közt választékos héber stílusban írott leveleivel, melyeket főleg Felsenburg Adolf (Áron) szentesi iskolaigazgató nagybátyjával (1809 - 1882) váltott. Működése új helyén kezdetben magántanítással foglalkozott s tanítványai közé tartartozott Neumann Ármin a későbbi országgyűlési képviselő s udv. tanácsos is. Utóbb kereskedői pályára lépett, de emellett állandóan foglalkozott héber tanulmányaival s írogatta munkáit. Irodalmi hagyatékában, mely fiához, Munkácsi Bernát (1. o.) pesti hitközségi tanfelügyelőhöz jutott, 5 bő kötetre terjedő héber nyelvű költemény, elbeszélés, elmélkedés (társadalmi kérdésekről és jelentős napi eseményekről), nekrológ s közérdekű magánlevél maradt fenn. Egy regénye Macévath Ráchél hajet homáh (l895), csehországi zsidók közt elterjedt népies elbeszéléseket (Szippurim) dolgoz fel költői keretben. Egy nagyobb elbeszélése Mordechai hamelamméd, tárgyát a pesti Wahrmann-család ősmúltjából meríti; egy másik elbeszélését a héber eredetiből magyarra fordítva Spitz Gyula kiadta Magyar-Zsidó Évkönyvében (1905); Jerome ezredes s utóbb Izr. Családi Könyvtár kiadványában (II. köt.) Az igazság diadala címen. Különösen becses és tanulságos M. Önélet-leírása: mely egyszersmind hű képét nyújtja a felvidéki magyar zsidóság életének, főképp oktatásügyének a múlt század első felében.

"Lerner József, ifjúkori nevén Jószéf Lasch ben Jicchak Lasch, szül. Trietchben (Csehország) 1761., megh. Budapesten 1836. Egyike volt a múlt század harmincas éveiben a pesti hitközség legkiválóbb talmudtudósainak (V. ö. Büchler, A budapesti zsidók tört. 264), kit sírfelirata a máór hagólah (a diaszpóra világossága) és móféth hadór (a kor csodája) jelzésekkel magasztal. Tudós családból származott: dédunokája volt Jószéf Statthagen rabbinak, a Dibré Zikárón (1705) c. jeles mű szerzőjének s híres hitvitázónak, unokája Spitz Izsák kismartoni elöljárónak (megh. 1754.), ki a nevezetes kismartoni Wolf-családnak is őse s veje Benjámin Wolf Reicheles nikolsburgi, később schaffai rabbinak (megh. 1786.) Már ifjúkorában kiadta Marpé Lanefes (Gyógyszer a léleknek) c. művét (1791) s bevezetésképen Ásér b. Jechiél Órechóth Chajjim c. vallásos intelmeit. Egy másik nagyobb művében ipjának, Reichelesnek a Tóra két első könyvéhez írt beható fejtegetéseit adja ki Dibré Hataánugim (A gyönyörűségek igéi) c, hozzácsatolva Óneg Nefes (Lelki gyönyörűség) címen saját magyarázatait (Prag 1795). Negyven éven át volt kerületi rabbija Lichtenstadt, Saaz és Elbogen csehországi községeknek, azután öregségében otthagyva rabbiállását, Pestre költözött, hol L. Ignác fia gazdag lisztkereskedő volt s a hitközség vezetőihez tartozott (1898. árvaatya ). A váci-úti régi temetőben a rabbik sorában volt a sírja, honnan e temető kiürítésekor unokája, Munkácsi Bernát, a Pesti Izr. Hitközség tanfelügyelője exhumáltatta s a rákoskeresztúri temetőben gondoskodott új nyugvóhelyéről.

Munk családtörténeti adatok, sírkőrajzok /Munk family documents, drawings of family-tombstones Munk Adolf önéletrajza / Auto-biography of Adolf Munk Felsenburg Mózesné machzorja / MAchsor used by Ms. Moses Felsenburg: http://collections.milev.hu/items/show/31903 Lerner József: Oneg Nefes, 1795 / Josef Lerner: Oneg Nefes, 1795 http://collections.milev.hu/items/show/31904 2 fényképalbum: http://collections.milev.hu/items/show/31179 http://collections.milev.hu/items/show/31180

Munk Adolf Lerner József Munkácsi Bernát

Munkácsi Mária ajándéka, 2013.

Munk Adolf önéletírása 1 Sírkőrajzok 2 Munkácsi Bernát 1 kötet Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár

1 kötet sírkőrajzok, jegyzetek, beragasztott újságkivágatok, gyászjelentések, stb.

Munkácsi Bernát

Peter Munk ajándéka, 2017.

Családtörténeti jegyzetek 1. kötet 3 Családtörténeti jegyzetek 2. kötet 4
Munkácsi Bernát iratai 2 - 1937 Munkácsi Bernát Munkácsi Bernát bizonyítványai Munkácsi Bernát egyetemi dolgozatai Votják útinaplók Munkácsi Bernát 70. születésnapjára írt dedikációk Munkácsi Bernát halálával kapcsolatos iratok Munkácsi Bernát emlékezete - újságcikkgyűjtemény HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Munkácsi Bernát

Munkácsi Mária ajándéka, 2013

Bizonyítványok 1 Dolgozatok 2 Votják útinaplók 3 1 kötet 1 2 kötet 2 3 kötet- Csángó tanulmányok 3 Munkácsi Bernát levelezése 4 Munkácsi Bernát halálával kapcsolatos iratok 5
Munkácsi Ernő iratai 3 Munkácsi Ernő Munkácsi Ernő egyetemi diplomája Munkácsi Ernő munkái - könyvek, újságcikkek Munkácsi Ernő iratai Munkácsi Ernő levelei HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Munkácsi Ernő

Munkácsi Mária ajándéka, 2013

Bizonyítványok 1 Kéziratok, dolgozatok 2 Levelezés 3 Munkácsi Ernő itáliai fényképei / Photographs taken by Ernest Munkácsi in Italy 4 1930-1933 Munkácsi Ernő itáliai zsidó emlékekről készített fényképek. Részletes nyilvántartását lásd: http://collections.milev.hu/collections/show/47 HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Ancona: Feljárat a régi anconai zsinagógába A régi anconai zsinagóga frigyszekrénye Régi ezüst frigyszekrény az anconai zsinagógában Tórafüggöny a régi anconai zsinagógában A levantei zsidók temploma Anconában Ancona, Scuola Italiana A Scuola Italiana frigyszekrénye Anconában Ferrara Részlet a ferrarai gettóból A ferrarai spanyol zsidók templomának bejárata A ferrarai spanyol zsidók templomának bejárata A ferrarai Tempio Spagnuolo belseje a 16. századból. Előtérben a reneszánsz stílusú frigyszekrény Ferrara, Scuola Italiana A híres ferrarai Bét Din Estrada Frigyszekrény a ferrarai zsinagógában Ferrara Scuola Tedesca Firenze Középkori pergamen kodex a Bibliotheca Laurenzianában Firenzében Lido Részlet a lidói zsidó temetőből Sírkövek a lidói középkori temetőből Sírkövek a lidói középkori temetőben Livorno A livornoi Tempio Maggiore (1602-ből) keleti oldalán kiképzett reneszánsz erkély III. Medici Ferdinánd híres 1593. évi patense: a „Livornina” Reneszánsz stílusú síremlék az egyik livornói spanyol zsidó temetőben Szemináriumszerű előadás a livornói Talmud Tórában Padova Részlet a padovai gettóból. A Scuola Italiana boltíves, oszlopos bejárata A padovai Tempio Maggiore barokk stílusú almemorja a 18. század elejéről A padovai nagy zsinagóga barokk stílusú női karzat rácsozata, a 18. század elejéről Tórafüggöny a padovai zsinagógában Menora a padovai zsinagógában Reneszánsz stílusú hanukka lámpa a padovai zsinagógában Örökmécses a padovai zsinagógában Róma Róma, Via Appia Részlet a római gettóból Róma, régi gettó Piazzetta Rua Antik ház a római gettóban Részlet a római gettóból Részlet a római gettóból Róma, régi gettó, Via Azzimella Róma, régi gettó, via della Azzimella Róma, régi gettó – Via Rua Részlet az egykori gettóból. Piazza giudia Középkori zsidó ház a Trasteverén. Jobboldalt látható a mezuza elhelyezésére bevésett mélyedés Középkori zsidó ház a Trasteverén Középkori zsidó ház a Trasteverén A Vivante család palotája a getto Nuovoban, a hagyomány szerint Shylock háza A Ponte Quatro Capi, a „Zsidók hídja” a római gettónál A Palazzo Cenci az egykori római gettó bejáratánál A Teatro Marcello környéke és az új zsinagóga Rómában Gettórészlet Rómában, a Portico d’Ottavia A Piazza di Campitelli, az egykori gettó bejáratánál Reneszánszkori zsinagóga Rómában, a Scuola Tempio. Az egykori római Scuola Tempio frigyládája A római új zsinagóga belseje Az aventinusi temető Rómában Részlet az aventinusi temetőből Rómában Részlet az aventinusi temetőből Rómában Részlet a Cerchi melletti régi zsidó temetőből a Circus Maximus helyén. Háttérben a cézárok palotájának romjai Kút az aventinusi temetőben Részlet az aventinusi temetőből Rabbik sírkövei az aventinusi temető falában Bejárat a Via Appia melletti zsidó katakombához A Via Appia melletti katakomba bejáratánál Bejárat a Via Appia melletti katakomba bejáratához A Via Appia melletti katakombák bejáratánál A katakombák útja a Via Appia Rómában A monteverdei katakombák bejárata Térítő prédikáció a S. Angelo di Pescheria templomban – festmény-másolat Bejárat a S. Angelo di Pescheria templomhoz Bejárat a S. Angelo di Pescheria templomhoz A. S. Angelo di Pescheria templom belseje A S.- Angelo di Pescheria templom szószéke, ahonnan a térítő prédikációkat tartották Ókori zsidó olajlámpás, a római Museo Nationale-ban Ókori zsidó olajlámpások és középen héber pecsétgyűrű a Museo Nationale Rómában Ókori héber sírkövek a Museo Nationale Rómában Ókori héber sírfeliratok a római lateráni múzeumban Az ókori porto-i zsinagóga oszlopfői. Rómában a lateráni múzeumban. Középkori zsidó sírkövek, eredetileg ókori oszlopok Rómában a capitoliumi múzeumban. Középkori zsidó sírkövek a capitoliumi múzeumban az oszlopfőkre vésve Középkori síremlék Rómában Római zsidó a XIV. században Rovigo A rovigoi új zsinagóga belseje, a frigyszekrény a régi templomból való Siena Reneszánszkori előimádkozói emelvény Sienában Reneszánszkori előimádkozói emelvény Sienában Elijáhu széke a sienai zsinagógában Velence Részlet a ghetto vecchioból. Kis tér: Campiello delle Scuole. Balról a Scuole Levnatina (1538), szemben a Scuola Sapgnuola (1533). Ghetto vecchio, Bruck Sándor felvétele, 1927 Ghetto vecchio, Bruck Sándor felvétele, 1927 Ghetto vecchio, Bruck Sándor felvétele, 1927 Ghetto nuovo bejárata Ghetto nuovissimo bejárata Getto nuovissimo kapuja A velencei gettó Nuovo nagy tere. A gettó főtere Velencében. Az épületek földszintjén voltak a híres bankházak Részlet az egykori gettóból Velencében Spanyol zsidók temploma Velencében, 16 század Spanyol zsidók temploma Velencében Scuola Cantoni belseje Velencében Istentisztelet a Sculoa Cantoniban Istentisztelet a Sculoa Cantoniban Tóradíszek a velencei zsinagógában Menora a velencei zsinagógában Ezüst tóradíszek a velencei zsinagógában

Munkácsi Ernő

helyben fennmaradt fényképegyüttes, melyek alapján a Múzeum 1936-ban kiállítást rendezett az "Itáliai zsidóság egyházművészeti emlékei" címen, és amelyek Munkácsi Ernő számos publikációjában szerepeltek.

Munkácsi család tárgyi emlékei / Objects and reliquias from the Munkácsi family bequest 4

Family-related reliquias: http://collections.milev.hu/items/show/29558 Munk-Munkácsi family photo albums: http://collections.milev.hu/items/show/31179 http://collections.milev.hu/items/show/31180 Torah scroll from the family bequest: http://collections.milev.hu/items/show/31795 Megillat Esther from the Munkácsi Judaica collection: http://collections.milev.hu/items/show/31901 First World War plaquette: http://collections.milev.hu/items/show/31902

Photo-collection 5 1850-2017 Munk Adolf Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő photographs catalogued on item-level Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár

"Munk Adolf (Méir Ábrahám), jeles héber író, szül. Nyitrán 1830., megh. 1907. okt. 6. Egyik tagja a nagyváradi Maszkilim ama szerény, de lelkes körének, mely a múlt század második felében buzgón érdeklődött a megújhodó héber nyelv és irodalom iránt s azt sikerrel művelte. Anyai ágon unokája volt Felsenburg Mózesnek, a nyitrai hitközség híres jegyző-titkárának (1772-1849) s dédunokája Lemér József lichtenstadti rabbinak. Rabbinikus tanulmányaiban Ullmann Ábrahám lakompaki, Benét Jechezkél nyitrai és Landerberg Izsák Áron galgóci rabbik voltak a mesterei. Midőn az utóbbit a nagyváradi hitközség a rabbiságra meghívta (1853), vele együtt ment oda kedvelt tanítványa M. is, ki közben két éven át a nagyszombati zsidó iskolavezető tanítója volt. Már ekkor feltűnt a műveltségre törekvő vallásos zsidók közt választékos héber stílusban írott leveleivel, melyeket főleg Felsenburg Adolf (Áron) szentesi iskolaigazgató nagybátyjával (1809 - 1882) váltott. Működése új helyén kezdetben magántanítással foglalkozott s tanítványai közé tartartozott Neumann Ármin a későbbi országgyűlési képviselő s udv. tanácsos is. Utóbb kereskedői pályára lépett, de emellett állandóan foglalkozott héber tanulmányaival s írogatta munkáit. Irodalmi hagyatékában, mely fiához, Munkácsi Bernát (1. o.) pesti hitközségi tanfelügyelőhöz jutott, 5 bő kötetre terjedő héber nyelvű költemény, elbeszélés, elmélkedés (társadalmi kérdésekről és jelentős napi eseményekről), nekrológ s közérdekű magánlevél maradt fenn. Egy regénye Macévath Ráchél hajet homáh (l895), csehországi zsidók közt elterjedt népies elbeszéléseket (Szippurim) dolgoz fel költői keretben. Egy nagyobb elbeszélése Mordechai hamelamméd, tárgyát a pesti Wahrmann-család ősmúltjából meríti; egy másik elbeszélését a héber eredetiből magyarra fordítva Spitz Gyula kiadta Magyar-Zsidó Évkönyvében (1905); Jerome ezredes s utóbb Izr. Családi Könyvtár kiadványában (II. köt.) Az igazság diadala címen. Különösen becses és tanulságos M. Önélet-leírása: mely egyszersmind hű képét nyújtja a felvidéki magyar zsidóság életének, főképp oktatásügyének a múlt század első felében.

see: http://collections.milev.hu/collections/show/58

Munk Adolf Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő
Egyéb iratok (hagyaték gondozás, stb.) 7 Gábor, Lajos, Miklós és Péter irattöredékei 6
Látványraktár1 L1_C1_12 Tauber Salamon iratai 70 1843-1882 Tauber Salamon Tauber Salamon rabbi iratai HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

nagytétényi rabbi, iratai 1843-1884

Tauber Salamon

levéltári

Látványraktár1 L1_C1_12 Schütz, Max iratai 71 Schütz, Max levelezés HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Schütz Miksa, egyetemi magántanár, hírlapíró, szül. 1852., megh. 1888. A Pester Lloyd bel-munkatársa és zenekritikusa volt. Dolgozott a jogi és zenei szaklapokba is. Önálló műve: Franz Liszt über die Juden. http://collections.milev.hu/items/show/29077

Schütz, Max
Látványraktár1 L1_C1_12 Hönig Nándor és családja iratai 72 1900-1930 Hönig Nándor személyes iratok, HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

személyes iratok

Hönig Nándor

l

Látványraktár1 L1_C1_12 Kovács Pál iratai 73 1917 Kovács Pál személyes iratok HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Kovács Pál

l

Látványraktár1 L1_C1_12 Kis Pál naplója 74 1944 Kis Pál munkaszolgálatos napló HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

budapesti fényképész

Kis Pál Napló

lánya, Sopronyi Sosana ajándéka, 1992

Látványraktár1 L1_C1_12 Langfelder Artúr iratai 75 Langfelder Artúr családi iratok HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Langfelder Artúr iratai XIX-75<br /> Boríték, felirattal: Langfelder családi iratok, Rituska szül. biz. London<br /> Benne:<br /> Igazolás L.A. részére kórházi gyakorlaton való részvételről<br /> Kolozsvár, 1894. szeptember 20. A Kolozsári Bőr és Bujakórtani Intézet pecsétje<br /> <br /> Igazolvány L.A. részére orvosi továbbképzésről<br /> Budapest, 1911. június 20. <br /> <br /> L.A. levele a főszolgabírónak születési anyakönyvi kivonat másolat kéréséről.<br /> Nagyvárad, 1909. április 12.<br /> <br /> L.A. német nyelvű levele<br /> Debrecen, 1905, február<br /> <br /> L.A. és feleségének Neumann Riza házzasági szerződése, magyar és német nyelven<br /> Hódmezővásárhely, 1900.december 2.<br /> <br /> L.A. válaszlevele a K.uK. Hezog v. Württember gyalogsági századhoz, <br /> német nyelven<br /> Przemysl, 1904. március 10.<br /> <br /> L.A. katonai vasúti utazási igazolványa 1904-1907 évekre.<br /> Debrecen, 1904, május 20.<br /> <br /> Kiállítási katalógus, Domján József Enst Múzeumi kiállításáról. (2 db)<br /> Budapest, 1955. mácius-április<br /> <br /> Bőr fényképtartó, L.A. özvegyének fényképével, az özvegy névjegyével.<br /> Hódmezővásárhely, dátum nélkül.<br /> <br /> L.A. orvosi diplomájának hiteles másolata<br /> Kolozsvár, 1894. december 11. Dorgó Albert közjegyző aláírása, pecsétje.<br /> <br /> A mádi főrabbiság anyakönyvi bizonyítványa Neumann József részére <br /> (az irat szerint nem bizonyítható a zsidósága…)<br /> Mád, 1939. augusztus 1. A mádi főrabbiság pecsétje.<br /> <br /> A hódmezővásárhelyi izr. hitközség bizonyítványa, Kohn Rosaliának.<br /> (az irat szerint nem bizonyítható a zsidósága…)<br /> Hódmezővásárhely, 1940. március 27. A Hmv. rabbiság pecsétjével.<br /> <br /> Kohn Ignácné halálozási anyakönyvi kivonat (1894. február 15.) másolata.<br /> Kiállítva: Hódmezővásárhely, 1939. május 11.<br /> <br /> Feljegyzés Kohn Ignácról: született Hódmezővásárhelyen, 1806-ban, meghalt, Hódmezővásárhelyen 186-ban<br /> <br /> Neumann Józsefné halotti anyakönyvi kivonat (1915. december 2.) másolata <br /> Kiállítva: Hódmezővásárhely, 1939. május 11.<br /> <br /> Mád város bírájának hagyatéki végzése Neumann Józsefnek, Neumann Aria haláláról<br /> Tokaj, 1850. május 14.<br /> <br /> Josef Neumann és Rosalia Kohn házassági anyakönyvi kivonatának (1860. február?? 15.)<br /> Kiáálítva: Hódmezővásárhely, 1940. március 27. a Hódmezővásárhelyi Rabbisági hivatal pecsétje. <br /> <br /> Neumann József halotti anyakönyvi kivonat (1925. április 4.) másolata <br /> Kiállítva: Hódmezővásárhely, 1939. március 23. <br /> <br /> Kohn Ignác halotti anyakönyvi kivonat (188. június 8.) másolata <br /> Kiállítva: Hódmezővásárhely, 1939. május 11. <br /> a Hódmezővásárhelyi Rabbisági hivatal pecsétje. <br /> <br /> Füzet 16 p., címe: L.A. cs. és kir. törzsorvos emlékezete 1871-1914<br /> Krausz Vilmos debreceni rabbi beszédével<br /> Szeged, 1917.<br /> <br /> L.A. német nyelvű katonai útlevele.<br /> Klausenburg, 1891. július 2. <br /> <br /> A K.u.K. hadsereg anyagi hozzájárulása L.A. és Risa Neumann esküvői költségeihez.<br /> 1900. december 17.<br /> <br /> Neumann József partécédulája <br /> Hódmezővásárhely, 1925. április. 5<br /> <br /> Feljegyzés Dr. Langfelder Dávid adatairól.<br /> <br /> Langfelder Artúr Mózes halotti anyakönyvi kivonat (1914. szeptember 9.) másolata (2 példány)<br /> Megjegyzés rovatban: A hazáért hősi halott katona halálesete. <br /> Kiállítva: Budapest, 1944. június 7. <br /> <br /> A trencsényi rabbinátus fejléces papírján feljegyzés a Langfelder család tagjainak születési és halálozási dátumaival, hátoldalán német nyelvű levél.<br /> Trencsény, 1938. május 6.<br /> <br /> Levél Neményi Béla (Kassa) részére, trencsényi rabbinátus fejléces papírján, német nyelven a Langfelder családról. A hátoldalán a trencsényi rabbinátus pecsétje.<br /> Trencsény, 1938. május 10.<br /> <br /> A Langfelder és a Neumann család “családfája”, hátoldalán a születési és halálozási dátumokkal.<br /> <br /> Dr. L.A. őrnagy-orvos fényképe.<br /> 1914. szeptember 9. <br /> <br /> özv. L.A. né részére fényképes, két nyelvű (német, magyar), igazolás a hadműveleti terület átlépésére. <br /> Hódmezővásárhely, 1915. október 14.<br /> <br /> L.A. és Neumann Riza házassági anyakönyvi kivonatának (1901. január 2.) másolata.<br /> Kiállítva: Hódmezővásárhely, 1944. <br /> <br /> Levél L.A.-nak Dr. Berger Ferenc tisztifőorvostól, hogy a Hódmezővásáhelyen tartózkodó L.A. a rászoruló betegeket díjtalanul gyógykezelheti.<br /> Hódmezővásárhely, 1896. június 24. A jegyző aláírásával.<br /> <br /> Bizonyítvány L.A. részére, a Kolozsvári Magyar Királyi Tudomány-Egyetem orvoskari dékánjától a szakmai gyakorlat elvégzéséről<br /> Kolozsvár, 1893. május 26. Az egyetem pecsétje<br /> <br /> Női fénykép<br /> Hátoldalán: 1906 vagy 1907 felirattal<br /> <br /> Füzet 16 p., címe: L.A. cs. és kir. törzsorvos emlékezete 1871-1914<br /> Krausz Vilmos debreceni rabbi beszédével<br /> Hódmezővásárhely, dátum nélkül<br /> <br /> “Családfa”<br /> Munk, Flamm, Neumann, Lefkovics és neményi családról <br /> <br /> Feljegyzések Dr. Langfelder Zsuzsa ovos fejléces receptjén, a családfa kutatáshoz<br /> Budapest, dátum nélkül. (A fejlécen: Budapest, 193……)<br /> <br /> Neumann Riza születési anyakönyvi kivonat (1871. október 3.) másolata a hódmezővásárhelyi izr. hitközség Rabbiságától<br /> Kiállítva: Hódmezővásárhely, 1939. május 10. <br /> <br /> Langfelder Dávid és Grün Pepi házassági anyakönyvi kivonat (1857. szeptember 20.) másolata.<br /> Kiállítva: Hódmezővásárhely, 1938. április 22.<br />

Langfelder Artúr

KArdosné ajándéka

Látványraktár1 L1_C1_12 Gárdonyi Pál iratai 76 1930-as évek Gárdonyi Pál birtokigazgatással kapcsolatos iratok, 1930-as évek HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Gárdonyi Pál

1990-es

Látványraktár1 L1_C1_13 Heiden Dóra iratai 77 1927 Heiden Dora Gratulációk házasságkötése alkalmából, Budapest, 1927. december 11. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Személynév: Heiden Dóra<br /> Titulus:<br /> Foglalkozása, funkciója: Gyermekvédelmi Egyesület elnöke<br /> Településcímszó: Budapesti ortodox hitközség<br /> Tájékoztató évszám: 1928<br /> Ez az információ a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. 157. oldal<br /> Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013<br /> A pontos szövegkörnyezet megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/0165.html<br />

gratulációk házasságkötése alkalmából, és néhány levél, újságcikk stb.

Heiden Dora

ajándék

Látványraktár1 L1_C1_22 Boros Antalné Löw Leontin levelei 78 1875-1938 Boros Antalné Löw Leontin Löw Immánuel Löw Lipót BA-nak írt levelek családtagjaitól: Löw Lipót, Löw Immánuel, édeasanyja, testvérei HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
German Hungarian Yiddish

http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C5%91w_Imm%C3%A1nuel

Löw Leointinnak írt, többynire családi levelek

Boros Antalné Löw Leontin Löw Immánuel Löw Lipót

l

Látványraktár1 L1_C1_13 Krausz Henrik levelei 79 1913-1921 Krausz Henrik Krausz Henrik Corvin-renddel kitüntetett író levelei HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Született Lippán, író, költő

Levelek, közte Wekerle Sándor köszönőlevele.

Krausz Henrik

l

Látványraktár1 L1_C1_13 Herzog Manó szónoklatai 80 1910-1918 Herzog Manó szónoklatok kéziratai, vázlatai HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

szónoklatok kéziratai, 186 darab

Herzog Manó

l

Látványraktár1 L1_C1_23 Hirschler Ignác hagyatéka 81 1848 - 1891 Hirschler Ignác naplók, levelezés, cikkek, tanulmányok (6 pallium) HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
German

Hirschler Ignác (Stomfa, 1823. március 3. – Budapest, 1891. november 11.) orvos, a hazai szemészet első jelentős képviselője; a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja (1869 ). Stein Aurél anyai nagybátyja.<br /> <br /> Apja Hirschler Márk posztó nagykereskedő. Középiskoláit Pozsonyban és Pesten végezte, orvosi tanulmányait Bécsben fejezte be, itt szerzett orvosi oklevelet 1840-ben. Bécsben Anton von Rosas (Rózsás Antal) szemész tanársegédeként működött. 1847-től három évig Párizsban Louis A. Desmares mellett volt asszistens. 1850-ben visszatért Pestre és magánorvosként dolgozott. Hosszú ideig ő volt az egyetlen szemész hazánkban. 1851-ben a pesti egyetemen magántanári képesítésért folyamodott, de azt zsidó volta miatt nem nyerhette el. 1859-től a pesti Rókus Kórház és a Szegénybeteg Gyermekkórház szemész-főorvosa volt. Az orvosok egyesületének titkárává, majd alelnökévé választották. A Magyar Tudományos Akadémia 1869. április 14-én választotta levelező tagjának.<br /> Elnöke volt a Pesti Izraelita Hitközségnek és az 1868-1869-es izraelita kongresszusnak; egyik alapítója a magyar izraelita egyletnek és vezetője a magyar izraeliták pártjának. Szintén ő alapította az izraelita ösztöndíj-egyletet. 1878-ban a harmadosztályú Vaskorona-rendet kapta, és a főrendiház újjászervezésekor, 1885-ben annak tagjává nevezték ki. 1881-ben vonult nyugalomba vonult. Tragikus fintora a sorsnak, hogy ő maga elvesztette szeme világát és egy későbbi sikeres műtét után, akkor is csak részben nyerte vissza.<br /> Száznál több szakcikkének többsége az Orvosi Hetilapban és annak melléklapjában, a Szemészetben jelent meg.<br /> <br /> Munkái[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]<br /> <br /> Emlékbeszéd néhai Kern Jakab felett Pest, 1866.<br /> Tapasztalatok a szeszes italokkal, valamint a dohánnyal való visszaélésekről, mint a láttompulat okáról. Pest, 1870. (Értekezések a természettudományok köréből II. 3. sz. Németül is megjelent Bécsben 1871-ben Hirschfeld Lajos ford.)<br /> Megemlékezés Graefe Albrechtről, olvasta a budapesti orvosegylet 1870. október 14-én tartott évi nagygyűlésében. Pest, 1870. [Albrecht von Graefe, 1828–1870].<br /> Adat a szaruhártya gyurmájába lerakodott festanyag ismeretéhez. Pest, 1872. (Értekezések a Természettudomány Köréből, III. 4. sz.)<br /> Czermák N. János Pest, 1873. (Különnyomat a Szemészetből.)<br /> Adatok a látóhártya maradvány kórodai ismeretéhez. Budapest, 1874. (Értekezések a Természettudomány Köréből, V. 8. sz.)<br /> Zur Casuistik der Anaesthesie und Hyporaesthesie der Netzhaut. Berlin, 1874. (Különnyomat a Wiener Med. Wochenschriftból.)<br /> Beitrag zur Kenntniss der Pigment-Ablagerungen im Paremchym der Hornhaut. Wien, év n. (Különnyomat a Helmholtz Archiv für Opthalm.-ból.)<br /> Szerkesztette a Jegyzék napló orvosok számára 1868. évfolyamát és a Szemészetet, az Orvosi Hetilap melléklapját 1864-től 1880-ig.

Hirschler Ignác

l

Látványraktár1 L1_C1_13 Roder Adolf hagyatéka 82 1867-1890 Roder Adolf Deutsch ungarisches wörterbuch - kézirat<br /> Die Theorie der ungarischen Sprache in alfabetischer Ordnung HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

http://hu.wikipedia.org/wiki/Roder_Adolf

Roder Adolf

481b/1914

Látványraktár1 L1_C1_22 Löw Immánuel hagyatéka 83 1920-1944 Löw Immánuel kéziratok, levelek HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Az iratjegyzéket Miriam Thulin készítette 2007-ben.

79.238 talk to public (Generalversammlung of ? chevra kadischa?), manuscript (handwritten, German) of Immanuel Löw? (handwritten, German) 79.239 letter to Immanuel Löw by a Jewish institution in Budapest. Copy. (typoscript, Hungarian) 79.255.1 letter by Immanuel Löw, Szeged 1830 XII 18 (handwritten, Hungarian) 79.255.3 letter in Hungarian, some offical Jewish Hungarian association, 1930 79.255.4 letter in Hungarian, 1930 79.255.7 copy a letter by an unknown person to an unknown person, without place and date. (typoscript, Hungarian) 79.255.8 letter by Bartók György to ?, 1941, Dékán of Ferencz József-Tudománygeyetem. (tryped, Hungarian) 79.256 text by Immanuel Löw in Hungarian 82.172 letter in Hungarian, 1904, by ? for ? (handwritten) 82.173 two letters by Nathan Vogl to Immanuel Löw, Nagyszentmiklosi (todays Transilvania, Rumania) rabbinical administration, from 1888 about Hungarian Jewish issues and Chebra Kadischa 82.174 several letter to Immanuel Löw? (Kayserling) concerning the Chevra Kadischa. 82.175 letter to Immanuel Löw by ?, 1. August 1888 (handwritten, German) Folder 87.85/87/93/95-99/112/100-107 several letters to Immanuel Löw in Hungarian Folder 86.63/54/86.1-19 includes also 76.161 (little note in Hungarian by Immanuel Löw, 1934) 86.1 manuscript in Hungarian language 86.63 postcard to Immanuel Löw by Sandor Flora, motiv: Synagoge of Karlbad 86.64 postcard to Immanuel Löw by Simon Patai, motiv: Uzhorod, Hungary Flora der Juden - handwritten manuscript

Löw Immánuel

ajándék, vásárlás

Flora der Juden - kézirat 1 1920-1922 Löw Immánuel 1 bekötött füzet, kézirat Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár Löw Immánuel

vásárlás, 2018

http://collections.milev.hu/items/show/33777

http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/freimann/content/titleinfo/781127

Látványraktár1 L1_C1_13 Kohn Pinkasz feljegyzései 84 1867 Kohn Pinkasz kéziratos feljegyzések, kis füzetekbe rendezve HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

tanító

Kohn Pinkasz

l

Hegedűs - Ofner család hagyatéka 85 Hegedűs - Ofner család HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Hegedűs Márta története: http://magyarzsido.hu/index.php?option=com_exhibition&view=detail&unit_id=5&id=58&Itemid=61&tmpl=detailpage

fényképek, utazási albumok, személyes dokumentumok

Hegedűs - Ofner család

ajándék 2012

az utazási albumok digitalizált változata elérhető a http://www.fortepan.hu/?view=owner&lang=hu&name=mzsl%2Fofner+karoly oldalon

Látványraktár1 L1_C1_42 Klaber Aron iratai 86 1820-1857 Klaber Aron személyes iratok, bizonyítványok, igazolások HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Prágában tanult, majd az óbudai zsidó iskola tanítója lett

Klaber Aron

L

Látványraktár1 L1_C1_21 Klein Gyula feljegyzései 87 1870 Klein Gyula feljegyzések, Hulin traktátushoz írt megjegyzések HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Klein Gyula

l

Látványraktár1 L1_C1_21 Krausz Géza iratai 88 1885-1944 Krausz Géza családi iratok, igazolások HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Krausz Géza

l

Látványraktár1 L1_C1_21 Klein Imre iratai 89 1911 Klein Imre iskolai iratok, igazolások, bizonyítványok, kérelmek HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Klein Imre

l

Látványraktár1 L1_C1_61 Kaufmann Dávid hagyatéka 90 Kaufmann Dávid Kaufmann Dávid Látványraktár1 L1_C1_12 Baumgarten Ferdinánd 11 1848 - 1872

Baumgarten Ferdinánd iratai XIX-11<br /> Erzsébet királyné Sanatórium Sorsjegykölcsön, 5 korona értékben<br /> Német és magyar nyelvű, <br /> Hátoldalán a sorsolás szabályaival.<br /> Budapest, 1904. szeptember 30.<br /> <br /> Baumgarten Lajos útlevele (Európára érvényes!)<br /> Buda, 1872. május 7.<br /> <br /> Bizonyítvány, B.F. részére, miszerint Baumgarten Israel fia, Lovasberényben nevelkedett, <br /> 1848. május 15. A lovasberényi elöljáróság vezetőinek aláírása, kettő db. viaszpecséttel.<br /> <br /> Br. Rudnyánszky igazolása két gyapjúválogató munkás részére - ajánlja őket Baumgarten Ferdinándnak, 1864<br /> Kereskedelmi iparjegy magyar nyelven<br /> 1860. szeptember 15.<br /> <br /> Kereskedelmi iparjegy német nyelven<br /> 1860. november 15.<br /> <br /> B.F. Kérvénye gyapjúkereskedésre.<br /> 1860. szeptember 15.<br /> <br /> Kereskedelmi iparengedély német nyelven<br /> 1862. március 3.<br /> <br /> <br /> <br />

Látványraktár1 L1_C1_21 Grünhut Lajos hagyatéka 91 1940-1945 Grünhut Lajos munkaszolgálatos iratok, levelezőlapok HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

• G. L. Szolgálati jegye (kilépési engedély), tisztálkodás és fehérnemű beszerzés céljára. Budapest, 1944. szeptember 24.<br /> • G. L. Kilépési engedélye, tisztálkodás céljára. Budapest, 1944. október 3.<br /> • G. L. Zsidó Munkaszolgálatosok Szövetségének igazolványa. Magyar és orosz nyelven. Újpest, 1945. február 7.<br /> • Igazolás G. L., Csernyei József, és Kauffmann Ernő részére, hogy az internálótáborból Újpestre mehessenek. Magyar és orosz nyelven. Ráckeve, 1944. december 9.<br /> • G. L. Községi bizonyítványa (személyazonosság igazolására) Bugyi, 1945. január 18.<br /> • G. L. Zsoldkönyve. Budapest, 1944. május 16.<br /> • G. L. Kilépési engedélye, tisztálkodás céljára. Budapest, 1944. október 13.<br /> • G. L. részére igazolás, mely katonai alakulatnál szolgált. Szolnok, 1944. június 12. (2 példány).<br /> • G. L. Kilépési engedélye, tisztálkodás céljára. Budapest, 1944. október 12.<br /> • G. L. részére igazolás, mely katonai alakulatnál szolgált. Gödöllő, 1944. június 1. <br /> • G. L. orosz nyelvű igazolása. 1945. február 3.<br /> • G. L. részére igazolás, élelmiszer bevitelére Újpestre. Magyar és orosz nyelven. Újpest, 1945. február 19.<br /> • G. L. részére igazolás, Újpest Közellátási Hivatalától élelmiszer beszerzésére, Újpest, 1945. február 19.<br /> • Tábori levelezőlap G. L. részére, feladó Grünhut Miklós. G. L. állomáshelye: Kertecske, Beszterce vármegye. 1944. augusztus 5.<br /> • Tábori levelezőlap G. L. részére, feladó Grünhut Miklós. G. L. állomáshelye: Kertecske, Beszterce vármegye. 1944. augusztus 28.<br /> • Tábori levelezőlap G. L. részére, feladó Grünhut Miklós. G. L. állomáshelye: Gödöllő.<br /> • 1944. május 28. <br /> • Tábori levelezőlap G. L. részére, feladó Grünhut Miklós. G. L. állomáshelye: Felső-Galla 1944. október 27. <br /> • Tábori levelezőlap G. L. részére, feladó Grünhut Miklós. G. L. állomáshelye: Kertecske, Beszterce vármegye. 1944. augusztus 30.<br /> • Tábori levelezőlap G. L. részére, feladó Grünhut Miklós. G. L. állomáshelye: Kertecske, Beszterce vármegye. 1944. június 10.<br /> • Tábori levelezőlap G. L. részére, feladó Grünhut Miklós. G. L. állomáshelye: Kertecske, Beszterce vármegye. 1944. augusztus 3.<br /> • Tábori levelezőlap G. L. részére, feladó felesége, Dóra. G. L. állomáshelye: Kertecske, Beszterce vármegye. 1944. június 29.<br /> • Tábori levelezőlap Regős József részére, feladó Regős Andor, munkaszolgálatos. 1943. január 10. 254/61. század<br /> • Kézzel színezett képeslap, Regős Józsefné részére. Feladó: Bandi. 1942.<br /> • Kézzel színezett képeslap, Regős József részére. Feladó: Bandi. 1942.<br /> • Kézzel színezett képeslap, Regős József részére. Feladó: Bandi.1942.<br />

Grünhut Lajos Tábori levelezőlap

Bandi László ajándéka 2014.

Látványraktár1 L1_C1_21 Deutsch Ernő: emlékek, tapasztalatok, feljegyzések 92 1942 Deutsch Ernő sokszorosított gépelt füzet HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Deutsch Ernő

Naményi Ernőnek dedikált szerzői kiadás

Látványraktár1 L1_C1_21 Südfeld Gabriel: Kommentár a Kohelethez 93 Südfeld Gabriel 1830-ban Prágában megjelent mű gépiratos magyarra fordított változata HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Südfeld Gabriel

1961

Látványraktár1 L1_C1_21 György Endre hagyatéka 94 György Endre pályaképe, újságcikkek, stb. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

http://goo.gl/BLmLof

György Endre

ajándék 2001

Látványraktár1 L1_C1_21 Takács Sándor iratai 95 igazolások, igazolványok, 1930-as, 1940-es évek Látványraktár1 L1_C1_21 Rosenberg Józsefné iratai 96 1944-1945 felszabaduláskor kapott igazolások, igazolványok, sárga csillag és KL Auschwitz feliratú textilszalag HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Erődi Jenő kézirata 97 Decsényi Móric hagyatéka 98 Decsényi Móric 1 doboz Decsényi Móric Látványraktár2 L2_F3_14 Látványraktár2 L2_A2_16 Látványraktár2 L2_A2_23 Látványraktár1 L1_C2_22 T1_A_71 Heller Bernát hagyatéka 99 Heller Bernát 3 doboz + 1 pallium irat, levelezés HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Heller Bernát

helyben fennmaradt iratok

Heller Bernát Levele Grünvald Fülöpnek, Különlenyomat az IMIT 1932. Évkönyvéből 1 1942 Heller Bernát 1 pallium

Heller Bernát Levele Grünvald Fülöpnek: Benne a Jewish Agency 1942-es palesztinai bevándorlási adataival; Különlenyomat az IMIT 1932. Évkönyvéből: Goldziher Ignác emlékezete, Írta Heller Bernát

Heller Bernát
Adler Illés hagyatéka 101 Adler Illés HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Adler Illés

helyben

Látványraktár1 L1_C1_51 Barta István és Móczár Irén levelezése 102 1944-1945 1944-1945 1944-1945 levelezés: 13 db levelezőlap, 10 levél, 7 db családi fénykép és 3 hivatalos irat: az ingóságok jegyzéke és Gyöngyös Város Árvaszékének határozata (1945. augusztus 18.) a korábban lefoglalt ingóságok ügyében. Látványraktár1 L1_C1_51 Fejér Tamás kézirata 103 Fejér Tamás gépelt visszaemlékezés a 405 musz században megélt eseményekre HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Fejér Tamás

ajándék 2014

Látványraktár1 L1_C1_51 Schönfeld Judit hagyatéka 104 1928-1945 Schönfeld Judit Schönfeld Judit hegedűművész, csodagyerek, fényképek, koncertmeghívó, újságcikk HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

hegedűművész, csodagyerek

Schönfeld Judit

ajándék 2014.

Látványraktár1 L1_C1_51 Orován Zsuzsanna levelei - másolat 105 1945 Orován Zsuzsanna vőlegényéhez a felszabadulás után, Schachendorfban írt levelek, napló, kézirat, másolatban HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

később Gárdos Ferencné

Orován Zsuzsanna

ajándék, 2014.

Látványraktár1 L1_C1_51 Langsner Lázár iratai 106 1922-1954 Langsner Lázár anyakönyvi iratok, engedélyek, hivatalos dokumentumok HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Langsner Lázár

ajándék 2014

L1_C3_41 L1_C3_42 L1_C3_43 Salamon család hagyatéka 107 Salamon család anyakönyvi iratok, levelek, munkaszolgálatos levelezőlapok, bustyaházi munkaszolgálatos emléktárgyak HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Salamon család

ajándék 2014.

Látványraktár1 L1_C1_42 Köves Izsó levelei 108 Köves Izsó levelezés, néhány képének fényképe HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Hungarian French German

levelezés

Köves Izsó

3232

Látványraktár1 L1_C1_21 Steuer Ábrahám 109 1910-1917 Steuer Ábrahám levelek, 1 db fénykép: kettősportré feleségével (14.179) HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

szatmári rabbi, hittanár <br /> portréja: http://milev2.2kal.hu/items/show/28507

Steuer Ábrahám

vásárlás 2014.

Látványraktár1 L1_C1_51 Weisz Miksa hagyatéka 110 Weisz Miksa 1 db névjegy, sajátkezű rövid levélkével HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Weisz Miksa

vásárlás, 2014.

Látványraktár1 L1_C1_51 Láczer István iratai 111 1887 - 1921 1 pallium

L. Dénes rabbiavatásának meghívója, 1921 Bizonyitvány Láczer László Galgócon a. felekezeti hat osztályos elemi iskolába segédtanítóként tanított. Az iskola javasolja Tanitóképzőbe való felvételét. Galóc 1877 Levél Feladó:Michael Blank Bergstrasse 39 D-6625 Püttlingen 3 telefon (06806) 46150 cimzett:Dr.Schreiber Sándor Budapest 1983 Meghívó purim estélyre Láczer István részére. Cegléd 1914 Tanitói kinevezés A ceglédi izr. hitközség válaztmánya 1889 augusztus5.-én határozott,hogy Láczer Samu urat 600Ft évi fizetéssel egy próbaévre alkalmazza Cegléd 1889

Látványraktár1 L1_C1_52 Látványraktár1 L1_C1_53 Kohn Sámuel hagyatéka 112 Kohn Sámuel HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Kohn Sámuel (Baja, 1841. szeptember 21. – Budapest, 1920. március 11.) zsidó hittudós, a pesti izraelita hitközség főrabbija, történész, az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat elnöke.<br /> <br /> Gimnáziumi tanulmányait a ciszterciek bajai gimnáziumában végezte, utána két évig Pápán zsidó tanulmányokat folytatott. 1858-tól külföldön, a boroszlói zsidó hittudományi szemináriumban tanult teológiát és 1865-ben a boroszlói egyetemen bölcsészdoktori oklevelet nyert. Mikor a pesti zsidóság 1866-ban magyar hitszónoki állást szervezett, a hitközség Kohn Sámuelt hívta meg; június 2-án az ő ajkáról hangzott el az első magyar nyelvű zsidó hitszónoklat a Dohány utcai zsinagógában. Ezek után a hitközség rabbijává választották. Tevékeny része volt az 1868. évi zsidó egyetemes zsinat összehívásában.<br /> <br /> Sokat tett a pesti zsidóság magyarosítása érdekében. Érdemeit 1905-ben főrabbivá előléptetésével ismerték el. I. Ferenc József előbb a királyi tanácsosi, utóbb az udvari tanácsosi ranggal tüntette ki.<br /> <br /> Tudományos munkáit magyarul, németül és héberül írta, legszívesebben történeti tanulmányokkal foglalkozott.

Kohn Sámuel

gyűjtés, 1930-as évek

Látványraktár1 L1_C1_51 Alexander Bernát hagyatéka 113 1873 Alexander Bernát filizófiatörténeti jegyzetek, kézirat HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Alexander Bernát

n.a.

Látványraktár1 L1_C1_51 Grózinger M. József 114 Grózinger M József Zsidó filozófiai és pedagógiai kézikönyv – kézirat<br /> HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Grózinger M. József, tanár, szül. Csenger-újfaluban 1891 márc. 17. Tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, bölcsészetdoktori oklevelet a pécsi egyetemen szerzett. A Budapesti Zsidó Gimnázium tanára. Tudományos működésének köre : filozófia és pedagógia. Megjelent tőle: Kant metafizikai törekvései (Pécs 1927, német nyelven is): Alexander Bernát (1928).

Grózinger M József

n.a.

Látványraktár1 L1_C1_24 Radó Sándor hagyatéka 115 Radó Sándor levelek, akvi iratok HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

http://hu.wikipedia.org/wiki/Rad%C3%B3_S%C3%A1ndor_(geogr%C3%A1fus)

Radó Sándor édesanyja, Laufer Malvin portréja, paszpartuban.<br /> 2 db fénykép, hátoldalán: Galyatető, 1957 július.<br /> Radó Sándor évvégi gimnáziumi bizonyitánya (fénymásolat) 1917.<br /> Radó (Reich) Sándor névváltoztatási igazolása, (kérelmező Trom András) 2007.<br /> Radó Sándor “családfája”, számítógéppel készült irat. d.n. <br /> Radó Sándor születési anyakönyvi kivonata (szül. 1899.) kiállítva 2007.<br /> Radó Sándor egyetemi értesítője (fénymásolat) német nyelven, Bécs, 1919.<br /> Boriték fényképekkel: <br /> Genf, Radó lakás; <br /> Otthon, 1930;<br /> Moszkva, 1935; <br /> Berlin 1922;<br /> Újpest, 1918, <br /> Alan 1929;<br /> Hamburg, 1929;<br /> Vliegveld Waalhaven 1930;<br /> Reprodukció, Radó család, 1941<br /> Fotósorozat, 4 képpel, d. n. Felirat: Lene, Lexi, Imre, Papa.<br /> Radó Sándor újraoltási bizonyítványa, 1963.<br /> Családi fénykép, hátoldalán: Radó Erzsébet, Ferenc, Sándor<br /> Radó (eredetileg Reich) Gábor, Radó Sándor édesapja, fénykép paszpartuban, d.n.<br /> Radó Sándor és Helene Jansen házassági okirata, valamint magyar és francia nyelvű hitelesítője, Lipcse, 1923.<br /> Lista Radó Sándor kitüntetéseiről, d.n.<br /> A sajtó részére adandó tájékoztató Radó Sándor kitüntetésiről, 1962.<br /> Radó Sándor önéletrajzai: 1973 (2 page); 1958 (3 page); 1962 (3 page);1963 (3 page);1966 (4 page); d.n (1 page); d.n. (3 db, javításokkal); d.n. orosz nyelvű (3 page); d.n. német nyelven; 3 page; d.n. 3 page; televíziós interjú Radó Sándorral 14 page d.n.; Levél, (első oldala hiányzik) d.n.; Radó Sándor tudományos munkásságának felsorolása, d.n.; <br /> Radó Sándor munkásságának jegyzéke, d.n. <br /> A Térinformatika fénymásolt cikke 2003/7. szám <br /> Trom András levele az MTA-TTK-nak, Radó Sándor 1964-es önéletrajzával, 2007.<br /> Radó Sándor önéletrajza az MSZMP KB részére, 1966.<br /> Radó Sándor rövid életrajza, ~1964.<br /> Radó Sándor egyetemi értesítője (fénymásolat) német nyelven, Bécs, 1919-1920<br /> Radó Sándor munkásmozgalmi igazolása, 1958.<br /> Radó Sándor kézzel írt levele, munkásmozgalmi tevékenységéről, 1958.<br /> Radó Sándor adatgyűjtő íve munkásmozgalmi múltjáról, benne az illegalitásban használt álneveivel, 1958.<br /> Radó Sándor fényképe, d.n.<br /> MSZMP KB 80 születésnapi köszöntője Radó Sándornak, Kádár János aláírásával, 1979.<br /> Történelmi térképkiállítás fényképe, 1972.<br /> Fénykép, dátum, és szöveg nélkül (Radó Sándor)<br /> Radó Sándor fényképe, 1971.<br /> Fénykép, Radó Sándor és Pavlov szovjet nagykövet, 1972.<br /> Fénykép, Radó Sándor és felesége, Pavlov szovjet nagykövet, 1972.<br /> Radó Sándor levélpiszkozata Ny. Sz. Hruscsovnak, 1961.<br /> Radó Sándor orosz nyelvű fényképes igazolása/igazolványa a Szovjetunió belügyminisztériumától szabadulásáról,1954.<br /> Radó Sándor svájci beutazási engedély másolata, 1936.<br /> Családi fénykép, 1929.<br /> A Fővárosi Tanács ingatlankisajátítási végzése, 1952.

Radó Sándor

Trom András ajándéka, 2014.

Látványraktár1 L1_C1_31 Kónyi Manó hagyatéka 116

XIX-245: Görgei Artúr levele (másolat) 64.1937.

Látványraktár1 L1_C1_61 Rosenthal Tóbiás hagyatéka 117 Látványraktár1 L1_C1_62 Fokos Fuchs RAfael hagyatéka 118 Látványraktár1 L1_C1_61 Bak Izrael hagyatéka 119 Látványraktár1 L1_C1_62 Látványraktár2 L2_W3_16 Kohut Sándor hagyatéka 120

Díszoklevél (90.23)(L2_W3_16)

Látványraktár1 L1_C1_13 Gelcz Irén 121 1913-1976 Gelcz Irén 1 pallium irat + 4 fénykép HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Mentesitési kerelem<br /> Születési anyakőnyvi kivonat<br /> Házassági levél Fodor Jozsef Gelcz Irén<br /> Halotti anyakőnyvi kivonat Gelcz Irén<br /> Igazoló Bizottság levele Gelcz Irénnek<br /> Keresztlevél Gelcz Irénnek a Református Egyháztol<br /> <br /> Születesi anyakőnyvi kivonat Gelcz Irén 1913<br /> Foto Gelcz Irén 4db<br /> Iskola tabló 2db<br /> Gelcz-Fodor foto

Gelcz Irén

ajándék, 2014.

Látványraktár1 L1_C1_24 Szegő Pál (és családja) iratai 123 Szegő Pál HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Szegő Pál egyetemi oklevele, Budapest, (+fénymásolat) 1958.<br /> Szegő Árpád mázkir könyve, 1936.<br /> Szegő Pál anyakönvi kivonatmásolata vallása: izr. (fénymásolat) 1939. <br /> Szegő Pál anyakönvi kivonatmásolata vallása: ágh. evang. (a hamis okiratot írta Trom Aladár, a „Világ Igaza”) (fénymásolat) 1943. <br /> Szegő Pál munkaszolgálatos igazolványa 1942.<br /> Név nélküli nyílt parancs magyar, orosz nyelven, 1945<br /> Szegő Pál közmunka-igazolványa, 1947.<br /> Szegő Pál halotti anyakönyvi kivonata, 2008.<br /> Szegő Pál Bár Micvó meghívója, 1934.<br /> Szegő Pál útlevele, 1994.<br /> Boríték, benne három fényképpel, hátukon felirattal. Szegő Pál 40 éves érettségi találkozója<br /> Szegő Pál útlevele, 1989.<br /> Szegő Pál Magyar Úszó Szövetségi igazolványa, 1934.<br /> Szegő Pál munkakönyve, benne a nyugdíj megállapításhoz szükséges iratokkal. 1951.<br /> Szegő Pál személyi igazolványa, 1975.<br /> Fénykép, felirat nélkül<br /> Szegő Pál hadiüzemi igazolványa, 1943.<br /> Szegő Pál egyetemi leckekönyve, 1952.<br /> Szegő Pál gimnáziumi értesítője, 1931.<br /> Szegő Pál svéd menlevele, (Nr. 51/13) 1944. augusztus.<br /> Szegő Pál követségi igazolása a menlevélről 1944. december.<br /> Szegő Pál édesapja, Szegő Árpád halotti anyakönyvi kivonata, 1936.<br /> Szegő Árminné izraeli elővízum 1957.<br /> Szegő Árpád és Kaupy Aranka házassági anyakönyvi kivonata, 1914/1944.<br /> Kaupy Aranka születési anyakönyvi kivonata, 1898/1944.<br /> Szegő Pál orvosi diagnózisa 1942.<br /> Szegő Pál érettségi bizonyítványa 1393.<br /> Kaupy Aranka PIH születési akvi kivonata, 1937.<br /> Szegő Pál áttérési bizonyítványa (evangélikus)1939.<br /> A SZOT Üdülési Főigazgatóságának tablója, 1959.<br /> Névnapi köszöntő Szegő Pál kollégáitól, 1960.<br /> Köszöntő, Szegő Pál nyugdíjazása alkalmából, 1983.<br /> Boríték Szegő Pál kitüntetéseivel: Önkéntes rendőr 10, 15, 20 (1977, 1982, 1987.) éves szolgálatért; szakszervezeti munkáért oklevél, 1969.<br /> Szegő Ármin halotti akvi kivonata, 1936/1970.<br /> Szegő Pál munkaviszony-igazolása, 1944.<br /> Kaupy Aranka születési akvi kivonata, 1943.<br /> Szegő Pál evangélikus keresztlevele, 1939.<br /> A svéd követség igazolása Szegő Pál részére, R. Wallenberg pecséttel készült aláírásával, 1944.<br /> Szegő Árpád és Kaupy Aranka házassági anyakönyvi kivonata, 1914/1943<br /> Szegő Pál munkakönyve, 1929.<br /> Szegő Pál érettségi bizonyítványa, 1939.<br /> Szegő Pál, tanoncbizonyítványa, 1920.<br /> Szegő Pál áttérési bizonyítványa (evangélikus)1939.<br /> Kaupy Aranka állampolgársági bizonyítványa, 1939.<br /> Tulajdoni lap + térképszelvény, Fillér utca 30, 1984.<br /> Szegő Pál lakcímigazolása, 1941.<br /> Steinherz Vilmos körülmetélési igazolása, és hiteles magyar fordítása, 1861/1938.<br /> Kaupy Aranka születési kivonata a PIHszületési anyakönyvéből, 1888/1946<br /> Igazolás társbérletről Szegő Pálnak és Szegő Árminnénak, 1949.<br /> Kárpótlási igénybejelentő Szegő Pál és Kaupy Aranka részére, ~1992.<br /> A Fillér utca 30. alatti ház tervrajzai 3 pld. 1934.<br /> Szegő Pál izraelita születési anyakönyvi kivonata, 1937.<br /> Szegő Pál áttérési kivonata (evangélikus), 1939.<br /> Steinherz Ármin születési akvi kivonata, PIH, 1879/1946.<br /> Kaupy Aranka evangélikus keresztlevele, 1944.<br /> Kaupy Ábrahám Jakab és Edelstein Rozália házassági akvi kivonata, PIH, 1886/1939.<br /> Szegő Ármin és Kaupy Aranka ketubája, 1914.<br /> Szegő Pál gépjárművezetői tanfolyami bizonyítványa, 1939.<br /> Szegő Pál evangélikus születési anyakönyvi kivonata, 1943.<br /> Szegő Pál tiszti orvosi bizonyítványa, 1944.<br /> Reisz Rezső állampolgársági bizonyítványa, 1938.<br /> Somorjai Jenő állampolgársági bizonyítványa, 1946.<br /> Reisz Rezső és Kaupy Jolán házassági akvi kivonata, 1908.<br /> Steiner Ernő és és Reisz Lívia házassági akvi kivonata, 1936/1945.<br /> Steiner Ernő születési akvi kivonata, PIH, 1895/1936.<br /> Reisz Lívia születési akvi kivonata, 1909/1934<br /> Steiner Ernő születési akvi kivonata, PIH, 1895/1907.<br /> Reisz Rezső akvi kivonata, PIH, 1881/1895.<br /> Steiner Ernő névváltoztatása, 1946.<br /> Reisz Lívia róm. kat keresztlevele, másolat 1939/1947<br /> Kaupy Jolán akvi kivonata, PIH, 1886/1902.<br /> Bokor Lajos evangélikus keresztlevele, 1944/1946.<br /> Edelstein Fanny akvi kivonata, PIH, 1865/1926.<br /> Moritz Edelstein és Julie Boschan házassági akvi kivonata 1859/19??.<br /> Igazolás Szegő Pál részére, hogy a Fillér u. 30-ban 1932 óta lakik, 1948.<br /> A zalaudvarnoki járásbíróság telekmegosztási végzése , 1958.<br /> Szegő Pál és Bokor Ágnes hiteles német fordítású házassági akvi kivonata, olvashatatlan évszám, 19??.<br /> Szegő Pál születési akvi kivonata, 1921/2006.<br />

Szegő Pál

Trom András ajándéka, 2014.

Látványraktár1 L1_C1_61 Jelinek Iván és Zelmanovics Gizella iratai 124 Látványraktár1 L1_C1_13 Hevesi Katalin iratai 125 1919 - 1945 HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Születési anyakönyvi kivonat 1919 jan. 23<br /> <br /> Oltalomlevél a PÁPAI NUNCIATURÁTOL<br /> Richter Imréné részére<br /> <br /> Igazolás érvényes Svájci utlevélről<br /> Richter Imre és neje részére 2db.<br /> <br /> Felmondó értesitő Hevesi Katalin részére a<br /> Weiss Manfred R. T. töl

ajándék 2015

Látványraktár1 L1_C1_63 Gálos Lajosné Waldmann Katalin iratai 126 Blau Lipót hagyatéka 127 Látványraktár1 L1_C2_21 Blau Lipót hagyatéka 127 Blau Lipót jegyzetfüzet<br /> dátum nélkül<br /> <br /> gépírásos jegyzetlap<br /> dátum nélkül<br /> <br /> kézírásos jegyzetlapok<br /> dátum nélkül HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Blau Lipót
Látványraktár1 L1_C2_21 Eichbaum (Ernyei) József dr. hagyatéka 128 1934-1977 Eichbaum József HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Meghívó a Budapesti V. ker. Izr.Nőegylet 1934. évi február 17-én rendezett jótékony célú báljára<br /> <br /> A Pesti Izr. Hitközség elöljáróságának Jelentése az 1940-ik évben kifejtett működéséről és indokolás az 1940-ik évi zárszámadáshoz és mérleghez 1941.<br /> <br /> Hitközségi Párt hivatalos szavazólapja 1941. május 11.<br /> <br /> Szavazólap a VI. kerülezi képviseletbe küldendő 471 képviselőre 1942. szeptember 8.<br /> <br /> 101/359 kmsz. névsora, dátum nélküli 8 db számozott oldal<br /> <br /> Budapesti Izraelita Hitközség értesítés képviselőtestület dísztagjának megválasztásáró, ügyszám: 512/1958, kelt 1958. február 17.<br /> <br /> Budapesti Izraelita Hitközség értesítés Chevra Kadisa osztály elöljárójának megválasztásáró, ügyszám: l512/1958, kelt 1958. február 17.<br /> <br /> Sándor Pálné magánlevele, 1965. szeptember 24.<br /> <br /> Budapesti Izraelita Hitközség elnökhelyettesének köszönő levele, 1977. november 15.<br />

Eichbaum József
Látványraktár1 L1_C2_13 Gyárfás, Fischer, Grossmann családi iratok 129 1860 - 1945 1 pallium

Születési anyakönyvi kivonat Német nyelvű Pest 1860 Halálozási anyakönyvi kivonat Kastner család Budapest 1875 Születési anyakönyvi kivonat Reich Katalin Budapest 1891 Születési anyakönyvi kivonat Kastner Gyula Adolf Budapest 1892 Halotti anyakönyvi kivonat Fischer Mórné Budapest 1894 Egyetemi étesítő Groszmann Vilmos Berlin 1895 Opsit levél Groszmann Vilmos Bécs 1899 Névváltozttási engedély Groszmann Vilmos / Gyárfás Vilmos Budapest 1900 Halotti anyakönyvi kivonat Fischer Mór Budapest 1909 Elemi népiskolai bizonyítvány Gyárfás Zsuzsa Budapest 1927 Elemi népiskolai bizonyítvány Gyárfás Zsuzsa Budapest 1928 Születési anyakönyvi kivonat Kastner Zoltán Budapest 1929 Házassági anyakönyvi kivonat Gosszman Adolf Nagysurány 1938 Állampolgársági bizonyítvány Kastner Gyula Adolf Budapest 1938 Képviselő választási igazolvány Gyula Budapest 1939 Házassági anyakönyvi kivonat Fischer Mór Budapest 1939 Lakás kijelentő végzés Fischer Mór Budapest 1940 Lakás kijelentő végzés Fischer Mórné Budapest 1940 Választójogosultság igazolás Gyárfás Vilmosné Budapest 1940 Adóigazolás 1868-1878 Fischer Mór 1940 Adóigazolás 1899-1908 Fischer Mór Budapest 1940 Választójogosultság elutasítás Gyárfás Vlmos és Vilmosné Budapest 1940 Bizonyítvány Fischer Mór Buapest 1940 Cionista ujság Tíz éves a Tel Aviv-i kikötő Budapest 1946 Anyakönyvi kivonat Adolf Gula Budapest 1950 Anyakönyvi kivonat Reich Katalin Budapest 1954 Születési anyakönyvi kivonat Reich Katalin Budapest 1954 Családfa jáhrceit Kastner Lajosné Budapest 1966 Ketuba/házasságlevél héber nyelvű ? ? Kasztner vonat története Dr. Kasztner Rezső Budapest 1942-1945 Svéd Vöröskereszt levele Gyárfás Vilmosné Budapest kb. 1944

Látványraktár1 L1_C2_21 Láczer István Samu 130 1889 - 1983 1889 - 1983 Láczer István Samu HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

munkaszerződés Láczer Samu nevére, 1889.08.05-től a czeglédi izr. hitközség elöljárói aláírásával (eredeti kézírásos ill. gépírásos másolat)<br /> 1889.08.06.<br /> <br /> a Czeglédi Izr. Betegsegélyező Egyesület meghívója Műsoros Purim-Estélyre<br /> 1914.03.12.<br /> <br /> tanusítvány munkavégzésről (1876. ápr.1-től) Latzer Latzko részére<br /> németül, illetve hiteles magyar fordításban<br /> 1939.11.02.-i pecséttel<br /> <br /> német nyelvű bizonyítvány Michael Blank részére Saarbrückenből<br /> 1980.05.28.<br /> <br /> Michael Blank német nyelvű levele Scheiber prof.-nak héber nyelvű melléklettel és csatolt bizonyítvánnyal<br /> 1983.01.02.<br />

Láczer István Samu
Látványraktár1 L1_C2_11 Kőrösy József hagyatéka 131 1882 - 1903 Kőrösy József Kőröy Jószef levelezése. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Szántói Kőrösy József, 1869-ig Hajduska József (Pest, 1844. április 20. – Budapest, 1906. június 23.) statisztikus, higiénikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A 19. század második felének egyik legnagyobb hatású magyar statisztikusa volt, elméleti és módszertani újításai, az általa bevezetett indexszámítási eljárások nemzetközi hírnevet biztosítottak számára. Gyakorlati statisztikusként Budapest demográfiájával, gazdasági és szociális viszonyaival foglalkozott, emellett sokat tett a főváros közegészségügyi helyzetének fejlesztéséért. 1870-től haláláig a később a Központi Statisztikai Hivatal tagintézményévé vált Fővárosi Statisztikai Hivatal első igazgatója volt.<br /> <br /> Születési nevét 1869-ben Kőrösi Józsefre, majd 1875-ben Kőrösy Józsefre változtatta, de élete során e két névváltozatot vegyesen használta. A szántói nemesi előnevet – a nemesi cím 1896-os elnyerését követően – 1897-ben vette fel. Kőrösy Kornél (1879–1948) orvos, fiziológus, genetikus apja, Kőrösy Ferenc (1906–1997) vegyészmérnök nagyapja.

Kőrösy József levelezése <br /> X internationaler Medicinischer Congress zu Berlin 1890<br /> British economic association. 1890 dec 30.<br /> Dr. E. Engel Dresden 1891.aug. 3.<br /> Lörinczy Győrgy Nyitra 1891 Meghivó.<br /> Dr. Felix Katzau Wien.<br /> Magyarország Közgazdaságilap Szerkesztöség 1894<br /> Int. Cong. of Hygiene and Demography 1891. London. 1903. Paris. és 1902.<br /> Szalay Péter Posta Elnökigazgató levele.<br /> G. P. Chironi F. Carta Torino. Lev. lap 1904.<br /> Ministere des Affaires Etrangeres Paris 1904 sept. 15.<br /> Lev. lap München 1903.<br /> Lev. lap Paris<br /> Empire du Japon Cabinet Imperial Tokio 1904.<br /> Odras Publicas Municipales Barcelona 1892.<br /> Ufficio Delle Ipoteche Lucera Italya 1903.<br /> Breitkopf u Hartel 1899. Leipzig.<br /> Prof. von Norden Frankfurt 1899.<br /> Dr. H. Lindemann Stuttgart 1901.<br /> Academie Royale de Médecine Bruxelles 1901.<br /> Magyar Tud. Akadémia 1901.szept. 14.<br /> Affaires Municipales Paris 1897.oct.5.<br /> International Statistical Institute London<br /> Seminar der Universitat Leipzig 1898.<br /> Dr. Ludwig Stein Bern 1897.<br /> Dr.Senckenbergisches Pat. Anat. Institut. Frankfurt 1898.<br /> Rivista Italiana di Sociologia Roma 1897.<br /> Public Health, Brighton 1897.<br /> Adalékok Gelléri Mor jellemrajzához 1882.<br /> Ministere de L Interieur Kairo 1898.<br /> Habitation á Bon Marche Paris 1900.<br /> Ufficio delle Ipoteche Foggia<br /> Franz Carl Lukas Wien<br /> Dr Müller Kálmán egyetemi Tanár.<br /> IX Congres International D Hygeniene et de Demographie Madrid 1898.<br /> Max Nordau,Janko János,Korányí Frígyes,Falk Miksa,Vargha Gyula, levelei.<br /> Meghívó a Bp. Kir.Orvosegyetem űlésére.1897.<br /> Széchenyí Orsz. Könytár levele.<br /> A Magyar Nemzeti Muzeum Igazgatójának levele.<br /> Dr E Meinert Dresda levele.<br /> Bp.Magy.Kir.Tud.Egyetem Kőnyvtára.Levél.<br /> A Pozsonyi Toldy Körtöl levél.<br /> Lőrinc Győrgy F.M.K.E. Titkára n levele Nyitra.1896.május.2 -6-és19-én<br /> W.H.Lindley Frankfurt.1901. levél.<br /> Royal Statistical Society London.1902.levél.<br /> A Zemplén Hetilap levele1899.<br /> Orsz.Közegészségi egyesület. Meghívó<br /> Friedrich Vieweg und Sohn. Braunscheig.levél.1896.apr.1-és14.<br /> Millenniumi Kőzeg.és Orvosűgyí Kongresszus levele.2db.<br /> Magyarországi Symbolikus Nagypáholy. levele.<br /> Sándor József. E.M.K.E.T. Alelnök Főtitkár levele 1896. Kolozsvár.<br /> Ezredéves Orsz. Kiállitás.1896.<br /> <br /> <br />

Kőrösy József
Látványraktár1 L1_C2_11 BÍró Piroska 132 1918 Gyulafehérvár.<br /> Anyja neve BRAUN FRIDA<br /> Magán levelezés.<br /> Napló jegyzetek.<br /> Biztositási igazolvány 1957.<br /> Magán levelezés. ii.<br /> Írásai és versei.<br /> Birósági iratok.<br /> Levelek Dr SZÍTNYAÍ BÉLA SZILÁRD-tol.<br /> Látványraktár1 L1_C2_11 Guttmann Mihály 133 Guttmann Mihály Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár Guttmann Mihály Látványraktár1 L1_C2_11 Mauthner Józsefné 134 Látványraktár1 L1_C2_11 Groszmann Zsigmond 135 Groszmann Zsigmond Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár Groszmann Zsigmond Látványraktár1 L1_C2_14 Látványraktár1 L1_C2_41 Lipschitz Leopold levelezése 136 Lipschitz Leopold levelezés HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

abaújszántói rabbi

Lipschitz Leopold

helyben fennmaradt iratok

Látványraktár1 L1_C2_13 Vadász Endre és Hédi hagyatéka 137 L1_C2_12, L1_W1_07 Gál Irén hagyatéka 138 1878 Gál (Braun) Irén 1 Hollinger box

1 db grafika Örökbefogadási határozat (Gál Péter Imre) Levelek Igazolás Nemzeti Színház-i tagságáról Igazolás nyugdíjba vonulása alkalmából a Nemzeti Színháztól Szakaszervezeti igazolás a Szocialista Hazáért Érdemrend kitüntetésről Kérelem 1968-ból egy 3 hetes Szovjetúnió-beli útra 1966-beli nyugdíjemelésről szóló értesítés Betegség miatti nyugdíjba vonulási kérelem kiemelt nyugdíj mellett Levelezések a Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottságával a munkásmozgalmi tevékenységének elismerése végett Az MSzMP levélbeli kérelmei különböző párttagok hivatkozására kérik Molnárné Gál Irén igazolását Dedikált fénykép Márkus Lászlótól, és egyéb fényképek MKP tagsági könyv Molnárné Gál Irén Szociáldemokrata Párt tagsági könyv Gál Irén MSzMP tagsági könyv Molnár Sándorné Gál Irén Munkakönyv Molnár Sándorné Szakszervezeti Igazolvány Magyar Természetbarát Szövetség tagkönyv Gál József útlevele Magyar Dolgozók Pártja tagkönyv Molnár Gál Péter adóigazolásai Művészeti Dolgozók Szakszervezete igazolvány Molnár Sándorné Családi fényképek Gál József könyvkötő ipari iskolai bizonyítványai Oklevél Gál Józsefné részére gépíróversenyről, 1935 Braun Irén és Braun Dénes polgári iskolai bizonyítványai Az Országos Gyors-és Gépíróverseny-bizottság és Gál Irén levelezései Ili és G. Irén levelezései Gál József születési anyakönyvi kivonata Gál Benjámin és Goldstein Antónia házassági anyakönyvi kivonata Állampolgársági bizonyítvány Gál Benjámin részére Illetőségi bizonyítvány Gál Benjámin részére Útlevél Braun Irén részére Gál Benő banki vonatkozású iratai A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának kitüntetései Molnár Sándornénak Hírlapok 1909 és 1910-ből a frank Kell-családról Meghívó a felszabadulás XX. évfordulójára 3 db külföldi magazin Útlevél-ügyek Párti, szakszervezeti kitüntetések

Gál (Braun) Irén
Haranghy Jenő hagyatéki tételei 139 L1_D1_12 Mandl Bernát hagyatéka 140 1852 - 1919 Mandl bernát Több pallium iratanyag. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

1-es iratcsomó 76.34 Magyar zsidó történet 76.35 Bethlen-kor 76.38 Európai zsidók története 76.39–76.56 Fényképek (nyomtatott) 77.36 Zsidó történet 77.37 Zsidók története 77.53 Magyar zsidók X-XVII. század 77.54 A magyar zsidók történetéhez 77.55 Pesti zsidók története 77.56 Pesti zsidók 1820– 77.57 Orczy-ház 77.58 Budai és óbudai zsidók 77.59 Viszály a pest zsidó hitközségben 1815–1860 77.60 Pesti régi zsidótemetők 77.61 Zsidó kórház 77.63 Pozsonyi orvosok 77.64 Magyar zsidók a páduai egyetemen 77.65 Gettó 77.66 Conscriptio Judeorum 77.67 Külföldi tanügyek 81.208 Kéziratok 82.213 Levél M.B.-nek 82.221 Tudományos jegyzetek 85.58 Kéziratok magyar, német és latin nyelven Újságcikkek 2-es iratcsomó 76.131 Óvoda 76.132 A budai Mózes XVI. század, Ábrahám zsidó, XVI. század 76.57 Szenice község 82.159 • Oklevél másolatok • A magyarországi zsidókról szóló legrégebbi dokumentum, 1243 másolata 81.217 jegyzetek 88.175 • Szenice községre vonatkozó adatok; • Mandl Bernát levele, melyben fiának kér tandíjmentességet -1909; • Mandl Sári levele az Oktatásügyi Népbizottságnak, melyben kéri az elemi oktatásügy terén alkalmazni -1919. (minden családi irat hátlapján jegyzetek)

Mandl bernát
Látványraktár1 L1_C2_24 Zipser Mayer levelezése 141 Zipser Mayer kéziratos levelek, feljegyzések HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Zipser Mayer
Látványraktár1 L1_C2_13 Harsányi László dokumentumgyűjteménye 142 Az OSZK kisnyomtatvány-tárából kigyűjtött zsidó vonatkozású dokumentumok másolatai

ajándék 2015

Látványraktár1 L1_C2_13 Végvári József hagyatéka 143 Végvári József Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár Végvári József Látványraktár1 L1_C2_63 Mezei Sándor szobrászművész albuma 144 1959 Mezei Sándor 1 db album, meghívók, művek fényképei, stb. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Mezei Sándor
Schlesinger Samu hagyatéka 145 Fischer Gyula 146 Fischer Gyula Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár Fischer Gyula Kriszháber Béla iratai 147 Venetianer Lajos 148 Venetianer Lajos Venetianer Lajos Borsodi József iratai 149 Borsodi József Borsodi József Látványraktár1 L1_C2_22 Bernstein Béla iratai 150 1914 Bernstein Béla 1 pallium iratanyag. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Die Toleranztakte der Juden in Ungarn c. tanulmányának kivonata. Vas megyei zsidó községek története. Szombathely és más községek adatai.

Bernstein Béla
Kaufmann Pál hagyatéka 151 Herczog Amália iratai 152 Wertheimer Adolf iratai 153 Wertheimer Adolf HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Bankigazgató, műgyűjtő. 1895-ben a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank tőzsdeosztályának vezetője, majd a bank egyik ügyvezető igazgatójaja. Elnöke volt az Izraelita Magyar Irodalmi Társulatnak, a Magyar Zsidó Múzeumnak. Közgazdasági vonatkozású cikkei, tanulmányai szaklapokban és hírlapokban jelentek meg.

Wertheimer Adolf
Lengyel György naplója 154 1929-1936 Aczél József versei 155 Endrei S Henrik iratai 156 Endrei S. Henrik HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

E. Simon Henrik, a Pesti Chevra Kadisa igazgató főtitkára, szül. Adán (Bács-Bodrog vm.) 1879 aug. 25. A budapesti egyetemen szerezte meg ügyvédi oklevelét. Egész fiatalon került az Orsz. Izr. Irodába, ahol fogalmazó, majd irodavezető lett. 1906-ban meghívást Kapott a Pesti Chevra Kadisához. Előbb ügyész volt, 1922. főtitkárrá nevezték ki. 1927 óta pedig az intézet igazgató-főtitkára. Nagy érdemei vannak a Chevra fejlesztése körül. A felekezeti életben vezető szerepet játszik. Számos felekezeti és társadalmi vonatkozású cikke jelent meg a különböző felekezeti lapokban. Könyve: A Pesti Chevra Kadisa története az 1916-26 években.

Endrei S. Henrik
Pillitz Dávid hagyatéka 157 1832-1915 Péner Jenő iratai 158 Péner Jenő iratai 158 Róth Bella iratai 164 L1_C2_61 Déry Endre hagyatéka 159 1944 Déry Endre nyomtatványok, visszaemlékezések, személyes anyagok, zömmel másolatban, DEGOB visszaemlékezések interjú-vázlata (kérdőív) HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Déry Endre

Volenszky Paula 2015

L1_C2_61 Domokos István hagyatéka 160 1943 - 1944 Domokos István visszaemlékezések, feljegyzések, Sonderkommandó, bori munkaszolgálat, Auschwitz kapcsán, testvére halála kapcsán írt levél (másolatok) HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Domokos István
Látványraktár1 L1_C2_64 Leszlauer család iratai 161 1800 - 1956 Leszlauer család Goldziher Ignác vegyes családi hagyaték HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Leszlauer család, 19. század, majd magyarosítottak Leszlényire.

Boríték, benne másolat, 1917, Szemere község előtti egyeszség, Szemere, 1843 Átirat, Trencsén város átirata a zsidóemancipáció ellen, Trencsén, 1844 Napló, Német nyelvű napló, 1847 1848-as katonai vonatkozású iratok Levél, Schmidt Józseftől, Baja, 1852 Levél, PIH, feladó Goldziher Ignác, Budapest, 1877 Telekkönvi kivtona, Héber nyelven, Óbuda, 1882 Hangverseny színlpap, Bleuer Andorine, Budapest, 1897 Levelek, Első leánykiházasítási egylet részére, Budapest, 1905 Levél, Kassai Kazinczy kör, Kassa, 1908 Boríték, Antiszemita röplapok, 1933 Levelek, MIOI-levelezés, Mezőtúr, 1956 Boríték, Levelezés a Mezőtúri Hitközséggel és a Járásbírósáágal, a hitközség földbirtokáról, Mezőtúr, 1937-1956 Dolgozat, Leszlauer Gyula gimnáziumi dolgozata , Győr, Dátum nélkül Feljegyzések, , Dátum nélkül Gépelt kézirat, Leírás zsinagógákról - töredékes, Trani, Dátum nélkül Kézirat, , Dátum nélkül Kézirat, Részletek az 1843-44-es országgyűlési naplóból, Dátum nélkül Levél, Kaufmann Dávidnak, Bécs, Dátum nélkül Napló 1866-1867, és költemények, politikai írások: http://collections.milev.hu/items/show/35754

Leszlauer család Goldziher Ignác

adomány, 1939

Berger család levelei 162 1931-1937 Berger György János Palesztinából küldött levelek Hungarian

Magyrországról alijázott, majd az 1936-37-es vérengzések alatt megölték.

levelek, levelezőlapok, képeslapok, néhány családi fénykép

Berger György János

ajándék 2015.

rendezés után kutatható

Látványraktár1 L1_D1_13 Reich Ignác 163 19. század Reich Ignác Das Bocherl - kézirat HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

teacher and historian. Born in Zsámbek, Hungary, Reich worked from 1851 as a teacher at the Jewish Community School of Budapest, where he proposed that religious subjects be taught in Hungarian. He wrote newspaper articles in favor of the emancipation of Hungarian Jewry and their assimilation as Hungarians. During the 1848 Revolution, Reich voiced his sentiments in patriotic poems. He was a frequent contributor to the Hungarian Jewish press, and translated Genesis and the Haggadah into Hungarian for use in schools (1879, 1878). His main works included a collection of biographies of Hungarian Jews under the title Beth El: Ehrentempel verdienter ungarischer Israeliten (5 vols., 1856–65, 18782), an important source book for Hungarian Jewish history; and Bet Lehem: Jahrbuch zur Befoerderung des Ackerbaues, des Handwerks und der Industrie unter den Israeliten Ungarns, a yearbook for the advancement of agriculture, trade, and industry among Hungarian Jews (2 vols., 1872–73).

Reich Ignác

2529

Látványraktár1 L1_C1_64 Goldziher Ignác hagyatéka 165 Goldziher Ignác HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Goldziher Ignác

Goldziher Károly ajándéka, 1933.

Sichat Jitzhak 1867 - digitalizált változata: Levéltár_depo

Látványraktár1 L1_C2_21 Szenes Hanna 167 1954 - 1975 Szenes Hanna Szenes Anikó vagy Szenes Hanna magyar költő, zsidó származású brit ejtőernyős, izraeli nemzeti hős. 1 palliumban könyvmásolatok, újságcikkek, fotók,exhumálási engedély. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Szenes Hanna
Látványraktár1 L1_C2_21 Steinhardt Jakab iratai 176 Steinhardt Jakab "Steinhardt Jakab, rabbi, szül. Makón 1818 dec. 17., megh. Aradon 1885 febr. 2. Tanítványa volt Ullmann Eleazár makói rabbinak, majd a Chaszam Szóférnek Pozsonyban, ahol nagy világi műveltségre is szert tett. Az 1843-iki országgyűlés alatt kőnyomatos lapot szerkesztett Hírnök címmel, melyben részletes tudósításokat hozott az országgyűlési tanácskozásokról. Chorin Áron (1. o.) halála után őt hívták meg az aradi főrabbiállásra. S. elfogadta a meghívást és 40 évig működött Aradon, mint a művelődés és a vallásosság előharcosa. 1868-ban az Izraeliták egyetemes kongresszusán a haladópárt egyik vezére volt. Részt vett az Országos Rabbiszeminárium létesítésében is s az intézet vezérlőbizottságának élete végéig tagja volt. Kiváló magyar és német hitszónoklataivalországos hírnevet szerzett. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Tréfás költemény egy ismeretlenhez. 10 oldalas, német nyelvű, nyomtatott.

Steinhardt Jakab
Látványraktár1 L1_C2_21 Surányi-Unger Tivadar 173 Surányi-Unger Tivadar Surányi-Unger Tivadar (Theodor, Budapest, 1898. február 4. – New York, 1973. november 1.) jogász, közgazdász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja (1935). Kutatási területe: Elméleti közgazdaságtan, konjunktúra-elmélet, gazdaságpolitika, gazdaságtörténet, gazdaságfilozófia. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Szemelvény Budapest szerepe Magyarország gazdasági életében 1925-1934 c. tanulmányából.

Surányi-Unger Tivadar
Látványraktár1 L1_C2_21 Salczer Salamon 171 1861 - 1871 Salczer Salamon Salczer Salamon iratai. 1 pallium. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Pápa, Pest, iratai, 1861-1871, születési igazolás, hitközségi tagfelvételi okmány, Pápai útlevél, igazolási jegy.

Salczer Salamon
Látványraktár1 L1_C2_21 Stössel Jakab 170 1864 - 1889 Stössel Jakab Stössel Jakab békésgyulai főkántor iratai. 1 pallium. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Működési bizonyítványai, 1864-1889 Nagykanizsa, Siófok, Siklós Gyula, Esseg (Eszék). Munkáltatói igazolás a B. Gyulai hitk.-től 1884

Stössel Jakab
Látványraktár1 L1_C2_21 Steiner család 178 1881 - 1940 steiner család Steiner család - Steiner Márton, Sámuel, Schwartz Ignác, Sándor családi iratai 1 palliumban. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
steiner család
Látványraktár1 L1_C2_21 Szenes Adolf 179 1894 - 1902 Szenes Adolf Polg. Iskolai tanár működési biznonyítványai – Nagyvárad, Resicabánya, Nagybecskerek – 1894-1897 és hivatalos szolgálati bizonyítványa, Nagybecskerek 1902 HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Szenes Adolf
Látványraktár1 L1_C2_21 Szilágyi Imre 180 1917 - 1939 Szilágyi Imre Szilágyi Imre és csal. iratai, első világháborús iratok + kitüntetés iratai. 1 pallium HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Szilágyi Imre
Látványraktár1 L1_C2_21 Sajó Edit hagyatéka 181 1933 - 1942 Sajó Edit 1 pallium Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár

Kiállításainak meghívói, újságcikkek, édesanyjának levele 1 palliumban. Költeményei: saját készítésű füzetke

Sajó Edit

költeményei: http://collections.milev.hu/items/show/34431

Látványraktár1 L1_C2_21 Szakács József 182 1890 - 1898 Szakács József 1848-as honvéd iratai: emlékbeszéde Klapka György sírjánál, 1898, magánlevelek, 1890-91 1 palliumban. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Szakács József
Látványraktár1 L1_C2_21 Szabolcsi Lajos 183 1929 Szabolcsi Lajos Szabolcsi Lajos (Bp., 1889. okt. 17. – Bp., 1943. nov. 11.): író, újságíró. Bölcsészeti tanulmányait a bp.-i egy.-en végezte. 1907- től az Egyenlőség munkatársa, 1911-től h. szerk.-je, 1915-től haláláig felelős szerk.-je. Publicisztikai tevékenységének a középpontjában a felekezeti üldözés elleni küzdelem állott. Fiatal korában a Hétben versei, irodalmi és színikritikái jelentek meg. – F. m. A csillag fia (r., Bp., 1918); Az áruló (dráma, Bp., 1923); Délibáb (elb., Bp., 1927); Szól a kakas már (versek, Bp., 1929); Egy az Isten (3 egyfelvonásos, Bp., 1943). HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Verseinek kottája és plakátja 1 palliumban.

Szabolcsi Lajos
Látványraktár1 L1_C2_21 Janzó Hermin 185 1919 - 1924 Janzó Hermin 1 pallium iratanyag HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Munkakönyv Janzó Hermin nevére kiállítva, 1919 Janzó Hermin keresztlevele, 1924

Janzó Hermin
Látványraktár1 L1_C2_21 Koth Andor 187 1941 - 1942 Koth Andor 1 jegyzeftüzet

jegyzetfüzet 1942

Koth Andor
Látványraktár1 L1_C2_21 Polnauer Árpád és felesége hagyatéka 188 1902 - 1974 Pollnauer Árpád, Pollnauer Árpádné, Náthán Róza 2 pallium HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Pollnauer Árpád: A Nácizmus Magyarországi Üldözötteinek Országos Érdekvédelmi Szervezete Ügyszám: 4-29.657 az NSZK-beli Bundesrückerstattungsgesetz (BRüG) alapján bejelentett kártalanítás megállapítása 1972 A Nácizmus Magyarországi Üldözötteinek Országos Érdekvédelmi Szervezete Ügyszám: 4-29.657, az NSZK-beli Bundesrückerstattungsgesetz (BRüG) alapján bejelentett kártalanítás megállapítása 1972 Német nyelvű levél, aláírás és dátum nélkül, a kártalanítás alapjául szolgáló vagyontárgyak felsorolása ügyszám: 29.657/59 1974 Magyar nyelvű, aláírás nélküli, ismeretlen eredetű, gépelt lapok, személy neveket és címeket tartalmazó dátum nélkül Pollnauer Árpádné, Náthán Róza Általános Értékforgalmi Bank Részvénytársaság Tájékoztató levél a nyelvű kérdőív kitöltésére a Nácizmus Magyarországi Üldözötteinek Országos Érdekvédelmi Szervezeténél bejelentett kárigény tekintetében 1966 Magyar nyelvű, aláírás nélküli, ismeretlen eredetű, gépelt lapok, személy neveket és címeket tartalmazó Magyar nyelvű, aláírás nélküli, ismeretlen eredetű, gépelt lapok, személy neveket és címeket tartalmazó 1972 A Nácizmus Magyarországi Üldözötteinek Országos Érdekvédelmi Szervezete Ügyszám: 4-29.656, az NSZK-beli Bundesrückerstattungsgesetz (BRüG) alapján bejelentett kártalanítás megállapítása 1973 A Nácizmus Magyarországi Üldözötteinek Országos Érdekvédelmi Szervezete Ügyszám: 4-29.656, az NSZK-beli Bundesrückerstattungsgesetz (BRüG) alapján bejelentett kártalanítás megállapítása 1974 Német nyelvű levél, aláírás nélkül, a kártalanítás alapjául szolgáló vagyontárgyak felsorolása ügyszám: 29.656/59 dátum nélkül

Pollnauer Árpád, Pollnauer Árpádné, Náthán Róza
Látványraktár1 L1_C2_21 Szemere László 189 1938 - 1941 Szemere László 1 pallium

Columbia Egyetem Orvosi Karának tájékoztatója az 1938-39 tanév rendjéről 1938 Angol nyelvű irat az amerikai Bevándorlási Hivataltól (James L. Houghteling aláírásával) 1938 Amerikai főkonzulátus olasz nyelvű dokumentuma (a konzul aláírásával) 1938 Üres boríték az Amerikai főkonzulátustól 1938 Amerikai főkonzulátus olasz nyelvű levele 1938 Amerikai főkonzulátus magyar nyelvű levele 1938 Amerikai főkonzulátus angol nyelvű levele 1938 Amerikai főkonzulátus angol nyelvű levele 1938 Columbia Egyetem Orvosi Kar dékánjának értesítése 1939 Cornell Egyetem Orvosi Kar dékáni hivatalának levele 1939 Üres boríték felbélyegezve, megcímezve Dr. Szemere László orvos úrnak 1939 The Long Island College of Medcine angol nyelvű levele 1939 Amerikai főkonzulátus vízumkérelmet elutasító levele 1941 Amerikai főkonzulátus magyar nyelvű tájékoztató levele bevándorlási vízumot kérőknek 1941 Kézzel írt levél Dr. Szemere László úrnak Szikszóról (aláírás Anikó) 1941 Kézzel írt levél több oldalon, vegyesen angol és magyar nyelven dátum nélkül

Szemere László
Schweitzer József hagyatéka 200 1922 - 2015 Schweitzer József Hollinger boxok HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Széchenyi-díjas tudós, vallástörténész, egyetemi tanár, országos főrabbi. https://hu.wikipedia.org/wiki/Schweitzer_J%C3%B3zsef_(rabbi)

Lásd a hagyatékon belül kialakított csoportokban: XIX-200-1. Kézzel írott jegyzetek, előadásvázlatok, vázlatok prédikácók vázlatai XIX-200-2. Héber nyelvű levelezés XIX-200-3. Kollégákkal, tanítványokkal kapcsolatos iratok XIX-200-4. Országos Rabbiképző Intézettel kapcsolatos iratok XIX-200-5. Személyes kapcsolatok, hívek, kitüntetések XIX-200-6. Rabbiság, Országos Főrabbi Hivatala, Hitélet, Kapcsolatok vidéki hitközségekkel, valamint más zsidó szervezetekkel XIX-200-7. Beszédek, lektori jelentések, Kiadványok, cikkek, tudományos tevékenység XIX-200-8. Hazai vallásközi, tudományos, társadalmi és kulturális kapcsolatok XIX-200-9. Nemzetközi vallásközi, tudományos, társadalmi, kulturális kapcsolatok XIX-200-10. Tárgyi hagyatékok, diplomák, kitüntetések XIX-200-11. Hanganyag: magnószalagon; diafilmek XIX-200-12. Nemzetközi kapcsolatok Izraellel XIX-200-13. Georgio Mantello (Mandel György) embermentési dokumentumai

Schweitzer József

Átvétel az Országos Rabbiképző Intézettől és az Országos Főrabbi Hivataltól, 2015

Látványraktár2 L2_J1_11 Látványraktár2 L2_J1_13 Látványraktár2 L2_J1_21 Látványraktár2 L2_J1_12 Látványraktár2 L2_J1_22 Kézzel írott jegyzetek, előadásvázlatok, vázlatok prédikácók vázlatai, „firkák”, stb. 1 1922 5 Hollinger box:

• L2_J1_11 Iratcsomó 1 1. Darvas Zoltán temetésén elmondott beszéd kézírásos vázlata 1991. dec. 30. Rosenberg Árpádné temetésén elmondott beszéd vázlata 1997. szept. 11. 2. Kézzel írott katalógus cédulák 3. Egy keresztény zsidó- párbeszéd elé 1-7 p. 4. Mazsihisz tanácskozáson készített feljegyzések, a hátoldalon gyermekrajzok 5-10. Feljegyzések 11. A Goldmark kórus fellépésére 1986-ban Assisiben készített jegyzetek 12. Héber nyelvű levelek kézirata, izraeli konferenciákon készített feljegyzések 13. Tanulmány a zsidó emancipációról - kézzel írott szöveg 6+7 p. 14. Az ORI 120 éve – Meghívón jegyzetek 15. Jegyzetek a honfoglalás 1100 évfordulójáról 16-22. Feljegyzések, előadás töredékek Iratcsomó 2: 1-5. Spirálfüzet kéziratokkal Iratcsomó 3: 1-5. Spirálfüzet kéziratokkal Iratcsomó 4: 1-4. Spirálfüzet kéziratokkal Iratcsomó 5: 1-5. Spirálfüzet kéziratokkal Iratcsomó 6: 1-5. Spirálfüzet kéziratokkal   XIX-200_1_2 :Kézzel írott előadások, jegyzetek, firkák • L2_J2_12 Iratcsomó 1: 1-5. Spirálfüzet kéziratokkal Iratcsomó 2: 1-6. Spirálfüzet kéziratokkal Iratcsomó 3: 1-5. Spirálfüzet kéziratokkal Iratcsomó 4: 1. Kézírásos jegyzetek a Mazsihisznek készített beszámolóihoz 2. 2-6. Kéziratok jegyzettömbökben Iratcsomó 5: 1. A Pécsi Hitközség 1965-ben – kéziratos beszámoló 2. Gondolatok a holocaust 60-ik évfordulóján 3. Katalóguscédulák 4. Héber kéziratok 5. Jegyzetek 6. Timár Richárd és Timár Csilla esküvője a Rabbiképzőben 1988. június 5-én 7. Fogalmazvány a 30 ezer forintos kárpótlás visszautasításáról Áder János köztársasági elnöknek 8. 1988 Ros Hasana, Jom Kippur, 200 Ros Hasana, Jom Kippur és 1996 Kol Nidre, Sukkot beszédek vázlata 9. Kéziratok, firkák 10. 10-11. spirál jegyzettömb kézirattal 12. Emlékeztetők kollégák részére 13. Vázlat Ros Hasonora 14-16. Kéziratok firkák 17. Előadásvázlat 18. Héber kézirat Iratcsomó 6: 1-4. Spirálfüzet kézirattal   XIX-200_1_3: Kézzel írott előadások, jegyzetek, firkák • L2_J2_13 Iratcsomó 1: 1-5. Spirálfüzet kézirattal Iratcsomó 2: 1-6. Spirálfüzet kézirattal Iratcsomó 3: 1-5. Spirálfüzetek kézirattal Iratcsomó 4: 1. A Los Angelesben 1994-ben Berend T. Iván kérésére elmondott beszéd vázlata 2. Vázlatok, firkák 3. Katalóguscédulák 4. Homíliák 5. Esküvők bejegyzése, hitéleti kéziratok 6. Mazkír 7. 1981-ben elmondott beszéd vázlata 8-9. Homíliák 10 . Daniel Mayert rabbivá avató beszéd 11-12. Homíliák 13 Kertész István (1956-1995) temetésén elmondott beszéd 14 Firkák, jegyzetek 15-16 Homíliák 17-18 héber-magyar fogalom magyarázat1 19 Homíliák Iratcsomó 5: 1. Groszman Zsigmondról 2-8 Előadás vázlatok 9 Emlékeztetők, firkák 10 Előadás vázlatok 11 Purimról 12 Dávid királyról 13 Osvát Ernőről 14 Emlékeztetők, firkák 15-17 Előadásvázlatok 18 BZSH ügyekről 19 Feljegyzések 20 Héber kézirat 21-22 Előadás vázlat Iratcsomó 6: Kézirat Iratcsomó 7: Kézirat   XIX-200_1_4: Kézzel írott előadások, jegyzetek, firkák • L2_J2_21 Iratcsomó 1: 1-5. Spirálfüzetek kézirattal Iratcsomó 2: 1-5. Spirálfüzetek kézirattal Iratcsomó 3: 1-5. Spirálfüzetek kézirattal Iratcsomó 4: 1-3 Spirálfüzetek kézirattal 4-5 Jegyzettömb Iratcsomó 5: 1. Koncepció a rektori konferenciára – jegyzetek 2-3. Emlékeztetők, firkák. 4-6 Homíliák 7 Az Országos Rabbiképző Intézet történetéről 8 Simor/Smon(?) Károly temetésére Bét Jamban 9 Héber kézirat 10 Homília 11 A héber jog történetéről 12-13 Emlékeztetők firkák 14 Levéltervezet 15 A Tízparancsolatról 16 Homília 17 Vázlat a budapesti gettó felszabadulására 18 Héber kézirat 19 Tanulmány vázlat 20 Lengyel Galíciáról Iratcsomó 6: 1. A keresztény-zsidó együttélésről Magyarországon 2. Emlékeztetők, firkák 3. ORI teendők 4. Héber nyelvű vázlat 5. Üdvözlő beszéd 6-7. Vázlatok, emlékeztetők 8-9 Héber kézirat 10 Hitéleti cikk korrektúra 11 A Tízparancsolatról 12-14. Héber kézirat 15 Salamonról 16 Soa emlékbeszéd 17 Scheiber Sándor zcl halálának 5-ik évfordulójára 18 Emlékeztetők, firkák. 19. Héber kézirat 20 Soa emlékbeszéd 21 Homília vázlatok 22 Feljegyzések, előadás vázlatok   XIX-200_1_5: Kézzel írott előadások, jegyzetek, firkák • L2_J2_22 Iratcsomó 1: Koestler, Arthur: A tizenharmadik törzs – gépelt kézirat 250 p. Iratcsomó 2: Sirat, Colette: A zsidó filozófia története a középkorban. Gépelt kézirat Bp. 1990, MTA Judaisztikai kutatócsoport – ORI. 253 p. + Függelék+ Komoróczy Géza levele Iratcsomó 3: 1-18. Tanulmány, illetve homília kéziratok az 1950-es 60-as évekből, a pécsi időkből Iratcsomó 4: 1-25. Tanulmány, illetve homília kéziratok az 1950-es-60-as évekből, a pécsi időkből. Hitközségi ügyek Iratcsomó 5: 1-31. Tanulmány, illetve homília kéziratok az 1950-es 60-as évekből, a pécsi időkből, hitközségi ügyek Iratcsomó 6: 1. Korrektúrák 2. Előadásvázlat 3. A Pest-Budai árvízről 4. Feljegyzések, firkák 5. Özv Fábián Menyhértné, Nádler Klára (szül.: Munkács, 1887) századik születésnapján mondott beszéd 6. Firkák, feljegyzések 7. Jegyzettömb 8.Jegyzetfüzet 9-10. Feljegyzések, firkák 11-12. Spirálfüzetek kézírással

Látványraktár2 L2_J1_23 Héber nyelvű hagyaték 2 1922 1 Hollinger box

XIX-200_2: Héber nyelvű hagyaték • L2_J1_23 Iratcsomó 1: Eichler, Hava: Zionism and Youth in Hungary between two World War. Héber 1982. 293 p. Iratcsomó 2 Iratcsomó 3 Iratcsomó 4 Iratcsomó 5 Iratcsomó 6

Látványraktár2 L2_J1_31 Látványraktár1 L2_J1_32 Kollégák, tanítványok 3 1922 - 2015 2 Hollinger box

• L2_J1_31 Iratcsomó 1: Emlékezések Scheiber Sándorra 1. Scheiber-liget létesítése Jeruzsálemben 2003-ban 2. Schweitzer József: Scheiber Sándor a szószéken 3. Üdvözlő beszédek Scheiber Sándor születésnapjára 4. A Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium névadójáról szóló beszéd 5. Magén István festőművész Scheiber Sándorról készített portréjának avatása a Rabbiképző Dísztermében 2002. december 6. Fehér László által Scheiber Sándor emlékére készített márvány emléktábla avatása a Rabbiképző templomában 1998 7. Scheiber Lipót adománya; küldeménye 1993-ban a Nagybaconi Nagy Vilmos emléktábla avatásról; + 500 dollár 1994-ben 8. Sírlátogatás és megemlékezés Scheiber Sándor halálának 10-ik évfordulóján 9. Schweitzer József emlékbeszéde Scheiber Sándor halálának a 10-ik évfordulóján magyarul és angolul 10. Meghívó az 1988-ban a Magyar Néprajzi Múzeumban tartott Scheiber Sándor emlékülésre 11. Scheiber Sándor halálának 20-ik évfordulója 12. Seven tributes in memory of Alexander Scheiber (1913-1985.) 13. Scheiber Sándor emlékezete – Elhangzott a Mazsihisz 2005, május 22-i közgyűlésén 14. Emlékbeszéd 1986. március 5-én Scheiber Sándor halálozási évfordulóján 15. Komoróczy Géza, Benda Kálmán, Schweitzer József és Scheiber Lívia levelezése a Scheiber Sándor Magyar zsidó folyóirat és hírlap bibliográfiájának kiadása kapcsán 16. Surányi Dezső: Humánbiológiai ismeretek a Bibliában- Scheiber Sándornak ajánlva 17. Kőbányai János. a Múlt és Jövő főszerkesztőjének levele a Scheiber Sándor könyve kapcsán 18. Bálint B. András beszélgetése Scheiber Sándorral a Vigíliában 1982/november 19. Sanders Iván levele és Scheiber Sándor beszéde az Országos Rabbiképző Intézet centenáriumán, 1977. december 5-én 20. Postumus Magyar örökség -díj Scheiber Sándornak 21. Scheiber Sándor kézírásos ajánlása Schweitzer Józsefnek Iratcsomó 2. Scheiber Sándor emlékdíj 1. A Scheiber Sándor Emlékdíj alapítása 2. 1997 3. 1998 4. 1999 5. 2000 6. 2001 7. 2002 8. 2003 9. 2004 10. 2005 11. 2010 12. 2011 13. 2012 • L2_J2__32 Iratcsomó 3: Kollégák: A-Cs 1. Babits Antal 2. Bacher Vilmos 3. Balázs Gábor 4. Bárdi Dezső 5. Benoschofsky Ilona 6. Berger József 7. Berger István 8. Bernáth Miklós 9. Bernstein Bála 10. Birnbaum Ervin 11. Bokor Dezső 12. Csengeri Imre Iratcsomó 4: Kollégák D-J 13. Deutsch Gábor 14. Deutsch László 15. Deutsch Róbert 16. Doff Imre 17. Eliezer Even 18. Frigyesi Judit 19. Fröhlich Róbert 20. Gábor György 21. Grünwald Fülöp 22. Guttmann Henry 23. Hajnal Piroska 24. Héber Imre 25. Heller Bernát 26. Jolesz Károly Iratcsomó 5: Kollégák K-L 27. Kálmán Endre 28. Kardos Péter 29. Karasszon Dezső 30. Katzburg, Nathaniel 31. Kármán György 32. Katona József; Katona Ferenc 33. Kaufmann Dávid konferencia 34. Kende Frigyes 35. Kepets András 36. Kertész Yitzak 37. Kiss Arnold emlékek 38. Komoly Judit 39. Komoróczy Géza 40. Kozma Gy. Uri 41. Kővári Tibor 42. Köves Slomó 43. Krausz Henrik (Pápa 1914. Los Angeles 2008) 44. Linhardt Ignác kántor 45. Losonci András 46. Lichtman Tamás Iratcsomó 6: Landeszman György 47 Iratcsomó 7: Kollégák M-R 48. Menáchem Meron 49. Markovits Zsolt 50. Moskovitz Cwi 51. Moskovots David 52. Munkácsi Ernő 53. Oláh János 54. Orbán Ferenc 55. Polnauer Dávid 56. Prepuk Anikó 57. Radnóti Zoltán 58. Radányi Zoltán 59. Rónai István 60. Róth Ernő Iratcsomó 8: Kollégák S-Zs 61. Schmelczer Imre 62. Rabbi Schneier 63. Schönberger András 64. Sík Ernő 65. Simon Tamás 66. Singer Ödön 67. Sós Endre/né/ 68. Spitzer Slomó 69. Teicmann Jakob 70. Tóth Emil 71. Turán Tamás 72. Vágvölgyi Lajos 73. Verő Tamás 74. Zoltai Gusztáv 75. Zsadányi Oszkár Iratcsomó 9: Raj Tamás 76 Iratcsomó 10: Smideg József/1 77 Iratcsomó 11: Smideg József/2 78

Scheiber Sándor kéziratok, levelezések 1
Látványraktár2 L2_J1_41 Látványraktár2 L2_J1_42 Látványraktár2 L2_J1_51 Látványraktár2 L2_J1_52 Tárgyi hagyatékok, diplomák, kitüntetések 10 1922 - 2015 1 Hollinger box, 3 box

Bronz menóra; 38 cm magas, 18 cm széles, a talpán: 1984. év Széder est emlékére Scheiber professzor úrnak szeretettel Sallai Katalin. Hatágú gyertyatartó, héber, angol felirattal (a holokauszt hatmillió áldozatának emlékére): Yad Vashem Jjerusalemn, és Chug Jocéj Hungaria Jerusalem 6. 8. 1987. Bronz plakett; 10 cm átmérőjű, Felirat: Grünwald Fülöp 70. születésnapjára 1957. CS.I monogrammal Bronz plakett; 6 cm átmérőjű, Felirattal, az elején: In memoriam direcgoratus CL. Dom.Joannis Bokay Reményi aláírás A hátoldalán: Octo lustrorum in nosocomio infabtum Budapestiensi „Stefánia” Dicto MDCCCLXXXIV, MCMXXIV Ovális iratnehezék, fa, fémplakettel; 6,5 * 8,5 cm. A plaketten Mogen Dovid, JCC valamnit angol, francia és héber nyelvű felirattal: World Confederation, Confederation Mondiale. Női szoborfej (Fortuna?) 10 cm magas Mázas cserép, fehér színű. A talpán felirattal: 1938. FA monogrammal. Buste, férfi fej, Scheiber Sándorról. 24 cm magas, anyaga bronz??? Könyv kötéstábla, 2 db; 10,c * 17 cm, az elején gyöngy berakás. B.E. monogram, stilizált kert?; hátoldala: gyöngy berakás, Mózes a kőtáblákkal. Német nyelvű, címlapján: Die fromme Bionstochter. 1843 évszám. A könyv belső része 18 számozott oldal, valószínűleg hiányzik a többi része. Héber nyelvű oklevél, henger alakú oklevéltartó dobozban 61* 43 cm, Morénu Rabi Natan Jehuda Ben Jaakov részére. 5737, (1977-es dátummal) Tav, sin, lamed, zajin; Héber betűkkel Scheiber Sándor (Alexander Seiber) aláírása, az Országos Rabbiképző Intézet Budapest, száraz pecsétjével ellátva Héber nyelvű oklevél, henger alakú oklevéltartó dobozban 61* 43 cm, Héberül Schwitzer professzor neve, 5707 (1947) dátummal Héber betűkkel Scheiber Sándor (Alexander Seiber) aláírása, az Országos Rabbiképző Intézet Budapest, száraz pecsétjével ellátva. Dr. Schweitzer József filozófia doktori diplomája, henger alakú oklevéltartó dobozban (Letétben a családnál) 61* 43 cm, Pázmány Péter Egyetem, 1946. június 22. dátummal, a Pázmány Péter Egyetem száraz pecsétjével. (Letétben a családnál) Rabbiképesítő oklevél dr. Schweitzer József részére Magyar nyelvű, az Országos Rabbiképző Intézet száraz pecssétjével, Dr. Róth Ernő,Dr. Kálmán Ödön?? és az intézet Igazgatójának olvashatatlan??? aláírásával. (Letétben a családnál) 1947. május 12-es dátummal. Héber nyelvű oklevél; 36*48 cm-es kinyitható tartóban. 5756 (1996) dátummal. Dr. Schweitzer József Széchenyi Díja, kinyitható oklevéltaróban. 24*40 cm. 1997. március 15. Göncz Árpád köztársasági elnök aláírásával, száraz pecsétjével. (Letétben a családnál) Meghívóval a kitüntetés átadására. A Magyar Nemzet 1997. március 19-i számának 7. oldala, Dr. Schweitzer Józsefet méltató cikkével. A Népszabadság 1997. március 17-i számának 14. oldala, a kitüntetettek névsorával. (nincs beenne a Széchenyi-díjasok névsora) A Magyar Hírlap 1997. március 17-i számának 17. oldala, a kitüntetettek névsorával. A jugoszláv Zsidó Közösség oklevele Dr. Schweitzer József részére 31* 25 cm Angol nyelvű, Belgrád, 1999. Aca Singer elnö aláírásával Dosszié, „Díszdoktori gratuláció” felirattal. 1995. november 12. 6 gratuláló levéllel. Scheiber Lipót útlevele; 1939. Budapest. A Magyar Örökség és Európa Egyesület levele Dr. Schweitzer József részére, melyben közlik, megkapta a Magyar Örökség kitüntető címet, Budapest, 1991.szeptember. 1. Márvány írószertartó 29 x 23 x 8 cm. Angol nyelvű emléktábla 13 x 18 cm fém és fa 1993. január, Atlanta Jewish Federation Nyomdai klisé 13 x 19 cm, cink, fa Zsidó Humor Összeállította: Fodor Fülöp Emléklap, keretben 37 x 25 cm A Magyar–Izraeli Baráti Társaság, Izrael megalakulásának ötvenid évfordulójára. 2002. április 22. Színes fénykép 40 x 30 cm Dr. Schweitzer József és egy fiú (Bár micvó alkalmából???) Könyv borítójának fém díszítő darabja 10 x 16 cm ezüst

Egyéb tárgyak és iratok 1 1943 - 1996 1 Box

1 Jichak Greischaber iratai (paksi rabbi); 2 Grafika hallgatókról; 3 Plakátok 2007-ből (Győr/Pozsony); 4 Scheiber Sándor hagyatékból képek; 5 Tablómásolat az ORI 1946-47 végzőseiről; 6 Fénykép, Hevesi Simon utolsó rabbiavatásáról, 1943 januárjában; 7 Fénykép a Rabbiképző tanárairól és diákjairól, dátum nélkül ~ az 1900-as évek eleje; 8 Schweitzer József kipája; 9 Schmideg József oklevele a Keresztény-Zsidó Társaságtól, 1996; 10 Siviti tábla fénymásolata; 11 Farkas (?) Férfifej - grafika;

Látványraktár2 L2_J1_33 Látványraktár2 L2_J1_43 Látványraktár2 L2_J2_11 Látványraktár2 L2_J2_12 Országos Rabbiképző Intézet és intézményei 4 1922 - 2015 4 Hollinger box

XIX-200_4_1: Országos Rabbiképző Intézet és intézményei Iratcsomó 1: Goldmark Kórus Iratcsomó 2: Rabbiképző temploma Iratcsomó 3: Rabbiképző temploma Iratcsomó 4: Yahalom Zsidó Szabadegyetem, Judaica Alapítvány, Magyar Judaisztikai Társaság Iratcsomó 5: Yahalom Zsidó Szabadegyetem, Judaica Alapítvány, Magyar Judaisztikai Társaság, Büchler és Magyar Hebraisztikai Társaság Iratcsomó 6: ORI Telefonkönyv – Scheiber Sándoré Iratcsomó 7: ORI levelezés 1981 /Scheiber Sándor/ első félév Iratcsomó 8: ORI levelezés 1981 /Scheiber Sándor/ második félév Iratcsomó 9: ORI levelezés 1982 /Scheiber Sándor/ első félév Iratcsomó 10: ORI levelezés 1982 /Scheiber Sándor/ második félév Iratcsomó 11. ORI levelezés 1983 /Scheiber Sándor/ Iratcsomó 12: ORI levelezés 1984 /Scheiber Sándor – Schweitzer József augusztustól/   XIX-200_4_2: Országos Rabbiképző Intézet és intézményei Iratcsomó 1: ORI levelezés 1985-1986 Iratcsomó 2: ORI levelezés 1986 Iratcsomó 3: ORI levelezés 1987 Iratcsomó 4: ORI levelezés 1988 Iratcsomó 5: ORI levelezés 1989 Iratcsomó 6: ORI levelezés 1990 Iratcsomó 7: ORI levelezés 1991. Iratcsomó 8: ORI levelek 1990-1991   XIX-200_4_3 Országos Rabbiképző Intézet és intézményei Iratcsomó 1: Iktatókönyvek Iratcsomó 2: Postai iktatókönyvek Iratcsomó 3. ORI iratok vegyesen - Pedagógium 1. Iratcsomó 4: ORI Iratok – Pedagógium 2. Iratcsomó 5: ORI iratok – Pedagógium 3. – Midreset Yerusalaim levelezés Iratcsomó 6: ORI iratok – Pedagógium 4. – Egyetem előkészítése   XIX-200_4_4: Országos Rabbiképző Intézet – holocaust megemlékezések, kárpótlási ügyek Iratcsomó 1: Alvó banki számlák, kárpótlások Iratcsomó 2: Holocaust megemlékezés projectek, 1. Iratcsomó 3: Vincze László: Min múlt az élet? Visszaemlékezés 864 oldal Iratcsomó: 4. BAZ, Heves, Nógrád telekkönyvi összeírás kárpótlásokhoz (?) Iratcsomó 5: Magyar túlélők adatai a Krakkói Állami Levéltárban Iratcsomó 6: Holocaust megemlékezések, embermentők 2. Iratcsomó 7: Kárpótlás 2 Iratcsomó 8: Holocaust megemlékezések, embermentők 3.

Látványraktár2 L2_J2_13 Látványraktár2 L2_J2_21 Látványraktár2 L2_J2_22 Személyes kapcsolatok, hívek, kitüntetések 5 1922 3 Hollinger box

XIX-200_5_1 Személyes kapcsolatok, hívek, kitüntetések • L2_J2_13 Iratcsomó 1: Fotók Iratcsomó 2: Fotók Iratcsomó 3: Személyes iratok, tárgyak Iratcsomó 4: Segélykérő levelek 1-79 ügy Iratcsomó 5: Provokáló levelek 1-33 ügy Iratcsomó 6: Schweitzer József jubileumi kötet kézirata Iratcsomó 7: Hivatali naptárak 1995, 1996, 1998   XIX-200_5_2: Személyes iratok, hívek, barátok levelei • L2_J2_21 Iratcsomó 1: Schweitzer József hivatali telefonkönyvei 5 db Iratcsomó 2: Hívek, barátok levelei Iratcsomó 3: Schweitzer József hivatali telefonkönyvei, naptárai 8db. Iratcsomó 4: Hívek, barátok levelei Iratcsomó 5: Hívek, barátok levelei   XIX-200_5_3: Személyes iratok, hívek, barátok levelei • L2_J2_22 Iratcsomó 1: Névjegykártyák Iratcsomó 2: Személyes üdvözletek 1: A-D Iratcsomó 3: Személyes üdvözletek 2: E-H Iratcsomó 4: Személyes üdvözletek 3: K-M Iratcsomó 5: Személyes üdvözletek 4: N-Sz Iratcsomó 6: Személyes üdvözletek 5: T-Z Iratcsomó 7: – 1. Schweitzer József és Schmideg József Aranyoklevelei; aláírás: Manherz Károly dékán,X.Y. rektor. Javaslattevő levél: Komoróczy Géza. – 2. Az ORI hallgatók által adományozott Aranydiploma 1996-ból – 3. United Jewish Appeal President’s Mission 1994 elismerő oklevele – 4. Javaslat az ELTE címzetes egyetemi tanári cím adományozására – 1990. Komoróczy Géza és Kállay István Iratcsomó 8: Kitüntetések Iratcsomó 9: Széchenyi-díjhoz gratuláló levelek: benne: Terták Elemér, Tamás István, Kőbányai János, Karády Viktor, Israel Sela, Koltay Gábor, Szabolcsi Miklós, Pók Attila, Pach Zsigmond Pál, Ráday Mihály, Rózsa György könyvtárigazgató, Gergely Ágnes. aláírások. Táviratban Pomogáts Béla.

Látványraktár2 L2_J2_23 Látványraktár2 L2_J2_31 Látványraktár2 L2_J2_32 Látványraktár2 L2_J2_33 Látványraktár2 L2_J3_11 Rabbiság, Országos Főrabbi Hivatala, Hitélet, Kapcsolatok vidéki hitközségekkel, valamint más zsidó szervezetekkel 6 1922 - 2015 5 Hollinger box

XIX-200_6_1: Rabbiság, Országos Főrabbi Hivatala, Hitélet, Kapcsolatok vidéki hitközségekkel, valamint más zsidó szervezetekkel • L2_J2_23 Iratcsomó 1: Rabbiság, hitélet Iratcsomó 2: Rabbiság, hitélet 2. Iratcsomó 3: Hitélet Jeles alkalmakra készült emlék imakönyvek Iratcsomó 4: Rabbiság, hitélet 3. Iratcsomó 5: Országos Főrabbi Hivatala Iratcsomó 6: Országos Főrabbi Hivatal 2. XIX-200_6_2: Rabbiság, Országos Főrabbi Hivatala, Hitélet, Kapcsolatok vidéki hitközségekkel, valamint más zsidó szervezetekkel • L2_J2_31 Iratcsomó 1: Kapcsolatok vidéki hitközségekkel Bonyhád Iratcsomó 2: Kapcsolatok vidéki hitközségekkel - Debrecen Iratcsomó 3: Kapcsolatok vidéki hitközségekkel - Szeged Iratcsomó 4: Kapcsolatok vidéki hitközségekkel - Veszprém Iratcsomó 5: Kapcsolatok vidéki hitközségekkel – Pécs/I. Iratcsomó 6: Kapcsolatok vidéki hitközségekkel – Pécs/II. Iratcsomó 7: Kapcsolatok vidéki hitközségekkel - Dombóvár   XIX-200_6_3: Rabbiság: Országos Főrabbi Hivatala, Hitélet, Kapcsolatok vidéki hitközségekkel, valamint más zsidó szervezetekkel • L2_J2_32 Iratcsomó 1: Kapcsolatok vidéki hitközségekkel: A-H 1. Abony 2. Ajka 3. Apostag 4. Aszód 5. Baja 6. Balatonalmádi 7. Balatonboglár 8. Berettyóújfalu 9. Bicske 10. Budakeszi 11. Dány 12. Dorog 13. Eger 14. Esztergom 15. Göd 16. Gödöllő 17. Gyöngyös 18. Győr 19. Gyula Iratcsomó 2: Kapcsolatok vidéki hitközségekkel: K-P 1. Kalocsa 2. Kaposvá 3. Karcag 4. Kecskemét 5. Keszthely 6. Kiskunhalas 7. Kiskunmajsa 8. Kisvárda 9. Komárom 10. Körmend- Erlich rabbi 11. Kőszeg 12. Kunmadaras 13. Kunszentmárton 14. Miskolc 15. Mohács 16. Nagykanizsa. 17. Nagykőrös 18. Nagyvázsony 19. Nyíregyháza 20. Orosháza 4 lap 21. Paks 22. Pápa 23. Pécel 24. Pincehely 25. Putnok Iratcsomó 3: Iratcsomó 1: Kapcsolatok vidéki hitközségekkel: S-Zs 1. Salgótarján 2. Sátoraljaújhely 3. Siklós 4. Simontornya 5. Siófok + Matyikó Sebestyén Haraszti László: A siófoki zsidó temetők – kézirat 16 lap; Matyikó Sebestyán versek 6. Sopron 7. Szécsény +Galcsik Zsolt: A szécsényi zsidóság vázlatos története 2000. 4 lap; +Fejér Lipót: A szécsényi izr. elemi iskola története 1926. 8. Székesfehérvár 9. Szekszárd 10. Szentendre 11. Szolnok 12. Szombathely 13. Tokaj 14. Törökszentmiklós 15. Vác 16. Várpalota 17. Zalaegerszeg Iratcsomó 4: Kapcsolatok a Bzsh és a Mazsihisz intézményeivel 1. Balatonfüredi üdülő 2. Benjámin Óvoda 3. Bethlen téri zsinagóga 4. Budai körzet 5. Börtönmisszió 6. Chevra Kadisa + a Kozma utcai temető neves halottjai; + temetői ügyek, vizsgálatok 7. Cödoko Alapítvány 8. Dohány templomkörzet 9. Emánuel Alapítvány – Emlékfa +Alapító okirat, műleírás + Wallenberg Emlékpark Meghívó 10. Hegedűs Gyula utcai körzet 11. Hunyadi téri körzet 12. Károli Gáspár körzet, Lágymányos 13. Zsidó Levéltár, benne: Gyűjtőköri leírás 1970. 14. Zsidó Múzeum 15. Nagyfuvaros utca 16. Páva utcai körzet 17. Kazinczy zsinagóga 2 belépőjegy 18. Pesterzsébet- Soroksár körzet 19. Rumbach Templom 20. Szeretetkórház 21. Újpesti körzet 22. Zuglói körzet 23. Hősök zsinagógája Iratcsomó 5: Kapcsolatok: PIH; BZSH, MAZSIHISZ, MAOIH, stb. 1. BZSH ingatlan ügyek 2. BZSH gazdasági beszámolók, azokhoz fűzött kommentárok 3. BZSH vezetőség választói listák, szavazólapok 4. Mazsihisz – BZSH meghívók 5. Elöljárósági ülések 6. Elszámolások 7. Gadó György levele a Mazsihisznek Horthy újratemetése kapcsán 1993. 8. Javaslat a MIOK közgyűlésnek a Mazsihisz új alapszabályára 1989. 9. Kárpótlás 10. Megállapodás a kormány és a Mazsihisz között 2000. 11. Kéri Lajos, a BZSH elnökének állásfoglalása Szabad György 1992. május 8-i levelével kapcsolatban 12. Közgyűlési előterjesztések 13. Emlékeztető a Magyarországi Zsidó Civil Szervezetek és a Mazsihisz 2000. január 12-én tartott találkozójáról 14. Magyarországi Autonóm Izraelita Ortodox Hitközség önállósulása 1993. 15. Pető Ernő, PIH elöljárósági tag az Igazoló Bizottság előtt, 1945.május 28. 16. A Mazsihisz és a nem hitközségi zsidó szervezetek kapcsolata 17. Gosztonyi Péter Svájcban élő történész levele az antiszemitizmusról   XIX-200_6_4: Rabbiság, Országos Főrabbi Hivatala, Hitélet, Kapcsolatok vidéki hitközségekkel, valamint más zsidó szervezetekkel • L2_J2_33 Iratcsomó 1. Kapcsolatok zsidó szervezetekkel: A-L 1. Árvaház 2. Amerikai Alapítványi Iskola 3. Bálint Ház 4. Bar Kochba Intézet és Alapítvány 5. Barankovits Alapítvány 6. Bethlen tér Oneg Sabbat Klub 7. Bnei Akiva Budapest 8. B’nai B’rith 9. Brit Ivrit Olamit 10. Budapester Klezmer Band 11. Ben Jehuda Alapítvány 12. Cfáti Emlékmúzeum 13. Chabad Lubavits 14. Claims Conference 15. Degehosz – Deportáltak, gettóbazártak és hozzátartozóik szervezete 16. Az Élet menete alapítvány – Porcelán unikornis című kisfilm. 3 perc, rendezte Keegen Wilcox 17. Füst Milán Szellemi Páholy 18. Habonim Dror 19. Hasomér Hacair 20. Haver Alapítvány 21. Illés Krónikai Alapítvány 22. JAFI – Jewish Agncy for Israel 23. Keren Kayemet Iratcsomó 2: Kapcsolatok zsidó szervezetekkel: M-P 1. Macisz – Magyarországi Cionista Szövetség 2. Magyar Hallássérültek Országos Szövetsége 3. Measz – Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége 4. Magyar Izraeli Baráti Társaság 5. Marom 6. Mazs Alapítvány –Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány 7. Mazsike – Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 8. Mechon Simon Alapítvány 9. Menóra Egyesület 10. Mensch Alapítvány 11. Múlt és Jövő 12. Muszoe – Munkaszolgálatosok Országos Egyesülete 13. NÜB – Nácizmus Üldözötteinek Bizottsága Iratcsomó 3: Kapcsolatok zsidó szervezetekkel: R- ZS 1. Ribári Művészeti Alapítvány 2. Szarvasi Nemzetközi Tábor 3. Székely Gábor Alapítvány 4. Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség 5. Szochnut 6. UJS – Zsidó Fiatalok Magyarországi Egyesülete 7. Veszprém megyei Zsidó kulturális Egyesület 8. Raoul Wallenberg Egyesület 9. WIZO – Woman’s Interntional Zionist Organisation 10. World Jewish Congress 11. World Council of Orthodox Jewish Congress 12. World Federation of Hungarian Jews 13. ZSIKK – Zsidó Idegenforgalmi és Kulturális Központ 14. Zsidó temetőket felújító Alapítvány 15. Zsótér Pál Alapítvány Iratcsomó 4: Kapcsolatok zsidó szervezetekkel – Zsidó Gimnázium 1. A Zsidó Gimnázium növendékeinek Goldberger Salamon igazgatóhoz írott levelei 1939-1942. 110 lap 2. Erdei Hajnalka – Marton Péter: Érettségiző diákok a Zsidógimnáziumban 1844. 32 p. + 15 melléklet. 3. Érettségi találkozó az 1941-ben végzetteknek 2001-ben 4. Konferenciák az iskoláról 5. Anna Frank Gimnázium 6. Scheiber Sándor Iskola 7. Ötvenéves találkozó – 1993 Iratcsomó 5. Kapcsolatok zsidó szervezetekkel – Tábori Rabbinátus Iratcsomó 6. Kapcsolatok zsidó szervezetekkel – Lauder Javne Foundation+ 4 gimnáziumi pályamű a holocaust ötvenedik évfordulójára   XIX-200_6_5: Rabbiság, Országos Főrabbi Hivatala, Hitélet, Kapcsolatok vidéki hitközségekkel, valamint más zsidó szervezetekkel • L2_J3_11 Iratcsomó 1: Kapcsolatok zsidó szervezetekkel - Mazsök Iratcsomó 2: Kapcsolatok zsidó szervezetekkel – Joint – World Jewish Congress aláírás. Israel Sela Iratcsomó 3: Kapcsolatok zsidó szervezetekkel- Holocaust Dokumentációs Központ Iratcsomó 4: Kapcsolatok zsidó szervezetekkel- Holocaust Dokumentációs Központ 2. Iratcsomó 5: Kapcsolatok zsidó szervezetekkel- Holocaust Dokumentációs Központ 3.

Rabbiság, hitélet 1

1 Rabbiság, hitélet; 2 PIH, BZSH, MAZSIHISZ, MAOIH; 3 Budapesti hitközségek és intézményeik: • Zsidó Gimnázium; • Balatonfüredi Üdülő; • Benjámin Óvoda; • Bethlen téri zsinagóga; • Börtönmisszió; • Budai körzet; Frankel; • Chevra; Temető; • Cödöko Alapítvány; • Dohány utcai templomkörzet; • Emanuel Alapítvány- Emlékfa; • Hegedüs Gyula utcai körzet; • Hunyadi téri templomkörzet; • Károli Gáspár téri körzet; • Kazinczy utcai templom; • Levéltár; • Múzeum; • Nagyfuvaros utcai templomkörzet; • Páva utcai templomkörzet; • Pesterzsébet - Soroksár; • Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola; • Szeretetkórház; • Tábori Rabbinátus; • Új Élet; • Újpesti Zsidó Hitközség;

Zsidó szervezetek, Országos Főrabbi hivatal 2

4 Vidéki zsidó hitközségek: • Abony; • Ajka; • Apostag; • Aszód; • Baja; • Balatonalmádi; • Balatonboglár; • Berettyóújfalu; • Bicske; • Bonyhád; Kézirat: Bonyhádi zsidók története; • Budakeszi; • Dány; • Debrecen; • Dombóvári zsidók története - kézirat; • Dorog; • Eger; • Esztergom; • Göd; • Gyöngyös; • Győr; • Gyula; • Hódmezővásárhely; • Kalocsa; • Kaposvár; • Karcag; • Kecskemét; • Keszthely; • Kiskunhalas; • Kiskunmajsa; • Komárom; • Körmend; • Kőszeg; • Kunmadaras; • Kunszentmárton; • Miskolc; • Mohács; • Munkács; • Nagykanizsa; • Nagykőrös; • Nagyvázsony; • Nyíregyháza; • Orosháza; • Paks; • Pápa; • Pécel; • Pécs; • Pincehely; • Putnok; • Salgótarján; • Sátoraljaújhely; • Simontornya ; • Siófok; • Siklós; • Sopron; • Szabadka; • Szécsény; • Szeged; • Székesfehérvár; • Szekszárd; • Szentendre; • Szolnok; • Szombathely; • Tokaj; • Törökszentmiklós; • Vác; • Várpalota; • Veszprém; • Zalaegerszeg; 5 Országos Főrabbi Hivatala; 6 Zsidó szervezetek: • Árvaház; • Amerikai Alapítványi Iskola; • Bálint Ház; • Bar Cochba Intézet és Alapítvány; • Barankovics Alapítvány; • Ben Jehuda Alapítvány; • Bethlen téri Oneg Sabbath; • Bnei Akiva; • B'nai B'rith; • Brit Ivrit Olamit; • Budapester Klezmer Band; • Cfáti Múzeum (Magyar nyelvterületről elszármazottak múzeuma); • Chabad Lubavits; • Chevra ; • Claims Conference; • Degohosz - Deportáltakat, Gettóbazártak Egyesülete; • Az Élet menete;; • Füst Milán Szellemi Páholy; Habonim Dror; Hasomer Hacair; • Haver Alapítvány; • Illés Krónikai Alapítvány; • JAFI - Jewish Agency for Israel; • Jewish Agency for Israel; • Joint; • Keren Kayemet Leisrael; • Lauder Javne Közösségi Iskola; • Macisz (Magyarországi Cionista Szövetség); • Magyar Hallássérültek Országos Szövetsége; • Maesz (Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége); • Magyarországi Holocaust Emlékalapítvány; • Magyar - Izraeli Baráti Társaság; • Marom; • Mazs Alapítvány; • Mazsök; • Mazsike (Magyarországi Zsidók Kulturális Egyesülete); • Mechon Simon Alapítvány; • Menóra Egyesület; • Mensch Alapítvány; • Múlt és Jövő; • Muszoe (Munkaszolgálatosok Országos Egyesülete); • NÜB (Nácizmus Üldözötteinek Bizottsága); • Raoul Wallenberg Egyesület; • Ribári Művészeti Alapítvány; • Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga; • Szarvasi Tábor; • Székely Gábor Alapítvány; • Szim Shalom; • Szochnut; • Veszprémi Zsidó Kulturális Egyesület; • WIZO; • World Jewish Congress; • World Council of Orthodox Jerwish Congress; • World Federation of Hungarian Jews; • Zsidó Diákok Magyarországi Szövetsége (UJS); • Zsidó Gimnázium; A Zsidó Gimnázium növendékeinek levelei Goldberger Salamon igazgató úrnak 1939-1942; • ZSIKK; • ZSOIK; • Zsidó Leánygimnázium; • Zsidó Temetőket Felújító Alap; • Zsótér Pál Alapítvány;

Látványraktár2 L2_J3_12 Látványraktár2 L2_J3_13 Látványraktár2 L2_J3_21 Látványraktár2 L2_J3_22 Beszédek, lektori jelentések, Kiadványok, cikkek, tudományos tevékenység 7 1922 - 2015 4 Hollinger box

XIX-200_7_1: Beszédek, lektori jelentések, Kiadványok, cikkek, tudományos tevékenység • L2_J3_12 Iratcsomó 1: Schweitzer József beszédei Iratcsomó 2: Zsidó tudományos feladatok- 1. Iratcsomó 3: Zsidó tudományos feladatok- 2. Iratcsomó 4: Zsidó Tudományos feladatok 3. Iratcsomó 5: Zsidó tudományos feladatok 4. Iratcsomó 6: A Tolna megyei zsidók története - kézirat   XIX-200_7_2: Beszédek, lektori jelentések, Kiadványok, cikkek, tudományos tevékenység • L2_J3_13 Iratcsomó 1: Schweitzer József beszédei Iratcsomó 2: Schweitzer József beszédei Iratcsomó 3: Libanon kéziratok 1944 – 4 db Iratcsomó 4: Évkönyv 1992-1995. Kézirat 362 p. Iratcsomó 5: Ajánlások, laudációk, szakvélemények Iratcsomó 6. Ajánlások, laudációk, szakvélemények Iratcsomó 7: Kiadványok, cikkek Iratcsomó 8: Kiadványok, cikkek   XIX-200_7_3: Beszédek, lektori jelentések, Kiadványok, cikkek, tudományos tevékenység • L2_J3_21 Iratcsomó 1: Kiadványok, cikkek Iratcsomó 2: Könyv: The Rabbinical Seminary of Budapest 1877-1977. Iratcsomó 3: Hazai tudományos feladatok Iratcsomó 4: Hazai tudományos feladatok Iratcsomó 5: Hazai tudományos feladatok Iratcsomó 6: Kapcsolatok kisegyházakkal 1. Adventista Egyház 2. Baptista Egyház 3. Bolgár Ortodox Egyház 4. Buddhista Egyház 5. Görög-keleti Egyház 6. Görög Katolikus Egyház 7. Hit Gyülekezete 8. Magyar Iszlám Közösség 9. Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége 10. Magyar Ortodox Egyházközség 11. Máltai Szeretetszolgálat 12. Messiáshívő Zsidó Közösség 13. Minorita Testvérek 14. Premontrei Rend 15. San’t Egido Közösség + Javaslat a Nobel Békedíj Bizottságnak 2001-ben 16. Magyarországi Scientológiai Egyház 17. Shalom Bibliai Gyülekezet 18. Szerb Ortodox Egyház 19. TEDISZ 20. Magyarországi Unitárius Egyház 21. Mindenki Temploma Gyülekezete – kőbányai zsinagóga 2010. 22. Magyarországi Szent Egyed 2001. 23. Örmény Keresztény Egyház 24. Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 25. Jezsuita Rend   XIX-200_7_4: Beszédek, lektori jelentések, Kiadványok, cikkek, tudományos tevékenység • L2_J3_22 Iratcsomó 1: Egyházközi kapcsolatok – Vallásközi kapcsolatok, felügyelet Iratcsomó 2. Keresztény – Zsidó Társaság Iratcsomó 3: Kapcsolatok az Evangélikus egyházzal Iratcsomó 4: Kapcsolatok a Református Egyházzal Iratcsomó 5: Kapcsolatok a Római Katolikus Egyházzal Iratcsomó 6: Kapcsolatok a Római Katolikus Egyházzal

Látványraktár2 L2_J3_23 Látványraktár2 L2_J3_32 Látványraktár2 L2_J3_31 Hazai vallásközi, tudományos, társadalmi és kulturális kapcsolatok 8 1922 - 2015 3 Hollinger box

XIX-200_8_1: Hazai Vallásközi, tudományos, társadalmi, kulturális kapcsolatok • L2_J3_23 Iratcsomó 1: Megfontolások a Soáról – Tudományos konferencia Pannonhalmán 1998., és konferencia utóélete Iratcsomó 2: Kulturális kapcsolatok –Perlasca filmforgatókönyv 1-2. köt. 2000. Iratcsomó 3: Kulturális kapcsolatok 2 Iratcsomó 4: Kulturális kapcsolatok 3. Iratcsomó 5: Társadalmi kapcsolatok 1. Köztársasági elnökök Iratcsomó 6: Társadalmi kapcsolatok 2. Köztársasági elnökök Iratcsomó 7: Társadalmi kapcsolatok 3. Miniszterelnökök   XIX-200_8_2: Hazai Vallásközi, tudományos, társadalmi, kulturális kapcsolatok • L2_J3_31 Iratcsomó 1: Társadalmi kapcsolatok 4. – Parlament, képviselő csoportok Iratcsomó 2: Társadalmi kapcsolatok 5. – Minisztériumok Iratcsomó 3: Társadalmi kapcsolatok 6. – Minisztériumok Iratcsomó 4: Társadalmi kapcsolatok 7. – Nagykövetségek 1. Olasz Nagykövetség 2. Berlini Magyar nagykövetség 3. European Commission to Hungary 4. Osztrák Nagykövetség 5. Francia Nagykövetség 6. Szlovén Nagykövetség 7. Német Nagykövetség 8. Spanyol Nagykövetség 9. Lengyel Nagykövetség 10. Határon Túli Magyarok Hivatala 11. Máltai Szeretetszolgálat Nagykövetsége 12. USA Nagykövetség aláírás. Donald M. Blinken; Iratcsomó 5: Társadalmi kapcsolatok 8. – Nagykövetségek 2. 1. Magyar ENSZ Társaság 2. Holland Nagykövetség 3. Svéd Nagykövetség 4. Magyar – Osztrák Baráti Társaság aláírás: Esterházy György 5. Európa Intézet Budapest 6. Orosz Nagykövetség 7. Török Nagykövetség 8. EU Magyar Képviselőcsoport 9. Kanadai Nagykövetség 10. Román Nagykövetség 11. Római Magyar Intézet 12. Izraeli Nagykövetség aláírás: Judy Varnai Sorrel; Yaron Mayer; Joel Maron; 13. Ukrán Nagykövetség 14. Pápai Nunciatura 15. Angol követség Iratcsomó 6: Társadalmi kapcsolatok 9. – Fővárosi Közgyűlés, közgyűlések   XIX-200_8_3: Hazai Vallásközi, tudományos, társadalmi, kulturális kapcsolatok • L2_J3_32 Iratcsomó 1: Társadalmi kapcsolatok alapítványokkal, intézményekkel, szervezetekkel 1. Iratcsomó 2: Társadalmi kapcsolatok alapítványokkal, intézményekkel, szervezetekkel 2 Iratcsomó 3: Társadalmi kapcsolatok alapítványokkal, intézményekkel, szervezetekkel 3 Iratcsomó 4: Társadalmi kapcsolatok alapítványokkal, intézményekkel, szervezetekkel 4 Iratcsomó 5: Társadalmi kapcsolatok alapítványokkal, intézményekkel, szervezetekkel 5 Iratcsomó 6: Társadalmi kapcsolatok alapítványokkal, intézményekkel, szervezetekkel 6 Iratcsomó 7: Zsidó tudományos kapcsolatok 1. Iratcsomó 8: Zsidó tudományos kapcsolatok 2. Iratcsomó 9: Zsidó tudományos kapcsolatok 3. Iratcsomó 10: Zsidó tudományos kapcsolatok 4.

Látványraktár2 L2_J4_11 Látványraktár2 L2_J3_33 Látványraktár1 L2_J3_43 Nemzetközi vallásközi, tudományos, társadalmi, kulturális kapcsolatok 9 1922 - 2015 3 Hollinger box

XIX-200_9_1: Nemzetközi vallásközi, tudományos, társadalmi, kulturális kapcsolatok • L2_J3_33 Iratcsomó 1: Nemzetközi kapcsolatok Ausztriával 1. Institute für Geschichte der Juden in Österreich – St. Pölten 2. Österreichischen Akademie der Wissenschaften - Wien 3. Arche Platform for Intercultural Projets – Wien 4. Israelitische Kultusgemeinde – Wien 5. Magistrat der Stadt Wien 6. Ismerősök Ausztriában 7. Paul Chaim Eisenberg főrabbi – Wien 8. Karl-Franzens Universiat – Graz 9. Institute für die Wissenschaften vom Menchen – Wien 10. Hochschule für die Jüdische Studien – Heidelberg 11. Sonderdruck aus Burgenlandische Forschungen Sonderband VII. Eisenstadt, 1984. 12. Institute für Judaistik Universitat – Wien 13. Österreichische Botschaft- Budapest 14. Ökumenischer Ratser Kirchen in Österreich – Wien 15. Österreichisches Jüdisches Museum – Eisenstadt 16. József Schweitzer Über eine zu erwartende Thematik des katolisch-jüdischen Dialogs in Ungarn 17. Israelitische Kultusgemeinde – Linz 18. Pergamon Press – Wien 19. Kontaktstelle für Weltreligionen – Wien 20. Österreichischer Rundfunk – Wien 21. Osztrák Kelet- és Délkelet Európa Intézet Budapest 22. Redaction der Zeitschrift „Gemeinde” – Wien 23. KÖBER Stiftung – The Annah Arendt Prize 1996 Iratcsomó 2: Nemzetközi kapcsolatok Romániával 1. Római Katolikus Szent Mihály Plébánia - Kolozsvár 2. Hívek Romániában 3. Neumann Ernő főrabbi Kolozsvár – Comunitatea Evreilor(M) 4. A Bözödújfalu Alapítvány félévi értesítője 1. szám 1994. június 5. Comunitatea Evreilor(M) – Orodea 6. Comunitatea Evreilor(M) – Satu Mare 7. Federatia ComunitatilorEvreiesti Din Romania – Kolozsvár, Moshe Carmilly 8. Comunitatea Evreilor(M) – Timisoara 9. Universiteta Babes- Bolyai - Kolozsvár 10. Revista Romana de Teologie – Tirgu Mures 11. Din Romania – Bucuresti Iratcsomó 3: Nemzetközi kapcsolatok Kárpátaljával, Ukrajnával 1. Munkács 2. Ungvár 3. Nagypalád 4. Beregszász 5. Kijev 6. Olcsvaapáti 7. Odessza 8. Kárpátaljai Magyar Honismereti Társaság 1995 9. Ukrán nagykövetség - Budapest Iratcsomó 4: Nemzetközi kapcsolatok Szlovákiával, Csehországgal 1. Zidovské Muzeum v Praze 2. Rozsnyó 3. Dunaszerdahely 4. Prága 5. Somorja 6. Bratislava 7. Hívek Csehországból, Szlovákiából 8. Kassa 9. Komarno Iratcsomó 5: Nemzetközi kapcsolatok Nagy-Britanniával 1. The unveiling of the Wallenberg Monument 1997 London 2. Remembering for the Future. The impact of the holocaust and genocide on Jews &Chritians. Conference Oxford, London 1988. 3. Leo Boeck College – London 4. Nahum Goldmann Fellowship – London 5. Eton College – London 6. Rosenbaum Central British Fund – London 7. Rabbi E. Brunner – London 8. Wolfson College – Oxford 9. Facsimile Edition – London 10. Hívek Angliában 11. Yarton Manor – Oxford Centre for Postgraduate Hebrew Studies 12. University of Wales – Lampeter 13. World Union for Progressive Judaism European Region – London 14. The Assambly of Masorti Synagogues 15. Lord Jakobovits – London 16. Sir Sigmund Sternberg 17. Christie’s 18. Radio 3. Documentary on rebirth of Hebrew 19. School of Slavonic and East European Studies University of London 20. School of Orientel and African Studies 21. European Council of Jewish Communities Iratcsomó 6: Nemzetközi kapcsolatok Franciaországgal 1. Centre de Recherches et d’Etudes Juives et Hébraiques-Párizs 2. Tribunal Rabbinique de Paris 3. Press du CRNS – Párizs 4. Hívek Franciaországban 5. Université Jean-Moulin Lyon III. 6. Centre de Sociologie de l’Éducation et de la Culture – Karády Viktor 7. Ambassadeur de France a Budapest 8. Université Paris 9. European Jewish Congress 10. European Journal of Hebrew Studies 11. The American Joint Distribution Committéé 12. B’nai B’rith 13. Consistoire de Paris 14. Université des Sciences Humanities de Strasbourg 15. Paris 8 Université 16. René Gutman főrabbi, Strasbourg; Universite des Sciences Humanies Iratcsomó 7: Nemzetközi kapcsolatok Svájccal 1. Lausanne – rabbi Georges Vadai 2. Zürich – Israelitischen Culturgemeinde – Rabbi Jacob Teichman; Stephen M. Koltai; Daniel Löwinger 3. St. Gallen – Hochschulle – rabbi Schmelczer Hermann Imre 4. The Righteous of Switzerland” könyvbemutató a Budapesti Svájci Követségen 2002. 5. rabbi Gilah Dror - Masorti 6. Hotel Silberhorn GrindelWald 7. Bern – Jüdische Gemeinde 8. Geneve - Rabbi A. Safran; World Conference on Religion and Peace; The Nahum Goldmann Fellowship 9. Riechen - Rabbi E. L. Erlich 10. Theol. Theo Tschuy - Tannay- 11. Bazel – Endrei Iratcsomó 8: Nemzetközi kapcsolatok Kanadával 1. Ziegler School of Rabbinic Studies University of Judaism 2. Toronto – Rabbinical Assembly; Canadian Council of Christians and Jews; Peter S. Spiro; University of Toronto Jewish Programme; rabbi Joseph Shatzmiller; rabbi Landeszman György 3. Vancouver – Maimonides School. Rabbi Mordecai E. Feuerstein; Balla Imre; 4. Hívek Kanadában 5. Ottawa 6. Monteal 7. Thornhill, Ontario – rabbi Akiva K. Eichler 8. Leslie Gold Alapítvány, Torontó; rabbi Zágon Zoltán. Beth Hazicharon Congregation, Toronto 9. Cambria – rabbi Jacob Pressman 10. Meghívó – Kanada Budapesti Nagykövetségére 1991. 11. Canadian Council of Christians and Jews Iratcsomó 9: Nemzetközi kapcsolatok Németországgal 1. 1. Heidelberg – Hochschulle für Jüdische Studien 2. Hívek Németországban 3. Martin Buber House – Heppenheim 4. Leipzig – Jüdish-christliche Arbeitsgemeinschaft 5. München 6. Tübingen –Eberhard-Karls Universitat - Evang. theol. Seminar. Institutum Judaism 7. Dresden – Verband der Jüdischen Gemeinden 8. Düsseldorf – Hermann Niermann Stiftung 9. Köln- Universitat – Martin Buber Institute für Judaistik 10. Stuttgart - Landesrabbinat 11. Halle – Antiquariat J. Reinhart 12. Frankfurt – Jüdisches Museum 13. Weiden – Jüdische Gemeinde 14. Türingia - Erfurt Iratcsomó 10: Nemzetközi kapcsolatok Németországgal 2. 1. Berlin – Abraham Geiger Kolleg; Jüdische Gemeinde; 2. Saarbrücken – Synagogegemeinde 3. Hannover – Jüdische Gemeinde 4. Günzberg – Synagoge Ichenhausen 5. Göttingen – Georg-August Univesitat 6. Budapesti Német Nagykövetség meghívója 7. Siegen - 8. Rostock – Universitat –Medizinische Fakultat 9. Katharina Zinner. Die Juden in der Bogenmühle – Eine wahre Geschichte 10. Potsdam – A Conference on Judaica Archies in Europe 1999 11. Hamburg – Gesselschaft für Christlich-Jüdische Zusammenbeit 12. Nürnberg 13. Würzburg – Weltkonferenz 1988 14. Wiesbaden 15. Karlsruhe 16. Aachen – Bischöfliche Akademie 17. Hans Habe verse XIX-200_9_2: Nemzetközi vallásközi, tudományos, társadalmi, kulturális kapcsolatok • L2_J3_43 Iratcsomó 1: Mose Carmilly: A zsidóság története Erdélyben - kézirat Iratcsomó 2: Nemzetközi kapcsolatok: A-L 1. Ausztrália – Hívek levelei; Reform Jewish Community, Sidney 2. Belgium 3. Brazília 4. Bulgária 5. Chile 6. Dánia 7. Hollandia- Stiftung Werkgroep Kfar Shaul; Studiecentrum voom Jodendom; Habonim Dror; Northwood and Pinner Liberal Synagogue 8. Japán, Holocaust Education Center; Jewish Community of Japan 9. Jugoszlávia- Beograd: The Federation of Jewish Communities in Yugoslavia Awars dr. Joseph Schweitzer… 1999.; Zágráb – Jewish Community; rabbi (?) Mavro Vizner halotti értesítője 1989; Bácska; Szabadka – Jevrejska Obstina, 10. Lengyelország 11. Litvánia – Vilnius Yiddish Institute 12. Luxembourg – Rabbi Emmanuel Bulz Iratcsomó 3: Nemzetközi kapcsolatok: N-U 1. Nigéria 2. Norvégia – The Norwegian Nobel Committee 3. Olaszország 4. Oroszország 5. Spanyolország 6. Svédország – Judiska Församlingen Malmő; Holocaust Monument in Stockholm; Raoul Wallenberg megemlékezés, Linköping 7. Iratcsomó 4: Nemzetközi kapcsolatok az USA-val 1. Los Angeles 1. Levelezés rabbi Henry E. Kraus-szal, a Temple Bét Ami rabbijával 2. University of Judaism 3.Sinai Temple- rabbi Zvi Dershowitz 4. UNCLA 5. Hívek Los Angelesből Iratcsomó 5: Nemzetközi kapcsolatok az USA-val 2 1. Alexandria: Friends of Jewish Higs Scools- Taiber László 2. Atlanta – rabbi Arnold M. Goodman 3. Austin 4. Annapolis Iratcsomó 6: Nemzetközi kapcsolatok az USA-val 3 B-D. 1. Baltimore 2. Bethesda – Eva H. Erlich 3. Beverly Hills 4. Birmingham 5. Bloomington 6. Cambridge- Harvard University – Michael k. Silber 7. Chicago 8. Cincinnati – Hebrew Union Collage – American Jewish Archives 9. Cleveland 10. Cliffside Park 11. Columbia Theological Seminary 12. Cranford – Temple Beth-El, rabbi Ronald Hoffberg 13. Dallas 14. Boston University – Elie Wiesel aláírás Iratcsomó 7: Nemzetközi kapcsolatok az USA-val 4 F-O. 1. Fairfax – George Mason University 2. Florida – George Pollak; University of Central Florida, Rabbi Seymour F. Friedman 3. Forest Hills – Rafael Patai 4. Glenview 5. Hackensack 6. Louiswille – rabbi Robert B, Slosberg 7. Miami – Central Agency for Jewish Education 8. Milwaukee – The International Comission on Holocaust Era Insurance Claims 9. Minneapolis – Yellow Star Foundation 10. North York - Ontario 11. Falls Church, Virginia – rabbi emeritus Laszlo Berkowits, Temple Rodef Shalom 12. Flint, Michigan 13. Jamaica – Jack E. Friedman Iratcsomó 8: Nemzetközi kapcsolatok az USA-val 5 P-W. 1. Palm Springs – Giora Sharon 2. Philadelphia – Anneberg Research Institute; Rabbi Charles I. Kraus 3. Princeton – Fábián Tibor; Gre4g Horowitz; Varga Ervin 4. Pittsburgh – rabbi Water Jacob, Rodef Shalom Temple 5. Rockville – rabbi Matthew H. Simon, B,nai Israel Congregation; Nicolas Grossman 6. San Diego 7. San Francisco – Holocaust Oral History Project; Carol Weiss Graham 8. San Mateo 9. Seattle 10. Springfield – rabbi Perry Raphael Rank 11. Potomac – Rabbi Stuart G. Weinblatt, Congregation B,nai Tzedek 12. Paterson – Varga Mariann 13. Teaneck – rabbi Stephan C. Lerner; Congregation Beth Sholom 14. Toledo – Leo Goldner 15. Westport 16. Budapesti Amerikai nagykövetség 17. People to People. Citizen Ambassador Program 18. Philadelphia – Saint Joseph’University Iratcsomó 9: Nemzetközi kapcsolatok az USA-val 6. Washington 1. Jewish Monthly; Sh’ma. A Journal of Jewish Responsibility; 2. The White House aláírás: Bill Clinton; 3. Washington Hebrew Congregation. rabbi Joseph P. Weinberg; 4. The Library of Congress; 5. Holocaust Memorial Museum; 6. Rabbinical Assembly Convention 1989. 7. Congregation Emanu-El – Rabbi Francis Hevesi Iratcsomó 10: Nemzetközi kapcsolatok az USA-val 7. New York 1. Csengeri Imre 2. Rabbi Michael Szenes 3. Moshe Carmilly 4. Randolph L. Braham –Rosenthal Institute 5. Library of Jewish Theological Seminary 6. Menachem H. Schmelczer 7. Professor Kogan Iratcsomó 11: Nemzetközi kapcsolatok az USA-val 8. New York 1. Leo Baeck Institute 2. Memorial Foundation for Jewish Cultura 3. American Jewish JOINT 4. World Jewish Congress   XIX-200_9_3: Nemzetközi vallásközi, tudományos, társadalmi, kulturális kapcsolatok • L2_J4_11 Iratcsomó 1: Nemzetközi kapcsolatok az USA-val 9. New York 1. Columbia University – benne Ivan Sanders 2. Congregation Gates of Haven 3. Zalman Aryeh Hilsenrad Keren Hachesed 4. Solomon Schechter High School 5. The International Raoul Wallenberg Foundation 6. Mercaz USA - Zionist Organisation 7. Hívek New Yorkból 8. World Council of Conservativ/ Masorti Synagogues 9. Women’s Leage for Conservative Judaism 10. Appeal of Conscience – rabbi Arthur Schneier 11. The Abraham Joshua Herschel School 12. World Peace Summit – rabbi Ezra Finkelstein 13. Rabbi Essrog 14. Conservative Judaism 15. Edward Koch New York-i főpolgármester - 3 fotó 16. American Jewish Congress 17. Supreme Court of the United States 18. European Jewish Congress 19. RPS Productions Ind – Dokumentumfilm terv Iratcsomó 2: Nemzetközi kapcsolatok az USA-val 10. New York 1. Seymour Teitelbaum 2. National Hebrew Literacy Network – rabbi Noah Golikin 3. Park Avenue Synagoge – Rabbi Judah Nadich 4. World Federation of Hungarian Jews 5. Joseph H. Brodie 6. United Jewish Appeal –Federation of Jewish Philanthropies of New York - Vilmos Braun Memorial Scholarship 7. Friends of Progressive Jewish Congregations – Ronana Gales 8. Rabbi Arnold S. Turetsky 9. Hadassah – The Woman’s Zionist Organisation of America 10. Yeshiva University – Mendel Gottesman Library 11. New York Public Library 12. New York University 13. Union of Liberal &Progressive Syinagogues 14. American Gathering of Jewish Holocaust Survivors 15. Dora Teitelboim Foundation 16. World Council of Synagogues 17. Forum for Conservative Jewish Renewal 18. Jacob D. Fuchsberg Leo Center 19. University of Missouri School of Journalist 20. American Jewish Archives Iratcsomó 3: Nemzetközi kapcsolatok az USA-val. New York 11. 1. The Jewish Theological Seminary of America 2. Rabbi Itmar Schoesch Iratcsomó 4: Nemzetközi kapcsolatok az USA-val. New York 12. Rabbinical Assambly Iratcsomó 5: Nemzetközi egyházközi kapcsolatok 1. 1. Sir Sigmund Sternberg 2. Österreichisches Katolisches Bibelwerk 3. ICCJ – International Council of Christians and Jews 4. Council for the World’s Religious Iratcsomó 6: Nemzetközi egyházközi kapcsolatok 2. 1. Institutum Pro Hominis Juribus – Pápai Emberi Jogok Nemzetközi Szervezete 2. Jüdisch-christliche Arbeitsgemenschaft – Leipzig 3. European baptist Press service 4. World Peace Summit of Religious and Spiritual Leaders 5. Die ungarischen Kirchen damals und heute 6. Evangelische Landeskirchen in Württenberg 7. Atlas of Socio-Religious History of East Central Europe 8. The Church of Scotland 9. Margittai Református Egyházközség 10. Predigerseminar der Evangelischen Kirshe im Reinland 11. Philippus Gemeinschaft -Thüringia Iratcsomó 7: Nemzetközi egyházközi kapcsolatok 3. 1. Christlich –Jüdische Arbeitgemeinschaft in der Schweiz 2. Ant-Defamation Leage of B’nai B’rith 3. International Religious Foundation 4. Canadian Council of Christians and Jews 5. Erdélyi Református Egyházkerület – Kolozsvár 6. Evangelische Jugend – Fuldabrück 7. Evangelische Kirche in Deutschland – Hannover 8. Gesselschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit –Mönchengladbach 9. Peace and Tolerance in Balkans – 2000 10. The Cathedral Church of St. John 11. Stiftung Luthergedenstatten in Sachsen-Anhalt – Wittemberg 12. International Religious Liberty 13. Weltkonferenz der Religionen für den Fraiden 14. Berlin-Brandenburgi evangélikus Egyház 15. Deutscher Katolikentag Karlsruhe 16. European Comission 17. World Conference on Religion and Peace 18. Comita di San Egidio – Roma 19. ILC – Katolikus – Zsidó Kapcsolatok Nemzetközi Bizottsága Iratcsomó 8: Nemzetközi zsidó tudományos kapcsolatok 4. 1. Eisenhower ösztöndíjas – Institute of International Education 2. Professors World Peace Academy 3. Eilat Chayyim 4. Regione Emilia-Romagna – Conference in Capri 1985. October 5. Sender Freies Berlin 6. Stand for Children

Látványraktár2 L2_J1_24 Látványraktár2 L2_J1_63 Hanganyag: magnószalagon; diafilmek 11 1922 - 2015 2 box Látványraktár2 L2_J4_12 Látványraktár2 L2_J4_13 Nemzetközi kapcsolatok Izraellel 12 1922 - 2015 2 hollinger box

XIX-200_12_1: Nemzetközi kapcsolatok Izraellel • L2_J4_12 Iratcsomó 1: Nemzetközi kapcsolatok Izraellel 1. 1. World Union of Jewish Studies -The Hebrew University, Jerusalem 2. Jerusalem Conference 3. Bar Ilan University, Ramat Gan – Slomo Spitzer; Arik Zimmer, Nathaniel Katzburg 4. Kfar Hanoar Hadati Religious Youth Village Iratcsomó 2: Nemzetközi kapcsolatok Izraellel 2. 1. A Hét tüköre 2. Israel Foundation for Handicapped Children 3. Brit Ivrit Olamit 4. University ofHaifa 5. International Centre for Univertity Teaching of Jewish Civilisation 6. Eilátban előadás a Rotary Club felkérésére 2003 7. Department of Jewish Education and Culture in the Diaspora 8. Emed Alexander kézirata híres rabbikról 9. Maimonides Research Institute 10. A Magyar Nyelvterületről Származó Zsidóság Emlékmúzeuma 11. The Hebrew University Hadassah School 12. Nahum Goldman Museum of Jewish Diaspora Iratcsomó 3: Nemzetközi kapcsolatok Izraellel 3. 1. Shaare Zedek Medical Center – Jerusalem 2. State of Israel – Ministry of Justice 3. Office of the Minister of Tourism 4. Yad Vashem 5. World Council of Synagogues – Ervin Birnbaum 6. Hebrew Univertity of Jerusalem – Jacob Katz; Michael K. Silber; Jungreis Ervin; Meir Weiss; Avigdor Löwenstein 7. Tel Aviv University – Löwy Laci 8. Joint Program for Jewish Education - Jerusalem 9. Menachem Meron 10. Új Kelet- benne: David Giladi levele 11. A hét tüköre 12. Zvi Moskovits 13. Chug Jocéj Hungária Jerusalem Iratcsomó 4: Nemzetközi kapcsolatok Izraellel 4. 1. El Al 2. Rabbis for Human Rights 3. 2nd Generation Jews Hungary 4. Rabbi Simon A. Shur 5. Beit Knesset Moreshet Yisroel – rabbi Avraham Feder 6. Ministry of Religious Affairs 7. Rabbi Zvi Asaria – Savyon 8. The Institute of Learning Imrei Yehuda 9. IYYUN – The Jerusalem Philosophical Quarterly, Shorr Éva felelős szerkesztő 10. The Shocken Institute for Jewish Research 11. Midreshet Jerushalaim 12. Beer-Sheeva – Asher Zohar 13. The World Zionist Organisation 14. Keter Publishing House, Jerusalem 15. L. A. Pincus Jewish Education Fund for the Diaspora Iratcsomó 5: Nemzetközi kapcsolatok Izraellel 5. 1. Kristallnacht Memorial 2. Joint Program for Jewish Education 3. Council on the Teaching of Hebrew 4. Rivka and Ben-Zion Dorfman: Synagogue Art Research -1990. 10 lap 5. Hitacdut Olej Hungaria 6. Yeshivat Dvar Yerushalayim – rabbi Baruch Horovitz 7. Ben-Zion Fischler Hebrew Language Division 8. Workshop in Teaching Jewish Philosophy- 1992 9. Museum of the Jewish Diaspora –Tel Aviv 10. Rabbi Yaakov Hazout -Marrakech Morocco 11. Institute of Microfilmed Hebrew Manuscript – The Jewish National and University Library 12. Menora – The Authority for the Repatriation of Diapora Synagogues to Israel 13. S.E.A. Multimedia – Tel Aviv Iratcsomó 6: Nemzetközi kapcsolatok Izraellel 6. 1. The Zalman Shazar Center of Jewish History 2. Machon Bet Peretz 3. Academia Scientistum Israelitica 4. Eilat térkép 5. Weizmann Intézet Magyar Barátainak Egyesülete 6. Kalvaliszky Éva 7. Leumi Hitelbank 8. Center for Jewish Art – Jerusalem 9. Ben Zvi Institute for the Study of Jewish Communication in he East 10. Számla a jeruzsálemi Renaissance Hotelből – 1994. 11. Ministry of Education and Culture – State of Israel 12. Rabbi Michael Graetz 13. Israel Appointment with Destiny 14. Technion – Israel of Technology 15. The Jewish National and University Library 16. Friends of Midrasia in Israel 17. Jolesz Károly rabbi levelei, 1987, 1991 18. Maariv 19. Hermann Institute for Literary Research Iratcsomó 7: Nemzetközi kapcsolatok Izraellel 7. 1. Rabbi Yoel Wernik 2. KING Koresh Hotel 3. The Bureau for Jewish Communities 4. Medrisha Koppel Reich 5. Meir Weisz professzor, Jerusalem 6. Keren Kayemeth Leisrael 7. A Center to Transmit the Teaching and Heritage of Rabbi Avraham Yitzak Hacohen Kook 8. Yad Harav Herzog 9. The Israel Academy of Sciences and Humanities 10. Esther Amira Schoenfeld 11. Shalom Hartman Institute 12. Hitahdut Ole Hungaris Be-Israel Országos Központ 13. Beszéd a háromezer éves Jeruzsálem ünnepén 14. Votan Golker, a Yom Kippuri háború hősi halottjának emlékkönyve 15. Meghívó Menachem Elon számára 16. Religious Centre Jerusalem 17. The Buncher Family Leadership Program 18. Rabbi David Rosen 19. Keter Publishing House Jerusalem 20. Heim György – Temple Israel Center 21. Irgun- Jocze Baia Mara (Nagybánya) B’Israel   XIX-200_12_2: Nemzetközi kapcsolatok Izraellel • L2_J4_13 Iratcsomó 1: Nemzetközi kapcsolatok Izraellel Ismerősök, hívek - 8. 1. Ács Györgyi -Haifa 2. Ben Zion Aschler - Jeruzsálem 3. rabbi Pinchas Artzi (Landler) - Jeruzsálem 4. rabbi Zvi Azarja - Hagiva 5. Mottie Alon - Jeruzsálem 6. Bonta Iván Netanja 7. Balla I 8. rabbi Nathan Béla Blum – Jeruzsálem 9. Tekla Berger – Haifa 10. Bánki Jehuda (János) 11. Chaim Chermes – Kfar Glikon Kibbutz 12. Davidovits Mose – Ramat Hasharon benne: Fölvételi jegy 1948. Országos Rabbiképző Intézet 13. Daniel és Judit Dan – Jeruzsálem 14. Efraim G. Adam – Haifa 15. Engel Endre –Haifa Értesítés Komló város díszpolgára cím adományozásáról Jánosi Engel Adolf számára 1994. 16. Féder Zoltán - Rehovot 17. Fischer József 18. Fábián Tibor 19. Frenkel Miklós – Haifa 20. Ehud Frishman – Givajatim 21. Faragó Éva – Arad 22. Slomó Groszberg – Böné Börak 23. Mose Ganz – Haifa 24. Judit és Jacob Goshen – Kiriat Ono 25. Garai András – Netanja 26. Heller Imréné – Kiriat Tivon 27. Heim Daniel – Netanja 28. Amnon de Hartog – Jerusalem 29. Jonai Anrew – Tel Aviv 30. Élijahu és Márta Jesurun (Szabó Ödön) – Netanja 31. rabbi Schlomo Kluger – Bhat-Yam benne: családfa 32. Klein Eszter – Haifa 33. Kedar Eszter –Raanana Iratcsomó 2: Nemzetközi kapcsolatok Izraellel Ismerősök, hívek 9. 1. Elisabeth &Abraham Lebovitz – Haifa 2. Kornélia Lux – Jerusalem 3. Arieh Lewy – Jerusalem 4. J. Anfréd Lacko – Tel Aviv 5. Mandel Bandi 6. Márton Cwi – Kibbutz Gat 7. Miki/Misi(?) 8. Árje Márkus – Petách Tikva 9. Miron Ester – Jerusalem 10. Moskovits Mose – Bné Brak 11. Melamed Ben Zion – Tel Aviv 12. Mózes Samu – Haifa 13. Magyar Hírek – Áskálon 14. Nave Ilona – Kfar Saba 15. Zvi Preisler – Jerusalem 16. Reich Rov (Koppel) –Jerusalem 17. Révész Mordehaj – Tel Aviv 18. Rózsa Mariann –Herclia 19. Róth László – Haifa 20. Réti Péter – 21. Remete Magda – Bné-Brak 22. Golán család – Jerusalem 23. David Reichenstein – Haifa 24. Rényi család 25. Dov Ramati – Eilat 26. Slanger – Jerusalem 27. Simon Mihályné - Jerusalem 28. Lea Schindler – Holon 29. Naomi Spitzer – Jerusalem 30. Sugár Anna –Netanja 31. Salgó Ági -Jerusalem 32. Sámson Gábor – Ramat Hasaron 33. Mose Schönwald – Cfát 34. Meir Sas - Akko 35. Avraham J. Shafat – Jerusalem 36. Szirtes Ilana – Herclia 37. Tóth Emese –Kyriat Mockin 38. Teich Zeév –Haifa 39. Velvárt A. – Hadera 40. Wertheim Pál – Haifa 41. Weisenberger Moshe – 42. Nem olvasható nevek Iratcsomó 3: Nemzetközi kapcsolatok Izraellel 10. 1. The David and Rae Finegood Center for Israel-Diaspora Education 2. The Conservative Yeshiva of United Synagogue, Jerusalem 3. Jerusalem 3000 Öntevékeny csoport – KLTE Debrecen 4. AMCHA – Jerusalem 5. Habermas Institute for Literary Research – Tel Aviv 6. Ratisbonne – Christian Centre for Jewish Studies Jerusalem 7. Keren Hayesod Legacy Donors 8. Jerusalem Center for Public Affairs 9. Temple Searith Israel 10. Hotel Eial Iratcsomó 4: Nemzetközi kapcsolatok Izraellel - Nagykövetségen keresztül 11. 1. (vallásügyi?) miniszter budapesti látogatásakor elmondott köszöntő 2. Michael Melchior rabbi, külügyminiszter-helyettes újévi köszöntője 5763-ra, Budapesten 3. Nagykövetek levelei 4. Israel Government Coins and Medals Corporation – Rosh Hasana Érem 5. Levelezés az Izraeli nagykövetséggel 6. Zevulon Hammer vallásügyi miniszter budapesti látogatásának programja 1989. 7. Delegációk Izraelbe 8. Yitzak Rabin miniszterelnök meghívólevele Schweitzer József számára 1993. aláírás 9. Ariel Sharon miniszterelnököt köszöntő beszéd Jeruzsálemben 2002. 10. Elnökök, miniszterelnökök újév köszöntő levelei Iratcsomó5: Nemzetközi kapcsolatok Izraellel - Nagykövetségen keresztül 12. 1. Chaim Herzog elnök életrajza 2. Netanyau miniszterelnök beszéde Wahingtonban 1998-ban a Wye River Memorandum aláírásakor 3. Minister of Religious Affairs 4. Izrael Állam Belügyminisztériuma 5. A Magyar Köztársaság nagykövetségének levelei Tel Avívból 6. Minister of Tourism 7. A magyar és az izraeli posta bélyegének ünnepélyes forgalomba hozatala 2000. 8. Az izraeli miniszterelnök tiszteletére adott fogadás tervezett programja 1997. 9. Várnai Shorer Judit és Hóvári János nagykövetek a rabbiképző kidusán 2001.

Látványraktár2 L2_J1_61 Látványraktár2 L2_J1_62 Georgio Mantello (Mandel György) embermentési dokumentumai 13 1944 - 1990 Georgio Mantello 1 bőrönd (Georgio Mantello bőröndje, 2 boxnyi helyen) HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Iratcsomó 1: Levelek, személyes dokumentum másolatok 1. Zsolt Béla és Ági köszönő levelének másolata 1945. jan. 30, Bern 2. Megbízás a Rabbiképző Könyvtárába tervezett Mantello gyűjtemény pecsétjének elkészítésére 1991. 3. Feljegyzés kézírással: a hagyaték 1990-ben Rómából került Budapestre, hozták Balázs Gábor és Schweitzer Gábor. 4. Távirat a Krausz Hotel Majestic Bucuresti 1945. márc. 28. Másolat. Információ kérés Jeno Mandl, Andor Schreiber Vigondi,Manó Winter, (Márvány u.- 33); Alexander Winter, Legrady Károly, Benő Sebestyén (Koitild u 10.) ; Franz Meszaros Boszormenyi and 18 doctor, Emil Stein (Magyar u. 27) iránt. 5. Négy oldalas névsor születési hely és idő megjelöléssel. 3 oldal Auschwitz, egy Bergen Belsen.Névsor. 6. The Georges Mandel Mantello Collection – University Haifa 1987. Founded: Bela Vagó 1972. + David Kanzler prof. írása George Mandel-Mantelloról 7. Salvadori állampolgársági bizonyítvány 1942. – Másolat 8. Carl Lutz német nyelvű levelének másolata – Bern, 1945. júni 22. 9. A Nemzetközi Vöröskereszt köszönő levele Bp., 1945. március 5. - másolat 10. ZSVK köszönő levél Prágába címezve – Bucarest 1946. szeptember 2.- másolat 11. Dr. Marton Lajos köszönő leveleGenf 1945. aug. 18. – Másolat 12. Elisa Katz 2 német levele Caux sur Montreux – BETÁR Gruppe 1945.- Másolat 13. A Genfi Zsidó Hitközség levele 1945. okt. 16. – Másolat 14. Wein Imre (Bergen Belsenbe deportált) köszönő levele – Trevano, 1945. július 31. – Másolat 15. Jánossy (olvashatatlan) –levele – másolat 16. Dr. Kahán Niszon levele- 1945. február 3. – Másolat 17. Jonathan Steif rabbi német nyelvű levele - Másolat 18. A Zürichi Zsidó Hitközség levele –Zürich 1945. október 24; 1946, ápril. 12.- Másolat 19. Berkovits Zoltán főkántor francia nyelvű meghívó levele – Lausanne, 1945, április – Másolat 20. Sonnenfeld, Ludwig német nyelvű levele – Genf, 1946. március 25.-Másolat 21. Rabbi Michael Rosen levele David Kanzlernek New Yorkba – London, 1988. aug 22.- Másolat 22. Georges Mandel-Mantello irattára = A hét tüköre 1987. 23. Dr. W. Filderman románulés héberül írt levele – Bucuresti ,1944. aug. 23. másolat Iratcsomó 2: Újságcikkek 1. Válogatás a svájci sajtó 1944. III- 1945.VIII. között megjelent, Magyarországi zsidósággal foglalkozó írásaiból . A kísérő lap szerint 394 cikk; 341 német, 52 francia, 1 olasz nyelvű. Iratcsomó 3: Újságcikkek 1. Mantello falut épít a hadirokkantaknak = Új Kelet, 1950. július 2. – Másolat 2. Izraeli, svájci újságokban megjelent cikkek 1947-től németül, angolul, héberül 3. Galili-Gemeiner Ervin: San Salvador – és a magyar zsidóság.= A hét tükör e 4. Using hero honored = Jewish Tribune 1988. júli 14. 5. Dénes Béla: San Salvador és a budapesti zsidók=Új Kelet 1957. október 16. – Másolat 6. Two reports from Hungary 1944. june 19. – Másolat 7. Rony Mandelbaum dolgozata + beszélgetés M. G-vel – héberül Iratcsomó 4: Tanulmányok 1. Lévai Jenő: The persecution of Jews in Hungary 156-208.; 276-294. p. p. 2. Nyiszli Miklós: Mengele boncoló orvosa voltam 3. Remembering for the Future – International Scholar’S Conference 1988. 4. Werner Rings: Advocaten des Feindis – The enemy’s advocates 5. A svájci protestáns egyház széleskörű akciói 6. Barbarism in Third Reich – Die Weltwoche, Zürich 1968, szept. 20. Iratcsomó 5: Tanulmányok 1. Carl Lutz : Vorwort Jenő Lévai „4th World Congress of Jewish studies” 1965. juli 30. 2. Soll ich meines Bruders Hüter sein? – neue Dokumente zur Judennot 3. Braham: The Politics of Genocide – részletek 4. A magyar kormány emlékirata a magyarországi zsidókérdésről. 19-ik melléklet. V. fejezet 5. Piros könyv - részletek 6. Der Krieg des Nazi-Deutschlands gegen die Juden

Georgio Mantello

Georgio Mantello (Mandel György) kérésére 1990-ben Balázs Gábor és Schweitzer hozta Budapestre. G.M. tevékenységének összegyűjtött másolatait.

Látványraktár1 L1_C2_21 Varga (Weisz) Gyula 184 1849 - 1950 Varga (Weisz) Gyula 1 pallium HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

fotokópia ujságcikkről (gót betűs) 9/4/1849 elemi népiskolai tanítói oklevél Weisz Antal részére 6/4/1896 hivatalos bizonyítvány házitanítóságról (kézírásos) 6/24/1898 bizonyítvány házitanítóságról Weisz Antal részére 6/27/1900 házassági anyakönyvi kivonat Weisz Antal és Fleischmann Hermina részére 12/11/1901 házassági anyakönyvi kivonat Weisz Antal és Fleischmann Hermina részére (második példány) 12/11/1901 házassági anyakönyvi kivonat Weisz Antal és Fleischmann Hermina részére (harmadik példány) 12/11/1901 anyakönyvi kivonat 1940 elemi népiskolai tanítói oklevél kézírásos másolata 1943 születési anyakönyvi kivonat másolat 1944 születési anyakönyvi kivonat Weisz Antal részére 6/3/1914 születési anyakönyvi kivonat Fleischmann Hermina részére 1/9/1921 születési anyakönyvi kivonat Weisz Gyula részére 1/10/1921 .lakhelyigazoló okirat (Varga Antal, felesége és gyermekei) 7/25/1922 hitellevél 25ezer koronáról Pesti Orth. Izr. Hitk. javára 2/15/1923 helyhatósági bizonyítvány 1/29/1940 igazolás születési bizonyítványról (Büchler Betti) 8/21/1940 Halotti levél (Fleischmann Józsefné) 2 példány 8/23/1940 lakhelyigazolás (Pásztó), 2 példány 9/4/1940 lakhelyigazolás Fleischmann József részére (kézírásos) 9/4/1940 igazolás hitközségi tagságról (Hertz Dávid), 2 példány 9/4/1940 házassági anyakönyvi kivonat (David Hertz Handelmann Tarr és Betti Büchler Betschke) 2 példány 9/5/1940 születési anyakönyvi kivonat Weisz Gyula részére 5/16/1947 izraeli elővízum Adler Vilmos részére 8/14/1950

Varga (Weisz) Gyula
Janzó Hermin 185 1919 - 1924 1 pallium Látványraktár1 L1_C2_21 Kemény (Alfréd) Aladár 186 1940 - 1944 Kemény (Alfréd) Aladár 1 pallium iratanyag HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Gépírásos levél “János”-nak 1940 Gépírásos tanulmány “Ősök kutatása és zsidó-konskripciók” 1940 Gépírásos jegyzetek kézzel írt széljegyzetekkel a tanulmányhoz dátum nélkül 1944 Gépírásos előadásszöveg “Régi vas megyei zsidók” dátum nélkül Gépírásos tanulmány kézzel írt széljegyzetekkel “Régi szatmármegyei zsidók” dátum nélkül Gépírásos tanulmány “Régi zsidó ritkaságok” A táblabíró zsidópecsétje dátum nélkül Köszönőlevél adományozás után (Orsz. Zsidó Múzeum) dátum nélkül Gépírásos tanulmány “Régi zsidó ritkaságok” A csatári Biblia dátum nélkül Gépírásos tanulmány “A pesti zsidók összeírása 1848-ban” dátum nélkül Gépírásos tanulmány “Régi zsidó ritkaságok” A toponári muzsikusok dátum nélkül Gépírásos tanulmány “A zsidóeskü Magyarországon” dátum nélkül Gépírásos tanulmány “Borsod megye 1831. Számvevő Kis László jelentése” dátum nélkül

Kemény (Alfréd) Aladár
Látványraktár1 L1_C2_21 Koth Andor 187 1 pallium Látványraktár1 L1_C2_21 Stern Gáspár 169 1836 - 1867 Stern Gáspár Stern Gáspár, bátorkeszi orvos iratai. 1 pallium HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Bécsi politechnikum látogatási bizonyítványa 1836 - - bizonyítványok, bécsi orvosi egyetem, 1837-1842 - Diploma-másolat, 1842 - Herceg Erdődi Pálffy Antal orvosi meghívó levele 1853 - Herceg Erdődi Pálffy Antal uradalmi orvosi bizonyítványa, 1863 - Muzslai főszolgabíró elismerő levele, 1855 - Kerületi orvosi kinevezés, 1858 - Ferenc Józsefhez vezetett küldöttség szónoklata, 1853 - Hazay Samu újévi üdvözlete, 1864 - 2 orvosi eskü szöveg, 1840 - Esztergom megye tb. Főorvosi kinevezési okmánya, 1867

Stern Gáspár
Látványraktár1 L1_C2_21 Spitzer Mór 168 1839 - 1873 Spitzer Mór Spitzer Mór iratai. Számlák, chalica-igazolás, jegyzőkönyvkivonatok, stb. 1 pallium. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Spitzer Mór
Látványraktár1 L1_C2_21 Sturm Albert 172 1880 Sturm Albert Sturm Albert (Lipótszentmiklós, 1851. február 12. - Budapest, 1909. február 14.) újságíró, a Kisfaludy Társaság levelező tagja. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Arany János: Buda halála - német fordítása füzetben

Sturm Albert
Látványraktár1 L1_C2_21 Szabolcsi Miksa 177 1905 Szabolcsi Miksa HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Magyar Rabbik I. évf. 2. sz. melléklete: Szabolcsi Miksával kapcsolatos írások, 1905.

Szabolcsi Miksa
Látványraktár1 L1_C2_21 Singer Salamon 175 1821 - 1859 Singer Salamon Singer Salamon családi iratai 1 palliumban. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Családi iratok 1821-1859 (születési, házassági iratok, útlevelek, PIH és PCHK tagfelvételi okmány, stb.)

Singer Salamon
Látványraktár1 L1_C2_21 Silbermann Jakab 174 1936 Silbermann Jakab Silbermann Jakab a Békési Izraelita Hitközség kántor-metszője volt. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Silbermann Jakab palesztinai letelepedését segítő levelezés a Békési hitközség és Stern Samu között, 1936.

Silbermann Jakab
Látványraktár1 L1_C2_22 Bródy Zsigmond 206 1906 Bródy Zsigmond Bródy Zsigmond (Miskolc, 1840. november 15. – Budapest, 1906. január 6.) újságíró, lapszerkesztő és -kiadó, főrendiházi tag.Szülővárosában és Pesten folytatott középiskolai tanulmányok után a pesti egyetemen jogot végzett. Leckeadásból tengette életét, közben írogatni kezdett, elsősorban a zsidóság magyarosodása és polgári egyenjogúsítása érdekében. E kettős célt szolgálták 1860-ben „egy magyar zsidó” jelzéssel megjelent költeményei és különféle újságcikkei. 1860-ban a Pesti Hölgydivatlap munkatársa, majd még ugyanazon évben Grosz Károllyal megindította a Pannonia című német nyelvű lapot, amely a magyar irodalom széles körű külföldi megismertetésére törekedett. A pesti hitközség megbízásából 1861 elején Tatay Adolffal együtt magyar templomi énekeket írt, melyeket Friedmann Mór főkántor zenésített meg. Politikai cikkei és szépirodalmi dolgozatai nevét széles körökben ismertté tették. Az abszolutizmus idejében sokat küzdött a magyar nemzeti ügy győzelme érdekében. Később több bécsi lap levelezője volt, majd Bécsből magyarországi újságokat tudósított. Pestre visszatérve, szerkesztette a Látcső című fővárosi napilapot 1864. június 1-jétől augusztus 31-ig, majd a Magyar Sajtót 1865-ben, Hajnik Károly főszerkesztése alatt. 1867 után a Pesti Napló vezércikkírója és egyúttal a Pester Lloyd szerkesztője. 1872-ben mint miniszteri titkár meghívást kapott a belügyminisztériumba, de egy év múlva ismét visszatért az újságíráshoz. Előbb (1872-ben) kiadta a Heti Krónika című lapot, majd egy ideig mint főszerkesztő vezette a Pester Lloydot, mielőtt azt Falk Miksa átvette. 1873-ban megvette a Neues Pester Journal című lapot, de csak 1879. novemberben lépett fel saját nevével mint a lap tulajdonosa és főszerkesztője. Szerkesztése alatt a lap páratlanul elterjedt az egész országban és a német ajkú lakosság között terjesztette a magyar érzelmeket. Érdemeinek elismeréséül a király 1896-ban a főrendiház tagjává nevezte ki. 1 palliumban újságcikkek. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Bródy Zsigmond temetéséről szóló cikkek.

Bródy Zsigmond
Látványraktár1 L1_C2_22 Büchler Sándor iratai 205 1901 Büchler Sándor HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

A zsidók története Budapesten. 1. Buda 1867-ig. 2. Az Óbudai Hitközség adatai 1712-1840. 3. Herceg Eszterházy privilégiuma? - 1901 Dr. Büchler Sándor: Fejér vármegye zsidó népessége a múlt században. Kivovat Büchler Sándor: A bonyhádi hitközség múltjából.

Büchler Sándor
Látványraktár1 L1_C2_22 Bruck Géza 204 1880 - 1889 Bruck Géza 2 irat egy palliumban. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Iskolai bizonyítványok.

Bruck Géza
Látványraktár1 L1_C2_22 Benisch Artúr 202 1934 Benisch Artúr Némethy (1881-1972): Bp.-en szerzett tanári okl.-et és doktori címet (1904), főreálisk.-i tanár (1909-), a VKM tisztviselője (1914-), gimn.-i ig. (1917-). Jelentős szerepe volt a Klebelsberg Kunó kezdeményezte falusi, ill. tanyai népisk.-építési akcióban. Isk.-pol.-i, tört.-i-statisztikai munkái főképp a Néptanítók Lapjában jelentek meg. 1 pallium iratanyag. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

A zsidók térfoglalása és elhelyezkedése a mai Magyarországon c. tanulmánya.

Benisch Artúr
Látványraktár1 L1_C2_22 Bischitz Dávid 201 1852 - 1865 Bischitz Dávid 1 palliumban két levél. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Bischitz Dávid
Látványraktár1 L1_C2_22 Berényi Sándor 199 1940 Berényi Sándor Dr. Berényi Sándor ügyvéd több oldalas levele 1 palliumban. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Dr. Berényi Sándor ügyvéd ismerteti dr. Pfeiffer Károly főlevéltárnok könyvét, az 1848-az Fejér megyei zsidó összeírásról.

Berényi Sándor
Látványraktár1 L1_C2_22 Bicskei Jenő 198 1944 Bicskei Jenő Egy kis méretű, puha kötésű, 24 oldalas könyv. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Bicskei Jenő: Zsidó nevű utcák és terek Pest-Budán.

Bicskei Jenő
Látványraktár1 L1_C2_22 Bakonyi László 197 1936 Bakonyi László 1 pallium. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Bakonyi László: A kongresszusi zsidó hitközségek statisztikája c. tanulmánya.

Bakonyi László
Látványraktár1 L1_C2_22 Blau Henrik 196 1940 Blau Henrik Blau Henrik (Pápa, 1871 — Pápa, 1942) 1894-ben héber nyelvtanárként kezdte a pályáját a zsidó elemi iskolában, majd 1899-től a polgári iskolában tanít és Schor Ármin, az iskola első igazgatójának halála után, 1912-ben ő foglalja el az igazgatói széket és vezeti az intézményt 1930-ig. Működésének első tizenkét évére esik az iskola fénykora, amelyre a magas színvonalú képzés, az egyre bővülő tanulói létszám és a keresztény tanulók számának jelentős növekedése jellemző. Tevékenységét nyugdíjba vonulása után, 1935-ben, Horthy Miklós kormányzó is elismeri: a polgári iskolai igazgatói címet adományozza Blau Henriknek.A kereskedelmi tanfolyamot még nyugdíjazása után is vezeti 1940-ig. Blau Henrik meghatározó szerepet játszott a város társadalmi és kulturális életében is, előadásokat tartott a leányegyesületben, az Alsó- és Felsővárosi Olvasókörben, kórust vezetett; tanár kollégájával, Láng Károllyal együtt könyvet szerkesztett Peh el Peh: zsidó szólásmondások népszerű gyűjteménye címmel, illetve az 1941-ben megjelent Szájról-szájra: magyar-jiddis szógyűjtemény című munkájuk; módszertani könyvet írt az énektanításról, rendszeresen publikált pápai és országos lapokban és Eszter királynő címmel írt egy háromfelvonásos operettet is. 1942 -ben, 71 évesen halt meg tüdőgyulladásban. Nagy méretű füzet 1 palliumban. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Löwy Zalmen családfája

Blau Henrik
Látványraktár1 L1_C2_22 Klein Ferenc 195 1883 - 1885 Klein Ferenc Családi okmányok 1 palliumban. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Utazási bizonyítvány Klein Ferenc izraelita kereskedő részére, 1883 Klein Ferencné kataszteri birtokíve, 1885

Klein Ferenc Kereskedő
Látványraktár1 L1_C2_22 Kohányi Sámuel 194 1905 Kohányi Sámuel Kohányi Sámuel, zeneszerző, szül. Csabóczon (Zemplén vm.) 1824 ápr. 15., megh. 1905. júl. 5. 1837-ben jött Budapestre, ahol a Nemzeti Zenede növendéke volt. 1846-ban tanár lett. Sokszáz gyerekdalt komponált. A gyereknevelés terén sok érdeme van. 1 pallium. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Kisdednevelés, 36. évf. 14. sz.: Kohányi Sámuel méltatása. 1905

Kohányi Sámuel
Látványraktár1 L1_C2_22 Látványraktár1 L1_C3_16 Kiss Arnold 193 1931 - 1940 Kiss Arnold Kiss Arnold (Ungvár, 1869. november 2. – Budapest, 1940. november 14.) magyar főrabbi, író. A budapesti rabbiképző intézetben végezte tanulmányait. Ugyanakkor az egyetemen bölcsészetet hallgatott. 1893-ban avatták doktorrá. Előbb a zsolnai, majd 1896-ban a veszprémi, 1901-ben a budai hitközség főrabbija lett. Az Országos Rabbiképző Intézetben a héber irodalmat tanította. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Budai vezető főrabbi levelei szinte kivétel nélkül Löw Immánuel főrabbinak címezve. Zeltmann Lajos főrabbi emlékének szentelt tanulmány. Írta: Kiss Arnold.

Kiss Arnold

79/02 79/08.1 79/08.2 79/10 79/11-15 79/16-20 79/21 79/22 79/23 79/25 79/26 79/27 79/28 79/29 79/31 79/32 79/33 79/34 79/35 80/271 80/272 80/273

Az összes az L1_C3_16-os helyre áthelyezve!!!

Látványraktár1 L1_C2_22 Kiss József 191 1904 - 1943 Kiss József Kiss József (Mezőcsát, 1843. november 30. – Budapest, 1921. december 31.) magyar költő, szerkesztő. Apja Klein István szegény zsidó falusi boltos, anyja a pogromok elől Magyarországra menekült litván zsidó kántortanító leánya volt. 1850-ben a család a Gömör és Kis-Hont vármegyei Serkére költözött, itt ismerkedett meg az irodalommal Almási Balogh Sámuel református pap segítségével. Szülei rabbinak szánták, Miskolcon kezdett tanulni. 13 éves korában (1856) Bécsbe szökött. Hazatérte után a rimaszombati gimnáziumban, majd a Debreceni Református Kollégiumban tanult tovább. 1862-ben abbahagyta a tanulást, 5 évig (1862–1867) vándortanító volt az alföldi városokban. 1867-ben, amikor kimondták a zsidók emancipációját, Pestre ment, hogy kiadassa verseit. A Deutsch-féle nyomdában korrektor, 1871−1873 között a nyomda kiadásában megjelenő Képes Világ című lap szerkesztője. 1874-től súlyos beteg. Első sikerét 1875-ben aratta Simon Judit című balladájával. 1915-ben Mérei Adolf filmet forgatott a ballada alapján. 1876-tól hat éven át a temesvári zsidó hitközség jegyzője. 1882-től ismét Budapesten élt mint a magyar–francia biztosítótársulat tisztviselője. 1890-től A Hét című folyóirat alapító szerkesztője, ami a Nyugat előfutára volt. Ezzel kezdődik a modern magyar irodalom története. A Petőfi Társaság 1877-ben, a Kisfaludy Társaság 1914-ben tagjává választotta. Pályája kezdetén balladákat írt. Ezek a falusi zsidóság életét ábrázoló tematikájukkal keltettek feltűnést. Később abbahagyta a műfajt, új témájává a város, a modern ember problémái lettek. Leghíresebb verse az 1905-ös orosz forradalom hatására íródott. Verseiből egy egész ciklust megzenésített Szelle Károly. 1 pallium iratanyag. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Költő, a Hét szerk. iratai a PIM irataiból - másolatok. Vers kézirata keretezve. A Kiss József Múzeum leltára.

Kiss József
Látványraktár1 L1_C2_22 Láng Károly és Schwarcz Zoltán 192 1906 Láng Károly Schwarcz Zoltán Láng Károly és Schwarcz Zoltán tanítójelölteknek levelzése egy magyar-izraelita tanügyi statisztika szerkesztése céljából (1 pallium). HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Láng Károly Schwarcz Zoltán
Látványraktár1 L1_C2_22 Márkusz család (Henrik, Tivadar, László) iratai 203 1926 - 1941 Márkusz család (Henrik, Tivadar, László) Márkusz család (Henrik, Tivadar, László) iratai egy palliumban. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Márkusz család iratanyaga.(Tanoncszerződés,levelek, igazolás arról, hogy Márkusz Tivadar hősi halált halt 1941-ben.)

Márkusz család (Henrik, Tivadar, László)
Látványraktár1 L1_C2_22 Jánki Gyula 207 1939 Jánki Gyula 1 Pallium

Hitfelekezeti áttérések Magyarországon az 1919-1939. Években c. tanulmánya

Jánki Gyula
Látványraktár1 L1_C2_22 Jakobovits Józsefné 209 1913 - 1914 Jakobovits Józsefné 1 pallium

1 világháborús levelezőlapok, valamint halotti értesítés

Jakobovits Józsefné
Látványraktár1 L1_C2_22 Schulhof (Dombováry, Dombóvári) Géza 210 1871 - 1938 Schulhof Géza Dombováry Géza (Schulhof Géza) (Dombóvár, 1848. március 11. – Budapest, 1918. június 1.) ügyvéd, szociológus, jogtudományi író.Apja Schulhof Adolf híres dombóvári, majd pécsi orvos volt. Középiskolai tanulmányait Pécsett, az egyetemet Bécsben, Prágában, majd Budapesten végezte. Behatóan foglalkozott a nemességi és hitbizományi joggal, amelynek elismert specialistája lett. Ferenc József király a magyar jogélet terén szerzett érdemeinek elismeréséül 1885-ben magyar nemességet adományozott neki. Az 1860-as években szóval és tollal élénken részt vett a zsidók emancipációs mozgalmában, Munkásmozgalom Magyarországon című tanulmánya úttörő jelentőségű volt. Az 1870-es és az 1880-as években közjogi cikkei hozzájárultak sok zavaros közjogi kérdés tisztázásához. 1884-ben adta ki Az érvényben levő magyar büntetőtörvények gyűjteménye című kétkötetes, annak idején hézagpótló, a büntetőjogra és bűnvádi eljárásra vonatkozó rendeleteket is felölelő munkáját, majd 1888-ban A magyar büntetőtörvénykönyv magyarázata című, három vaskos kötetre terjedő művét, amely a királyi Kúria gyakorlatát és a külföldi bíróságok felfogását is ismertette. 1 pallium családi iratanyag. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Caritas Egyesület alapítványa Családi iratok (obsitja, levelek a névváltoztatásról, fia állampolfársági bizonyítványa, stb.) Adományozólevél I. Ferdinánd bolgár királytól, 1899 + fordítás Másolat a levélről, melyben Ferenc József nemességet adományozott neki. Ügyvédi és váltóügyvédi oklevele, Pest, Levelek a Pesti Izraelita Hitközségtől Dr. Dombováry Géza ügyvédnek (feltehetően Schulhof /Dombováry/ Géza fiának) 1931;1932

Schulhof Géza
Látványraktár1 L1_C2_22 Schmidt József 211 1866 Schmidt József Versek egy kötetben (kézírásos). HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Schmidt József
Látványraktár1 L1_C2_22 Schwarcz Pál 212 1989 Schwarcz Pál 1 palliumban: Kézzel írva: Zsidó sorsom 1920-1935, 1935-1946 - rajzos füzet Egy lapra ráragasztva sárga csillag és fénykép a tábori zsidó munkás századról (Székelyhid 1940) - rövid visszaemlékezés 1944-ből Egy lap a cionizmusról. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Schwarcz Pál Fényképek
Látványraktár1 L1_C2_22 Haas Jakab 213 1860 - 1873 Haas Jakab 1 pallium

Gazdasági, családi, hitközségi iratai

Haas Jakab
Látványraktár1 L1_C2_22 Hecht Benedikt 214 1835 - 1841 Hecht Benedikt 1 pallium

Egy ungvári manufakturer bizonyítványa Hecht Benediktnek, a manufaktúrában végzett munkájáról. - 1835 Az Óbudai Izraelita Hitközség bizonyítványa: Hecht Benedikt erkölcsi és pénzügyi szempontból kifogástalan magatartású. - 1841

Hecht Benedikt
Hirsch Márkus 216 Látványraktár1 L1_C2_22 Hirsch Márkus 216 1867 - 1868 1 pallium

Óbudai főrabbi vitairata Modena pamfletje ellen, amelyben a tradicionális zsidóságot gúnyolja

Hirsch Márkus 216 Hirsch Márkus 216 Hirsch Márkus 216 Hirsch Márkus 216 Hirsch Márkus 216 Hirsch Márkus 216 Hirsch Márkus 216 Látványraktár1 L1_C2_22 Schönwald Péter 215 1852 Schönwald Péter Hadseregszállítással kapcsolatos iratok 1 palliumban. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Schönwald Péter
Látványraktár1 L1_C2_22 Hollerbach Lujza Magda 217 1898 - 1942 Hollerbach Lujza Magda 1 pallium

Akvi iratok - keresztlevél is.

Hollerbach Lujza Magda
Látványraktár1 L1_C2_22 Kemény József 218 1934 - 1935 Kemény József 1 pallium

Levelei egy műépítészhez, amelyekben zsinagógákról készített képekről számol be. 1935

Kemény József
Látványraktár1 L1_C2_22 Pláner család 219 1827 - 1940 Pláner család Pláner család vegyes iratai 1 palliumban. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Pláner Jakab szül. akvi kivonata – későbbi. (szül: 1827) Pláner Jakab tanulmányi irata, Bécs, 1850 Bécsi Vasúttársaság igazolása Pláner Jakabnak, 1853 Nagyváradi hitközség bizonyítványa Mayer Anthonnak, 1854 Bécsi Vasúttársaság igazolása Pláner Jakabnak, 1861 Pláner Jakab házassági engedélye, 1861 Pláner Jakab halotti akvi kivonata, Szeged, 1891. Pláner Johanna szül. akvi kivonata, Szolnok, 1897. (szül. ideje: 1870) Pláner Johanna halotti akvi kivonata, Szolnok, 1897. május 12. (halál ideje: 1871) Pláner Heléna szül.akvi kivonata, Törökbecse, 1897. (szül ideje: 1874) Pláner Heléna hal. akvi kivonata, Törökbecse, 1897. (halál ideje: 1875) Nagyváradi Chevra Kadisa levele Plánernénak, 1900 Nagyváradu Chevra Kadisa levele Plánernének, 1900. Nagyváradi Chevra Kadisa levele Plánernének, 1901 Nagyváradi izr. Hitközség igazolása Pláner Jakab házasságának törvényességéről. 1940

Pláner család
Látványraktár1 L1_C2_23 Horn Ede 220 1875 - 1888 Horn Ede 1 palllium

Beszámoló a temetéséről a Neues Pester Journalban, Röplap: Horn Ede családja felsegítésére alakult bizottság a gyűjtőívet kéri Bródy Zsigmond és Klapka György, Életrajza.

Horn Ede
Látványraktár1 L1_C2_22 Purvis S. W. 221 1935 Purvis S. W. Philadelphiai pap prédikációja a zsidóság mellett, melyet a New York Times is leközölt, 1935. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Purvis S. W.

Ajándék Szerdahelyi Józsától, aki a prédikáció szövegét németről magyarra fordította. 1935.

Látványraktár1 L1_C2_23 Olgyay Gusztáv 223 1944 - 1946 Olgyay Gusztáv Olgyay Gusztávhoz írt levelek. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Olgyay Gusztáv
Látványraktár1 L1_C1_54 Raditz család 224 1845 - 1851 Raditz Károly Raditz Ignác Raditz Carolina Raditz család iratai 1 palliumban. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Raditz Károly házatlan boltos folyamodványa házvásárlásra, amelyet elutasítanak, 1845 A tatai járás fõbírói hivatalának átbocsájtó levele Budapestre utazáshoz Raditz Ignác részére. Részben német nyelven, 1851 Raditz Carolina útlevele Bécsbe történõ utazáshoz. Részben német nyelven, 1851

Raditz Károly Raditz Ignác Raditz Carolina
Látványraktár1 L1_C2_23 Kemény Emil 222 1902 - 1939 Kemény Emil 1 pallium

Százados az első világháborúban - családi, katonai iratok, katonai térképrészletek

Kemény Emil
Látványraktár1 L1_C2_22 Radnóti Miklós 225 1931 - 1932 Radnóti Miklós Radnóti Miklós (született: Glatter; egyéb névváltozatai: Radnói, Radnóczi)(Budapest, Lipótváros [ma Újlipótváros], 1909. május 5.– Abda, 1944. november 9.)magyar költő, a modern magyar líra kiemelkedő képviselője, oklevelet szerzett magyar-francia szakos középiskolai tanár. Jellemző rá a tiszta műfajiságra való törekvés, illetve a hagyományos, kipróbált műfajok felelevenítése. Radnóti perének fotokópiás anyaga 1 palliumban. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

A Tábla ítélete Radnóti Miklós ellen - szemérem és vallás elleni vétség versben - 1931/1932 1931. december 8-án sor került verseskötete perére zárt tárgyalás keretében. A Töreky-tanács első fokú ítélete az Arckép és a Pirul a naptól már az őszi bogyó című verseiért vallásgyalázás miatt nyolcnapi fogházbüntetésre ítélte. A költő az ítélet ellen fellebbezett, ehhez Sík Sándor levelét is mellékelte. A szerzetes megvédte tanítványát a vallásgyalázás vétsége ellen, véleménye minden bizonnyal mérvadó volt, hiszen az 1932. május 19-i fellebbviteli tárgyalás során az ítélőtábla Gadó-tanácsa ugyan helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, a büntetés végrehajtását azonban egy év próbaidőre felfüggesztette. Sík Sándoron kívül Zolnai Béla is kiállt a költő mellett. Utóbbi éppen a peres ügy idején közölte egyik versét a Széphalom című szegedi folyóiratban.

Radnóti Miklós
Látványraktár1 L1_C1_54 Jonas család 226 1819 - 1874 Jonas család 1 pallium

Jónás Dávid megállapodása Stern Mózes pozsonyi kereskedővel, lányával kötött házasság alkalmával. Rabbi bizonyítványa Jónás Ignác részére: A zsidó vallás tanaiból megelégedésre vizsgát tett, Jónás Dávid születési bizonyítványa. Kiállította az óbudai főrabbi,

Jonas család
Látványraktár1 L1_C2_22 Reisz Gábor 227 1834 - 1854 Reisz Gábor Családi iratok 1 palliumban. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Reisz Gábor az arany- és ezüstmívességet kitanulta és ennek mûvelésére ajánlható. 1834 Városbíró igazolja, hogy Reisz Gábor ötvösmester becsületes ember. Gyulára utazik, senki se háborgassa, 1841 Bobro városa igazolja, hogy a becsületes Reisz Mihály a városból elbocsáttatik családjával együtt., 1852 Kerületi rabbi igazolása Reisz Gábor születésérõl. Namesto, 1854 (2 db) + hiv. igazolás errõl, 1940

Reisz Gábor
Látványraktár1 L1_C1_54 Perlmutter család 228 1864 - 1944 Perlmutter Izrael Perlmutter Dávid Családi iratok 1 palliumban (akvi iratok, 1864, + PCHK tagfelvételi). HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Perlmutter Izrael Perlmutter Dávid
Látványraktár1 L1_C2_23 Révész Nándor 229 1913 Révész Nándor Révész Nándor aradi felső kereskedelmi iskolai tanár, aki a héber betűket a latin írás alakjának megfelelően átformálta. Újságcikkek és egy levelezőlap 1 palliumban. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Révész Nándor
Látványraktár1 L1_C2_23 Radó Antal 230 1942 - 1962 Radó Antal Márkus Imréné sz. Radó Éva Lengyel István Radó Antal, született: Roder Antal (Mór, 1862. június 29. – Budapest, 1944. november 22.) író, költő, műfordító, irodalomtörténész, Roder Adolf pedagógus fia. Iaratanyag 1 palliumban. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Radó Antal költeményei és megemlékezés róla unokahúga és Lengyel Itván által.

Radó Antal Márkus Imréné sz. Radó Éva Lengyel István
Látványraktár1 L1_C2_23 Reich Samu 231 1923 - 1929 Reich Samu Borítékok 1 palliumban. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Levélborítékok - MIKÉFE, Nõegylet, Patronázs egyesület - csak a borítékok!!!

Reich Samu
Látványraktár1 L1_C2_23 Pollák Henrik 232 1848 - 1935 Pollák Henrik P. Henrik, orvos, a hazai zsidóság minden felekezeti, hazafiúi és emberbaráti ügyének egyik buzgó munkása volt. Szül. Óbudán 1821. Atyja Csehországból került Óbudára. P. tanulmányait Pesten és Bécsben végezte; orvosi szaktudománya mellett megtanulta a német, angol és francia nyelvet, sőt - ami a XIX. sz. elején még ritka jelenség volt - a magyar nyelvet is. A szentírást éppúgy olvasta héber eredetiben, mint a latin és görög klasszikusokat. A művelt orvos csakhamar felismerte annak szükségességét, hogy a magyar zsidóság nyelvében teljesen magyarrá váljék s ezért 1844. sokat fáradozott a Magyar Egylet (1. o.) létesítése körül, melynek magyarosító munkájában élénk részt vett. Ama túlbuzgó ifjak közé tartozott, akik 1848. megalapították Pesten a reformhitközséget, azonban nem bizonyult életképesnek és csakhamar fel is oszlott. A szabadságharc idején honvédorvos volt s csak nehezen menekült meg a haditörvényszék megtorló büntetésétől, mely magyar hazafiasságot bűnnek minősített. 1860. midőn az abszolutizmus megenyhült, az elsők közt találjuk, kik a magyarító egyletet felújítják. Küzdött azokkal, kik az emancipációt segítették kivívni, ott volt az 1868-69-iki zsidó kongresszuson, mely rendezni óhajtotta a zsidófelekezet szervezetét. Nagy érdemei vannak Országos Rabbiképző, valamint az Izraelita Ösztöndíj Egylet létesítése körül, melyeknél Khon Sámuel volt meghitt tanácsadója. Tagja volt az Országos Közegészségügyi Tanácsnak. Orvosi munkája: Sistemate medicinae a Paracelso ad nostra tempora (1846) ezenkívül pedig írt az Orvosi Hetilapba, az Első M. Zsidó Naptárba (1848) a magyar zsidók statisztikájáról. A 70-es években visszavonult a közügyektől. Meghalt Budapesten 1894. márc. 23. 1 pallium. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Adatok a magyarországi zsidóság statisztikájához, 1848 Vers - Izrael és a Messiás (kézírásos kiegészítéssel, széljegyzettel, 1935

Pollák Henrik
Látványraktár1 L1_C2_23 Per Jenő 233 1922 Per Jenő Per Jenő 3 költeménye 1 palliumban. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Per Jenő
Látványraktár1 L1_C2_23 Patai Ervin György (Raphael Patai) 234 1931 Patai Ervin György Patai Ervin György (1910. november 22.-1996. július 20.) etnográfus, történész, orientalista, antropológus. Iratanyag egy palliumban. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

A Magyar Zsidó Szemlében 1931 májusban megjelent tanulmányának gépirata.

Patai Ervin György
Látványraktár1 L1_C2_23 Rosenberg Gyula 235 1855 - 1913 Rosenberg Gyula Rosenberg Gyula, képviselő, szül. Kis-Cellben 1856 szeptember 12. A budapesti egyetemen tanult jogot és 1880. ügyvéd lett. Különösen a tengeri jog tanulmányozásával foglalkozott. Előbb Vas vármegye tb. aljegyzője, majd fővárosi ügyvéd és az Adria tengerhajózási r.-t. jogtanácsosa lett. Nagy feltűnést keltett gróf Batthyány Istvánnal vívott halálos kimenetelű párbaja, melyért 9 havi államfogházra ítélték, de királyi kegyelem 3 hóra szállította azt le. 1891-ben az Adria vezérigazgatója lett és ebben az állásában, melyet haláláig töltöttbe, sokat tett a magyar biztosítási ügy fejlődéséért. 1892-ben szabadelvű programmal képviselői mandátumot kapott és ezt több cikluson át viselte. 1 pallium iratanyag. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Rosenberg Gyula iratai. Köztük házassági anyakönyvi kivonat, értesítés a Szent István rend kiskeresztjének odaítéléséről stb.

Rosenberg Gyula
Látványraktár1 L1_C2_23 Rudas Béla 236 1934 Rudas Béla A társadalomgazdaságtan alapelemei - kézirat 1 palliumban. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Rudas Béla
Látványraktár1 L1_C2_23 Reisz család 237 1934 Reisz család Révész Fülöp Dr. Révész Fülöp összeállítása a Reisz család eredetérõl, leszármazottakról 1 palliumban. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Reisz család Révész Fülöp
Látványraktár1 L1_C2_23 Pirnitzer család 238 1839 Pirnitzer család Levelek (házassággal kapcsolatos, 1839, Baja, Pest HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Pirnitzer család
Látványraktár1 L1_C2_23 Rubin Illés 239 1942 Rubin Illés Rubin Illés munkácsi gimnáziumi tanár héber nyelvû fizikakönyvérõl szóló szakvélemény. Kiadásra javasolják. + részletes szakvélemény (1942) 1 palliumban. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Rubin Illés
Látványraktár1 L1_C2_23 Grünberger Béláné 241 1948 - 1966 Grünberger Béláné 1 pallium

Önéletrajz, iratok, útlevél

Grünberger Béláné
Látványraktár1 L1_C2_23 Pillitz Benjámin 240 1851 - 1856 Pillitz Benjámin Pillitz Benjámin hagyatéka egy palliumban HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Veszprémi zsidó orvos, közösségi elöljáró Részletesen: Hoffer Ármin leírása az iratok között

Beiratkozási igazolása a bécsi egyetemről, 1851 Sebészeti gyakorlatának igazolása, 1856 Egyéb iratok

Pillitz Benjámin

89.1–89.26 l.sz.-ig

Látványraktár1 L1_C2_23 Grosz Izsák 243 1848 - 1874 Grosz Izsák 1 pallium

Végrendeletével és vagyonával kapcsolatos iratok

Grosz Izsák
Látványraktár1 L1_C2_23 Rózenzveig (Rosta) Árpád 242 1923 - 1974 Rózenzveig Árpád Rózenzveig Árpád (és családja )személyes hagyatéka 1 palliumban. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Levél a Belügyminisztériumtól névváltoztatás ügyében (Rózenzveigről Rostáta), 1947 Végzés -válóperes tárgyalás napjának kitűzése, 1948 Házassági anyakönyvi kivonat, 1942 Igazolás Rozenzveig Simon születéséről, 1939 Családi fotó Rózenzveig Márton születési anyakönyvi kivonata, 1939 Kefkovics Eszther születési anyakönyvi kivonata, 1939 Rózenzveig Árpád születési anyakönyvi kivonata, 1923 Rozencveig Simon és Klein Fáni házassági anyakönyvi kivonata,1939 Rosenzveig Simon halotti anyakönyvi kivonata, 1939 Községi illetőségi bizonyítvány, 1939 Rosencveig Márton és Lefkovics Eszter házassági anyakönyvi kivonata,1939 Általános munkáltatói igazolvány, 1950 Segédlevél, 1926 Levelek és igazolások a Nácizmus Magyarországi Üldözötteinek Országos Érdekvédelmi Szervezetétől, 1966-1974 Lakás papírok, 1950-1951

Rózenzveig Árpád
Látványraktár1 L1_C2_23 Schvarcz Gyula 244 1865 Schvarcz Gyula Schvarcz Gyula (Székesfehérvár, 1839. december 7. – Budapest, 1900. január 31.) államtudományi író, történész, jogtörténész, művelődéspolitikus, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.Apja főhadnagy volt (meghalt 1841-ben), anyja Horhy Katalin. Horhyék házában nevelkedett. Középiskoláit szülővárosában (1848–1854), a gimnázium 7–8. osztályát a pesti piaristáknál, felsőbb tanulmányait a pesti, a müncheni és a berlini egyetemen végezte. 1861-ben a jénai egyetemen bölcsészdoktorrá avatták. Több évet tanulmányutakkal töltött el, bejárta Közép-Európát és Angliát. Korán kezdett közoktatásügyi politikával foglalkozni, de a természettudomány terén is jelentékeny műveket alkotott. A tudomány és a politika szorosan egybekapcsolódott életében. Magyar, német, francia, angol és ó-görög nyelven írt művei figyelmet keltettek itthon és külföldön egyaránt. 1865-ben Új korszak címen közművelődési és tanügyi hetilapot alapított Bobory Károly szerkesztésével. A Magyar Tudományos Akadémia 1864-ben levelező, 1887-ben rendes tagjává választotta. Tagja volt a londoni Geological Society, Ethnological Society, Anthropological Society, a Société Géologique de France, az Académie Nationale és más társaságoknak. Többször (1868–1872, 1875–1878 és 1887–1894) országgyűlési képviselővé választották, ekkor behatóbban foglalkozott az államjoggal. A politikai intézmények európai színvonalra emelését sürgette; államjogi és művelődéspolitikai nézeteiből (például közigazgatási bíróság felállítása, a tisztviselők minősítésének törvényben szabályozása, a földművelési minisztérium különválasztása a kereskedelemügyitől, a főrendiház modern felsőházzá alakítása stb.) és közoktatásügyünk felsőbb fokainak javítása (például a jog- és államtudományok különválasztása önálló államtudományi doktorátussal) sok minden az ő munkáiból került át a gyakorlati életbe. A vármegyei, városi, törvényhatósági közkönyvtárak alapításának, a progresszív jövedelmi adó bevezetésének, az általános szavazati jognak stb. nálunk Schvarcz Gyula volt az atyja. Parlamenti működése alatt a ház közoktatásügyi bizottságának volt előbb tagja, később évről-évre elnöke. Beszédei nagyrészt a kultúrpolitikára vonatkoznak. A Tisza-féle fúzió alkalmazásával ő is belépett a Szabadelvű Pártba, melynek 1894-ig volt tagja. Ekkor a budapesti egyetemen az ókori történelem rendes tanára lett (1900-ig), az újabb választáson már nem indult. Cikkek 1 palliumban. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Újságcikkek Schvarcz Gyulától német nyelven, illetve róla ír a Schvarcz Gyula követjelöltsége érdekében működő bizottmány.

Schvarcz Gyula
Látványraktár1 L1_C2_23 Baruch Schorr 246 1900 Baruch Schorr Lembergi főkántor arcképe, és ismertetés 1 palliumban. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Baruch Schorr
Látványraktár1 L1_C2_23 Görgei Artúr levele Kónyi Manónak 245 1818 - 1916 Görgei Artúr 1 db levél fényképmásolata

Görgei Artúr (Toporc, 1818. január 30. – Budapest, Lipótváros, 1916. május 21.) 1848–49-es honvédtábornok, hadügyminiszter, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején több alkalommal a honvédsereg fővezére. Polgári végzettségét tekintve vegyész, és 1848 előtt e területen is kiemelkedő eredményeket publikált. A szabadságharc bukását követően Ausztriába internálták. Ebben az időszakban írta meg, és 1852-ben német nyelven megjelentette kétkötetes emlékiratait. Csak 1867-ben a kiegyezés után térhetett vissza Magyarországra. Testvére Görgei István házában élt 1916-ban, 98 éves korában bekövetkezett haláláig.

Levele Kónyi Manónak, 1891 (64.1937) fényképmásolat

Görgei Artúr
Látványraktár1 L1_C2_23 Schön Gerzson 247 1846 Schön Gerzson Számlák 1 palliumban. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Schön Gerzson
Látványraktár1 L1_C2_23 Parlaginé Lamberger Ilona 248 1938 Parlaginé Lamberger Ilona Levelei Fábián Bélától és Hevesi Simontól, 1938 HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Parlaginé Lamberger Ilona
Látványraktár1 L1_C2_23 Perényi Andorné 249 1946 - 1951 Perényi Andorné Perényi Andorné (Margit) hagyatéka 1 palliumban. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Iratai Pozsony – Budapest, 1946-1951 közte: Magyar-Szovjet Baráti Társaság tagsági igazolványa, letelepedési engedély, igazolványok, szlovák regisztrációs kártya és egy kis táska (irattartó).

Perényi Andorné
Látványraktár1 L1_C2_23 Oppenheim család 250 1854 - 1924 Oppenheim Család Az Oppenheim család iratai egy palliumban. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Erkölcsi bizonyítvány O. Simonnak, 1854 Hadianyagraktár Oppenheim Simon kereskedőnek kiutal 20 font puskaport. 1874 Fizetési meghagyás, Kecskemét, 1880 MIKÉFE felvételi okmány O. Adolfnak, 1908 Mikéfe levele, 1924 Oppenheim Adolfné kitüntetése, 1916 Tulajdonjogi per végzése, Meghívó az újkécskei Vöröskereszt egylet gyűlésére, 1918

Oppenheim Család
Látványraktár1 L1_C1_54 Oesterreicher (Österreicher) József 251 1804 - 1808 Oesterreicher József Dr. Oesterreicher József iratanyaga 1 palliumban. Österreicher Manes József (németül: Joseph Manes Österreicher, Óbuda, 1759. május 17. – Bécs, 1831. december 14.) orvosdoktor, kamarai főorvos, Balatonfüred első fürdőorvosa. Magyarországon az első olyan zsidó vallású orvos volt, aki II. József császár türelmi rendelete folytán 1782-ben megkapta a doktori képesítést. Az elektromos kezelés egyik bevezetője. Ő állította elő a Sal mirabilis nativus hungaricus nevű hashajtót, megindította a szódavízgyártást az orvostechnikai intézetben. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Dr. Oesterreicher József Pro Memoriája az illnitzi szódafinomító ügyében. Herceg Eszterházy Miklós erre vonatkozó határozata, 1804, 1808. Herceg Eszterházy Miklós Dr. Oesterreicher Józsefhez: A kapuvári uradalom betegeinek nyilvántartása és ellátása ügyében., 1806 Cikk - róla szóló

Oesterreicher József
Látványraktár1 L1_C2_23 Roth Siegfried 252 1945 Roth Siegfried Dr. Roth Siegfried iratai egy palliumban. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

A magyarországi zsidóság tragédiája számokban. Kiirtották a magyarországi zsidó gyermekek 80%-át. Adatok számokban és százalékban kifejezve.

Roth Siegfried
Látványraktár1 L1_C2_23 Kayserling Meyer 253 1856 Kayserling Majer Egy pallium iratanyag. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Moses Mendelssohn tanulmányának töredéke. KM jegyzetfüzete Gratulációk 25 éves jubileumára (PIH, MIKÉFE, Nagykanizsai hitközség, Misebérach Lazarus Adolf főkántortól (online: http://collections.milev.hu/items/show/32491)

Kayserling Majer
Látványraktár1 L1_C2_23 Fellner Frigyes 254 1930 Fellner Frigyes 1 pallium iratanyag. Fellner Frigyes (Pest, 1871. július 11. – Mauthausen, 1945. február 13.)közgazdász, statisztikus, egyetemi tanár, felsőházi tag, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A gimnázium befejezése után jogot végzett Budapesten, már fiatalon megtanult németül és franciául. 1894-ben az államtudományok doktora, 1896-ban jogi doktor lett; 1897 ügyvédi oklevelet is szerzett, de gyakorlatot nem folytatott. 1895-ben került a Magyar Agrár- és Járadékbank Rt.-hez. Elnöki titkárként, 1904-től a bank vezértitkáraként dolgozott; 1906-ban igazgatóhelyettes, 1910-ben igazgató, 1914-ben ügyvezető igazgató lett. 1919-től vezérigazgató-helyettes is volt. Banki gyakorlati munkája mellett széleskörű tudományos és oktatói tevékenységet fejtett ki. 1901-től 1905-ig a Budapesti Kereskedelmi Akadémia nemzetgazdaságtan és pénzügytani tanszékén tanított. 1903-tól az egyetem jog- és államtudományi karán agrárpolitikából magántanári képesítést, 1914-ben ugyanott egyetemi nyilvános rendkívüli tanári címet kapott; 1920-tól az egyetem közgazdasági karán tanított. Az 1921-1922-es tanévben a Közgazdasági Egyetem első dékánjává választották, ezért és tudományos munkásságának biztosítása végett banki állásáról lemondott. 1934-ben a Magyar Királyi József Nádor Műegyetem prorektorává választották. Több gazdasági bizottság munkájában vett részt, 1919-ben a béketárgyalások pénzügyi előkészítését végző bizottság elnökévé nevezték ki. 1917-ben közgazdasági munkásságáért a király nemességet és a „németvölgyi” nemesi előnevet adományozta neki. A Magyar Tudományos Akadémia 1915-ben levelező, 1936-ban rendes tagjává választotta. 1927-ben a felsőház póttagja, a képviselőnek megválasztott gróf Teleki Pál lemondásakor pedig automatikusan a felsőház tagja lett. Több hazai és külföldi (főként francia) tudományos társaság tagja volt; a Magyar Jogászegylet tiszteletbeli tagjává választotta, 1909-től részt vett a Közgazdasági Társaság irányításában. Szintén 1909-ben a Nemzetközi Statisztikai Intézet (Institut International de Statistique) rendes tagjai közé fogadta. Utolsó éveinek esetleges munkásságáról nincsenek adatok. Valószínűleg a zsidótörvények rá is vonatkoztak, ezért oktatói és publikációs tevékenysége is lehetetlenné vált. Közvetlenül az ország német megszállása, 1944. március 19. után hurcolták el, és a mauthauseni koncentrációs táborban halt meg. Barátja és munkatársa, Éber Antal a Közgazdasági Szemle 1946 októberi számában írt róla nekrológot. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Csonka Magyarország nemzeti jövedelme c. tanulmánya Das Volksvermögen Ungarns Berlin, 1930 kézirat

Fellner Frigyes
Látványraktár1 L1_C2_23 Futtaky Gyula 255 1894 - 1899 Futtaky Gyula Egy pallium iratanyag. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Futtaky Gyula, hírlapíró szül. Futtakon 1850., megh. Budapesten 1895. Miután elvégezte jogi tanulmányait, hírlapíró lett. Előbb a Reform, Pesti Napló, Pester Lloyd napilapok szerkesztőségi kötelékébe tartozott, majd egyideig a Pester Correspondenz c. kőnyomatos lapnál dolgozott. 1875 ben megalapította a Budapester Correspondenz és Budapesti Tudósító címmel magyar és német nyelven megjelenő, még ma is (1929 -a szerk) fennálló politikai kőnyomatost, amely a magyar kormány egyik félhivatalos lapja volt és nemcsak belföldön, hanem külföldön is nagy tekintélynek örvendett. Futtaky a napisajtót is gyakran felkereste cikkeivel, amelyek közül különösen a valutarendezésre vonatkozók keltettek figyelmet. Egy időben Rudolf trónörökös bizalmasa volt. Gyakran írt sugalmazott cikkeket, amelyek bizonyos aktuális kérdésekről a trónörökös véleményét tartalmazták. Könyve jelent meg a magyar nemzeti címerről. Második felesége Pewny Irén magyar operaénekesnő volt.

Mikszáth Kálmán névjegye, hátulján néhány sor Futtkayhoz Tisza Kálmán levele Rudolf trónörökös három sürgönye adományozó levél özvegy Löw Adolfnétól

Futtaky Gyula

1943-ban intézményünknek adományozta iratait özvegy Löw Adolfné (szül. Willhelm Karola), Futtaky Gyula testvére.

Gidaly Jakab 33 1899 - 1900 1 pallium

A francia négyes német zsargonban, humorisztikus rímes alakban

Látványraktár1 L1_C2_23 Frenkel Jenő 256 1941 Frenkel Jenő Egy pallium. Frenkel Jenő, rabbi, szül. Tasnádon (Szilágy vm. 1902 márc. 16. megh.?) 1916—26-ig volt a budapesti rabbiképző növendéke. 1925-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1927. pedig rabbivá. 1926 óta szegedi rabbi. Cikkei a Magyar Zsidó Szemlében, az Országos Egyetértésben és a Blau emlékkönyvben jelentek meg. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Adar hetedike - 1941

Frenkel Jenő
Látványraktár1 L1_C2_23 Fridman Mór 257 1886 - 1932 Fridman Mór Nem azonos Friedmann Mór főkántorral, aki az Izraelita vallásos énekek című könyvet is írta. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Nyerges-segéd munkakönyve

Fridman Mór
Látványraktár1 L1_C2_23 Friedmann Adolf 258 1849 - 1874 Friedmann Adolf Egy pallium iratanyag. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Friedmann Adolfot a kórházi szolgálata alól felmentik. - 1849 Bizonyítvány Dr. Friedmann Adolf orvosi működéséről, aki az orvosi teendőket gróf Csáky és Esterházy főurak mellett ellátta. Nagyida, 1851 Rabbisági bizonyítvány Dr. Friedmann Adolf számára, aki orvosi minőségben dolgozott és a Talmudban is jártas. - 1874

Friedmann Adolf
Látványraktár1 L1_C2_23 Friedlieber Ignác 259 1868 - 1905 Friedlieber Ignác Egy pallium iratanyag. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Friedlieber Ignác (Sátoraljaújhely, 1847 - ?) rabbi Tanulmányait Boroszlóban, Prágában és Bécsben végezte. Először Ungváron majd Szolnokon volt rabbi. Munkatársa volt a Philippsohns Allgemeine Zeitung-nak, az Izraelita Közlöny-nek, Egyenlőség-nek s egyéb magyar-német-héber nyelvű folyóiratnak. Szónoklatainak jó része nyomtatásban is megjelent.

Jellinek Adolf szónoklatainak magyar fordítása, Friedlieber Ignác tanulmányával. Friedlieber Ignác: Friedlieber Albert munkásságáról, 1905 Függelék Worte des friedens gerichtet an das Ungarische Israel. Szónoklatok kéziratai, 1887-1890 Levelek Újságcikkek Leo da Modena és viszonya a Talmudhoz és a Kabbalához. Írta Friedlieber Ignác,1890 Két ünnepi szónoklat. Nyomtatásban megjelent 1885-ben. Megjegyzések Főt. Friedlieber rabbi úrnak. újságcikket írta Venetianer Lajos.

Friedlieber Ignác
Látványraktár1 L1_C2_23 Fraknói Károly 260 1946 Fraknói Károly Egy pallium iratanyag. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Fraknói Károly (Bp., 1900. júl. 14. – Bp., 1966. nov. 4.): karnagy, zeneszerző, pedagógus. Zenei tanulmányait a bp.-i Nemzeti Zenedében Kladivkó Vilmos (hegedű), Thomka István (zongora); a bp.-i Zeneak.-n Kemény Rezső (hegedű), Weiner Leó (zeneszerzés, kamarazene) és Zalánfy Aladár (orgona) tanítványaként végezte. 1922-ben az Áll. Színházak korrepetitora; 1923-30-ban a bp.-i Városi Színházkarig.-ja, karmestere; 1930-1934 között a berlini Max Reinhardt színházak karmestere; 193 5-től ismét Bp.-en működött. 1936-ban megalapította a Budapesti Női Kamarazenekart; 1939-től a Goldmark-zeneisk., 1948-60-ban a bp.-i Zeneművészeti Főisk. ének-tanszakának tanára (dalirodalom-ismeret, kamaraének, opera-korrepetíció); 1950-1964 között a Magy. Áll. Operaház korrepetitora. – F. m. Zsidó népi kórusok (gyűjt. Bp., 1948); Két kórus (Bp., 1954); József Attila kórusok (Bp., 1958).

Leírás dalgyűjteményéről angol nyelven, 1946

Fraknói Károly
Látványraktár1 L1_C2_23 Feuer Mór 261 1848 - 1857 Feuer Mór Iratok egy palliumban. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Feuer Mór iratai (hitközségi és községi igazolásaok, bizonyítványok, 1848-1857)

Feuer Mór
Látványraktár1 L1_C2_23 Friedlander Nathan 262 1825 Friedlander Nathan 1 pallium. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Versének (Der Jude) különlenyomata a Jüd. Pester Zeitungból.

Friedlander Nathan
Látványraktár1 L1_C1_54 Frankl József és Adolf iratai 263 1897 - 1910 Frankl József Frankl Adolf Egy pallium iratanyag. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Meghívók Frankl József argentin konzul részére, 1897-1910 Orosz nyelvű levelek, 1897 Értesítés, hogy Frankl József megkapta a Takova-rend középkeresztjét, 1897 Levél Ő csász. és apost. kir. Felsége kabineti irodájától melyben jelzik, hogy Őfelsége tudomásul vetteb Frankl Adolf köszönetnyilvánítását (a nemesség adományozásával kapcsolatban), 1915

Frankl József Frankl Adolf
Látványraktár1 L1_C2_23 Hübsch Alfréd 264 1954 - 1959 Hübsch Alfréd Rosenak Miksa 1 pallium iratanyag. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Rosenak Miksa főorvos, a pesti izraelita hitközség v. elöljárója, az Áhávász Réim egylet v. elnökének levelezése Hübsch Alfréddal, a pesti izraelita hitközség csoportvezetőjével, az Áhávász Réim titkárával 1954-1959-ig. + Budapestről kitelepített zsidó családok regisztere, 1951. (2019.22) http://collections.milev.hu/items/show/35676

Hübsch Alfréd Rosenak Miksa
L1_C2_61 Drab család 265 L1_C2_61 Gerber Imre 266 1945 - 1946 Gerber Imre 1 pallium

G. I. munkaszolgálatot igazoló iratai Igazolás Prohászka Józsefről, a 101/206 musz század vezetőjéről, megértéssel kezelte a muszosokat

Gerber Imre

Dr. Takáts Kornél ajándéka

Héber nyelvű hagyaték 2 Látványraktár1 L1_W1_09 Schweitzer család 267 1855 - 1912 Schweitzer család 1 pallium iratanyag HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Útlevél Leopold Sch. És neje r., 1855 Sch. Lipót gyöngyösi rőföskereskedőt jegyzékbe vették, 1864 Sch. Emil gimnnáziumi bizonyítványa, 1904 Budapest Gyógyszerész Testület felvételi okmánya Sch. E. részére, 1912

Schweitzer család
Látványraktár1 L1_C1_61 Vadász Gábor 271 1924 - 2015 Vadász Gábor 2 pallium

Családi iratok, fényképek

Vadász Gábor

Vadász Magda (Vadász Gábor özvegye) ajándéka, 2016

L2_J2_41 L2_J2_42 L1_G3_21 L1_G3_31 Hevesi Simon iratai 273 1863 - 1943 Hevesi Simon 2 Hollinger box (Schweitzer hagyatékkal levéltárba került iratok) 2 iratdoboz + 4 irattartó + 2 boríték (MTA Keleti gyűjteményének ajándéka) HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Hevesi Simon Kossuth centenárium Gyászbeszéd Habsburg laudáció

Helyben fennmaradt, Schweitzer József hagyatékával levéltárba került iratok MTA Keleti Gyűjtemény ajándéka, 2020. december 17.

L2_J2_41 L2_J2_42 Schweitzer hagyatékkal levéltárba került iratok 1 Hevesi Simon 2 hollinger box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Schweitzer hagyatékkal levéltárunkba került iratok: (L2/J2/41-42) 1. Iratcsomó: Idegen nyelvű levelek, iratok, beszédek (héber, angol, olasz, német); (1/1–1/20) 2. Iratcsomó: Gyászbeszédek (benne: Goldziher Ignác temetésén elmondott beszéd) (3/1–3/37) 3. Iratcsomó: Beszédek, drósék, emlékbeszédek (3/1–3/51): 3/15 1896-ban elmondott millenniumi beszéd, 3/16 Ferenc József születésnapjára írt beszéd 3/17 Az 1848-as szabadságharc 50. évfordulóján elmondott beszéd 3/18 Zsinagógaavató beszéd 3/29 Újságkivágat. H.S. első magyar nyelvű szónoklatáról 3/47 Kossuth Lajos évforduló, és gyászbeszéd 3/48 H.S. 1905. IX. 9. beiktatási beszéde 3/49 Ferenc József 25. házassági évfordulója 3/50 Rudolf herceg esküvője 3/51 Benne: Ünnepi beszéd muszosoknak, Kossuth Lajos 100. születésnapjára 4. Iratcsomó: Kondoleláló levelek (4/1–4/6) 5. Iratcsomó: (5/1–5/19) 5/7 Versek 5/8 Versek 5/10 A Tata-Tóvárosi Rabbinátus levele Hevesi (Handler) Simonhoz, 5/11 Gratulációk pesti rabbivá avatásához, 5/13 A Lugosi Főrabbiság levelei H.S-hez, 5/15, 5/16 H.S. levelezése Bródy Jankával. 5/19 I. és II. VH tábori levelezőlapok, képeslapok 6. Iratcsomó: Levelek (6/1–6/18) 6/3 Balassagyarmati rabbiság üdvözlete 6/4 Veszprémi Izr. Hitközség levele , 6/6 Bécsi Izr. Hitk. levele H. S.hez, 6/8 A Bethlen téri hitközség vizsgálata Schwarz Benjamin rabbi ügyében 6/9 Kiss Arnold beszéde 6/12 West London Synagoge levele H. S-hez 6/14 Szentföldi utazás 6/16 H. S. rabbioklevél-másolata 7. Iratcsomó: Feljegyzések, jegyzetek (7/1–7/17) 7/1 Pesti vs vidéki hitközségek 7/3 Tanítás és kultúrmunka 7/6 H. S. „hajléktalanságról” 7/7 Kézirat-töredék (222-234 pp) 7/8 Hevesi Frerenc és H. S. a „fajelméletről” 7/9 Mózes a Bibliában 7/12 H. S. A sznobokról 7/13 1918. őszirózsás forradalom 7/15 Mahzor, háború idejére, „kézirat” 7/16 Benne: Trianonról; a Numerus Calususról; Értekezés a „Smá”-ról 7/17 Benne: Írás Jób-ról 8. Iratcsomó: Levelek, gratulációk, egyéb (8/1–8/18) 8/1 H. S. rabbiságának 30. évfordulója 8/5 Esküvői beszédvázlatok 8/14 1880-as iskolai tanterv 8/16 H. Ferenc bizonyítványa, Ex Libris-e. 8/18 Névkártyák, meghívók 8/19 Kondoleáló levelek 9. Iratcsomó: Töredékes könyv-kézirat (9/1-9/2) 10. Iratcsomó: Kézirat-töredék 11. Iratcsomó: Újságcikkek 11/1 12. Iratcsomó: Szatíra kézirata, Több mint szerelem címmel, Dr. Singer Bélának címezve (Pester LLoyd) 13. Iratcsomó: Gyülekezetek közti párbeszédek (vázlat) 14. Iratcsomó: Bevezető a Zsidó Évkönyvhöz 15. Iratcsomó: Der Shattel könyv nyomdai kópiája (hiányos) 16. Iratcsomó: Mások beszédei Dr. Borsodi József, kecskeméti rabbi dróséi Dr. Klein... abonyi rabbi peszahi beszéde Feigl. L. H. Kossuth Lajos 100. születésnapi beszéde Dr. Horvát József: Slosimról

Hevesi Simon

Schweitzer József hagyatékával levéltárunkba került iratok, melyek az Országos Rabbiképző Intézetben maradtak fenn.

L1_B2_72 L1_B3_72 MTA Keleti gyűjteménytől átvett iratok 2

Egyben rendezve Hevesi Ferenc és Handler Márk irataival - a csomószámozás ezért nem folyamatos. Lásd: Hevesi Ferenc és Handler Márk iratait is!

L2_G3_11 Iratcsomó 1: Rabbik beszédei, írásai 1. Enten Manó: Peszachi beszéd – 1939. április 11. Kézírással 2. Rosenthal Manó: Hitszónoklat József történetéről - kézírással 3. Friedman Hillél Szarvason elmondott három nyomtatott hitszónoklata: Ros Hasono - Elzárták előttünk a világosság kapuit – 1921; Sovuosz: Zsidósors – 1922. Köszöntő a Kormányzó úr 70. születésnapjára; Nyomtatványok 4. Silberstein Slomo: Kérdez a gyerek… heti szidrájához – gépirat 5. Friedmann Dénes: Hanukai beszéd, 5700. – gépirat 6. Kecskeméti Ármin: Kol Nidré 1938. – kézírással 7. Borsodi József: Porósasz Ékev 1938. – gépirat 8. Szabolcsi Miksa: Ima a jubileumi év minden szombatjára. – Egyenlőség 1896. január 17. 9. Ima háború idején – héberül 10. Family ceremony + kották – Sample copies 11. Free Synagogue – Weekly Bulletin 1947. november 11. 12. Kálmán Ödön: A zsidóság hivatásáról – OMIKE, 1932. 13. Magyar zsinagóga – Szerk: Lebovits József. 1899. 1. évf. 1. szám 14. Szerkesztésre előkészített imakönyv 15. Neumann Vilmos rabbi (rabbi ?) hitszónoklata- kézírással, év nélkül 16. Szász Károly: Angyal és ördög – vers Szász Károly kézírásával 17. Meghívó a Chevra Kaddisha 1908. február 16-i közgyűlésére 18. Ungar Joel paksi főrabbi héber kézírása 19. Janis Spitzer rabbi héber kézírása + viaszpecsét 20. Héber nyelvű nyomtatványok 21. Fiala Richard héber névjegye 22. Büchler Sándor keszthelyi rabbi Beck Sándor keszthelyi tisztviselő temetésén elmondott beszéd – kézírással 23. Kutna Salamon kismartoni rabbi héber nyelű hitszónoklata – kézírással 24. Büchler Sándor 1938. szeptember 26-án elmondott hitszónoklat - kézírással 25. Büchler Sándor 1938. szeptember 23-án elmondott hitszónoklat - kézírással 26. Büchler Sándor 1912. április 28-án a móri templomban elmondott köszöntője apja, Büchler Pinchasz (IMIT) kitüntetése alkalmából - kézírással 27. Büchler Sándor halotti beszéde Gaboj Rado felett 1918. szeptember 30. - kézírással 28. Büchler Sándor beszéde az izraelita községterület ülése alkalmából a barcsi templomban 1932. május 16. – kézírással 29. Büchler Sándor Templomunkat felavató beszéde – 1930. szeptember 22. – kézírással 30. Büchler Sándor Hitközségünk fennállásának kétszázadik évfordulóján – 1925. – Kézírással. A hátlapon a Nagykanizsi Négyévfolyamú Felső Kereskedelmi Iskola tanulóinak könyvvitel dolgozati fedőlapja van 1924-1925-ből 31. Büchler Sándor halotti beszéde Schwarcz Zsigmond ravatalánál 1926. szeptember 12. - kézírással 32. Büchler Sándor halotti beszéde Hofman Imre felett 1933.október 31. - kézírással 33. Büchler Sándor hitszónoklata a sírásról 1935. szeptember 17. - kézírással 34. Büchler Sándor hitszónoklata peszach második napján 1938. április 17. – kézírással 35. Büchler Sándor hitszónoklata 1936. szeptember 36. - kézírással 36. Büchler Sándor hitszónoklata 1936. szeptember 17. – kézírással 37. Meghívó Hirschler Pál főrabbi beiktatási ünnepére, Székesfehérvár, 1931. november 17. – A hátoldalán héber szöveg kézírással 38. Náthán Nándor székfoglaló előadása – legépelve 39. Luz Benő kézirata – Tanunk és történetünk, 1895. 40. Friedman Hillél hitszónoklat 1929. március 16. Dombóvár: Isten szentélye: a lélek szentsége - Klny 41. Bernstein Béla: Hitszónoklat Újév ünnep 5681, 5693 , 5595. 1920, 1932, 1934. – gépirat 42. Bánde Zoltán kispesti főrabbi hitszónoklat Korach hetiszidráján,. – gépirat, év nélkül 43. Silberfeld Jakab békéscsabai főrabbi március 15-i beszéde, 1940. – kézírással 44. Silberfeld Jakab békéscsabai főrabbi bármicvo beszéde kézírással, év nélkül 1. Iratcsomó 3: Hevesi Simon (1868-1943) beszédei, iratai 1. Hevesi Simon 1919. október 30-án kelt levele a vallásoktatásról az Országos Rabbi Egyesület elnöksége nevében – kézírással 2. Bizalmas levél jogtudós barátomhoz – Lugos 1904. március – kézírással 3. Izrael reménye. Szombati beszéd – Újpest 1895. június 15. - gépirat 4. Zsoltár – héberül is – kézírással 5. Homília a kinyilatkoztatásról - kézírással 6. Német/jiddis nyelvű homília - kézírással 7. Német/jiddis nyelvű homília - kézírással 8. Német/jiddis nyelvű homília Handler Simon főrabbi, Lugos fejléccel - kézírással 9. Német/jiddis nyelvű homília - kézírással 10. Német/jiddis nyelvű homília - kézírással 11. Német/jiddis nyelvű homília - kézírással 12. Német/jiddis nyelvű homília- kézírással 13. Német/jiddis nyelvű homília- kézírással 14. Német/jiddis nyelvű homília- kézírással 15. Könyörgés – kézírással 16. Héber nyelvű hitszónoklat – kézírással 17. Ros hasanai beszéd – kézírással 18. Hitszónoklat hitközségi elöljárók tanácskozásán - kézírással 19. Jom kippuri hitszónoklat – kézírással 20. A Lugosi Hitközség héber nyelvű alapszabálya 21. Hitszónoklat Krausz Vilmos debreceni főrabbi fejléces papírján – kézírással 22. Hitszónoklatok – kézírással 23. Kol Nidré az Árvaházban – kézírással 24. Esketési beszéd vázlata – kézírással 25. Német/jiddis nyelvű hitszónoklat – kézírással 26. Hitszónoklat a tíz ige ünnepén - kézírással 27. A Hillel Klein Tomhe Torah 124 dolláros segélyadománya a Zsidó Diák Segélyező Bizottságnak – 1926. nov. 11-26. A levél hátoldalán kézzel írott vázlat az Azarel gondolathoz – IMIT előadás?. 28. IMIT előadás vázlatok magyarul és héberül 29. Kohanita sírfelirat héberül – kézírással; Szerelmes vers magyarul és héberül, férfi fej tollrajz , 30. Tanterv a Lugosi Elemi Iskola hitoktatásához - kézírással 31. Beszéd az Újpesti zsidó közösségben, 1891-ben - kézírással 32. Hitközségi választások utáni beszéd – év nélkül, kézírással 33. Német/jiddis nyelvű vers Ros Hasonora, Jom Kippurra - kézírással 34. Barátomnak – S Szívem tavaszának,/ szíve hajnalának/ Első napsugara te voltál - Vers kézírással 35. Imádság március 15-ére a lugosi hitközségben – kézírással 36. Német/jiddis nyelvű temetési beszéd a 90 éves Engel Rosalie temetésén - kézírással 37. Esküvői beszéd magyarul és héberül. Dembitz Antal és Stern Ilona esküvői meghívója 1905. A hátoldalán magyar és héber versek. – kézírással. Iratcsomó 4: Héber nyelvű hagyaték – vegyes Iratcsomó 5: Hevesi Simon (1868-1943) beszédei 2. 1. A Bibliáról – 21 oldal kézírással, év nélkül 2. Az Úr tana! Ünnepi beszéd savout első napján – Kassa, 1894. – Kézírással 3. Jegyzetek Dávidról, a Királyok könyvéről – kézírással, év nélkül 4. Bűnbeesés, bűnhődés a Bibliában – kézírással 5. Hitszónoklat a líra ünnepén – kézírással, év nélkül 6. Hitszónoklat tavaszébredésre – kézírással, év nélkül 7. Hetiszakasz magyarázatok – kézírással, év nélkül 8. Könyörgés teljes megtérésért – töredék , kézírással, év nélkül 9. Akik egymást keresik – kézírással, év nélkül 10. Bát micvára elmondott beszéd – kézírással, év nélkül 11. Szombati hitszónoklatok – kézírással, év nélkül 12. Hitszónoklat vázlat – kézírással, év nélkül 13. Hitszónoklatok – kézírással, év nélkül 14. Hitszónoklatok- kézírással, év nélkül 15. Hitszónoklat a természetről – kézírással, év nélkül Iratcsomó 7: Hevesi Simon beszédei, iratai 3. 1- Friedlander Leó temetésen elmondott beszéd – kézírással 2- Ézsajásnak, Amósz fiának próféciái – kézírással 3- Német/jiddis nyelű hitszónoklat - kézírással 4- Hevesi Simon naptára – 1927 5- Joselman v. Rosheim. (Ein Lebensbild) - kézírással 6- Az Énekek éneke a hagyományos irodalomban - kézírással. 7- Poétika – Töredékes kézirat. 8- Verstöredékek kézírással 9- Esküvői beszédek – kézírással 10.Hirsch Móricz temetésén elmondott beszéd - kézírással, év nélkül 11. Óravázlat magyarul, héberül 12. Német/jiddis nyelvű hitszónoklatok - kézírással 13. Német/jiddis nyelvű hitszónoklat – kézírással 14. Német/jiddis nyelvű hitszónoklatok– kézírással 15. Német/jiddis nyelvű hitszónoklatok – kézírással 16. Német/jiddis nyelvű hitszónoklat – kézírással 17. Héber-német/jiddis jegyzet – kézírással 18. Hevesi Simon héber nyelvű tanulmánya kinyomtatva 19. Hevesi Simon vázlatos rajzai templomi berendezésekről (?) 20. Emlékbeszéd Bródy Fülöp fölött,- héberül - 1896. 21. Hevesi Simon szerkesztői levele (ismeretlen szerzőhöz) – 1926. – kézírással. 22. Glass Henrik temetésén elmondott beszéd –kézírással, év nélkül 23. Példabeszédek – magyarul, héberül - kézírással 24. Irodalomjegyzék – hátoldalán a Héber ima a háború idejére 1914.c. Hevesi Simon összeállítás címlapja a Múlt és Jövő 1914/ szeptember-októberi melléklete 25. Férfifej tollrajz – héber magyar vers 26. Esküvői meghívó Friedlander Camill és Singer József, Budapest, Doháy utcai templom, 1911. március – a hátoldalán példabeszéd héberül és magyarul - kézírással 27. Pollák Izidor és Gottlieb Berta Lugoson tartott esküvőjén német/jiddisül és héberül elmondott beszéd - kézírással, év nélkül 28. Báró Kohner Adolf meghívója teára – 1929. február 9. – hátoldalon héber magyar jegyzetek 29. Förstner Béla főorvos és Fleischmann Ágnes esküvői meghívója, 1933. szeptember – hátoldalán héber jegyzetek 30. Dr. Beck Béla és Deutsch Carola esküvői értesítője, 1913. szeptember. – hátoldalon szombatköszöntő héberül és magyarul 31. Példabeszédek héberül – kézírással 32. Példabeszédek héberül – kézírással 33. Német/jiddis héber példabeszédek - kézírással Iratcsomó 9: Hevesi Simon levelezése 1. Hevesi (Handler) Simon levelezése menyasszonyával, Bródy Jankával, 1890-1897. A Lugosi Főrabbiság pecsétje, Hevesi Simon Jaffáról küldött képeslapja. 2. Bródy Janka levelei 1890-1907. Szép levélpapírok 3. Hevesi Illés ügyvéd (Hevesi Simon öccse) levelei 4. Hevesi Géza /Hevesi Simon fia, hősi halált halt/ levelei; Tábori levelezőlapok 1915-1916. 5. Hevesi Jenő /Hevesi Simon fia/ tábori levelei- 1925. Esküvői meghívója Parnes Alice kisasszonnyal – 1930; Levele New Yorkból, 1941. –Hevesi Simon levele Bádenből – 1922. 6. Handler Rudolf levelei /Hevesi Simon testvére/ sikeres-ügyvédi vizsgájáról – 1900, 1902. 7. Hevesi Imre /Hevesi Simon fia/ levelei 8. Hevesi Simon vezető főrabbi adománykérő levele – 1929 9. Ludwig Stein német/jiddis nyelvű levele az Archiv für Philosophie szerkesztőségéből Hevesi Simonnak, Berlin, 1914. 10. Báró Apor Vilmos győri püspök névjegyén saját kézzel írott ajánlás kérése Groszman Teréz érdekében, Hevesi Simon kézzel írott ajánlása házi nevelőnőnek. + Pecsét terv 11. Kóbor Tamás gratuláló távirata az OMIKE vezető Hevesi Simonnak – 1938. 12. Hevesi Simon levelei szüleinek 1900, 1922. 13. Kaufman Lipót debreceni segéd rabbi levelezőlapja Hevesi Simonnak – 1915. 14. Deutsch Ernő üdvözlőlapja – 1897. 15. Neuman Ármin levele Handler Illés, vagy Handler Rudolf (nem derül ki a levélből) sikeres ügyvédi szerepléséről – 1905. 16. Fényes Rezső értesítő levele Hevesi Simonnak a kassai hitközség meghívási szándékáról a rabbiszékbe, Kassa, 1890. 17. Palágyi Lajos köszönő levele a felolvasási tiszteletdíj átengedése miatt Hevesi Simonnak, 1920. 18. Mezei Ferenc levele a hitközségi választásokkal kapcsolatban – 1903. 19. Krausz Sámuel levele Bécsből a Hevesi Simon 30 éves jubileuma alkalmából a Múlt és Jövőben megjelent megemlékezésről - 1924. 20. Gál Ernő gratuláló levele a rabbinátus vezetőjévé történt kinevezése alkalmából Hevesi Simonnak – 1927. 21. Baracs Marcell köszönő levele a képviselővé választásához küldött gratulációra – 1928. 22. Üdvözlőlapok 23. Janka német/jiddis nyelvű levele, Therese héber nyelvű levele Iratcsomó 10: Hevesi Simon beszédei 4. 1. Kossuth és Deák – beszédvázlat kézírással, év nélkül 2. Peszach – ima kézírással 3. Péntek esti imádság – kézírással 4. Szabadságünnep – hitszónoklat legépelve 5. Beszéd a Vallás és közoktatási miniszter kassai látogatásán, a kassai zsidó hitközség életének bemutatása – év nélkül, kézírással 6. Gyászbeszéd Berdach Ádám, Mairovitz Henrikné, Freiberg T. ; Schwarz Józsefné, Vágújhelyi Latzkó Antalné, Netter Albertné, Schweiger Márton, Bródi Fülöp, Hollander Lajos, temetésén – év nélkül 7. Beszéd a hitehagyókról – kézírással, év nélkül 8. Beszéd a bálványimádásról – kézírással 9. Jom kippur, 1915. – kézírással 10. Vázlat Hevesi Simon 25 éves papi jubileumára – magyarul, héberül kézírással, Válasz az ünneplő közösségnek; 11. Hitszónoklat a kinyilatkoztatás ünnepén - kézírással, év nélkül. A hátlapon Heves Simon német/jiddis nyelvű, rabbikhoz íntézett körlevele 12. Handler Simon német/jiddis nyelvű hitszónoklata, Lugos, 1904. kézírással 13. Hitszónoklat a tíz parancsolatról – legépelve, év nélkül 14. Purim- hitszónoklat 15. Héber jegyzetek – a hátoldalán Mészáros Márton III. oszt. tan . Fizika leckéje 16. Kedves Izraelit Ifjúság. Tisztelt Tanítványaim!– beszéd Debóra prófétanőről, kézírással év nélkül 17. Isten a természetben – és a HARMAT – kézírással, év nélkül 18. Vázlatok irodalmi, történelmi, világi személyekről, Optimismus - vers töredék kézírással 19. Ferenc József 30 éves uralkodásának jubileumán elmondott beszéd töredék – kézírással, év nélkül 20. Szakmunkások segédlevélosztásán elmondott búcsúztató beszéd a zsidó hitközségben – legépelve, év nélkül 21. Üdvözlő beszéd a MIKÉFE 90 éves ünnepi közgyűlésen, 1932. március 21. – gépirat 22. A hétkarú lámpásról – kézírással, év nélkül 23. Szombatköszöntők – kézírással 24. Peszachi hitszónoklatok – kézírással, év nélkül 25. Hevesi Simon a szegedi főrabbi ellen a hazaszeretetről elmondott hitszónoklat miatt emelt vád megalapozatlanságáról – kézirat, év nélkül, név nélkül 26. Német/jiddis Ilka és Dr. Neumann Ödön házassági meghívója, 1904. április – a hátoldalon az esketési beszéd kézirata 27. Hitszónoklat 1905. november 4-én – idegen kézírással 28. Halotti beszéd báró Hirsch Mór temetésén –Kassa, 1896. április 28-án, kézírással. 29. Elismervény 25 ezer koronáról – 1920. szeptember 1. Csizmadia Sándor 30. Ima a Tóra kivétele előtt – kézírással, év nélkül 31. Hitszónoklat Jákob haláláról – kézírással, év nélkül 32. Zsidó hitvallás – kézírással, év nélkül 33. Német/jiddis nyelvű hitszónoklatok – kézírással, év nélkül 34. Német/jiddis nyelvű hitszónoklatok – kézírással, év nélkül 35. Tu bisvátra – Kassán, kézírással, év nélkül 36. Beszéd a karámsebesi zsinagóga avatása alkalmából – kézírással, év nélkül 37. Jób szenvedéseiről – kézírással, év nélkül 38. Töredék Munkácsi Mihály halálára, emlékezés Hirschler Ignácz szemorvosra – kézírással, év nélkül 39. Kol Nidrére – kézírással, év nélkül 40. Halotti beszéd Bródy Fülöp temetésén – kézírással 41. Ros Hasanára – kézírással, év nélkül L2_G3_21 Iratcsomó 3: Hevesi Simon beszédei, levelei 1. Társadalmi életkörülményekről jegyzetek – kézírással, év nélkül 2. A körülmetélésről – kézírással, év nélkül 3. Hevesi Simon megválasztásakor a hitközség vezetősége előtt elmondott köszönő beszéd – kézírással, év nélkül 4. Héber nyelvű jegyzetek 5. Napló 1886-1890. Benne hitszónoklatok, családtagok születési dátumai, versek, imák magyarul és héberül 6. Jegyzetfüzet – hitéleti, filozófiai feljegyzések magyarul és héberül – év nélkül 7. A pesszimizmusról – szónoklat vázlat – kézírással, év nélkül 8. Jegyzetek Maria Terézia Ratio Educationisáról – kézírással 9. Hosea – hitszónoklat kézírással, év nélkül 10. Jegyzetfüzet, benne hívek névsora. adományok, sírfeliratok, beszéd vázlatok Pelcz Lipót fűszerkereskedő Bevásárló könyvében – év nélkül 11. Handler Márk főrabbi feljegyzései a hitközség kiadásairól, a megválasztott elöljáróságról 1831-1843. – kézírással 12. Nagy gondolkodók, tudósok – szónoklat vázlat kézírással, év nélkül 13. Trianon és a zsidóság. Dr. Hevesi Simon főrabbi előadása az 1929 évi Országos Igazgatóság nyilvános ülésén – kézírással, 15 oldal 14. Hevesi Simon levele a Magyar Izrael szerkesztőjéhez a válólevélről – év nélkül 15. Hevesi Simon kézírásos cikke az Újhold ünnepi számába a Holdról – év nélkül 16. Bölcs Salamon király szociológiája – kézírással, év nélkül 17. Hitszónoklat a szerénységről – kézírással, év nélkül 18. Widder Ignáczné Taub Johanna, Winberger Dávidné Czinne Mimma temetésén (Kassán?) elmondott beszéd – év nélkül 19. Szombatfogadó hitszónoklatok – kézírással, év nélkül 20. Imádság az uralkodóért – kézírással, év nélkül 21. Német/jiddis nyelvű hitszónoklatok – kézírással, év nélkül Iratcsomó 4: Hevesi Simon beszédei, tanulmányai 1. A zsidók történetének összefoglalása – kézírással, év nélkül 18 oldal 2. Joselmann v. Rosheim – (Ein Lebensbild) – kézírással. év nélkül 44 oldal 3. Oroszországi. kisinyovi pogromokról- kézírással, év nélkül 32 oldal 4. Báró Kornfeld Móric és Weiss Marianne esküvői meghívója, 1913. június 17.- A hátoldalon Hevesi Simon hitszónoklata a Tóra ünnepén 5. Hevesi Simon zsebnotesza – év nélkül 6. Pogromkeresztények – előadásvázlat kézírással, év nélkül 7. Jom Kippur Múszaf Smone eszré – kézírással, év nélkül, 3 oldal 8. Emlékezés az engesztelő áldozat oltári szertarásáról – kézírással, év nélkül, 11 oldal 9. Peszachi hitszónoklat kézírással, év nélkül 18 oldal 10. Cicero De Legibus könyvéről – töredék gépírással 11. Ros Hasana – kézírással, év nélkül, október 6-án 12. Schwarz Rudolf temetésén elmondott beszéd – kézírással, év nélkül 13. A hitoktatás szerepéről, feladatairól. A törvény - kézírással év nélkül 14. Kánon és apokif a héber bibliában – kézírással, év nélkül + ceruzarajz 15. Beismerés és eltökélés – hitszónoklat kézírással, év nélkül 16. Kohelet - kézírással, év nélkül, 2 oldal 17. A három nagy próféta fölavatási szakaszai – kézírással, év nélkül 18. Német/jiddis nyelvű hitszónoklatok – kézírással, év nélkül 19. Lábjegyzetek – kézírással 20. Chanukka – kézírással, év nélkül Iratcsomó 5: Hevesi Simon beszédei, tanulmányai 1. Chevra alkalmazott temetésén elmondott beszéd vázlata; A kohanita 2. Peszach – kézírással, év nélkül 3. Szombatköszöntő beszédek – kézírással, év nélkül 4. Jób könyvéhez – kézírással. 5. Hevesi Simon cikkei a Múlt és Jövőben 6. Schir Haschirim exegesiseinek történet a tanaitikus korban – kézírással, 1891, 16 oldal 7. Hogyan kell imádkozni? – kézírással, év nélkül; Hozsanna 8. Stiller Mór temetésén elmondott beszéd – 7 oldal kézírással, év nélkül 9. Friedlander Leó jahrzeitjén elmondott beszéd 10. This day all of you before the God - angol nyelvű beszéd kézírással 11. Freund Adolf és neje emlékére tartott requiem – 1941. február 9. közreműködés 12. Hetiszakasz magyarázatok – kézírással, év nélkül 13. Jom kippuri hitszónoklat – kézírással, év nélkül 14. A Nőegylet 50 éves jubileumán elmondott beszéd vázlata – év nélkül 15. Vers töredékek, irodalmi előadás vázlatok – kézírással, év nélkül 16. Van-e még a zsidóságnak missziója? - kézírással, év nélkül 17. Német/jiddis nyelvű hitszónoklat – kézírással, év nélkül 18. A próféták hivatása – kézírással, év nélkül 19. Hitszónoklatok - kézírással, év nélkül 20. Tanulmánytöredék – kézírással, év nélkül 21. Tanulmánytöredék – kézírással, év nélkül 22. Izrael és József sorsának párhuzama – kézírással, év nélkül 23. Ádám teremtése – kézírással 24. Versek– kézirat 25. Imádság – hátoldalon: Dr. Bader Józsefné temetésére engedély a Kerepesi temetőben, 1919. szept. 28. 26. Szentség – hátoldalon: Herzog René és Spitzer Sándor esküvői meghívója, 1928. május 27. Kazinczy templom 27. Apion vádja – kézírással 28. A nőkről – kézírással 29. A lélekről – kézírással 30. A fák ünnepére – kézírással; a hátoldalon Szerb Márta és Gordon Imre esküvői meghívója 1931. december 27. a Leányárvaház templomában 31. Sir Rufus Daniel Isaacs, India alkirályának halálára – kézírással 32. Rabbi Nathan Krass vallásáról - magyarul és angolul, 1926. kézírással 33. Hevesi Simon(?) temetésén kollégája (?) által elmondott beszéd vázlata – kézírással 34. A rabbik közreműködéséről a felekezeti igazgatásban – kézírással a hitközségnek 35. A halálról – kézírással; A hátoldalán Stella Alice Freudiger és Dr. Desider Ratkonitz esküvői meghívója, 1931. február 3. Kazinczy templomban 36. A vallás ellenességről – 1933. kézírással 37. Hazatérés Jeruzsálembe – 1933-as feljegyzés, nevekkel 38. Vázlat egy temetésre – kézírással, év nélkül 39. Várakozás a Messiásra – a hátoldalon Fái Klára és Vámos Imre esküvői meghívója az izr. Leányárvaház templomában, 1929. április 7. 40. Az Isten fogalomról. – kézírással 41. Popper Béla és Rotter Magdolna esküvői meghívója 1921. május 1. Dohány templom, Hátoldalán Hevesi feljegyzései Iratcsomó 6: Hevesi Simon beszédei, tanulmányai 1. Házasságkötési beszédek – kézírással, év nélkül 2. A Belvárosi Izraelita Nőegylet teadélutánján elmondott beszéd vázlata, 1934. január 31. Kézírással 3. A zsidóság nagy életprogram - hitszónoklat vázlata, kézírással, év nélkül 4. Árvákról, hadiárvákról – kézírással, év nélkül 5. Jom kippur – kézírással, év nélkül 6. Beosztási tervezet fordításnál – kézirat, év nélkül 7. A tudományról - kézirat, év nélkül 8. Ballagási beszéd- kézírással, év nélkül – Férfifej tollrajz 9. A Pápai Izraelit Nőegylet 100 évfordulójára – kézírással 10. Hanuka - Makkabeus ünnepre – kézírással 11. A bűn – remegés a földi bíró előtt – kézírással 12. Ros Hasana – kézírással 13. Az erkölcsről – hátoldalon Sparger Boriska és Piszk Lipót eljegyzési értesítője, 1907. június, Bozovics. 14. A művészetről, szellemi tevékenységről - kézírással 15. Egy érdekes ima – kézírással 16. Amerika szelleme, Columbus – kézírással 17. Mózes halála – kézírással 18. Gyermek temetésén elmondott beszéd – kézírással 19. A zsidóság genézise – kézírással 20. Csak te ne félj! – hitszónoklat kézírással 21. Cion. Poéma – kézírással 22. Hitet tenni. Poéma – kézírással 23. Angyal meglátogat. Poéma. – kézírással, 1934. 24. Agahon és Gallius; Praxitelés és Phidias. – kézírással 25. Rabbijaim – kézírással 26. Honnan az első sejt? – kézírással, héberül. Héber beszédvázlatok 27. Három a birodalmak száma – kézírással 28. Az emberi méltóságról – kézírással 29. Nem hitehagyottnak lenne – kézírással 30. Vendég és jövevény népek – kézírással 31. Tűnjön a hazugság a közéletből – Jom Kippur- kézírással 32. A hitről – kézírással 33. A magyar zsidóság hazafiúi hűségéről – kézírással 34. A hitközség karitatív tevékenységéről – kézírással 35. Köszöntő a főpásztor nyolcvanadik születésnapjára – kézírással 36. Ima – kézírással 37. Hevesi feljegyzései Felvidéki idegenvezetéshez (?) – 1933. kézírással 38. A betegségről – Hatam Szofértől - kézírással 39. Töredékes feljegyzések 40. Belépési nyilatkozat az Izraelita Magyar irodalmi Társulathoz – tagdíjakkal. Űrlap. Hátoldalán Hevesi Simon jegyzetei 41. A Biblia elmélete a királyságról, Dávidról – vázlatok – kézírással, év nélkül 42. Honfoglalás – Josuá. – kézírással, év nélkül 43. Filozófusok a jellemről – kézírással, év nélkül 44. Ézsajás II. 6. –vázlat Iratcsomó 7: Hevesi Simon levelei 1. Ullmann István (Fegyver és Gépipari Rt.) köszönő levele apja temetése miatt – 1928. november 28. A hátoldalon hitszónoklat vázlat 2. Névjegyek 3. Hevesi Simon levele az Egyenlőség (?) egyik szerzőjének – 1906. 4. Hevesi Jenő tábori levelezőlapjai Szelo Bogorodszkojéből 1917. + tábori fénykép 5. Hevesi Simon vitája a hitközséggel és a Rumbach templom elöljáróságával – kézírással, év nélkül 6. A Budapesti VI. kerületi izraelita Jótékonysági Nőegylet meghívója Hevesi Simonnénak – 1941. március 24. A hátoldalon Hevesi Simon jegyzetek 7. Hevesi Jenő levelei szüleinek New Yorkból, 1922,1939-1941; 8. Hevesi Simon levelei Bródy Jankának 9. Hevesi Simon levelei édesapjának 10. Hevesi Simon nővérének, Rebekának levelei 11. Hevesi Simon levélben közölt állásfoglalása kollégája (?) kérdésére más vallásúak eltemetéséről a zsidó temetőben – 1933. 12. Bródy Janka levelei Hevesi Simonnak 13. Patai József, a Múlt és Jövő szerkesztőjének levele, 1912. aug. 21. – kézírással 14. Adolf Rosenzweig rabbi német/jiddish levelei, Berlin, 1912. szeptember 15. Bánóczi József újévi jókívánságai 1813. 16. Hevesi öccse, Handler Illés levele 1903. 17. Hívek levelei 18. Klein kassai rabbi felajánlja a rabbiszéket Hevesinek 1904. 19. Ismerősök, családtagok levelei 20. Handler Márk levelei fiának 1901. 21. Benedict Henrik professzor levele 1924. 22. Handler Márkné Rosenberg Júlia halotti étesítése a Pester Lloydban (jól használható a családi viszonyok feltérképezésére) 23. Hevesi Simon köszöntő levele egy költőnek (?), irodalmi elismerése alkalmából – 1926. kézírással 24. Gratuláció a Sir hasirim fordítójának (?) – 1917. kézírással 25. Beszéd vázlat kántorjánosi Mándy Ignác temetésén, 1912. május 2. 26. A Tanácsköztársaság Külügyminisztériumának felkérő levele a béketárgyalásokban való részvételre Harrer Ferenc külügyminiszter aláírásával, 1919. február 24. – Hátoldalon a hitközség vezetőjének feljegyzései 27. Hevesi Géza tábori levele 1915. 28. Felber Gyula theológiai tanár kérdése a zsidó házassággal kapcsolatban – kézírással, év nélkül

Látványraktár1 L1_C3_32 Hajnal Anna 274 1944 - 1977 Hajnal Anna 1 pallium iratanyag HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Hajnal Anna (Gyepűfüzes, 1907. február 1. – Budapest, 1977. szeptember 6.) József Attila-díjas (1966) költő, Hajnal Gábor (1912-1987) költő nővére, Keszi Imre (1910-1974) felesége. A Nyugat harmadik nemzedékéhez sorolják. Testvére, Hajnal Gábor lánya Kartal Zsuzsa (1947-2011) költő, kritikus. Életpályája Elemi iskolai tanulmányait Gyepűfüzesen és Pinkafőn végezte, polgári iskolai vizsgáját Szombathelyen szerezte meg. 1926-ban családjával Budapestre, a Wahram utcába költözött, magántanításból élt, angol nyelvórákat adott. Ő és Trencsényi-Waldapfel Imre hozta létre a Tóth Árpád Társaságot, tagjai között olyan kiválóságokkal, mint Weöres Sándor, Radnóti Miklós, Devecseri Gábor, Szerb Antal, Cs. Szabó László, de festők és klasszika-filológusok is részt vettek benne. Összejöveteleiket Hajnal Anna lakásán tartották, ahol felolvasóesteket rendeztek egymás között, művészeti vitákat folytattak. Verseit az Álláspont és a Pásztortűz című folyóirat közölte. 1933 decemberében először jelent meg verse a Nyugat című folyóiratban, ettől kezdve a Nyugat rendszeresen közölte írásait. Hajnal Anna és Trencsényi-Waldapfel Imre közösen adták ki 1937-1938-ban az Argonauták folyóiratot, melyben Vészi Endrétől Radnóti Miklósig kortárs költők versei jelentek meg, köztük Hajnal Anna versei. Ekkor figyelt fel rá Babits Mihály is, akit Hajnal Anna mesterének is tekintett. Hajnal Anna költészetére Horatius és Berzsenyi Dániel hatott. (Himnuszok és énekek-1938) Első kötete 1935-ben jelent meg Ébredj fel bennem, álom címmel. A második világháború után kiadta addigi munkáit Összegyűjtött verseim címmel (1946), majd sokáig nem publikált verset.(1952-ig) 1949-től műfordítói (Burns, Breton, Lear, Blake, Swinburne) és lektori tevékenységet folytatott. (Országos Könyvhivatal). 1952-ben jelent meg az Óriások százada című kötete, ettől kezdve folyamatosan írt és adta ki köteteit egészen haláláig. Versei között található gyermekvers, elbeszélés is (Több versét a Kaláka együttes és Halász Judit megzenésítve adott elő.) Kósa György zeneszerző kórusművet írt „Három kórusmű Hajnal Anna verseire” címmel. Vészi Endre így emlékezett rá: „Hajnal Anna egyik legmegbecsültebb és legszeretettebb kortársam. Költészetét és emberszeretetét, tevékeny, aktív emberszeretetét nem lehet szétválasztani. Egész életét a költészet sugallatában és szellemében élte át. Ez volt számára a legfontosabb.” 1937-ben megházasodott, férje Keszi Imre író, kritikus és zenetudós.

Női imakönyv, fordította Hevesi Simon fényképek családi levelek meghívó Hajnal Anna sárga csillaga lakáskiutalások 1944-ből Levelezés dr. Holzer Tiborral, melyben többször is említik Karinthy Cini (Frigyes) nevét.

Hajnal Anna
Herzl, Theodor 275 1898 Herzl, Theodor 1 db kézírásos levél Ágai Adolfnak, 1898. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Herzl, Theodor Cionizmus / Zionism Die Welt

PIH vásárlása

digitalizált változatát lásd: http://collections.milev.hu/items/show/29584

Látványraktár2 L2_J3_41 Látványraktár2 L2_G2_31 Torony 1 T1_B_37 Torony 1 T1_A_13 Torony 1 T1_A_26 Látványraktár2 L2_A4_21 Látványraktár2 L2_J3_42 Scheiber Sándor iratai 276 1913 - 1985 1873-1959 Scheiber Sándor 2 Hollinger box 3 kisdoboz HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

I. Iratcsomó: Nemzetközi kapcsolatok; II. Iratcsomó: Rabbiképző (ORI) ügyei; III. Iratcsomó: Kéziratok; IV. Iratcsomó: Kiadvány-kéziratok; V. Iratcsomó: Budapesti levelezőlapok; VI. Iratcsomó: Vidéki és hitközégi üdvözletek; VII. Iratcsomó: Scheiber Lipót iratai (levelek, útlevél) 3 kisdoboz személyes irat + összegyűjtött iratok

Scheiber Sándor

Helyben fennmaradt, Schweitzer József hagyatékával levéltárba került iratok

Látványraktár1 L1_C3_32 Éliás József 277 1981 - 1987 Éliás József 2 pallium 1. pallium: 1981-1982 2. pallium: 1983-1987 HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Éliás József egy vallását nem gyakorló zsidó családban született. Tizenhat-tizenhét évesen eljutott a krisztusi hithez, megkeresztelkedett, és lelkész a református egyházban. A Magyarországi Református Egyház Egyetemes Konventje Jó Pásztor Missziói Albizottsága 1942 nyarán Éliás József református lelkész vezetésével alakult a protestáns hitre áttért zsidók gyámolítására.

Ref. Lelkész - szentbeszédei 1981-1987

Éliás József
Benoschofsky Ilona iratai, hagyatéka 278 1913 - 1997 Benoschofsky Ilona 2 Hollinger box

1: Írások, tanulmányok 2: Leltár 3: Személyes dokumentumok 4: Hitközségi iratok (MIOK) 5: Fotók 7: Zsidó Múzeum 8: Személyes iratok, levelek 9: Cikkek, tanulmányok 10: Háztartási könyv, pincenapló 11: Személyes dokumentumok 12: Levelek, feljegyzések 13: Tanulmányok, fordítások, szakvélemények 14: Nemzetközi kapcsolatok 15: Zsidó Múzeummal kapcsolatos iratok 16: Büchler igazgató úr írásai 17: Naptárak, jegyzetfüzetek 18: Tanulmányok, kiadványok 19: Judson Phillips: A megbolydult méhkas című könyvének kézirata Galla Kovács Ágnes fordításában 20: Fotók

Benoschofsky Ilona Látványraktár2 L2_I3_63 Írások, tanulmányok 1 Benoschofsky Ilona 15 pallium

Iratcsomó 1: Írások, tanulmányok 1. A magyar zsidóság –a maradék maradéka 2. Megérkezés 3. A tiszaeszlári perról – kézzel írott 4. Eichmann tizenöt éve 5. A halál minisztere 6. Az óbudai Hitközség öreg rabbija, Nátán ben Matizjáhu 7. Kézírásos jegyzetfüzetek receptekkel, fogalmazványokkal, firkákkal 8. A halál tábornoka 9. A magyar zsidóság tragédiája a náci dokumentumok tükrében 72.143 10. Vészkorszak 11. Mein Kampf 12. A magyar zsidóság helyzete a felszabadulás után; A magyar zsidóság szervezeti felépítése; 13. Mese – Bleier Mózes? 14. Dr. Turóczi Trostler József – Országos Izraelita Gyűlés 1950. február 20. feliratú, keményfedeles jegyzetfüzetben ételrecept + Békekölcsön jegyzések felsorolása 15. Előadás Franz Mesareal-ról

Benoschofsky Ilona
Látványraktár2 L2_I4_61 Leltár 2 1 pallium

Leltár

Látványraktár2 L2_I4_61 Személyes dokumentumok 3 Benoschofsky Ilona 15 pallium

Iratcsomó 3: Személyes dokumentumok 1. Útlevél 2. Magyar Népköztársaság Csillagrendje 1988 3. Telefonkönyvek 4. Nívódíj a Budapesti Zsidó Múzeum című kötet szerkesztéséért 5. Párizsi autóbusz bérlet 6. Benoschofsky Imre verse Ilonához 7. Adóív az 1942. évre 8. Árvaszéki határozat 1935. Benoschofsky Henrik halála miatt 9. Állampolgársági igazolvány 1943 10. Névadási igazolás PIH 1913 11. Születési anyakönyvi kivonat másolat 1931. 12. Születési és halotti anyakönyvi kivonat másolat Benoschofsky Benjámin 1938. 13. Halotti anyakönyvi kivonat másolat Benoschofsky Jánosné 1938. 14. Születési anyakönyvi kivonat másolat Haász Gizella 1938. 15. Tollrajz Benoschofsky Ilonáról (Lukács Ágnes Erzsi)

Benoschofsky Ilona
Látványraktár2 L2_I4_61 Hitközségi iratok 4 16 pallium

Iratcsomó 4: Hitközségi iratok 1. Fejezetek a magyar zsidóság történetéből kiállítás forgatókönyv 2. MIOI Könyvtár munkatársi szerződésének aláírási terve 1953. február 27. 3. Feljegyzés Sós Endre elnöknek a hiányzó leltárakról 1962. 4. A magyarországi zsidók története kiállítás jegyzéke Izraelben, a Diaszpóra Múzeumban, 1987 5. Előadás a WSC párizsi szekciójában a Martyr Inconnu emlékmű avatásán 6. Nemzetközi kapcsolatok - Mark Palmer USA; Elisabeth Krenn, Graz 7. Zsidó Világkongresszus, World Jewish Congress 1965; Az 1958-as kapcsolatfelvétel története 8. Előadás Izraelben az Independence Day-n 1964-ben 9. Előadás Csehszlovákiában 10. Emlékezés Scheiber Sándorra 11. A konyha kóserolása 12. Összefoglaló jelentés a ZSVK Magyarországi képviseletének egyéves munkájáról 1947. április 1 - 1948. május 1. 13. Német nyelvű beszéd a ZSVK ülésén 14. Javaslat WJC manifesztum írására; 15. Sós Endre MIOK elnök súlyos megrovásban részesítette Benoschofsky Ilonát távirat feladás miatt Bécsből 1959. 16. Meghívó Benoschofsky Ilona és Karsai Elek előadására

Látványraktár2 L2_I4_61 Fotók 5 1 doboz

Fotók

Látványraktár2 L2_I4_61 Zsidó Múzeum 7 11 pallium

Iratcsomó 7: Zsidó Múzeum 1. Scheiber Sándor kéziratos feljegyzései, bibliográfiái a Múzeummal kapcsolatban 2. Zsidó Vallási és Történeti Gyűjtemény gyarapodása 1951 3. Zsidó Vallási és Történeti Gyűjtemény templomi tárgyakat gyűjtő levele 1952 4. Perlrott Csaba Vilmos ajándéka a Zsidó Vallási és Történeti Gyűjteménynek 1953 5. A Múzeummal foglalkozó cikkek jegyzéke 6. Újságkivágatok a Múzeumról 7. Múzeumi kisnyomtatványok 8. Múzeumi jegyzetek 9. Szolgaságból – szabadságba – Katalógus az Országos Zsidó Vallási és Történeti Gyűjtemény kiállításához -1960. 10. Pro Museo Judaico – 1988 11. Beszéd a múzeum történetéről

Látványraktár2 L2_I4_61 Személyes iratok, levelek 8 6 pallium

Iratcsomó 8: Személyes iratok, levelek 1. Levelek 2. Jegyzetek 3. Jegyzetek 4. Jegyzetek 5. Adatlap bérlakás összeíráshoz 6. Svájci Követség céges papírja

Látványraktár2 L2_I4_61 Cikkek, tanulmányok 9 14 pallium

Iratcsomó 9: Cikkek, tanulmányok 1. A varsói gettó nincs többé; + Jürgen Stoop SS rendőrfőnök vallomása 2. Forgatókönyv vázlat; Megjegyzések az „Utószezon” forgatókönyvéhez 3. Berend T. Iván lektori jelentése a „Megbélyegzettek” kéziratáról 4. A magyar zsidók sorsa a felszabadulásig 5. Még egyszer az elévülésről 6. A magyar zsidóság rövid története 7. Előadás 8. Angol előadás 9. Német előadás 10. Magyar előadás 11. Kézirat 12. A magyar zsidók története 13. Randolph L. Braham levele 1965. 14. Korszellem és gyermekkor. Lelki helyzetkép gyermekeinkről - Klny 1947.

Látványraktár2 L2_I4_61 Háztartási könyv, Pincenapló, Szilveszter, Vers 10 1 pallium

Háztartási könyv 1946-ból és 1956-ből; Pincenapló 1956-ból, Szilveszter, 1956. Vers

Látványraktár2 L2_I4_61 Személyes dokumentumok 11 16 pallium

Iratcsomó 11: Személyes dokumentumok 1. Fényképek 2. Fővárosi elemi népiskolai értesítő és bizonyítvány 1919-1922. 3. Leánylíceumi bizonyítvány 1924-1931. Érettségi Bizonyítvány 1931; Kiegészítő érettségi bizonyítvány 1934- 4. Bérleti szerződés 1971. Frankel Leó u. 5. 5. Értesítés hagyatéki tárgyalásról 1970. 6. Pázmány Péter Egyetem filozófia doktori diploma 1950 7. Az Államvédelmi Hatóság jelentése Benoschofsky Ilona kémtevékenységéről 1953. 8. Részvétnyilvánító levelek Benoschofsky Imre halálára 1970. 9. Nyugdíjjárulék nyilvántartó lap – 1994. 10. MIOK levele Benoschofsky Ilona nyugdíjazásáról, egyben nyugdíjasként foglalkoztatásáról 11. Ügyvédi megbízás 1973. 12. Részvétnyilvánító levelek külföldről 13. Önéletrajz – 1987 14. TB határozata az öregségi nyugdíjról 1982. 15. Nyilatkozat kárpótláshoz – 1992. 16. Benoschofsky Imre sírkőavatásán elmondott beszéd 1971. augusztus 8.

Látványraktár2 L2_I4_61 Levelek, feljegyzések 12 5 pallium

Iratcsomó 12: Levelek, feljegyzések 1. Magánlevelek 2. Párizsi útinapló 3. Bazsilonka – visszaemlékezés 4. Külföldi levelek 5. Budapestről Marienbadba – visszaemlékezés

Látványraktár2 L2_I4_61 Tanulmányok, fordítások, szakvélemények 13 13 pallium

Iratcsomó 13: Tanulmányok, fordítások, szakvélemények 1. Szálasi Ferenc naplójáról 2. Ádám és Éva Isten kertjében 3. A. Weisberg: Dei Geschichte vom Joel Brand - fordítás 4. Washingtoni napló 5. A glance at the Hungarian Jewry 6. A zsidóság a két világháború között 7. A magyar zsidóság történetének főbb állomásai 8. Filmforgatókönyv bírálat – Deáky Zita, Csoma Zsigmond 9. Tóradísz katalógus – 1991. 10. Büchler Sándor és kora 11. A magyar zsidóság története a Habsburg királyok alatt 12. Ablak alatt a parketten 13. New York Times kivágatok 1990, March 18;

Látványraktár2 L2_I4_61 Nemzetközi kapcsolatok 14 7 pallium

Iratcsomó 14: Nemzetközi kapcsolatok 1. Rabbi André Ungar: My ten syngogues 2. Auschwitz Study Foundatiion 3. Bratislava 4. World Jewish Congress 5. Berlin, 1992. Jüdische Lebenswelten 6. Tunisz 7. Strasbourg

Látványraktár2 L2_I4_61 Zsidó Múzeum 15 11 pallium

Iratcsomó 15: Zsidó Múzeum 1. Megnyitók 2. Tárgyleírás vázlatok 3. Benoschofsky Ilona lemondó levele 1993. december 3.; Zoltai Gusztáv válaszai 1993. december 29; 1994. január 6; 1994. augusztus 10.Kálmán Kálmán levele 1993. december 29. 4. Kapcsolat külföldi Múzeumokkal 5. Angol ismertető a Múzeumról 6. Nahum Goldmann Museum of the Jewish Diaspora 7. Raj Tamás letétbe kér örökmécsest 8. Idegenforgalmi ismertető a zsinagógáról, múzeumról. 9. Átfogó történeti kiállítás terve a Soros Alapítvány támogatásával 10. Felkérés a magyarországi zsidóság emancipációjának 125 évfordulója védnöki tisztségre – 1992. – aláírás: Göncz Árpád 11. Tiltakozás a múzeum tárgyainak elajándékozásáról, lemondás az igazgatói állásról 1993. december. 20.

Látványraktár2 L2_I4_61 Büchler igazgató úrtól 16 3 pallium

Iratcsomó 16: Büchler igazgató úrtól 1. Isten kertje 2. Legújabb élet – Felekezeti lap Richtmann Mózes születésnapjára 3. Novellák

Látványraktár2 L2_I4_61 Naptárak, jegyzetfüzetek 17 1 pallium Látványraktár2 L2_I4_61 Tanulmányok, kiadványok 18 6 pallium

Iratcsomó 18: Tanulmányok, kiadványok 1. A magyar zsidóság rövid története 2. Az Óbudai zsidók múltjáról 3. A magyar zsidóság élete 4. Hová lett a vidék zsidósága? Bevezetés 5. Pillantás a magyar zsidóságra 6. Táborok

Látványraktár2 L2_I4_61 Galla Kovács Ágnes fordításában: Judson Phillips: A megbolydult méhkas című könyvének kézirata 19 1 pallium

Galla Kovács Ágnes fordításában: Judson Phillips: A megbolydult méhkas című könyvének kézirata

Látványraktár2 L2_I4_61 Fotók 20 1 pallium
Balogh Péter iratai 279 Látványraktár1 L1_C3_32 Eisler György hagyatéka 280 1928 - 1944 Eisler György 1 pallium iratanyag HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

zongoraművész, zongoratanár

munkaszolgálatos és egyéb levelek bizonyítványok, igazolások és igazolványok koncertmeghívók fényképek

Eisler György

ajándék, 2016,. május 11.

Látványraktár2 L2_E3_62 Látványraktár2 L2_E4_11 Látványraktár2 L2_E4_12 Látványraktár2 L2_E4_16 Látványraktár2 L2_E4_17 Látványraktár2 L2_E4_21 Rubinstein László iratai 281 1890-1985 Rubinstein László levelek, bizonyítványok, munkaszolgálatos levelezőlapok HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Rubinstein László
Alföldi család iratai 282 1878-1944

– Aronsfreund (Alföldi) Salamon iparigazolványa, Budapest, 1904. – Aronsfreund Salomon Mehl (szül.: 1878) születési anyakönyvi kivonata, Czchów, 1905 – Platczker Auguszta igazolása zsidó származásáról, Czchow, 1906 – Aronsfreund Salamon és Platczker Auguszta házassági anyakönyvi kivonata, Bp., 1907. – Aronsfreund Salamon, neje Placzker Auguszta, Regina és Adél nevű gyermekeik honosítási okirata, Budapest, 1910 – Aronsfreund Salamon névmagyarosítási engedélye (Alföldire), Bp., 1911 – Alföldi Salamon Mehl illetőségi igazolványa, Bp., 1919 – Alföldi Salamonné Platczker Guszta halotti anyakönyve, Budapest, 1956 – Viktória gyógyszertár számolócédulája, s.d. valamint: – Klein László munkakönyve, Dombóvár, 1915 – Klein László (elhunyt: 1944.) halotti anyakönyvi kivonata, Győr, 1944 – fénymásolat

Somogyi László hagyatéka 283 1938-1945 Somogyi László HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Karmester. (Budapest, 1907. jún. 25. – Genf, 1988. máj. 20.). Zenei előtanulmányai (hegedű, zongora) után a budapesti Zeneművészeti Főiskolán 1935-ben végzett Kodály Zoltán (zeneszerzés) növendékeként. Bár sosem voltak zeneszerzői törekvései, meg akarta tanulni, hogy miképp „készül” a zene, így lett kiváló karmestere a modern, elsősorban Bartók-Kodály műveknek. 1935-ben Brüsszelben Hermann Scherchen (vezénylés) tanítványa. 1932-től 1936-ig a Budapesti Hangversenyzenekar hegedűse volt; 1936-ban dirigálta első hangversenyét a Zeneakadémia nagytermében, majd holland, belga, olasz városokban és Bécsben szerepelt. 1939-1943 között az OMIKE (Goldmark) zenekar alapítója és vezetője volt. 1945-50-ben a Székesfővárosi Szimfonikus Zenekar karmestere. 1949-től 1956-ig a budapesti Zeneművészeti Főiskola tanára (vezénylés). 1951-1956 között a Magy. Rádió Szimfonikus zenekarának vezető karmestere volt. 1956 után Ny-Európában, a 60-as években az USA-ban működött; 1964-1970 között New York államban a Rochesteri Philharmonic Orchestra zeneigazgatója. Itt is módot talált arra, hogy az újabb magyar zene népszerűsítője legyen. A 70-es években visszatért Európába, és Genfben telepedett le. Az 1945-1956 közötti évtized magyar zenei életének egyik meghatározó személyisége; a magyar muzsika Bartók és Kodály nevével fémjelzett hőskorának egyik kiemelkedő küzdőtársa. Felejthetetlen Mozart-koncertek fűződnek nevéhez és fontos bemutatók: Kodály-, Weiner-, Veress-, Farkas-, Szabó-, Kókai- és Sugár-művek első előadása. Neki köszönhető a Bartók-, Kodály-kompozíciók bemutatói mellett számos kortárs magyar mű külföldi ősbemutatója. A kar mestersége c. könyve kéziratban maradt. Kossuth-díjas (1951), Érdemes művész (1953). /Magyar Életrajzi Lexikon, Lévai Jenő: Írók, színészek, énekesek és zenészek regényes életútja a Goldmark-teremig. Budapest, 1943./

Somogyi László
Látványraktár1 L1_C1_14 Dán (Weltner) Sándor és Weltner Gyula iratai 284 1888 - 2016 Dán (Weltner) Sándor Weltner Gyula 2 pallium Dán (Weltner) Sándor Weltner Gyula

Ajándékozás, Dán Zsuzsától, 2016.

Lazarovits Ernő 285 1924 - 2015 Lazarovits Ernő Több doboz HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége volt külügyi vezetője, a Zuglói zsinagóga körzet egykori elnöke.

Lazarovits Ernő Látványraktár1 L1_C2_56 Látványraktár1 L1_C2_55 Egyéb iratok 1 1989 - 2014 Lazarovits Ernő 1 Hollinger box 1 Box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége volt külügyi vezetője, a Zuglói zsinagóga körzet egykori elnöke.

Lazarovits Ernő
Látványraktár1 L1_C3_61 Yad Vasém levelezés 2 1990 - 2012 1 Hollinger box Látványraktár1 L1_C3_62 Látványraktár1 L1_C3_63 Egyéb levelek 3 1989 - 2012 2 Hollinger box Látványraktár1 L1_C3_51 Yad Vasém elfogadott felterjesztések 4 1989 - 2012 1 Hollinger box Látványraktár1 L1_C3_52 Látványraktár1 L1_C3_53 Yad Vasém elutasított felterjesztések 5 1989 - 2014 2 Hollinger box 1. box: A–>I-ig 2. box: J–>W-ig
L1_C2_61 Berger István Csuló iratai 286 Berger István HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

pécsi főrabbi

levelezés, bizonyítványok, családi fényképek

Berger István

helyben fennmaradt iratcsomó

L1_C2_61 Stern Moritz kézirata 287 1896 Stern Moritz A syrusi elem a magyar nyelvben, a magyar állam ezredéves fennállásának tiszteletére, 1896 HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Stern Moritz

ajándék, 1936. Eredeti leltári száma: 2959

Légrádi Ferenc és családja 288 1888 - 1967 Légrádi Ferenc 1 pallium iratanyag + 1 fotóalbum (IV/67) HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Rosenberg Gyula születési anyakönyvi kivonata -1915 Rosenberg Gyula házassági anyakönyvi kivonata -1916 Rosenberg Gyula tanbizonyítványa -1888 Rosenberg Gyula halotti anyakönyvi kivonata -1945 Légrádi Ferenc felterjesztése kiváló újító címre -1930 Állampolgársági bizonyítvány 1931 névjegyek szerződés a Tisza Cipőgyár és Légrádi Ferenc között valamint az Országos Takarékpénztár mellékelt levele -1967 Emléklap -1963

Légrádi Ferenc

ajándékozta Hartman László 2016.08.01.

Látványraktár2 L2_A3_23 Klein Ábrahám iratai 289 1936-1951 Klein Ábrahám 1 doboznyi iratanyag HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Klein Ábrahám

helyben fennmaradt iratanyag

Látványraktár1 L1_A2_63 Látványraktár1 L1_A2_72 Silbiger Boris hagyatéka 290 1899-1963 Silbiger Boris 1 doboznyi irat HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Iratcsomó 1: Ügyfelek levelei Iratcsomó 2: Silbiger Borbála iratai Iratcsomó 3: Ügyfelek levelei Iratcsomó 4: Levelek Iratcsomó 5: Emlékek Silbiger Borcsáról, a grafológus jósnőről Iratcsomó 6: Alexander Winter levelei 1960-1963 Iratcsomó 7: Alexander Winter levelei 1964-1965.+ Bora egy válasza Iratcsomó 8: Silbiger Bora három vendégkönyve

Silbiger Boris

helyben fennmaradt iratanyag

Látványraktár1 L1_A2_63 Ügyfelek levelei 1

1. Zelei Barbara levelei, Cincinnati (rokon) 2. Konkoli Margit levelei (üzletfél: IKKA utalványok) 3. Nemes Lenke levelei 4. Üdvözlőlapok 5. Győrffy Veronika levelei 6. Bokos Ilona levelei + Jóslás vázlat 7. Süle Anti, Muci, Józsa, Laci levelei 8. Ary, Laci, Titi levelei – Hollywoodból – 1964, 1965 9. Sebők Aranka levelei 10. Viktor Dukes levelei, New York+Bora válasza 11. Gyenes Ferenc levelei 12. Dr. Vámbéry levelei - Wien 13. Fritz Silbiger német nyelvű levelei Tel -Avivból 1955- 1962. 14. P.Á. levele 15. Sallai Györgyi és Piri levelei 16. Várnai Margit levelei 17. Szemes Erzsi levelei 18. Vadnai László levelei Los Angeles 19. Drusza levelei 20. Papp József levelei 21. Amnter Zsuzsa levelei 22. Arany György orvos levelei 23. Kiss Lehel és családja levelei 24. Dr. Székely György levelei 25. Dr. Balla Ferencné levelei 26. Katona István levelei New Yorkból 27. Bori Tibor levelei 28. Steiner Edit levelei 29. Rosa Silbiger német nyelvű levelei Tel Avivból 30. Malka Rawkind német nyelvű levelei New Yorkból 31. Berta Gyuricza levele

Látványraktár1 L1_A2_63 Silbiger Borbála iratai 2

1. Születési anyakönyvi kivonat kicsinyített fényképének negatívja (olvashatatlan) 1919 2. Fényképek 3. Számlák 4. Postai feladó vevények 5. Cetlik, háztartási feljegyzések 6. Feljegyzések ügyfelekről 7. MIOI egyszeri segély 1960; MIOK Szeretetkórház – Vény 1960. 8. Emlékkönyvből kitépett lap – 1901. Szerető Anyád, Etel 9. Névjegyek, címek 10. Hirdetés: Grafológus Lola VII. Akácfa u. 24. 11. Horoszkóp feljegyzések 12. Meghatalmazások Bakos Zoltánnénak, illetve Kirchenbaum Pálnénak utalványok átvételére 13. Virágküldemény megrendelése New Yorkba 14. Silbiger Borbála személyes feljegyzései 15. Újságkivágatok 16. Közgyógyellátási vények dátum nélkül 17. Ügyfelek jegyzéke 18. Étlapok 19. Tőzsdei értékpapír árfolyamok – 1962. 20. Bescheinigzng Gerő Klein 17 april 1890 Temesvar 1926. 21. Silbiger József és Lachs Aurélia esküvői meghívója – Miskolc, 1889. május (Bora szülei) 22. Klein Gerő részére kiadott német nyelvű igazolás a Deusche Bau- und Bodenbank A-G.-tól – 1956. 23. Leszbikus szonett Érzések zűrzavara címmel – szerző nélkül 24. Polnai (Pollacsek) Jenő (1873-1963) Halottvizsgálati igazolványa – Szeretetkórház, 1973. 25. Dr. Romdauerné Júlia Sorsom című verse 26. Postai értesítések csomagok érkezéséről 27. Szabó Lőrinc Semmiért egészen vesének részlete – ismeretlen kézírással 28. Silbiger Boriska apjának levelei Pozsonyba a Schlesinger Szanatórimba– 1914. 29. Silbiger Boriska anyjának levelei Pozsonyba a Schlesinger Szanatórimba– 1914. 30. Silberger Boriska anyjához címzett levél a bátyjától Boriska Klinikára küldéséről . 1913/7. 31. Silberger Boriska apjának levele Herkülesfürdőbe 1903. aug. 28.

Látványraktár1 L1_A2_72 Ügyfelek levelei 3

1. Weinreb Jenő levelei – Párizs, Genf, Zürich -tőzsdei tanácsok. Dúsgazdag ügyfél. 2. Szabó Gizi levelei 3. Kallós János levelei 4. Fried Éva levelei – Kanada 5. Rétfalvi Károlyné levelei 6. Beimel levele 7. Lily Basch levelei 8. Jóska – Magdi levele 9. William V. Földes levelei – New York 10. Dr. Stux László külkereskedelmi nyelvkönyv szerzőjének levelei 11. Ausch Lipótné levelei 12. Juhász Károly levelei 13. Elvira levele 14. Marie levelei 15. Kálmánné levelei 16. Szabó Lajosné levelei 17. Lucy Arnoldson levelei –Stockholm 18. Nelly levelei 19. Chrapek Edit levelei 20. Márta levele 21. Timár Rózsi levelei 22. Schülhof Imre levelei 23. Nicolas Steven Ban utazási iroda tulajdonos levelei - Montreal 24. Kulcsár Imre levele 25. Frankl (Járai) Gina levelei 26. Vali levelei 27. Szász Vera levele 28. Katona Artúr ügyvéd levele 29. Juliska levele 30. Kovács Jenőné levele 31. Szabó néni levelei 32. Oláh Gabi levele

Látványraktár1 L1_A2_72 Levelek 4

1. Duci levele könyvek kiviteléről a Kultúra Külker Vállalaton keresztül 2. Üres, címzett borítékok ügyfeleknek (?) 3. André Kosztolánynak címzett levél – 1965. 4. Marika (IKKA üzleti) levelei 5. Takács Lívia levelei 6. Románné levelei Vietnamból 7. Katona István levelei – Érdeklődés a Gizella malom volt vezérigazgatójáról 8. Michael Farago jóslást kérő levele 1960 9. Dr. Hattyasy Dezső egyetemi tanár levelei 10. Bárd Vilmos levele Kertész Ödönnek 11. Fogarassy család levelezőlapja 12. Mimi levelei

Látványraktár1 L1_A2_72 Emlékek Silbiger Borcsáról, a grafológus jósnőről 5

1. Klaber Edit levele Landeszman Györgynek – 1982. 2. Landeszman György: Írók, tudósok, művészek egy jósnő emlékkönyveiben – Silbiger Boriska hagyatékából – megjelent: Új Tükör 1982/19. augusztus 15. 3. Szilágyi György: Zsidó Kassandra – Adalékok Silbiger Boriska élettörténetéhez. In: Új Élet 187. március 15. 4. Interjú Silbiger Boriskával – Mai nap, 1937. június 19. 5. Fénymásolatok Silbiger Boriska vendégkönyvéből 6. Bhagavad Gita – ismertetlen kézírással 7. Jegyzetek a Vendégkönyvekből

Látványraktár1 L1_A2_73 Alexander Winter levelei 1960-1963 6

Iratcsomó 6: Alexander Winter levelei 1960-1963. (+ Bora egy válasza.) Főleg tőzsdei befektetési, kereskedelmi együttműködési tanácsok, beszámolók, életvezetési és politikai kérdésekről szónak a levelek. Olykor naponta, máskor négynaponta fordult posta a levelezők között. .Bársony Rózsi személyes baráti köréhez tartozott.

Látványraktár1 L1_A2_73 Alexander Winter levelei 1964-1965.+ Bora egy válasza 7

Alexander Winter levelei 1964-1965.+ Bora egy válasza

Látványraktár1 L1_A2_73 Silbiger Bora három vendégkönyve 8

Iratcsomó 8: Silbiger Bora három vendégkönyve 1. 1928-1930, 1945-1946. Benne: József Attila 1930 (2. p.); Farkasházy – 1928 (5. p.); 2. 1927-től 1928-ig. Benne: Bartha Albert –1927, nyugalmazott honvédelmi miniszter (2. p.); Ferenczi Sándor – 1919. /61. p.); Karinthy Frigyes - 1930 (61. p.); vitéz Kolozsvári Borcsa Mihályné – 1939. (122. p.); Zerkovitz Györgyné – 1938. (126 p. Rajzok: 58-59. p.; 3. 1930-1938; 1946-1947; benne: Vázsonyi János 1931. júli 6: „A képviselőválasztásra vonatkozó jóslatok beváltak (29.p.) ; Fejérvári Erzsi festő keramikus és Körmendi Firm Jenő szobrász házaspár bejegyzései – 1931 (59. p.); Mérei Ferenc – 1931 (67. p.).; Daibukát Ilona (68. p.); Rátkai Márton – 1931 (75. p.); Fedák Sári – 1938; (83. p.); Várnai Zseni Vers-1946; (101 p.); Baktay Ervin – 1936 (102 p.); Rajzok a 13. és a 63. oldalon.

Látványraktár2 L2_C1_53 Polnay Jenő iratai 291 1891-1963 Polnay Jenő 1 doboz irat HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

"Polnay Jenő, Pollacsek (Tiszasüly, 1873. aug. 20. -- Bp., 1963. márc. 29.): vállalati vezérigazgató, miniszter. Debreceni jogakadémiára járt, tanulmányait megszakítva Morvao.-ban kereskedelmi iskolát végzett. Bp.-en 1897--98-ban és 1900--01-ben szerk. a Faipari és Fakereskedelmi Értesítő, 1898--1900 között pedig a Holzrevue c. német nyelvű társlappal együtt megjelenő Faipari Szemle c. szakfolyóiratokat. A század elején az Erdélyi Erdőipari Rt. kereskedelmi üzletének vezetője, majd a londoni Groedel testvérek Gőzhajózási Rt. ig.-ja lett. Ezután Fiuméban volt az Adria Tengerhajózási Rt. ig.-ja, utóbb vezérig.-ja. Létrehozta az Atlantica Trust-öt, amelyben, mint elnök, számos kisebb vállalatot egyesített. 1919. aug. 7-től 1919. aug. 15-ig az első Friedrich-kormányban közélelmezési miniszter. Elnöke volt a Magyar Zsidók Országos Szövetségének. Bár maga is üldözött volt, 1944-ben a bp.-i Gyermekkert Egylet vezetőjeként közel 400 elhagyott, üldözött kiskorú életét mentette meg."

Polnay Jenő

helyben fennmaradt

L2_C1_66 Bárkány Jenő hagyatéka 292 1956-1962 Bárkány Jenő 1 doboz irat 4 mappába rendezve HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Bárkány Jenő irathagyatéka (kéziratok tanulmányok a felvidéki zsidóságról) (1956-1962) XIX-370 Bárkány Jenő iratai 1956-1962 1. mappa, 1. Az Eperjesi (Presov) zsidók története 11 old. 2. A nagysárosi (Velky Saris) zsidók története 3 old. 3. A sebeskellemesi (Sariské) zsidók története 3 old. 4. A tapolyhanusfalvi (Hanusovce) zsidók története 2 old. 5. A girálti zsidók története 2 old. 6. A tapolybesztercei zsidókról 2 old. 7. A kassai (Kosice) 12 old. 8. A kisszebeni (Sabinov) zsidók története 4 old. 9. A pécsújfalusi (Pecovská Nová Ves) zsidók rövid története 3 old. 10. A szepsi (Moldava nad Bodvou) zsidók története 3 old. 11. A tőrei (Túrá) zsidók története 2 old. 12. A szepes váraljai (Spisské Podhradie) zsidók története 2 old. 13. A szepesolaszi (Spisské Vlachy) zsidók története 2 old. 14. A jekelfalvai (Jaklovce) zsidók története 2 old. 15. A margitfalusi (Margecany) zsidók története 2 old. 16. A korompai (Korompachy) zsidó története 2 old. 17. A csércsi (Circ) zsidókról 3 old. 18. Az iglói (Spisska Nova Ves) zsidó története 4 old. 19. A zborói zsidók története 3 old. 20. A hétársi (Lipiany) zsidók története 3 old. 21. A poprádi (Poprad) zsidók története 4 old. 22. A raszlavicai (Ralavice) zsidók története 2 old. 23. A kurimai (Kurima) zsidók története 2 old. 24. A késmárki (Kesmarok) zsidók története 7 old. 25. a berzevicei (Brezovica) zsidók története 3 old. 26. A pálóci (Pavlovce nad Uhom) zsidók története 8 old. 27. A lőcsei (Levoca) zsidók története 4 old. 28. A sztropkói (Sztropkov) zsidók története 7 old. 29. A gálszécs (Secovce) zsidók története 6 old. 30. A rozsnyavai (Roznava) zsidók története 2 old. 31. A budkai (Budkovce) zsidók története 6 old. 32. A nagyidai (Velka Ida) zsidók története 5 old. 33. A varannoi (Vranov nad nad Toplou) zsidók története 8 old. 34. A jászói (Jasov) zsidók története 2 old. 35. A rozgonyi (Rozhauovce( zsidók története 4 old. 36. Az Abaújszinnai (Sena) zsidók története 8 old. 37. Az alsómihályi (Michalany) zsidók története 6 old. 38. A rebzányi (Brezsany) zsidók története 3 old. 39. A tőketerebesi (Trebisov) 7 old. 40. Bártfa (Bardejov) zsidók története 9 old. 2. mappa 41. A szomotori (Somotor) zsidók története 4 old. 42. A királyhelmeci (Kralovsky Chlmec 4 old 43. Az úszpeklényi (Peklany) zsidók története 3 old. 44. A hunfalvai (Hunovce) zsidók története 14 old. 45. A szepes bélai (Spisská Belá) zsidók története 4 old. 46. A keresztfalúi (Krizová Ves) zsidók története 6 old. 47. Az ó lublói (Stará Lubovna) zsidók története 4 old. 48. A breznóbányai (Brezno) zsidók története 3 old. 49. Kis közösségek 6 old. 50. Az érsekújvári (Nové Zámky) zsidók története 5 old. 51. A vágújhelyi ( Nové Mesto nad Váhom) 32 old. 52. A párkányi (Sturuvo) zsidók története) 4 old. 53. A jókai (Jelka) zsidók története 4 old. 54. Az ószombati (sobotiste) zsidók története 15 old. 55. A stomfai (Stupava) zsidók története 33 old. 56. A holics (Holic) zsidók története 12 old. 57. A szakolcai (Skalica) zsidók története 10 old. 58. A sasvári (Sastin( zsidók története 12 old. 59. A verbói (Vbové) zsidók története 10 old. 60. A jászfalúi (Jasová) zsidók története 5 old. 61. A lemesi (Lemesany) zsidók története 3 old. 62. A nagyrépényi (Velké Ripnany) 2 old. 63. A szent györgyi (Savty Jút) zsidók története 16 old. 64. A nemesócsai ( Zemianska Olca) 2 old. 65. A farkasdi (Vlcany) zsidók története 5 old. 66. A modori (Modra) zsidók története 7 old. 67. A bazini (bazin) zsidók története 53 old. 68. A malaczkai (Malacky) zsidók története 8 old. 69. A nagylévárdi (Velké Leváre) zsidók története 3 old. 70. A morvaszentjánosi (Morvaksy Sv. Ján) zsidók története 2 old. 71. A székelyfalvai (Secule) zsidók története 2 old. 72. A nagyszombati (Trniva) zsidók története 73. 73. A ciferi (Cifer) zsidók története 4 old. 74. A vágbesztercei (Považská Bystrica) zsidók története 4 old. 75. A csaczai (Cádca) zsidók története 2 old. 76. A puhói (Puchov) zsidók története 4 old. 77. A várnai (Varin) zsidók története 3 old. 78. A beckói (Beckov) zsidók történte 5 old. 79. A felsőkubini (Dolny Kubin) zsidók története 7 old. 80. A liptószentmikósi (L. Mikulás) zsidók története 21 old. 3. mappa 81. pótlás I. 3 old. 82. A pozsonyi zsidók középkori története 69. old 83. A pozsonyi zsidók története a 20. században 34 old. 84. A námesztói (Namestovo) zsidók története 7 old. 85. A trisztenai (Trstena) zsidók története 3 old. 86. A trencséni (Trencin) zsidók története 10. old 87. A somorjai (Samorin) zsidók története 4 old. 88. a tejfalusi (Mliecno) zsidók története 5 old. 89. A dunaszerdahelyi (dunajska Streda) zsidók története 8 old. 90. A szeredi (Sered) zsidók története 6 old. 91. A szeniczei (Senica) zsidók története 9 old. 92. A breznói (Brezová) zsidók története 6 old. 93. A zólyomi (Zvolen) zsidók története 16 old. 94. A rétei (Reca) zsidók története 2 old. 95. A galgóci (Hlohovce) zsidók története20 old. 96. A pozsonyi zsidóság története 1530-1900 50 old. 97. Az Jllavai (IIava) zsidók története 11 old. 98. A tapolcsányi (Tapolcany) zsidók története 8 old. 99. A récsei (Reca) zsidók vázlatos története 4 old. 100. A galántai (Galauta) zsidók története 6 old. 4. mappa 101. A besztercebányai és radványi (Banska Bystrica, Radvan) zsidók története 9 old. 102. A csejtei (Cachtice) zsidók története 8 old. 103. A nyitrai (nitra) zsidók története 12 old. 104. A turóczszentmárton (Martin) zsidók története 5 old. 105. A körmöcbányai (Kremnica) zsidók története 8 old. 106. A selmecbányai (Banska Stiavnica) zsidók története 6 old. 107. A komáromi (Komárno) zsidók története 13 old. 108. A pöstényi (Piesthany) zsidók története 6 old. 109. A miavai (Myjava) zsidók története 5 old. 110. A csesztei (Casta) zsidók története 6 old. 111. A losonci (Lucene) zsidók története 10 old. 112. Az alistáli (Hrobnovo) zsidók története 4 old. 113. A bősi (Gabcikovo) zsidók története 6 old. 114. A verbóczi (Vrbovce) zsidók története 3 old. 115. A nagy megyeri (Rastice) zsidók története 4 old. 116. A diószegi (Sládkovicovo) zsidók története 5 old. 117. A privigye-bajmóci (Prievidza) zsidók története 4 old. 118. A rimaszombati (Rimarski Sobota) zsidók története 8 old. 119. A zsolnai (Zilina) zsidók története 6 old. 120. A malai-Mánya (Mala-mana) zsidókról 2 old. 121. A köpcsényi és Kúti (Kopcany-Kuty) zsidók története 3 old. 122. A vágselyei (Sala) zsidók története 4 old. 123. A nagysurányi (surany) zsidók története 5 old. 124. A szepesófalusi (Spisská Nová Ves) zsidók története 4 old. 125. A lévai (Levice) zsidók története 12 old. 126. A rutkai (Vrutky) zsidók története 5 old. 127. A kisuca újhelyi (Kisucká Nové Mesto) zsidók története 4 old. 128. A szenci (Senec) zsidók története 5 old. 129. A nádasi (Trstin) zsidók története 4 old. 130. A verebélyi (Vráble) zsidók története 1 old. 131. A zsémbokréti (Zabokreky) zsidók története 2 old. 132. A trencsény teplai (Trenciauska) zsidók története 1 old. 133. A dévényújfalui (Devinska Nova Ves) zsidók története 3 old. 134. A trencsény báni (Banovcze) zsidók története 3 old. 135. A bélaházi (Boleráz) zsidók története 1 old. 136. A lissoó (Lisov) zsidók története 3 old. 137. A zajúgróci (Uhrovce) zsidók története 1 old. 138. A mazikái (Maziková) zsidók története 1 old. 139. Az ozori (Ozorovce) zsidók története 1 old. 140. A morva melleti Visokai (Vysoká pri Moravce) zsidók 1 old. 141. Az oroszvári (Rusovce) zsidók története 1 old. 142. Az aranyosmaróti (Zlaté Marovce) zsidók története 1 old. 143. A pelsőci (Plesivce) zsidók története 1 old. 144. A karpanai (Karpana) zsidók története 2 old. 145. A füleki (Filakovo) zsidók története 3 old. 146. A rimaszécsi (Rimarska Sec) zsidók története 3 old. 147. A nagysallói (Tekovské Luzany) zsidók története 2 old. 148. Az ipolysági (Sahy) zsidók története2 old. 149. A gájházi (Gajány) zsidók története 4 old. 150. A dobrimai (Dobriam) zsidók története 3 old. 151. A feledi (Jesenské) zsidók története 2 old. 152. Az ürményi (Mojmirovce) zsidók története 4 old. 153. A jolcsvai (Jolsva) zsidók története 2 old. 154. A jablánci (Jablonica) zsidók története 1 old. 155. A szucsányi (Sucany) zsidók története2 old. 156. Az egbelli (Gbely) zsidók története 2 old. 157. A velicuai (Velicuai) zsidók története 2 old. 158. A rózsahegyi (Ruzomberok) zsidók története 2 old. 159. Az ó tuzai (tuza) zsidók története 2 old. 160. A nagyrőczei (Revuca) zsidók története 1 old. 161. Az űzbégi (Zbehy) zsidók története 1 old. 162. A tórnajai (Sásazikovo) zsidók története 3 old. 163. A márkusfalvi (Markusovce) zsidók története4 old. 164. A cabaji (Cabaj) zsidók története2 old. 165. Nyitra melleti Ivánka (Ivánka) zsidóiról 2 old. 166. Pótlás Salisky Luky temető 2 old. 167. A zsadányi zsidók 3 old. 168. Bátorkeszi zsidók 4 old. 169. Nagykosztolányi zsidók 4 old. 170. Assakürti zsidokról 2 old. 171. Felső Szeli zsidók története 4 old. 172. Alsó Szelii zsidók története 1 old. 173. Nagy emőkei zsidók története 3 old. 174. Garamkövesdi zsidókról 1 old. 175. Tardoskeddi zsidókról 1 old.

Bárkány Jenő

helyben fennmaradt

Látványraktár2 L2_F1_55 Budaspitz GYörgy 293 Budaspitz György 1 pallium HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Budaspitz György

ajándék 2011

Látványraktár2 L2_F1_55 Kátai Horner György hagyatéka 294 1942-1943 Kátai Horner György 1 pallium HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Kátai-Horner György hagyatéka (2011) (ügyvéd, 1942-1943-ban menekült és/vagy külföldi zsidók állampolgársági ügyeit intézi; lánya elmondása szerinte megvesztegetett egy KEOKH-tisztviselőt, ezért a Fő utcában ült a nyilas korszakig, aztán megszökött onnan. Az anyagban vannak Zsidó Tanács dokumentumok is.);

Kátai Horner György

ajándék 2011

Látványraktár2 L2_F1_55 Varga Jenő 295 Varga Jenő 1 pallium HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

"A mélységből.." című írásának kézirata

Varga Jenő

helyben fennmaradt

Látványraktár2 L2_F1_55 Pick Erzsébet 296 1944 Pick Erzsébet 1 pallium HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

holokauszt vonatkozású memoárok

Pick Erzsébet

helyben fennmaradt

Moskovits Mose (Andrew) hagyatéka 297 1945-2004 Moskovits, Mose Több hollingerbox, box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Andrew Moshe Moskovits (Mojse Zeév ben Avrohom Elchonon) (1925-2004.) z’l. Korábbi nevén: Andor Andreas Valvi 1925. január 28-án Kisvárdán született, anyja Greismann Sarolta, apja Moskovits Ábrahám(1892. New York-1944.Dachau) volt. A sátoraljaújhelyi, a szatmári és a dombrádi jesivában, majd a Debreceni Zsidó Gimnáziumban alapozta meg a zsidósággal kapcsolatos ismereteit. Auschwitzba deportálták, 1944-1945. májusáig különböző koncentrációs táborokban volt, Dachauban szabadult fel. 1947-49 között orvosi tanulmányokat folytatott a Müncheni Egyetemen, majd149-ben Amerikába emigrált, 1955-ben USA állampolgárságot szerzett. 1957-ben házasságot kötött Fehér I. Ágnessel, lányuk, Michelle 1960-ban született. A házasság 1978-ban válással végződött. 1965-ben az Ohaio állambeli Kenti Egyetemen szerzett doktori fokozatot német és francia nyelvből és irodalomból. 1972-ben a Michigeni Egyetemen kandidált filozófiából és könyvtártudományból. 1966-1969 között különböző egyetemeken német és a francia irodalmat tanított, 1972-1975 között az Észak Karolinai Egyemen Könyvtárát vezette. 1977-től Ashville-ban az Észak Karolinai Egyetemen a humán tudományok egyetemi tanára volt. 1981-től a New York-i Jeshiva University Pollack Library igazgatója volt. Beszélt franciául, németül, jiddisül, héberül, magyarul, spanyolul, szótár segítségével arabul, hollandul, latinul és portugálul. Lánya korai, tragikus halála után (1984) már nem volt maradása az Államokban, és 1987-ben visszatért Magyarországra. A zsidó világi és vallási ismereteit folyamatosan mélyítette, képesítést szerzett ezek oktatására is. Izraelben Givath Shmuelben működött, Budapesten az Országos Rabbiképző Intézet és az MTA Judaisztikai Kutatócsoport keretében tanítványok tucatjait oktatta-nevelte zsidó tudásra. Maayan névvel alapítványt hozott létre, mely a XIX-XX. századi magyarországi zsidó tradíció megőrzésére törekedett. Imakönyveket, haggadákat és más zsidó irodalmi műveket adott ki reprint kiadásban, konferenciákat és társadalmi rendezvényeket szervezett. Reb Mojsét 2005. január 8-án (Tévét hó 14-én), szeretett szülővárosa, Kisvárda zsidó temetőjében helyezték végső nyugalomra. http://www.szombat.org/archivum/reb-mojse-meghalt-1352774064 http://www.szombat.org/archivum/reb-mojse-jorcajtjara-1352771409

Moskovits, Mose

ügyvédi letétből került a gyűjteménybe 2014-ben

Látványraktár2 L2_I1_11 Személyes levelezés, fotók, névjegyek 1

Iratcsomó 1: Fotók 1. Büdszentmihályi (Tiszavasvári) zsidótemető fotók 2. Nagyváradi zsidótemető fotók 3. Gyulaháza zsidótemető fotók 4. Kisvárda zsidótemető fotók 5. Kemecse zsidótemető fotók 6. Abaújszántó zsidótemető fotó 7. Tiszalök zsidótemető fotó 8. Körmend zsinagógabelső fotó 9. Tolcsva zsidótemető fotók 10. Olaszliszka zsidótemető fotók 11. Kozma utcai (?) síremlékek Iratcsomó 2: Sírkőfotók Iratcsomó 3: Rabbik fotói; sírkőfotók Iratcsomó 4: Névjegyek, címlisták Iratcsomó 5: Személyes és családi fotók Iratcsomó 6: Személyes iratok 1. Gosztonyi Sándor és Gosztonyi Sándorné igazolványai 2. Gosztonyi Sándorné adatközlése a férje temetésére Iratcsomó 7: Személyes feljegyzések, emlékek Iratcsomó 8: Személyes naptárak 1991-1999

Látványraktár2 L2_I1_12 Imakönyvek 2

Iratcsomó 1: Krausz Fülöp: A lélek szárnyain 1934. Imakönyv Andrew Moshe Moskovits könyvhagyatéka: Könyvek 200-208 doboz

Látványraktár2 L2_I1_13 Haggadák 3

Haggadák Andrew Moshe Moskovits könyvhagyatéka: Könyvek 200-208 doboz

Látványraktár2 L2_I1_21 Orthodox hitközségi iratok, fotók 4

Iratcsomó 1: Orthodox Hitközségi Intézmények 1. Igaz Tóra Iskola 1913. 2. Csáki utcai imaház 1928. 3. Kazinczy Utcai zsinagóga – feljelentés betörés miatt 1934. 4. Kassler Erzsébet Templomi Egyesület 1913. Iratcsomó 2: Orthodox Hitközségi Intézmények iratai 1. Orthodox Nőegylet 1913. 2. Orthodox Zsidó Népasztal Egyesület 1928. 3. Magyar zsidó Ifjak Szövetsége 1913 4. Koma Egylet 1928 5. Glück Manó adópanasza 1934 6. Steiner Mór Alapítvány 1934 7. Anyakönyv 1913.: Örökbefogadás, válás, névmagyarítás 8. A Csáky utca 9. szám alatti házban lévő imaház átalakítási költségvetése 1926. – Löffler S. Sándor 9. Budgetvoranschlag der Budapester Autonom Orthodox Isralitischen Gemeinde 1935. 10. Budapesti orthodox Izr. Hitközség Toresz Emesz iskolájának iratai 1913- 1928 11. Somre Sábosz Bizottság levele óbudai Feudiger Ábrahám elnök úrhoz Iratcsomó 3: Orthodox Hitközségi Intézmények iratai 1. Segélyezés 1927-28. 2. Hitközségi alkalmazottak fizetési listája 1913. 3. Hitközségi adószedők listája 1934. Iratcsomó 4: Orthodox Hitközségi vidéki intézmények gazdasági iratai 1. Eger 1928 2. Cigánd 1928 3. Mezőkövesd 1928 4. Miskolc 1913 Iratcsomó 5: Orthodox Hitközség mérlege 1934. Iratcsomó 6: Orthodox Hitközségi Intézmények gazdasági ügyei 1. Macesz bevétel- kiadás 2. Adóhátralék 3. Dob u. 35.- Vágoda 1934. 4. Kazinczy u. 31. Polgári iskola 1934 5. Kertész u. 32. Fogászat 6. Király u 21. 7. Dob u. 24. Metsző 8. Erna Készáruház 9. Dohány u. 56. 10. Házbérjövedelem Iratcsomó 7: Személyes iratok – Naplók, naptárak 1987-1989 Iratcsomó 8: Személyes iratok – Naplók, naptárak 1990-1991 Iratcsomó 9: Személyes iratok – Naplók, naptárak 1992 Iratcsomó 10: Személyes iratok – Naplók, naptárak 1993-95

Látványraktár2 L2_I1_22 Héber nyelvű anyagok 5

Iratcsomó 1: Klein Gyula nyomdája , Kisvárda; Frankel Sámuel, Újfehértó; Hirsch M. Lajos, Szatmárnémeti; Tel Talpios, Vácz; Iratcsomó 2 Iratcsomó 3. Iratcsomó 4: Káhn&Fried, Munkács nyomda,, Klein Gyula nyomda, Kisvárda,, Iratcsomó 5: Klein Gyula, kisvárda; Grafika, Munkács, Iratcsomó 6: M. Gellis, Uzgorod; Klein Gyula, Kisvárda; Iratcsomó 7: Ipuron ny. Kolozsvár; Friedman Béni, Tolcsva  

Látványraktár2 L2_I1_23 Héber anyagok 6

Iratcsomó: 1 Iratcsomó: 2 Iratcsomó 3: Iratcsomó 4: Iratcsomó 5: Iratcsomó 6:

Látványraktár2 L2_I1_31 Előadások, beszédek, kézirattöredék 1. 7

Iratcsomó 1: Előadások, beszédek 1. 1. Beszédek; novellák 2. Előadás temetőkről ELTE Judaisztika 1991. 02. 04. 3. Tiszakarádi temető – Interjú helyi lakossal 1993 4. Questionnaire Jewish Cemeteries in Hungary; Hevra Kadisák Magyarországon 5. Magyarországi temetőket védő Bizottság – izraeli – magyar kormányszintű együttműködés a temetőkért 6. Temetők 7. +Előadás Martin Buberről németül Iratcsomó 2: Előadások, beszédek 2. 1. Kísérlet a zsidó irodalom fogalmának körüljárására – Előadássorozat a Bálint házban 2. The Golden ages of Spanish Jewry 3. Bíró Ádám: The Jews on the Train 4. Kiadvány borító másolatok 5. Angol nyelvű szövegek másolatai 6. Purim – Lecture Visegrád 1994 Iratcsomó 3: Tantervek, előadások 1. Tantervek 2. Zsidók Magyarországon és Galíciában - angolul 3. Zsinagógák, rabbik Lengyelországban – héberül 4. Rabbik, zsinagógák Magyarországon - héberül Iratcsomó 4: Kutatási tervek 1. Suggested projects 1984 2. Tanulmányok a romániai zsidóságról Iratcsomó 5: Kutatási tervek Iratcsomó 6: Kutatási tervek

Látványraktár2 L2_I1_32 Tantervek, kiadványtervek, előadásvázlatok 8

Iratcsomó 1: Újságkivágatok 1. Sándor Iván: A tiszaeszlári Solymosi Eszter. In. Magyar Nemzet, 1975. július 20. 2. Marton Lajos: A debreceni zsidók száz éve. Dr. Gonda László könyve. 1970, júli 10. 3. Bokros László kismonográfia 4. Cikkek a New York Times-ból , amerikai priódikákból Iratcsomó 2: Nomeque village in Colombian Andes (?)–Cím nélkül- Kézirat Iratcsomó 3: Kéziratok, másolatok 1. Tanulmány a magyarországi és erdélyi kopjafákról -angolul, cím nélkül 2. Megillah – másolatok angolul 3. Bischoff, Eric: Kristische Geschicte der Talmud-Übersetzungen aller Zeiten und Zungen. Frankfurt am Main, 1899, Kauffmann J. Verl. Másolat 4. Sukkah – másolatok angolul 5. Ketuboth – másolatok angolul 6. Gittin – másolatok angolul 7. Hullin – másolatok angolul 8. Berakoth – Másolatok angolul Iratcsomó 4: Kéziratok, másolatok 1. Schüch Salamon Bezichs-Rabbiner zu Karczag: Szidur Haminhagin . Munkács, 1888, Pinckas Blayer. 2. Schück Salomon: Schulchan Aruch. Bp. 1896, Löwy’s Sohn. 3. Berkovits Jakab: Tiszalök 4. Authorities of the Mishnah 5. International Jewish Cemetery Project 1996 6. Kárpátalja – Munkács, Beregszász 7. Dedikált illusztrációk német nyelvű verses antológiához 8. Schüch Salamon Bezichs-Rabbiner zu Karczag: Deer Stammbaum der Familie. Munkács, Kahn. 9. Szepes Erika: Singer Manó emlékezete születésének századik évfordulóján 1975. Iratcsomó 5: Krausz Fülöp: Sorsdöntő napok… Nagyünnepi Machzor – magyarul és héberül Iratcsomó 6: Előadások 1. Héber előadások, prezentációk kivetítőre 2. The Mizrah Project: A plan for Describing the Andrew Moskovits Collection 3. Könyv címlap másolatok 4. Könyv címlap másolatok Iratcsomó 7: Szakmai utazások, tantervek 1. Budapest 2. Galícia 3. Oktatási és kiadvány tervek 4. Óravázlatok 5. Zeke Gyula: Four theses about the hungarian othodoxy (1868-1949) 6. Interjú vázlat a sátoraljaújhelyi ortodoxiáról Stern Tiborral /az interjú CD-n?/ 7. Javaslat a Holocaust előtti magyarországi zsidó kultúra vívmányait tanulmányozó és kutató intézet létrehozására Michael Klein-Kerestesivel közösen 1992. 8. Preliminary Checklist of Lectures and Short Courses Offered 9. Faber, Salamon: Selected privata jewish library collection 10. Riczu Zoltán: Zsidó temetők Szabolcs- Szatmár. Bereg megyében 11. Miklósi Sikes Csaba: A sümegi zsidó temetőről Iratcsomó 8: A Csörsz utcai ortodox temető sírjainak jegyzéke  

Geller Viktor B. iratok 9 Látványraktár2 L2_I1_33 Kardos Albert és Kardos Pál 10

Iratcsomó 1: Kardos Pál: Babits Mihály könyv kézirat (1-495 p.) Iratcsomó 2: Iratok - Kardos Pál és Kados Pálné 1. Levelek Kardos Pálnak 2. Fényképek Kardos Pálról 3. Jegyzőkönyvek Kardos Pálné hagyatéki tárgyalásairól 4. CD lemezek 5. Levelek Kardos Pálnénak Iratcsomó 3: Iratok Kardos Albert 1. Fényképek Kardos Albertről 2. Kardos Albert születésének centenáriuma 1962. 3. Kardos Albert és Szobotka Malvin házassági anyakönyvi kivonat másolata 1897. 4. Meghívó az Országos Néptanulmányi Egyesület 1938. évi közgyűlésére, majd az azt követő Munkácsi Bernát emlékének szentelt ünnepi ülésre 1938. 5. Meghívó a Kardos Albert gimnáziumi igazgató nyugállományba vonulása alkalmából rendezett ünnepi közgyűlésre a Debreceni Izraelita Hitközségbe, 1930. március 16. 6. Kardos Ábrahám /Albert/ születési anyakönyvi kivonata 7. Levelezés Kardos Lászlóval 8. Kardos Albert pályadíj felélesztése – Mose Moskovits kezdeményezésére 9. Kardos Albert bibliográfia 10. Kardos Albert emlékezete 11. Tanári oklevél másolat 1983. Iratcsomó 4: A modern héber irodalom története 1782-től napjainkig. Ford: Grosz Ernő és Kardos Pál Iratcsomó 5: Iratok - Kardos Pál 1. Kardos Pál tanulmányai, írásai 2. Kardos Pál nekrológja Iratcsomó 6: Iratok – Kardos Albert 1. Kardos Albert tanulmányai, írásai 2. Kardos László Kardos Albertről 3. Kardos Albert levelei 4. Kardos Albert fordításai 5. Kardos Albert emléke füzet címzettjeinek listája 6. A Debreceni Zsidó Gimnázium jegyzőkönyvei Iratcsomó 7: Évenkénti Kardos Albert és Kardos Pál pályázat 1. Kapcsolatfelvétel a Debreceni Református Kollégiummal 2. Kardos Pálné Gottesman Dóra hagyatéka Kardos Pál irodalmi hagyatékáról

Látványraktár2 L2_I1_51 Geller Viktor B. iratok 11

Iratcsomó 1: Victor B. Geller: Yeshiva University at a Pinnacle the Belkin Era 1943-1976. Kézirat Iratcsomó 2: Novellái 1. Victor B. Geller: Wouk lázadása – kézirat. Megjelent: Szombat. 1996. 11. hó 2. Herman Wouk’s Mutiny and other Stories 3. A novellák magyarországi szemináriumi feldolgozásának terve Iratcsomó 3. Önéletrajzi novellák kézirata Iratcsomó 4: Novellák 1. Haredim 2. My trip to Hungary 3. Judah Metchik : An Almost Ordinary Fellow Iratcsomó 5: Levelezés Andrew Moskovitssal Iratcsomó 6: Levelek Valvinak (Mose Moskovits családi, baráti beceneve)l 1. L. Felberb aum 2. Harry Lerner 3. Simon Wincelberg, California 4. Rifka nagamama – Mrs. Regina Mantel 5. Jichak Markovich – Petah Tikva 6. Jonathan Porath - Jeruzsálem 7. Üdvözletek 8. Katz – Montreal ************** Unokatestvére Mose Moskowitznak, akinek apja, Abraham Moskowitz Geller nagybátyja volt. Szülei mindkét ágon Magyarországról, Ungvárról származtak. Geller 1925-ben, New Yorkban született. http://www.legacy.com/obituaries/nytimes/obituary.aspx?pid=184300281 http://traditionarchive.org/news/converted/Volume%202/No.%202/How%20Jewish%20is%20Jewish.pdf http://www.szombat.org/archivum/victor-b-geller

Látványraktár2 L2_I1_41 Eliezer Löw emlékplakát 9 Látványraktár2 L2_I1_52 Kisvárda 12

Iratcsomó 1: Kisvárdán és környékén megjelent héber kiadványok Iratcsomó 2: Kisvárdai zsidók összeírási jegyzéke 1944. április Iratcsomó 3: Kisvárda 1. Lista az őrizetbe vett zsidó ingóságokról 1944. 2. Kisvárdai zsinagóga ülésrendje 1948/49 3. Kisvárda Társulat 4. Újságkivágatok Kisvárdáról 5. Bemutatkozó utazás Kisvárdára 1995. 12. 26. 6. Határon túli Színházak XI. Fesztiválja – Kisvárda 1999. 7. Interjú a a kisvárdai és a debreceni iskolaévekről Andrew Moskowitz-csal 2001.03.25. 8. A.M életút interjúja a kisvárdai Grülfelddel a kisvárdai cionista mozgalomról 1983. 9. Életút interjú a kisvárdai zsidóság rétegződéséről A., M-csal, a munkácsi és a szatmári dinasztiák közötti különbségről 2001.05- 12-13. 10. A. M. életút interjúja Clevelandben Fleischer F. Kisvárdáról elszármazott ismerőssel 1982. 11. Glück Margit 1946-ban Gyulán írt emlékezése a deportálásra – Ramat-Chen, 1969. 12. A. M. életút interjúja Cleveland-ben Heimlich Steve-vel, Kisvárdáról elszármazott ismerőssel 1984. 13. Rosenbaum, Moses Hayyim Lits kisvárosai rabbi - szócikk az Enzyklopedia Judaica-ban

Látványraktár2 L2_I1_53 Személyes iratok 13

Iratcsomó 1: Személyes iratok – Naplók, naptárak 1996 Iratcsomó 2: Személyes iratok – Naplók, naptárak 1997-98 Iratcsomó 3: Személyes iratok – Naplók, naptárak 1999-2000 Iratcsomó 4: A kisvárdai zsidóság története Iratcsomó 5: Kisvárda 1. Sírkőfotók Kisvárdán, névsor, rabbik 2. Földösszeírás, demográfia 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei valaha volt zsidó temetők felkutatása 4. Kisvárdai emlékgrafikák 5. Jólesz Károly: Kisvárda és környéke zsidósága 6. Hitközségi adózók 7. Jegyzetek

Látványraktár2 L2_I1_61 Személyes iratok 14

Iratcsomó 1: Személyes iratok 1. Anyakönyvi kivonatok: Moskovits Magdolna, Moskovits Béla, Moskovits Sándor, Moskovits Klára, Lerner Herman. Kisvárda 2. Születési anyakönyvi kivonat: Greizman Dezső, Greizman Fanni, Greizman Miklós, Greismann Béla, Greizman Erzsébet, Greizman Mária Nyírpazony 3. Születési és halotti anyakönyvi kivonat Greizman Erzsébet Gosztonyi Sándorné Nyírpazony, Budapest 4. A Hollán utca 33 /Fürst Sándor u./ épület tervrajza, lakással kapcsolatos iratok 5. Házassági anyakönyvi kivonat 1937. Grósz /később Gosztonyi/ Sándor és Greizman Erzsébet 6. Grósz Sándor Hentes Iparengedélye 1915. 7. Gosztonyi /Grosz/ Sándorné kártalanítási igénye az Általános Értékforgalmi Bankhoz 1974. 8. A Nemzetközi Vöröskereszt értesítése Gosztonyi Sándornénak az NSZK kárpótlásról 1967. 9. A Panstwowe Museum Oswiecim levele Gosztonyi Sándornénak 1971. 10. GET - Bet Din of America igazolása Andrew Zeev Moskowits és Agnes I.(Feher) Moskovits válásáról 1978. febr. 14., Házasság levél 1957.júli 10. New York 11. Andrew Moskovits Vita Outline 12. Végrendelet; megbízási szerződés Gábor Mihálynéval, Bagdy Emőkével 2001. 13. Andrew Moskovits USA útlevélmásolat 1992. 14. Andrew Moskovits személyi igazolvány, TB kártya másolat, születési anyakönyvi kivonat 15. A. M. bizonyítványai 16. Ketuba 1930. június 8. Löwy Sándor – Mandel Gabriella Aréna úti templom 17. Községi (rokkantági?) Bizonyítvány Grósz Gyula /szül: 1868. Hajdúszoboszló/ italárus részére 1924. Kótaj 18. USA állampolgársági igazolvány 1955 19. A. M. szabaduló levele Dachauból 1945. december 13. 20. Kinevezés a Holocaust Memorial Center Könyvtárvezetői állására; Pályakép 21. A. M. visszaemlékezése a koncentrációs táborokra életút interjú 2001. 12. 18. 22. A. M. Egészségbiztosítási szerződése Iratcsomó 2: Személyes iratok – A. M. lányának, Michelle Moskovits (1960-1984) iratai 1. Fotók 2. Michele Moskovits szakmai önéletrajza, képesítései 3. Temetésén elmondott beszéd 1984. október 28. 4. Michelle írásai, levelei 5. Születési anyakönyvi kivonat, családfák Iratcsomó 3: Személyes iratok 1. Fotómásolatok, fotók 2. Személyes firkák 3. Geller családfa, fényképek 4. Sólyom Lajos litográfiája a nagyváradi zsinagógáról 5. Mark Pollak szénrajza Andrew Moskovitsról + fotómásolatok róla 6. Banki értesítések, pénzügyek 7. Orvosi igazolás – 1987 Iratcsomó 4: Személyes iratok – Naplók, naptárak 2001- Iratcsomó 5: Személyes iratok – Naplók, naptárak 2002 Iratcsomó 6: Feljegyzések, cédulák, firkák Iratcsomó 7: Levelezés 1. Rev. John Granger Cook 2. Carol Deutsch, Forest Hills 3. Erényi Zwi – Forst Hills 4. Gutstein (GUTTSTEIN) Gyula 5. Ruth Refhus 6. Ada LEE 7. Váradi Judith 8. Moskovits Ella 9. Rózsa Vera Iratcsomó 8: Levelezés 10. Levelek Romániából, Erdélyből 11. Levelek Prágából 12. Levelek Izraelből 13. Levelek New Yorkból, San Francisco-ból, 14. Levelek Kanadából 15. Levelek Indiából 16. Levelek Krakkóból 17. Ukrajnából 18. Svájcból 19. Baráti üdvözletek, értesítések, meghívók 20. John Walker útibeszámolója – 2000. 21. Dr. Mike& Olga Eisler – Ashville 22. Szabó Ágnes 23. Ilana Ash 24. Mike Pinner

Látványraktár2 L2_I1_62 Oktatási és személyes diafelvételek 15

Oktatási és személyes diafelvételek

Látványraktár2 L2_I1_63 Könyvek – Bibliográfia 16

Iratcsomó 1: Shunami: Bibliographial bibliographies – Personal bibliographies Iratcsomó 2: MZSL bibliográfia 1939. katalógus kartonokon Könyvek: Bródy Miksa – Karinthy Frigyes – Tábori Kornél: Csak semmi Háború! Bródy Miksa- Szomaházy István – Tábori Kornél: Kis tréfák; Dankó Imre: Széphalom 1956. Grünvald Fülöp: A zsidók története Budán. Vázlat 1938. Hinweise zur Sammlung von Gütern der Materiellen Volkskultur. 1956. Károsy Pál: A kerepesi úti izraelita temető nagy halottai és költészete 1941. Scheiber Sándor – Zsoldos Jenő: Vajda János levelei Milkó Izidorhoz 1958. Weisz Miksa: Bosszúálló-e Izrael istene? 1948. Andrew Moshe Moskovits többi könyv hagyatéka: Könyvek 200-208 doboz….  

Látványraktár2 L2_I2_11 Snóderkönyvek, hitközségi jelentések 17

Iratcsomó 1: Hitközségek éves jelentései 1. Debreceni Status Quo Hitközség jelentése1933/34; 1935/36 évre 2. Az Országos Izraelita Patronázs-Egyesület negyedik évi jelentése 1913 3. A Debreceni Izraelita Hitközség jelentése az 1925-29. évre 4. Emléklapok a Pesti izraelita Hitközségi Fiúárvaház új palotája felavatása alkalmából 1900 5. Az Áhávász Reim Országos Felebaráti Szeretet Egylet 1940 évi jelentése 6. Beszámoló az Országos Izraelita Patronázs Egyesület 1940. évi munkájáról 7. Aggályos irányzatok a Budai Izraelita Hitközség „Kiegészítő szabályzat” tervezetében 1935. 8. OMZSA –beszámoló 1940-1944; plakátok 9. Cholnoky László: Mi az igazság? A magyar irodalom és a zsidóság - 1920 10. A Makói Izraelita Népiskola Értesítője az 1892-93 tanévről 11. A Magyarországi Izraeliták Országos Irodájának jelentése 1930. évi működéséről 12. Az Izraelita Szünidei Gyermektelep Egyesület igazgatóságának jelentése az 1936, 1937 és 1938. évi működéséről 13. A Pesti Zsidó Gyülekezet alkotmányának története – Groszmann Zsigmond 1934. Iratcsomó 2: Hitközségek éves jelentései 1. A Gyöngyösi Zsidóság múltjából – A kórháztól az aggok házáig 1854-1942. Jakab Jenő rabbi 2. A Pesti Izraelita Hitközség zárszámadása az 1940. évre 3. Hajdúböszörmény, Koma Egylet 4. Évkönyv a Budai Izraelita Hitközség Kulturális Szakosztálya 1929/30; 1932/33 évi működéséről 5. A Kolozsvári Izraelita Nőegylet tízéves története – 1906 6. Mozaik a zsidóság életéből – 1941 7. A Szegedi Zsidó Hitközség 1933. évi jelentése 8. A Miskolci Orth. Izr. Hitközség Tanítóképző Intézetének Értesítője 1932-33. 9. A Budapesti Izraelita Hitközség beszámoló jelentése 1929-1937. 10. A Szombathelyi Chevra Kadisa 100 éves fennállása- 1928 11. A Budai Izraelita Hitközség elöljáróságának jelentése - 1942. 12. Richtman József: Rabbiválasztások idején 13. Büchler Sándor: Eötvös József báró és a magyar zsidóság 1913. 14. Stern Samu: A zsidókérdés Magyarországon – 1938. 15. A Budai Izraelita Közgyűlés Elöljáróságának körleve ez egyetemes gyűlés előtt 1935. Iratcsomó 3: Hitközségek éves jelentései 1. Beszámoló a Pesti Izraelita Hitközség működéséről 1929-1941. 2. Izraelita Tanügyi Értesítő 191; 1914-22; 1926. 3. A Nagyváradi Orthodox Izraelita Hitközség Gimnáziumának és elemi iskolájának évkönyve az 1941-1942. évről 4. A mohácsi izr. hitközségi népiskola értesítője 1890-91 évről 5. Nyomorék Gyerekek Országos Otthona 1903-1943. 6. A Nyíregyházi Chevra Kadisa éves jelentése 1932; 1939; 7. A Pesti Chevra Kadisa története 1916-1926. 8. Az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség VII. konferenciája 1926. 9. Adalékok az Óbudai hitközség és Chevrák történetéhez 1906 10. A Pesti Izr. Hitközség és a Pesti Chevra Kadisa nyugdíjpénztárának alapszabályai Iratcsomó 4: Snóderkönyv 1962- 1973. Iratcsomó 5: Snóder- és tagdíjkönyv 1967-től Iratcsomó 6: Snóder 1968-tól

Látványraktár2 L2_I2_13 Héber nyelvű iratok; kiadványtervek 19

Iratcsomó 1: Biographies of Authors of Responsa Literature – héberül és angolul. Bar Ilan Univ. 1985. Iratcsomó 2: Héber újságok Iratcsomó3: Héber újságok Iratcsomó 4: Iratcsomó 5: Német nyelvű kiadványtervek Iratcsomó 6: Héber nyelvű kiadványtervek Iratcsomó 7: Magyar nyelvű kiadványtervek Iratcsomó 8: Angol nyelvű kiadványtervek Iratcsomó 9: Ellenson, David: Studies in Judaism – Tradition in tradition

Látványraktár2 L2_I2_12 Héber nyelvű könyvek 18

Andrew Moshe Moskovits többi könyvhagyatéka: Könyvek 200-208 doboz  

Látványraktár2 L2_I2_21 Hivatalos levelezés 20

Iratcsomó 1: Magyarországi hivatalos levelek 1. Levelezés az ELTE Judaisztikai Kutatócsoportjával 2. Rabbiképző Könyvtára .- benne: Eichmann által Prágába hurcolt, 1989-ben hazahozott könyvek listája; Turán Tamás levelezés; 3. Verpeléti Kóserpince 1986. 4. Szombat; Szántó T. Gábor, Gadó János 5. Magyarországi Temetőket Védő Bizottság Iratcsomó 2: Amerikai hivatalos levelek 1. Temple Rodef Shalom – Laszlo Berkowits rabbi 2. Weisz Morris 3. University of North Carolina at Ashwille 4. Wayne State University, Detroit 5. Holocaust Memorial Center 6. University of New Haven 7. Sepher-Hermon Press Brooklyn 8. East Tennessee State Univerity – Mike Pinner rabbi 9. McCabe Library Annual Report 1978/79 10. Sheper-Hemron Press – Brooklyn, N.Y. 11. University of Pennsylvania 12. Rochester Institute of Technology 13. Leo Baeck Institute New York Iratcsomó 3: Izraeli hivatalos levelek 1. The Hebrew University of Jerusalem 2. The Jewish National and University Library 3. Yad Vasem 4. Yeshivat Dvar Yerushalayim 5. Chasidei Dorog Institutions - rabbi Samuel Frankel 6. Komarno Institutions Yeshivat Heichal Habracha 7. Rabbi J. Singer, Givath Shmuel 8. Ariel United Israel Institutes 9. Rememberance Day for Jewish Martyrdom and Heroism- Jerusalem 10. Maurice Lamm rabbi - Jerusalem 11. The Jewish National & University Library 12. Ben Gurion University of Negev – Philp E. Katz 13. Eliezer Even és Binjamin Ravid szerkesztők levele a Székesfehérvári zsidó közösség emlékkönyvről Iratcsomó 4: Egyéb külföldi hivatalos levelek 1. Vereinigung Jüdischer Hochschüler Österreichs 2. Prague Municipal Theatre 3. Babes-Bolyai Univ 1991. ápr. 4. Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte – Berlin 5. Yeshivath Presburg Jerusalem – Alex Gottdiener 6. Österreichische Agudas Israel Organisation 7. Kosice Jewish Community and Slovak Gazetteer 8. Babes Bolyai Universita – Carmilly Weinberger Iratcsomó 5: Levelezés magyarországi hitközségekkel, zsidó szervezetekkel 1. Budapesti Ortodoxia 2. Milev 3. Debreceni Zsidó Hitközség 4. Szegedi Hitközség 5. Mazsihisz 6. Észak Magyarország 7. BZSH 8. Hermann Lipót Idősek Otthona 9. Keren Kayemeth Leisrael 10. Új Élet 11. Visegrádi utcai zsinagóga – Pesti Súl Egyesület 12. Vasvári Pál utcai körzet 13. Singer Ödön – 1992. 14. Bálint Zsidó Közösségi Ház 15. The Jewish Agency for Israel Budapest 16. Hunyai téri Hitközség 17. Maszoret Avot Iratcsomó 6: Email-ok 1999 Iratcsomó 7: Email-ok 2000-2001 Iratcsomó 8: Email-ok 2002 Iratcsomó 9: Magyarországi hivatalos levelek 1. JATE Irodalomtörténeti Tanszék 2. Magyar Auschwitz Alapítvány 3. American Endowment School Budapest, Albert Reichmann 4. International Academic Symposium „Supporting Freedom and Democracy” - 1992 5. Modern Üzleti Tudományok Főiskolája 6. Moskovits&Greismann Családi Emlékalapítvány – Maayan 100 év Zsidó Kulturális Társulat 7. Alapítvány a jövő Tóra Oktatásért Hungary 8. Lauder Javne 9. EMIH 10. Szabó Ödön: Az élő zsidó történelem 1942. 11. Emléklap a Holocaust áldozatainak első alkalommal megrendezett emléknapja alkalmából 2001. Aláírás: Pokorni Zoltán 12. Országos Rabbiképző Intézet- Yahalom 13. Budapesti Izraelita Hitközség Ortodox tagozata + hívek levelei 14. Szépirodalmi Könyvkiadó; Könyvtárellátó 15. Iparművészeti Múzeum 16. Kárpótlási igénybejelentés 17. Novus Gimnázium és Szakközép Iskola 18. MTA Könyvtára - Kaufmann Gyűjtemény

L1_C2_61 Kleinné Müller Ilona 298 Kleinné Müller Ilona 1 pallium

Lőw Immánuel emlékérem

Kleinné Müller Ilona

Ajándék, 2016

L1_C2_61 Eiser György és családja hagyatéka 299 1935-1955 Eiser György HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Eiser György zongoraművész 1920. május 12-én született, anyja neve: Grünfeld Erzsébet, apja neve: Eiser Márton. Az első nyilvános fellépéséről a nyom, egy meghívó, amely Schik Lily tanítványainak hangversenyére invitál. Ezen fellépett a 8 éves Eiser György is. Négy évvel később a következő fellépés híre, már a Nemzeti Zenede meghívójából. 10 évi ugrás. Úgy tűnik folyamatos résztvevője a MIEFHOE (Magyar Izraelita Egyetemista és Főiskolás Hallgatók Országos egyesülete) zeneszemináriumi estjeinek. Fellép az OMIKE Művészakcióban és a Zeneművészeti Főiskola hangversenyén. Az utolsó hangverseny 1944 február 9-én a Zeneakadémián. Mozart, Chopin, Liszt, Dohnányi darabok. És 1944 júniusától levelek a munkaszolgálatból, igazolvány 1944 júliusából a Magyar Zsidók Központi Tanácsa lakáshivatali dolgozójaként. Újra munkásszázad. És az utolsó fejezet. Az apa - Eiser Márton - levelezése a bécsi magyar nagykövetséggel: Eiser György utolsó beosztása tudomása szerint Berga a.d. Elster bei Gera bányamunka a kőbányában, majd egy betegtranszport útban Buchenwald felé 1945 április közepe táján. (forrás: www.omike.hu http://omike.hu/omike/muveszek/eiser-gyorgy/437

Eiser GYörgy szül. akvi kivonatának másolata, 1935 Állampolgársági iratok, 1939 Eiser GYörgy zenetanári oklevele, 1942 Dr Urányi Jenő és neje Klein Rózsi svéd oltalomlevele, 1944 Eiser Márton és neje Urányi Klára svéd oltalomlevele, 1944 iratok, 1944 Eiser Márton útlevélkérelme, (1947) és keresési dokumentumok (1949) Eiser György édesanyjának verse elhunyt fiához, 1955 családi fényképek

Eiser György

Kárpáti Márta ajándéka, 2016

L1_C2_61 Klauber Károly családjának iratai 300 1939-1984 Spitzer Márk HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Spitzer Márk és Braun Sáli házassági akvi bejegyzés másolata, 1939 (1853) Spitzer Márton (azonos) halotti akvi bejegyzés másolata, 1939 (1861) Kunovits Miksa és Spitzer Karolina házassági akvi bejegyzés másolata, 1939 (1883) Bikur Holim nyugtája Klauber Józsefnek, 1950 Chevra Kadisa nyugtája Kristóf Györgynek, 1954 Belépőjegy a Dohány utcai zsinagógába, 1984. 2 db imakönyv-töredék

Spitzer Márk

Gács János ajándéka, 2016

L1_C2_61 Brichta Cézár 301 1939-1972 Brichta Cézár HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

második világháborús, zsidótörvényekkel kapcsolatos igazolások, iratok

Brichta Cézár

vásárlás, 2016

L1_C2_61 Pető Róbert iratai 302 1937 - 1962 Pető Róbert iratok HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Tanulmányi értesítő, PIH Gimnáziuma, 1937-1945 Érettségi bizonyítvány, PIH Gimnáziuma, 1945. Leckekönyv, PPTE 1945-1951 Honosítási okirat, 1947. Kórházi szolgálati könyvecske, 1951-1952 Kitüntetés (Eü kiváló dolgozója) EM 1962.

Pető Róbert

átvétel a Bűnügyi Szakértői Kutatóintézettől, 2016. 29200/626-3/2016.

L1_C2_61 Zalai András hagyatéka 303 1931 - 1947 Zalai András iratok, számlák, levelek, Dombóvár, 1931-1947 HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Zalai András

ajándék, 2016

L1_C2_61 Langer Lajos 304 Langer Lajos 1 pallium Langer Lajos

Marika Sherwood ajándéka, 2016

L1_C2_61 Nordau, Max 305

aukciós katalógus: Nordau archive, 2016.

Kármán György hagyatéka 306 Kármán György HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Szegeden született 1933. március 6-án. Tanulmányait 1949 és 1958 között a Zeneakadémia zongora szakán, Ungár Imre növendékeként végezte. 1966-tól 1998-ig a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola ének korrepetitor-tanára; 1958 és 1977 között az MTV főmunkatársa (operaszerkesztő, a televíziós zenei népművelés, a zenei vetélkedők és portréműsorok egyik elindítója); 1977-től 1990-ig az Országos Filharmónia osztályvezetője. 1990 óta külső munkatársként ismét az MTV-nél dolgozik: a zenei és vallási műsorok szerkesztője (zenei publicisztikai műsorok: Zene, zene; Metronóm; Zenéről mindenkinek - Kocsis Zoltán vezetésével; emlékműsorok, portréműsorok: Dohnányi, Járdányi, Goldmark, Fischer Annie; Utódok reménysége, zenei munkái még: Violinkulcs a képernyőn (Zeneműkiadó, 1974); Hebrew Melodies for Sabbath and High Holidays (Hungaroton, 1977). 1968 óta az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem zsinagógájának orgonistája. 1996 óta zsidó liturgikus zenét tanít az ORZSE-n, 2000 óta tanszékvezető egyetemi magántanár volt.

hangkazetták, kéziratok lista:

Kármán György Utódaink reménysége

Kármán Julianna ajándéka, 2014, 2017

előadások hanganyagai 1 Kármán György hangfileok Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár

Szegeden született 1933. március 6-án. Tanulmányait 1949 és 1958 között a Zeneakadémia zongora szakán, Ungár Imre növendékeként végezte. 1966-tól 1998-ig a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola ének korrepetitor-tanára; 1958 és 1977 között az MTV főmunkatársa (operaszerkesztő, a televíziós zenei népművelés, a zenei vetélkedők és portréműsorok egyik elindítója); 1977-től 1990-ig az Országos Filharmónia osztályvezetője. 1990 óta külső munkatársként ismét az MTV-nél dolgozik: a zenei és vallási műsorok szerkesztője (zenei publicisztikai műsorok: Zene, zene; Metronóm; Zenéről mindenkinek - Kocsis Zoltán vezetésével; emlékműsorok, portréműsorok: Dohnányi, Járdányi, Goldmark, Fischer Annie; Utódok reménysége, zenei munkái még: Violinkulcs a képernyőn (Zeneműkiadó, 1974); Hebrew Melodies for Sabbath and High Holidays (Hungaroton, 1977). 1968 óta az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem zsinagógájának orgonistája. 1996 óta zsidó liturgikus zenét tanít az ORZSE-n, 2000 óta tanszékvezető egyetemi magántanár volt.

Kármán György

a hangfileok egyenként meghallgathatóak a http://collections.milev.hu/collections/show/59 gyűjteményen keresztül

Látványraktár 2 L2_A3_67 Petrauer Sándorné 307 1969-1974 HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Látványraktár 2 L2_A3_67 Fischer Jenő 308 1965 Látványraktár 2 L2_A3_67 Kárpáti Endre 309 1939 Látványraktár2 L2_A3_73 Schlesinger Sámuelné Herzog Anna 310 1894-1968 iratok, benne 1944-es levelek is. Látványraktár2 L2_C1-57 Löwinger Sámuel 312 Löwinger Sámuel irattöredék Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár Löwinger Sámuel Látványraktár1 L2_C1-57 Löwinger Adolf 313 Látványraktár1 L2_C1-57 Braun Lajos 314 Látványraktár1 L2_C1-57 Birnfeld Sámuel 315 Birnfeld Sámuel HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Birnfeld Sámuel
Látványraktár1 L2_C1-57 Szirmai István 316

A tiszakécskei zsidóság története, kézirat

Raj Tamás 317 1970

fegyelmi eljárásának iratai, 1970

Barabás GYörgy 318 1942

munkaszolgálatos levelek, 1942

Látványraktár1 L2_C1-57 Hauer-Gottfried család 319 Látványraktár1 L2_C1-57 Hochmuth Ábrahám 311 Látványraktár2 L2_G2_22 Pikler J. Gyula 320 1944 Pikler J. Gyula 1 doboz kézirat HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

statisztikus, orvos, közgazdász, író; a Fővárosi Statisztikai Hivatal aligazgatója, a mortalitás kutatásának nemzetközi rangú szakembere; a budapesti telekérték-nyilvántartó megszervezője és vezetője, a Pester Medizinisch-Chirurgische Presse szerkesztője.

Dr. Pikler J. Gyula: Az anti-izmusok okai és előfeltételei, különös tekintettel az antiszemitizmusra (értekezés, amelyet részben 1944. március-áprilisban írtak)

Pikler J. Gyula
Látványraktár2 L2_A4_21 Weil Dávid 321 1866-1920 Weil Dávid 1 pallium HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

személyes iratok

Weil Dávid

Scheiber Sándor hagyatékában talált iratok

Látványraktár2 L2_A4_21 Fejér Lipót 322 1913-1914 Fejér Lipót 1 pallium HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Fejér Lipót

Scheiber Sándor hagyatékában talált iratok

Látványraktár2 L2_A4_21 Neumann Rozália 323 1941 Neumann Rozália 1 pallium HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

személyes iratok

Neumann Rozália

Scheiber Sándor hagyatékában talált iratok

Látványraktár2 L2_A4_21 Bach György 324 1939-1940 Bach György 1 pallium HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

versek, anyakönyvi iratok

Bach György

Scheiber Sándor hagyatékában talált iratok

Látványraktár2 L2_A4_22 Látványraktár2 L2_B2_67 Látványraktár2 L2_B2_77 Látványraktár2 L2_B4_72 Látványraktár2 L2_C1_33 Látványraktár2 L2_C1_35 Látványraktár2 L2_C1_36 Látványraktár2 L2_G3_71 Látványraktár2 L2_C2_31 Torony 1 T1_P_15 T1_P_16 Torony 1 T1_A_23 Torony 1 T1_A_35 Torony 1 T1_B_31 Torony 1 T1_C_62 Torony 1 T1_R_14 Torony 1 T1_Q_42 Torony 1 T1_P_53 Torony 1 T1_P_59 Torony 1 T1_P_26 Torony 1 T1_P_28 Landeszmann György 325 1970-1990 Landeszmann György HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

iratok, személyes iratok, levelezés, benne: 355: ismeretlen fényképek a kaposvári zsinagóga háború utáni állapotáról és felrobbantásáról, holokauszttal kapcsolatos tanulmányok, stb. 393: Kertész Zsigmond irathagyatéka (1944 is), Ozoray Imre, YV-kitüntetett iratai C0174: bajai zsidóktól 1944-ben elkobzott javak listái C0209: levelezés, benne egy fénymásolt munkaszolgálatos napló

Landeszmann György

helyben fennmaradt iratanyag

Látványraktár1 L1_C2_63 Moskovitz család iratai 326 1874 - 1987 Moskovitz Márton Moskovitz Bertalan Moskovitz Zsigmond Moskovitz Emma Dr. Förstner György Friedmann Bernát Friedmann Zsófia Selmeczi Károly Selmeczi (Skonda)István Családi iratok, adókönyvecske (1874), gőzmozdpnyvezetői igazolvány (1910) Moskovitz Márton Moskovitz Bertalan Moskovitz Zsigmond Moskovitz Emma Dr. Förstner György Friedmann Bernát Friedmann Zsófia Selmeczi Károly Selmeczi (Skonda)István

Pénzes Judit ajándéka, 2015

Látványraktár1 L1_C2_63 Forschner Gyula 327 1945-1992 Forschner Gyula 1 pallium HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Gödöllőn született Jászberényi munkaszolgálat, 1944. december 1. Józsefvárosi pályaudvarról: Schachsenhausen, Ohrduf, Buchenwald - 1945. április 11-én szabadították fel. F.GY. az utolsó buchenwaldi Sonderkommando tagja volt.

Forschner Gyula Buchenwaldban kiállított átmeneti személyi adatlapja, 1945 Blumenthal Antal levele F.Gy.nak (Igazolás) az együtt átélt deportálás adataival, 1992. Gödöllői anyakönyvi hivatal levele F.Gy-nek, 1997.

Forschner Gyula

Dr. Varga István ajándéka, 2017. április 3.

Meisel Wolf 328 1863 Meisel Wolf Meisel Wolf Alajos 8 lap HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Rede Zur Feier ... des Verlobungstages des Herrn Dr Adolf Bleier und Frl. Cecilie Steiner ... 1863. Meisel nyilatkozatának fogalmazványa a Helytartótanácsnak, s.d.

Meisel Wolf Meisel Wolf Alajos

K76.166 80.263: Goldgruber Károly ajándéka, 1943. Eredeti leltári száma: 3826

Látványraktár1 L1_C2_63 Meisel Wolf Alajos 328 1816 - 1867 Meisel Wolf Alajos 1 pallium HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Meisel Wolf Alajos
Levéltár ÜFJ 2 Bacher Vilmos hagyatéka 329 1878 Bacher Vilmos 1 kötet HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
German

1 kis kötet, benne 1878-ban, Ungarisch Brodban írt levelek piszkozatai http://collections.milev.hu/items/show/33327

Bacher Vilmos

helyben fennmaradt irat

Látványraktár1 L1_C2_63 Marton Ernő 330 1946 Marton Ernő 1 pallium Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár German

https://hu.wikipedia.org/wiki/Marton_Ern%C5%91

Europaisches Judenthum, 1946. Ein Bericht - gépelt kézirat

Marton Ernő

gépelt kézirat

helyben fennmaradt

Látványraktár1 L1_D1_31 Mező Ferenc hagyatéka 331 1932-1944 Mező Ferenc Patzauer Aladár iratok, újságkivágatok Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár

Mező Ferenc-hagyaték D O9/2 Levelek: 1. Hajós Alfréd levele Mező Ferenchez 1938. 05. 11. - közös borítékban 2. Hajós Alfréd levele Mező Ferenchez, 1938. 07. 08. 3. Kabos Endre levele MF-hez, 1938. 07. 07. 4. Kelecsényi Elek levele MF-nek 1938. Június 4. 5. Dr. Paul Blau levele MF-nek, 1934. November 5. 6. Keleti Imre levele MF-nek, 1944. Július 27. Beszédek, előadások: 1. Mező Ferenc beszédének kézirata, amelyet 1940. 01. 29-én mondott el a Goldmark teremben a PIH frontharcos csoportjának első vacsoráján. 2. Hát mik is vagyunk mi, izraeliták? - előadás kézirata 3. Kiss Arnold főrabbi 60. Születésnapjára tervezett beszéd kézirata 4. Emlékbeszéd Edelstein Bertalan felett, Zsidó Múzeum, é.n. 5. Ismeretlen beszédtervezet 6. PIH Belvárosi Ifjúsági Csoportjában tartott előadása 7. Az Izr. Hitközség Hadviseltek Bizottsága Kultúrbizottságának 1939. November 26-I ülésén elmondott beszéd Meghívók Mező Ferenc előadásaira: 1. PIH hadviseltek Bizottsága 2. PIH Belső Szentistvánvárosi Ifjúsági Csoport 3. PIH V/B. Szentistvánvárosi Ifjúsági Csoport 4. PIH Zuglói Ifjúsági Csoport 5. Budai Izr. Művelődési Kör (2 db) 6. Újlak-Óbudai Asztaltársaság és az Óbudai Magyar Zsidó Ifjak Baráti Köre (2 db) 7. Óbudai Magyar Zsidó Ifjak Baráti Köre (2 db) 8. PIH Ferencvárosi Ifjúsági Csoport 9. PIH Magdolnavárosi Ifjúsági Csoport (3 db) 10. PIH Aréna úti Templomkörzet (2 db) 11. PIH Bethlen téri Ifjúsági Csoportja 12. PIH Belvárosi Ifjúsági Csoportja /A Sportról/(3 db) 13. PIH Belvárosi Ifjúsági Csoportja /Emlékeimből/ (2 db) 14. PIH Belvárosi Ifjúsági Csoport /Sportszerű élet/ 15. PIH XIII. Ifjúsági csoportja (Cserkészférfiak) (2 db) 16. PIH Józsefvárosi Ifjúsági Csoport (2 db) 17. Magyar Zsidók Egyesülete Irodalmi és Művészeti Osztálya 18. PIH Belső-Terézvárosi Ifjúsági Csoportja (3 db) 19. PIH Józsefvárosi Ifjúsági Csoportja - koncertre Hitközségi szervezethez kapcsolódó: 1. Budapesti Hitközségek Egyesülési Pátrja levele 1935. Január 2. Az OMIKE levele MF-nek, amelyben értesítik, hogy az OMIKE Diákotthonának elnökévé választották. 1943. 11.28. 3. Budai Izraelita Hitközség meghívója Horthy születésnapján tartandó ünnepi istentiszteletre. 1941. 4. OMIKE levele támogatást kérő körlevele, 1939. Szeptember 1. 5. Budai Magyar Zsidó Ifjak Baráti Köre adománygyűjtő levele, 1932. Október 27. 6. Magyar Zsidók Társadalmi Munkabizottsága levele közös nyilatkozat érdekében. 1939. Január 23. 7. VAC meghívója dísztonára. 1935. Március 28. 8. Budai Chevra Kadisa meghívója 1932. Évi rendes közgyűlésére 9. Budai Izr. Hitközség Szociális Bizottsága adománygyűjtő körlevele, 1939. Október 10. OMIKE levele MF-nek, amelyben értesítik, hogy a Diákotthon alelnökévé választották. 1943., november 28. Zsidótörvényekkel kapcsolatban: 1. Hozzászólás a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló törvényjavaslathoz tűzharcos szempontból. Aláírók között: MF. 2. Levéltervezet Horthy Miklóshoz. É.n. 3. M.Kir. Honvédelmi Minisztérium levele MF-nek. 1939. Május 3. 4. M.Kir. Honvéd Városparancsnokság levele MF-nek, egyenruha viseléséről a Hősök napján. 1943. Május 27. 5. MF. Kivételezettségének igazoló okirata. 1942. Január 12. 6. MF. Kitüntetetéseinek igazoló okirata. 1943. Június 26. (másolat) 7. Levéltervezetek Horthy Miklóshoz 8 pag. 8. Háború utáni igazolás arról, hogy MF 1938 és 1944 között a zsidó származású olimpilai bajnokok érdekében tevékenykedett. 9. Horváth Mihály ny. Tábornokhoz írt levél másolata 1939. Május 2. (2 db) 10. Kivételezett igazolvány kérő űrlap Újságkivágatok: 1. Mező F.: Testi és szellemi nevelés. 1939. Január 26. 2. MF: Révai Sámuel centenáriuma. In: Literatura, 1933. Április 3. MF.: Testi kultúra - lángelmék megvilágításában In: Jobb Jövő 1938. Március 31. 4. MF: Magyar Zsidó Apróságok. In: Az Egyenlőség jubileumi száma 5. Az óbudai zsidóbíró. In: Budai Napló, 1934. Június 4. Róla szóló cikkek: 1. Mező Ferenc dr., a zalamegyei Grünfeld-család sarja: a szellemi olimpiász győztese. Egyenlőség, 1938. Augusztus 11. 2. Klár Zoltán: Attila (említve benne MF.) Egyenlőség, 1938. Augusztus 18. 3. Old. 3. Chevra szeudó. In: Budai Izraelita Hitközség Értesítője. É.n. 4. A VAC negyven éves. Új Élet é.n. április 17. 5. A hadviseltek vezetői nyilatkoznak. In: Magyar Zsidók Lapja. 1943. Január 7. 6. Petschauer Attila: Beszéljünk őszintén Mikecz Ödön igazaságügyminiszterrel a zsidóvallású olimpiai bajnokokról. In: Az Est. 1938. Május 18. 7. Kóbor Tamás és Zsolt Béla cikkei - röplap 8. A MLSZ miniszteri biztosa kiirtja a nem árja futtballbírókat. In: Magyar Nemzet, 1939. Július 14. Egyéb: 1. Jegyzetcédulák (felekezeti apróhirdetések a 19. Sz. Sajtóban) 2. Jegyzőkönyv a dr. Kovács György és Petschauer Attila között felmerült lovagias ügyről. 3. Dr. Salgó Gyuláné receptkönyve, 1945 május, Terezin 4. Emlékezésem, gyászom - 1 kötet halotti imák 5. Izr. ill. izr. származású olimpiai bajnokok listája 17 névvel 6. Szegedi hitközség feddhetetlenségi igazolása N.N.-nek, 1860 7. Hódmezővásárhelyi hitközség feddhetetlenségi igazolása Patzauer Edmundnak 1863. 8. Verses nyomat mezőgazdasági munkások képével. 9. Telefon és lakcímregiszter 10. Julius Karst: Geschichte des Hellenismus. C. könyvének jegyzetei 11. Felix Pinczov: Der jüdische Laeufer c. könyvének jegyzetei 12. 1 db Imakönyv (Wien: Schlesinger , 1913), melyet MF 1915-ben a pozsonyi rabbitól kapott 13. 1 db papírtekercs újévi jókívánságokkal Paczauer Aladár hagyatéka 1. Herc Miklós levele P. Aladárnak, 1943. Január 16. 2. Groszmann Henrikné levele Paczauer Úrnak 1943. November 30. 3. Tepper István ceglédi ügyvéd levele Paczauer Aladárnak 1944. Április 9. 4. Dr. Deutsch Béla levele Paczauer Aladárnak, Hódmezővásárhely, 1943. December 10. 5. Ániszfeld Miklós levele Paczauer A-nak, Budakalász, 1944. Július 27. 6. A Hódmezővásárhelyi Izr. Hitközség nyugtája 1000 P-ről, amelyet PA. A munkaszolgálatosok felruházására adományozott. 7. Dr. Deutsch Béla a Hódmezővásárhelyi hitközség elnökének nyugtája 2977.45 P-ről, amelyet PA. a munkaszolgálatosok felruházására adományozott. 8. Ellen-nyugta: PA. A V/3. Kmsz-nek átadott tárgyak listája. Hódmezővásárhely, 1944. Január 18. 9. Özv. Paczauer Miklósné vásárlási könyve. 10. Kardos ? levele PA-nak. Bp., 1943. Jan. 15. 11. Raczkó Waldemár levele PA-nak, Bp., 1943. Január 6. 12. Wilhelm László muszos levele PA-nak. 1944. Augusztus 31. 13. A Pénzügyminisztérium távirata PA-nak. 1949. Március 31. 14. ? Józsi levele PA-nak. Vásárosnamény, 1943. Március 19. 15. Schwarz Béla levele Pa-nak és nejének, Szeged, 1944. Január 11. 16. Dr. Dános Kálmán levele PA-nak, Bp., 1944. Február 7. 17-21. 5 rajz PA-ról 22. Klein József levele PA-nak, 1943. Január 8. 23. Kann József levelezőlapja PA-nak, Újvidék, 1944. Február 29. 24. Balog Albert levelezőlapja PA-nak, Sierndorf, 1944. Aug. 19. 25. Dr. Györgyei Mór levelezőlapja PA-nak, Máriazell, 1944. Aug. 17. 26. Wolf Lászlóné levele PA-nak, 1944. 27. Kárászné levele PA-nak, Szeged, 1944. Február 29. PA visszaérkezett levelezőlapja, amelyet kmsz-ra írt. 1944. Aug. 22. 28. Sok aláírással PA-nak küldött üdvözlet. Szegd, 1942. December 26. 29. PA. Fejléces levelezőlapja, hátoldalán címekkel. 30. Országos Izraelita Irodák Hadviseltek Bizottsága nyugtája PA-nak 1000 P-ről. 31-35. A segélyezéseket nyilvántartó kartonok (15 db)

Mező Ferenc Patzauer Aladár

Patzauerné Mező Zsuzsa ajándéka, 1999

Látványraktár1 L1_C2_63 Beregi Oszkár levelezése 332 Beregi Oszkár levelezés 1 pallium HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Beregi Oszkár

Alfred Pasternak ajándéka, 2017.

Hevesi Ferenc és Hevesi Éva iratai 333 L1_C3_54 L1_B2_71 L1_B2_72 Hevesi Ferenc 333 1898 - 1952 Hevesi Ferenc 3 doboz iratanyag

Hevesi Simon fia 1912-1921-ig volt az Országos Rabbiképző Intézet növendéke. 1921-ben írta doktori disszertációját, melynek címe: Philosophiai elemek Száadja gáon arab bibliafordításaiban és kommentárjaiban (Bp., 1921). 1922-ben avatták rabbivá, ezt követően választották meg Székesfehérváron a neológ hitközség főrabbijának. Kiváló szónokként tartották számon. Hittudományi munkái magyarul, héberül jelentek meg: A Jelenések könyvéből (Bp., 1924); A peszach hagáda fordítása (1924). 1930-tól rabbi, 1939-től főrabbi Budapesten. 1939-1946 között tanított az Országos Rabbiképző Intézetben. 1945-1946-ban tábori főrabbiként tevékenykedett. 1946-ban az USA-ban telepedett le. 1946-tól Honoluluban (Hawaii) volt rabbi. http://collections.milev.hu/items/show/27276

L1_C3_54: Iratcsomó 1-12 2 Műtárgyleltár Hevesi Ferenc, 3 Klein Andor volt abonyi főrabbi levele a Bergen-Belsen-i Koncentrációs táborból 1945 június. 13 Hevesi Ferenc kérvénye a Magyar Köztársaság Vallás- és Közoktatási miniszteréhez (a PIH szabálytalan eljárása miatt, 1946) Másolat Könyv kézirat-másolata: Apám tündöklő emlékezetének (másolat) L2_G3_12 Iratcsomó 1: Hevesi Ferenc (1898-1952) beszédei, iratai 1. Konfúzió a zsidókban vallásunk értékét és jelentőségét tekintve -. kézírásos vázlat, év nélkül 2. Angol nyelvű hitszónoklatok – kézírással, év nélkül 3. No alternative to brotherhood – A Message for race relations sabbath 1952. – Előadás a Central Conference of American Rabbis ülésén 4. Társadalmi gondviselet – kézírással 5. A jótékonykodásról – kézírással 6. Szombatköszöntő beszéd angolul – kézírással 7. Hevesi Simon levele fiának, 1936. febr. 8. 8. Hevesi Ferenc héber tanulmánya a Magyar Zsidó Szemle (?) számára 193… - kézírással 9. Töredék az Énekek Énekéről – kézírással 10. Tanulmány töredék Joel prófétáról – kézírással 11. Angol nyelvű katalóguskártya 12. Franz Hevesi Copie des Rabbinerdiploms –héberül - Ferenc József Orsz. Rabbiképző Intézet pecsétje – 1940. november 1. aláírás: Guttmann Mihály rektor 13. Hevesi Ferenc levele szüleinek - a hátoldalán héber jegyzetek 14. Hevesi Ferenc héber nyelvű jegyzetei 15. Angol nyelvű esketési beszéd – kézírással, év nélkül 16. Példabeszéd Izsákról – kézírással – év nélkül 17. Zsidóság és kultúra – héber-magyar beszédvázlat, kézírással, év nélkül 18. Vázlat az előítéletről – angolul és magyarul – kézírással. év nélkül 19. Német/jiddisország kultúrája – vázlatos kézirat év nélkül 20. Szidra és haftara ellentét – vázlatos kézirat, év nélkül 21. Kol Nidré – angol magyar kézírással, év nélkül 22. Ros Hasono – kézírat, év nélkül 23. Szónoklat vázlatok – kézírással, év nélkül 24. Steiner Ernőné temetésén elmondott beszéd – kézírással, év nélkül. 25. Füzetben: Hevesi Ferenc: Az egyiptomiak vallása és a biblia – Tanulmány 1917. november 1-30. 37. p.; Hitszónoklat 4 p.; Állatképek a Bibliában – Anyaggyűjtés 1918. 30 p.; Hitszónoklat peszachra, 1920; 8+6. p. Kol Nidré, 1919. 10 p; Palestina - Megillah maradványok3+6 p.; - Férfifej rajzokkal 26. Louis Rittenberg, az American Hebrew szerkesztőjének cikke Adolph S. Ochs Zsidó édesanyáról – Hevesi Ferenc fordítása 27. Peszach 1936; - gépírással 28. Weingruber Ignác temetése 1941 – gépírással 29. A Zsidó Szemle 30 éves fennállására – kézírással 30. Jeremiásról – kézírással év nélkül 31. Szombati istentisztelet angolul – gépírással, év nélkül 32. Angol nyelvű szombat fogadások – kézírással, év nélkül 33. Peszach köszöntő angolul – kézírással 34. Ros Hasana köszöntő angolul – Dalton, Georgia – kézírással, év nélkül 35. Hanukai hitszónoklat – gépírással, év nélkül Iratcsomó 2: Hevesi Ferenc angol nyelvű hitszónoklatai 1. The power of prayer – kézírással, év nélkül 2. Humanity – kézírással, év nélkül 3. Exodus of Israel – kézírással, év nélkül 4. Hopelessness – kézírással, év nélkül 5. Prayer angol nyelven – kézírással, év nélkül 6. The festival of Lights – kézírással, év nélkül 7. Problems and tasks – questionnaire to the parents – kézírással, év nélkül 8. Facts of the Spirit – gépírással, év nélkül 9. Morrow - gépírással, év nélkül 10. Prayer of parents on antering their children – gépírással, év nélkül 11. Tomorrow – gépírással, év nélkül 12. Respest and appriciate women – gépírással, év nélkül 13. A New Year Message form rabbi Hevesi gépírással, 1948. Temple Beth-El, Dalton, Georgia papírján 14. Think always on God! – gépírással, év nélkül 15. The Lord is merciful – gépírással, év nélkül 16. Beszéd New Yorkban, a Club of Congregation Emanu-El vacsoráján – angolul, gépirat év nélkül 17. The Lord is my sheperd – gépírással, év nélkül 18. Morality – gépírással, év nélkül 19. Women want to be respected – Mózes anyja szombati istentisztelet – kézírással, év nélkül 20. Ministring to the Jews. Prayers for the Sick. - In the Armed Forces og the United States of America -1942. Jewish Welfare Board. 60 p. 21. A pszichoanalízisről – kézirat, 2 oldal 22. Hevesi Ferenc. El nem mondott beszéd az Egyenlőség purim-estjén – 1931. március 7. 23. Francis Hevesi 53 dies in Honolulu 24. Hevesi Simonné Ideálok, vezérelvek című cikke az Egyenlőség Asszonyoknak 1928. áprilisi számban Stein Katalinról, Bischitz Johannáról, Kohner Rózáról 25. The Jewish Cronicle New Jersey 1939. june 9 számában Dr. Hevesi (Simon) Chief rabbi of Hungary is awarded honoray degree 1, 5. p. 26. Ros Hasana – kézirat angolul, 2 oldal 27. The nessesity of philosophical meditation to (…) Faith – kézirat 7+19 oldal 28. Bergson – kézirat, év nélkül 2 oldal 29. Ábrahám és Izsák – kézirat magyarul és angolul, év nélkül 5 oldal 30. In order to see the difference Hindoo andGreek cosmogenics – kézirat, év nélkül 31. Ruth – kézirat, év nélkül 32. Judaism and Christinity compare notes, előadás vázlat – kézirat, év nélkül 33. Calendar of Religions Service – kézirat, év nélkül Iratcsomó 3: Hevesi Ferenc tanulmányai 1. Essence, ideologie and practice of liberal judaism in Hungary –kézírással, év nélkül 2. Héber nyelvű irodalomjegyzék kézírással a College of Jewish Studies Washington D.C. papírján – 15 oldal. 3. List of English books - a College of Jewish Studies Washington D.C. papírján – 3 oldal gépírással 4. German Judaica and Generl German Books - a College of Jewish Studies Washington D.C. papírján - 7 oldal, gépirat 5. List of Hungarian books - a College of Jewish Studies Washington D.C. papírján – 3 oldal 6. Books of different languages, French, Latin etc. - a College of Jewish Studies Washington D.C. papírján- 1 oldal 7. Special list of rare books, old editions in all kind of languages - a College of Jewish Studies Washington D.C. papírján – 4 oldal 8. I am offering a good collection of books for sale – kézírásos feljegyzés, év nélkül 9. TV sript on prayer – kézírással, év nélkül 10. Has Judaism still the power to speak? – gépirat, év nélkül 11. The fundamental teaching of judaism – gépirat, év nélkül 12. Kahuna and kohanim – Hawaiian and hebrew prilothood – kézírással, év nélkül – 9 oldal 13. About the worth of Faith – kézírással -9 oldal 14. The traces of Jewish influence in teachings of Mormonism – gépirat, év nélkül. 8 oldal 15. Goethe’s Faust and the book of Koheleth – kézírással, év nélkül – 14+ 7 oldal 16. The followers of Gabirol – kézírással, év nélkül 31 oldal 17. Memory of Benjamin Segal – kézirat, év nélkül 8 oldal 18. To the editor of Commentary about article of Will Herberg – kézirat, év nélkül. 4 oldal 19. Philosopy of the Bible jegyzetek – kézirat, év nélkül, 3 oldal 20. Angol nyelvű előadás vázlat töredék – kézírással, év nélkül 21. Héber nyelű szószedet – kézírással, év nélkül, 37 oldal 22. Philó – gépelt kézirat, év nélkül 32 oldal 23. Bachya ibn Pakuda: Arab invasion of Europe – gépirat, év nélkül 26 oldal Iratcsomó 4: Hevesi Ferenc angol nyelvű jegyzetei katalógus cédulákon Iratcsomó 5: Hevesi Ferenc angol nyelvű jegyzetei katalógus cédulákon Iratcsomó 6: Hevesi Ferenc szépirodalmi hagyatéka 1. Pulcinella – Hevesi Ferenc egyfelvonásos szomorújátéka 2. A Silberschmidt család.- Regény, írta Hevesi Ferenc – gépirat, 3 lap 3. Versek, versfordítások angolul –kéz és gépírással 4. Novella cím nélkül - gépirat 5. Good Morning, Mister Long- Rifle – novella – kézírással 6. Dráma tervezet cím nélkül, két füzetben, illetve Magyar Zsidó Szemle céges papírjának hátoldalán – kézirat 7. Szinopszis cím nélkül bűnügyi játékhoz – kézírással 8. Versek Hevesi Simon kézírásával 9. Isten nevében – jelenet tervezetek kockás füzetben, kézírással 10. Rajzos drámavázlat szereplőkkel – kézírás, év nélkül 11. Picture Daniel – kézírással, év nélkül 12. Moses ibn Ezra: Yearning of the Soul – vers, kézírással; a hátoldalán: Heur o Israel; Daniel C. Roberts, Joseph ibn Zaddik – versek, kézírással. Iratcsomó 7: Hevesi Ferenc iratai – perek iratai, levelek 1. Ítélet a Hevesi Simon és hevesi Ferenc által benyújtott rágalmazási perben – 1928. január 25. 2. Jegyzőkönyv a Hevesi Ferenc megbízásából lefolytatott, feleségét ért sértő sajtóközlemény miatt – 1934. november 14. 3. Hevesi Simon felérése bírói tisztségre Léb Simon borkereskedő perében – 1917. 4. Hevesi Simon és Hevesi Ferenc ellenbizonyítási indítványa Márkus Aladár sajtó útján elkövetett rágalmazási perében – 1931. Plusz Hevesi Simon kézzel írott vallomása, Gál Jenő országgyűlési képviselő, hitközségi vezető géppel írott vallomása 5. Bernard H. Lewison ügyvéd levelei, Honolulu, Hawaii Temple Emanu-El 6. Bernard H. Lewison levelei Magda Hevesinek Hevesi Ferenc halála alkalmából 7. College of Jewish Studies Washington D.C. – Announcement of courses 1951/52. – gépirat; Levél Rabbi Davisnek, 1951. március 23. 8. Bernard H. Lewison levele Hevesi Ferenc rabbi megbízatásának meghosszabbításáról – 1952. 9. A rabbi kinevezés másolata a Temple Beth-El, Dalton, Georgia élén 1948. április 1. ; Hevesi levele Nelson Glucknek, 1949. október 17. 10. The Boad and Membership of Bethesda-Chevy Chase Jewish Community Group, kinevezése, 1951-ig, Hevesi Ferenc levele1950. október 26. 11. Házassági anyakönyvi kivonatok Hevesi Ferenc esketéseiből 12. Amerikai zsidó szervezetek szórólapjai 13. Hevesi Ferenc amerikai címjegyzéke és telefonkönyve 14. The Jewish Theological Seminary of America elnökének levele, 1952. 15. United States Civil Service Comission – Hevesi Ferenc – Librarian, 1950. 16. Rabbi Emanuel Pollak héber nyelvű levele, 329 East 8th Street, New York 17. Union of American Hebrew Congregation, Cincinnati - About your book of philosophy, 1949. 18. The Library of Congress Order Division, Washington – 1949. 19. Department of State, New York, 1948, 1951. Munkavállalási engedély 20. U.S. Treasury Department – Adóbevallás – 1950. 21. Hevesi Ferenc notesza 1950/1951. 22. The American Hebrew tiszteletdíjat visszaigazoló levele Hevesi Ferencnek cikkéért – 1936. szeptember 30. 23. Yiddish Scientific Institute – YIVO levele Hevesi Ferencnek -1951. 24. Office of the Chief Rabbi, London levele, 1936. 25. B’nai B’rith, Washington fordítást megrendelő levele 1951. 26. The Hawaii School Religion írás megrendelő levele, 1951. 27. Secretarial & Office Services Washington válasz levele Hevesi Ferenc fordítási ajánlatára 1951. 28. Judaism – A quarterly journal of Jewish life and thought levele, 1951. 29. Hevesi Ferenc Hawaii híveivel folytatott levelezése 30. Rabbi Michael Szenes angol nyelvű levelei Sioux Falls-ból, South Dakota, Mont Zion Temple, 1951,1952. 31. Riggs Memorial Library Georgetown University, Washington levele, 1951. 32. Georgetown University School of Foreign Service levele, 1951. 33. Rabbi Steven S. Schwarzschild levele 1950. december 22. Temple Beth El Fargo, North Dakota; a hátoldalán. Introduction to the Bible, kézírással Iratcsomó 8: Hevesi Ferenc iratai, levelek 1. Horovitz József szombathelyi főrabbi levele céges papíron, 1925. december 14. – A hátlapon héber nyelvű hitszónoklat vázlata 2. Rabbi M. H. Lewison héber nyelvű levele 3. A Jóre Dea 244. fejezetéről – gépirat, év nélkül 4. A Rabbiképző Intézet tanári testületének levele Hevesi Ferenc távolmaradása miatt 1943. szeptember 28.- gépirat, a tanári testület tagjainak aláírásával 5. Hevesi Ferenc gratuláló levele a Chevra Kadisa főtitkárának (Endrei S. Henrik?) jubileuma alkalmából – 1930. július 4. kézírással; a hátlapon előadásvázlat az orvostudomány és a pszichoanalízis kapcsolatáról. 6. Erdély Dezső levele 1943. február 26. A levélben ígért vers Hevesi Simon emlékére hiányzik. 7. Stein Móricz hitközségi tag levele 1937. december 26. 8. Hevesi Ferenc beiktatásának templomi ünnepe 1930. december 12. - gépirat 9. Dembitz Gyula köszönő levele Hevesi Ferenc: A fajelmélet legújabb állása” című cikkéhez, 1942. április 13. 10. A Székesfehérvári Izraelita Hitközség értesítő levele Hevesi Ferenc főrabbivá választásáról, 1922. május 30. 11. A Pesti Izraelit Hitközség helyettes elnökének levele arról, hogy Hevesi Simont egyelőre nem jelölik a Dohány utcai templom főrabbijává, 1928. július 13. 12. Gortvai Grünwald István levelei Ramat Ganból – 1952. 13. A Család köszönetnyilvánítása Hevesi Simon halála alkalmából 14. Hevesi Jenő levelei bátyjának, 1950, 1951. 1952. – A The American Jewish Committee levele Eugen Hevesinek, 1949. 15. Hevesi Ferenc magyarországi híveinek segélykérő levelei 16. Üdvözlőkártyák a kórházba, 1952. 17. Hevesi Ferenc szüleinek levelei, képeslapjai 18. Hevesi Éva levele édesapjának, 1951.- a hátoldalán a Commission on Jewish Education levele 19. Sieberfeld Andor levelei, Jeruzsálem. 20. Simon Löwinger levele, Haifa, 1951. 21. Jobaházi Nagy Kornélné levele, év nélkül 22. Táviratok a honolului hitközségtől a héber nyelv tanítására történt kinevezéséről. 1952. március 25. 23. Hevesi Ferenc jegyzetfüzetei az An introduction to the study of Sociology tanfolyamon. 1952 – angolul 24. Hevesi levele Stern Samu hitközségi elnöknek a rabbikar anyagi és erkölcsi megbecsüléséről, 1931. 25. Prod. of workers in agriculture – táblázatok, kézírással, év nélkül Iratcsomó 9: Hevesi Ferenc angol nyelvű jegyzetei, hitszónoklatai 1. To respect and approciate woman – kézírással, év nélkül 2. Imádságok – kézírással 3. Your streght is built the stenght and safety of the world – kézírással 4. Iskolai beszéd a fák újéve alkalmából – kézírással 5. Purimra – kézírással 6. Jeremiásról – gépirat 7. Szombati hitszónoklatok – kézírással 8. John Milton Younger. Religion in the Struggle – kézírással, 16 oldal, év nélkül 9. Mózes az aranyborjú után – kézírással, 6 oldal, év nélkül 10. The greatest gift of religion – kézírással, év nélkül 11. The motive not the revelation of God – kézírással 12. The prophetic ideal – kézírással 13. 88. zsoltár – kézírással. év nélkül 14. Yesiva – kézírással 15. Gap between scientific and moral develepoment of humanity – kézírással. 16. Hawaiian Antiquties – kézírással, év nélkül 17. To the membership of the Bethesda – Chevy Classe Jewish Community Groups – kézírással, év nélkül 18. Peszahi társasutazás a Szentföldön Hevesi Ferenc vezetésével – kézírással, év nélkül; Schedule of necessary Travel Expenses - kézirat 19. Esküvői beszédek – kézírással 20. Chanukah program - gépírással, év nélkül, hátoldalon: Yukkaplant, yukka-moth – kézírással 21. God and the American People – kézírással, év nélkül 22. Gaonic age – kézírással, év nélkül 23. Sabbath Shuva – kézírással, év nélkül 24. The talk of the day: war – kézírással, év nélkül, magyarul is 25. Philosophical polemic – kézírással, év nélkül 26. The four Biblical names and the Talmudic one – kézirat, év nélkül 27. What am I? – kézírással 28. Has Judaism still the power to speak - kézírással, év nélkül 29. Herzl, Koestler, Leroy-Beauleu polemia az antiszemitizmusról – kézírással, év nélkül; a hátoldalon Eva Hevesi és Bernard Erlich házassági meghívója, 1950. 30. The followers of Gabirol – gépirat, év nélkül 31. Ros hasanára – kézírással, év nélkül 32. A beszélő szamár – kézírással, év nélkül 33. Kol Nidré – kézírással. év nélkül 34. Ecclesiartes – kézírással. év nélkül 35. Fred Gichner acélgyáros 80-ik születésnapján, William és Ruth Chase valamint 25. házassági évfordulóján köszöntés, a hátoldalon Nathan Adelson előadásainak meghirdetése; 36. Jacobs dream – kézírással, év nélkül Iratcsomó 10. Hevesi Ferenc beszédei magyarul 1. Az elharapózott karácsonyszokásról – kézírással, év nélkül; a hátoldalán egy levélfogalmazvány angolul Éva Hevesi elmaradt honoráriuma miatt, 1949. 2. Feljegyzések egy vallásközi konferenciáról – kézírással, év nélkül 3. Somerset Maugham: The alien corn; - elemzés kézírással, év nélkül 4. Spinoza és a zsidóság – kézírással, év nélkül 5. Bálint Antalné levele, Tállya 1925. – hátoldalán angol szöveg The Third all-Russian Peasents Congress 6. Német/jiddish jegyzetek 7. Burke Davis: Whisper my name- hit a csodában – kézírással, év nélkül a hátoldalán angolul is 8. Az öregségről - kézírással, év nélkül 9. Galamblövészet – kézírással, év nélkül 10. A szülői áldásról – kézírással, év nélkül 11. A szabadságról – kézírással, év nélkül 12. Politika és zsidóság - kézírással, év nélkül 13. Vegyes házasság – kézírással, év nélkül 14. A természet, a technikai haladás diadala – kézírással, év nélkül 15. Vázlatok – kézírással, év nélkül 16. Gondolatok a film reklámról 7-10. oldal, gépirat, év nélkül 17. Gondolatok a tulajdonról és a törvényességről – kézzel írott 236-276 oldal L2_G3_21 Iratcsomó 1: Hevesi Ferenc tanulmányai 1. The problem of international marriages. with special reference to the Scene in Honolulu – kérdőíves felméréssel 2. Sociology – angol nyelvű oktatási anyagok, jegyzetek gépírással 3. University of Hawaii – map; Szociológiai jegyzetfüzetek, 1951.- kézírással, angolul 4. Scientific study of sociology: Group behavior, relationships among men 63 p. kézírással 5. Field observation – Collection and study of source data – szociológiai tanulmány angolul, kézírással 6. Órai jegyzetek – kézírással, angolul 1951- a margón tollrajzok 7. Bibliográfia Iratcsomó 2: Hevesi Ferenc tanulmányai 1. The dilemma of the Churches – kézírásos jegyzetek angol és magyar nyelven, év nélkül 2. Group identitation - elemzés a 19. század közepétől a 2. világháború végéig – angolul, kézírással, év nélkül - szövegközben két férfifej tollrajz 3. Prejudice, Race Mixture – jegyzetek és irodalomjegyzék angolul és németül 4. Vallástörténeti előadásvázlat angolul, kézírással, év nélkül 5. Emile Durkheim és William Eduard Hartpole Lecky jegyzetek – angolul, kézírással, év nélkül 6. The history of Judaism – angolul, kézírással, év nélkül 7. The strength of individuals the strength of community – angolul, kézírással, év nélkül 8. Előadásvázlatok kézírással magyarul, év nélkül 9. Az Államról - előadásvázlat kézírással, magyarul 10. Név-, és címjegyzék 11. Személyes pénzügyek 12. Meghívó Chanukka istentiszteletre a Chevra Aggok házába. 1929. december. A hátoldalán Hevesi Ferenc jegyzetei 13. Rohling a proletariátusról – feljegyzések németül 14. Kiadvány tervek 15. Vers és egyéb jegyzete

Hevesi Ferenc
Látványraktár1 L1_C2_63 Langsner Ariel bizonyítványa 334 1949 Hebrew University, Jerusalem 1 db bizonyítvány Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár

1 db bizonyítvány

Hebrew University, Jerusalem

Langsner Ernőnl ajándéka, 2014.

http://collections.milev.hu/items/show/33577

Látványraktár1 L1_C2_63 Lévai Lászlóné, Bokor Erzsébet 335 1906 - 2000 Bokor Erzsébet 1 pallium

Családi iratok, fényképek, musz-os levelek, svájci csoportos útlevél, Bokor Erzsébet részére

Bokor Erzsébet

Hadák Krisztina ajándéka, 2017

Látványraktár1 L1_C2_62 Tóth Emil hagyatéka 336 1942 - 2017 Tóth Emil 1 Hollinger box

A Rabbiképző (Bét Jehuda zsinagóga főkántora

Imakönyvek, kották, oklevelek

Tóth Emil

Bét Jehuda zsinagóga (OR-ZSE) ajándéka

Sándor László iratai 337 1915 - 1980 Sándor László 10 Hollinger box

Sándor László dr.(eredeti nevén Blau László) (1915-1980.) ügyvéd-operaénekes, főkántor. Bihartorda 1915. június 16 – 1980. június 16. Anyja: Breuer Berta, apja Blau Sándor, vallásos falusi emberek voltak. Vezetéknevét apja keresztneve alapján változtatta meg. Apai nagyapja talmudista volt, később Debrecenbe költöztek. Énekelt templomi kórusban, a Zsidó Gimnázium diák istentiszteletein kántorként működött közre. Tanulmányait a debreceni zsidó gimnáziumban, majd a debreceni jogi egyetemen folytatta. 1939-ben munkaszolgálatosként a Don kanyarba vonult be, majd fogságba esett és 1945-ben tért vissza Debrecenbe. Ekkor tudta meg, hogy egész családját elpusztították Auschwitzban. Pestre jőve a Pesti Izraelita Hitközség jogi osztályán vállalt munkát. Közben letette az általános ügyvédi és bírói vizsgát. Az Országos Zsidó Helyreállítási Alaphoz került jogügyi osztályvezetőnek, ahol 1955-ig dolgozott. Ezzel párhuzamosan a rádió istentiszteletein volt szólista és karvezető, a főünnepeken pedig a budai főtemplomban működött. 1960-ban Sirota Sándor növendékeként a Rabbiszemináriumban kántorvizsgát tett. Az őszi ünnepeken a Dohány, a Csáki, a Budai és a Rabbiképző templomában funkcionált főkántorként. Végül a Csáki templom körzeti kántora lett 12 éven át. 1950-től a Zeneművészeti Főiskolán folytatott énektanulmányokat. 1974-től a Los Angelesben a Burbank Temple kántora volt. Szobrának, valamint a tárgyaival berendezett emlékszobának az avatása halűlának évfordulóján, 1988 június 23-án volt a BIH Székházában.

Sándor László Látványraktár2 L2_J2_43 Kották, partitúrák 1 1915 - 1980 1 Hollinger box

Iratcsomó 1: Kották 1. Rimszkij Korszakov: Cantek Hindus din opera „Sadko” – Libro Mera Paula, Arad 2. Respighi, Ottorino: Nebbie Nebel – Berlin, 1916. 3. Orosz népdal: Évszázados hársfa 4. Orosz népdal: Ej uhnyem 5. Muszorgszkij: Gopak. Sevcsenko: Gajdamaki című poémájából 1943, Moszkva 6. Csuvas dal: Nyecsajev:Elmennék az erdőbe 7. Bölcsődal Lermontov versére. Lányi Viktor szövege, Grecsanyikov zenéje 8. Raoul Laparra: Iszpanszkije narodnüje pesznyi – Moszkva, 1962 9. Arthur Rubinstein: Perzsa szerelmi dal 10. Arthur Rubinstein: Die Trane 11. Hava nagila 12. Bizet. Romance de Nadir; Carmen 13. Care mio ben - Fantasie von L. Ruffin 14. Schimon, Adolf –Gumbert, Ferdinand: Caecilia – eine Singstimme mit Pianoforte 1-2. 15. Catari 16. Tarantella sincera 17. A. Rotoli: Canto Poplare 18. F. Paolo Tosti. Ninon –Alfred de Musset; Mattinata – Enrico Panzacchi; Malia; Todessehnen; Marashiare. 19. J. Massenet: Werter piesn Ossjana- Krakkó 20. J. Massenet: Manon – részletek 21. Serenata – Enrico Caruso 22. Rossini: Arie aus: Stabat mater ; La Danza. Tarantella Napoletena 23. Mozart: Varázsfuvola. No. 19. Terzett; Streichquartett 24. Wagner: Lohengrin – részlet 25. Handel: Ester 11. Recit Iratcsomó 2: Kották 1. Sandoliquido: Omar Khajjam: Poesie Persiane 2. Buzzi-Peccia: Lolita – Serenate Spagnola 3. Puccini: Tosca –részletek; Nyugat lánya - részlet 4. Röpülj páva – Magyar népdalok énekhangra, zongorakísérettel. Összeállította Járdányi Pál. 5. Bartók – Kodály: Magyar népdalok énekhangra zongorakísérettel. 6. Kodály Zoltán: Magyar népzene. Feldolgozások; Háry János szvit; Énekszó 7. Cilea: Larlesiana 8. Belli: E Canta il Grillo… Stonello 9. di Capua: Maria, mati! 10. Denza: Occhi di fata 11. L. Denza: Melodie; Funiculi-funicula 12. E. de Curtis: Sorrentói emlék; Canta pé me; Tu ca nun chiagne! 13. Giordano: Andrea Chénier – részlet 14. Granada 15. Váámiszefiloszi! Iratcsomó 3: Kották, szövegkönyvek, gyűjteményes kiadványok 1. Leoncavallo: Pagliacci – Milanó 1893. Bejegyzés: Zichy Mária; Canzone d’Amore 2. Album Ricardi. – Celebri canzoni Napoletane. – Milano 3. Richard Tauber Album 2. – Berlin Dedikáció: Lehár Ferenc? 4. Schubert Album Band 1. Sopran oder Tenor. 5. Johann Sebastian Bach Ausgewalte Arien für Tenor.-Leipzig, 1909. 6. Muszorgszkij: Gyetszkaja. Moszkva 1948.; Trepak 7. Verdi: Rigoletto. Iratcsomó 4: Mascagni: Cavalleria Rusticana Iratcsomó 5: Johann Strauss: Die Fledermaus Iratcsomó 6: Handel: Judas Maccabeus Iratcsomó 7: Chorgesangschule Iratcsomó 8: Goldene Töne Iratcsomó 9: Idelsohn: Der Synagogensang der Osteurópaischen Juden. – Leipzig, 1932.

Látványraktár2 L2_I2_41 Kották, partitúrák 2 1915 - 1980 1 Hollinger box

Iratcsomó 1: Partitúrák, kották 1. Kodály Zoltán: Bicina Hungarica – Bevezető a kétszólamú éneklésre 2. Kodály Zoltán: Vegyeskarok 3. Handel: Jephta oratórium 4. Schumann: Leider und Gesange Band 1-2. ; Pianoforte-Quintett Iratcsomó 2: 1. Vocabularium zu der hebraischen Lesenfibel – 1944, Basel 2. Régi zsidó dallamok – Hammerschlag János feldolgozása 3. Molnár Antal: Gyakorlókönyv a Solfége tanítására 4. Keszler Lőrinc: Zenei alapismeretek Iratcsomó 3: Partitúrák 1. Halevy: Die Jüdin – Leipzig 1912. 2. Muszorgszkij: Dalok- zongorakísérettel- LEIPZIG 3. Wagner dalok 4. Échos d’Italie Iratcsomó 4: Partitúrák 1. Handel: Messias 2. Handel: Saul 3. Gluck: Orpheus 4. Brahms: Album 1-2. Iratcsomó 5: Partúrák 1. Ponchielli: La Gioconda 2. Mozart: Don Juan 3. Verdi: Rigoletto Iratcsomó 6: Partitúrák 1. Verdi: Ballo in Maschara 2. Verdi: Aida 3. Verdi: Don Carlos

Látványraktár2 L2_I2_42 Kották, partitúrák 3 1915 - 1980 1 Hollinger box

Kották, partitúrák Iratcsomó 1: Kották 1. Héber dallamok (?) 2. Erkel: Hazám, hazám 3. Béla Bartók: Fünf Lieder 4. Granadinas 5. Torna Surriente 6. Handel: Eszter 7. Kacsóh Pongrác: Rákóczi megtérése 8. di Capua: Maria mari 9. Csajkovszkij: Inmitten des Balles 10. Rubinstein: Der Asra; Perzsa szerelmi dal; Sechs Lieder 11. Scserbakov: Szabadság-dal 12. Borogyin: Igor herceg – Vlagyimír recsitatívója és kavatínája – 1948, Moszkva 13. Mississippi- Dzsó Hill – 1961 14. Balakirev: Prigyi ko mnye – 1947. Moszkva; Vzasol na nyebo meszjac jásznüj – Moszkva 1950 15. Rossini: La Danza – Tarantella neopolitanska 16. Dvorzsák: Ciganské melodie – Praha 1955; Quartetto 17. Ez a szerelmes nyár – tangó – Bp. 1954. 18. Chaminade: Madrigal Iratcsomó 2: Partitúrák: 1. Verdi: Traviáta 2. Bizet: Carmen Iratcsomó 3: Partitúrák 1. J. S. Bach dalok és áriák 2. Mozart: Die Entführung aus dem Serail 3. Beethove: Fidelio 4. Handel: Judas Maccabeus 5. Meiterweisen. Lieder und Gesange Iratcsomó 4: Partitúrák 1. Franz Schubert: Gesange 2. Handel: Josua 3. Karl Goldmark: Die Königin von Saba Iratcsomó 5: Partitúrák 1. Puccini: Madama Butterfly – 2. Puccini: Tosca 3. Puccini: La Boheme Iratcsomó 6: Partitúrák 1. L. S. Bach: Choralbearbeitungen; Johanness Passion; Magnificat 2. Verdi: Der Troubadur 3. Saint-Seans: Samson und Delila

Látványraktár2 L2_I2_43 Kották, partitúrák 4 1915 - 1980 1 Hollinger box

Kották, partitúrák Iratcsomó 1: Partitúrák 1. Varga Pál: Híres operaáriák tenor hangra zongorakísérettel 2. Csajkovszkij: V. szimfónia – Leipzig, 1946. 3. Beethoven: Lieder für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung – Leipzig 1896 4. Handel: Samson oratorium Iratcsomó 2: Partitúrák 1. Mahler: Das Lied von der Erde 2. Menselssohn: Concert Ouverturen 3. Karl Maria von Webern: Lieder zur Gitarre – München, 1921 4. Wagner: Lieder – München, 1921 5. Warner: Faust –Ouvertüre 6. Lanner: Walzer – München, Iratcsomó 3: Partitúrák 1. Brahms: Simphonie IV. – Wien 2. Brahms: Simphonie III. – Leipzig 3. Brahms: Simphonie II. –Leipzig 4. Brahms: Simphonie I. – Wien 5. Haydn: String Quartet – Wien Iratcsomó 4: Partitúrák 1. Verdi: Falstaff 2. Csajkovszkij: Simphonie IV – Liepzig 3. Csajkovszkij: Pianiforte Trio 4. Franz Liszt: Symphonische Dichtungen Iratcsomó 5: partitúrák 1. Schuber : Symphonie Nr. 8. 2. Schubert: Symphonie Nr. 7 3. Schubert: Symphonie Nr. 4.. 4. Schubert: Symphonie Nr. 6. 5. Beethoven: Symphonie Nr. 5. Iratcsomó 6: Partiturák 1. Beethoven: Symphonie Nr.6. 2. Beethoven: Symphonie Nr.7. 3. Beethoven: Symphonie Nr. 9. 4. Beethoven: Symphonie Nr.2. 5. Beethoven: String Quartet A moll. Iratcsomó 7: Kották: 1. Lehár Ferenc operettjeiből – 2-3. füzet 2. Leo Blech: Kindern Vorzusingen 3. Praeclassics 4. Csajkovszkij: Anyegin: Lenszkij áriája; Inmitten des Balles beim Feste; 5. Tirindelli: Composicioni 6. Grecsanyinov: A néma sztyeppe; Bölcsődal 7. Flotow: Martha 8. Farkas Ferenc: Kaspar; Tizenkét dal 9. Martini: Plaisir D,Amour 10. Handel: Xerxes – Largo 11. Meyerbeer: Grand Air 12. Csajkovszkij: Szed sumnogo bala – Moszkva, 1948 13. Szovjet dallamok II. Film, operett, táncdalok 14. Giordani: Cao mio ben 15. Richard Straus: Lieder 16. Operaáriák 17. Cím nélkül – csonka partitúra 18. Donizette: L’elisir d’amore 19. Broghi: Visione Veneziane 20. Scarlatti: O cessate di piagarni 21. Nossum derma 22. Verdi: Otello

Látványraktár2 L2_I2_51 Személyes iratok 5 1915 - 1980 1915 - 1980 1 Hollinger box

Személyes iratok Iratcsomó 1: 1. Munkahelyi kinevezések: Néphadsereg 1978, XIII. kerületi Kitelepítési Szakszolgálat 1968, 1979. kitelepítő munkatárs 2. Zeneművészek és Munkaközösségi Zenepedagógusok Szakszervezeti tagsága 3. Antikvár osztály kiviteli engedély 4. Ítélet és Legfelsőbb Bírósági iratok a Hanglemezgyártó Vállalat, Patasits Iván illetve a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat ellen indított fellebezési perben – 1977. A per az 1970. második negyedévben megjelent Music of the Bible – Old hebrew songs –című hanglemez borítója kapcsán indult, amelyen Sándor László csak énekesként van feltüntetve, feldolgozóként pedig Patasich Iván. 5. A fellebbezés indoklása 6. Az ítélet sajtóvisszhangja; a 7. A 11 tenor dallamot tartalmazó Régi Héber dallamok lemez tartalma 8. Szerzői Jogvédő Hivatal határozata a jogdíjról – 1976. 9. Rajeczky Benjámin szakvéleménye – 1977. 10. Óvási kérelmek – 1978 11. A Fővárosi Bíróság tárgyalásai és ítélete ugyancsak a hanglemez ügyében – 1976 12. Indítvány zenei szakértői bizottság felkérésére 13. A perek indoklása Iratcsomó 2: Igazolványok, Útlevél; Munkakönyv; Goldmark Károly Zeneiskolai Értesítő – 1946-1950.1 Iratcsomó 3: Személyes iratok 1. Horoszkóp 2. Meghívó 1971. Szentendrei Teátrum 3. Hétköznapi jizgadál 4. Magyar Jogászszövetség műsoros estje 1961. január 28. 5. Levelezés Patasich Ivánnal a Régi héber dalok magnófelvétele ügyében 6. Megállapodás a Magyar Hanglemezgyártó Vállalattal a Régi héber dalok elkészítéséről 1969. 7. Mafilm szerződések – 1968 8. Capra/S-C Production – Hollywood köszönő levele 1974 9. Alkalmazási okirat a Los Angelesben a Burbank Temple Emanuel kántori tisztének ellátására – 1974. 10. Önéletrajz angolul 11. Levelezés a Szerzői Jogvédő Hivatallal 12. GEO Liberace Music, Hollywood lemezfelvételi ajánlata – 1975 13. Állami Hangverseny és Műsorigazgatóság fellépti díj listája – 1958. 14. Főkántori kinevezés a Hegedűs Gyula utcába 1966. 15. Patasich Iván üdvözlő lapja New Yorkból – 1963. Iratcsomó 4: Fényképek Megjegyzés az egyik fotó hátán: Sándor László dr. Bihartorda 1915. június 16. Anyja: Breuer Berta. Lakik: Budapest Szent István krt. 22., Szem ig. sz: AU-III. 712 124. Bp. 1967. jún 22. Iratcsomó 5: Képeslapgyűjtemény Iratcsomó 6: Fényképalbum Iratcsomó 7: Személyes iratok 1. Bérlemény rendeltetés ellenes használata – jogi eset 2. Végbizonyítvány a Debreceni Jogtudományi Egyetem elvégzéséről - 1938. 3. Kivonat a budapesti Ügyvédi Kamara ügyvédi jegyzékéből – 1959 4. Ügyvédi esküigazolvány – 1950. 5. Országos Helyreállítási Alap -Munkaviszony hivatali átszervezéssel megszűnik – 1954. Aláírás: Stöckler Lajos. 6. Külföldi utak, vízumkérelmek 7. Kérelem a Rabbitanácshoz Bész Din összehívására 1967. 8. Életrajz – 1965. 9. Feljegyzés a hitközség részére 10. Házassági anyakönyvi kivonat Blau Sándor – Breuer Berta – 1911. 11. Fizetésemelési kérelem a BIH-hez- 1970. 12. Német nyelvű önéletrajz - 1968 13. Magánlevelek 14. BIH Meghívó a Benoschofsky Imre főkántor gyászistentiszteletére - 1970. augusztus 13. 15. S. L. testvérének orvosi tanulmányainak - jegyzetei Music of the Bible old Hebrew Songs - kazetta

Látványraktár2 L2_I2_52 Személyes iratok 6 1915 - 1980 1 Hollinger box

Személyes iratok 2. Iratcsomó 1: Sándor László kedves emlékei – lepecsételve Iratcsomó2: Sándor László naplója és versei – lepecsételve Iratcsomó 3: Sándor László emlékalbum – 1980. június 16. Benne: Önéletrajz; Mások mellett Altstadter Erzsébet, Salgó László főrabbi; Kovács Sándor főkántor; Gonda János; Seifert Géza; Héber Imre; Landeszman György főrabbi; Fekete László főkántor bejegyzései. Fotó a bihartordai sírról Tárgyi emlékek: Zárható orvosi táska (a fivéréé,), kántor süveg, fakeretre feszített portré

Látványraktár2 L2_J2_51 Hanglemezek 7 1915 - 1980 1 Hollinger box Látványraktár2 L2_J2_61 Hanglemezek 8 1915 - 1980 1 Hollinger box Látványraktár2 L2_J3_51 Hanglemezek 9 1915 - 1980 1 Hollinger box Látványraktár2 L2_J2_61 Hanglemezek 10 1915 - 1980 1 Hollinger box Látványraktár1 L1_I2_53 Operaház, Liszt élete képekben c. könyv 101 illusztrációja 11 1915 - 1980 1 Hollinger box
Látványraktár1 L1_D1_11 László Zsigmond iratai 338 1930 - 2008 László Zsigmond 6 Hollinger box, 1 pallium

A hagyatékot a feldolgozás során az alábbi sorozatokba osztottuk, részletes adatait lásd ott: Hagyaték 1: Zenei munkássága Hagyaték 2: Tanulmányok, koncertek iratai Hagyaték 3: Műfordítások, tanulmányok Hagyaték 4: Kották, tanulmányok, levelezés Hagyaték 5: Fényképek, kazetták Hagyaték 6: Levelezés Hagyaték 7: személyes dokumentumok, kitüntetések

László Zsigmond Kárpótlási iratok L2_I4_31 Hagyaték 1. 1 1930 - 2008 1 Hollinger box

L2_I4_31 László Zsigmond hagyaték 1. Iratcsomó 1: Zeneelméleti cikkek Iratcsomó 2: Hangversenykritikák, emlékelőadások zeneszerzőkről Iratcsomó 3: Ritmus és dallam – kandidátusi értekezés Iratcsomó 4: Szelényi Iván- László Zsigmond: Spartacus; oratórium szövegkönyv; Sárai Tibor- László Zsigmond: Kantáta a békéről – oratórium. Iratcsomó 5: Liszt Ferenc tanulmányok Iratcsomó 6: Zenei előadások Iratcsomó 7: Előadások a rádióban Iratcsomó 8: Cikkek, tanulmányok Iratcsomó 9: Költészet és ritmus

L2_I4_32 Hagyaték 2. 2 1930 - 2008 1 Hollinger box

L2_I4_32 László Zsigmond hagyaték 2. Iratcsomó 1: Szó és ritmus. Verselméleti, zenei, prozódiai cikkek, tanulmányok, előadások Iratcsomó 2: PIH Antológia terv + lektori jelentés 1947 Iratcsomó 3: László Zsigmondról szóló írások, tudományos elemzések, cikkek Iratcsomó 4: Új Életben megjelent cikkek, tanulmányok Iratcsomó 5: A rím varázsa; A költészet zenéje; A versmondásról +Keres Emil Iratcsomó 6: Antik német (?) kézirat: Poesis 1-118 p. Iratcsomó 7: Személyes iratok 1. Díszoklevél 1973. Liszt Ferenc Társaság; Liszt-plakett 1975. 2. Oklevél 1949. Magyar Zeneművészek Szövetsége 3. Oklevél – TIT 1961; 1966 4. Emléklap 1959. Magyar Haydn Bizottság 5. Magyar Kodály Társaság Tiszteleti tagja – 1978. 6. Levelezés László Zsigmond 90-ik születésnapjának posztumusz megünnepléséről 7. Ránki György zeneszerző 3 levele, benne kézírásos kotta1975. 8. Vámos Tibor akadémikus levele 1983. 9. Újfalussy József levele 1974 10. Bárdos Lajos levele 1980 11. Illés Endre levele 1974 12. Király István levele 1973. 13. Az Új zenei újság 1981. augusztus 15-i adásában Meixner Mihály által elmondott megemlékezés László Zsigmond július 26-án bekövetkezett halála matt. 14. L.Zs. levele Molnár Antal professzornak 1972. 15. Búcsúztató B. Sándor Renée temetésén 1977. 16. Személyes levelek 17. Nemzetközi kapcsolatok 18. Szakszervezeti javaslat kitüntetésre a 70-ik születésnapon 1962 19. L. Zs. Bibliográfia 20. A Vasvári Pál utcai körzetben elmondott beszéd a 80-ik születésnapi köszöntés után Iratcsomó 8: Levelezés Romain Rollanddal franciául Iratcsomó 9: Tanulmányok, előadások, cikkek Iratcsomó10: Nemzetközi kapcsolatok 1. Wien: Paul Sugar Opernsinger 2. Frankfurt am Main: Imre Surányi 3. Weimar: Leopold Stiedle; Prof. Bruno Hinze-Reinhold; Ekisa Hundt; Paul Carl Doernfeld ; Werner Felix; Paul Michel; 4. Milano: Solti Dezső 5. Leipzig: Herbert Schulze; Musikverlag; Garay György; 6. Belin: Annina Hartüng; Max Hesses Verlag; Frau Kalla-Heger; Inge Thiele; Wolfgang Musielak; 7. Salzburg: Pos Wladimir 8. Zürich: 9. Halle: Siegfied Bimberg; Prof. Siegmund Schultzer; Reinhard Langer; 10. Izrael: Verdina Shlonsky 11. London: Michael Craft; 12. Szovjet Zeneszerzők Szövetsége 13. Bonn: Deutscher Musikverlag 14. Greifswald: 15. Roma: Villa Mater Redomptiors 16. Lengyelország 17. Csehszlovákia 18. Nürnberg: Adam Rauh 19. Rotterdam: Radnai Gábor

L2_I4_22 László Zsigmond hagyaték 3. 3 1930 - 2008 1 Hollinger box

László Zsigmond hagyaték 3. Iratcsomó 1: Műfordítások 1. Magyar költők francia nyelven 2. Kecskés András szakdolgozata: A komplex ritmuselemzés néhány elvi kérdése és gyakorlati alkalmazása az Ady-verselés kialakulásának vizsgálatában – 1963. Bíráló: Király István 3. Fordítások németre: Babits: Das Büch Jona; 4. Fordítások németre: Bartók Mikrokosmos 5. Fordítások németre: Arany János; Áprily Lajos; Tóth Árpás; Devecseri Gábor; Tóth Árpád; Kosztolányi Dezső; Radnóti Miklós; Romhányi József; Ránki György; Pomádé király új ruhája; Iratcsomó 2: Zenekritikák Iratcsomó 3: Fordítások 1. Fordítások jórészt zenéről 2. Orosz-szovjet Versfordítások 3. Sosztákovics: Zsidó népdalok; Muszorgszkij: Héber dalok 4. Mahler. Egy vándorlegény dalai 5. Gyermekdalok 6. Szymanowski 7. Goldmark Károly 1897-ben kelt német nyelvű levelének gépirata 8. Liszt: Hungária 9. Német népdalok 10. Dvorák: Zsoltárok 11. Seiber Mátyás: Four Greek FolkSongs 12. Vegyes zenei fordítások Iratcsomó 4: kitüntetések Iratcsomó 5: Kitüntetések Iratcsomó 6: Személyes iratok 1. Füzet 1949-ből: Szabolcsi Bence: Magyar verstan – Kádár György 2. Levelek K. László Zsuzsának 3. László Zsigmond esküvői fotója Schaefer Rozáliával 4. Kelemen Györgyné nevére kitöltött emléknap 90-ik születésnapjára; Fotók 5. László Zsigmond: Életem és működésem vázlata 1980. 6. László Zsigmond: Emlékmorzsák 7. László Zsuzsa: Weimári mozaik 8. László Zsigmond: Liszt Ferenc zongorái –Tanulmány 1973. 9. Önéletrajz kandidátusi tudományos fokozat eléréséhez – 1961. 10. Felvétel a Nemzetközi Filológiai Társaságba – 1980. 11. Szerződések 12. Családi levelek 13. Liszt Ferenc Társaság tagsági igazolványa – 1980 14. Magánjellegű levelek 15. László Zsigmondné munkáltatói igazolása diétás nővérként - ORFI 1952. 16. Levelezés Sipos Jenő egyetemi tanárral 17. Levelezés a Magyar Zeneművészek Szövetséggel. 18. Szerzői Jogvédő Hivatal – szerzői jogdíjak 19. Nőnapi beszéd – 1979. 20. Tömegdalpályázat eredményhirdetése – 1951. 21. Meghívók, töredékek 22. Fotók Iratcsomó 7: Tanulmányok, László Zsigmondnak dedikált ajánlások 1. Új Zenei Szemle 1951. 2. Szemere Samu dedikált különnyomata a Magyar Könyvszemle 1974/1-2. számából 3. Szuromi Lajos dedikált különnyomata a z Irodalomtudományi Közlemények 1969/6 számából 4. The Music Review 1946/4: Hohn S. Weissmann : Béla Bartók: An Estimate 5. Telegdi Zsigmond: Általános nyelvészeti tanulmányok 1. Különnyomat 1963. 6. Antológia – újságcikkek, tanulmányok; 7. Levél a szerkesztőhöz- rovata az Új Életben 8. Versek 9. A Liszt Ferenc konferencia programja Weimarban 1961. május+ Liszt Ferenc eredeti (?) francia nyelvű levele 10. Költészet és zeneiség – Visszatekintés kötet tervei 11. Kodályról 12. Tokaji András kandidátusi értekezésének tézisei 1980: Tömegdal Magyarországon 1945-1956. 13. Kiss József: Ó mért oly későn versének ritmikai elemzése

L2_I4_23 László Zsigmond hagyaték 4. 4 1930 - 2008 1 Hollinger box

Iratcsomó 1: kották, tanulmányok 1. Kotta: Szállnak a darvak zenéje 2. Reprodukciók 3. Magyar ifjúsági dal 4. Örmény szerenád 5. Bolgár ifjúsági dal 6. Télbe fordul az idő- úttörő dal 7. Német nyelvű tanulmányok 8. Hegel a hanglejtésről 9. Francia nyelvű tanulmányok; vers 10. Liszt Ferenc Moszkvában 11. Szabó Ferenc zeneszerző kézírásos kotta jegyzetei 12. Ljavánicha 13. Az Ararát dalai – dal énekhangra zongorakísérettel – Kelen Hugó 14. Joseph Achron: Kindersuite 15. Dvorák: Biblische Lieder 16. Salomon, Karel : Two songs of Faith 17. Stutschewsky, Joachim: Vier Jüdische Tanzstücke – piano solo 18. Melichar, Alois: Alte Salomische Gesange 19. A rím kialakulása 20. George Armin: A hang ősereje. Ford: B. Moirat Lujza 21. Angol nyelvű tanulmányok 22. Szovjetunióbeli koncert programja 1961. szeptember Iratcsomó 2: Hitközségi ügyek 1. Beszéd a Vasvári Pál utcai Nőegyletben 1976-ban a Liszt emléktábla avatásán ; OMIKE; Goldmark Zeneiskola 2. BIH gratulációk az Erkel Ferenc-díjhoz 3. Üdvözlet 80-ik születésnapjára – Zauberer Mose Halévi 4. László Zsigmondné felvétele a Magyar Zsidók Világszövetsége segélylistájára – 1958 5. Levelezés Scheiber Sándorral 6. Salgó László dísztávirata 7. Levelezés Seifert Gézával és Gézánéval 8. Levelezés Zsoldos Jenővel 9. Vihar Béla költő 10. Kecskeméti György – Új Élet 11. BIH Vasvári körzet 12. Zsidó Múzeum – Benoschofsky Ilona 13. PIH – Katona József 14. Izraelita Hitközség Győr 15. Munkácsi Ernőné 16. Herskovits Fábián 17. Harsányi László 18. Temetői értesítés síremlék helyreállításáról 19. Héber dalok előadás a Petőfi Rádióban – hallgatói levél 20. Pap Károlyné levele az Új Életnek 21. BIH igazolás: L.Zs. a Goldmark Károly Zeneiskola igazgatója – 1945; 1952. Iratcsomó 3: Liszt Ferenc könyv illusztrációk, fotók 1. Iratcsomó 4: Liszt Ferenc könyv illusztrációk, fotók 2. Iratcsomó 5: Személyes iratok 1. Gálffy Sarolta Kinga szakmai életrajza magyarul és angolul 2. Értesítés az Erkel Ferenc-díj odaítéléséről 1962 3. Táviratok, gratulációk az Erkel Ferenc díjhoz 4. Tréfás oklevél – 1958 5. Jegyzetek az Emlékiratokhoz 6. Levelezés Molnár Antal professzorral 7. Előadások listája 8. Levelezési iktatókönyv (?) 9. Levél Neményi Lilinek – 1981. 10. László Zsigmond hagyatéki tárgyalása – 1981. Az örökös: Kelemen Györgyné László Zsuzsanna; Halotti anyakönyvi kivonat; László Zsuzsanna születési anyakönyvi kivonata, Házassági Anyakönyvi kivonata 11. Diszkotéka jegyzék – 1985 12. László Zsigmond nyugdíjas BKV bérlete 13. Kelemné László Zsuzsa válási iratai – 1982. 14. Kelemen Györgyné Szocialista kultúráért kitüntetése – 1970. 15. Kelemen Györgyné bizonyítványa – Marxizmus – Leninizmus Esti Egyetem -1964 16. Kelemen Györgyné fotói – OKISZ Iskola 17. Képeslapok: Graz; Wien; Eisenstadt 18. László Zsigmond nyugdíjának megállapítása 19. Kelemen Györgyné munkakönyve 20. Válási anyakönyvi kivonat – László Zsuzsanna- Váradi Imre Pál 1954. 21. Mentességi igazolvány László Zsigmondné sz.Schaefer Rózsi részére – 1944.június 26. M. Kir. Állambiztonsági Rendészet + Gestapo 22. Kelemen Györgyné Kárpótlási kérelme 1994. 23. László Zsigmond NSZK kárpótlási kérelme – 1974. Iratcsomó 6: Verstani forgácsok 1. Bibliográfia 2. Babits 3. Arany 4. Bartók 5. Ady 6. Csokonai 7. Debussy. Pelleas és Melisande 8. Zelk 9. Ritmus és dallam 10. Dante 11. Heine 12. Rímvita 13. Kínai rím 14. Komlós Aladár 15. A magyar vers és a külföld 16. Ady Endre: A Tisza-parton – verstani elemzés -1980. 17. Szabó Lőrinc átdolgozása: Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde 18. Meghívó a Verstani Munkabizottság ülésére – 1981. március 27. 19. Levelezés a Magyar Irodalomtudományi Társasággal Iratcsomó 7: Lichtenberg Emil (BÉZE, a magyar oratórium játszás megalapítójának ) hagyatéka 1. Tanulmányok, műsorok 2. Műsor színlapok 3. Ismertetők, tanulmányok 4. Műsor kronológia 5. Koncertek a Magyar Nők Karegyesületével 6. Lichtenberg Emil fotója https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/l-76823/lichtenberg-emil-769EE/ Iratcsomó 8: Levelezés 1. Szabó Ferenc zeneszerzővel 2. Szabolcsi Bence professzorral 3. Szabolcsi Miklós professzorral 4. Szauder József MTA levelező tag 5. Szécsi Ferenc az Állami Déryné Színház vezető rendezője 6. Székely Júlia írónővel 7. Székely Mihály operaénekessel 8. Szelényi István zeneszerzővel 9. Szemere Samu professzorral 10. Szervánszky Endre zeneszerzővel 11. Szőllősy András zeneszerzővel 12. Szendrő József színigazgatóval 13. Szűcs László irodalomtörténésszel 14. Szarvasi Óvónőképző Intézet Zenei Tanszékével

L2_I4_24 László Zsigmond hagyaték 5. 5 1930 - 2008 1 Hollinger box

Zeneszerzők kézzel összefűzött fényképalbuma 8 db kazetta Baranyi Ferenc: Az én hetedik ajtóm című kötetének dedikált példánya Zsuzsa számára

L2_H3_31 László Zsigmond hagyaték 6. 6 1930 - 2008 1 Hollinger box

Iratcsomó 1: Levelek 1. Magyar Zeneművészek Szakszervezete 2. Zeneművész Szövetség 3. Zeneműkiadó Vállalat 4. Zeneakadémia 5. Závodszky Zoltán operaénekes 6. Waldapfel József professzor 7. Vujicsics Tivadar 8. Volly István 9. Verstani Munkabizottság 10. Vészi Endre 11. Vér Andor 12. Vásárhelyi Zoltán 13. Vámos Tibor akadémikus 14. Vajda Pál 15. Vámos Györgyné 16. Urbán János 17. Ungár Imre zongoraművész 18. Újfalussy József 19. Turay Mihály karnagy Iratcsomó 2: Kiadók, könyvek 1. László Zsigmond könyveinek katalógusa, értékesítése 2. László Zsigmond és Mátéka Béla Liszt ikonográfiájának német fordítása 3. Képek Liszt életéből. Előadás a Zeneakadémián 1978. november 17. 4. Emlékhangverseny László Zsigmond 90-ik születésnapjára – 1983. 5. Bárdos Lajos Heptatonia Secunda – németül 6. Nagyvilág folyóirat 7. Fészek Művészklub 8. Európa kiadó 9. Gondolat Kiadó 10. Corvina Kiadó 11. Akadémiai Kiadó 12. TIT 13. Gondolat Kiadó 14. Hungarian Quarterly Iratcsomó 3: Levelek 1. Elekfi László 2. Farkas Imre író, zeneszerző 3. Fejér Pál operaénekes 4. Feleki Rezső 5. Fónagy Iván 6. Gyurkovics Mária – Forrai Miklós 7. Földes Imre 8. Gergely Tibor – Lesznai Anna – Hatvani Lajosné 9. Gáldi László 10. Gál György Sándor 11. Goethe Társaság 12. Gödry Kató 13. Göncz Árpád – 1975 14. Gyöngy Pál zeneszerző 15. Durkó Zsolt 16. Dénes Vera gordonkaművész 17. Deme László 18. Böhm Teréz 19. Személyes levelek 20. H. Boros Vilma 21. Bónis Ferenc 22. Bodrogh Pál 23. Baranyi János 24. Bárczi Géza akadémikus 25. Balogh András Iratcsomó 4: Kották. 1. Francia dalok 2. Mahler: 12 Gesange aus „Des Knaben Wunderhorn” 3. Schubert : Impromptus und Moments Musicaux 4. Goethe: Am den Mond - facsimile Iratcsomó 5: Levelek 1. Antal István zongoraművész 2. Andor Ilona karnagy 3. Ádám Jenő 4. Aczél György 5. Vargyas Lajos 6. Tóth Dezső miniszterhelyettes 7. Tolnai Gábor egyetemi tanár 8. Rősler Endre 9. Asbóth Károly 10. Apponyi Károly 11. Kecskeméti István 12. Kazacsay Tibor 13. Karvaly Zsuzsa 14. Kardos Tibor akadémikus 15. Kardos László akadémikus 16. Kardos István zeneszerző 17. Kálmán Oszkár operaénekes 18. Kadosa Pál zeneszerző 19. Juhász Előd zenetörténész 20. Jemnitz Sándor zeneszerző 21. Járdányi Pál zeneszerző 22. Járossy Jenő ügyvéd 23. Majláth Júlia zeneszerző 24. Major Ervin kandidátus 25. Markos Béla egyetemi magántanár 26. Martos Miklós zenetörténész 27. Illés Endre 28. Hankiss Elemér 29. Horváth Teri színművésznő 30. Hajnal Anna – versek is 31. Losonczy Schweitzer Oszkár hegedűművész 32. Lajtha László zeneszerző Iratcsomó 6: Levelek 1. Molnár Antal 2. Löwinger Irma 3. Linksz Arthur levele 4. Lendvai Andor 5. Láng István és Láng Györgyné 6. Lakatos István, Kolozsvár 7. Kunszery Béla, Magyar Pen Club 8. Kunvári Lilla szobrász 9. Kun Imre, Budapesti Zenei Versenyek Irodája 10. Kulturális/Művelődési Minisztérium – Ilku Pál; Pozsgay Imre 11. Krausz Aladárné 12. Korányi Nelly és Erzsébet 13. Kortárs Szerkesztősége 14. Kovács Dénes, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola rektora 15. Kőrösi Mariann 16. Kósa György 17. Komor Vilmos karmester 18. Kókai Rezső zeneszerző 19. Művészeti Szakszervezetek Szövetsége 20. A debreceni Kodály Zoltán Szakiskola centenáris ünnepe – 1972 21. Keszler Pák – ORI Igazgató 22. Kocsis Katalin 23. Keres Emil, Thália Színház Iratcsomó 7: Levelezés 1. Keleti Arthúr 2. Kelen Hugó 3. Kecskés Andrásné Dobóvári Erzsébet 4. Mátéka Béla 5. Mikó András 6. Radnóti Miklósné 7. Pyberné Margit 8. Prahács Margit 9. Magyar Rádió és Televízió 10. Rácz József 11. Ránki György zeneszerző 12. Rajcs István író 13. Rékai András, az Operaház főrendezője 14. Mihályfalvi Zsigmondné 15. Molnár Imre zenetudós 16. Nagy József 17. Nagy Péter – Irodalomtörténet 18. Neményi Lili 19. Németh Gyula akadémikus 20. Ormay Imre író 21. Országos Béketanács 22. Pais Dezső akadémikus 23. Palotai Erzsi, Komlós Aladár 24. Pernye András zenetörténész 25. Péterfi István zenekritikus 26. Petri Endre zongoraművész 27. Lux Erika zongoraművész 28. Péczely László, Pécs 29. Frideczky Frigyes, Művészeti Alap Segélyezési Bizottság Iratcsomó 8: Liszt tanulmányok

Látványraktár1 L1_D1_11 László Zsigmond hagyaték 7. 7 1963-1981 László Zsigmond 1 doboz Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár

L1_D1_11: 1. SZOT kitüntetések - Szakszervezeti munkáért - 1969, 1981, 2. Munka Érdemrend arany fokozata - 1973. aláírás: Losonczi Pál, Cseterki Lajos 3. Szocialista Munkáért érdemérem - 1963. Aláírás: Dobi István, Kiss Károly. + A kitüntetésk viselésének sorrendje - 1963. 4. Kézzel írott 20 oldalnyi napló /visszaemlékezés/ az 1944. március 19-i német megszállástól a gettósításig, a Strasshofba való megérkezésig. Beszámoló a táborban töltött időről

László Zsigmond
Látványraktár2 l2_I4_33 Benoschofsky Imre iratai 339 1937-1970 Benoschofsky Imre Benoschofsky Imre iratok HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Budapest, 1903. február 6. – Budapest, 1970. július 5. országos főrabbi A budapesti tudományegyegytemen bölcsészdoktorátust (1926), majd rabbioklevelet (1928) szerzett. 1926-tól lágymányosi, 1928-tól budai rabbi, 1936-tól főrabbi, 1960-tól országos vezető főrabbi volt. 1945-től haláláig az Országos Rabbiképző Intézet homiletikai és vallásfilozófiai professzoraként is működött. Cikkeit közölték az IMIT Évkönyvei, a Budai Hitközség Értesítője, az Új Élet, a Heller Bernát- (1941), a Lőw Immánuel- (1947) és a Pfeiffer Izsák-emlékkönyv (1950).

Iratcsomó 1: Benoschofsky Imre órafüzete 1937/38; Óravázlatok Iratcsomó 2: Isten kertje – bibliai mesék 1. Ádám és Éva Isten kertjében 2. Noé története 3. Bábel tornya 4. Mesék az őseinkről 5. József története 6. Kivonulás Egyiptomból 7. Isten törvényei 8. Az igazi ország határán 9. Gideon 10. Mese a vaserős Sámsonról 11. Sámson és Delila 12. Az első király 13. Bölcs Salamon 14. A jeruzsálemi templom 15. A legszebb ima; Áv hó 9-ike 1951. 16. Mese Illés prófétáról 17. Ez az utolsó mese 18. A Biblia poézise és a mai napjaink Iratcsomó 3: Hitközségi ügyek 1. Ketuba – Óbuda, Slomo Zelman(?) ben Josef és Hermelka Michael bat Meszek (?) 2. Magyar Izraeliták Pártfogó Irodája Steiner Erzsébet, Fülöpszállás iparügye 1943. Benne: Iparigazolvány (varrónő) 1925; Steiner Erzsébet születési és halotti anyakönyvi kivonatai, búcsúlevele öngyilkossága előtt; Állampolgársági igazolvány 1939. Steiner Erzsébet orvosi receptjei 1940-1943, Benoschofsky Imre levelezőlapja; Levélpapír: Erdély visszatért 1940. augusztus 30 postabélyegzővel. 3. Budai körzet levele Benoschofsky Imre vezető főrabbinak 1959. aláírások! 4. B.I. fotója izraeli lapban; Fotó hitközségi vezetőkkel Vida Sándor sírjánál 5. Amerikai zsidó látogatók Magyarországon 6. Curriculum Vitae Benoschofsky Imre 1966. II. 6. 7. Igazolások tanítványai szüleinek hittanóra látogatásról 1958. 8. Jelentés az Országos Rabbitestület 1969. jan. 29-i üléséről 9. Chomec adásvételi szerződés 10. Állami Egyházügyi Hivatal 11. Hirschler Pálról 12. Kivonat a Budapesti Izraelita Hitközség születési jegyzékéből űrlap 13. Határozat kiskorú Timár Éva vallásváltozatásáról 1941. – Az irat hátlapján Leo Boeck 80 éves – kézirat 14. BIH Óbudai körzet 15. BIH Kőbányai körzet 16. BIH 17. Határozati javaslat a felszabadulás megünnepléséről 18. BIH Hegedűs Gyula utcai körzet - Előadássorozat 1961 19. Gyülekezetünk dolgozói 20. Zsidó közélet szereplői 21. Zsidó művészek, tudósok 22. Jubileumi beszéd a magyar állam és a zsidó felekezet egyezményének aláírására 1968. 23. Közgyűlési beszéd 24. A hívő zsidóság politikai irányvonala – 1978 25. Jelentés a Budapesti Izraelita Hitközség 1968. második félévéről 26. Előadás a Bethlen téri körzetben – Zsidó hagyományok és a modern élet összefüggése 27. Az Országos Rabbiképző Intézet Könyvtáráról 28. Közgyűlési jegyzetek 1947-ből 29. Hitünk - Hazánk Iratcsomó 4: Levelezés 1. Külföldi levelek 2. Családi levelek 3. Köszöntő levelek a hatvanadik születésnapra 1963-ban 4. Fotók, Benoschofsky Imre névjegyei; levél fogalmazvány édesanyjának 5. Simon Zsuzsa levele – Belvárosi Színház 1948. 6. Névjegyek 7. Reprodukciók Prágából 8. Távirat Bereczky püspök halálára Iratcsomó 5: Kéziratok 1. Korrektúrák 2. Stumm tábornok behatol az Állami Könyvtárba 3. A magyar zsidók története 1867-1919 4. Lektori Jelentés Karsai Elek Vádirat a nácizmus ellen című dokumentumkötetéről 5. Korrektúra töredék Iratcsomó 6: Beszédek 1. A magyar zsidóság helye a népi demokráciában 2. Rendkívüli államsegély a magyar zsidóságnak 3. Vallási szertartási beszédek 4. Német nyelvű beszédek 5. Temetési beszédek 6. Benoschofsky Imre székfoglaló beszéde 7. Beszéd az Országos Béketanács ülésén 8. Angol nyelvű beszédek 9. Emlékbeszéd 1848. 10. Vallási reformok 11. Rádióbeszéd Iratcsomó 7: Nemzetközi kapcsolatok 1. Romániai Zsidók szövetsége, Bukarest, 1968 2. World Council of Synagogues 3. ZSVK – Értékelés a ZSVK 1966. decemberi üléséről 4. Weis Pál levele Panamából 5. Beszéd a Bécsi Zsidó Hitközségben 6. Jewish Historical Monuments in Dubrovnik; 7. Beszéd a Louvre-ban - németül 8. Director of Jewish Family Service, Miami 9. Sós Endre levele a ZSVK Magyarországi Irodájának bezárásáról 1960. július 24. 10. Sós Imre MIOK elnök levele Balatonfüredre a ZSVK kapcsolatokról 1957. 11. The Wiener Library London kiadványcsere ajánlata, 1960. Mosonyi Gertrúd 12. Claims Conference látogatás; Vádirat.. kötetek interpretálása Benoschofsky levelében 13. Stockholm Iratcsomó 8: Régi hitközségi személyi dossziék borítói Iratcsomó 9: Tanítás 1. Emléklap Savuot ünnepén 5711-1951 2. Rabbik 3. Löw Immánuelről Szegeden 4. Karitatív intézmények 5. Tanítványok gratulációja Benonak 6. Óravázlatok, jegyzetek 7. Óravázlatok, jegyzetek 8. Bölcs Salamon és az állatok 9. Zsidóságunk – tanterv - Kit tartunk zsidónak? 10. Az első király 11. Óda a IV. osztályhoz 1958-59 12. Előadásvázlat 13. Előadásvázlat – Jeruzsálem pusztulása 14. Előadásvázlat 15. Előadásvázlat 16. Mi a dogma? 17. Metafora kísérletek írni még nem tudó gyerekekkel 18. Diákok dolgozatai 1950. dec. 29. – Izsák Dénes, Schwarcz Tibor, Schwartz Sámuel, Brach Dénes, Guth István, Eisch Ábrahám, Gleichmann Ervin, Weisz Dávid. Hochberger László; Klein György; Engel József 19. A zsidóság tanításának forrásai Iratcsomó 10. Tanulmányok 1. Thomas Mann útja Józseftől a Faustusig 2. Tanulmánytöredék 3. Tanulmánytöredék 4. Tanulmánytöredék 5. Tanulmánytöredék 6. Versek 7. Solem Aléchem napok Budapesten 8. Ezékiel próféta könyvének XXXVII. része 9. A megszentelt élet

Benoschofsky Imre Benoschofsky Imre

Gáspár Sári ajándéka, 2015.

Zoltai Gusztáv iratai 340 1935 - Zoltai Gusztáv 16 Hollinger box Zoltai Gusztáv

Személyes adatokat tartalmazó iratok, csak korlátozottan, speciális engedély birtokában kutatható!

Látványraktár2 L2_J4_21 Hitközségek iratai 1 1 Hollinger box Látványraktár2 L2_J4_22 Vidéki hitközségek iratai 2 1 Hollinger box Látványraktár2 L2_J4_23 Hitközségi intézmények iratai 3 1 Hollinger box Látványraktár2 L2_J4_31 Kárpótláshoz kapcsolódó iratok 4 1 Hollinger box Látványraktár2 L2_J4_32 Kapcsolatok állami és zsidó szervezetekkel 5 1 Hollinger box Látványraktár2 L2_J4_33 Antiszemita sajtófigyelés, személyes tárgyak 6 1 Hollinger box Látványraktár2 L2_J4_73 Imakönyvek, héber könyvek 7 1 Hollinger box Látványraktár2 L2_J4_51 Temetőkönyvek 8 1 Hollinger box

1. Óbudai temető – területkönyv 2. Óbudai temető (?) sírnyilvántartás 1892. május 1-től 1892. október 2.ig. Sorszám: 27572-28360 3. Óbudai temetőkönyv 1935-1937 4. Óbudai temetőkönyv 1945-1946 5. Óbudai temetőkönyv 1955-1959 6. Farkasréti temető területi könyv

Látványraktár2 L2_J4_52 Temetőkönyvek 9 1 Hollinger box

1. Farkasréti temetőkönyv 1980. június- 1989. december 2. Temetőkönyv (Kozma u. ?) 1981. II. 4- 1984. IX. 7. 3. Temetőkönyv (Kozma u. ?) 1984. IX- 1988. X. 7. 4. Temetőkönyv (Kozma u. ?) 1988. XI. 4- 1993. XII.31.

Látványraktár2 L2_J4_61 Látványraktár2 L2_J4_62 Temetőkönyvek 10 2 Hollinger box

1. Temetőkönyv (Kozma u. ?) 1994.I. 4- 1995. V. 2. Budai körzet pénztárkönyv 1950. 3. Imakönyvek

Látványraktár2 L2_J4_41 A Múzeum és a Levéltár iratai 11 1 Hollinger box Látványraktár2 L2_J4_42 Nagy Lajos iratai 12 1 Hollinger box Látványraktár2 L2_J4_43 Nagy Lajos iratai 13 1 Hollinger box Látványraktár2 L2_I2_21 Könyvek 14 1 Hollinger box Látványraktár2 L2_I2-22 Könyvek 15 1 Hollinger box
Látványraktár1 L1_C1_42 Neufeld Ármin iratai 341 Neufeld Ármin HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Zólyomi rabbi

Neufeld Ármin

Benoschofsky Ilona iratai közül

Látványraktár1 L1_C2_63 Friedmann Józsefné 342 1850 - 1926 1 pallium

Jahrzeit könyv

Izsóf Vilmosné ajándéka, 2018

Látványraktár1 L1_C2_63 Blum Ede 343 1900 - 1940 Blum Ede 1 pallium

Családi levek, fénykép (Blum Edéné)

Blum Ede

Berger Alexandra ajándéka, 2018

Látványraktár1 L1_C2_63 Simai Sándorné 344 1925 - 2009 Simai Sándorné 1 pallium

musz-os levél, fényképek Jászapátiról, áldozatok névsora

Simai Sándorné

Gulyás Piroska ajándéka, 2018

Látványraktár1 L1_C1_42 Róna család 345 1883-1948 Rona, Andres 3 kötet másolt családi irat és fénykép Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár

családtörténeti dokumentumok a Róna (Rosenfeld), Sebestyén, Staub és Fisch családok hagyatékából

Rona, Andres

Andres Rona ajándéka, 2017.

Látványraktár1 L1_C2_63 Schwarcz Sándor 346 1911 - 2007 Schwarcz Sándor 1 pallium

Schwarcz Sándor debreceni lakos, a debreceni futballcsapat tagja, aki a lágerben a foglyok labdarúgócsapatában szerepelt, Auschwitzi futballkarrierjének eseményei ihlették az 1981-es John Huston által rendezett Menekülés a győzelembe című filmet.

Feljegyzések, versek a lágerről. Auschwitzi tetovált száma: A-17854

Schwarcz Sándor

Ajándék, 2006

Látványraktár1 L1_C2_63 Fisch Miksa 347 1945 - 1955 1 pallium

F. M. auschwitzi túlélő borkereskedésének államosításával kapcsolatos iratok, anyakönyvi kivonatok

Látványraktár1 L1_C2_63 Rottberger Jakab Dávid iratai 348 1839 - 1944 Rottberger Jakab Dávid 1 pallium

R.J.D születési anyakönyvi kivonata Budapest, 1903. június 05. Rottberger Adolf és Feldmann Johanna házassági szerződése Pest, 1851. Német nyelvű 5 pecsétes igazolás Pest, 1852 R.J.D bizonyítványa Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Budapest 1896. január 18. Krausz Ferenc és Rottberger Edit házassági értesítése Budapest, 1943. február 16. Rottberger J.D. Ezredéves Kiállítási Érem.: - Francia nyelvű ékszerész diploma, Marseille 1896 - R.J.D illetőségi bizonyítvány kérelme (Budapest Székes Főváros Tanácsa) Budapest, 1867. szept 23. - R.D.J árusítási engedély Budapest, 1896. február 27. - Francia nyelvű dokumentum - Exposition Bordeaux 1896 - R.J.K hivatalos tanúsítvány Budapesti Nemesfém és Drágakő Csarnok Budapest 1944. január 19. Deutsch Hermanné Jahrzeit táblája 1901. február 18. R. J.D szakértői bizottsági kinevezés Budapest, 1928. július23. R.J.D üzletbejelentő igazolvány Budapest, 1928, november 02. Ipartanodai bizonyítvány R.J.D Budapest, 1884. június 27. Rottberger Adolf Közmunka megváltási adó az 1861-es és 1862.-ik évre. Rottberge Adolf adóigazolása (német nyelven) 1856-os és 1858-as évre. József Ágost Főherceg kérelme R.J.Dtól Martonvásár, 1896. október 26. R.J.D és Deutsch Stefánia házassági anyakönyvi kivonata Budapest, 1902. március 9. Értesítés a Nemesfémiparosok Kereskedők és Órások Országos Szövetségétől R.J.D-nak. Budapest, 1928, július 27. Deutsch hermann haláleset felvétele ?? Románia, 1922. július 14. Viaszpecsétes német nyelvű Rottberger Adolfnak szóló igazolás aláírta: Herman Gotner Pest, 1887. február 18. Rottberger Adolf jegyzőkönyv felvétel Viaszpecsétes Pest, 1852. április 20. Hiteles Bizonyitvány Rottberger Ábrahámnak Nádas, 1850. október 13. Viaszpecsétes Krausz Ferenc és Rottbeger Edit házassági anyakönyvi kivonata Budapest, 1943. ápr.14. Bak Rebika születési anyakönyvi kivonata Zsámbék, 1839. december 6. Krausz Fülöp halálozási anyakönyvi kivonata Zsámbék, 1839, május 23. Krausz Ferenc bizonyitványa Király Sándor szőlőgazdasági gépgyárától Budapest 1916, július 16. Krausz ferenc fiuiskolai bizonyitványa az 1909/10-es tanévre Budapest, 1910. június 27. Krausz Ferenc iskolai bizonyitványa 1910/11-es tanévre Budapest, 1911. június 28. K.F iskolai bizonyitványa 19110/12-es tanévre Budapest, 1912. június 28. K.F. iskolai bizonyitványa 1912/13 -as tanévre Budapest, 1913. június 27. Krausz ferenc Felső Kereskedelmi alsó osztályú iskolai bizonyitványa 1913/14-es iskolai évben Budapest, 1914. június 29. Krausz ferenc Felső Kereskedelmi felső osztályú iskolai bizonyitványa 1914/15-es iskolai évben Budapest, 1915. május 31. Krausz Fernc érettségi bizonyitványa Budapest, 1916. június 17. A Budapesti Kereskedelemi és Ipari Kamara köszönő levele R.J.D-nak. Aláírták Fritz Péter titkár, és ?? elnők. Budapest, 1897, november 26. Rothberger Edith polgái iskolai bizonyitványa Budapest 1903. június 3. Krausz Henrik Helyhatósái bizonyítványa Budapest, 1899. szept. 16. R.J.D alkalmassági bizonyitványa katonai ügyben. Budapest 1916. április 27. Rottberger Adolf német nyelvű viaszpecsétes igazolása Pest, 1852. 4 db. német nyelvű adóigazolás(?) 1854-1857 Rottberger J.D bejelntést igazoló szelvény Budapest, 1900, május 9. Rottberger család összeírás Budapest, augusztus 7. R.J.D vagyonnyilatkozata Budapest, február 15. R.J.D illetőségi bizonyitvány krelme 1895. október 19. R.J.D névjegykártya R.J.D. aranyműves igazolványa Rotember Ábrahám Vándor könyve

Rottberger Jakab Dávid

Aratóné Krausz Éva ajándéka

Látványraktár1 L1_C2_63 Willinger Józsefné 349 1880 - 1975 1 pallium

Címzés és aláírás nélküli magyar nyelvű levél, kárigény bejelentés 1965. október 10-i keltezésű (kettő példány) A Nácizmus Magyarországi Üldözötteinek Országos Érdekvédelmi Szervezete Ügyszám: 4-41.905 az NSZK-beli Bundesrückerstattungsgesetz (BRüG) alapján bejelentett kártalanítás megállapítása 1974. május 9. Általános Értékforgalmi Bank Részvénytársaság Kártalanítási Osztály magyar nyelvű levele. Tárgy: Adatszolgáltatás az NSZK-val szemben támasztott kárigény feldolgozásához, 1973. április 18. Német nyelvű levél, aláírás nélkül, a kártalanítás alapjául szolgáló vagyontárgyak felsorolása ügyszám: 41.905/59, 1963. október 30-i keltezés A Nácizmus Magyarországi Üldözötteinek Országos Érdekvédelmi Szervezete Ügyszám: 4-41.905 az NSZK-beli Bundesrückerstattungsgesetz (BRüG) alapján bejelentett kártalanítás megállapítása 1973. augusztus 2. Általános Értékforgalmi Bank Rt. értesítés kártalanítási összegről, 2 db melléklettel 1973. Általános Értékforgalmi Bank Részvénytársaság magyar nyelvű levele. Tárgy: Adatszolgáltatás az NSZK-val szemben támasztott kárigény feldolgozásához, 1974. március 18. Száma: 220/877 Munkakönyv, kiadva 1940. november 6. Winter László és Zuckermandl Ernesztina Házasságlevele, Óbudai Izraelita hitközség 1847. augusztus 3. Winter Sándor Születési anyjakönyvi kivonat, Nagykanizsai izrael. hitközség rabbisága, 1931. március 19. Willinger Józsefné személyazonosító igazolványa 1945. május 6. Országos Nyugdíjintézet Határozat, 1959. október … Szám: 3020058 Állandó lakás be… szelvény, 1944. június 24. Willinger József és Winter Szeréna Házasségi anyakönyvi kivonat, Budapesti IX. kerületi állami anyakönyvvezetőség, 1939. május 21. Hiteles - nagyobb részben német nyelvű - kiadvány Dr Rónay Károly, mint Rupp Károly budapesti királyi közjegyző előtt kötött házassági szerződésről, szám: 1021/1877. Zuckermandl Eszter Születési bizonyítványa Óbudai főrabbi és anyakönyvvezetőtől, kelt 1874. március 17., szám: 74/1874 Winter Margit Születési anyakönyvi kivonata Budapesti IX. kerületi állami anyakönyvvezetőség 1928. április 16. Értesítések 1869. július 25 Kivonat a pesti izr. hitközség születési jegyzékéből, 1939. május 20. A m.kir. állami rendőrség budapesti bejelentési hivatala 06963 sorszámú végzése, lakás bejelentés igazolásáról, 1927. október 15. A m.kir. állami rendőrség budapesti bejelentési hivatala 06962 sorszámú végzése, lakás bejelentés igazolásáról, 1927. október 15. Bejelentést igazoló szelvény magyar honos számára 1940. március 19. Bejelentést igazoló szelvény magyar honos számára 1937. augusztus 4. Óbudai Izraelita hitközség esketési anyakönyve 1929. március 20. Anyakönyvi kivonatok 1927-1940

Látványraktár1 L1_C2_63 Schalk család iratai 190 1925 - 1945 Schalk Imre, Schalk Vera, Schalk Erika 1 pallium

Schalk Imre, Schalk Vera, Schalk Erika közös svájci csoportos útlevelének hiteles másolata, 1944. október 23. Schalk Imre musz-os utazási igazolványa, 1944. december 29. Ketuba Schalk Vera szabadulási igazolványa/útlevele, Ravensbrück, 1945. március 9. Schalk Vera német nyelvű bejelentő lapja, 1945. Schalk Imre deportált igazolványa, 1945. február 26. Schalk Vera regisztrációs kártyája hazautazáshoz,

Schalk Imre, Schalk Vera, Schalk Erika

Kollár Géza ajándéka

Látványraktár1 L1_C2_63 Varjanka János, Varjanka Erika 350 1895 - 1979 Varjanka János, Varjanka Erika 1 pallium

Nagy Gézáné írása Varjanka Jánosról, Varjanka Erikáról a holokauszt idejéről; Varjanka Erika I. osztályos írófüzetei, 1942; Fényképek: Varjanka János, Varjanka Erika; Kézzel írt levél Kassáról, d. n.; Varjanka János kérelme a belügyminisztériumhoz, 1942; Beregszászi Véghatározat, ingatlanok kisajátításáról, 1943

Varjanka János, Varjanka Erika
Látványraktár1 L1_C2_63 Bród Dezső 351 1906 - 1957 Bród Dezső Bród Dezsőné 1 pallium

Családi iratok, fényképek

Bród Dezső Bród Dezsőné
Látványraktár1 L1_D1_11 Berger/Faragó család iratai 353 1911 - 2000 2 pallium

Családi és kárpótlási iratok, iskolai füzetek, családi fényképek

Kárpótlási iratok
Látványraktár1 L1_D1_11 Tarján Mihály, Tarján Mihályné 352 1937 - 1970 3 pallium

Családi levelek, fényképek, MUSZ-os levelezőlapok

Látványraktár1 L1_D1_11 Held család iratai 354 1877 - 1952 Held Fülöp Held Albert 1 pallium

Családi iratok, fényképek, igazolványok

Held Fülöp Held Albert
Látványraktár1 L1_D1_11 Földes István iratai 355 1940-1950 Földes István 1 pallium Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár

1911-1918: ügyész 1918-1919: Pest vármegye kormánybiztosa 1919: Belügyi nép? főnöke (Landler Jenő helyettese) ?: IMIT társelnöke PIH elöljárója 1947-1948: miniszteri biztos és vezérigazgató 1948-1950: jogtanácsos 1953: hitközség ügyvezető elnöke.

köszönőlevelek, újságcikkek, iratok benne: Földes István és neje, valamint Földes Sári svéd oltalomlevele

Földes István

helyben fennmaradt iratok

Látványraktár1 L2_H2_51 Látványraktár1 L2_H2_52 Látványraktár1 L2_H2_53 Látványraktár1 L2_H3_51 Rozner László, dr. kárpótlással kapcsolatos iratok 356 1938 - 2018 Rozner László, dr. 4 Hollinger box

dr. Rozner László jogász, az Újpesti Zsidó Hitközség elöljáróságának tagja, a zsidó kárpótlások egyik intézője, az Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat önkéntes szociális munkása. Újpest Önkormányzata 2009-ben Újpestért díjjal tüntette ki, 2010-ben megkapta a Raoul Wallenberg-díjat.

Rozner László, dr.

Ajándék az Újpesti Hitközségtől

Személyes adatokat tartalmazó ügyvédi iratok, csak korlátozottan, speciális engedély birtokában kutatható!

Látványraktár1 L1_A1_31 Tyroler József 357 1837-1854 Tyroler József V. Ferdinánd 1 kötet + 1 db réz nyomólemez lenyomattal Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár Tyroler József V. Ferdinánd

64.1403 64.1045

http://collections.milev.hu/items/show/34661 http://collections.milev.hu/items/show/30539

Látványraktár1 L1_D1_13 Eisler Mátyás kolozsvári főrabbi családi iratai 358 1865-1930 Eisler Mátyás 1 pallium

Erdős (Eisler) Dezső levelei 1910-1939 Erdős (Eisler) Dezső naplója az I. VH-ból Eisler család „családfája” Glied Gyula levelei Erdős (Eisler) Dezső I. VH oklevelei Eisler Mátyás partécédulája, 1930. december 13. Erdős (Eisler) Dezső okmányai

Eisler Mátyás
Látványraktár1 L1_D1_13 Kövesi család iratai 359 1897-1966 3 pallium

Lukács Fülöp munkaszolgálatos igazolványa Családi fényképek, iratok, Munkaszolgálatból írt levelek, anyakönyvi kivonatok, Igazolások.

Látványraktár1 L1_D1_13 Gottlieb Ernő és családja iratai 360 1905 Gottlieb Ernő 1 pallium

A gyerekek Gottlieb László, Gottlieb Katalin, a Saul gyermekei emlékprogramban az ID275, 276-alatt találhatóak

Gottlieb Ernő túlélte a munkaszolgálatot. Feleségét és gyermekeit Újpestről Auschwitzba deportálták, ott nagy valószínűséggel meghaltak. Gottlieb Ernő 1946-ig várta a családját a Rákospalota-Újpest pályaudvaron...

Gottlieb Ernő munkaszolgálatból írt levelei a családhoz A család válaszlevelei Vöröskeresztes Schutzpass, Egyéb iratok

Gottlieb Ernő Schutzpass
Látványraktár1 L1_D2_11 Galgóczi Ágnes hagyatéka 361 - 2018 Galgóczi Ágnes 6 pallium Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár

1. pallium: Fényképek 2. pallium: Fényképek 3. pallium: Fényképek 4. pallium: Egyéb iratok, 2016 1. pallium: Versek, levelek 1. pallium: Egyéb iratok, naptár, telefonregiszter

Galgóczi Ágnes

Ajándék, 2018.

rendezendő!

Rendezett

L2_H3_31 L2_H3_32 L2_H3_42 L2_H3_43 Látványraktár2 L2_H3_61 Látványraktár2 L2_H3_62 Látványraktár2 L2_H2_41 L2_H2_42 L2_H2_62 L2_H2_63 L1_A3_51 L1_A3_52 L1_A3_53 Látványraktár1 L1_A3_54 Látványraktár1 L1_A3_61 L1_A3_62 Látványraktár1 L1_A3_63 Látványraktár1 L1_A3_64 Látványraktár1 L1_A3_73 Látványraktár1 L1_A3_74 Látványraktár1 L1_A2_71 Zsoldos Jenő 362 1896 - 1972 Zsoldos Jenő Több Hollinger box Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár

XIX-362/1 Zsoldos Jenő – Vegyes iratok L2_H3_31 Iratcsomó 1: Levelek, kéziratok 1. Fogalmazvány az Állami Biztosítónak 2. Kézirat töredék 3. Kazinczy Ferenc síremléke 4. Dedikáció Josef Patainak 1912 és 1935 5. Szószedet –Péchy Simon 6. Cetlik, feljegyzések 7. OBIH Meghívó a kelet-európai zsidóság vallásos népdalai estre 1936. 8. A Siófoki Nyári Színkör színlapja 1913. augusztus 8-án: Huszárszerelem 9. Előfizetési ív a Magyar Zsidó Diák Családi Naptárára 5686 – 1925/26. 10. Óravázlatok 1962 11. Levelezési címlista 12. Latin mondások és szállóigék 13. 1686. A budai zsidóság sorsáról – Scheiber Sándor kézzel írott megjegyzése 14. Déry Tibor: Emlékeim az alvilágból – 1955. – Megjegyzések + Mesterházi Lajos Pesti emberek 15. Rónay György: Esti gyors Bp. 1963. Megjegyzések. +Nagy Lajos Pincenapló. 16. Karinthy Ferenc Budapesti tavasz 1953. Megjegyzések 17. Zsidó motívumok: Keszi Imre, Hollós Korvin Lajos, Lengyel József, Goda Gábor, Gergely Sándor, Sándor Kálmán, Gelléri Andor Endre, Harsányi Zimra (Novák Anna), Rab Erzsébet, Illés Béla, Fehér Klára, Hajnal Gábor, Mezei András, Gábor Andor, Major Ottó, Szép Ernő, Szomory Dezső, Zsolt Béla, Komor András, Franyó Zoltán, Németh László, Kiss József, Újvári Péter, Barabás Tibor, Vihar Béla, Sinka István, Fábry Zoltán stb. műveibe –Az anyaggyűjtés kéziratai. 18. A forradalom ábrázolása a szépirodalomban – anyaggyűjtés 19. Héber kódex maradványok – töredék 20. Magyar dráma, dalszínház – adatgyűjtés 21. A dialektikus materializmusról 22. Az omnibusz az irodalomban – adatgyűjtés 23. Benczúr János: Pályatétel 24. Benczúr János: A’ szabadság és a társadalmi rend elméletei 25. A magyarországi hitbizományok átalakulásáról. 1847. 26. Ellenőr. Politikai zsebkönyv a pesti Ellenzéki Kör megbízásából 1947. 27. A zsidó emancipációról - Szegfi Mór és mások 28. Dávid a holdban – Tanulmány 29. A zsidóság régibb magyar nyelvű története - Tanulmány 30. A héber szó magyar története 31. A legszebb álom – tanulmány 32. Horn Ede 33. Lessing: Igaz gyűrű 34. Ki volt az utolsó magyar-zsidó nyelv (…olvashatatlan)? Kardos Albert 35. Zsidóság és német irodalom 36. Az Egyenlőség évfolyamairól – 1882-1884. 37. Levélfogalmazványok Iratcsomó 2: Fotók 1. Fotók a Hódmezővásárhelyi zsinagógáról 2. Fotó az Óbudai Zsinagóga restaurásáról 5660-ban. – Leon H. fényképész 1900. 3. Fotó a Szécsényi zsinagóga bimájáról 4. Zsinagóga fotó 5. Fotó Zobel Hermannról – 1870. Fotó: Strelisky 6. Női fotó Zsoldos (…???) 7. Deutsch Ernő: Mister 1904. 8. Fotókópiák a Vatikáni Könyvtár állományából 9. Dokumentumok és fényképek az első világháborúból 10. Fotó Stern Annáról 11. Fotó Blau Rózáról 12. Női fénykép (?) 13. Zsoldos Anna emlékkönyve Iratcsomó 3: Személyes iratok 1. Érettségi bizonyítvány – 1948 – Petrus Gabriel Heimann 2. Érettségi bizonyítvány – 1924- Clara Gergely. A Pesti Izraelita Hitközség Alapítványi Leánygimnáziumában – Pintér Jenő aláírásával 3. Érettségi bizonyítvány – 1948-Maria Martha Schmidl – Pesti Izraelita Hitközség – Zsoldos Jenő aláírásával 4. Síremlékterv – Győr 5. MÚOSZ tagdíj befizetés 1946 6. Magyar állami lottó sorsjegy 1917. 7. Scheiber Sándor tiszteletdíja a Hebrew Encyclopediában való közreműködéséért – a Bank of Israeltől 1969. 8. Krausz Endre személyes levele 1940 9. Héber szöveg 10. Corfou – 3 régi képeslap 11. Balatonarács – képeslap 12. Orvosi bizonyítvány STERN Jenő asztmájáról – 1913 13. Igazolvány a népfölkelők összeíró lajstromába való felvételről 1914. 14. Tagsági igazolvány a Légoltalmi Ligától – 1938 15. Igazolvány – dr. Zsoldos Jenő a „Zsidó Szemle” szerkesztője – 1925 16. Szakújságírói igazolvány – 1946. 17. Önéletrajz 1949; 1950, 1961 18. Munkakönyv +PIH Igazolvány 19. Útlevél Magyar Királyság - 1938. 20. MÁV igazolványok – 1926-1930; 1951-1952. 21. Szakszervezeti tagsági könyv 1963; Ideiglenes tagsági igazolvány - 1945 22. Kérvény a miniszterhez a fizetési osztály és besorolás korrekciójáért – 1945, 1946. 23. Leckekönyv 1914-1919 – Budapesti Magyar Tudomány Egyetem Bölcsészettudományi Kar 24. Leckekönyv 1919 – Budapesti Magyar Tudomány Egyetem Jogtudományi kar 25. Igazolvány a Magyar Zsidók Központi Tanács tagságáról 26. Állampolgársági bizonyítvány– 1941. 27. Működési bizonyítvány – okleveles tanár – 1920. 28. Lakásösszeíró lap – 1954. Cházár András utca 8; Lakásmegosztási kérelem 1959; Lakbérpótlék-ügy 1960-61; Kérvény 1971; 29. Váltó 1931. Dunántúli Kőipari Vállalat – Meteor Kőipari Vállalat 30. Sztálini felajánlási mozgalom a Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezetében 1949.. 31. MDP tagfelvételi meghívó 1949 32. Személyes feljegyzések, jegyzetek Iratcsomó 4: Könyvtár, Hitközségi iratok 1. PIH Megbízás könyvtárbizottsági tagságra – 1949; 1951; Könyvtárvezetői megbízás- 1959; Elintézendők – Könyvtár; Könyvnapi jegyzék 1947. Dr. G(eyer). A(rtur). rabbi könyvtáros levele; 2. Könyvtár 1971. január; adatgyűjtések 3. Toronto Public Library boríték 4. Bibliográfia 5. A 70. számú Antikvárium folyóirat jegyzéke 1961. március- 6. Két városi határozat – és a helybéli hitközség – kézirat töredék 7. Körzeti élet – a PIH Aréna úti templomkörzet Weisz Miksa Kulturtársasága 1935. nov. 8. Töredék az 1947-es Szervezeti Szabályzat aláírásának megtagadására. A hátoldalon irodalomjegyzék 9. MTA Könyvtára Olvasótermi kérőlap – 1952; Köszönő levél - 1970 10. Heller Bernhard: Über Judas Ischarotes in der Jüdischen Legende - Sonderabdruck 11. Vallási alapelvek – Herbert Spencer; Szabó Dezső. 12. Könyvészeti glosszák Ormódi Bertalan munkásságához halálának századik évfordulóján – 1969. Töredék 13. Deutsch Gábor devecseri főrabbi belépési nyilatkozata a Múzeum Egyesületbe 1943. Megrendelés a Libanon régebbi számaira 14. Címlista 15. Zsidó Szemle 1935. április 16. Van-e alapja a keresztény Ahasver mythosznak. 16. Levél az Abonyi utca 7-9. ház kezelőségének az épület honvédségi igénybevétele miatt 1945. 17. PIH Tanfelügyelőség levele varrógépvásárlás ügyében az ipariskola számára- 1945. 1950; Évnyitó beszéd a Fürst Sándor utcai ipariskolában 1947. 18. Zsoldos Jenő irodalmi munkásságának bibliográfiája – 1972. 19. Zsoldos Jenő Chevra Kadisa taggá, majd képviselővé választása 1947 és 1949. Sírgondozási számla – 1924. 20. PIH iskoláinak tantestületi levele az ún. Munkácsi-ügyben 21. Tanulmányi felügyelők rendkívüli munkaideje – 1947. aláírás. Szávai Nándor 22. Látogatójegy – Magyar Országos Levéltár – 1948. 23. Az Izraelita Felekezeti Alkalmazottak Országos Egyesületének tagkönyve – 1943. 24. Nyugállományba vonulás 1964/65 25. Igazoló bizottsági határozat gimnáziumi igazgatóságáról 1945. 26. PIH Talmud-Tora Értesítő 1910-12. 27. MIOK felkérés történelmi vetélkedő elnöki tisztére 1962 28. Megbízás a Fiúgimnázium igazgató tisztségére 1957 29. Fizetési boríték – 1946. 30. A PIH Kulturális rendezvényei – 1947/48 31. Belépőjegy a PIH Reálgimnáziuma imatermébe – 1940 32. Látogatási jegy és Kérőlapok az Egyetemi Könyvtárban – 1945; Köszönő levél 1970 33. Ajándék kötetek a Városi Nyilvános Könyvtárnak – 1931 34. Különlenyomat adomány az OSZK-nak 1935,1937; 1970; 1971; Fitz József főigazgató levele a Magyar Könyvészet 1936. tiszteletpéldányáról – 1940; 1936.. 35. Adomány Fővárosi Könyvtárnak – 1948. aláírás: Kőhalmi Béla 36. Könyvkeresés a Debreceni Református Kollégium Könyvtárában - 1971 37. Kozocsa Sándor, a Magyar Nemzeti Múzeum főkönyvtárnoka levele 1939. 1971 38. Kölcsönzőjegy a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárából – 1929. Iratcsomó 5: OMIKE – Országos Magyar Közművelődési Egyesülte 1. Egy meghiúsult egyesületi terv – OMIKE 2. OMIKE Kulturtanácsának tagjává választották – 1944. Iratcsomó 6: IMIT – Izraelita Magyar Irodalmi Társulat 1. Meghívók IMIT Felolvasóestekre 1933, 1934. 1935. 1948 2. A Palesztina gondolat a magyar irodalomban 3. Az IMIT igazgatósági tagjává választotta 1948 – aláírás Scheiber Sándor, Szemere Samu 4. IMIT választmányi taggá választotta – 1941. aláírás: Weitheimer Adolf 5. Beszéd az IMIT kulturális és tudományos szerepének növeléséről Iratcsomó 7: Tanítványok, kollégák a Zsidó Leány Gimnáziumban (Abonyi utca) 1. Levél az 1943-ben (elsőként Zsoldos Jenő tanítványai közül) érettségizett osztály önképzőkörének vezetőjéhez (…??) Éva 2. Köszöntő a Bartók verseny győzteséhez 1961-ben 3. Osztálynévsor 1951/52 4. Scheiber Sándor levele – személyes adatait közli 5. Ülésrend 1952/53 2/b osztály (?) 6. Laubné dr. Dános Erzsébet igazgató lemondása - nyugdíjazása 7. Gyászbeszéd a Zsidó Leánygimnázium tanárának, (…??) Marikának a sírjánál 8. PIH Számvevőszéki jelentés a tandíjhátralékról 1939. 9. Szabolcsi Bence levele 1949 – névjegye hátlapján. 10. Tanári beosztás, tantestületi névsor 11. Reichmann Erika, Rieger Éva, Herlinger Magda ösztöndíja 1948. 12. Az 1943-ban végzettek találkozó emléklapja 1948-ra – Névsor 13. Tanári előléptetési lista 1962. 14. Balatonfüredi üdültetés 1956 15. Tanfelügyeleti dicséret a Hagana támogatásáért – 1948. 16. Javaslat November 7-i jutalomra – 1950 17. Klein Katalin írásbeli érettségi dolgozata magyar irodalomból – 1927/28. 18. PIH Gimnázium előadása a Royal Színházban: Racine: Eszter 1947. – Színlap 19. Művészest a Goldmark teremben – 1956. január 20. Az iparügyi miniszter levele az államosított ipari leányközépiskola igazgatói kinevezéséről – 1949. Lefkovits Stefánia 21. Altiszti kinevezések 1943. Ster Lipót és Weisz Gyula 22. Jegyzőkönyv a fakultatív vallásoktatásról tartott szülői értekezletről 1949. 23. Meghívó Purimra 1956. Goldmark terem 24. Műsoros Oneg Sabbat 1955. 25. Kux Kitty tanuló átigazolása a csepeli Jedlik Ányos Gimnázium orosz tagozatos osztályába – 1953. 26. Munkaterv az 1955/56 iskolai évre. 27. Jeligés tanulói pályázatok értékelése 28. Családlátogatási naplók – 1959/60; 1962/63; év nélkül 29. Kérvény a „Zsidónevelés” című periodika megjelentetéséhez a Belügyminisztériumba 30. Évértékelés 31. 1848-as emlékséta 32. Sziráki (? zenetanár) kolléga köszöntése 33. Ábrányi Aladár igazgató köszöntése tanári hivatásának 45-ik jubileumán – 1947 34. November 7-i beszéd vázlata 35. Szülői igazolás 36. Levelezési címlista 37. Az iskola tanulmányi rendszere 38. Levéltervezet Máté Miklósné kolléga órabeosztása ügyében Iratcsomó 8: Kézzel írott óravázlatok 1. A XVII. század szerelmi lírája 2. Középkori természet szemlélet a magyar költészetben 3. Reformátio – Balassa Bálint; 4. Renaissance – Hunyadiak; Erasmus 5. A humanista történetírók az udvari szellem tükrében 6. Csokonai és a rokokó 7. A mondat 8. Vörösmarty lírája 9. Kölcsey Ferenc 10. Irodalmi mozzanatok az 1848-as forradalom után 11. Ady Endre 12. Mikszáth Kálmán 13. Madách Imre 14. Jókai Mór 15. Eötvös József 16. Vajda János 17. A Rákóczi szabadságharc irodalma. A kuruc költészet 18. A felvilágosodás és a francia polgári forradalom hatása 19. Móricz Zsigmond 20. Magyar irodalom óravázlatok 1952/53 21. Nyelvtan óravázlatok 22. Ady óravázlat 23. Kortárs írók – óravázlat 24. József Attila 25. A Nagy Honvédő Háború a szovjet irodalomban 26. Régi magyar irodalom 27. Petőfi Sándor 28. Határozók 29. Verselemzések 30. Nyelvtan óravázlatok 31. Szaltükov-Scsedrin 32. Részletek Sztálin elvtárs beszédéről 33. Magyar irodalom vázlatok 34. A Palesztina gondolat a magyar irodalomban 35. Makszim Gorkij élete 36. A Szovjetunió irodalma a szocializmus építésének korszakában 37. Humanizmus Iratcsomó 9: Kézzel írott vázlatok, tanulmányok 1. A XVIII. század lírája, drámája, Mikes Kelemen 2. Régi magyar irodalom 3. Az irodalomtudomány mai állása (főleg a német) 4. Középkori irodalom 5. Kuruc költészet 6. A XVII század prózája 7. Zrínyi kötészete 8. A XVII. századi jezsuita dráma 9. A német XVIII. század 10. Petrarca, Dante, Boccaccio 11. Görög-római festészet 12. Egyiptomi művészet 13. Égei tengeri, Krétai művészet 14. Keresztény művészet 15. Gótika 16. Bizánci művészet 17. Chernichovszky költészete 18. Coniuratio conton rem publicam – olasz nyelvű előadás – A hátoldalon: Munkácsi Ernő: Római napló 19. A regény 20. A mese 21. Kazinczy Ferenc 22. Bessenyei György 23. Költői levél 24. Gvadányi János, Révai, Szentjóbi Szabó László, Dajka Gábor, Bacsányi János,Kármán József, Verseghy Ferenc 25. A líra 26. Az angol romantika 27. Az epika 28. A rokokó. 29. Szovjet ösztöndíjas tanfolyam óravázlatai Iratcsomó 10: Országos Néptanulmányi Egyesület 1. Meghívó az Országos Néptanulmányi Egyesült 1948. évi közgyűlésére 2. Alapszabályok 3. Jegyzőkönyv az 1945-ös választmányi ülésekről 4. Jegyzőkönyv az 1947-es választmányi ülésekről 5. Jegyzőkönyv az 1949-es választmányi ülésekről 6. Könyvelés és bizonylatok 1947-49. 7. Adatkérő levél a Vallás-és Közoktatási minisztériumból 1948. 8. Kimutatás az Egyesült tiszti karáról - 1947. 9. Taglista + jelentés az Államvédelmi Osztálynak 1947. 10. Jelentés Budapest Székesfőváros polgármesterének az egyesület székhely változásáról 1947. 11. Jegyzőkönyv az 1948-as választmányi ülésekről 12. Levél a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy vezetőségéhez a Balassa József Bizottság megalapítása ügyében 1949 13. Választmányi tagok levelei 14. Meghívó közgyűlésre – 1949. Egyesülés a Magyar Nyelvtudományi Társasággal és a Kőrösi Csoma Társasággal 15. Fokos –Fushcs D. Rafael: A második Balassa-emlékkönyv - 1944 16. Bródy László: Mózes könyvei elé – 1943. Iratcsomó 11: Oktatói közreműködés ( szak)érettségiken 1. Működése latin nyelvi tanulmányi felügyelőként 1946-1950 között 2. Szakérettségi jegyzőkönyvek 1950.július 3. Érettségi tételek 1953 – Zalka Máté szakérettségi tanfolyam 4. Szakérettségi tanfelügyelői beosztások, elkérések 1948-1950. 5. Hozzászólás szakérettségi magyar tételekhez 1951. 6. Magyar történelem szakos bölcsész és általános iskolák szóbeli érettségi tételei, nyelvi tanmenete 7. Mérnöki, közgazdasági és természettan szakos középiskolai tanári szakérettségi tanmenet 8. Köznevelés 1949/24. szám Magyar nyelv és irodalom szóbeli érettségik összeállítása 9. Jelentés a budapesti szakérettségis tanfolyam színész osztályában megtartott érettségi vizsgáról - 1952. 10. Útmutató az előkészítő szakérettségis tanfolyamok humán osztályai számára készült magyar nyelvtani tanmenethez 11. Útmutató a szakérettségis tanfolyamok magyar nyelvi tanmenetéhez 12. Vélemény a szakérettségis nyelvtankönyvről 13. Szaktanári jelentés a német osztály magyar nyelvi dolgozatairól 14. A szakérettségis magyar irodalomoktatás néhány problémájáról – előadás 1952. 15. Tanmenet orosz szakérettségis tanfolyamok számára 16. Vallás és Közoktatási Minisztérium levele 1941. Kölcsönkért napló visszaadása 17. Jegyzőkönyv az Állami Ipari Leány Középiskola tantestületi üléséről - 1949 18. Érettségi elnöki megbízatás – 1946. Kölcsey Gimnázium; Szent László gimnázium 1946; 19. Minisztériumi kinevezés háromtagú bizottságba 1943-1945. 20. Jelentés a XIV. Telepes utcai és a Fűrész utcai általános iskolák nevelőtestületeinek együttesen tartott szakszervezeti gyűlésről – 1949.+ Előadások szövege 21. Érettségi társelnöki megbízatás – 1948. 22. Munkaterv 1971-72-re 23. Budapesti Tankerületi Főigazgató levelei 1949-1950. 24. Magyar óraterve a marxizmus-leninizmus osztály számára Iratcsomó 12: Oktatási anyagok 1. Szatíra és valóság 2. Anyanyelvi oktatás a közép- és az általános iskolákban 3. Bírálat a „Magyar irodalomtörténet gimnáziumok számára” című tankönyvről – 1952. 4. Tankönyvkiadó Vállalat levele a kéziratok elkészítési módjáról – 1951. Szerződés – 1952. 5. Az igazgató beszédvázlata a februári szülői értekezletre 6. Rózsaági Antal 7. A tankönyv Vörösmarty – Petőfi – Arany részleteiről – 1952. 8. Irodalmunk a XX. század első két évtizedében 9. Tankönyv és tanmenet bírálat – 1952/53. 10. Pach Zsigmond Pál – Sándor Vilmos: A ZsVK Magyarországi képviselete és a JOINT Statisztikai Osztályának közleményei 1946.   XIX-362 Zsoldos/Stern/ Jenő hagyatéka XIX-362/2 Zsoldos Jenő – Vegyes iratok L2_H3_32 Iratcsomó 1. Zsidó Leánygimnázium – tanítványok, kollégák, hitközség 1. A gimnázium sakkcsapata harmadik helyezése a VIII. kerületi Felszabadulási Kupán – 1965(?) 2. Pályázatok a felszabadulás 20. évfordulóján – 1965(?) 3. Kölcsey G. Miklós/Gellért Imre adománya a fiúgimnázium tanulóinak jutalmazására – 1956 4. Osztálykirándulás Szegedre- 1959. 5. Osztályozó füzet/feljegyzések 6. Jelentés a PIH fiú és leánygimnázium politechnikai tanfolyamának működéséről 7. Jelentés a gimnáziumi vallási órákról, a koedukációról – 1962 8. Évkönyv töredék 1947/48. 9. A gimnázium korábbi igazgatójának, Goldberger Salamonnak a sírkőavatása – 1946. – Wirth Ferenc és Wirth Kálmánné levele 1947 10. PIH elöljárósági levéI Wirth Kálmán igazgató úrnak 1937; 11. Igazgatónk születésnapjára -1950 Bencze László 12. PIH Elismerő oklevél a Löwy Mór és Jozefa bibliatudományi verseny első helyéről – 1912 és 1913. 13. Fizetési besorolás a Vallás és Közoktatási Minisztertől 1948. aláírás: Ortutay Gyula 14. Tankerületi Főigazgatóság – Esküokmány- 1949. 15. PIH lakáskiutalás a gimnázium első emeletén – 1939.+ Előleg rekamié készítésére 1939. 16. PIH fizetési besorolás – 1922. 17. Óradíjas alkalmazási megbízás – 1920. Budapesti VIII. kerületi Állami Főgimnázium 18. Eskütétel – PIH – 1930 19. PIH fizetési besorolás – 1940. 20. Körlevél tanfelügyelők részére – 1947 21. BIH értesítés igazgatói pótlék visszamenőleges kifizetéséről - 1966 22. MIOK Megbízás Bibliográfiai Munkaközösségben végzendő munkára 1958. aláírás: Scheiber Sándor, László Jenő, Sós Imre 23. Méltányossági kérés a fiúgimnázium vezetésért járó pótlék meghosszabbításáról. 1959 24. Levél a tanfelügyelőnek az ipari iskolai tagozat vezetői pótléka ügyében – 1946-47. 25. Levéltervezet a PIH Elöljáróságnak a tanárok és tanítók segélyezésére 26. BIH értesítés a 40 éves oktatói jubileumról – 1958 27. PIH Szülők Pedagógiuma elismerő levele 1937. 28. PIH véglegesítés a leánygimnáziumi tanári állásra – 1921. 29. PIH értesítés hadipótlék igényjogosultságról – 1943- 30. PIH kinevezés a leánygimnázium igazgatói tisztségre – 1939. 31. Hevesi Simon Bibliaverseny napirendje - 1958 32. Országos Magyar Zsidó Múzeum képviseleti taggá (1940); igazgatósági tagjává (1942 és 1948) választotta; Naményi Ernő köszönő levele - 1948 33. Scheiber Sándor hosszú, kézzel írott levele 1941. 1969; Kézírással Vajda Jánosról 34. BIH segély Strasser V. Benő tanár részére 35. A vallás és közoktatási minisztérium levele az 1944/45 tanév veszteségei után – 1945. Államtitkári köszönő levél 1946. Iratcsomó 2. Személyes és hitközségi iratok – holocaust 1. Légoltalmi Liga Budapest Látogatási Igazolvány 1939 2. Országgyűlési képviselőválasztás 1939. Választói névjegyzékbe felvétel 3. Budapesti Tankerületi Hivatal Igazolványa 1945. január 4. Rádió beszolgáltatási, telefon átszerelési iratok 1944. 5. Kérelem bevonulás alóli kormányzói mentesítés iránt 6. Steiner Anna levele a Budapesti Rendőrkapitánysághoz ingóságainak eltulajdonítása miatt – 1945 7. Zsoldkönyv, egyben személyazonossági igazolvány 1944. aláírás: Ocskay hadnagy 8. Nemzetközi Vöröskeresztes igazolvány – 1944 9. Svájci Követség védlevele – 1944 10. Letéti igazolás a Magyar Országos Központi Takarékpénztárban elhelyezett értéktárgyakról – 1944. 11. Születési anyakönyvi kivonat – 1944. 12. PIH Fiúárvaháza levele Fülöp Tamás érdekében – 1944. 13. Kuratóriumi tagság a Gomperz Zsigmond és Róza Országos Izraelita Tanítóképző Alapítványban – 1943 14. Felterjesztés a nélkülözhetetlen tanerők foglalkoztatására – 1944. 15. Országos Izraelita Tanítóegyesület ellenőrré választotta – 1943. 16. Országos Izraelita Irodák Hadviseltek Bizottsága levele – 1944. 17. Fiúárvaház levele 1944 18. Névtelen szülői levél, 1943 19. vitéz Fraknóy József tankerületi királyi főigazgató levele 1944 Iratcsomó 3: Személyes iratok 1. Stern Ferenc névváltoztatási kérelme – 1914 2. Stern Anna Elemi Népiskolai Bizonyítványa – 1909 3. Leckekönyv a Budapesti Pedagógus Továbbképző Intézet igazgatói tanfolyamán – 1952 4. Stern Jenő, Stern Ferenc, Stern Anna Budapesti illetékességi igazolványa – 1914 5. Stern Ferenc és Goldberger Netti házassági anyakönyvi kivonata. Győr, 1892. 6. Stern Ferenc Budapesti illetékességi igazolvány – 1914 7. Jelentkezés doktori szigorlatra - 1922 8. Leckekönyv a Budapesti Tudomány Egyetem Bölcsész karán – 1914-1918. 9. Egészségügyi panaszok, feljegyzések, vények –1950. 1964-65 10. Esketési illetmény – 1892. Blau Jakab és Stern Ferenc uraknak, Győrött 11. Stern Dávid születési bizonyítványa 1828 Pápa 12. Zeugniss ! – Perl Testvérek Győr – 1885 13. Rosa Blau születési anyakönyvi kivonata – 1891. Dunaszerdahely 14. Stern Júlia születési anyakönyvi kivonata 1862. Csákány/Körmend 15. Stern Ferenc születési anyakönyvi kivonata 16. Stern Jenő névváltoztatásának engedélyezése Zsoldos Jenőre – 1914. 17. Pázmány Péter Egyetem Doktori oklevele 1923; Esküminta 18. Kitüntetési jegy – PIH Fiúiskola 1903. 19. Gymnasiumi Bizonyítványok 1907-1914. 20. Stern Jenő és Stern Anna Tanúsítványa óvodai beíratásra 1902, 1905 21. Katonai igazolvány – 1951 22. Zeugniss Franz Stern – Brüder Fischer, Raab 1883 23. Állampolgársági igazolvány 1941 24. Zeugniss – széttépve 18?? 25. Középiskolai tanári alapvizsgák Értesítői 1918-1920. 26. Colloquiumi bizonyítványok tandíjmentesség ügyben – 1914. 27. Feladóvevények 28. Névjegyzékek 29. Társadalombiztosítási Igazolvány – 1964-1965 30. Újságírói igazolvány az Egyetértés Szerkesztőségében 1926. 31. Budapesti Állami Ügyészség végzése a Zsoldos Jenőt ért autóbaleset ügyében – 1918. 32. Kiegészítő érettségi bizonyítvány – 1914. 33. Szegénységi bizonyítvány - 1918.; Tanulmányi segély – 1919. 34. Zongoravásárlási számla 1912 – Maresch és Csuport. 35. Magyar nyelvtani dolgozat – 1914. _ Sopron vármegye nyelvjárásának hangtani és alaktani sajátosságai 36. Zsoldos Anna névváltoztatási okirata – 1960 Iratcsomó 4: Szerkesztői tevékenység 1. Szombat Előfizetői felhívás – 1923 2. A Zsidó Nevelés folyóirat szerkesztésének engedélyezése – 1947/48. 3. Felkérés közreműködésre a Magyar Zsidó Lexikon szerkesztésében – 1928. Aláírás: Újvári Péter 4. Magyar Zsidó Szemle, Blau Lajos levele – 1928 5. Encyclopédia Judaica szerkesztője -1968 6. Libanon szerkesztése- Szabó István Andor köszönő levele 1938.; Libanon szócikk; 7. Menorah Publishing Co – 1968 főszerk. levél 8. Az Irodalomtörténet újraindulásának felhívása – 1969; levelek 9. Kemény György és Újvári László kézzel írott levele a Libanonban való megjelenés ügyében Kemény György: Stefan Zweig és a zsidóság 10. Deutsch Ernő főorvos: A zsidóság nemi etikája - Libanon 11. Gervai Sándor: Csermely Gyula; Berg József: Tíz beszéd veled – 1942. 12. Kardos Pál: Zsidó öntudat – baloldai gondolat 13. Gellért Endre: A Biblia szerepe az ereci iskolában Iratcsomó 5: Tudományos tevékenység 1. MTA Nyelvtudományi Intézetének munkaértekezlete az írói szótárakról – 1964 2. Cicerónak a kötelességekről szóló műve 3. Az Országos Izraelita Tanítóegyesület kiadványai 1943. 3. szám – Magyar irodalom és zsidóság 4. Israelitische Wochenblatt für die Schweiz 1972. jún. Könyvszemle Scheiber Sándor és Zsoldos Jenő: „Ó mért oly későn. Levelek Kiss József életrajzához” című kötetéről. 5. Meghívó az Országos Izraelita Tanítóegyesület taggyűlésére 1947. 6. Feladóvevények ajánlott levelekről 7. Dollár tiszteletdíj lista cikkírásért 8. A békéscsabai Tevan nyomda levele- aláírás: Tevan Andor – 1944. 9. Petőfi és kora – tanulmánygyűjtemény Krausz Sándor szerkesztésében 10. Scheiber Sándor megbízása – 1959; Scheiber Sándor gyönyörű, kézzel írott előadásvázlata Csokonairól 11. Nyilatkozat – Népszava 1970. aug 15-i cikkben foglaltak valótlanságáról 12. Pontos forrás megjelölésének kérése 13. Házi Jenő levele a Magyar Zsidó Oklevéltár XI. kötete kapcsán – 1968. 14. Meghívó Waldapfel József levelező tag székfoglaló előadására MTA 1949. 15. Levelezés a Magyar Nyelvőr Szerkesztőségével, az MTA Nyelvtudományi Intézetével – Grétsy László, Lőrincze Lajos, Szende Aladár aláírással; 16. Vita a Magyar Nyelv Kéziszótáráról az MTA Nyelvtudományi Intézetében – 1963. 17. Bizottsági jelentés a Magyar Nyelvőr tárgyában – 1952. 18. A Magyar Nyelvtudományi Társaság alapszabályai 19. Levél a Magyar Nyelv szerkesztőjének két cikk megjelentetése miatt – 1958. 20. Tankerületi igazgatóságnak összefoglaló a tudományos munkásságról – 1949 21. Irodalomtörténet cikk honoráriuma – 1950. 22. Richtmann Mózes elemzése a Palesztina szótárról – 1948. 23. Lukácsy Sándor levelei az MTA Irodalomtörténeti Intézetéből –1965, 1966; 1968; 1970 24. Scheiber Sándor levelei 1947; 1961; 1966 25. Czech …(nincs utónév). a Rökk Szilárd utca 26-ben lévői Tanítóképzőből írt köszönő levele a Palesztina gondolatért, javaslat Immánuel Noah életének kutatására 1948. 26. Levelezés az MTA Irodalomtudományi Intézetével; ITK közlemények 27. Országh László levele 1968 28. Révai Irodalmi Intézet könyvrendelése – 1932. 29. Dezséri László levele – lektori véleményvárás – 1970. 30. Szerződés a Gondolat Kiadóval cikkírásra -1972 31. Munkácsi Bernát köszönő levele Nagykanizsáról 1934. 32. GONDA László történész levele Netanyjáról – 1971 33. Tompa József köszönő levele 1970, 1971 34. Petőfi Irodalmi Múzeum – Szilágyi Ferenc köszönő levele - 1972 35. KLTE Debrecen Irodalomtört. Intézet Fodor József – Juhász Béla 1959. 36. Vajthó László levelei 1931; 1934 37. Turóczi-Trostler József üdvözlete – 1954 38. Levél a Soproni Szemlének – 1969; Válasz – Csatkai Endre, 1970 39. Bálint Sándor nyelvész levele a zsidógyékény címszóról a Szegedi Szótárból 1960 40. Adatkérés a kolozsvári Deutsch Testvérek Nyomda és Könyvkiadó csődbe jutásáról 41. Fokos-Fuchs Dávid nyelvész köszönőlevele a Csokonai tanulmányért - 1961 42. Benkő Lóránd levele – 1956 Iratcsomó 6: I. Világháborús iratok 1. Nyugta hadikölcsönjegyzésről 1917 2. Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára – 1917. 24 szám 3. Hadtestparancsnoksági emléklap 4. A Szovjet Háborús Városbizottság épületátadási nyilatkozata a PIH-nek 1919 (Szent Domokos utca 8 tól Abonyi u 7-9-ig ) 5. Oltási igazolvány – 1915 6. Napló – I. világháború Iratcsomó 7: Személyes iratok 1. A Munka Érdemrend ezüst fokozata kitüntetés – 1971. 2. Stern Ferenc 25-ik házassági évfordulóján gratulációk – 1917 3. Fizetési meghagyás- balatoni ingatlan vásárlás után – 1925; Zamárdi telek iratai 4. Elemi Népiskolai bizonyítvány –negyedik osztály -1906. 5. Tanúsítvány kizárólag keresztelés céljára – 1896. Darabokban 6. Stern Ferenc Tagsági igazolványa a Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szövetségében – 1919. 7. Spielmann Mórral adásvétel 1922. Iratcsomó 8: Külföldi levelezés 1. Who’s Who in World Jewry – 1969; 1972; 2. Bristol Jewish Community Center, Pennsylvania -Rabbi Aron Moskovits, 1957 3. Pitman Publishing Corp. Israel 4. Fuchsné Baracs Amália tanárnő levele Londonból – fényképpel 1957; 1959,1964 5. Café de Brasil - Vertes & Co. - Bencze László1958. 6. Pannonia Books – Toronto . Elek Gyula, 1967 7. Margot Einstein levele, Newton Center, USA 1968, Boston, 1969; Szikla Judit; 8. Magda Dacsó levele Brooklyn, 1967 9. Conference on Jewish Material Claims terve szógyűjtemény kiadására 1965 10. Antragsteller – 1959 11. Enter Manó levele Kassáról 1931-ben. Fried Sámuel 1840-ben elhunyt aranyműves zsidóságát illetően 12. Izraeli levelek 1947, 1969 13. Schőnfeld Áron, Banska Bisztrica – 1926; Köszönő levél 1934. 14. Frenkel Bernát izraeli beszámolója Rácz Jenőnek címezve. 1956. 1959; 15. Keter Publishing House előfizetői felhívás – 1971 16. Rosa Feldmann egykori kolléganő levelei Sao Pauloból lányai fényképével 1958, 1967. 17. Johan Barta levele Stuttgartból - 1967 18. Komlós Ottó -Jad Vasém- 1960. 19. A Maariv 1964 március 20-i számában megjelent képes riport a budapesti zsidó életről – Láng Judit küldte 20. Redakteur Josef Tanzer levele Pilsenből - 1934 21. J. Ben Hirsh adatkérő levele Ausztráliából – 1967 22. Üdvözlet Izraelből – Erdős testvérek 23. R. Aron Moskovits – Bristol 1957; 1959 24. Földes Judit levele Belgiumból – 1968. 1947-ben érettségizett Billerné osztályában. Osztálytársai voltak: Heller Ágnes, Gordon Zsuzsa, Fohn Éva, Miklósi Marika 25. Heller Éva egykori tanítvány levele Ausztráliából - 1965 26. Ábrahám Éva volt tanítvány levele Torontóból – 1970 27. Izrael budapesti ügyvivőjének levele tu bisvátra 1955 28. A Kanadai Menóra 1970.. február 24.i száma közölte Zsoldos Jenő „Emlékezés Ormódi Bertalanra” című tanulmányát 29. B. Yaron angol nyelvű szócikke Zsoldos Jenő munkásságáról - 1969 Jeruzsálem 30. Molnár Vera üdvözlete Jeruzsálemből 31. Goldmann Anikó üdvözlete Londonból – 1970 32. Rácz Jenő levele Izraelből 1970 33. Blum Bözsi üdvözlete Londonból 34. Külföldi címlista 35. Ervin Gottesmann – N.Y. Brooklyn 36. Tauber László levele 1970 Virginia 37. Martha Markus levele – Wien 1970 Iratcsomó 9: Levelek 1. Dísztáviratok a 70-ik születésnapra 2. Gratulációk az igazgatói kinevezéshez 1939. (benneThieben Arturné sz. Quittner Mária , valamint Szemere Samu gratulációja.) 3. Szemere Samu, Lengyel Miklós és Fuchs Rafael köszönő levele az ajándék könyvért – 1948. 4. Herczeg Jenő, a 8 Órai Újság szerkesztőjének újévi köszöntő kártyája; Faragó Aladár (?) bocsánatkérő levele 1926. 5. A Szirt család és Szemere Samu kondoleáló kártyája 1934; Kohn Zoltán levele; 6. A „Simonyi Zsigmond: Magyar nyelv” című könyv visszaszolgáltatásáról – 1948. 7. Rell Lajos különlenyomat köszönő levele 1971. Mikszáth levél fotózása 1971 8. Hajdú Miklós különlenyomat köszönő levele 1935; 1934 9. Csergő Hugó levele – 1936 10. Szemere Samu üdvözlő levele – 1972 11. Szabolcsi Miklós levelei – 1961; 1964. 12. Lőrince Lajos köszöntő sorai Zs.J. 75 születésnapján 13. Ajánlólevél Péteri Juditnak a Zeneakadémiára 14. Rubinyi Mózes levele, 1934,1939, 1942, 1948 15. Kardos Albert levele 1931; 1934 16. Pintér Jenő köszönő levele 1932; 1934,1936. 17. Mandl Bernát köszönő levele 1934 18. Lengyel Miklós – Zs. J. egykori osztályfőnöke a Zrínyi Reálgimnáziumban- levele 1934. 1917 19. PIH Főtitkára köszönő levele 1939. 20. Bródy László ügyvéd versének bírálatát köszönő levél 1971 21. Dénes Szilárd levele Móricz Zsigmond: Forr a bor című munkája kapcsán – 1948 22. Kardos Pál levelei – Debrecen 1947; 1970 23. Turán Pál, Sós Simonné, Pach Zsigmond Pál üdvözlő kártyája – 1971. 24. Gulyás János köszönő levele – 1928. 25. Ballagi Ernő köszönő levele – 1934 26. Káldor Könyvkiadó és Nyugat Könyvkiadó meghívója az 1934-es Magyar Könyvnapra 27. Komlós Aladár újévi köszöntő kártyája 28. Magyar Nemzet levelek az Atheneum Nyomda táblája és más ügyekben 1968; 1971 29. Magyar P.E.N. Klub meghívója Szemere Samu 90-ik születésnapjára – 1971. köszöntőt mondott Komlós Aladár 30. Gáspár Elemér köszönő levele 31. Bodnár György köszönő levele 1970 32. Bárczi Géza akadémikus levele 75. születésnapjára – 1971; Meghívó az MTA felolvasó ülésére 1950. 33. Szabolcs Szatmár megyei Levéltár levele 1969 34. Radnót Magda akadémikus köszönő levele 35. Haranghy László akadémikus levele – 1970 36. Volt tanítványok levelei 37. Varga Endre levéltáros levele 1948 38. Noszlopy Antal Ipari Minisztérium levele 1948 39. Magyarországi címek Iratcsomó 10: Hitközségi, gimnáziumi ügyek 1. Levél Klein Miklós rabbi kitelepülési kérelme ügyében – 1949 2. Weisz Miksa kérése beiskolázási ügyben 3. Országos Zsidó Segítő Bizottság – Strasser Ferencné köszönő levele 1948. 4. Részvétnyilvánítás Grünwald Fülöp családjának halála miatt – 1964. 5. PIH Rabbisága-Fischer Gyula főrabbi levele „A Biblia, a midrás és a zsidó Mikes törökországi leveleiben” című könyvről - 1931 6. Levél a PIH Oktatási ügyosztályának a leánygimnázium Személynök utcai tagozat igazgatói pótléka ügyében – 1944. 7. Köszöntő a gimnázium zenei és költészeti estjén Fuchsné Baracs Amália tanárnő és Laubné Dános Erzsébet igazgatóhelyettes szervezésében 8. PIH értesítés a VI izr. községkerület képviselője testületének tagjává választásáról 1943. 9. PIH köszönet az Általános Leányiskola és a Leánygimnázium szétválasztásáért – 1948. 10. Zsidó Világkongresszus köszönő levele a „Palesztin lexikon” tiszteletpéldányáért – 1948 11. Kitüntetés Ábrányi Aladár jutalomdíjjal – 1950. 12. Országos Továbbképző Társaság - taggá választás 3 évre – 1946. 13. BIH Oktatási Csoport köszöntője 40 éves nevelői működése alkalmából – 1959. 14. PIH megbízás az Általános Iskola igazgatói teendőivel – 1946/47. 15. MIOI értesítés az Izraelita Országos Gyűlés tagjává választásról – 1950. aláírás: Stöckler Lajos 16. MIOK-ZSVK Magyarországi Bizottság meghívója Gerhard M. Riegner ZSVK igazgató tiszteletére adott díszvacsorára 17. Köszönő levél a Vásárhelyi Pál utcai körzetben tartott előadásért – 1959. 18. Taggá választása a Budapesti Községkerületi képviseletbe – 1955. 19. Róth Jenő levele a MIOI-nak József körút 27 számú pincéjéből eltűnt tüzelő ügyében – 1957 20. A pécsi Bíró Julianna jelentkezése francia német szakos tanárnak – 1939. 21. PIH kinevezés gimnáziumi igazgatóvá – 1939. 22. PIH elismerés a zászlóavató beszédért – 1948. 23. PIH Goldmark Károly Zeneiskola - László Zsigmond levele kölcsön zongora ügyben - 1947 24. Heller Bernát köszöntő kártyája; pészachi levele 1934 25. Groszman (Gárdos) Mór sátoraljaújhelyi ortodox iskolában tanító adatai – 1972. 26. Sós Endre MIOK elnök meghívója a Claims Conference igazgatója, Mark Uveeler magyarországi látogatása alkalmából rendezett összejövetelre, melyet lakásán, a Keleti Károly u 15/a-ban rendeztek. 1963. 27. Illés Irén kolléganő levele 1965 28. Wirth Kálmán Leánygimnáziumi igazgató levelei – 1932. 29. PIH Rabbisága – Groszmann Zsigmond levelei 1934.1938 30. PIH Bárd Rezső köszönő levele 1934. 31. Mónus Béla levele – 1971 32. Held Katica kolléganő levele – 33. László Erzsébet német francia szakos tanár álláskeresése - 1939 34. Rózsa Ignác (1876-1960.) néhai kereskedelmi tanár adatai 35. Hevesi Éva kollégiumi elhelyezési kérelme – 1969 36. Győri Izraelita Hitközség – hanuka levél 1971 37. Kecskeméti György levelei – Új Élet – 1967; 1968; 38. Sós Endre MIOK elnök levele a külföldi látogatók bejelentéséről – 1964. 39. Schweitzer József pécsi rabbi üdvözlő levele a 70. születésnapra – 1966. 40. VAC gratuláció igazgatói kinevezéséhez 1939. 41. Beszámoló a PIH Oktatási csoport vezetőségének 1958/59 42. Billerné kolléganő levele 43. PIH Kulturális Ügyosztály programja 1949. november Meghívó 44. Pécsi kolléga (?) halálakor részvétnyilvánítás a családnak 1970. Iratcsomó 11: Zsoldos Anna levelei 1- Kenedi István orvos részvétnyilvánítása – 1972 2- Schmelczer Hermann Imre st galleni rabbi részvét nyilvánítása, cikke az Isralitische Wochenblatt 1972. december 8-i számában 3- Híradó – az angliai magyar zsidók hivatalos értesítője Zsoldos Jenő 1972. november 20-i haláláról 4- Zsoldos Jenő volt tanítványainak részvétnyilvánítása Izraelből 5- Dénes Zsuzsa orvos részvét nyilvánítása 6- Munkácsi Böske részvét nyilvánítása 7- Gábor Dezső és Mariska részvét nyilvánítása 8- Részvétnyilvánítások Zsoldos Jenő elhunyta miatt Iratcsomó 12: Hitközségi, gimnáziumi ügyek 1. BIH főtitkára, Bárdi Dezső levele – 1971 2. MIOK – Harsányi László levele 1971 3. BIH – Salgó László főrabbi levele 1971. 4. Rejtő Magda egykori tanítvány levele 1965 5. Landeszman György és Tepper Tamás újévi üdvözlete 6. Miskolci Aut. Orth. Izr. Hitközség adatközlése a tanítóképző intézet 1943/44 évfolyamának osztálynaplójáról – 1957. 7. Meghívó hanuka ünnepségre a Goldmark terembe - 1969, 1970; Anna Frank Gimnázium, Máté Miklós igazgató 8. Fogalmazványok, levéltervek 9. Kiss József emléktábla, utódainak kutatása - 1971 10. Hochberger László rabbi köszönő levele 11. Fogalmazványok PIH elöljáróságnak 12. PIH levél helyettes igazgatói kinevezés alkalmából – 1936 13. Esküvői meghívók 14. Rosenfeld József levele – 1962. Kun /Kohn/ Lajos egykori matematika tanár adataival 15. Próféták, emberek és évfordulók. Előadássorozat a PIH-ben 1949 Meghívó. 16. Meghívó a Kőbányai Izraelit hitközség 1848-as centenáriumi megemlékezésére – 1948   XIX-362 Zsoldos/Stern/ Jenő hagyatéka XIX-362/3 Zsoldos Jenő –Tudományos munkája L2_H3_42 Iratcsomó 1. Nyelvi cédula gyűjtemény + Borzsák István ponyvajegyzék (Kézzel írott változat) Iratcsomó 2: Tanulmányok, cikkek 1. Egy elfeledett Vajda János tárca (kézzel írt változat) 2. Gárdos Mór tanító úr és Mikszáthfalva (kézzel írt változat) 3. Horatius a magyar irodalomban; olaszul is (kézzel írt változat) 4. A „Rosta” és szerzője (Katona József) (kézzel írt változat) 5. Mikszáth Kálmán levelezéséből 6. Hetven éve hunyt el Makai Emil (kézzel írt változat) 7. „Ó mért oly későn” (Kiss József) (kézzel írt változat) 8. Pikay István és a Mikszáth irodalom 9. Megjegyzések egy Bajza vershez (kézzel írt változat) 10. Dante, a középkori világkép eposzi gyűjtője (kézzel írt változat) 11. Petőfi Sándor viszonya a zsidókhoz és a Bibliához (kézzel írt változat) 12. Michel Chavalier amerikai leveleinek ismeretlen fordításai az Atheneumban 13. Kazinczy Ferenc (kézzel írt változat) 14. Ki volt Kiss József regényének kiadója? (kézzel írt változat) 15. Vajda János – adatgyűjtés. Benne Bodnár Gézáné levele a Vajda családról – 1956. + Komlós Aladár doktori értekezésének tézisei Vajda Jánosról Iratcsomó 3: Tanulmányok, cikkek 1. Szép Batóné és társai. (Kézzel írott változat) 2. Vajda-levelek (Kézzel írott változat) 3. A Pester Tageblatt és az Atheneum. (Kézzel írott változat) 4. Scheiber Sándor - Zsoldos Jenő: Mikszáth levelek. (Kézzel írott változat); Zs. J. levéltervezete a Scheiber Sándorhoz fűződő barátságáról a közös munka kapcsán. 5. Csokonai a zsidókról; Csokonai drámáinak zsidó alakjai. (Kézzel írott változat) 6. Bessenyei és Kazinczy a zsidókérdésről. (Kézzel írott változat) 7. Kazinczy és a zsidóság. (Kézzel írott változat)   XIX-362 Zsoldos/Stern/ Jenő hagyatéka XIX-362/4 Zsoldos Jenő –Tudományos munkája L2_H3_43 Iratcsomó 1: Nyelvi és népköltészeti magyar-zsidó adattár Iratcsomó 2: Tanulmányok, cikkek 1. Jegyzetek egy Juhász Gyula-levélhez 2. Egy ismeretlen Csokonai vers +lektori vélemények Klaniczay Tibor levele – 1961 3. Az 1852. év néhány irodalmi mozzanata egy Lisznyai-levél tükrében 4. A zsidó irodalom magyar emancipációja 5. Zsidó élettörténeti mozzanatok az emancipáció évtizedének magyar irodalmában 6. Lexikon szócikkek: Balassa József; Beke Ödön; Bródy László; Csergő Hugó; Erdős Renée; Fuchs D. Rafael; Gábor Andor, Gergely Sándor; Goda Gábor; Hegedüs Nándor; Heltai Jenő; Illés Béla; Kallós Ede; Kardos Albert; Kardos László; Kardos Pál; Komlós Aladár; Kóbor Tamás; Mohácsi Jenő; Munkácsi Ernő; Pap Károly; Peredi Andor; Radó Antal; Révész Béla; Rónai Mihály András; Rubinyi Mózes; Sebestyén Károly; Szép Ernő; Szilágyi Géza; Szomory Dezső; Szöllősi Zsigmond; Trencsényi Waldapfel Imre; Turóczi-Trostler József; Waldapfel József; Zsolt Béla; Keszler József; 7. Scheiber Sándor: Zsoldos Jenő (szócikk) 8. Arany János: Bolond Istók 9. Pap Mariska 10. Kórách lázadása Mikes törökországi leveleiben (németül is) 11. Újabb Vajda levelek 12. Vajda János két levele 13. Vajda János levele Pósa Lajoshoz 14. Vajda János Montblanc-hasonlata 15. Vers a pesti (Dohány u.) zsinagóga felavatására /Vereby Soma/ Iratcsomó 3: Tanulmányok, cikkek 1. Szóvisszhangok egy Batsányi vershez /A franciaországi változásokra/ 2. Zsidó élettörténeti mozzanatok a hatvanas (1860-as) évek magyar irodalmában 3. Egy szó Móricz Fortunátus-drámájáról 4. Szemelvények Szepsi Csombor Márton szókincséből 5. Kiss József levelei Gáspár Imréhez; Abonyi Lajoshoz; Tolnai Lajoshoz; Szász Károlyhoz; Weismann testérekhez; Justh Zsigmondhoz; Reviczky Gyulához; 6. Kiss József levelei Goldziher Ignáchoz 7. Nordau Miksa levele Jókai Mórnak 8. Bornemissza Miklós: Eleazár 1568- Jegyzetek 9. Tyukodi Márton: József 1641 – jegyzetek 10. Ady – jegyzetek + Ady levelei Révész Bélához Iratcsomó 4: Tanulmányok, cikkek 1. A palesztina gondolat magyar irodalmi múltja (Kézzel írott változat) 2. Petőfi és Gorove István „Nyugatja” (Kézzel írott változat) 3. Adalékok a XVIII-XIX. századforduló református kollégiumi irodalmához (Kézzel írott változat) 4. Csokonai ismeretlen vers-rögtönzés (Kézzel írott változat) 5. Ady Endre levelei Nagy Mihályhoz (Kézzel írott változat) 6. Ismeretlen Mikszáth levelek –Milkó Izidorhoz és Wolfner Józsefhez (Kézzel írott változat) 7. Az első magyar zsidó írók fogadtatása irodalmunkban (Kézzel írott változat) 8. A héber költészet esztétikája a magyar irodalomban (Kézzel írott változat) 9. Ormodi Bertalan: A Magyarhon ébredés (Kézzel írott változat) 10. Goldziher- Goldzieher. Hozzászólás a Magyar Nemzet június 13-i Képek a magyar szemészet múltjáról című cikkéhez Goldzieher (sic!) Vilmos szemorvos, a Vakok Intézetének orvosa névírása kapcsán (év nélkül) 11. Regei Mylander (Makai Emil nővérének írói álnéve) (Kézzel írott változat) Iratcsomó 5: Jegyzetek, adatgyűjtések 1. Dekabristák magyarországi emléke; Feuerbach,Hegel, enciklopédisták, bibliográfia töredékek 2. Jeruzsálem pusztulása, négyes rímekben – 1551.; 3. Festetics kódex 4. Károli Gáspár: Két könyv 5. Zsoldos Jenő: Bibliai és zsidó vonatkozású magyar – zsidó adattár XIII. század- 1772. 6. Vegyes jegyzetek; Magyar Zsidó Lexikonhoz is 7. Krida- szótörténeti gyűjtés, tanulmány 8. Formula- szótörténeti gyűjtés, tanulmány 9. Szótörténeti gyűjtések, szócikkek 10. Szótörténeti gyűjtések, szócikkek 11. A revolució magyar megfelelőinek története gyűjtés és cikk 12. Zsidó élettörténeti mozzanatok az emancipáció évtizedének magyar irodalmában 13. Somlyó Zoltán, Nagy Lajos, Babits Mihály – anyaggyűjtés 14. Letészem a lantot – Arany János anyaggyűjtés 15. Vázlatok 16. Vázlatok Iratcsomó 6: Jegyzetek, adatgyűjtések 1. Vázlatok, adatgyűjtések 2. Vázlatok, adatgyűjtések 3. Vázlatok, adatgyűjtések 4. Vázlatok, adatgyűjtések 5. Vázlatok, adatgyűjtések 6. Vázlatok, adatgyűjtések 7. Az egyházak és a zsidók - kézirat Iratcsomó 7: Újságkivágatok, cikkek a Zsidó Életben 1. Sós Endre: Vádirat Gobke ellen = Magyar Nemzet 1963. június 27 2. Zsidó portrék a XVIII. századból – 1934. jan 13. 3. Zsidó bűvészek – 1934. jan.20. 4. Német zsidók – 1934. jan.27. 5. Három zsidó – 1934. febr. 6. Asszimiláció – 1934. febr. 10. 7. Eszter és irodalmunk – 1934. március 1. 8. Anathéma – 1934. március 31. 9. A felvilágosodás német-zsidó írói és a magyar irodalom – 1934. április 21. 10. Zsidó múlt- magyar sors – 1934. április 13. 11. Eisenmenger és a magyarok – 1934. április 28. 12. Zsidó holnap – Zsidó Szemle 1934. febr. 9.   XIX-362 Zsoldos/Stern/ Jenő hagyatéka XIX-362/5 Zsoldos Jenő –Tudományos munkája – Különlenyomatok, újságcikkek L2_H3_61 Iratcsomó 1: Cikkek az Új Életben 1956-1967 1. Szegfi Mór beszéde a Fillingerben – 1956. március 1. 2. A század vándora – 1957. április 1. 3. Vajda János és a zsidó tanító - 1958. jan. 1. 4. Márciusi emlék – Riporter és nemzetőr – 1958. március 15. 5. László Zsigmond. Vajda János levelei Milkó Izidorhoz – Scheiber Sándor és Zsoldos Jenő könyve – 1958. augusztus 1. 6. A magyar zsidóság új eredményei és tervei – 1958. szeptember 1. 7. Vers a pesti zsinagóga felavatására /Vereby Soma) – 1959. szept. 1. 8. A mi gimnáziumunk – 1960. július 15. 9. A népi demokrácia szolgálatára neveli az ifjúságot a Budapesti Zsidó Gimnázium – 1961. szeptember 15. 10. Kiss József valóság-világa – 1961. december 15. 11. A magyar zsidóság emléktáblát helyezett el Kiss József mezőcsáti szülőházának falán – 1962. február 15. 12. A magyar zsidóság béke-nagygyűlése – 1962. július 15. 13. Kiss József levele Löw Lipóthoz – 1962. aug. 15. 14. Tanévnyitó – 1958. szept. 1; 1962. szeptember 15. 15. A mi gimnáziumunk – 1962. november 1. 16. Énekek éneke – 1962. november 15. 17. Jegyzetek egy Juhász Gyula-levélhez – 1963. március 15. 18. A zsidó gimnázium diákjainak békedolgozatai – 1963. július 1. 19. Magyar-zsidó neveléstörténet – angol nyelven. – 1964. május 1. 20. Zsinagóga – 1964. november 1. 21. Hámán – 1965. március 1. 22. Dubravitzky – 1965. június 15. 23. Farkas Albert – 1965. december 15. 24. Kóser – 1966. január 15- 25. Scheiber Sándor: Zsoldos Jenő hetven éves. – 1966. április 15. 26. Héber szavak – 1966. május 1. 27. Halottaink: Fischer Benjámin, Rieger Richárd – 1966. május 15. 28. „Zsidóoskola” és társai – 1966. aug. 15. 29. Emlékezés Chorin Áronra – 1966. november 1. 30. Zsidó emlékek egy új magyar regényben. – Lesznai Anna: Kezdetben volt a kert….- 1967. február 1. 31. Három nagy név: Manesse ben Izrael, Herz Homberg, Zunz Lipót-.- 1967. június 15. 32. Néhány évvel az emancipáció előtt. – 167. augusztus 1. 33. Régi magyar útirajzírók a külföldi zsidókról. – 1967. november 15. Iratcsomó 2. Cikkek az Új Életben 1968-1971. 1. A „Chorschul” – 1968. február 1. 2. Zsidó fuvarosok – 1968. július 1. 3. Bajza zsidó vitái – 1968. október 15. 4. Százéves a „Zsidó dalok” – 1968. december 1. 5. korai emléknyomok – 1969. január 15. 6. A 80-as évek égboltja –Tiszaeszlár 1969.március 1. 7. A megvalósulás felé – A pesti zsidó gimnázium - 1969. április 1. 8. A középkori Magyarország zsidóságának könyvkultúrája. – Scheiber Sándor új könyve. – 1969. április 15. 9. Még egy újpesti utcanév. – Gardi Jenő és Lőwy Izsák -1969. június 15. 10. Százhúsz évvel ezelőtt – 1969. szept. 15. 11. Ormódi Bertalan (1856-1869) – 1969. dec. 15. 12. Dr. Kandel Sámuel halálának 25 évfordulójára – 1970. március 1.; Kandel Sámuel és Scheiber Erzsébet leánygimnáziumi tanár házaspár emléktábla avatásán elmondott beszéd 13. Kardos Pál köszöntése – 1970. március 15. 14. Pap-Pfeiffer Izsák emlékezete – 1970. június 1. 15. Szombatos énekek – 1970.július 1. 16. Magyar-zsidó portré 1826-ból –Buchbinder Izráel - 1970. július 15. 17. „Az időnek nem volt kedvence” – Emlékezés Marczali Henrikre – 1970.augusztu 15. 18. Dr. Munkácsi Ernő halálának 20. évfordulójára – 1970. szeptember 15. 19. A zsidóság legrégibb magyar nyelvű története – 1970. november 1. 20. Chaszid-nyomok magyar szövegekben – 1970. december 15. 21. Temetési utóhangok – Barrach Ede operaénekes – 1971. március 1. 22. Emlékezés dr. Blau Lajosra – 1971. április 15. 23. Bergson és a zsidóság – 1971. május 1. 24. Egy meghiúsult egyesületi terv – Zsidó Magyar Közművelődési Egyesület – 1971. május 15. 25. Löw Immánuel nyelvi patriotizmusa – 1971. július 15. 26. Kardos Pál halálára – 1971. július 15. 27. Dr. Frenkel Bernát halálának 10. évfordulójára -1971. augusztus 1. 28. Hetven éve halt meg Makai Emil – 1971. augusztus 15. 29. Scheiber Sándor: Dr. Zsoldos Jenő jubileuma – 1971. október 1. 30. Treuer Dániel, az újító pedagógus – 1971. november 1. 31. Karinthy Ferenc: „Mikor ér véget a II. világháború?” – 1971. november 15. 32. Kiss József élete és halála – 1971. december 15. Iratcsomó 3: A kanadai Menórában megjelent cikkek 1. Erdész Ernő halálára – 1971. szept. 25. 2. Az ismeretlen Kiss József – 1972. dec. 18. 3. Zsidó zeneművész a reformkorban Rózsahegyi Márk- 1991. okt. 4. Jubilál a Zsidó Gimnázium – 1969. 5. A magyar nyelvű zsidó egyesületek őse –Magyarító Egylet – 1969. 6. Kiss József kettős ünnepe – 1968. 7. Irinyi József és a zsidó emancipáció -1968. május 8. Eötvös József (1813-1971) emlékezete – 1971. január 9. Száz éve született Makai Emil – 1970. november 10. A Budapesti Zsidó Gimnázium 51 éves története – 1970. szeptember 11. A középkori Magyarország zsidóságának könyvkultúrája – Scheiber Sándor új könyve – 1969. május Iratcsomó 4: Cikkek 1. A Kreml magyar múltja – Magyar Nemzet 1971. július 4. 2. Kossuth Lajos és Ganz Ábrahám – Magyar Nemzet 1969. november 3. Kemény Zsigmond: Magyarország és Erdély. Pesti Hírlap, 1947. dec. 30. fénymásolat 4. Mikszáth Kálmán: A batyus zsidó lánya. – Regényújság 1948. augusztus 26. 5. Győr műemlékei 6. Pamlényi Ervin cikksorozata a Magyar Nemzetben 1960. július 17-augusztus 20. 7. „Nyelvvédelem” és szótörténet – Klny. Magyar Nyelvőr 1969/3. sz. 8. Latin jövevényszavaink múltjához – Klny. Magyar Nyelvőr 1970/2.sz. 9. Megemlékezés Vörösmarty Mihály születésének 150-ik évfordulójáról 10. Két elfelejtett Mikszáth-karcolat – 1970. 11. Délibáb- fiskális –demagógia – Klny Magyar nyelvőr 1969/3. sz. 12. Szóvisszhangok „A franciaországi változásokra” című Batányi-versben – klny. Irodalomtörténet 1971/3 sz. 13. Az „Extra Hungarorum non est vita” reformkori életéhez –klny. Irodalomtörténeti Közlemények 1971/1. sz. 14. Cikk kivágatok füzetbe ragasztva – 1914-1925. Benne: Zsidó Múzeum Budapesten 15. Cikk kivágatok füzetbe ragasztva – 1926-1931. Iratcsomó 5: Különlenyomatok, mások tudományos cikkei 1- Ismertető az Akadémiai Kiadó néhány… kiadványáról 1959. 2- Tájszavak Lak községből 3- Zenei nevelés 1947. 8. sz. 4- Mit köszönhet a magyar nép a Szovjetuniónak? 5- Magyarosan – nyelvművelő folyóirat 1942. 4. 6- Selényi Pál: Bródy Imre (1890-1945) – Fizikai Szemle 1954/4. 7- Harsányi István: Rokokó a magyar irodalomban – 1930. 8- Tompa József: Zsigmond Simonyi. le plus présent des disparus de la linguistique hongroise 1972. - dedikálva. 9- Turóczi-Trostler József: Goethe, a világirodalom és Magyarország. klny 1951. 10- Encyclopedia Judaica – Newsletter 1968. January; Summary of Guide for Editors and Contributors - 11- Erdődi József - kandidátusi értekezése tételei 1954. 12- Mezey László – kandidátusi disszertáció tételei 1954 13- Vasvári Pál válogatott politikai írásai – szerk: Fekete Sándor Iratcsomó 6: Szótörténeti cédulakatalógus   XIX-362 Zsoldos/Stern/ Jenő hagyatéka XIX-362/6 Zsoldos Jenő –Tudományos munkája L2_H3_62 Iratcsomó 1: Szógyűjtemény - cédulakatalógus Iratcsomó 2: Versek, novellák - gyűjtemény Iratcsomó 3: Kéziratok Kiss Józsefről 1. Tevan nyomda 1944: Zsidó dalok előtt; Zsidó dalok után; Tevan Andor aláírása 2. Kiss József Budapesti rejtelmek című regényéről 3. Egy tudós és egy költő barátsága – Goldziher Ignác és Kiss József 4. Móricz Zsigmond és Kiss József 5. Kiss József halálának 50-ik évfordulójára – 1971. 6. Scheiber Sándor – Zsoldos Jenő: „Ó mért oly későn” – Kiss József szerelmi regénye 7. Kiss József filológiánk nincs 8. A Könyök utcától Tiszaeszlárig 9. Ki volt Kiss József regényének első kiadója? 10. Kiss József elindul 11. Kiss József prózái 12. A Magyar Zsidó Múzeum Tudományos és Művészeti Egyesület levele a Zsidó Dalok reprint kiadása alkalmából – 1944. Iratcsomó 4: Kéziratok Kiss Józsefről 1. Az ismeretlen Kiss József. Halálának 50-ik évfordulójára 2. Juhász Gyula és Móricz Zsigmond levele Kiss Józsefhez 3. Seifert Géza: Előszó a Scheiber Sándor- Zsoldos Jenő: Kiss József levelei című kötethez 4. Két üdvözlet Kiss Józsefnek .Juhász Gyula és Móricz Zsigmond 5. Scheiber Sándor – Zsoldos Jenő: Kosztolányi Dezső levele Kiss Józsefhez 6. Korai fejezetek Kiss József életéből   XIX-362 Zsoldos/Stern/ Jenő hagyatéka XIX-362/7 Zsoldos Jenő –Tudományos munkája L2_H2_41 Iratcsomó 1: Szógyűjtemény - cédulakatalógus Iratcsomó 2: Külföldi levéltári kutatások Iratcsomó 3: Zsoldos Jenő versei, jelenetei. Tanulmányok 1. Az új tavasz ünneplése – Prológ 2. Az ideges férj - Jelenet 3. Farsangi beköszöntő 4. Semmi sem változott – Jelenet 5. Versek 6. Mendelssohn és a német felvilágosodás zsidó képviselői a magyar szellemi életben – kézírásos változat 7. Zsidó szemlélet – Kézírásos változat 8. Majmonides és Apáczai – kézírásos változat Iratcsomó 4: Gyűjtések 1. Héber könyvelés (?) 2. Psalmus gyűjtemény 3. Oklevél gyűjtemény 4. Versgyűjtemény Iratcsomó 5: Reformkor – tanulmányok - kézírásos változat 1. A reformkor – bevezetés 2. Gorove, Irinyi, Erdélyi 3. Filozófia, gazdaságtörténet, irodalom, orvostudomány, nevelés 4. Utolsó rendi országgyűlés 5. Magyar Centralisták 6. Magyarságszemlélet 7. A reformkor kommunizmus szemlélete 8. Az 1843-44. évi országgyűlés   XIX-362 Zsoldos/Stern/ Jenő hagyatéka XIX-362/8 Zsoldos Jenő –Tudományos munkája L2_H2_42 Iratcsomó 1. Reformkor – tanulmányok – kézírásos változat 1. Franciaország, titkos társaságok. perek 2. Proudhon 3. Németország 4. Svájc 5. Dercsényi imperiuma 6. Lengyelország 7. A kommunizmus elmélete Iratcsomó 2: Tanulmányok, cikkek – kézírásos változat 1. Zsidó zeneművész – Rózsavölgyi Kálmán 2. Chartisták 3. A magyarországi zsidó tanügy története 4. Sólem Aléchem születésének 100, Kazinczy Ferenc születésének 200-ik évfordulójára 5. Régi zsidó orvosok és kórházak Magyarországon 6. Freuer Dániel, az újító pedagógus 7. Fischer Náthán folyóirata, Győr 8. Szemere Bertalan és „Pest jövendője” 9. Kohn Sámuel emlékezete 10. Frenkel Bernát halálának 10-ik évfordulójára 11. A Kreml magyar múltja – 1971. 12. Gárdos Mór tanító úr és Mikszáthfalva 13. 1848 a magyar nép harca a feudalizmus lezárására és az évszázados idegen uralom megtörésére 14. A klasszikus kapitalizmus és az imperializmusba való átmenet kora 15. A Dohány utcai templom 16. Cabet az 1830-as évek magyar sajtójában 17. Löw Immánuel nyelvi patriotizmusa 18. A boy-fiú és ősei 19. Farkas Albert Iratcsomó 3: Nyelvészeti tanulmányok cikkek 1. Szótörténeti adalékok 2. Szótörténeti adatok a reformkori nyelvhez 3. Szótörténeti adalékok 4. Szótörténeti jegyzetek Iratcsomó 4: Nyelvészeti tanulmányok cikkek 1. Adatok a XVI. század magyar nyelvéhez 2. Szemelvények Szepsi Csombor Márton szókincséből + Fábián Pál lektori véleménye 1966. 3. Szótörténeti adalékok 4. Szótörténeti adalékok 5. Sajátos melléknévképzés bibliafordításához 6. Kossuth és Petőfi korának köznyelvéhez 7. Szótörténeti adalékok 8. Szótörténeti adalékok 9. Szótörténeti adalékok 10. Szótörténeti tallózás Iratcsomó 5: Nyelvészeti tanulmányok cikkek 1. Kiegészítő adatok A magyar nyelv történeti etimológiai szótára I. kötetéhez 2. Szótörténeti adalékok - forradalom Iratcsomó 6: Nyelvészeti anyaggyűjtés, jegyzetek 1. Iratcsomó 7: Nyelvészeti anyaggyűjtés, jegyzetek 2. Iratcsomó 8: Nyelvészeti anyaggyűjtés, jegyzetek 3. Iratcsomó 9: Nyelvészeti anyaggyűjtés, jegyzetek 4 1. Nemzeti Újságból 2. Pesti Hírlapból Iratcsomó 10: Nyelvészeti anyaggyűjtés, jegyzetek 5 Iratcsomó 11: Nyelvészeti anyaggyűjtés, jegyzetek 6. 1. Erdélyi Hírmondóból - 1841-1848, Múlt és Jelenből -1843-1848 2. Hírnökből 1843-1845; Századunkból 1843-1845; Társalkodóból 1843-1848 3. Nemzeti társalkodóból1834; 1840-1841; 1844; Hazánkból 1847-1848; Hon és Külföld 1841; 4. Világból 1843; Budapesti Híradóból 1844-   XIX-362 Zsoldos/Stern/ Jenő hagyatéka XIX-362/9 Zsoldos Jenő –Tudományos munkája L2_H2_62 Iratcsomó 1: Szógyűjtemény cédulakatalógus Iratcsomó 2. Kutatások, kéziratok 1. Zsidó irodalomjegyzék 1901-1942. 2. Irodalmi visszhangok – Tanulmányok a magyar zsidóság életútjából - 1918 – 1944. Kézírásos irodalomjegyzék 3. Filozófiai írók 1772-1831. Kézírásos irodalomjegyzék 4. Idegen szavak – Cikk az ÉS 1968. május 1-i száméban – Kézzel írva 5. Magyarországi hírlapok és folyóiratok – kézírásos gyűjtés 6. Könyvtári feljegyzések, kutatások, kérőlapok,. 7. Tessedik Ferenc néhány szava – kézzel írott anyaggyűjtés 8. A francia forradalom szavai - – kézzel írott anyaggyűjtés 9. Témák, szótörténeti adatok - – kézzel írott anyaggyűjtés 10. Témák, szótörténeti adatok - – kézzel írott anyaggyűjtés 11. Agitátor - szótörténeti adatok - – kézzel írott anyaggyűjtés Iratcsomó 3: Kutatások, kéziratok 1. Szótörténeti adatok - – kézzel írott anyaggyűjtés 2. Kalevala - kézzel írott 3. Szótörténeti adatok - – kézzel írott anyaggyűjtés 4. Szótörténeti adatok - – kézzel írott anyaggyűjtés 5. Szótörténeti adatok - – kézzel írott anyaggyűjtés 6. Szótörténeti adatok - – kézzel írott anyaggyűjtés 7. Zene és művészet - kézzel írott anyaggyűjtés 8. Hazafi és polgártárs - kézzel írott anyaggyűjtés 9. Hitközség – Dohány templom - kézzel írott anyaggyűjtés Iratcsomó 4: Kutatások, kéziratok 1. Szemelvények Szepsi Csombor Márton szókincséből - kézírás 2. Feudális, feudalizmus – kézírás 3. A természettan terén mutatkozó néhány hibás nyelvhasználatú szóra mutatok rá. – 1938 – kézírás 4. A Revue szó magyar élete – kézírás 5. Pont okozta pontatlanság – kézírás 6. A zsidó is megveri fiát, ha először nyer – kézírás 7. Chaszidok – kézírás 8. Tradíció – kézírás 9. Állam, statiszta – kézírás 10. Szodomita – kézírás 11. Szibarita – kézírás 12. Mikszáth filológia – töredék. –kézírás töredék 13. Dominikánus – kézírás 14. Dendi – kézírás 15. Szocialista – kézírás 16. Szótörténeti magyarázatok – Gardedám, Butik. – kézírás 17. Egy virágkép költői útja – Ady – kézírás 18. Fábián Gábor Chevalier cikkei az Atheneumban – kézírás 19. Divatcsarnok – jegyzetek kézírással 20. A magyar szellemi egység térképe 21. A mondatok osztályozása szerkezetük szerint Iratcsomó 5: Közgazdasági szókészletünk kialakulásának kezdetei - kézírás Iratcsomó 6: Epigonizmus és szóvisszhang- kézírás Iratcsomó 7: Kutatások, kéziratok – A héber mese jelentkezése irodalmunkban 1. Életképek, Honderű, Pesti Napló, Kisfaludi társaság Évlapjai – jegyzetek 2. Erdélyi Múzeum, Regélő, Szépliteraturai Ajándék stb. - jegyzetek 3. Religió és nevelés; Izraelita Magyar Egylet jegyzőkönyvei; Magyar Izraelita; - jegyzetek 4. Hölgyfutár, Múzeum, stb. jegyzetek 5. Könyvtári kutatás jegyzetei 6. Szó etimológiai jegyzetek, töredékek 7. Berzsenyi Dániel a zsidókról – kézirat 8. A magyar zsidó tudományos irodalom – kézirat 9. Dávid a holdban – kézirat 10. Vajthó László: Két költőnemzedék arca 11. Szó etimológiai gyűjtemény 12. Ballagi Géza: A politikai irodalom Magyarországon – jegyzetek 13. Bessenyei György, Eckhardt Sándor – jegyzetek 14. Kazinczy – jegyzetek 15. Fillértár 1835; Sokféle 1832; Garasos Tár 1834; - jegyzetek 16. Vajda János: Üdv a szépirodalomnak 17. Magyar Géniusz; Magyar Szalon; Magyar Pantheon;   XIX-362 Zsoldos/Stern/ Jenő hagyatéka XIX-362/10 Zsoldos Jenő –Tudományos munkája L2_H2_63 Iratcsomó 1: Kutatások, jegyzetek, szógyűjtemények 1. Földrajzi nevek – jegyzetek 2. Szinnyei József magyar írók biográfiai munkája – jegyzetek 3. Kisnyomtatványok 4. Ki volt Kiss József regényének kiadója? 5. Lisznyai Kálmán – Gyulai Pál levezés – jegyzetek 6. Simonyi Zsigmond műfordításai – jegyzetek 7. A nagy orosz realista regényírók - kézírással 8. A Tanácsköztársaság irodalom szemlélete - kézírással 9. Gorkij – kézírással. 10. Móricz: Rokonok –vázlat kézírással 11. Katona József – vázlat kézírással 12. Szó- és irodalomgyűjtemény, jegyzetek 13. Leosztályozott iskolai dolgozatok irodalomból 1925-1928. 14. Az Omnibusz szó irodalmi életútja Iratcsomó 2: Kutatások, jegyzetek, szógyűjtemények, elemzések 1. Dolgos és dolgozó – szócikk 2. Szergejev-Censzkij: A szív nem felejt 3. Newerly: Visszanyert emberek szigete 4. Jassz-nyelv – szógyűjtés 5. Plakátirodalom, falragasz – szócikk etimológia 6. Világirodalom – szócikk szógyűjtés 7. Francia forradalom – szócikk szógyűjtés 8. Sajtóhiba, fordítás –szócikk szógyűjtés 9. Állam –szócikk szógyűjtés 10. Versek - 1848. 11. Felvilágosodás – kézzel írt előadás vázlat 12. Siklóssy László országgyűlési gyorsíró levelezése a 1897-1904 között a Prágai Nemzeti Levéltárban. Kicsinyített fotó másolatok, 1965. 13. Apáczai Cser János: Magyar Encyclopedia 14. Móricz Zsigmond irodalmi munkássága – anyaggyűjtés 15. Kiss József levelei – anyaggyűjtés 16. Előadás vázlatok 17. Anyaggyűjtés 18. Vajda János levelezése – anyaggyűjtés 19. Rózsavölgyi Márk – anyaggyűjtés 20. Aszfalt – szócikk szógyűjtés 21. Parlamenter - szócikk szógyűjtés 22. Mikszáth anyaggyűjtés, jegyzetek Iratcsomó 3: Kutatások, jegyzetek, szógyűjtemények, elemzések 1- Telegdi Miklós, Pázmány Péter – jegyzetek 2- Heilprin Mihály – jegyzetek 3- Benczédi Székely István – jegyzetek 4- Jegyzetek 5- Boy-fiú és társai – cikk az ÉS-ben 1968. 6- Szállóige szócikk 7- Jegyzetek 8- Zsidó törtetés – anyaggyűjtés 9- Vajda János jegyzetek 10- Újvári Ferenc –Zimmer Ferenc: Sturm-féle Országg

Zsoldos Jenő Fényképek
Látványraktár1 L1_D1_21 Weiner Antal naplója 363 1896-1945 Weiner Antal 1 pallium HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Hungarian

a napló gépírásos átirata, 60 oldal

Weiner Antal

Marie Wiesner ajándéka, 2018.

Látványraktár1 L1_D1_13 Kürschner Ferenc iratai 364 1919 - 2018 Kürschner Ferenc 1 pallium

Kossuth Lajos temetéséről származó koszorúdarab; Kossuth Lajos temetésen részt vevő zsidó vezetők nevei falevélre írva; Jelentés az angol és amerikai megszállás alatt lévő területeken megtett útról; A Kürschner család családfája; Levél az Igazoló bizottsághoz, a 107/21-es munkaszolgálatos századtól; Rapcsák Vilmosné (Schwartz Mária) levelezése; Szegő Andorné visszaemlékezése a deportálásról;

Kürschner Ferenc

Kürschner Ferenc ajándéka, 2018

Látványraktár1 L1_D1_13 Gárdos Péter feljegyzése: Olga néni emlékei 365 1946 - 2007 Gárdos Péter 1 pallium Gárdos Péter

Digitalizálva: Levéltár depo

Látványraktár1 L1_D1_13 Haar Ibolya iratai 366 1945 AEF DP Registry Magyar Komité Bergen Belsen Magyarországi Zsidók Deportáltakat Gondozó Országos Bizottsága 1 pallium - igazolások HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

DEGOB segélylap Bergen Belseni Magyar Komité igazolása AEF DP Registration Record card

AEF DP Registry Magyar Komité Bergen Belsen Magyarországi Zsidók Deportáltakat Gondozó Országos Bizottsága

Kissné Gáti Mariann ajándéka, 2019

Levéltár A 6/1 Lévai Jenő hagyatéka 367 1945- ? Lévai Jenő 1 pallium Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár

Lévai Jenő gépelt kézirata: Deportáció, télach, schutzpass címen

Lévai Jenő

86.96

Cséri Lajos 368 1928-2018 Cséri Lajos 1 digitális visszaemlékezés HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

interjú Cséri Lajossal: https://www.youtube.com/watch?v=b90WhTLHKcg

Visszaemlékezés családjára, sorsára, Sárrétudvari zsidó közösségére stb. Elek László interjúja alapján Katalógusok, művészetével kapcsolatos dokumentumok (Vári Mária ajándéka, 2021)

Cséri Lajos Sárrétudvari

Elek László ajándéka, 2019

Látványraktár1 L1_D1_21 Bermann és Meller család iratai 369 1827 - 1966 4 pallium

Hivatalos bizonylat Bermann Móritz születéséről 1827 Bizonylat Bermann Móritz és Schmeltzer Rapy házasságkötéséről1851, Kivonat Bermann Marcus születési, anyakönyvi kivonatból 1861 Meller Nina születési, anyakönyvi kivonat 1862 Meller Nina és Bermann Miksa esküvői? kép Meller Nina és Bermann Miksa német nyelvű házassági anyakönyvi kivonata 1891 Bermann Margit születési anyakönyvi kivonat 1892 Bermann Rózsa születési anyajönyvi kivonat 1897 Bermann Rózsa érettségi bizonyítvány 2 pld 1915 Bán Margit tanári oklevél 1916 Róth Árpád és Bán Margit házassági anyakönyvi kivonat 1929 Bermann Miksáné Meller Nina személyazonossági igazolójegy Róth Árpád Hadviseltek csoportja bajtársi igazolvány, 1935 Állampolgársági igazolvány Bermann Vilmos, Bermann Rózsa 1939 Dr Bermann Ferenc fényképe Újságkivágások dr Bermann Ferenc zenészi tevékenységével kapcsolatban Róth Árpád és felesége dr Bán Margit fénykép Erdősi Antal levele a Segítő Egyesület és Nyugdíjpénztár dolgozóihoz 1942. ?hó 16-án történt elbocsátásakor Felmondó levél Bermann Rózsinak a Magyar Bank-tól 1941 dec. 12. Levél és beszámoló Erdősi Antal haláláról 1946 Beszámoló Bermann Ferenc haláláról, angol ny. levélmásolat 1945 Palkó Budapesten, Margit és Rózsi fénykép 1966 Politzer Jenő származási igazolása, (jóvátétel miatt kérte) 1960 Bermann Rózsi személyes emlékek 1982-ig Róthné Bán Margit, levelek és fényképek Izraelből 1975-ig Megjegyzés: A XIX. századi anyakönyvi kivonatokról 1937-1939 között készültek másolatok.

Rónainé Tiborné dr., Pfeifer Judit ajándéka, 2019

Látványraktár1 L1_D1_21 Krakovits család iratai 370 1899-2008 Krakovits Miklós 1 pallium irat, fényképek + 2db kapcsolódó festmény Dr. Krakovits Miklós portréja: http://collections.milev.hu/items/show/35036 Dr. Krakovits Miklósné sz.Klein Aranka portréja: http://collections.milev.hu/items/show/35035 Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár Krakovits Miklós

Kádár Anna ajándéka, 2019

Látványraktár1 L1_D1_21 Neumann József iratai 371 1898-1949 Neumann József 1 csomó, levelek és bizonyítványok Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár

Sepsiszentgyörgyi, óbudai rabbi

Polgári fiúiskola bizonyítványa arról, hogy Neumann a III. és IV. osztályból magánvizsgát tett. Latin nyelvből is vizsgázott., ??1898 Kir. kat. főgimnázium bizonyítványa arról, hogy Neumann magánvizsgát tett az V. és VI. osztályból, az osztályzatok feltüntetésével. Pozsony, 1899 Hitközség értesíti Neumannt egyhangú megválasztásáról. Sepsiszentgyörgy, 1902 Hitközség rabbiválasztási közgyűlésének jegyzőkönyvi kivonata Neumann alkalmazásáról. Sepsiszentgyörgy, 1902 Nyilvános Rabbiiskola bizonyítványmásolata Neumannak. Pozsony, 1903 Adler Illés főrabbi igazolása arról, hogy Neumannt képesített rabbinak nyilvánítja. Budapest-Óbuda, 1903 Tudományegyetem jogi fakultásának bizonnyítványa arról, hogy Neumann két szemesztert lehallgatott. Budapest, 1909 Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium a Háromszék vármegyei izr. hitközségtől felvilágosítást kér a rabbi fuvardíja ügyében. Budapest, 1909 Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium elutasítja Neumann fuvardíj-kérését. Budapest, 1909 Hitközség érdeklődik, hogy Neumann elfogadja-e az állást, ha nem kap bútort, Mezőtúr, 1911 Jegyzőkönyv rendkívüli képviselőtestületi ülésről, Neumann jövedelmének felemeléséről. Sepsiszentgyörgy, 1911 Neumann és Kertész József közlik, hogy a közöttük felmerült ellentéteket eliminálták. Sepsiszentgyörgy, 1911 Gyáriparosok Orsz. Szövetsége ügyv. igazgatója Neumannhoz: Megnevezett személy pénzügyminisztériumba való kinevezéséről. Budapest, 1911 MIOI Neumannhoz: Egy hitoktató kinevezéséről. Budapest, 1911 Jog- és Államtudományi Kar dékánjának bizonyítványa Neumann szigorlatáról., Kolozsvár, 1912 Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Háromszék megye főispánjával közli Neumann korpótlékát. Budapest-Sepsiszentgyörgy, 1913 Háromszék megye főispánja megküldi Neumann Józsfenek a kultuszminiszterhez leiratát korpótlékáról. Sepsiszentgyörgy, 1914 Holländer Rezső kérése a Chevrához: Édesapja nevének megemlítéséről a mazkir alkalmával. Budapest, 1914 Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium megállapítja Neumann fizetését. Budapest, 1914 Hitközség meghívója Neumann beiktatására. Déva, 1915 Engel Jeremiás szemrehányásai Neumannhoz: Sérelmeinek felsorolása. + Boríték. Győrszentmiklós??, 1915 Ort. Hitközség Neumannhoz: Látogatását lemondják. A bevonulások miatt istentiszteletet sem tudnak tartani., Vajdahunyad, 1916 Háromszéki alispán Neumannak: 400 Kr. állami segély engedélyezéséről. Déva, 1916 Hitközség megállapodása Neumannal javadalmazásáról, kötelességeiről és jogairól. Déva, 1916 Szentegylet Neumannhoz: Gratulálnak lakásához és egy papi föveget küldenek neki. Kecskemét, 1916 Izr. Hitk. az őszi nagyünnepekre meghívja Neumannt a papi funkciók elvégzésére.Balatonboglár 1916 Hitközség Neumannhoz: Meghívják az őszi ünnepekre a papi funkciók ellátására. Kecskemét 1916 Szentegylet Neumannhoz: Megköszönik megígért Jomkippur-i közreműködését és küldik a tiszteletdíjat. Kecskemét, 1916 Hitközség Neumannhoz: Menekült rabbik ellátásáról. Kecskemét, 1916 Dr. Fodor Sándor hitk. elnök Neumannhoz: A kecskemétiek rendelkezésére állnak. Kecskemét, 1916 Hitközség Neumannhoz: Temetési szertartás megtartására felkérés. Pozsony, 1916 Szentegylet Neumannhoz: Felkérik Zajin Adari istentiszteleten való közreműködésre. Kecskemét, 1917 Szentegylet Neumannhoz: Megköszönik, hogy elfogadta a meghívást. Közlik az istentisztelet sorrendjét. Kecskemét, 1917 Chevra Neumannhoz: Prédikáció megtartására kérik fel. Kecskemét, 1917 Szentegylet jegyzője Neumannhoz: Kimenti magát, mert nem tudott elbúcsúzni. Kecskemét, 1917 Megnevezett személy intézkedik temetéséről és minthogy rossz volt a termés, Neumann kívánságára csak krumplit tud küldeni. ??, 1917 Orsz. Iroda Neumannak: Kiutalt ruhasegély ügyében. Budapest, 1917 MIOI Neumannak: Ruházati segély tárgyában. Budapest 1918 MIOI Neumannak: Állami korpótlék tárgyában. Budapest 1918 Chevra megállapodása a mazkir lajstromba való felvételéről. Budapest 1919 MIOI Neumannhoz: Háborús segély kiutalásáról. Budapest, 1919 Országos Rabbiegyesület körlevele lelkészi családi pótlék, ruhabeszerzési segély és rendkívüli segély tárgyában. Budapest, 1919 Neumannak: Egy péntek esti és szombati istentisztelet megtartására meghívás. Brassó, 1920 Honvédelmi miniszter a hadifoglyok számára meleg fehérnemű beküldését kéri. Budapest, 1920 Megnevezettek igazolják N. N-nek a r.k. vallás kötelékéből való kilépését. Budapest 1920 Mizrahi Központ Neumannak: Kétéves szerződést ajánlanak fel. Bécs 1922 Mizrahi Központ a Mizrahi taglétszámáról és anyagi lehetőségeiről, Neumann esetleges megválasztásáról. Töredék. Bécs, 1922 Mizrahi Központ Neumannhoz: Elfogadja-e a felajánlott rabbi főtitkári állást. Töredék. Bécs 1922 Bernhardt Dezső lakásügyének komplikációiról értesíti Neumannt. Brassó, 1922 Neumann Jenő román nyelvű iskolai bizonyítványa. Brassó, 1923 Nőegylet értesíti Neumann Józsefnét tiszteletbeli taggá választásáról. Brassó, 1923 Hitoktató levele Neumannhoz: Órarendről, növendékek számáról és ingyenes hittankönyv ellátásról. Budapest-Óbuda, 1926 Chevra Neumannhoz: Véleményét kérik, hogy a temetésekkor a bűnbocsánati imát milyen nyelven mondják el. Budapest-Óbuda, 1926 Fischer Gyula főrabbi a hitközséghez: Gratuláció Neumann beiktatása alkalmából. Budapest, 1926 Neumann sógora lányának járandóságát követeli, felesége holmija Neumannékhoz került. Pincehely, 1927 Neumann unokahúga maga is kéri a fenti járandóságot. Beregszász 1927 Neumann értesíti a kóser húst árusító mészárszékeket zárvatartásról. Budapest-Óbuda 1928 Reismann Mórné Neumannak: Adatok kérése honpolgárság megszerzésére. Inarcs 1929 Reismann Mórné az Elöljáróságnak: Bizonyítványok kéréséről. Inarcs, 1929 Krausz Vilmos megköszöni Neumannak fia barmivcó ünnepségét. Budapest, 1929 Hitközség Neumannhoz: Prédikációiról, magyar nyelvű imáiról, a szószék elhelyezéséről. Budapest-Óbuda 1930 Statisztikai Hivatal felhívása a hitközségek elnökségéhez a hitéleti adatok benyújtása céljából. Budapest 1930 Statisztikai Hivatal kérdőíve az anyahitközségek számára. Budapest 1930 Tanítóegyesület megköszöni Neumannak egy tagtársuk temetésén mondott beszédét. Budapest 1930 Iskola hittani osztályzatok beírását kéri Neumanntól. Budapest 1930 Neumann jelenti egy iskolaigazgatónak három tanuló istentiszteleti mulasztását. Hátlapján az igazgató közli intézkedését. Budapest, 1930 Magyar Zsidó Ifjak Baráti Köre meghívja Neumannt közgyűlésre és közli, hogy dísztaggá választják. Budapest-Óbuda, 1930 Fenti egyesület levele Neumannhoz dísztaggá való avatásáról és további együttműködésről. Budapest-Óbuda, 1930 Kimutatás a hitoktatók nevéről, a zsidó növendékek számáról, hittanórák és istentiszteleti órákról. Budapest-Óbuda, 1930-31 Alice Jacob-Goewensohn Neumannhoz: Zenei turnéról. Berlin, 1931 Hitközség Neumannak: Megnevezett személy büntetésének végrehajtahatóságáról, aki az istentiszteletet megzavarta. Budapest, 1931 Hitközség Neumanntól az újszülöttek névsorát kéri. Budapest-Óbuda, 1931 Hitközség Neumanntól jelentést kér a hittanórai mulasztásokról és a tanulók magaviseletésről. Budapest-Óbuda, 1931 Hitközség megköszöni Neumannak, hogy hozzájárult fizetése csökkentéséhez. Budapest-Óbuda, 1931 Hitközség Neumannak: A Menucho ellen. Budapest-Óbuda, 1931 Zsidó Ifjúság Baráti Körének alakuló üléséről szóló jegyzőkönyv az eredményekről és a tervekről. Budapest-Óbuda, 1931 Büchler József ügyvezető alelnök deszéde a Zsidó Ifjúság Baráti Körének ülésén. Budapest-Óbuda, 1931 MIOI a hitközségnek: A takarékosság fontosságát kérik szónoklatban propagálni. Mellékelve a Postatakarékpénztár szövege a takarékosságról. Budapest, 1931 MIOI a hitközségekhez: Az istentisztelet keretében kér megemlékezést a trianoni szerződésről. Budapest, 1931 Neumann válasza a hitközségi elnöknek kérdéseire. Budapest-Óbuda, 1931 Tomché Jesivosz Egyesület felhívása az elöljáróságoknak és főrabbiknak a jesivák megsegítése ügyében. Győr, 1931 Radó Sándor Neumannhoz: Az izr. elemi iskolát végzett iskolatársak szövetségének megalapítása tárgyában. Budapest-Óbuda, 1931 Óbudai hitközség (Iskolaszék, képviselőtestület) köszönőlevelei, Óbuda, 1933 VI. Községkerület bíróságától Neumannak: Mint bírósági tag jelenjék meg egy tárgyaláson. Budapest, 1935 Székely Salamon Neumannhoz: Egy alaptalan vádaskodással kapcsolatban. Budapest-Óbuda, 1935 A Chevra Dr. Neumann József főrabbihoz: Sérelmei és Gutterer Mór vallási magaviselete tárgyában. Óbuda, 1937 Segédlelkész közli a Lelkészi Hivatallal N.N. áttérését a r. k. vallásra. Budapest, 1937 Raáb Sándor kántor bizalmas levele Neumannhoz a vágatási szabálytalanságokról. Kiskunfélegyháza A hitközség bejelentése Neumannhoz: Vágatási szabálytalanságok ügyében. Kiskunfélegyháza, 1937. aug. A fenti vágatási ügyben felvett jegyzőkönyv. A vizsgálat a metszőt igazolja. Kiskunfélegyháza, 1937. okt. A hitközség Neumannhoz: A vágatási szabálytalanságok kiküszöböléséről. Kiskunfélegyháza, 1937. okt. Wallenstein főrabbi levele a "Csonka Magyarország zsidóságának katonái az 1914-18. évi világháborúban" c. könyv előkészítéséről. Pécs, 1937 Cionista Szövetség Neumannhoz: Megköszönik a lányotthon felavatási ünnepségén elmondott beszédét. Budapest, 1937 Chevra Neumannak: Szimchat Tora-kor Torával tisztelik meg. Budapest-Óbuda, 1937 Zionistische Verein Neumannhoz: Nincs módjuk ingyen küldeni a lapot. Bécs, 1938 Neumann kérése iskolaigazgatókhoz, hogy a fő ünnepeken a zsidó diákokat mentesítsék az iskolalátogatástól. Óbuda, 1939 Pro Palesztina Szövetség értesíti Neumannt, hogy az Elnöki Tanács tagjává választották.Budapest, 1939 MIOI a rabbikhoz: Kérik, hogy a zsidótörvény elleni állásfoglalás végett keressék fel a helybeli keresztény papokat. Tiltakozzanak a zsidóság nemzetiséggé való nyilvánítása ellen. A levél szigorúan bizalmas. Budapest, 1939 Lőwy Dezső kántor Neumannhoz: Lányának vőlegényt ajánl. Budapest, 1940 Hevesi Ferenc rabbi válogatott hitszónoklatokat fog kiadni, és néhány prédikációt kér.Budapest, 1940 Statusquo ante hitközségek országos szövetsége arra kéri Neumannt, hogy küldje meg a sepsiszentgyörgyi hitközség alapszabályát. Debrecen, 1941 Fábián Tibor Neumannhoz: Válása ügyében. Mellékelve Fábián Ferenc levele, amelyben segítséget kér a válás lebonyolításához. Siófok, 1942 Zsidó Világkongresszus az Óbudai Nőegyletnek: Kiutal 50 kg kávét. Budapest, 1948 Magyarok Világszövetsége megnevetett személy halotti bizonyítványát és egy másik hollétének kikutatását kéri. Budapest, 1948 Hitközség közgyűlési meghívója. Hátlapján zárszámadás és költségvetési előirányzat. Óbuda, 1948 Zsidó Világkongresszus a hitközséghez statisztikai adatok gyűjtése tárgyában. A gyűjtés fontosságának megokolása. A válasz egy töredéke. Budapest, 1948 Építőmester számlája a Zichy u. 9. sz. alatti ház tatarozásáról. Mellékelve a költségvetés. Budapest, 1949 Rabbikollégium Neumannhoz: Egy betérés ügyében. Budapest, 1949 Beszámoló a Chevra egyéves működéséről. Óbuda- Holländer Márton Neumannhoz: Segítséget kér házassága ügyében. Pincehely

Neumann József

helyben fennmaradt iratanyag (77.129)

Látványraktár1 L1_D1_21 Berény János családi iratok, kitüntetések, fényképek 372 Berény János

1. Pallium Kitüntetés Berény Manóné fényképe Berény/Backhofen/Bakofen Ferdinánd fényképe Berényné, Linner Franciska fényképe Berény János fényképe Irén??? levele deportálás előtt két nappal 2. Pallium 1. iratcsomó: Berény Mór Manó iratai, kitüntetései és fényképe, 1914–1944 2. iratcsomó: Lucas Bakofen/Backhofen és Backhofen Nándor iratai, 1818-as útlevél, 1818–1898 3. Pallium Kitüntetések. I.VH., II. VH. 4. Pallium: Berény Manó: Orvosi leletek, Iparigazolvány, életrajz, katonai (musz) mentességi igazolvány, 1942., egyéb iratok Steiner Miksáné iratai, egyéb iratok, 1940-1955, 5. Pallium Steiner Irén iratai. 1906–1956 Fényképek Berényi Manó iratai, „Kiivételezettségi igazolvány”-ról igazolás, (1943), igazolás 1919-ben a Vörös hadseregben szolgált Berényi Manó,(1965), 1909–1965 6. Pallium Családi fényképek, 1800-as évekből 7. Eredeti partizán-kitüntetés, oklevéllel, Joszip Broz Titótól

Berény János
Látványraktár1 L1_D1_22 Kovács (Kohn) Kázmér, és Sztehlo Istvánné hagyatékából 374 1944 1 Pallium

Zálogjegyek, 1944; Bagólyuk (Szúcs) bányatelepi zsidó tábor felállításának határozata, 1944 https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%BAcs

Frank Zsuzsanna ajándéka, 2019

Schultheisz család 373 1827-1993 Schulteisz család fényképalbumok és iratok HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Series 1 - Schultheisz Miksa és felesége Spitze... Series 2 - Schultheisz Emil iratai Series 3 - Schultheisz Ernő és felesége Jáger E... Series 4 - Schultheisz Jakab iratai Series 5 - Schultheisz családtagok iratai Series 6 - Schultheisz Marietta - Baba iratai Series 7 - Kiállításmeghívók a Schultheisz hagy... Series 8 - Fényképek a Schultheisz hagyatékból

Schulteisz család Bank-letét, holokauszt / Bank-deposit, Holocaust Lakásleltár / List of goods Művészeti gyűjtemény / Art collection Anyakönyvi iratok Schutzpass

helyben fennmaradt iratanyag

L1_A2_31 L1_A1_32 L1_A2_32 Schultheisz Miksa és felesége Spitzer Erzsébet iratai 1 1891-1980 Schultheisz Miksa Spitzer Erzsébet HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Schultheisz Miksa (Szül: Esztergom, 1890. szeptember 9.- 1977. július 8.) Apja: Schultheisz Géza pék, anyja: Berger Regina) Hites könyvvizsgáló. Felesége Spitzer Erzsébet Budapest 1901. november 27. (Apja: Spitzer József bizományos.) Egy gyermekük született, Schultheisz Marietta. (1930. február 25- 1940. november 7.) más néven Schultheisz Baba.

Schultheisz Miksa és felesége, Spitzer Erzsébet iratai 1. 1. Bajcsy-Zsilinszky Endre 1943. dec. 17-i köszönő levele a Szabad Szó könyvvizsgálatáért 2. A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank letéti igazolása egy lezárt faládáról -1943. aug. 23.; 3. Magyar Bank igazolása rekesz bérleti díjról – 1943. jan. 1. 4. Magyar Általános Hitelbank igazolása lezárt bőrönd letétről 1943. dec. 31. 5. A Budapesti Húsnagyvágó Rt. felszámolása – átadása a M. Kir. Állami Hadianyaggyárnak 1942-1944. 6. Schultheisz Miksa lakásleltára Lónyai u. 14. 1. em. 3. 7. Kilakoltatási iratok – 1944. április. Magyar Zsidó Tanács iratai is. 8. Építési engedély XIII. Révész u. 4/c – egyemeletes műhely épület – 1942. 9. Ideiglenes házadó mentesség a Lipót körút 33 számú házra – 1933. – Fotómásolat 10. Három Gedő Lipót illusztráció 11. Háztartási napló 1947. első félév 12. Felső Kereskedelmi Érettségi Bizonyítvány – 1908. 13. Spitzer Erzsébet Gimnáziumi Bizonyítványai az Országos Nőképző Egyesületben 1913-16. 14. Spitzer Erzsébet Elemi Népiskolai Bizonyítványa – Lónyai utca 1912. 15. Spitzer Erzsi zongora értesítője 1914. Krausz Gusztáv-féle zeneiskola 16. A Budapesti Értéktőzsde Tanácsának értesítése Schultheisz Miksa felvételéről tőzsdetaggá – 1936. 17. Ketuba 1928. szept. 26. Az esketést végezte: Hevesi Simon főrabbi, Ábrahamsohn Manó főkántor és Wosner Mayer főgondnok 18. Schultheisz Miksa. Önéletrajza – 1952; 1967 19. Családi levelek 20. Budapesti HÉV értesítés főfelügyelői besorolásról – 1925; Schultheisz Miksa nyugdíjkötelékbe való felvételéről – 1927. 21. Schultheisz Miksáné kórházi zárójelentése közúti baleset után - 1980. dec. 17. 22. Kőröshegyi telek adásvételi szerződése Jakobi Arisztid részére – 1941. 23. Alkalmazás a Politikai Lapkiadó Vállalat Kft Magyar Hírlap Kiadóhivatalának vezetésére - év nélkül 24. Álláspályázat 1936 – fontos életrajzi adatokkal 25. Sorozó Bizottság szolgálati jegye – 1944. szeptember 29. 26. Szende Sándor -Alex Szende levele az USA-ból – 1921. 27. Igazolás 5 éves tervkölcsön jegyzéséről – 1949. 28. Könyvelési és egyéb csasztuskák 29. Der Propylaen Verlag levele – 1927. december 13. 30. A Szeretetkórház OTP kivonata – 1976. 31. Kárpótlási ügyek 32. Levelezés Gárdos Aladárral sírkőállítás ügyében – 1941. 33. Légifuvar számla – 1949. 34. Köszönő levél ruha adományért a VIII. és IX. kerületi zsidó Nőegylet részéről 1943. 35. A Magyar Bibliofil Társaság Meghívója – 1966. dec. 21.+ egyéb dokumentumok 36. Állampolgársági igazolvány Schultheisz Miksa részére – 1939. Schultheisz Miksa és felesége iratai 2. 1. Munkaszerződés a Budapesti Közúti Vaspályatársasággal – 1918. nov. 16. 2. Hites könyvvizsgálói jelentés az Üveg és Fakereskedelmi Szövetkezetben - 1947. 3. Brody Waggon részvények Zagreb, Beográd; Letétek a Magyar Általános Hitelbankban és a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankban 1940-1943; valamint intézkedés Sándor Pál részvényhagyatékáról 4. Iratok a Brody Waggon részvények letét igazolásáról 1945-1947. 5. Levelezés Sós Imrével a XIII. Sziget utca 2/b ingatlan adásvétele ügyében – 1956. 6. Schultheisz Miksa névjegytáblái 7. Schultheiszné Spitzer Erzsébet Önéletrajza 1967. 8. Schultheisz Miksáné útlevele 9. Sós Endre Belépőjegye a BIH II. Öntőház utcai főtemplomába – 1936. Középhajó IX .sor 139. + Keren Kayemet Leisrael igazolvány; Levele Schultheisz. Miksának 1945. 10. Schultheisz Miksa útlevele 11. Schultheisz Miksa szakszervezeti könyvei 12. BHÉV Vasúti kedvezményre jogosító igazolvány – 1928; Szabadjegy 13. Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége –Igazolvány 1957. 14. Schultheisz Miksa édesanyjának levelei Esztergomból – 1911 15. Női belépőjegyek a Dohány utcai zsinagógába – 1965, 1966, 1967. Schultheisz Miksáné 2. em. jobb 137. 9. 16. Jegyzőkönyv az 1945. április 29 - május 10 között a XI. Rezeda u. 14 számú ház fa elemeinek eltávolításáról – Schultheisz Miksáné feljelentése ismeretlen tettes ellen 17. Bokros Birman Dezső levele – 1954. július 10. – Schultheisz Baba portéja és Madama sans gene szobrai kiállítása tárgyában; Üdvözlet New Yorkból, 1929. 18. Bizományi Áruház Vállalat Szent István krt. 3. – Zsűrizésre átadott Rippl Rónai: Önarckép – 1962. - visszautasítva 19. Magyar Nemzeti Galéria átvételi elismervénye Csók István Műteremben és Balatonnál című festményeiről – 1965. szeptember 20. Magyar Nemzeti Galéria átvételi elismervénye Csontvári Kosztka Tivadar: Almát hámozó asszony című képéről 1969. december 21. Magyar Nemzeti Galéria átvételi elismervénye: Diener Dénes Rudolf: Uzsonna című olaj festményeiről – 1968. szeptember 22. Magyar Nemzeti Galéria átvételi elismervénye Fényes Adolf: Mesetáj című festményeiről – 1960. június 23. Magyar Nemzeti Galéria átvételi elismervénye Berény Róbert Parkban és Vihar előtt című festményeiről – 1962. június 24. Magyar Nemzeti Galéria átvételi elismervénye Aba-Novák Vilmos: Székely falu című festményéről – 1962. június 25. A Műcsarnok átvételi elismervénye Márffy Ödön: Csinszka nyugágyon című festményéről – 1958. április 26. Meghívó André Kosztolány kültag vacsorájára a Braziliai Jocquey Club tiszteletére 1962. október 12. – az aláírások között: Kellér Dezső, Kellér Andor. 27. Meghívó Hermann Lipót festőművész emlékkiállításra a Magyar Nemzeti Galériába – 1973. 28. Legkedvesebb költőm Petőfi Sándor 29. Zsidó tárgyú bibliográfiai összeállítás 30. Keren Kayemeth Leisrael Andrássy u- 67.- Mazkír könyvecske Schultheisz Miksának 31. Schultheisz Miksa belépőjegye a BIH II. Öntőház utcai főtemplomába – 1934, 1935, 1936,1938; 1939. Közép, X .sor 145. 32. Schultheisz Miksa Belépőjegye a Dohány utcai templomba – 1940. Bal 24. 3. Schultheisz Miksa és felsége iratai 3. 1. Három kézzel írott László Fülöp levél Párizsból – Schlesinger Úrnak címezve 1891. 2. Bútorkészítési szerződés – 1931. 3. Kárpitos (Vágó és tsa 1931) és üvegáru (Semmel Mór) számlák 4. Telekügyek 5. Ötvenéves érettségi találkozó a Gundelben – 1958. május 30. 6. Turistautak iratai 7. Eljárás megszüntető határozat lopás felderíthetetlensége miatt – 1946. 8. A Kereskedelmi és ipari vállalatok racionalizálási szövetkezet felszámolási iratai – 1947-1949. 9. Lakás felújítási számlák 1931. 10. Hincz Gyula levelezés 11. Gyászjelentések újságokban S. M. 1977. július 8-i halála miatt; Kórházi értesítés Schultheisz Miksa haláláról 12. Barátok levelei 13. Sándor Pál iratok –a Zsidó Múzeumnak átadva - 1966; A Fejér megyei Múzeumnak kölcsönadva-Bokros Birman Dezső: Fekvő akt 1968. 14. Csontváry Kosztka Tivadar Almát hámozó öregasszony című képének átadása a Magyar Nemzeti Galériának restaurálásra 1976. április 1. 15. Schultheisz villa alaprajza Bp. I. Rezeda u. 14.; Lónyai u 14. +Számlák, elszámolások 16. Névjegykártyák (köztük nagyon szépek is vannak) 17. Schultheisz Miksa imakönyve Schultheisz Miksa és felesége személyes iratai 4 1. Schultheisz Miksa mentességi igazolványa 1944-ben a munkaszolgálat alól 2. Schultheisz Miksa igazolása a sorozóbizottsági tagságról -1944 3. Schultheisz Miksa Alkalmazotti igazolványa a Magyar Zsidó Hitközségnél – 1944. szept. 6- 4. Schultheisz Miksa tábori levelező lapja feleségének – 1944. november 4. 5. Adásvételi szerződés özv. Polákovits Mátyásné szül. Schlesinger Hemina és Schulteisz Miksa között 1944. márc. 22. 6. Okleveles könyvvizsgálói oklevél – 1951. 7. Igazolás a Hites Könyvvizsgálók Országos Szövetsége tagságáról 1945; 1949+ Hites Könyvvizsgálók Országos Szövetségének országos listája 8. Vasutasok Szakszervezete Emléklap – 1970. április 4. 9. Nyugdíjba helyezési értesítés – Bp. HÉV Rt. 1935. 10. Kereseti kimutatás – HÉV 1931. február 11. Vámhivatali Vizsgálati jegy szárazelem nagyothalló részére – 1949. 12. Síremlék számlák – 1941. április 3. Nordo Nazareno Síremlék lerakata 13. Német jóvátétel – NÜB – 1973. 14. Állampolgársági igazolvány – 1938. 15. Igazságügyi szakértői igazolás – 1956; 1963. 16. HÉV felügyelői kinevezés – 1923.; igazgatóhelyettesi igazolás 1932. 17. Chevra Kadisa felvételi igazolás 1940. 18. BHÉV igazgatóhelyettesi kinevezés – 1931. 19. Bizományi felvételi jegy – 1969. 20. Spitzer Erzsébet Elemi iskolai Értesítője 1908-12. Lónyai u. Elemi Iskola 21. Spitzer Erzsébet himlőoltási bizonyítványa – 1902. 22. Meghívó a BIH Páva utcai körzetének választmányi ülésére – 1974. 23. Meghívók a Szépművészeti Múzeum kiállításaira – 1955-1956. 24. Stafírung (?) lista 25. Schultheisz Miksa és László Jenő könyvvezetők illetmény emelési kérelme a Budapesti Közúti Vaspálya Társaság igazgatóságához 1920. febr. 3. 26. Naptár az 5682 (1921/22) és az 5700 (1939/40) zsinagógai évre 27. Emléklap a Dohány utcai főtemplom 1859. szeptember 6-i felavatására. Tervezte: Munkácsi Ernő 28. Az Országos Magyar Zsidó Segítő Akció (OMZSA) adománygyűjtő szórólapja 29. Képes Családi Lapok előfizetői felhívása 30. Melegruha felajánlás zsidó munkaszolgálatosok részére – űrlap 1942. MIOI- MAOIHKI 31. Schultheisz Miksa Igazolványa a Magyarországi Zsidók Szövetsége Ideiglenes Bizottsága Számvevőségétől 32. Szakmai életrajz a Szociáldemokrata Párt Értelmiségi Titkárság számára, 1945. 33. Emlékek, prospektusok Jugoszláviából – 1933. 34. Részvényeladás: Belvárosi Vászonáru Rt. – 1930. 35. Utazási terv 1966. 36. Hites Könyvvizsgálói igazolvány – 1944. 37. Pénzintézeti Központ értesítése -1948. Schultheisz Miksa és felesége iratai 5. 1. Esküvői gratulációk – 1928. 2. Pesti Magyar Kereskedelmi Bank igazolása – 1945 3. Magyar Általános Hitelbank igazolása 500 dollárról – 1947. William S. Sussman 4. Múzsák előfizetés – 1972-74. 5. Kondoleáló levelek Schultheisz Miksa elhunyta alkalmából – 1977. 6. Kemény Hugó vezérigazgató (Selyem és Gyapjúszövőgyár) kondoleáló levele Spitzer József elhunytra alkalmából – 1942.; Magyar Autó Forgalmi Rt; 7. Névjegyek, cédulák 8. Háztartási feljegyzések 9. A Fiúárvaház és a Leányárvaház peszachi adománygyűjtő levele Schultheisz Miksánénak 10. Trieszti Általános Biztosító Társulat éves számlája – 1944. 11. Gelka javítási számla - 1976 – 12. Levelek Lymfitől (Schultheusz Miksáné) 13. Levelek Palitól 14. Levelek Székely Gézától 15. Levelek Katótól 16. Levelek Annustól 17. Levelek Wertheiméktől 18. Levelek Földes Zoltántól 19. Levelek Miskától 20. Levelek Renée-től 21. Levelek Irénkétől, Arthurtól 22. Levelek Jancsitól és Marikától 23. Gold Imre levelei 24. Szász Béla levele - 1934 25. Képcsarnok Vállalat – átvételi elismervény képek visszaszolgáltatásáról a Csontváry Teremben rendezett „Harcoltak az életért Vietnám” kiállításon – 1976. 26. Levelek Mausytól 27. Tibor J. Waldman üdvözlete New Yorkból – 1976. 28. Alice Löwy levele németül 1919. 29. Victor Aprowitzer héber nyelvű levelezőlap Bécsből Breslauba, Prof. Michael Guttmannak címezve – 1917. + Héber nyelvű irat 30. Katonai levelezőlap fényképpel – Rózsahegy, 1917. IX/29. 31. Üdvözlőlapok külföldről Schultheisz Miksa és felesége iratai 6. 1. Schultheisz Miksa levelei feleségének a balatonfüredi gyógyüdülőből és Balatonalmádiból – 1955. 2. A Magyar Színházi Intézet elismervénye az megvétel céljából átvett Barna Elek rajzokról – 1971. 3. Spitzer József halála 1942. február 1. és temetése 1942. február 4.-igazolás. Írta: Grosz Hermann 4. -OTP kifizetés igazolás a MIOK Szeretetkórháza számára: Schultheisz Miksa számára 1977. jún. 24-én 40.800.- forintról 5. Őszi ünnepi imarend a Dohány utcai templomban – 5735-1974. 6. A Szépművészeti Múzeum értesítése restaurálás elkészültéről – 1955 7. Ünnepeink 5728/1967; 5735/1974; 5746/1975 a BIH Leányárvaháza számára 8. Igazolószelvény az 1945. március havában elrendelt összeírásról – Schultheisz Miksáné 9. A budapesti vallásfelekezetek hitközségi adórendszere – Kongresszusi neológ hitközségek 10. Házfelügyelői igazolás Schultheisz Miksáné részére az 1944-ben elhagyni kényszerült Lónyai u. 14-ben lévő lakásról – 1959. 11. Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének igazolása Schultheis Miksáné tagdíj befizetéséről 1977. 12. Schultheisz Miksa orvosi leletei 13. Kéményseprési számlák – 1947-48. Dózsa György u. 26 és Révai u. 37. 14. Családi évszámok 15. Üdvözlőlapok 16. Levelek Böskétől, Imrétől 17. Levelek Tibortól és Marikától 18. Levelek Sági Erzsébettől 19. Üdvözlőlapok 20. Fischer Manóné levelei 21. Schultheisz Miksa kérelme a Központi Választmányhoz a 4800/1939. M.E. sz. rendelet 6. paragrafusában előírt Tanusítvány iránt – anyakönyvi kivonat mellékletekkel 1939. 22. Schutz-Pass Schultheisz Miksa részére – 1944. szeptember 28 aláírás: Raoul Wallenberg 23. Behívó sorozásra munkaszolgálathoz 1944. október 9. 24. Belügyminiszteri értesítés – 1947. 25. Földes Béla építőmester számlái 1940-ből a Magyar u 42 és a Rezeda u 14. szám alatti házakban végzett munkáról; 26. Schultheisz Miksa Felső Kereskedelmi Iskolai Bizonyítványai – 1904-1907. Schultheisz Miksa és felesége iratai 7. 1. A Magyar Nemzeti Galéria kérése Csontváry albumhoz - az Almát hámozó asszony című képéért 1976.aláírás: Pogány Ö. Gábor 2. Schultheisz Miksa nyugdíj kötvénye – 1915. 3. Schultheisz Miksa illetmény igazolásai – 1912-1917; 1924; 1926. 4. Szerződés a BHÉV és a Nova Kereskedelmi és Ipari Rt ügyeinek intézésre külön díjazásért 1923. 5. Védetté nyilvánító okirat a Művelődési Minisztérium Levéltárai és Múzeumi Főosztályától – 1961. + Kivonat a Nemzeti értékű magángyűjteményekről 6. Okleveles könyvvizsgálói oklevél – 1951.; 1933 7. Bajcsy-Zsilinszky Endre köszönő levele a Szabad Szónál végzett könyvvizsgálói munkáért – 1943. – Másolat 8. Öregségi nyugdíj megállapítás – 1955; 1958; 1961. 9. Felügyelő bizottsági tagság a Budapest Főváros Fürdőigazgatóságánál – 1927. 10. Könyvszakértői kinevezés a fővárosi árvaszékhez – 1932; 1937-1942.. – Másolat 11. Bizonyítvány cégjegyzési jogosultságról – 1948. 12. Értesítés igazságügyi szakértői kijelölés megszűnéséről – 1965. 13. Bizonyítvány szolgálati jogviszony 1934-beni megszűnéséről – 1944. 14. Imaszék igazolvány Schultheisz Miksa számára – Dohány templom férfi balközép 47/3. – 1965 PIH 15. Felső Kereskedelmi Iskolai igazolvány 1908.– másolat 16. Svájci látogatás – 1974. 17. Singer Gáborné kérvénye kegydíjának kifizetéséért Budapesti Húsnagyvágó Rt. – 1942.; valamint Dukesz és Társa panasza, 1943. 18. Szavazóigazolvány Schultheisz Miksáné részére az 1939. május 28-i országgyűlési választásokra 19. Spitzer Gerzson kiházasítási alapítvány pályázatai 20. Érettségi találkozó 1938. Gundel étterem – fotó 21. Leszerelési jegy – 1944. november 20.; Romeltakarításra alkalmatlan – 1944. aug. 8. Igazolás a Magyarországi Zsidók Szövetsége Ideiglenes Intéző Bizottságától 22. Első és Második Békekölcsön igazolás – 1951. 23. Kerületi Rabbiság Zsámbéki igazolása, hogy Schultheisz Géza atyja Schultheisz Gábor volt - 1912. 24. Levél Fleischmann László BIH elnökhelyettesnek: nem vállalja a képviselőtestületi tagságot – 1957. 25. BHÉV alkalmazotti esküszöveg 1950. 26. A minisztérium Számviteli Bizottságának Megbízása konzervipari szakmai számlakeret kidolgozására – 1947. 27. Szobotka Imre: Zebegény c képéről átvételi elismervény a Magyar Nemzeti Galériától – 1971 a Szobotka emlékkiállításra 28. Meghívó az MNG Aba-Novák Vilmos kiállítására – 1962. 29. Pék mesterlevél /Meister-Brief Kornmarkt Zsámbék 1865. Berger Jacob részére./ Külön nagy dossziéban./ 30. Gabonakereskedő oklevél 1859. / Külön nagy dossziéban./ 31. Schultheisz Miksa Állampolgársági igazolványa – 1939. 32. Igazolás, hogy Berger Jakab 1865-1894 között Bajnán lakott 33. Berger Jakab és Steiner Rési házassági anyakönyvi kivonata, 1862, Zsámbék 34. Berger Jakab születési anyakönyvi kivonata – 1838. Tétény. – Nagytétény Izraelita Hitközség 35. Schultheisz Miksa születési anyakönyvi kivonata – Esztergomi Főrabbiság – 1919 36. Népfölkelési igazolványi lap – Schultheisz Miksa részére – 1914. + Behívó – 1918. Schultheisz Miksa részére 37. Igazolási Lap - Budapest II. kerületi elöljáróság Nyilvántartó Hivatala, 1920. Schultheisz Miksa 38. Szociáldemokrata Párt Értelmiségi Titkárság – igazolt tagságról 1945 februárjától Schultheisz Miksa részére Schultheisz Miksa és felesége iratai 8. 1. Adásvételi szerződés a Nagyatádi Szabó utca 33.ról – 1944. február 2. Levelezőlap 1955. május – Bercel Mór új címe 3. Ketuba (?) 4. Schultheisz Miksa feljelentése lopás miatt – 130 Napóleon arany megőrzésre átadása – 1944. június 5. Reimer Ignác aranyműves kisiparos iparigazolványa – 1894. és 1899 6. Reimer Izsák (azonos Reimer Ignáccal) személyazonossági bizonyítványa – 1900. 7. Schutz-Pass Schultheisz Miksáné részére 1944. szept. 28. + A házparancsnok jelentése, melyik házban helyezte el -1944. Pozsonyi u. 4. 8. Izraeliták névsora Bajnán – az 1848/49 zsidó összeírás másolata 1938. 9. Megállapodás a Budapesti Közúti Vaspálya Társaság és a Budapest Székesfőváros Közlekedési Rt között - 1923. augusztus 3. – viaszpecséttel ellátva 10. Jegyzőkönyv a Budapesti Helyiérdekű Vasutak Rt. igazgatóságának 1931. december 14-i üléséről 11. Jelentés és zárszámadás a Nova Közlekedési és Ipari Rt- 1931. évéről – 1932. 12. Előterjesztés a luxemburgi bank BHÉV többségi részesedésének megszerzésére – 1930 13. BHÉV hivatalnokainak fizetési táblázata - 1915 14. Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy 218. számú igazolása Schultheisz Miksa részére, 1950. +A Nagypáholy munkarendje 1949. szeptember; Weininger Antal két előadása – 1947; Fonagy Béla megnyitója, Névjegyzék, 1948; Kamerun és Togó térképe. 15. Schultheisz Miksa népmozgalmi nyilvántartó lapja – 1940. 16. Schultheisz Miksa igazolványa az Országos Munkaerőgazdálkodási Hivataltól – 1949. 17. Magyar Királyi Folyam és Tengerhajózási Rt. szabadjegy – 1930 18. Schultheisz Miksa BHÉV (hátoldalon fényképes) személyazonossági igazoló jegy – 1912. 19. Schultheisz Miksa leckekönyve és Diákigazolvány 1928/29. – Budapesti Egyetem Közgazdaságtudományi Kar i Revizorképző szak, + 2 vizsga jegy -1929. 20. Kölcsönkérő levél – 1936. 21. Bp. I. Rezeda utca 14. telek kisajátítása – 1953. Helyrajzok 22. Schultheisz Miksa könyvvezetői kinevezése a Közúti Vaspálya Igazgatósághoz 1918. november 23. Nagy Tibor és Székely Zoltán írásai Kernstok Károlyról 24. A Hatodik Izraelita Községkerületi Bíróság tagjává választották Schultheisz Miksát – az elnökség levele 1934. 25. A Vasváry Pál körzet megívója – 1978. március 26. BIH értesítés Schultheisz Miksa képviselőtestületi taggá választásáról – 1957. 27. Háztartási könyv 1978-79. Spitzer Erzsébet iskolai füzetei

Schultheisz Miksa Spitzer Erzsébet Kárpótlási iratok
L1_A2_32 Schultheisz Emil iratai 2 1923-1993 Schultheisz Emil 1 pallium irat HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Schultheisz Emil (1923-2014) iratai 1. Naplók: Alexander Bernát ifjúkori levelei Horváth Cyrillhez - jegyzetek; Gerő Ödön, mint műkritikus; Levelek az MTA Jóléti Csoportjának 2. Levéltervek; benne: az ELTE rektorához rubin diploma ügyében - 90-ik születésnapja alkalmából 3. Schultheisz Emil egészségügyi miniszter levele Miksának

Schultheisz Emil

Schultheisz család hagyatéka, 1996

L1_A2_61 Schultheisz Ernő és felesége Jáger Emma iratai 3 1911-1977 4 pallium irat

Schultheisz Ernő és felesége Jáger Emma iratai 1 1. A Budapesti Járásbíróság igazolása arról, hogy Schultheisz Ernő zsidónak tekintendő, felesége katolizál – 1944.április 25. 2. Családi levelek 3. Hagyatéki tárgyalási jegyzőkönyv 1966. szept. 26-i halála miatt; + Levelezés lord Balogh Tamással a hagyaték ügyében 4. Department of Trade and Industry, London levele – 1974. 5. Önéletrajz csasztuskában – 1946. 6. Levelek 7. Letéti igazolás Commonwealth Savings Bank of Australia – 1939. jan. 27. 8. Arcképes Belépőjegy a Margitszigeti Gyógyfürdőbe – 1938. 9. Schultheisz Ernő céges borítékja 10. Gold Imre levelei Párizsból ; + Hídtervezési program, 1917. 11. Schultheisz Ernő halotti anyakönyvi kivonata – 1966. szept. 26. 12. Budapesti Mérnöki Kamara Hivatalos igazolvány – 1929. 13. Igazolvány közérdekű munka végzésre – 1945. 14. Könyvelés 1977 áprilistól 15. Levelezés Jancsival Sao Pauloban 16. Pénzintézeti Központ Értékpapír osztályának jegyzéke a beszolgáltatott részvényekről – 1948. 17. Schultheisz Ernőné Jager Emma halotti anyakönyvi kivonata (1899-1959) 18. Schultheisz Ernő kézzel írott önéletrajza 1951. július 17; géppel írott Önéletrajza 1951. március 17. (Megjegyzés: Venetianer) 19. Schultheisz Ernő állampolgársági igazolványa – 1939. 20. (Párt?)Személyi adatlap Kérdőíve – 1952. Schultheisz Ernő 21. Schultheisz Ernő Vásárlási könyve 1941. Élelmiszerjegy Központ 22. Schultheisz Ernő katonai Igazolványi lapja 1942. Leszerelési lapja – 1944. 23. Schultheisz Ernő leltári lapja a Kresz Géza u. 27. 3. em.2. lakásban maradt. és onnan elvitt tárgyakról – 1944. június. A házparancsnok és a házfelügyelő aláírásával. 24. Schultheisz Ernő Munkabehívói – 1944. Július 25 és 30; október 11. 25. Schultheisz Ernő Keresztlevele – 1944. július 18. 26. Schultheisz Ernő kötelező adatszolgáltatása a Magyarországi Keresztény Zsidók Szövetségének – 1944. aug. + Tagsági Igazolvány 27. Schultheisz Ernő kérvénye Horthy Miklós kormányzóhoz - 1944. szept. 4. 28. Schultheisz Ernő Igazolványa a honvédelmi munka alóli mentességről 1944. 29. Schultheisz Ernő arcképes igazolványa – 1944. aug. 9. a Sziget u. 2-ben romeltakarításhoz 30. Vas Zoltán nemzetgyűlési képviselő által aláírt orosz- magyar nyelvű Engedély Schultheisz Ernő részére 1945. február – élelmiszer felvásárláshoz 31. A Budapesti Mérnöki Kamara kifizetése Schultheisz Ernő számára. 1945. 32. Svájci Követségi igazolás Schultheisz Ernő számára – 1944. okt. 23. 33. Szabad Pályán Működő Mérnökök Igazoló Bizottsága igazolása Schultheisz Ernőnek 1945. 34. Schultheisz Ernő orosz – magyar személyazonossági igazolványa – 1945. Schultheisz Ernő és felesége iratai 2. 1. Schultheisz Ernő Bérleti szerződése a Kresz Géza u. 27. 3. em. 2. lakásra – 1959. 2. A Budapesti Mérnöki Kamara tagdíjkivetése Schultheisz Ernő számára – 1929. 3. Röntgen szűrőlap – 1963. 4. Schultheisz Ernő és Schultheisz Ernőné közmunka igazolványa – 1945-1948. 5. Schultheisz Ernő Független Kisgazdapárt igazolványa – 1945. aláírás: Tildy Zoltán 6. Schultheisz Ernő Érettségi Bizonyítványa – 1914. 7. Schultheisz Ernő Mérnöki oklevele – 1921. 8. Schultheisz Ernő Iskolai bizonyítványai 1906-1914. 9. Schultheisz Ernő Esztergomi Izraeli Népiskolai bizonyítvány – 1904-1905. 10. Schultheisz Ernő Polgári személyi Lap – 1942. 11. Schultheisz Ernő orosz-magyar Igazolvány Bp. V. ker. -1945. január – az épületek megvizsgálására 12. Schultheisz Ernő Népfölkelési igazolványi lapja – alkalmatlan – 1918. 13. Schultheisz Ernő Műegyetemi leckekönyve- 1915-1919.+Nyári munkák, + Nyilatkozat okleveles mérnöki cím viseléséről – 1923. 14. Schultheisz Ernő szakszervezeti könyve –1951. 1958. 15. Schultheisz Ernő Nyugdíjazása – 1960. 16. Óvóhelyépítési megbízás – 1944. febr. 24. Schultheisz Ernő 17. Schultheisz Ernő felvétele az Óbudai Híd tervezéséhez – 1932 18. Schultheisz Ernő a KGM Tervez Irodáinál – 1954-1958 + személyzeti anyag 19. Schultheisz Ernő Kistarcsán, a Gép- és Vasút Felszerelési Gyárnál – 1915, 1921-1927. 20. Schultheisz Ernő malomellenőri kinevezése – 1932. Zalaegerszeg 21. Bérleti szerződés a Kresz Géza U. 27. 3. em. 2 lakásra – 1940. Schultheisz Ernő és Thein János 22. Schultheisz Ernő születési anyakönyvi kivonata – 1927. 23. Tanusítvány Schultheisz Ernő és Jager Emma házasságkötéséről – 1940. 24. Schultheisz Ernő európai útlevele – 1924. 25. Jager Emma névjegye(szép) Schultheisz Ernő és felesége, Jager Emma iratai 3. 1. Schultheisz Ernő házgondnokságára vonatkozó iratok: Tauber Alfrédné; Polákovits Mátyásé; Sós Ármin; Sándor Pál. – 1934. 2. Schultheisz Ernő megbízása Házgondnoki teendőkkel: Váczi út 112; 114; Árbócz u. 4. Visegrádi u: 111; 113; 115; 117; Andrássy u 89; Benczúr u. 2. – 1936. 3. Sós Endre háztulajdonos megbízása Schultheisz Ernőnek – 1945. 4. Lakbérpótlék fizetési kötelezettség megállapítása Schultheisz Ernő részére – 1960. Kresz Géza u. 5. A liptószentmiklósi Braun család budapesti ingatlan helyrehozatala - Schultheisz Ernő – 1951. 6. A Magyar Általános Hitelbank letéti jegyzéke értéktárgyakról, értékpapírokról– 1944. 7. Schultheisz Ernő lemondása a Kresz Géza u. 27. számú házban a Békebizottsági tagságról 8. Jager Emma (első) házasságkötése 1922. március 19-én Schlossberger Jenővel – anyakönyvi kivonat 1923. 9. Jager Emma születési anyakönyvi kivonata -1899. 10. Jager Emma Polgári leányiskolai igazolványa – 1914-15. 11. Adásvételi szerződés Schlossberger Jenőné Jager Emma és Szénási István fodrászmester között a Lánchíd u. 5. szám alatti fodrászüzletről 1940.április 17. 12. Házassági anyakönyvi kivonat Jager József és Gaszner Theresia 1856. Bátaszék (1939) 13. Születési anyakönyvi kivonat Gaszner Terézia 1838. Bátaszék (1939) 14. Születési anyakönyvi kivonat Jager József 1830.(1939) 15. Schultheisz Ernőné állandó lakásbejelentési igazolása – 1944. 16. Jager Emma születési anyakönyvi kivonata 1899 Bátaszék (1944) 17. Jager Emma keresztlevele- 1899 (1944) 18. Brunner Mária Borbála keresztlevele 1880 (1944) 19. Tanúsítvány Jager Emma kereszteléséhez 1899.+ keresztelési tanúsítvány 20. Brunner József és Geszer Alojzia házasságlevele – 1869. (1944) 21. Jager Ferenc születési anyakönyvi kivonata 1875 – (1939 Bátaszék) 22. Brunner József keresztlevele 1845. (1944) 23. Jager Ferenc és Brunner Mária Borbála házassági anyakönyvi kivonata – 1898 (1901) és házasságlevele 24. Schlossberger Jenő halotti anyakönyvi kivonata – 1926. 25. Schlossberger Jenő születési anyakönyvi kivonata – 1893. (1903) 26. Jager Ferenc Kijelentést igazoló lapja a Batthyányi u. 61. utcai lakásból elhalálozás miatt – 1940. 27. Számla Schlossberger Jenő emlékére a Farkasréti zsidó temetőben felállított márvány emlékműről 1927. 28. Jager András keresztlevele –Bátaszék 1800 (1939) 29. Schneider Anna keresztlevele – Bátaszék, 1802 (1939) 30. Jager András és Schneider Anna házassági anyakönyvi kivonata – 1926. Bátaszék (1939.) 31. GasznerMátyás születési anyakönyvi kivonata – Bátasszék, 1814 (1939) 32. Pajerle Klára keresztlevele – 1805. Bátaszék (1939.) 33. Gászner Mátyás és Kapurger Klára házassági anyakönyvi kivonata – Bátaszék 1836 (1939). 34. Schlossberger Jenőné Útlevele – kiállítva 1924. Schultheisz Ernő iratai 4. 1. A Pannonhalmi Szent Benedek Rend Esztergomi Katholikus Főgimnáziumának Értesítője az 1908-1909. évekről 109 p. 2. A Pannonhalmi Szent Benedek Rend Esztergomi Katholikus Főgimnáziumának Értesítője az 1911-1912. évekről. 143 p. 3. Schultheisz Ernő forgalmiadó könyve 1873-1977.

L1_A2_32 Schultheisz Jakab iratai 4 1827-1889 1 pallium irat

Schultheisz Jakab iratai 1. Másolat az 1827. febr. 16-án a Bajnán lakó Schultheisz Jakab részére Esztergomban kiadott igazolásról, hogy nem bevándorolt zsidó 2. Schultheisz Jakab (1764-1840) halotti anyakönyvi kivonata 1840. január 1. Zsámbék; + Ceruzával írt családfa 3. Gálosi Soma: 1848 előtti pesti zsidó családok 4. Kempelen Béla genealógus: A Schultheisz család leszármazása – családfa 5. Spitzer –család genealógiája 6. Zsámbék 223 számú Telekkönyvi birtoklap 1860-tól – 1939-ig 7. özv. Spitzer Gersonné szül. Schultheisz Júlia végrendelete – 1889. 12 oldal 8. Schultheisz Jakab Bizonyságlevél kérelme a Bajnai elöljáróságtól, hogy a községben maradhasson- 1827. 9. Schultheisz Jakab tartózkodási kérelme Zsámbékon – 1828

L1_A2_32 Schultheisz családtagok iratai 5 Schultheisz Emil 4 pallium irat

Schultheisz Izsó és Jenő iratai 1. Pesti Chevra Kadisa mutatója a Mártír emlékműhöz: 1/a pillér, 3. névoszlop 2. Német jóvátétel- NÜB 1967 3. Schultheisz Izidor kérvénye a PIH Spitzer Gerzson Kiházasítási Alaphoz – 1912. 4. Feljegyzések, levél töredékek Kiss Ödönné Schultheisz Júlia iratai 1. Pesti Magyar Kereskedelmi Bank - Igazolás zárolt értékpapír letétről 1944. okt. 24. 2. Családi levelek 3. Végrendelet + hagyatéki végzés – 1977. 4. Levelezőlap Schultheisz Miksának 5. Schultheisz Juliska hagyatéka 6. Kiss Ödön (1894) születési anyakönyvi kivonata – töredékes – 1909. 7. Pesti Magyar Kereskedelmi Bank igazolása a táska letétről – 1945. További családtagok Schultheisz Marika;Schultheisz Gábor, Schultheisz Gáborné Biáról; Schultheisz Géza; Schultheisz Emil hadbíró, Schultheisz Izidor; Schultheisz Mátyás 1. Meghívó vizsgahangversenyre 1939. június. 14. 2. Chevra Kadisa igazolás a Biáról behozott 32/I szakasz 71 sor 3-4 sz. közös Schultheisz sírba temetés díjmentességéről Schultheisz Gáborné részére; + Schultheisz Jenő levele 1958.+ Chevra Kadisa levele 1958. szept. 30. 3. özv. Schultheisz Gáborné Sziget utca 40. 2. em. 11. társbérletének kiutalása Fehér Lajos részére. Schultheisz Gáborné 1964-ben külföldre távozott. 4. Levelezőlap Schultheisz Gézának – 1917. 5. Magyar Nemzeti Múzeum műtárgyszemle nyugta Schultheisz Gáborné részére – 1970. 6. Scheiber Sándor köszönő levele özv. Schultheisz Gáborné szőnyeg adományáért – 1968. 7. Levelezőlap Gézától – 1966. 8. Schultheisz Emil (1854) vezérőrnagy, egyetemi magántanár, hadbíró áttért. 9. Sütő kisiparos igazolvány Schultheisz Géza részére – 1890. Esztergom 10. Schultheisz Gézáné (1826(?)-1880) halotti anyakönyvi kivonata - BIH 11. Igazolás, hogy néhai Schultheisz Gábor 1866-1889 között Gyermely – Gyarmatpusztán lakott 12. PIH Esketési kivonat Schultheisz Gábor és Resi Liebner (Liebner Teréz) esküvőjéről – 1843. 13. Schultheisz Mátyás hagyatéka - 1866. október , Zsámbék 14. Schultheisz Miksa levelezése a Chevra Kadisával a zsámbéki zsidótemető kiürítése kapcsán. Kérte, hogy a temetőben fekvő Schultheisz Jakab, Schultheisz Gábor, Schultheisz Mátyás, Schultheisz Jakab, Berger Jakab, Berger Jakabné, Berger Hermin, Trebitsch Bernát és Trebitsch Bernátné sírjának felszámolásáról, a hamvakat a Rákoskeresztúri temetőben helyezzék el. - 1958. 15. Schultheisz Géza születési anyakönyvi kivonata – 1860. 16. Schultheisz Géza és Berger Regina házassági anyakönyvi kivonata – 1888. 17. Berger Regina születési anyakönyvi kivonata – 1866. Schultheisz hagyaték – vegyes iratok 1. Székely Géza Közlekedési Minisztérium MÁV Főkönyvelőség főrevizora – Békekölcsön jegyzések 1949- 1955. 2. Székely Géza fényképei – MUSZ 3. Székely Géza: Mondj igazat – Vígjáték 3 felvonásban 4. Egeressy András járásbírósági jegyző, Edelény zenés csasztuskái Székely Gézához – 1946 (?) 5. Schultheisz Miksa lakásában található könyvek, műkincsek leltára (felesége kézírásával?) 6. Schultheisz Miksa lakásának felújítási terve (felesége kézírásával?) 7. Székely Pál születési anyakönyvi kivonat – Beregszász 1911.(1933) 8. Kramer István önéletrajza – 1956. 9. Magyar u. 42. tervrajza – 1940. 10. Levente –füzet. Singer Endre 1937-38. 11. Magyar Országos Központi Takarékpénztár Betétkönyve 1940; Magyar Általános Hitelbank Betétkönyve 1942. 12. Schultheisz Miksa: Csillag Hugóné – Katz Hillél– ügy 1948. 13. Schultheisz. Miksa: Belvárosi Vászonárúgyár hites könyvvizsgálata – 1945. 14. Zweifler Ármin kérvénye a Chevra Kadisa elöljáróságához (dátum nélkül) 15. Kazár Gyula levele a bombázások utáni helyreállításról – 1948. 16. Özv Reimer Marcellné és Deutsch Alfrédné végrendeleti megbízása Schultheisz Miksának és rokonuknak, Seifert Gézának1965. 17. Száz napig voltam Izraelben (1963. X.-1964.I.) Schultheisz Miksa (?) megfigyelései – 68 oldal 18. Schultheisz Miksa számvizsgáló - Haas és Somogyi Rt. alkalmazottainak személyi kartonjai 1935-1938. . 19. Váltó háromezer forintról – 1959. 20. Fellebbezés telek kisajátítása miatt – 1963. 21. Emlékeztető néhai Zaudek Dezső bécsi lakos hagyatéki ügyével kapcsolatban – 1969. 22. Kner Imre és Kner Endre köszönő kártyája a Kner Izidor halála miatti részvétnyilvánításra – 1935. 23. Törvényszéki végzés a Vágó és tsa csődön kívüli kényszeregyezség ügyében – 1933. 24. Szenes Dezső és Braun Zelma házasságának felbontása – 1954. 25. Fabricki Hermann Konzervgyárának alaprajza, Bp. VI: Csata u. 25.

Schultheisz Emil
Látványraktár1 L1_A2_33 Schultheisz Marietta - Baba iratai 6 1930-1940 3 pallium irat

Schultheisz Marietta - Baba iratai 1. Schultheisz Marietta (Baba) halotti anyakönyvi kivonata – 1940. 2. Várnai Zseni verse Schultheisz Miksa kislányáról; 3. Miklós Schlesinger orvos levelei Szlovákiából, Luvinobanról 4. Lovagló leckejegy a Trattersallba; 5. Park Szanatórium – Vizsgálati jegyzőkönyv – 1940. 6. Sándor Pálné levele – 1936. 7. Baba halálakor a nagyszülők által elmondott beszéd – 1940. november;, 8. Ismerősök levelei 9. Fischer Manó levelei Baba haláláról 10. Baba barátainak, ismerőseinek levelei Schultheisz Marietta (Baba) iskolai füzetei 1. Az írás kezdete, Zsinórírás, szépírás 2. Házi gyakorlatok 3. Helyesírás – nyelvi gyakorlatok - fogalmazás 4. Számolás 5. Rajzfüzetek 6. Hangjegyfüzetek Schultheisz Marietta (Baba) iskolai füzetei 1. Mérés, Nyári gyakorlatok, Énekfüzet 2. Kivágós füzet

Fényképalbumok: I: http://collections.milev.hu/items/show/31085 II: http://collections.milev.hu/items/show/31086 III: http://collections.milev.hu/items/show/31087 IV: http://collections.milev.hu/items/show/31088 V: http://collections.milev.hu/items/show/31089

L1_A2_62 Kiállításmeghívók a Schultheisz hagyatékból 7 L1_A1_22 Fényképek a Schultheisz hagyatékból 8 1 doboz fénykép

Schultheisz családi fényképek 1. 1. Jugoszláviai fotók és negatívok 2. Utazások fotói 3. Schultheisz Gábor fotója 4. Schultheisz Miksa édesapjának fotója 5. Schultheisz Miksa édesanyjának fotója 6. Schultheisz Irén csecsemőkori fotója 7. Egyéb családtagok fotói Schultheisz családi fényképek 2. 1. Schultheisz Miksa és felesége fotói 2. Schultheisz Miksa hivatali összejöveteli fotói 3. Schultheisz János fotói 4. Schultheisz Miksa fényképes HÉV-MÁV személyazonossági igazolójegyei 5. Schultheisz Katica fotói 6. Schultheisz Géza fotói 7. Schultheisz Ármin fotói Schultheisz családi fényképek 3. 1. Schultheisz Manó fotói 2. Schultheisz Dezső fotói 3. Schultheisz Vilmos fotói 4. Schultheisz Irén fotói 5. Schultheisz Mariska/Marietta fotói 6. Schultheisz Judit fotói 7. Schultheisz Ernő fotói 8. Schultheisz Miksa szüleinek (?) képei 9. Sába királynője – fotók Aranyvirág felirattal Schultheisz családi fényképek 4. 1. Baranyai és Tsa fotója az egyik Schultheisz fivérről -1921. 2. Baranyai és Tsa fotója az egyik Schultheisz gyerekről 3. Meyersberg Bözsi fotója Schultheisz Miksáról – 1918. 4. Meyersberg Bözsi fotója Schultheisz Miksáról – 1918. 5. Műtermi fotó Aranyvirágról 6. Műtermi fotó Aranyvirágról 7. Családtagok, ismerősök fotói 8. Családtagok, ismerősök fotói 9. Családtagok, ismerősök fotói

Polgár Géza iratai 375 Polgár Géza Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár Polgár Géza

helyben fennmaradt iratanyag

Látványraktár1 L1_D1_22 Keitner család 376 1843-1940 1 pallium iratanyag Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár

Keitner András ajándéka, 2019.

Látványraktár1 L1_D1_22 Ivanits László dr. 377 1939 Ivanits László 1 pallium, 107 gépelt oldal Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár

http://www.danube-exodus.hu/hu/main.php3?topic=1

„Erzsébet királyné” hajó napló 1939 július 2. - augusztus 8. Pozsonyból Szulinába tartó hajó útjáról. http://mandarchiv.hu/cikk/4551/Az_Erzsebet_kiralyne_a_hullamsirban

Ivanits László

Kollár Katalin ajándéka, 2019

Látványraktár1 L1_D1_22 Weisz Samu 378 1896 - 1944 1896 - 1944 Weisz Samu 1 pallium

• Illetőségi Bizonyítvány, 1921., Weisz Samu részére • Bejelentési igazoló szelvény, 1934., Weisz Samu részére • Illetőségi Bizonyítvány, 1938., Weisz Samu részére

Weisz Samu
Látványraktár1 L1_D2_12 Dr. Galambos Éva 379 1896 - 2018 Galambos Éva 5 pallium

Galambos Éva iratai; Galambos család iratai; Fehér (Weisz) család iratai; Chorin Erzsébet házassági anyakönyvi kivonata, 1896; Jakob Chorin halotti anyakönyvi kivonata; Fehér (Weisz) Gyula és felesége Bíró Emma eredeti svájci csoportos útlevele, 1944. október 23.; Galambos Mihály, dr. Fehér Klára és Galambos Éva svájci csoportos útlevele, 1944. október 23.

Galambos Éva
Látványraktár1 L1_D1_22 Gál Jenő hagyatéka 380 1895 - 1951 Gál Jenő 1 pallium

Gál (Groszmann) Jenő Nagykálló 1895.január 30. Budapest, 1951. november. Anyja: Zober Werona , Apja Groszman Károly gazdász. MH: Shell Kőolajipari Vállalat, személyzeti osztályvezető. Az első világháborúban megsérült. Gál (Groszmann) György 1923. Gál Jenő fia, villanyszerelő. Munkaszolgálatból írt levelei Gál Ágnes 1927. Gál Jenő és Lichtschein Erzsébet lánya

Iratcsomó 1: Igazolványok, családi iratok 1. Gál (Groszmann) Jenő Önéletrajza – 1950. 2. Gál (Groszmann) Jenő beiratkozási igazolás a Magyar Szociáldemokrata Pártba – 1948. + Pártnapi látogatójegy – 1948. 3. Gál (Groszmann) Jenő arcképes igazolványa - Magyar Szociáldemokrata Pártba 4. Gál Jenő Magyar Szociáldemokrata Párt tagsági igazolványai 1943-1948. – oroszul is 5. Gál Jenő születési anyakönyvi kivonata 1895 6. Igazolás Groszman Jákób volt nyírtéti lakos foglalkoztatásáról vármegyei pandurként 1840-1880 között. – 1941 7. Gál Jenő Hatósági erkölcsi bizonyítványa – 1940. 8. Groszmann József és Zóber Werona házassági anyakönyvi kivonata, Nyírbátor, 1889. május 1. 9. Groszman József születési anyakönyvi kivonata – Nyírtéthi Izraelita hitközség 1863. szept. 12. 10. Zóber Werona születési anyakönyvi kivonata – Levelek,1870.szeptembe 13. 11. Grosmann Jákób – Kivonatos másolat Szabolcs vármegye Kék község 1848. évi Izraeliták névsora jegyzékéből 12. Grosmann Jenő lakhatóségi igazolása 1922. Budapest, Király u. 11. 13. Groszman Károly Szakoly községi ott lakási bizonyítványa – 1941. 14. Gál Jenő és felesége, született Lichtschein Erzsébet Vénykönyve a Magánalkalmazottak Biztosító Intézetében 1941 -1944. 15. Névmagyarosítási értesítés Groszmannról Gálra – 1936. 16. Svájci Követség menlevele Gál Jenő részére – 1944. okt. 23. 17. Honvédelmi miniszteri igazolvány Groszman Jenő háborús sebesüléséről – 1916. március 24-én. Háborús kitüntetései: Német Háborús Emlékérem, 1921; Porosz Háborús Emlékkereszt 1929; Háborús emlékérem 1932; Sebesültek érme 1932; Kriegserinneurungsmedaille 1934; 18. Gál Ágnes fényképes BKV diákigazolványa – 1943/44 19. Gál Ágnes születési anyakönyvi kivonata 1927. május 27. 20. Gál Ágnes lakhatási bejelentése 1949. Szent István park 22. 21. Gál Ágnes elemi iskolai értesítője Pesti Izraelita Hitközség elemi leányiskolája 1933-1937. 22. Öröklési végzés 1950. Sajószentpéter, Goldstein Vilmos és Reichard Sarolta ingatlanára 23. Gál György születési anyakönyvi kivonata 1923. 24. Gál György tagkönyve a Magyar Szociáldemokrata Pártban – 1943-1944. 25. Gál György iskolai bizonyítványai: PIH Elemi Fiúiskola 1929-1933; PIH Reálgimnáziuma 1933-1941; Bp. VIII. Szenkirályi utcai fiú ipartanonc iskola 1941-1943., 26. Határozat Gál György műszerész tanonc felszabadulásáról, Erdély és Szabó munkaadó, 1943. március 7. 27. Gál György Tagági igazolványa a Magyarországi Vas- és Fémmunkások Központi Szövetségében 1948-49; Temetkezési segélyalap 1943/44. 28. Gál Jenő Vagyon és Jövedelemadó ívei 1932-1935. 29. Igazolás Gál Jenő sírkövének megrendeléséről – 1960. Margitto Mihályné sírköves 30. Magyar és orosz nyelvű igazolás a Shell Kőolajipari Vállalat Igazoló Bizottságától Gál Jenő osztályvezetői alkalmazásáról – 1945. 31. Angol nyelvű szerződés és bankkivonatok a Provident Fund of the Combined Petroleum Companies –től 1939-1951.+ Felesége segélykérő levele 1965. 32. Gál Jenő hadigondozási igazolványa – 1938. + 2 db. Meghívó 1938. Iratcsomó 2: Családi iratok, Gál György levelei a munkaszolgálatból, fotók 1. Lichtschein Erzsébet születési anyakönyvi kivonata – Sátoraljaújhely 1901. szept. 20. 2. Lichtschein Erzsébet iskolai bizonyítványai: Sátoraljaújhelyi izr. hitk. elemi népiskola 1908/09; PIH Polgári Leányiskola 1909/10.Bp. VII. Nyár u. elemi iskola 1910/11; Polgári leányiskola Bp. VII. Peterdy u. 1911-1913; Bp. VI. Váci körúti Polgári Leányiskola 1913/14; Bp. VI. Vilmos császár úri Polgári Leányiskola 1914-1916.: Újraoltási bizonyítvány 1915. 3. Lichtschein Sándor és Lichtschein Erzsébet közötti ingatlan átírás 1932. 4. Lichtschein Bernát és családja Bp. VI. Szív u. 16-beli lakásának leltára a Jókai u. 1-be történő gettósítás számára – 1944. Június 20. 5. Lichtschein Erzsébet alkalmazási iratai az Erzsébet Gőzmalom Társágnál – 1917-1921. magyar ás német nyelvű gyorsíró 6. Lichtschein Erzsébet Tagsági igazolványa és vénykönyve a Ferencz József Kereskedelmi Kórház, Bp. VII. Bethlen tér 1-be 7. Fotók 8. Groszmann Jenő levele az I. világháborúban szüleihez -1916. 9. A Groszmann nagyszülők levele Goldmann György születése alkalmából -1923.+ a zsidó törvények kapcsán 1943-ban. 10. Névjegyek 11. Gratuláció és ajándék Gál György bár micvója alkalmából 1936. Mátészalka 12. Tusrajz -1918. 13. Levelek a debreceni gettóból – portózva -1944 14. Földes Tivadar könyvvizsgáló levele a pesti védett házak egyikébe Gál Jenő anyósának haláláról 15. Gál Ágnes levelei Gál Györgynek – 1944. némelyiken „Ellenőrizve” pecsét; Válaszok 16. Gál György anyjának levelei a munkaszolgálatos fiának . A Címzés: Jolsva, Horthy liget, Csepel 17. Vonatból kidobott üzenet – levélpecsét: Esztergom, 1944. nov. 20. 18. Szatmárnémetiből levél 1945. febr. 12. 19. Gál György levelei a munkatáborokból, némelyiken „Ellenőrizve” pecsét. Édesanyja kérésre minden nap igyekezett levelet, tábori levelezőlapot küldeni. Bár a parancsok heti két levelet engedélyeztek, a hivatalos utat megkerülve, nem postai úton, személyes küldeményként sok levele megérkezett szüleihez. Munkatáborok: Jolsva, Fülek, Söregpuszta, Horthy-liget,Nagykáta, Csepel, Rákos, 1944. április- auguzstus. 20. Gál György szerszámokat kérő levele szüleihez – Horthy-liget 1944. szept. 2. 21. Gál György levele szüleinek a kitérésről –1944. július l 22. Gál György levele szüleihez - 1944. július 21. József Attila kötetet kér 23. Gál György levelei az összeköltöztetésekről  

Gál Jenő Tábori levelezőlap
Látványraktár1 L1_D1_22 Bokor Vilmos iratai 381 1928-1943 Bokor Vilmos 4 db dokumentum, 1 pallium HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

A bonyhádi gimnáziumban éretts. (1915), az I. vh.-ban frontszolgálatot teljesített (1915–1918), a Piave környéki harcokban súlyosan megsebesült. Leszerelése után a bp.-i tudományegyetemen jogot hallgatott (1918), egyúttal Iványi Grünwald Béla szabadiskolájában tanult, majd Réti István magántanítványa (1918–1923), a Képzőművészeti Főiskolán végzett (1924). Festészeti ismereteit a párizsi Julien Akadémián (1923), ill. müncheni (1925) és olaszországi tanulmányútjain egészítette ki (1927–1929).

OMIKE köszönőlevele Wittmann Mórné arcképének megfestéséért, 1928. Igazolvány Károly csapatkereszt viselésének jogosultságáról, 1936. Igazolvány: "kivételezett zsidó" státusról, 1942. Kivételezettségi igazolvány, 1943.

Bokor Vilmos

Matskási István (Magyar Természettudományi Múzeum) ajándéka, 2019.

Látványraktár1 L1_A2_81 Galambos Szilveszter hagyatéka 382 1924 - 2018 Galambos (György) Szilveszter 1 Hollinger box

Iratcsomó 1: Fotók, karikatúrák 1. Fotók 2. Karikatúrák; PIM szórólap írók, költők aláírásából 3. Színházi fotók Iratcsomó 2: Személyes iratok 1. Hatósági erkölcsi bizonyítvány – 2006 2. Repülőjegy Tel-Avivba; Útlevél másolat 3. Címlisták 4. Eltartási szerződés Kovács Gábornéval – Kaiser és társai Ügyvédi iroda 1998. + Végrendelet – 1999. aug. 13. Örökös a Mazsihisz. 5. Böhm Jánosné sz. Glatstein Ilona halotti anyakönyvi kivonata 6. Igazolvány - Bp.-i honv. kieg. parancsnokság, 1954. 7. Önéletrajz 8. Színlapok 9. Szerződések: Filmjus 10. Szerződések: VOSZK 11. Feljelentés ismeretlen tettes ellen – 2018. 12. Nyugdíjfolyósító éves igazolásai 13. Konferanszié Igazolvány- Országos Filharmónia - 1959 14. Lakás-ügyek 15. Bejelentés ismeretlen tettes ellen – 2003 16. Szerződések: Magyar Televízió 17. NAV 18. Szerződések – Kossuth Rádió 19. Feljelentés Verebes István ellen 2002. nov. 28. – BRFK Bűnüldözési osztály levele 2003. 20. Születési anyakönyvi kivonat 21. Névváltoztatási értesítés – Magyar Belügyminiszter, 1949. 22. Nyugállományba vonulás 1987. május - Hírlapkiadó Vállalat 23. Honorárium iránti igény- 2000. Gerecs Kiadó 24. Chili Bisztro Étlap 25. Zeneműkiadó Vállalat – Szerződés a Megváltoztál című dalra, 1981. Zeneszerző Nádas Gábor; + Kotta; + Sanzon Album; + Akkor is szeretlek – előadta Kazal László 26. Tornám – kézirat 27. A siker titka - sanzon Iratcsomó 3: Orvosi leletek Iratcsomó 4: Kapcsolat zsidó szervezetekkel 1. Measz – Igazolás Böhm Jánosné sárga csillag viseléséről – 2003. 2. Magyar Vöröskereszt Kereső Szolgálata - Böhm János kereséséről – 1989. 3. MAZS 4. MAZSÖK 5. Köszönet a személyes interjúért a Survivors of the Shoah – Steven Spielberg 2002. archívumnak 6. Deutsche Rentenversicherung – 2012 7. Claims Administrator Austrian Bank Holocaust Litigation 8. Zsidó tárgyú írások 9. Zoltai Gusztáv levele – 2003 10. Heisler András levele – 2017 11. Újságkivágat Schweitzer József haláláról – 2015. 12. Fenyves (Funk) Imre (Tel –Aviv) karikaturista munkáinak kivágat gyűjteménye – 1973-1979. 13. 1985. április 20 – Ron Lustignak. – vers – kézirat 14. A Szeretetkórház Vezetőségének – 2018. január 12. 15. Rágalmazó lepedő tolvaj (Hitler) – töredék 16. Egy régi szerelem – a Sólet – vers 17. Háromnegyed százados lettem – vers 18. Chanuka- vers Kaján Tibor rajzával Iratcsomó 5: Levelek 1. Nemzeti Színház; Hosszú Marcsi 2. Szegedi Nemzeti Színház 3. Artisjus 4. Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 5. Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa 6. Legfőbb Ügyészség 7. Vidám Színpad - 1965 8. Szenes Iván levelei 9. Závada Pál levelei 10. Magyar Gyógytornászok társasága – 2012. 11. Majláth Mikes László levelei 12. Karinthy Márton levelei 13. Madách Színház – Szirtes Tamás levele 14. Zentai Anna levele 15. Bajor Nagy Ernő levele 16. Nők Lapja levelezés 17. Népszabadság levelezés 18. Miniszterelnöki Hivatal levelezés 19. Üdvözlő lapok 20. Postai feladó vevények 21. Színházi Társaság levelezés 22. Vígszínház levelezés 23. Ringier Kiadó – Blikk Szerkesztősége 24. Makk Károly filmrendezőnek – 2010. 25. Kovács Erzsi táncdal énekesnőnek 26. Duna Televízió levelezés 27. Farkasházy Tivadar levele 28. Népszava levelezés 29. Hirdetés a Magyar Sajtóban 2014. 30. Vay Ilus dedikáció 31. Pester Lloyd 32. Kaján Tibor levelek 33. Szilágyi György levele Iratcsomó 6: Levelek 2. 1. Olvasói levelek 2. Rátonyi Róbert levele 3. Kulturális Minisztérium levele 4. Magyar Színház- Őze Áron levele 5. Török Mónika – Ars Universum Kiadó 2015. 6. Molnár Gál Péter levele 7. Osvát Katalin dedikációja 8. Kivágat gyűjtemény 1995. 9. Boráros téri Társaság - jegyzetek 10. Ludas Matyi Szerkesztőségének 11. Hegedűs István levelei Iratcsomó 7: Galambos Szilveszter (kéz)írásai 1. 1. Naplótöredék 2013.- Kézirat 2. Dialógok - Kérdeztek, válaszoltam – Kézirat 3. Férfi dolgok –Kézirat 4. Pataki Ferinek 90-ik születésnapjára – vers - Kézirat 5. Köszönet – vers -Kézirat 6. Voltam – vers- Kézirat 7. A labda – vers -Kézirat 8. Szilánkok – Kézirat 9. Ősz – vers – Kézirat 10. Gera Zoltánnak - vers – Kézirat 11. Mindenkihez vers – Kézirat 12. 50 év - vers – Kézirat 13. Ma 88 éves vagyok - vers – Kézirat 14. Marcsinak - vers – Kézirat 15. A zsiráf, a disznó, a zebra, a hal stb. – állatversek – Kézirat 16. Sajdik Feri születésnapjára - vers – Kézirat 17. Kelecsényi Anna születésnapjára - vers – Kézirat 18. Ha megdobnak kenyérrel - vers – Kézirat 19. Raksányi Kutyunak - vers – Kézirat 20. Tollforgatóknak - vers – Kézirat 21. Benedek - vers – Kézirat 22. Vavenargues; Voltaire ; Montaigne; Joubert; Stendhal; Balzac; stb.– Jegyzetek 23. Apróbetűs hétköznapok - vers – Kézirat 24. Kabos Laci - vers - Kézirat 25. A szív- vers – Kézirat 26. Nevek – Kézirat 27. Felállni sikerül? - vers – Kézirat 28. Velük szemben: Bilicsi Tivadarról, Salamon Béláról, Kiss Manyiról, Sárdy Jánosról, Szirmai Imréről – vázlat 29. Büszke vagyok - vers – Kézirat 30. Vidám öregség - vers – Kézirat 31. László Bandinak - vers – Kézirat 32. Rólunk, vénekről - vers – Kézirat 33. Lorán Lenkének - vers – Kézirat 34. Élet és halál - vers – Kézirat 35. Iparosok - vers – Kézirat 36. Kocsmában vers – Kézirat 37. Orvos és a zene - vers – Kézirat 38. Ülök az asztalnál a Japán Kávéházban - vers – Kézirat 39. Tolnay Klárinak - vers – Kézirat 40. Ma első napja a tavasznak - vers – Kézirat Iratcsomó 8: Galambos Szilveszter (kéz)írásai 2. 1. Ha - vers – Kézirat 2. Óda a vörösborhoz - vers – Kézirat 3. (Géczy) Sárika születésnapjára - vers – Kézirat 4. Az ebédért - vers – Kézirat 5. Gózon Gyulának - vers – Kézirat 6. Agárdy Gáborné Rácz Boriska művésznőnek - vers – Kézirat 7. Barátunk a ló - vers – Kézirat 8. Versike (Bodrogi Gyulának és Törőcsik Marinak) - vers – Kézirat 9. Frigyes de Karinthy - vers – Kézirat 10. Puskás öcsi - vers – Kézirat 11. Eszter népnapjára - vers – Kézirat 12. Papp Lacinak - vers – Kézirat 13. Cirkusz - vers – Kézirat 14. Domján Editnek - vers – Kézirat 15. A költőkről - vers – Kézirat 16. A Raiffeisen nem az első! - vers – Kézirat 17. A matuzsálem - vers – Kézirat 18. Vers - vers – Kézirat 19. Az élet volt a szerelem - vers – Kézirat 20. Nyolcvanon túl - vers – Kézirat 21. Barátnők - vers – Kézirat 22. Moziba járni úgy szeretek - vers – Kézirat 23. Búsulásra mindig van ok - vers – Kézirat 24. Önző versike - vers – Kézirat 25. Aztán elsétáltak az égbe a régiek - vers – Kézirat 26. Lukács Piroskának - vers – Kézirat 27. Rajz János - vers – Kézirat 28. Rottler Gizella - vers – Kézirat 29. 90 előtt pár nappal - vers – Kézirat 30. Erzsike születésnapjára - vers – Kézirat 31. Báthory Bélának - vers – Kézirat 32. Ma húsvét hétfő van - vers – Kézirat 33. Tél, tavasz, ősz, nyár - vers – Kézirat 34. Magamról születésnapomon - vers – Kézirat 35. Ma Mikulás napja van - vers – Kézirat 36. Puka Laurának - vers – Kézirat 37. Soós Tibor barátomról - vers – Kézirat 38. Kaján Tibornak - vers – Kézirat 39. Busák Álmosnak - vers – Kézirat 40. Ferenc névnapon - vers – Kézirat 41. Kezdjük úgy, tavaly van - vers – Kézirat 42. Csortos Gyulának - vers – Kézirat 43. Nagyítás - vers – Kézirat 44. Dalszöveg 45. Emberfák sikolya - vers – Kézirat Iratcsomó 9: Galambos Szilveszter (kéz)írásai 3. 1. Nyolcvanöt vagyok ma – 2011. -vers – Kézirat 2. Jókívánság magamnak – 2015. -vers – Kézirat 3. Az operett világnapján – 2012.- vers – Kézirat 4. Cukrászda- vers – Kézirat 5. Kajánnak 89-ik születésnapjára -2010. III. 3. - vers – Kézirat 6. Barátom, a szobafestő - vers – Kézirat 7. Géczy Feri 57-ik születésnapjára - vers – Kézirat 8. Mécs Károlynak - vers – Kézirat 9. Ez neked szól - vers – Kézirat 10. Iparosok Lapja - vers – Kézirat 11. Bagdy Edit új lakása- a hátoldalon: 90 év körül - vers – Kézirat 12. Párbeszéd- próza – Kézirat 13. Sárika születésnapjára- vers – Kézirat 14. Farkasházy Tivadarnak - vers – Kézirat 15. Ez a Chili remek hely - vers – Kézirat 16. Antal Imrének - vers – Kézirat 17. Kitüntettek téged Gyuri - vers – Kézirat 18. Mikes Gábornak - vers – Kézirat 19. 9 éves a Szimpla - vers – Kézirat 20. Dunavox (halló) készülék - vers – Kézirat 21. Köszöntő Borsodnak- vers – Kézirat 22. A kedves Áginak - vers – Kézirat 23. Bökvers a Kaján és társáról - vers – Kézirat 24. Kedves Herczog János mester - vers – Kézirat 25. 2010 I. 1; 2010. December - vers – Kézirat 26. Bodroginak - vers – Kézirat 27. Mikuláskor - vers – Kézirat 28. A Sipka házaspárnak - vers – Kézirat 29. A Szent István parkban - vers – Kézirat 30. Ez persze csak emlék - vers – Kézirat 31. Élj visszafelé - vers – Kézirat 32. Kabos Gyulának - vers – Kézirat 33. Csala Zsuzsának - vers – Kézirat 34. Üdvözlet a HVG-nek - vers – Kézirat 35. Annának névnapjára - vers – Kézirat 36. Latinovits Zoltánnak - vers – Kézirat 37. György napra - vers 38. Latabár Kálmánnak - vers – Kézirat 39. A 90-en túli Német Irénnek - vers – Kézirat 40. Régi emlék - vers – Kézirat 41. Csillagsakk világban - vers – Kézirat 42. Szabálytalan versike 2009-re - vers – Kézirat 43. Pigniczki Anna, Kelecsécsi Janó - vers – Kézirat 44. Szilveszter - vers – Kézirat 45. Húsvét - vers – Kézirat 46. Dr. Gellért Ágnes - vers – Kézirat 47. Tornázz - vers – Kézirat 48. Emlékeim messze - vers – Kézirat 49. Szilánkok – próza, kézirat 50. Anyám főztje – Vers- Kézirat 51. Majdnem vers – vers – Kézirat 52. Fehér hattyú úszik tóban – vers - Kézirat Iratcsomó 10. Írások, jelenetek 1. Kiváló színművészek – 2017; Színházi anekdoták 2. Aforizma gyűjtemény 3. Púpos szabólegény – vers 4. Ludas Matyinak írt humoreszkek 5. Vaskezű Eduárd – jelenet a Kamara Varieté számára – 1964. 6. A lógós – Jelenet 7. Sztk-ban – Jelenet, 1971. 8. Rossini a Népszínházban 9. Szilánkok 10. Mindent a vevőért! – Jelenet 11. Bizalmi állás – Jelenet 12. A szerelő – Jelenet 13. Bátran hátra – Jelenet 14. Hölgyválasz – Jelenet 15. Sebesvonat Budapestről – Jelenet 16. Beszélgetés Antal Imrével 17. Könnyű a férfiaknak – Zenés vígjáték 18. Írjunk együtt kabarét – Jelenet 19. Vonósnégyes – Jelenet 20. Találkozásom egy chocharddal – Rádiókabaré 21. A turista – Jelenet 22. Őszintén – Rádiókabaré 23. Rátonyi – Galambos Rádiókabaré 24. Az ószeres. Rádiókabaré 25. Féltékenység – Rádiókabaré 26. Italbolt – Rádiókabaré 27. Remek ember – jelenet 28. Címe nincs – vers 29. Kálmán Imre felesége mesélte – visszaemlékezés 30. Kaland a borbélynál –Vers 31. Házasságunk története – Zenés kettős 32. Hogy nem lettem Őze Lajos partnere? – Paródia Iratcsomó 11: Írások, jelenetek 2. 1. Ballada Fehér Ödönről – Vers 2. Örök asszony – jelenet 3. Széptevés – jelenet 4. Bolondos ballada egy budapesti boltról – vers 5. Meztelen igazság – jelenet 6. 2072-ben – jelenet 7. Zeneország – verses mese 8. Kofa – jelenet 9. Hogyan csökkentsük a válások számát? 10. Felhördül a függöny – jelenet 11. Hacsek és Sajó – jelenet 12. Latyi 13. Boldog házasság – jelenet 14. Nyugdíj előtt 15. Az áruló felmosórongy 16. Szájharmonika 17. Angol turista Pesten – Tréfa 18. Utópisztikus novella 19. Boldogság – vers 20. Szilánkok 21. Gécz Feri névnapja – vers- kézirat 22. Mári fia Benedek – vers – kézirat 23. Tökéletes boldogság 24. Válaszol a gyerek 25. Versikék 26. Századvégi hírek 27. Jelenet töredékek 28. Fantasztikus történet 29. Örömlányok – vers 30. Kibédy Ervinnek – vers 31. Gobbi Hildának – vers 32. Hölgyköszöntő 2007-ben 33. Galambos Erzsinek – vers 34. A bor dicsérete – vers 35. Vidám versikék – vers 36. Ünneprontó versike – vers Iratcsomó 12: Írások, jelenetek 3. 1. Halfogás – vers 2. Bódi Sándor főorvos úrnak – vers 3. Májusi születésnapunkról – vers 4. A színész – vers 5. Bessenyei Ferinek 85. születésnapjára – vers 6. Kemény Gyurinak – vers 7. Köszönöm – vers 8. Egyedül a világban – vers 9. Szülinapi versike – vers 10. Az első – vers 11. Április – vers 12. Velencéről, gondoláról – vers 13. Köszöntő - vers 14. A humor - vers 15. Gelléri Ágnes – vers 16. A csillagász – vers 17. Moziban – vers 18. Tévében játsszák a tréfám – vers 19. Napsugár, holdsugár 20. A levél – vers 21. Anyámhoz – vers 22. Oszvald Marikának – vers 23. Kiváncsi pestiek – vers 24. Lédy kutyám – vers 25. Ilonka kilencvenhatodik születésnapjára – vers 26. Volt egyszer egy Ludas Matyi – vers 27. Velem, veled – vers 28. Zolinak – vers 29. Nyolcvankét esztendősen – vers 30. Még élek – vers 31. Az olvasásról – vers 32. Kaposyról /Miklósról/ – vers 33. Öregen – vers 34. Állatok – vers 35. A cica – vers 36. Pécsi Sándor – vers 37. Volt egyszer – vers 38. Szenes Ivánnak – vers 39. Üdvözlet Kecskemétnek – vers 40. Király Leventének – vers 41. 85-ik évem első napján – vers 42. Húsvéti köszöntő – vers 43. Gratulációm Böröczky Jóska magas kitüntetéséhez – vers 44. „Frici papa” éttermének – vers 45. 2008. X. 24. – vers 46. Anya – karcolat 47. A Centrálban – vers 48. Olvasó köszöntő – vers 49. Szilveszteri szilánkok egy forró májusi napon – könyvbemutatóról 50. Zentai Annánk születésnapjára – vers Iratcsomó 13: Írások, jelenetek 3. 1. Harkányi Endréről – vers 2. Körmendi Jánosnak – vers 3. Bilicsi Tivadarnak – vers 4. Számvetés 80. születésnapomra – vers 5. Emlékeztető – vers 6. Búcsú Gaál Gabriellától – vers 7. Szex – vers 8. A XXI. század költőihez – vers 9. Sinkovits Imrének – vers 10. A Hadik kávéházban – vers 11. Psotának – vers 12. Aranyos Terikének – vers 13. Tabányi Mihálynak – vers 14. Erikának, az édesanyának – vers 15. A Tokaji borozó – vers 16. 2010. május 24. – vers 17. A láthatatlan ember – vers 18. Kis éji zene – karcolat 19. Élek? – vers 20. A humorista vágya – vers 21. Mary and John – jelenet 22. Kazal Laci – vers 23. Székely népballada: János 24. 151 éve – vers 25. A jövő meséje 26. A púpos szabólegény – vers 27. Még – vers 28. Köszöntő házavatásra – vers

Galambos (György) Szilveszter
Látványraktár1 L1_D2_12 Földes (Friedmann) család iratai 383 Látványraktár1 L1_C3_64 Képes Endre iratai 384 1941-1943 1941-1943 Képes Endre 1 doboz: iratok és tervrajzok Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár

Iratok és tervek a Budai Izraelita Hitközségnek végzett munkáival kapcsolatosan: - Budai Chevra Kadisa Labanc utcai Menháza - Budai Chevra Kadisa kórháza (Maros utca 16.) - Budai Chevra Kadisa zugligeti üdülője - Öntőház utcai zsinagóga

Képes Endre

további iratok és tervek Budapest Főváros Levéltárában: P1704 https://lnyr.eleveltar.hu/MNLQuery/detail.aspx?ID=5710

Szilárd Béla iratai 385 1917-1943 1917-1943 Szilárd Béla 1 doboz iratanyag

Katonai kitüntetéseinek iratai Első világháborús napló Magyar Gépjárműkereskedők Országos Egyesületének választmányi taggá vál. Levele, 1943 Meghívó az aranyérmes tisztek egyesületének alakuló ülésére, 1929, + alapszabály OTI elnökségi ülésről tudósító levél Kitüntetéseihez gratuláló levelek, 1917, 1919, 1929 A veszprémi pótzászlóalj közli Szilárd Béla főhadnaggyal, hogy Budapestre helyezési kérését nem teljesítik, 1917 Levelezés Szilárd Béla fényképe ügyében a Magyar Társadalom Lexikonjával, 1929 A Tiszti Arany Érdemkeresztes Tisztek 1929. okt. 1-i értekezletének jegyzőkönyve Mária Terézia rend iratait stb. kéri a Hadtört. Múzeum Nyilatkozat a Károly csapatkereszttel kitüntetettek egyenjogúságáról, 1939 Levelezés

Szilárd Béla
Látványraktár1 L1_D1_22 Tauchner Oszkár 386 1944 1 pallium

1944-es vagyon zár alá vétellel kapcsolatos iratok, anyakönyvi iratok

L1_A1_23 Ofner Jenő iratai 387 1940 Ofner Jenő 1 pallium Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár

Közvetlen családtagok a geni.com adatai alapján: Ignac (Ignacz) Ofner és Sarolta Eleonora Engelmann fia Selma férje Private édesapja Irma Ofner; Szidonia (Cecilia) Ofner és Dr Tivadar Ofner fiútestvére

-Kézzel írt szerződés vázlat -Nővére (Ofner Szidónia) férjének hagyatéki leltára- 1901, Zenta -Országgyűlési választással kapcsolatos levél -1940 -Dr. Hevesi Ferenc levele könyv kiadásával kapcsolatban -Leánytestvérének ketubája és közjegyzői nyilatkozattal ellátott házassági szerződése -Pesti Magyar Kereskedelmi Bank kitöltetlen nyomtatványa -Kézzel írt átvételi elismervény -Idéző végzés -Távirat -Felhívás tartozás rendezésére -Levél a községi elöljáróságnak árvízkár bejelentése 1940-ből -Dr. Ofner és Társa spárga-, gyümölcs- és szőllőgazdasága- levél a május havi sertés hízlalási eredményről -Levelezőlap testvérétől -Részletezés- Távbeszélő állomás -OMZSA levele-1940 -fizetési meghagyás -Pesti Magyar Kereskedelmi Bank levele Esküvői meghívó -Baár-Madas Református Leánynevelőintézet értesítése hátralékról-1940 -Admiral bérautó üzem levele-1940 -A Magyar Cobden Szövetség meghívója -Kézzel írott levél Buenos Airesból (Laci és Heidi, 1940) -Szász Zoltán gyászjelentése -Újévi képeslap Meghívó a Baár-Madas Ref. Leánygimnázium által rendezett jótékony célú előadásra -Porzó- és permetezőszerek leírása -Kézzel írott levél Margittól -Távirat Madarásztól -Pesti Lloyd Társulat Casinoi tagsági-jegy,1939 -Levelezőlap édesanyjától -Weisz Adolf kézzel írott levele, melyben pénzt kér -Levelezőlap Jugoszláviából -Schaffer Gyula levele, 1940 -Levelezőlap, melyben Tauber László címét szeretnék megtudni -Svájci hitelintézet német nyelvű levele,1940 -Bársony Ernő levele Ofner Jenőnek -Dr Madarász Dezső ügyvéd levele (magánjellegű) -Csécsy Imre szerkesztő levele -1916 március havi Állatkereskedelmi Közlöny -ismeretlen nő fotója -Értesítés hátralékról (Budapest Székesfőváros Elektromos Művei) -Értesítés a Pesti Magyar Kereskedelmi Banktól -Az ellenőrző-bejelentés teljesítését igazoló szelvény -10 db számla -Levél László Sándor férfiszabótól -2db postai értesítő -Kézzel írott, ideiglenes elismervény -Levél/Értesítés előfizetési díj elmaradásáról -kézzel írott jegyzet (sertésekről) -bejelentőlap a Távbeszélő Központnak -kézzel írott rövid levél/üzenet (Édes Anyu és Apu megszólítással) -Fecnire kézzel írott jegyzék -3 papír, rajtuk kézzel írott jegyzetek/számolások

Ofner Jenő

Ivanovits Mihályné ajándéka, 2020 (A Jászai Mari tér 6. számú ház pincéjéből került elő)

L1_A2_61 Spitzer család iratai 388 1923-1945 1 doboz irat

Spitzer család iratai 1. Panasz a Nemzeti Igazoló Bizottsághoz – 1945. (aláírás nélkül) 2. Spitzer József kinevezése a Budapesti Húsnagyvágó Rt. ügyvezető igazgatójává – 1923. Az alaptőkések névsora: Bruszt Sándor, Dukesz Kálmán, Horn Ignác, Spitzer József, Szidon Arnold, Singer Adolf, Bruszt Ferenc, Dukesz Imre, Spitzer Árpád, Horn Mihály, Horn Andor. + Elosztás 1945. 3. Spitzer József útlevele – 1938. 4. PIH. az Izraelita Nőegylet, a MIKÉFE és a Páva utcai templomkörzet részvétnyilvánító levele Spitzer József elhunyta alkalmából (1942) feleségének 5. Spitzer Józsefné (1870-1951) Jahrzeit táblája 1973-ig 6. Számlák a Lónyai u. 14. villa átalakításáról – 1931. 7. Esküvői meghívó Süsz Margit és Spitzer Árpád haszenéjére a Dohány templomba- 1930. 8. özv. Spitzer Józsefné személyi igazolványa – 1945. 9. A MIKÉFE válasza az elnökségről lemondott Spitzer Józsefnek – 1937. 10. Schultheisz Miksáné, Lymfi levelei Spitzer Józsefnek 11. Páva utcai Nőegylet és a Templomkörzet, Vakok Intézete gratulációi Spitzer József Erzsébet nevű lányának házasságkötése alkalmából – 1928. 12. Befogadó nyilatkozat a Lónyai u. 19-be- 1944. Szidon Arnold és felesége részére 13. Török Ilona női divatszalon tulajdonos levele Spitzer Józsefnének – 1927. 14. Német nyelvű levelezés 15. Stefánia úti Belgyógyászai Intézet vizsgálatai, számlái – 1941, 16. Meghívó Landesmann Pál bármicvójára a Páva utcai templomba – 1943. 17. Spitzer Erzsébet vételi szerződése a Magyar u. 42. bérházra – 1924. 18. Schultheisz Miksa levelezőlapjai Spitzer Józsefnek 19. Levelezőlapok Spitzer Erzsébetnek 20. Levelezőlapok Spitzer Ilonának 21. Spitzer Marcsa levelei 22. özv. Spitzer Józsefné állandó lakásbejelentési igazolása – 1944 23. özv. Spitzer Józsefné Be- és Kijelentő lapja a Magyarországi Zsidók részére – 1944 –Befogadó neve: Binét Géza, Nádor u. 19. (Gettósítás) 24. Spitzer József üzleti könyve (?)

L1_A2_32 Fischer Manó és családja iratai 389

Fischer Manó ügyvéd és családja iratai 1. Számlák, orvosi vény 2. Schultheisz Miksa levelei Fischer Manónak és feleségének 3. Az Országos Ügyvédotthon Egyesület levele: Fischer Manó zsidónak tekintendő-e? – 1944, május 12.+ Törlés a budapesti ügyvédek névjegyzékéből 4. Névjegyek 5. Dr. Fischer Manóné Spitzer Mária munkakönyve- 1952. 6. Dr. Fischer Manó Útlevele – 1923. 7. Fischer Manóné Bizonyítványa – 1948. Beosz Szövetkezeti tanfolyam 8. Fischer Manó levelezőlapja Spitzer Máriának Stanislawowból (nincs dátum) 9. Levelek Izraelből Fischer Manónénak (Marcsa néni) 10. Fischer Manóné Igazolványa a Központi Vásárcsarnokba – 1947; nyugdíjas BKB bérlet 11. .Fischer Manóné Marcsi levelei családjának –1928, 1930- 1937, 1941, 1966 12. Fischer Manóné és tsa, Simon Árpád - Jövedelemadó eltörlési kérvény törlésére benyújtott kérvény elutasítása – 1953. 13. Ottó Fischer levelei Tiberiasból 14. Rabbi A. A. Leichtmann levele Bnei Brakból- 1969. 15. Hirdetés izraeli újságokban Ávigdor Háméiri költő elhunyta miatt – 1970. május 16. Hoffmann Ferencz 3 kép blandell javítási számlája – 1932. 17. Német nyelvű levelek 18. Fischer Manóné izraeli ismerőseinek címlistája OTP 1966-os naptárban 19. Nicolas Havas levelei Santiago de Chiléből – 1966, 1969. 20. Fizikai munkatárs kérő levél Fischer Manónak címezve – Pesterzsébet, 1944. 21. Fischer Manóné levelezőlapja Fischer Manónak 1940. 22. Üdvözlőlapok Fischer Manónénak címezve 23. Limfi levelei Marcsának Ostendéből 1929, 1930, Rómából 1928 24. Marcsa levele Limfinek 1928.

Látványraktár1 L1_A2_34 Tauber Alfrédné Mauksch Olga iratai 390

Tauber Alfrédné Mauksch Olga iratai 1. 1. Osztrák útlevél 1924 és Magyar útlevél 1940. Tauber Alfrédné 2. Pénzintézeti Központ – Letétbe helyezett részvény utalvány – 1947. december 3. Vagyonadó 1946, 1948-1950. – Schultheisz Ernő vagonkezelésében 4. Végzés Miklósi Henrikné született Mauksch Hedvig és özv. Mausch Sámuelné sz. Kohn Fanni perében a Szabolcs u. 5 szám alatti telek tulajdonjogáról – 1932. 5. Levelezés Diemár Kálmán közjegyzővel egy kölcsönnyújtásról aranyletét ellenében – 1942-1943. 6. Egyéb pénzforgatási ügyletek, megbízások Diemár Kálmán közjegyzővel - 7. Adásvételi szerződés a Csáky u. 21 számú házról – 1930. Vevő: Tauber Olga, eladó Mauksch Sámuelné 8. Személyes hangú levelek Dietmár Kálmánnak 9. Tauber Adolfné Végrendelete – 1944; Pótvégrendelet 1946; 10. Tauber Adolfné síremlékének terve 11. Hagyatéki kimutatás – 1948. 12. Az öröklés jogi lebonyolítása Schultheisz Ernő vezetésével 13. Arcképes belépőjegy a Margitszigetre – 1943 14. Vagyonadó és jövedelemadó kivetése 1939; 1940. 15. Bejelentés a zsidó vagyonról – 1944 16. Magyar Általános Hitelbank igazolása letétből kimentett értékpapír osztalékáról – 1946. 17. Diemár Kálmán közjegyző Tanúsítványa zárt boríték és doboz letétibe helyezéséről – 1941. Nagykálló Tauber Adolfné Mauksch Olga iratai 1. A Liptószentmiklósi Rabbihivatal bizonyítványa, hogy Mauksch Sámuel 1842.ben Liptószentmiklóson született Mauksch Márkus és Riess Júlia fiaként. Szlovákból fordítva. 2. Sipos Gyuláné felperes és Tauber Adolfné pere 1924-1944. 3. Mauksch Hedvig válóperi tárgyalásának vázlata Miklósi Henriktől (dátum nélkül) 4. Igazoló szelvény az 1945 márciusában elrendelt összeírásról férfiak részére 5. Bejelentést igazoló szelvény – 1940-1941. 6. Mauksch Samu hagyatéka – 1916. 7. Mauksch Olga keresztlevele – 1907. 8. Másolat Mauksch Sámuel halálakor, 1916 szeptember 6-án Ischl fürdőhelyen felvett jegyzőkönyvről – 1931. 9. Miklósi Henrikné Mauksch Hedvig keresete Mauksch Sámuelné és Tauber Alfrédné ellen – 1931-1933. 10. Tauber Adolfné Mausch Olga kereste Dr. Radó Antal ügyvéd ellen – 1933 – 1934. . 11. Lédig Dezsőné született Mausch Olga válási keresete Lédig Dezső ellen 1901-1903. 12. A Nagyváradi Törvényszék Ítélete Lédig Dezső és Mausch Olga Válóperében – 1903. 13. .Miklósi Henrikné Mauksch Hedvig Végrendelete - 1945. 14. Pesti Chevra Kadisa számlája Mausch Sámuel sírjának (5. szakasz 1. sor 45) első osztályú ápolásáról – 1947. 15. Birtoklap - Csáky utca 21. – 1947. 16. Birtoklap – Szinyei Merse u. 32. – 1947. 17. Illetmény kimutatás háztartási alkalmazott (Kamarás) után 1946. 18. Mausch Miksa Bejelentési igazolványa – Rottenbiller u. 66. - 1916. 19. Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó-Bank Betétkönyve – 1946. 20. Tauberné ügyletei a Pesti Hazai Első Takarékpénztárnál, benne letéti igazolások, 1944. 21. Váltó 52 ezer aranypengőről– 1931. 22. Tauber Adolfné ügyletei a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál – 1933. + letéti igazolás 1943. 23. Mauksch Samuné hagyatéka (Meghalt: 1933. július 2.) – 1934. április 24. Tauber Alfrédné kötelező adatszolgáltatása a Magyarországi Keresztény Zsidók Szövetségének – 1944. aug. 25. Mauksch Olga Visszahonosítási okirata – 1928. 26. Mausch Sámuelné halotti anyakönyvi kivonata – 1940. 27. Mauksch Olga áttérési igazolványa – 1907. 28. Kohn Fanni születési anyakönyvi kivonata – 1848, Liptószentmiklós – Rabbinátus szlovákul és magyarul – 1939. 29. Mausch Sámuel és Kohn Fanny házassági anyakönyvi kivonata. , Liptószentmiklós – Rabbinátus szlovákul és magyarul – 1940. 30. Mauksch Sámuel születési anyakönyvi kivonata – 1842, Liptószentmiklós – Rabbinátus szlovákul és magyarul – 1927. 31. Tauber Adolfné budapesti Illetékességi bizonyítványai – 1907-1940. 32. Kotschy Erich szőnyegjavítási intézetének igazolása arról, hogy öt perzsaszőnyeget orosz hatóságok berendezésére elvittek – 1945. 33. Mauksch Olga születési anyakönyvi kivonata – Liptószentmiklósi Izraelita Hitközség 1907. 34. Tauber Alfréd és Mauksch Olga Esketési levele Bécs, 1919. – németül és magyarul 1929.

L1_A2_61 Sándor Pál iratai 391

Sándor Pál nemzetgyűlési képviselő, a Budapesti Közúti Vaspálya Társaság Igazgatósága vezetőjének iratai 1. A PIH Rabbiságának köszönő levele 1920. okt. 13. aláírás: Fischer Gyula, Feldmann Mózes, Hevesi Simon, Groszmann Zsigmond. 2. Sándor Pálné Bánó Irén svéd Schutz-Pass – 1944. aug 25. 3. KEOKH igazolás özv. Sándor Pálné sárgacsillag viselése alóli mentességről -1944. szept. 23. 4. Özv. Sándor Pálné igazolásai a Magyar Hitelbankban zárt letétként elhelyezett vagyontárgyakról – 1943-1944. 5. Sándor (Schlesinger) Leopold Pál születési anyakönyvi kivonata a Hódmezővásárhelyi Izraelita Hitközség rabbi hivatala által kiállítva – 1923. Egyben névmagyarosítási igazolás. Aláírás: Seltman főrabbi 6. Házassági anyakönyvi kivonat özv. Sándor Pál és Bánó Irén – 1940. 7. Bánó Irén születési anyakönyvi kivonata, egyben névmagyarosítási igazolás – 1917 8. Ketuba Sándor Pál és Bánó Irán – 1923. Esketők: Hevesi Simon, Lazarus Adolf főkántor és Wosner Mayer főgondnok. 9. Schlesinger Pál erkölcsi bizonyítványa névmagyarításhoz – 1898 10. Halotti anyakönyvi kivonat Sándor Pálné szül. Neumann Gizella 1922. nov. 26. 11. Születési anyakönyvi kivonat az Ipolysági Status Quo Izr. Hitközség anyakönyvéből – Büchler Herman 1848. Apja: Büchler Jakab, anyja Wellesz Ida. 12. Halotti anyakönyvi kivonat – Büchler Herman tőzsdeügynök 1904. 13. Terménybizományi Iparjegy Schlesinger Mór részére – Pest, 1871, aug. 19. 14. Honvéd Végelbocsátó igazolás Büchler Herman részére – 1882. 15. Halotti anyakönyvi kivonat – Sándor Lipót Pál 1936. 16. Örökbefogadási jegyzőkönyv – 1917. – Bánó Irén fiát, Jánost fogadta örökbe Sándor János néven 17. Illetőségi bizonyítvány – Hódmezővásárhely – 1898. 18. PIH rabbinátus Házassági Anyakönyvi Kivonat Sándor Pál első házasságáról – 1894. 19. Fotó 20. Testimonal Dinner Manhattan Square Hotel – 1927. May 26. – Sándor Pál és felesége fényképével + újságcikkek 21. Fotó Sándor Pál síremlékéről – Eichbaum Mór kőfaragó mester 22. Hagyatéki végzés özv. Sándor Pálné Bánó Irén 1965. október 27-i halála után a zsidó Szeretetkórház és Betegotthon, valamint Árvaház javára. Tételes hagyatéki lista 23. Búcsúlevél Bánó Irénhez - 1933 24. A Magyar Királyi Operaház szerződés ajánlatai Bánó Irénnek 25. Házingatlanok tulajdonba vétele – 1952. Sztálin Út 87/89 26. Levelezés a Nemzeti Egység Pártjával – 1935. 27. A PIH ajándéka Sándor Pál 70-ik születésnapjára - Tóra 28. Sándor Pálné levele Schultheisz Ernőnek 29. Sándor Pálné levelezőlapja New Yorkból – 1946. 30. Sándor Pál levelezőlapja Velencéből – 1934. 31. Belépőjegy Sándor Pál temetésére a Dohány utcai templomba – 1936. február 9. 32. Jegyzőkönyve Sándor Pál és Bernárd Ágoston képviselők parlamenti lovagias ügyéről -1923. 33. Sándor Pál levele Schultheisz Miksához biztosítási kötvénye ügyében – 1935.

L1_A1_24 L1_A1_25 L1_B3_71 Dér Erzsébet és Zalai György hagyatéka 392 1859-1995 Zalai-Dér házaspár Dér Erzsébet Dér Marianne 3 doboz irat HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Löbl Béla órás és ékszerész Löbl (Zalai) György apja Löbl (Zalai) György 1903. énekes. Pénzügyi osztályvezető a Shell Kőolaj Rt-nél, majd az Áfornál. Dér (Deutschlander) Ármin Ágoston, banktisztviselő, szabadkőműves, a Galilei Kör tagja. (1878-) Apja Deutschlander Salamon, Anyja: Kohn Kati. Felesége Kohn Elza Laura (1879-), apja Kohn Fülöp, anyja: Kohn Juli. Gyermekeik: Dér Marianne, Dér Erzsébet, Dér Vera. Dér Erzsébet 1908 – Löbl György felesége. Dér Marietta: Dér Erzsébet és Dér Veronika nővére. 1945-től haláláig Zalaiékkal lakott. Dér Veronika 1912. – színművész, szobrászművész Deutschlander Árminné: Molly, Kohn Elza Deutschlander Salamon – Ármin öccse Hermine Kohn – Elza anyja Kohn Fülöp – Elza apja Gáspár Fülöp – Elza sógora Gáspárné Kohn Hermine - Intézetben? Deutschlander Sámuel – (Felesége: Schőnthal Fanny) Ármin és Salamon apja Kohn Katti –Kohn Hermann és Schwarz Resi (Teréz) lánya, Salamon felesége Dér Marianne – Erzsébet nővére (1905-1971.) . A Ferunion Külkereskedelmi Vállalatnál idegennyelvű levelező, gyógytornatanár. Festőművész, a Dunakanyar és Nagymaros festője Dér Vera – Erzsébet húga, színésznő, tornatanár, elvált férje dr. Sóki András, orvos. Gajdics Ottó és felesége: eltartási szerződést kötött Zalai Györgyékkel Simon Zsuzsanna- Erdős Gábor: szomszédok voltak a Zalai-Dér házaspárral. Simon Zsuzsanna Ámos Imre grafikát adományozott a Magyar Zsidó Múzeumnak 2020-ban.

L1_A1_24 Iratcsomó 1: Zalai György (Löbl György) igazolványai 1. Betegségi biztosítási igazolvány 2. Légoltalmi igazolvány 1961. 3. Bizonyítvány káderképző tanfolyamok és propagandista szemináriumok hallgatóinak – 1952 4. Magyar Kommunista Párt – Látogatási jegy Shell kezdő szemináriumára – 1946. 5. Fővárosi Villamosvasúti Bérlet – 1963 – 1986. arcképes 6. Emléklap térítés nélküli véradásról 7. Munkára Harcra Kész Sportmozgalom igazolványa 8. Magyar Nők Demokratikus Szövetsége. 1951. 9. Magyar Szabadságharcos Szövetség – 1952. 10. Katonai Igazolvány - 1951 11. Munkáltatói igazolvány ÁFOR – 1954. 12. Áfort párszervezeti igazolás népnevelő iskola elvégzéséről – 1949. 13. Pártoktatásban való részvétel a Szovjetunió Kommunista Pártjának történetéről - 1954. 14. MDP - Pártmunkás igazolvány – 1948. 15. MDP Szemináriumi látogatási jegy – haladó 16. Magyar Kommunista Párt tagsági könyv – 1945 17. Magyar Kommunista Párt tagsági könyv – 1948 18. Magyar Dolgozók Pártja (MDP) tagsági könyv – 1953. 19. MSZMP tagsági könyv – 1957 20. MSZMP tagsági könyv – 1967 21. MÁV igazolvány – 1962, 1968, 1970 22. Szakszervezeti igazolvány – 1951, 1963. 23. Tanulmányi könyv - Pedagógusok Állami Ideológiai Oktatása - 1961 24. Sportuszodai igazolvány 1937 Iratcsomó 2: Zalai György iratai 1. 1. özv. Hirschler Dávidné szül. Hirschler Betti halotti anyakönyvi kivonatának másolata - 1939. 2. Löbl József és Hochstadter Betti házassági anyakönyvi kivonatának másolata – 1939. 3. Löbl Béla és Hirschler Sára házassági anyakönyvi kivonatának másolata - 1939. 4. Löbl György születési anyakönyvi kivonatának másolata – 1937. 5. Leszerelési jegy – Magyar Kir. 6. Honvéd Kiegészítő kirendeltség – Jászberény, 1941. 6. Emlékezzünk szeretteinkre 1944-45. Könnyek könyve, Tapolca. + Levelezés a Tapolcai Zsidó Hitközséggel és a Polgármesteri Hivatallal a mártír megemlékezésekről 1990-1994. 7. Löbl György Polgári személyi lapja, Budapest, II. kerület 1942. 8. Löbl Béla születési anyakönyvi kivonatnak másolat -1939. 9. Hirschler Sára születési anyakönyvi kivonatának másolata – 1939. 10. Löbl Béla Lakóhely bizonyítványa, Tapolca, 1927 11. Löbl György Községi illetékességi bizonyítványa, Tapolca, 1940. 12. Löbl György név magyarosítási igazolása Zalai Györgyre – Belügyminisztérium, 1945. 13. Zalai György Képesített könyvelői bizonyítványa - 1956. 14. Zalai György és Dér Erzsébet házassági anyakönyvi kivonata – 1945. 15. Levél a Belügyminisztériumba – két éves ukrajnai munkaszolgálatról – 1953. 16. Magyar Dolgozók Pártja – igazolás Csillag Mária tagkönyvének átvételéről – 1956. 17. Zalai György orvosi igazolásai, zárójelentései 1945-től 18. Shell Kőolaj Részvénytársaság igazoló jelentése Löbl Györgynek -1945. 19. Löbl György Életbiztosítási Kötvénye a Triesti Általános Biztosító Társulatnál – 1942. 20. Az Életbiztosítási kötvény elhelyezése a Shell RT-nél Löbl György bevonulása miatt – 1942. október 27. 21. Jövedelem igazolások 1936- 1940 között Löbl Györgynek a Shell Rt-től 22. Váltók, elszámolások Löbl György által kiállítva 1942-43. 23. Tábori levelezőlapok az egész család részéről – 1937-1944. Tábori fotó, Feladóvevények 1943. 24. Firkák, címek, telefonszámok, kézzel írt feljegyzések 25. Svájci Követség - Schutzpass Löbl Györgynek – 1944. 26. Katonai behívó 1940. december 23. Iratcsomó 3: Zalai György iratai 2. 1. Szakmai életrajz – 1963. Áthelyezés az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal pénzügyi osztályára 2. Iratok a II. ker. Tanács Hóvirág utcai Nevelőotthonának gondnoki tevékenységéről - 1957-1963. 3. Katonai szolgálati idő igazolása – 1969. 4. Áthelyezések 1956-1963. 5. Áthelyezés a Móricz Zsigmond Gimnáziumba gazdasági vezetőnek – 1963. 6. Eltartási szerződés Regius Ottóval – 1971. 7. B.A. eltartása élete végéig 8. Löbl György Leckekönyve a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán – 1930. 9. Emlékek a Zeneakadémiáról 10. Brahms: C-moll Symphonia – 1924. 11. Kották, hangjegyfüzet 12. Levelezőlapok Zalai (Löbl) Györgynek címezve 13. Meghívók 14. Löbl György műsoros estjeire 15. Grünfeld József levelei 16. Dér Erzsébet levelei Löbl Györgynek 17. A Veszprémi Hitközség meghívó levele 1933. 18. PIH meghívó levele 1940 19. Tapolczai Izraelita Jótékony Nőegylet köszönő levele 1932, 1934. 20. Budai Izraelita Hitközség Meghívója – 1932 21. Tapolcai Ifjak Atlétikai Klubja 1921 – Meghívó levelei 1931. 22. Deső Imre Nemzeti Zenedei Tanár levele Löbl György énekesi esélyeiről – 1927. 23. Notesz bejegyzésekkel - 1924; 1925. 24. A Szilágyi Erzsébet Leánygimnázium 1929/30 tanévben végzett VIII/a növendékeinek tablója; Érettségit tettek 1925/26-ban 25. Menheit Ernő: Az énekről, és annak alapvető problémáiról – 1930. 26. Zalai György temetési értesítője – 1977. február 26. 27. Lakás alaprajz 28. Fellépés a Goldziher Ignác Theológiai Egyesület kultúrdélutánján Iratcsomó: 4: Zalai (Löbl) György – Fotók 1. Iratcsomó 5: Zalai (Löbl) György – Fotók, névjegyek 2. Iratcsomó 7: Zalai (Löbl) György iratai 3. 1. Josef Klein doktor levelei Münchenből 2. Löbl István levelei öccsének 3. Löbl György szüleinek levelei 4. Levelek feleségének, Dér Erzsébetnek 5. Szamosi Lajos levelei, Szamosi Lajos: A hangszerek helyes működtetése, 1935. 6. Keszler Rózsi levelei, Zalabér 7. Katona József levelei, Zalaegerszeg 8. Egyéb levelek 9. Reggel Utazási Iroda számlája 1937. 10. A Fővárosi Bírósághoz írt fellebbezés a kárpótlási igény elutasítása miatt, 1993. december 13 - munkaszolgálatban eltöltött időről 1994. június 12. 11. Kárpótlási Hivatal elutasító határozata 1993. december 13. 12. Kárpótlási Hivatal személyes meghallgatási értesítője – 1994. április 19. 13. A Fővárosi Bírósághoz írott levél a munkaszolgálatban töltött időről 1994. július 12. 14. A Hadtörténeti Levéltár igazolása a Fővárosi Bíróságnak az 1995. január 3-i tárgyalásra 15. A nagyvázsonyi zsidó temetőben 1930-ban készült fotók 16. Löbl György újraoltási bizonyítványa 1916. Tapolca 17. Készülődés utazáshoz – beszerzendők listája 18. Hotel Bellevue Dubrovnik szállodai árak 1977. 19. Löbl György harmadéves zeneakadémiai füzete 20. Meghívó Hévízre fellépésre, 1929. – Tapolcai Nőegylet 21. MeghÍvás purimi esten fellépésre – Tapolcai Nőegylet 1933. 22. Meghívás a Magyar Telefon Hírmondóba próbára -1929. 23. Az Aszódi Izraelita Hitközség meghívója kultúrdélutáni fellépésre – 1934. 24. Meghívók a Rózsavölgyi és társa rendezvényeire. Benjamino Gigli és De Luca Giuseppe sajátkezű dedikációja 25. Katona József rabbi tábori levelezőlapja a munkaszolgálatba Löbl Györgynek 26. Zalai György segélyt kérő levele az MTA Szociális Bizottságához . 1974. 27. Utazástervezés Dubrovnikba – 1980. Iratcsomó 8: Löbl Béla (Löbl György édesapja) iratai 1. Fotók az órásbolt előtt Tapolcán 2. Ételreceptek 3. Lakásbejelentés 1940. Iratcsomó 9. Dér Erzsébet iratai 1. Dér Erzsébet születési anyakönyvi kivonata –1930, 1940. 2. Dér Erzsébet Elemi Népiskolai Bizonyítványa 1917-18. Budapest, Margit-körút. 3. Dér Erzsébet Felső Leányiskolai bizonyítványai, 1-5. osztály, 1919.1923. Budapest Fővárosi Községi Leánygimnázium, I. Iskola u; 6-8, osztály: Budapest, Szilágyi Erzsébet Leánygimnázium, 1924-1926. 4. Oltási bizonyítványok, 1919; 1920. 5. Középiskolai földrajz és természetrajz tanári oklevél másolat – 1933. 6. Dér Erzsébet életrajza – 1953. 7. Dér Erzsébet álneves, illegalitásbeli igazolványai 1944-1945-ben Pécsett Bauer Júlia Anna néven 8. Szarka László Eskühelyettesítő nyilatkozata a Dér Ágoston lakásának 1944-beli kiürítéséről 1964. 9. Erdődi László háborús bűnös ítélete – 1951. 10. Igazolás Ötödik Békekölcsön jegyzésről– 1954. 1500 forint; Ötéves tervkölcsönről – 800 Ft. 1949. 11. Levelezőlapok 12. Orosz lecke füzet 13. Arcképes tagsági igazolvány - Magánalkalmazottak Biztosító Intézete – 1948. 14. Nemzetközi egyetemi, tudományos kapcsolatok 15. Tanítványok, kollégák levelei 16. Dér Erzsébet szüleinek írt levelei 17. Utazások dokumentumai, múzeumi belépők 18. Dér Erzsébet leckekönyve a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsész Kar földrajz szakán 1926-30. Cholnoky Jenő, Pauler Ákos, Méhely Lajos, Domanovszky György aláírása 19. Csehszolvákia térképe – Praha, 1957. 20. Leánygimnáziumi érettségi bizonyítvány – 1926. Szilágyi Erzsébet Leánygimnázium 21. Jelentkezőkönyv – Budapesti Középiskolai Tanárképző Intézet – 1926. 22. Vásárlási könyv- Vállalati Alkalmazottak Fogyasztási Szövetkezete VAFOSZ – 1948. 23. Felvételre ajánlás a Pártoktatók Házába – 1948. MDP. 24. Pártrendezvényen elmondott beszéd – ötvenes (?) évek eleje, negyvenes évek (?) vége 25. Levelek az MDP Pártbizottságához feljelentés, illetve áthelyezés kivizsgálása miatt – 1951-1952. 26. A Toroczkó utcai lakás tetőjavításának kérvényezése a II. kerületi Tanácstól – 1946-1957. 27. Szolgálati idő megállapítása és munkabér besorolás a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen – 1958. 28. Nemzetközi kapcsolatok 29. Magyar Rádióhivatal Agit Prop Osztályának levele – 1956. 30. Gondolat Kiadó igazolása munkabér átutalásról – 1966. 31. Tanítványok levelei 32. Elektrokardiográfiás lelet – 1965. 33. MSZMP Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemi Bizottságának emléklapja – 1965. 34. MSZMP Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemi Bizottságának Felszabadulási Jubileumi Emlékérem kitüntetése – 1970. 35. MTA Tudományos Minősítő Bizottságának levelei a kandidatúrához 36. Művelődési Minisztériumi kinevezés egyetemi docenssé 37. Halotti anyakönyvi kivont 1971. május 18. 38. Zalai Györgyné dr. Dér Erzsébet temetési előkészületei – 1971. május 25. 39. Dér Erzsi levelei apjának, Dér Árminnak 40. Dér Erzsi levelei Verának Iratcsomó 10: Dér Erzsébet: Fotók + Dér Ármin imaszíj darabja Iratcsomó 11: Dér Erzsébet igazolványai 1. Nagybudapesti Pártbizottság Pártmunkás Igazolványa – 1948. aláírás: Kádár 2. MSZMP tagkönyv – 1957. 3. MSZMP Küldött Igazolvány 1959. 4. Munkakönyv – 1951-1968. 5. Pedagógusok Szakszervezete tagkönyv 1951-1962. 6. Szakszervezeti tagsági könyv – 1963. 7. Útlevél 8. Arcképes Vasúti Igazolvány 1962, 1968, 1970. 9. Tudományok kandidátusának oklevele – 1966. 10. Oktatásügy kiváló dolgozója 1963. 11. Magyar Földrajzi Társaság igazolványa – 1969 12. Ébresztőóra Iratcsomó 12: Dér Erzsébet kitüntetései 1. Felszabadulási Jubileum Emlékérem 1945-1970 2. Oktatásügy kiváló dolgozója 3. Regius Ottóné Kiváló dolgozó 1966 4. Regius Ottóné Kiváló dolgozó 1973. L1_A1_25 Iratcsomó 1: Dér Vera iratai 1. A Római Magyar Akadémia levele Dér Marianne lehetséges római kiállítása ügyében – 1975. Hátoldalán Vera levele 2. Képeslapok Dér Verának 3. Dér Vera fotója munka közben – 1957 4. Csécsi Magda levele – 1945. 5. Csécsi Magdolna születési anyakönyvi kivonata – 1944. 6. Dér Vera lakásbizonylata Mohácson, 1938. 7. Dér Vera levelei a Zalai-Dér házaspárnak 8. Dér Vera levelei édesanyjának 9. Iván levele Dér Verának – 1944. 10. Dér Vera levelei Kun Szabó Tamásnak 11. Dér Vera műtermi fotói 12. Oltási bizonyítvány 1913. Puhó 13. Szegénységi bizonyítvány 1935, 1938. 14. Erkölcsi bizonyítvány -1930 15. Nagykorúsági végzés – 1933. 16. Országos Színészegyesület Tagsági Igazolvány – 1937. 17. Színművészeti és Filmművészeti Kamarai tagság – 1938. 18. Szerződés staggione színházhoz vitéz Bánky Róbert igazgatása alatt – 1938. 19. Házassági anyakönyvi kivonat dr. Soóky András orvos és Dér Veronika között – 1941. 20. Tóth-SoÓky András orvos átjegyzési kérelme a Szegedi Orvosi Kamarából a Budapesti Kamarába – 1940. 21. Műkedvelő előadások fotói 1922, 1926. 22. Dér Veronika Fővárosi Községi Elemi Népiskolai Értesítője – 1920-1922. 23. Országos Magyar Színművészeti Akadémia Leckekönyve – 1935-1938. aláírás: Ódry Árpád 24. Kivágott kritikák 1937-1938. 25. Dér Vera levelei Mariannak (Matyinak) 26. Zalai György vitája Verával a hagyatékról 27. Szalag „Dér Verának, a Néma levente Ziliájának” felirattal 28. Dér Erzsi és Vera közösen írt – rajzolt tréfás két füzete 29. Dér Vera bejelentett lakcímei, 1934, 1940. 30. Dér Vera levelei szüleinek, részben tábori levelek 31. Dér Vera levelei Dér Erzsébetnek és Zalai Györgynek 32. Virágcsokor számla Verának Marianntól, Fővárosi Kertészeti Vállalat 33. Deutschlander Ármin levele Verának – céges papíron, Pestsashalomról, a Posztógyárból Iratcsomó 2: Dér Marianne iratai 1. Dér Marianne Emlékkiállítás katalógusa – Weöres Sándor autogrammjával 2. Dér Marianne munkái – fotók 3. A Magyar Nemzeti Galériában rendezett kiállítás fotói 4. Dér Marianne: Nagymaros - 3 db. (eredeti?) 5. Dér Marianne Naplója (1922-1926.) + Gyermekkori fényképei; + Útijegyzetek , napló – Jugoszlávia, Párizs 6. Dér Marianne kölcsönzőjegye a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárba + kölcsönző lapok 7. Dér Marianne: Éva 1970. április 14-én – ceruzarajz (eredeti?) 8. A Magyar Népköztársaság Művészeti Alapjának alapszabálya – 1969. 9. Keresztlevél - 1944. 10. Dér Vera és Zala György vitája Dér Marianne sírjának újraváltása ügyében; A Farkasréti temető levelei a 6-1/a. 35 számú urnasír újraváltásáról 11. Dér Marianne halotti anyakönyvi kivonata – 1971. január 20. 12. Dér Marianne tusrajz (eredeti?) 13. Zalai György levele a Művészeti Alapnak a halálhírről - 1971. február 10. Temetés február 18-án – újsághirdetések. 14. Temetési ügyintézés 15. Képcsarnok Vállalat átvételi elismervényei Dér Mariann eladásra kínált képéről 16. S. Dér Marianne munkakönyve; Törzsgárda igazolvány Csepel Vas és Fémművek 17. Lónyai Mária (MTI) 3 fotója Dér Mariannról 18. Dér Marianne Bizonyítványa Madzsar Alice Mozdulatművészeti Intézet kétéves tananyagának elvégzéséről – 1931. 19. Meghívó Dér Marianne kiállításának megnyitójára, 1968. április 25. Radnóti Klub, Keleti k. u. 22. Balogh András megnyitó beszéde magyarul és franciául 20. Dér Marianne felvételi kérelme a Képzőművészeti Alapba – 1963. Arcképes Tagsági igazolvány 21. A Budapesti Történeti Múzeum megvásárolta a Télikert a Szilágyi Erzsébet fasorban című képét 22. Bernáth Aurél kézzel írott levele – 1967. 23. Értékesítésre beküldött képek (év nélkül) 24. Magyar Művészek a nagyvilágban címmel 1964. decemberében a II. Keleti K. utcai Galériában az MSZBT és a Hazafias Népfront rendezte kiállításra Dér Marianne is adott két képet. 1968-ban egyet. 25. (?) Ilush levele festékkeverési recepttel – 1967. 26. A Hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum meghívása az Őszi Tárlatra – 1965, 1966, 1967 27. Képző és Iparművészeti Lektorátus megtekintette a kiállítási anyagot, és engedélyezte a kiállítást a II. Hazafias Népfront termeiben – 1966 28. A Képzőművészeti Alap beutalója a Nagymarosi Művésztelepre – 1965. 29. A Fészek Klub házirendje – 1969 Vajda Júlia levele 30. Molnár Róza festőállványt ajánl fel – 1969. 31. Firkák, névjegyek 32. Dér Marianne kép (eredeti?) Iratcsomó 3: Dér Marianne iratai 2. 1. Meghívás jótékonyági árverésre – 1968 2. Meghívók a Magyar Nemzeti Galéria kiállításaira 3. A Művészeti Alap megtekintésre rendelt 10 művet – 1967. 4. Köszönőlevél az V. kerületi Tanács hivatali helyiségeinek dekorálásáért - 1963. 5. Kiállítási meghívó a bécsi Collegium Hungaricumban – 1977. március 17-én 6. Dér Marianne reprodukciók(?) 7. Levelek Edittől és másoktól 8. Névjegyzék; névjegyek 9. A Budapester Rundsau megemlékező cikke Dér Marianne haláláról – 1973/38. szám 10. Képeslapok 11. Zalai György feljegyzései Dér Marianne munkáinak lelőhelyeiről 12. A Tanácsháza (Mechwart ligeti) című festmény értékesítése a Magyar Nemzeti Galériának – 1987 13. A Munkásőr című kép értékesítése a Munkásőrség Országos Parancsnokságának – 1974. 14. Dér Marianne francia nyelvű önéletrajza 15. Dér Marianne magyar nyelvű szakmai Önéletrajza 16. Levéltervek Monsieur Blaizeau részére a párizsi kiállítás előkészítésére 17. Dér Marianne franciaországi naplója 18. Levelezés a Képzőművészeti Lektorátussal és a Művelődésügyi Minisztériummal, a franciaországi kiállításról – 1969-70. 19. Tagfelvételi űrlap a Fészek Klubba 20. Dér Marianne emlékkiállítás rendezésének előkészületei, Újságkivágatok a kiállításról1973. 21. Dér Marianne 25 védett képének felajánlás a Kulturális Minisztériumnak 1976. december 27. 22. Dér Marianne képeinek jegyzéke – 16 oldal 23. Dér Marianne levelei apjának, Árminnak – részben tábori levelezés 24. Dér Marianne tervezte csomagoló papír (?) 25. Adomány kölcsön könyvtárnak 1938. Iratcsomó 4: Dér Marianne iratai 3. 1. Kézzel írt, saját műveivel illusztrált útinapló. Album. 2. Frank Frigyes által dedikált Művészet folyóirat – 1968. január 3. Láncz Sándor Ismertetése Dér Marianne kiállításáról 1968. július 47 p. + Levelezőlapok Frank Frigyestől; Frank Frigyes grafika, 1963. 4. Fotók a kiállítás megnyitójáról 5. Chemin Montant reprodukció 6. Szentgyörgyi Kornál dedikált kiállítási ismertetője 7. Német nyelvű beszámolók 1966; rajzok, firkák Iratcsomó 5. Dér Marianne naplói, testgyakorló füzetei -5db füzet Iratcsomó 6: Dér Marianne festő köténye Iratcsomó 7: Dér Marianne Vázlatfüzete és igazolványai 1. Vázlatfüzet 2. Arcképes BKV bérlet 3. Arcképes Fészek Művészklub igazolvány 4. Arcképes igazolvány Művészeti Alap 5. Szakszervezeti igazolvány 1951. 6. Nyugdíjas szakszervezeti igazolvány 1963. Iratcsomó 8: Családi amatőr fotóalbum; Bekeretezett kép a szülőkről, Katonai tabló az első világháborúból Iratcsomó 9: Skiccek, kivágatok 1. Skiccek 2. Kivágatok Iratcsomó 10. Gajdics Ottó és Ottóné íratai 1. Belépő a Bajor Gizi Színész Múzeumba 2. Meghívó Amerigo Tot Várbeli Műteremházába 3. Üdvözlőlapok 4. Autóklub tagsági igazolvány 5. Tiszteletjegy a Moulin Rouge-ba – 1983. 6. Fűszerlista 7. Két belépő a Kukrinyxy Grabd Ball(h)é de Classique tíz éves jubileumi gálaestjére – 1981. 8. Varga Győző grafikus dedikált meghívói: a Madách Színházban rendezett Plakát és Hanglemezborító kiállításra – 1983.; + Csíksomlyói Passióra – 1982, a Tatabányai Népházban rendezett kiállításra- 1982; 9. Dél-Franciaországi autópályák térkép 10. Színlap a Budapesti Sportcsarnokban rendezett Dave Dee, Dozy, Beaky, Mik and Tichm valamint a Tremolos együttesek közös hangversenyéről – 1983. december 7. 11. Don Giovanni színlap, Magyar Állami Operaház, 1982. október 24. Rendezte: Jurij Ljubimov, vezényelt Fischer Iván. 12. Gyászértesítés Dr. Czeglédy Lászlóné Bánáti Erzsébet haláláról 1970. 13. Budavári Vigasságok műsor – 1982. 14. Szabadtéri Táncszín műsorlap – 182. Bahcsiszeráji szökőkút – balett 15. Melina Mercuri Budapesten – Mokép 1982. L1_B3_71 Iratcsomó 1: Dér Ármin iratai 1. Deutschlander Ármin születési anyakönyvi kivonata, Puchó (Trencsén vármegye) Izraelita Hitközség. 1915-től Dér 2. Dér Ármin keresztelési anyakönyvi kivonata, Budai Református Egyház, Neve: Dér Ármin Ágoston – 1921. 3. Kohn Laura Elza születési anyakönyvi kivonata 1879. Bácskula (Bácsbodrog) kerületi Rabbiság 4. Kohn Elza Laura Elza keresztelési anyakönyvi kivonata, Budai Református Egyház 5. Deutschlander Ármin és Kohn Elza Laura házassági anyakönyvi kivonta 1903. Budapest 6. Deutschlander Salamon (apja: Sámuel, anyja: Schönthal Fanni) és Kohn Kati (Kohn Hermann, anyja: Schwarz Resi) házassági anyakönyvi kivonata 1875, Puho 7. Kohn Fülöp és Kohn Julie házassági anyakönyvi kivonata 1861. Puho 8. Kohn Hermann és felesége, Schwarz Resi születési igazolása Puhón, az Izraelita Hitközségtől 1939. 9. Deutschlander (Dér) Marianna szültetési anyakönyvi kivonata 1905. Budape