View authority record

Váci hitközség

Identity area

Type of entity

Corporate body

Authorized form of name

Váci hitközség

Parallel form(s) of name

Standardized form(s) of name according to other rules

Other form(s) of name

Identifiers for corporate bodies

Description area

Dates of existence

1841 - c. 1960

History

Vácott már a török hódoltság idején is éltek zsidók. A 17. század végén a keresztény felszabadító háborúk során a váci zsidó közösség megszűnt, és csak a 19. század közepén alakult újjá. Az 1840- es népszámlálás még 5, míg az 1880- as cenzus már 1543 zsidót mutatott ki. A váci zsidóság 1841-ben alakította meg hitközségét, és 1864- re építette meg zsinagógáját.

Az első világháború előtt alapított két nyomda működése Vácot a magyarországi héber nyelvű izraelita vallási könyvkiadás fellegvárává tette. 1941-ben a városban 1854 (8,4 százalék) izraelita és 68 (0,3 százalék) keresztény zsidó élt. 1944-ben két ortodox irányultságú hitközség is működött a városban, az Eötvös téri 632, a Szent István téri pedig 895 főt számlált. Az előbbi elnöke Neumann Adolf orvos, anyakönyvvezető rabbija Pollák Fülöp volt, az utóbbi élén Hirschfeld Adolf állt, a rabbiposztokat Silberstein Dávid (anyakönyvvezető) és Meisels Herman töltötte be. A városban két Chevra Kadisa és egy izraelita nőegylet működött.

Vácott az akkor még Pest vármegyei alispánként működő Endre László utasítására már a német megszállást követő napokban összeköltöztették a zsidókat, lakásaik nagy részét pedig bombakárosultak számára utalták ki. 1944. április 12- én a helyi rendőrség 80 megbízhatatlannak minősített váci lakost, túlnyomó részben zsidókat – köztük Silberstein Dávid rabbit is – letartóztatott. A foglyok Kistarcsára, majd Auschwitzba kerültek, ahol a legtöbbjüket meggyilkolták.

A város a Váci járás központja volt, amelynek következő településein éltek zsidók (zárójelben az izraeliták, illetve az összlakosság lélekszáma az 1941. évi népszámlálás adatai szerint):

Acsa (9; 1279),
Alag (35; 3801),
Alsógöd (91; 2903),
Dunakeszi (147; 8365),


  • Felsőgöd (124; 3733),

Fót (56; 6430),
Kisnémedi (6; 922),
Őrszentmiklós (10; 1421),
Püspökhatvan (4; 1528),
Püspökszilágy (2; 1095),
Sződ (68; 521),
Vácbottyán (1; 747),
Váceges (1; 1108),
Váchartyán (9; 1196),
Váckisújfalu (1; 488),
Vácrátót (5; 1318) és
Veresegyház (56; 5663).
A járás 49 290 lakosa közül a zsidótörvények 625 (1,3 százalék) izraelitára és 197 (0,4) keresztényre vonatkoztak. A vármegyei gettósítási tervnek megfelelően a járás zsidóságát Vácra szállították. A városban Karay Kálmán polgármester utasítására május 17- én alakult meg a zsidó tanács. A testületet a következők alkották: Pollák Fülöp rabbi, Neumann Adolf hitközségi elnök, Stamberger Rezső gyáros, Hirschfeld Adolf és Henrik kereskedők, Oberländer Endre mérnök és Kohn Lajos ügyvéd.

A gettósítás május 22- e és 30- a között zajlott. Az elzárt területet, amely 67 lakóházat, két iskolát és két imaházat foglalt magában, a zsinagógák környékén hozták létre a Csáky, a Szent János, a Cházár András, a Széchenyi, az Eötvös, a Törpe, a Szarvas, a Pannónia utcák, valamint a Szent István és az Eötvös tér által határolt részen.

Június 28-án egy csendőralakulat minden zsidót a gettó egyik utcájába terelt, ahol az egész országban megszokott brutális jelenetek közepette megmotozták őket. A megkínzott emberek az esős éjszakát a szabad ég alatt töltötték. Másnap, június 29- én a váci gettó lakóit a monori gyűjtőtáborba szállították, ahonnan július 6-a és 8-a között Auschwitz-Birkenauba deportálták őket.

A háború után a hazatérő túlélők újjáalakították hitközségüket, amelynek kötelékébe 1949- ben 181 fő tartozott. A következő évtizedek során az elhalálozások és az elvándorlások miatt a lélekszám fokozatosan apadt, majd a hitközség megszűnt.

in. Randolph L. Braham, A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája, II. kötet. Park Könyvkiadó, Budapest, 2010, pp. 807-889, Vági Zoltán, Végső István

Places

Legal status

Functions, occupations and activities

Mandates/sources of authority

Internal structures/genealogy

General context

Relationships area

Control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation, revision and deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Maintenance notes