373 Schultheisz család HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
2019-04-15
Generated by qubit 1.2 2022-01-18 12:59:UTC English
Schultheisz család HU HJMA XIX-373 1827-1993 Schulteisz család fényképalbumok és iratok HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Series 1 - Schultheisz Miksa és felesége Spitze... Series 2 - Schultheisz Emil iratai Series 3 - Schultheisz Ernő és felesége Jáger E... Series 4 - Schultheisz Jakab iratai Series 5 - Schultheisz családtagok iratai Series 6 - Schultheisz Marietta - Baba iratai Series 7 - Kiállításmeghívók a Schultheisz hagy... Series 8 - Fényképek a Schultheisz hagyatékból

Schulteisz család Bank-letét, holokauszt / Bank-deposit, Holocaust Lakásleltár / List of goods Művészeti gyűjtemény / Art collection Anyakönyvi iratok Schutzpass

helyben fennmaradt iratanyag

L1_A2_31 L1_A1_32 L1_A2_32 Schultheisz Miksa és felesége Spitzer Erzsébet iratai 1 1891-1980 Schultheisz Miksa Spitzer Erzsébet HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Schultheisz Miksa (Szül: Esztergom, 1890. szeptember 9.- 1977. július 8.) Apja: Schultheisz Géza pék, anyja: Berger Regina) Hites könyvvizsgáló. Felesége Spitzer Erzsébet Budapest 1901. november 27. (Apja: Spitzer József bizományos.) Egy gyermekük született, Schultheisz Marietta. (1930. február 25- 1940. november 7.) más néven Schultheisz Baba.

Schultheisz Miksa és felesége, Spitzer Erzsébet iratai 1. 1. Bajcsy-Zsilinszky Endre 1943. dec. 17-i köszönő levele a Szabad Szó könyvvizsgálatáért 2. A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank letéti igazolása egy lezárt faládáról -1943. aug. 23.; 3. Magyar Bank igazolása rekesz bérleti díjról – 1943. jan. 1. 4. Magyar Általános Hitelbank igazolása lezárt bőrönd letétről 1943. dec. 31. 5. A Budapesti Húsnagyvágó Rt. felszámolása – átadása a M. Kir. Állami Hadianyaggyárnak 1942-1944. 6. Schultheisz Miksa lakásleltára Lónyai u. 14. 1. em. 3. 7. Kilakoltatási iratok – 1944. április. Magyar Zsidó Tanács iratai is. 8. Építési engedély XIII. Révész u. 4/c – egyemeletes műhely épület – 1942. 9. Ideiglenes házadó mentesség a Lipót körút 33 számú házra – 1933. – Fotómásolat 10. Három Gedő Lipót illusztráció 11. Háztartási napló 1947. első félév 12. Felső Kereskedelmi Érettségi Bizonyítvány – 1908. 13. Spitzer Erzsébet Gimnáziumi Bizonyítványai az Országos Nőképző Egyesületben 1913-16. 14. Spitzer Erzsébet Elemi Népiskolai Bizonyítványa – Lónyai utca 1912. 15. Spitzer Erzsi zongora értesítője 1914. Krausz Gusztáv-féle zeneiskola 16. A Budapesti Értéktőzsde Tanácsának értesítése Schultheisz Miksa felvételéről tőzsdetaggá – 1936. 17. Ketuba 1928. szept. 26. Az esketést végezte: Hevesi Simon főrabbi, Ábrahamsohn Manó főkántor és Wosner Mayer főgondnok 18. Schultheisz Miksa. Önéletrajza – 1952; 1967 19. Családi levelek 20. Budapesti HÉV értesítés főfelügyelői besorolásról – 1925; Schultheisz Miksa nyugdíjkötelékbe való felvételéről – 1927. 21. Schultheisz Miksáné kórházi zárójelentése közúti baleset után - 1980. dec. 17. 22. Kőröshegyi telek adásvételi szerződése Jakobi Arisztid részére – 1941. 23. Alkalmazás a Politikai Lapkiadó Vállalat Kft Magyar Hírlap Kiadóhivatalának vezetésére - év nélkül 24. Álláspályázat 1936 – fontos életrajzi adatokkal 25. Sorozó Bizottság szolgálati jegye – 1944. szeptember 29. 26. Szende Sándor -Alex Szende levele az USA-ból – 1921. 27. Igazolás 5 éves tervkölcsön jegyzéséről – 1949. 28. Könyvelési és egyéb csasztuskák 29. Der Propylaen Verlag levele – 1927. december 13. 30. A Szeretetkórház OTP kivonata – 1976. 31. Kárpótlási ügyek 32. Levelezés Gárdos Aladárral sírkőállítás ügyében – 1941. 33. Légifuvar számla – 1949. 34. Köszönő levél ruha adományért a VIII. és IX. kerületi zsidó Nőegylet részéről 1943. 35. A Magyar Bibliofil Társaság Meghívója – 1966. dec. 21.+ egyéb dokumentumok 36. Állampolgársági igazolvány Schultheisz Miksa részére – 1939. Schultheisz Miksa és felesége iratai 2. 1. Munkaszerződés a Budapesti Közúti Vaspályatársasággal – 1918. nov. 16. 2. Hites könyvvizsgálói jelentés az Üveg és Fakereskedelmi Szövetkezetben - 1947. 3. Brody Waggon részvények Zagreb, Beográd; Letétek a Magyar Általános Hitelbankban és a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankban 1940-1943; valamint intézkedés Sándor Pál részvényhagyatékáról 4. Iratok a Brody Waggon részvények letét igazolásáról 1945-1947. 5. Levelezés Sós Imrével a XIII. Sziget utca 2/b ingatlan adásvétele ügyében – 1956. 6. Schultheisz Miksa névjegytáblái 7. Schultheiszné Spitzer Erzsébet Önéletrajza 1967. 8. Schultheisz Miksáné útlevele 9. Sós Endre Belépőjegye a BIH II. Öntőház utcai főtemplomába – 1936. Középhajó IX .sor 139. + Keren Kayemet Leisrael igazolvány; Levele Schultheisz. Miksának 1945. 10. Schultheisz Miksa útlevele 11. Schultheisz Miksa szakszervezeti könyvei 12. BHÉV Vasúti kedvezményre jogosító igazolvány – 1928; Szabadjegy 13. Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége –Igazolvány 1957. 14. Schultheisz Miksa édesanyjának levelei Esztergomból – 1911 15. Női belépőjegyek a Dohány utcai zsinagógába – 1965, 1966, 1967. Schultheisz Miksáné 2. em. jobb 137. 9. 16. Jegyzőkönyv az 1945. április 29 - május 10 között a XI. Rezeda u. 14 számú ház fa elemeinek eltávolításáról – Schultheisz Miksáné feljelentése ismeretlen tettes ellen 17. Bokros Birman Dezső levele – 1954. július 10. – Schultheisz Baba portéja és Madama sans gene szobrai kiállítása tárgyában; Üdvözlet New Yorkból, 1929. 18. Bizományi Áruház Vállalat Szent István krt. 3. – Zsűrizésre átadott Rippl Rónai: Önarckép – 1962. - visszautasítva 19. Magyar Nemzeti Galéria átvételi elismervénye Csók István Műteremben és Balatonnál című festményeiről – 1965. szeptember 20. Magyar Nemzeti Galéria átvételi elismervénye Csontvári Kosztka Tivadar: Almát hámozó asszony című képéről 1969. december 21. Magyar Nemzeti Galéria átvételi elismervénye: Diener Dénes Rudolf: Uzsonna című olaj festményeiről – 1968. szeptember 22. Magyar Nemzeti Galéria átvételi elismervénye Fényes Adolf: Mesetáj című festményeiről – 1960. június 23. Magyar Nemzeti Galéria átvételi elismervénye Berény Róbert Parkban és Vihar előtt című festményeiről – 1962. június 24. Magyar Nemzeti Galéria átvételi elismervénye Aba-Novák Vilmos: Székely falu című festményéről – 1962. június 25. A Műcsarnok átvételi elismervénye Márffy Ödön: Csinszka nyugágyon című festményéről – 1958. április 26. Meghívó André Kosztolány kültag vacsorájára a Braziliai Jocquey Club tiszteletére 1962. október 12. – az aláírások között: Kellér Dezső, Kellér Andor. 27. Meghívó Hermann Lipót festőművész emlékkiállításra a Magyar Nemzeti Galériába – 1973. 28. Legkedvesebb költőm Petőfi Sándor 29. Zsidó tárgyú bibliográfiai összeállítás 30. Keren Kayemeth Leisrael Andrássy u- 67.- Mazkír könyvecske Schultheisz Miksának 31. Schultheisz Miksa belépőjegye a BIH II. Öntőház utcai főtemplomába – 1934, 1935, 1936,1938; 1939. Közép, X .sor 145. 32. Schultheisz Miksa Belépőjegye a Dohány utcai templomba – 1940. Bal 24. 3. Schultheisz Miksa és felsége iratai 3. 1. Három kézzel írott László Fülöp levél Párizsból – Schlesinger Úrnak címezve 1891. 2. Bútorkészítési szerződés – 1931. 3. Kárpitos (Vágó és tsa 1931) és üvegáru (Semmel Mór) számlák 4. Telekügyek 5. Ötvenéves érettségi találkozó a Gundelben – 1958. május 30. 6. Turistautak iratai 7. Eljárás megszüntető határozat lopás felderíthetetlensége miatt – 1946. 8. A Kereskedelmi és ipari vállalatok racionalizálási szövetkezet felszámolási iratai – 1947-1949. 9. Lakás felújítási számlák 1931. 10. Hincz Gyula levelezés 11. Gyászjelentések újságokban S. M. 1977. július 8-i halála miatt; Kórházi értesítés Schultheisz Miksa haláláról 12. Barátok levelei 13. Sándor Pál iratok –a Zsidó Múzeumnak átadva - 1966; A Fejér megyei Múzeumnak kölcsönadva-Bokros Birman Dezső: Fekvő akt 1968. 14. Csontváry Kosztka Tivadar Almát hámozó öregasszony című képének átadása a Magyar Nemzeti Galériának restaurálásra 1976. április 1. 15. Schultheisz villa alaprajza Bp. I. Rezeda u. 14.; Lónyai u 14. +Számlák, elszámolások 16. Névjegykártyák (köztük nagyon szépek is vannak) 17. Schultheisz Miksa imakönyve Schultheisz Miksa és felesége személyes iratai 4 1. Schultheisz Miksa mentességi igazolványa 1944-ben a munkaszolgálat alól 2. Schultheisz Miksa igazolása a sorozóbizottsági tagságról -1944 3. Schultheisz Miksa Alkalmazotti igazolványa a Magyar Zsidó Hitközségnél – 1944. szept. 6- 4. Schultheisz Miksa tábori levelező lapja feleségének – 1944. november 4. 5. Adásvételi szerződés özv. Polákovits Mátyásné szül. Schlesinger Hemina és Schulteisz Miksa között 1944. márc. 22. 6. Okleveles könyvvizsgálói oklevél – 1951. 7. Igazolás a Hites Könyvvizsgálók Országos Szövetsége tagságáról 1945; 1949+ Hites Könyvvizsgálók Országos Szövetségének országos listája 8. Vasutasok Szakszervezete Emléklap – 1970. április 4. 9. Nyugdíjba helyezési értesítés – Bp. HÉV Rt. 1935. 10. Kereseti kimutatás – HÉV 1931. február 11. Vámhivatali Vizsgálati jegy szárazelem nagyothalló részére – 1949. 12. Síremlék számlák – 1941. április 3. Nordo Nazareno Síremlék lerakata 13. Német jóvátétel – NÜB – 1973. 14. Állampolgársági igazolvány – 1938. 15. Igazságügyi szakértői igazolás – 1956; 1963. 16. HÉV felügyelői kinevezés – 1923.; igazgatóhelyettesi igazolás 1932. 17. Chevra Kadisa felvételi igazolás 1940. 18. BHÉV igazgatóhelyettesi kinevezés – 1931. 19. Bizományi felvételi jegy – 1969. 20. Spitzer Erzsébet Elemi iskolai Értesítője 1908-12. Lónyai u. Elemi Iskola 21. Spitzer Erzsébet himlőoltási bizonyítványa – 1902. 22. Meghívó a BIH Páva utcai körzetének választmányi ülésére – 1974. 23. Meghívók a Szépművészeti Múzeum kiállításaira – 1955-1956. 24. Stafírung (?) lista 25. Schultheisz Miksa és László Jenő könyvvezetők illetmény emelési kérelme a Budapesti Közúti Vaspálya Társaság igazgatóságához 1920. febr. 3. 26. Naptár az 5682 (1921/22) és az 5700 (1939/40) zsinagógai évre 27. Emléklap a Dohány utcai főtemplom 1859. szeptember 6-i felavatására. Tervezte: Munkácsi Ernő 28. Az Országos Magyar Zsidó Segítő Akció (OMZSA) adománygyűjtő szórólapja 29. Képes Családi Lapok előfizetői felhívása 30. Melegruha felajánlás zsidó munkaszolgálatosok részére – űrlap 1942. MIOI- MAOIHKI 31. Schultheisz Miksa Igazolványa a Magyarországi Zsidók Szövetsége Ideiglenes Bizottsága Számvevőségétől 32. Szakmai életrajz a Szociáldemokrata Párt Értelmiségi Titkárság számára, 1945. 33. Emlékek, prospektusok Jugoszláviából – 1933. 34. Részvényeladás: Belvárosi Vászonáru Rt. – 1930. 35. Utazási terv 1966. 36. Hites Könyvvizsgálói igazolvány – 1944. 37. Pénzintézeti Központ értesítése -1948. Schultheisz Miksa és felesége iratai 5. 1. Esküvői gratulációk – 1928. 2. Pesti Magyar Kereskedelmi Bank igazolása – 1945 3. Magyar Általános Hitelbank igazolása 500 dollárról – 1947. William S. Sussman 4. Múzsák előfizetés – 1972-74. 5. Kondoleáló levelek Schultheisz Miksa elhunyta alkalmából – 1977. 6. Kemény Hugó vezérigazgató (Selyem és Gyapjúszövőgyár) kondoleáló levele Spitzer József elhunytra alkalmából – 1942.; Magyar Autó Forgalmi Rt; 7. Névjegyek, cédulák 8. Háztartási feljegyzések 9. A Fiúárvaház és a Leányárvaház peszachi adománygyűjtő levele Schultheisz Miksánénak 10. Trieszti Általános Biztosító Társulat éves számlája – 1944. 11. Gelka javítási számla - 1976 – 12. Levelek Lymfitől (Schultheusz Miksáné) 13. Levelek Palitól 14. Levelek Székely Gézától 15. Levelek Katótól 16. Levelek Annustól 17. Levelek Wertheiméktől 18. Levelek Földes Zoltántól 19. Levelek Miskától 20. Levelek Renée-től 21. Levelek Irénkétől, Arthurtól 22. Levelek Jancsitól és Marikától 23. Gold Imre levelei 24. Szász Béla levele - 1934 25. Képcsarnok Vállalat – átvételi elismervény képek visszaszolgáltatásáról a Csontváry Teremben rendezett „Harcoltak az életért Vietnám” kiállításon – 1976. 26. Levelek Mausytól 27. Tibor J. Waldman üdvözlete New Yorkból – 1976. 28. Alice Löwy levele németül 1919. 29. Victor Aprowitzer héber nyelvű levelezőlap Bécsből Breslauba, Prof. Michael Guttmannak címezve – 1917. + Héber nyelvű irat 30. Katonai levelezőlap fényképpel – Rózsahegy, 1917. IX/29. 31. Üdvözlőlapok külföldről Schultheisz Miksa és felesége iratai 6. 1. Schultheisz Miksa levelei feleségének a balatonfüredi gyógyüdülőből és Balatonalmádiból – 1955. 2. A Magyar Színházi Intézet elismervénye az megvétel céljából átvett Barna Elek rajzokról – 1971. 3. Spitzer József halála 1942. február 1. és temetése 1942. február 4.-igazolás. Írta: Grosz Hermann 4. -OTP kifizetés igazolás a MIOK Szeretetkórháza számára: Schultheisz Miksa számára 1977. jún. 24-én 40.800.- forintról 5. Őszi ünnepi imarend a Dohány utcai templomban – 5735-1974. 6. A Szépművészeti Múzeum értesítése restaurálás elkészültéről – 1955 7. Ünnepeink 5728/1967; 5735/1974; 5746/1975 a BIH Leányárvaháza számára 8. Igazolószelvény az 1945. március havában elrendelt összeírásról – Schultheisz Miksáné 9. A budapesti vallásfelekezetek hitközségi adórendszere – Kongresszusi neológ hitközségek 10. Házfelügyelői igazolás Schultheisz Miksáné részére az 1944-ben elhagyni kényszerült Lónyai u. 14-ben lévő lakásról – 1959. 11. Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének igazolása Schultheis Miksáné tagdíj befizetéséről 1977. 12. Schultheisz Miksa orvosi leletei 13. Kéményseprési számlák – 1947-48. Dózsa György u. 26 és Révai u. 37. 14. Családi évszámok 15. Üdvözlőlapok 16. Levelek Böskétől, Imrétől 17. Levelek Tibortól és Marikától 18. Levelek Sági Erzsébettől 19. Üdvözlőlapok 20. Fischer Manóné levelei 21. Schultheisz Miksa kérelme a Központi Választmányhoz a 4800/1939. M.E. sz. rendelet 6. paragrafusában előírt Tanusítvány iránt – anyakönyvi kivonat mellékletekkel 1939. 22. Schutz-Pass Schultheisz Miksa részére – 1944. szeptember 28 aláírás: Raoul Wallenberg 23. Behívó sorozásra munkaszolgálathoz 1944. október 9. 24. Belügyminiszteri értesítés – 1947. 25. Földes Béla építőmester számlái 1940-ből a Magyar u 42 és a Rezeda u 14. szám alatti házakban végzett munkáról; 26. Schultheisz Miksa Felső Kereskedelmi Iskolai Bizonyítványai – 1904-1907. Schultheisz Miksa és felesége iratai 7. 1. A Magyar Nemzeti Galéria kérése Csontváry albumhoz - az Almát hámozó asszony című képéért 1976.aláírás: Pogány Ö. Gábor 2. Schultheisz Miksa nyugdíj kötvénye – 1915. 3. Schultheisz Miksa illetmény igazolásai – 1912-1917; 1924; 1926. 4. Szerződés a BHÉV és a Nova Kereskedelmi és Ipari Rt ügyeinek intézésre külön díjazásért 1923. 5. Védetté nyilvánító okirat a Művelődési Minisztérium Levéltárai és Múzeumi Főosztályától – 1961. + Kivonat a Nemzeti értékű magángyűjteményekről 6. Okleveles könyvvizsgálói oklevél – 1951.; 1933 7. Bajcsy-Zsilinszky Endre köszönő levele a Szabad Szónál végzett könyvvizsgálói munkáért – 1943. – Másolat 8. Öregségi nyugdíj megállapítás – 1955; 1958; 1961. 9. Felügyelő bizottsági tagság a Budapest Főváros Fürdőigazgatóságánál – 1927. 10. Könyvszakértői kinevezés a fővárosi árvaszékhez – 1932; 1937-1942.. – Másolat 11. Bizonyítvány cégjegyzési jogosultságról – 1948. 12. Értesítés igazságügyi szakértői kijelölés megszűnéséről – 1965. 13. Bizonyítvány szolgálati jogviszony 1934-beni megszűnéséről – 1944. 14. Imaszék igazolvány Schultheisz Miksa számára – Dohány templom férfi balközép 47/3. – 1965 PIH 15. Felső Kereskedelmi Iskolai igazolvány 1908.– másolat 16. Svájci látogatás – 1974. 17. Singer Gáborné kérvénye kegydíjának kifizetéséért Budapesti Húsnagyvágó Rt. – 1942.; valamint Dukesz és Társa panasza, 1943. 18. Szavazóigazolvány Schultheisz Miksáné részére az 1939. május 28-i országgyűlési választásokra 19. Spitzer Gerzson kiházasítási alapítvány pályázatai 20. Érettségi találkozó 1938. Gundel étterem – fotó 21. Leszerelési jegy – 1944. november 20.; Romeltakarításra alkalmatlan – 1944. aug. 8. Igazolás a Magyarországi Zsidók Szövetsége Ideiglenes Intéző Bizottságától 22. Első és Második Békekölcsön igazolás – 1951. 23. Kerületi Rabbiság Zsámbéki igazolása, hogy Schultheisz Géza atyja Schultheisz Gábor volt - 1912. 24. Levél Fleischmann László BIH elnökhelyettesnek: nem vállalja a képviselőtestületi tagságot – 1957. 25. BHÉV alkalmazotti esküszöveg 1950. 26. A minisztérium Számviteli Bizottságának Megbízása konzervipari szakmai számlakeret kidolgozására – 1947. 27. Szobotka Imre: Zebegény c képéről átvételi elismervény a Magyar Nemzeti Galériától – 1971 a Szobotka emlékkiállításra 28. Meghívó az MNG Aba-Novák Vilmos kiállítására – 1962. 29. Pék mesterlevél /Meister-Brief Kornmarkt Zsámbék 1865. Berger Jacob részére./ Külön nagy dossziéban./ 30. Gabonakereskedő oklevél 1859. / Külön nagy dossziéban./ 31. Schultheisz Miksa Állampolgársági igazolványa – 1939. 32. Igazolás, hogy Berger Jakab 1865-1894 között Bajnán lakott 33. Berger Jakab és Steiner Rési házassági anyakönyvi kivonata, 1862, Zsámbék 34. Berger Jakab születési anyakönyvi kivonata – 1838. Tétény. – Nagytétény Izraelita Hitközség 35. Schultheisz Miksa születési anyakönyvi kivonata – Esztergomi Főrabbiság – 1919 36. Népfölkelési igazolványi lap – Schultheisz Miksa részére – 1914. + Behívó – 1918. Schultheisz Miksa részére 37. Igazolási Lap - Budapest II. kerületi elöljáróság Nyilvántartó Hivatala, 1920. Schultheisz Miksa 38. Szociáldemokrata Párt Értelmiségi Titkárság – igazolt tagságról 1945 februárjától Schultheisz Miksa részére Schultheisz Miksa és felesége iratai 8. 1. Adásvételi szerződés a Nagyatádi Szabó utca 33.ról – 1944. február 2. Levelezőlap 1955. május – Bercel Mór új címe 3. Ketuba (?) 4. Schultheisz Miksa feljelentése lopás miatt – 130 Napóleon arany megőrzésre átadása – 1944. június 5. Reimer Ignác aranyműves kisiparos iparigazolványa – 1894. és 1899 6. Reimer Izsák (azonos Reimer Ignáccal) személyazonossági bizonyítványa – 1900. 7. Schutz-Pass Schultheisz Miksáné részére 1944. szept. 28. + A házparancsnok jelentése, melyik házban helyezte el -1944. Pozsonyi u. 4. 8. Izraeliták névsora Bajnán – az 1848/49 zsidó összeírás másolata 1938. 9. Megállapodás a Budapesti Közúti Vaspálya Társaság és a Budapest Székesfőváros Közlekedési Rt között - 1923. augusztus 3. – viaszpecséttel ellátva 10. Jegyzőkönyv a Budapesti Helyiérdekű Vasutak Rt. igazgatóságának 1931. december 14-i üléséről 11. Jelentés és zárszámadás a Nova Közlekedési és Ipari Rt- 1931. évéről – 1932. 12. Előterjesztés a luxemburgi bank BHÉV többségi részesedésének megszerzésére – 1930 13. BHÉV hivatalnokainak fizetési táblázata - 1915 14. Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy 218. számú igazolása Schultheisz Miksa részére, 1950. +A Nagypáholy munkarendje 1949. szeptember; Weininger Antal két előadása – 1947; Fonagy Béla megnyitója, Névjegyzék, 1948; Kamerun és Togó térképe. 15. Schultheisz Miksa népmozgalmi nyilvántartó lapja – 1940. 16. Schultheisz Miksa igazolványa az Országos Munkaerőgazdálkodási Hivataltól – 1949. 17. Magyar Királyi Folyam és Tengerhajózási Rt. szabadjegy – 1930 18. Schultheisz Miksa BHÉV (hátoldalon fényképes) személyazonossági igazoló jegy – 1912. 19. Schultheisz Miksa leckekönyve és Diákigazolvány 1928/29. – Budapesti Egyetem Közgazdaságtudományi Kar i Revizorképző szak, + 2 vizsga jegy -1929. 20. Kölcsönkérő levél – 1936. 21. Bp. I. Rezeda utca 14. telek kisajátítása – 1953. Helyrajzok 22. Schultheisz Miksa könyvvezetői kinevezése a Közúti Vaspálya Igazgatósághoz 1918. november 23. Nagy Tibor és Székely Zoltán írásai Kernstok Károlyról 24. A Hatodik Izraelita Községkerületi Bíróság tagjává választották Schultheisz Miksát – az elnökség levele 1934. 25. A Vasváry Pál körzet megívója – 1978. március 26. BIH értesítés Schultheisz Miksa képviselőtestületi taggá választásáról – 1957. 27. Háztartási könyv 1978-79. Spitzer Erzsébet iskolai füzetei

Schultheisz Miksa Spitzer Erzsébet Kárpótlási iratok Schutzpass
L1_A2_32 Schultheisz Emil iratai 2 1923-1993 Schultheisz Emil 1 pallium irat HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Schultheisz Emil (1923-2014) iratai 1. Naplók: Alexander Bernát ifjúkori levelei Horváth Cyrillhez - jegyzetek; Gerő Ödön, mint műkritikus; Levelek az MTA Jóléti Csoportjának 2. Levéltervek; benne: az ELTE rektorához rubin diploma ügyében - 90-ik születésnapja alkalmából 3. Schultheisz Emil egészségügyi miniszter levele Miksának

Schultheisz Emil

Schultheisz család hagyatéka, 1996

L1_A2_61 Schultheisz Ernő és felesége Jáger Emma iratai 3 1911-1977 4 pallium irat

Schultheisz Ernő és felesége Jáger Emma iratai 1 1. A Budapesti Járásbíróság igazolása arról, hogy Schultheisz Ernő zsidónak tekintendő, felesége katolizál – 1944.április 25. 2. Családi levelek 3. Hagyatéki tárgyalási jegyzőkönyv 1966. szept. 26-i halála miatt; + Levelezés lord Balogh Tamással a hagyaték ügyében 4. Department of Trade and Industry, London levele – 1974. 5. Önéletrajz csasztuskában – 1946. 6. Levelek 7. Letéti igazolás Commonwealth Savings Bank of Australia – 1939. jan. 27. 8. Arcképes Belépőjegy a Margitszigeti Gyógyfürdőbe – 1938. 9. Schultheisz Ernő céges borítékja 10. Gold Imre levelei Párizsból ; + Hídtervezési program, 1917. 11. Schultheisz Ernő halotti anyakönyvi kivonata – 1966. szept. 26. 12. Budapesti Mérnöki Kamara Hivatalos igazolvány – 1929. 13. Igazolvány közérdekű munka végzésre – 1945. 14. Könyvelés 1977 áprilistól 15. Levelezés Jancsival Sao Pauloban 16. Pénzintézeti Központ Értékpapír osztályának jegyzéke a beszolgáltatott részvényekről – 1948. 17. Schultheisz Ernőné Jager Emma halotti anyakönyvi kivonata (1899-1959) 18. Schultheisz Ernő kézzel írott önéletrajza 1951. július 17; géppel írott Önéletrajza 1951. március 17. (Megjegyzés: Venetianer) 19. Schultheisz Ernő állampolgársági igazolványa – 1939. 20. (Párt?)Személyi adatlap Kérdőíve – 1952. Schultheisz Ernő 21. Schultheisz Ernő Vásárlási könyve 1941. Élelmiszerjegy Központ 22. Schultheisz Ernő katonai Igazolványi lapja 1942. Leszerelési lapja – 1944. 23. Schultheisz Ernő leltári lapja a Kresz Géza u. 27. 3. em.2. lakásban maradt. és onnan elvitt tárgyakról – 1944. június. A házparancsnok és a házfelügyelő aláírásával. 24. Schultheisz Ernő Munkabehívói – 1944. Július 25 és 30; október 11. 25. Schultheisz Ernő Keresztlevele – 1944. július 18. 26. Schultheisz Ernő kötelező adatszolgáltatása a Magyarországi Keresztény Zsidók Szövetségének – 1944. aug. + Tagsági Igazolvány 27. Schultheisz Ernő kérvénye Horthy Miklós kormányzóhoz - 1944. szept. 4. 28. Schultheisz Ernő Igazolványa a honvédelmi munka alóli mentességről 1944. 29. Schultheisz Ernő arcképes igazolványa – 1944. aug. 9. a Sziget u. 2-ben romeltakarításhoz 30. Vas Zoltán nemzetgyűlési képviselő által aláírt orosz- magyar nyelvű Engedély Schultheisz Ernő részére 1945. február – élelmiszer felvásárláshoz 31. A Budapesti Mérnöki Kamara kifizetése Schultheisz Ernő számára. 1945. 32. Svájci Követségi igazolás Schultheisz Ernő számára – 1944. okt. 23. 33. Szabad Pályán Működő Mérnökök Igazoló Bizottsága igazolása Schultheisz Ernőnek 1945. 34. Schultheisz Ernő orosz – magyar személyazonossági igazolványa – 1945. Schultheisz Ernő és felesége iratai 2. 1. Schultheisz Ernő Bérleti szerződése a Kresz Géza u. 27. 3. em. 2. lakásra – 1959. 2. A Budapesti Mérnöki Kamara tagdíjkivetése Schultheisz Ernő számára – 1929. 3. Röntgen szűrőlap – 1963. 4. Schultheisz Ernő és Schultheisz Ernőné közmunka igazolványa – 1945-1948. 5. Schultheisz Ernő Független Kisgazdapárt igazolványa – 1945. aláírás: Tildy Zoltán 6. Schultheisz Ernő Érettségi Bizonyítványa – 1914. 7. Schultheisz Ernő Mérnöki oklevele – 1921. 8. Schultheisz Ernő Iskolai bizonyítványai 1906-1914. 9. Schultheisz Ernő Esztergomi Izraeli Népiskolai bizonyítvány – 1904-1905. 10. Schultheisz Ernő Polgári személyi Lap – 1942. 11. Schultheisz Ernő orosz-magyar Igazolvány Bp. V. ker. -1945. január – az épületek megvizsgálására 12. Schultheisz Ernő Népfölkelési igazolványi lapja – alkalmatlan – 1918. 13. Schultheisz Ernő Műegyetemi leckekönyve- 1915-1919.+Nyári munkák, + Nyilatkozat okleveles mérnöki cím viseléséről – 1923. 14. Schultheisz Ernő szakszervezeti könyve –1951. 1958. 15. Schultheisz Ernő Nyugdíjazása – 1960. 16. Óvóhelyépítési megbízás – 1944. febr. 24. Schultheisz Ernő 17. Schultheisz Ernő felvétele az Óbudai Híd tervezéséhez – 1932 18. Schultheisz Ernő a KGM Tervez Irodáinál – 1954-1958 + személyzeti anyag 19. Schultheisz Ernő Kistarcsán, a Gép- és Vasút Felszerelési Gyárnál – 1915, 1921-1927. 20. Schultheisz Ernő malomellenőri kinevezése – 1932. Zalaegerszeg 21. Bérleti szerződés a Kresz Géza U. 27. 3. em. 2 lakásra – 1940. Schultheisz Ernő és Thein János 22. Schultheisz Ernő születési anyakönyvi kivonata – 1927. 23. Tanusítvány Schultheisz Ernő és Jager Emma házasságkötéséről – 1940. 24. Schultheisz Ernő európai útlevele – 1924. 25. Jager Emma névjegye(szép) Schultheisz Ernő és felesége, Jager Emma iratai 3. 1. Schultheisz Ernő házgondnokságára vonatkozó iratok: Tauber Alfrédné; Polákovits Mátyásé; Sós Ármin; Sándor Pál. – 1934. 2. Schultheisz Ernő megbízása Házgondnoki teendőkkel: Váczi út 112; 114; Árbócz u. 4. Visegrádi u: 111; 113; 115; 117; Andrássy u 89; Benczúr u. 2. – 1936. 3. Sós Endre háztulajdonos megbízása Schultheisz Ernőnek – 1945. 4. Lakbérpótlék fizetési kötelezettség megállapítása Schultheisz Ernő részére – 1960. Kresz Géza u. 5. A liptószentmiklósi Braun család budapesti ingatlan helyrehozatala - Schultheisz Ernő – 1951. 6. A Magyar Általános Hitelbank letéti jegyzéke értéktárgyakról, értékpapírokról– 1944. 7. Schultheisz Ernő lemondása a Kresz Géza u. 27. számú házban a Békebizottsági tagságról 8. Jager Emma (első) házasságkötése 1922. március 19-én Schlossberger Jenővel – anyakönyvi kivonat 1923. 9. Jager Emma születési anyakönyvi kivonata -1899. 10. Jager Emma Polgári leányiskolai igazolványa – 1914-15. 11. Adásvételi szerződés Schlossberger Jenőné Jager Emma és Szénási István fodrászmester között a Lánchíd u. 5. szám alatti fodrászüzletről 1940.április 17. 12. Házassági anyakönyvi kivonat Jager József és Gaszner Theresia 1856. Bátaszék (1939) 13. Születési anyakönyvi kivonat Gaszner Terézia 1838. Bátaszék (1939) 14. Születési anyakönyvi kivonat Jager József 1830.(1939) 15. Schultheisz Ernőné állandó lakásbejelentési igazolása – 1944. 16. Jager Emma születési anyakönyvi kivonata 1899 Bátaszék (1944) 17. Jager Emma keresztlevele- 1899 (1944) 18. Brunner Mária Borbála keresztlevele 1880 (1944) 19. Tanúsítvány Jager Emma kereszteléséhez 1899.+ keresztelési tanúsítvány 20. Brunner József és Geszer Alojzia házasságlevele – 1869. (1944) 21. Jager Ferenc születési anyakönyvi kivonata 1875 – (1939 Bátaszék) 22. Brunner József keresztlevele 1845. (1944) 23. Jager Ferenc és Brunner Mária Borbála házassági anyakönyvi kivonata – 1898 (1901) és házasságlevele 24. Schlossberger Jenő halotti anyakönyvi kivonata – 1926. 25. Schlossberger Jenő születési anyakönyvi kivonata – 1893. (1903) 26. Jager Ferenc Kijelentést igazoló lapja a Batthyányi u. 61. utcai lakásból elhalálozás miatt – 1940. 27. Számla Schlossberger Jenő emlékére a Farkasréti zsidó temetőben felállított márvány emlékműről 1927. 28. Jager András keresztlevele –Bátaszék 1800 (1939) 29. Schneider Anna keresztlevele – Bátaszék, 1802 (1939) 30. Jager András és Schneider Anna házassági anyakönyvi kivonata – 1926. Bátaszék (1939.) 31. GasznerMátyás születési anyakönyvi kivonata – Bátasszék, 1814 (1939) 32. Pajerle Klára keresztlevele – 1805. Bátaszék (1939.) 33. Gászner Mátyás és Kapurger Klára házassági anyakönyvi kivonata – Bátaszék 1836 (1939). 34. Schlossberger Jenőné Útlevele – kiállítva 1924. Schultheisz Ernő iratai 4. 1. A Pannonhalmi Szent Benedek Rend Esztergomi Katholikus Főgimnáziumának Értesítője az 1908-1909. évekről 109 p. 2. A Pannonhalmi Szent Benedek Rend Esztergomi Katholikus Főgimnáziumának Értesítője az 1911-1912. évekről. 143 p. 3. Schultheisz Ernő forgalmiadó könyve 1873-1977.

L1_A2_32 Schultheisz Jakab iratai 4 1827-1889 1 pallium irat

Schultheisz Jakab iratai 1. Másolat az 1827. febr. 16-án a Bajnán lakó Schultheisz Jakab részére Esztergomban kiadott igazolásról, hogy nem bevándorolt zsidó 2. Schultheisz Jakab (1764-1840) halotti anyakönyvi kivonata 1840. január 1. Zsámbék; + Ceruzával írt családfa 3. Gálosi Soma: 1848 előtti pesti zsidó családok 4. Kempelen Béla genealógus: A Schultheisz család leszármazása – családfa 5. Spitzer –család genealógiája 6. Zsámbék 223 számú Telekkönyvi birtoklap 1860-tól – 1939-ig 7. özv. Spitzer Gersonné szül. Schultheisz Júlia végrendelete – 1889. 12 oldal 8. Schultheisz Jakab Bizonyságlevél kérelme a Bajnai elöljáróságtól, hogy a községben maradhasson- 1827. 9. Schultheisz Jakab tartózkodási kérelme Zsámbékon – 1828

Zsámbék
L1_A2_32 Schultheisz családtagok iratai 5 Schultheisz Emil 4 pallium irat

Schultheisz Izsó és Jenő iratai 1. Pesti Chevra Kadisa mutatója a Mártír emlékműhöz: 1/a pillér, 3. névoszlop 2. Német jóvátétel- NÜB 1967 3. Schultheisz Izidor kérvénye a PIH Spitzer Gerzson Kiházasítási Alaphoz – 1912. 4. Feljegyzések, levél töredékek Kiss Ödönné Schultheisz Júlia iratai 1. Pesti Magyar Kereskedelmi Bank - Igazolás zárolt értékpapír letétről 1944. okt. 24. 2. Családi levelek 3. Végrendelet + hagyatéki végzés – 1977. 4. Levelezőlap Schultheisz Miksának 5. Schultheisz Juliska hagyatéka 6. Kiss Ödön (1894) születési anyakönyvi kivonata – töredékes – 1909. 7. Pesti Magyar Kereskedelmi Bank igazolása a táska letétről – 1945. További családtagok Schultheisz Marika;Schultheisz Gábor, Schultheisz Gáborné Biáról; Schultheisz Géza; Schultheisz Emil hadbíró, Schultheisz Izidor; Schultheisz Mátyás 1. Meghívó vizsgahangversenyre 1939. június. 14. 2. Chevra Kadisa igazolás a Biáról behozott 32/I szakasz 71 sor 3-4 sz. közös Schultheisz sírba temetés díjmentességéről Schultheisz Gáborné részére; + Schultheisz Jenő levele 1958.+ Chevra Kadisa levele 1958. szept. 30. 3. özv. Schultheisz Gáborné Sziget utca 40. 2. em. 11. társbérletének kiutalása Fehér Lajos részére. Schultheisz Gáborné 1964-ben külföldre távozott. 4. Levelezőlap Schultheisz Gézának – 1917. 5. Magyar Nemzeti Múzeum műtárgyszemle nyugta Schultheisz Gáborné részére – 1970. 6. Scheiber Sándor köszönő levele özv. Schultheisz Gáborné szőnyeg adományáért – 1968. 7. Levelezőlap Gézától – 1966. 8. Schultheisz Emil (1854) vezérőrnagy, egyetemi magántanár, hadbíró áttért. 9. Sütő kisiparos igazolvány Schultheisz Géza részére – 1890. Esztergom 10. Schultheisz Gézáné (1826(?)-1880) halotti anyakönyvi kivonata - BIH 11. Igazolás, hogy néhai Schultheisz Gábor 1866-1889 között Gyermely – Gyarmatpusztán lakott 12. PIH Esketési kivonat Schultheisz Gábor és Resi Liebner (Liebner Teréz) esküvőjéről – 1843. 13. Schultheisz Mátyás hagyatéka - 1866. október , Zsámbék 14. Schultheisz Miksa levelezése a Chevra Kadisával a zsámbéki zsidótemető kiürítése kapcsán. Kérte, hogy a temetőben fekvő Schultheisz Jakab, Schultheisz Gábor, Schultheisz Mátyás, Schultheisz Jakab, Berger Jakab, Berger Jakabné, Berger Hermin, Trebitsch Bernát és Trebitsch Bernátné sírjának felszámolásáról, a hamvakat a Rákoskeresztúri temetőben helyezzék el. - 1958. 15. Schultheisz Géza születési anyakönyvi kivonata – 1860. 16. Schultheisz Géza és Berger Regina házassági anyakönyvi kivonata – 1888. 17. Berger Regina születési anyakönyvi kivonata – 1866. Schultheisz hagyaték – vegyes iratok 1. Székely Géza Közlekedési Minisztérium MÁV Főkönyvelőség főrevizora – Békekölcsön jegyzések 1949- 1955. 2. Székely Géza fényképei – MUSZ 3. Székely Géza: Mondj igazat – Vígjáték 3 felvonásban 4. Egeressy András járásbírósági jegyző, Edelény zenés csasztuskái Székely Gézához – 1946 (?) 5. Schultheisz Miksa lakásában található könyvek, műkincsek leltára (felesége kézírásával?) 6. Schultheisz Miksa lakásának felújítási terve (felesége kézírásával?) 7. Székely Pál születési anyakönyvi kivonat – Beregszász 1911.(1933) 8. Kramer István önéletrajza – 1956. 9. Magyar u. 42. tervrajza – 1940. 10. Levente –füzet. Singer Endre 1937-38. 11. Magyar Országos Központi Takarékpénztár Betétkönyve 1940; Magyar Általános Hitelbank Betétkönyve 1942. 12. Schultheisz Miksa: Csillag Hugóné – Katz Hillél– ügy 1948. 13. Schultheisz. Miksa: Belvárosi Vászonárúgyár hites könyvvizsgálata – 1945. 14. Zweifler Ármin kérvénye a Chevra Kadisa elöljáróságához (dátum nélkül) 15. Kazár Gyula levele a bombázások utáni helyreállításról – 1948. 16. Özv Reimer Marcellné és Deutsch Alfrédné végrendeleti megbízása Schultheisz Miksának és rokonuknak, Seifert Gézának1965. 17. Száz napig voltam Izraelben (1963. X.-1964.I.) Schultheisz Miksa (?) megfigyelései – 68 oldal 18. Schultheisz Miksa számvizsgáló - Haas és Somogyi Rt. alkalmazottainak személyi kartonjai 1935-1938. . 19. Váltó háromezer forintról – 1959. 20. Fellebbezés telek kisajátítása miatt – 1963. 21. Emlékeztető néhai Zaudek Dezső bécsi lakos hagyatéki ügyével kapcsolatban – 1969. 22. Kner Imre és Kner Endre köszönő kártyája a Kner Izidor halála miatti részvétnyilvánításra – 1935. 23. Törvényszéki végzés a Vágó és tsa csődön kívüli kényszeregyezség ügyében – 1933. 24. Szenes Dezső és Braun Zelma házasságának felbontása – 1954. 25. Fabricki Hermann Konzervgyárának alaprajza, Bp. VI: Csata u. 25.

Schultheisz Emil
Látványraktár1 L1_A2_33 Schultheisz Marietta - Baba iratai 6 1930-1940 3 pallium irat

Schultheisz Marietta - Baba iratai 1. Schultheisz Marietta (Baba) halotti anyakönyvi kivonata – 1940. 2. Várnai Zseni verse Schultheisz Miksa kislányáról; 3. Miklós Schlesinger orvos levelei Szlovákiából, Luvinobanról 4. Lovagló leckejegy a Trattersallba; 5. Park Szanatórium – Vizsgálati jegyzőkönyv – 1940. 6. Sándor Pálné levele – 1936. 7. Baba halálakor a nagyszülők által elmondott beszéd – 1940. november;, 8. Ismerősök levelei 9. Fischer Manó levelei Baba haláláról 10. Baba barátainak, ismerőseinek levelei Schultheisz Marietta (Baba) iskolai füzetei 1. Az írás kezdete, Zsinórírás, szépírás 2. Házi gyakorlatok 3. Helyesírás – nyelvi gyakorlatok - fogalmazás 4. Számolás 5. Rajzfüzetek 6. Hangjegyfüzetek Schultheisz Marietta (Baba) iskolai füzetei 1. Mérés, Nyári gyakorlatok, Énekfüzet 2. Kivágós füzet

Fényképalbumok: I: http://collections.milev.hu/items/show/31085 II: http://collections.milev.hu/items/show/31086 III: http://collections.milev.hu/items/show/31087 IV: http://collections.milev.hu/items/show/31088 V: http://collections.milev.hu/items/show/31089

L1_A2_62 Kiállításmeghívók a Schultheisz hagyatékból 7 L1_A1_22 Fényképek a Schultheisz hagyatékból 8 1 doboz fénykép

Schultheisz családi fényképek 1. 1. Jugoszláviai fotók és negatívok 2. Utazások fotói 3. Schultheisz Gábor fotója 4. Schultheisz Miksa édesapjának fotója 5. Schultheisz Miksa édesanyjának fotója 6. Schultheisz Irén csecsemőkori fotója 7. Egyéb családtagok fotói Schultheisz családi fényképek 2. 1. Schultheisz Miksa és felesége fotói 2. Schultheisz Miksa hivatali összejöveteli fotói 3. Schultheisz János fotói 4. Schultheisz Miksa fényképes HÉV-MÁV személyazonossági igazolójegyei 5. Schultheisz Katica fotói 6. Schultheisz Géza fotói 7. Schultheisz Ármin fotói Schultheisz családi fényképek 3. 1. Schultheisz Manó fotói 2. Schultheisz Dezső fotói 3. Schultheisz Vilmos fotói 4. Schultheisz Irén fotói 5. Schultheisz Mariska/Marietta fotói 6. Schultheisz Judit fotói 7. Schultheisz Ernő fotói 8. Schultheisz Miksa szüleinek (?) képei 9. Sába királynője – fotók Aranyvirág felirattal Schultheisz családi fényképek 4. 1. Baranyai és Tsa fotója az egyik Schultheisz fivérről -1921. 2. Baranyai és Tsa fotója az egyik Schultheisz gyerekről 3. Meyersberg Bözsi fotója Schultheisz Miksáról – 1918. 4. Meyersberg Bözsi fotója Schultheisz Miksáról – 1918. 5. Műtermi fotó Aranyvirágról 6. Műtermi fotó Aranyvirágról 7. Családtagok, ismerősök fotói 8. Családtagok, ismerősök fotói 9. Családtagok, ismerősök fotói