Subjects - Prédikáció

Adler Illés beszéde

Millenniumi beszéd. Óbuda, 1896

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-32

Date(s)

 • 1896 (Creation)

Level of description

Item

Adler Illés beszéde

Székfoglaló beszéd

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-33

Date(s)

 • 1897 (Creation)

Level of description

Item

Adler Illés beszéde

Arany lakodalom. ünnepi beszéd 1848 emlékére. Óbuda, 1898. április 11.

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-34

Date(s)

 • 1898 (Creation)

Level of description

Item

Bárány József beszéde

Bárány József hitszónok és Scheer benő hitközségi elnök Bárány beiktatási ünnepségén, Debrecen, 1886. szeptember 16.

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-26

Date(s)

 • 1886 (Creation)

Level of description

Item

Benoschofsky Imre beszédei

Harminc év után. Beszédek, 1958.

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-55

Date(s)

 • 1958 (Creation)

Level of description

Item

Blau Lajos beszéde

Ünnepi beszéd az Országos Rabbiképző Intézet 50 éves jubileumán. 1927. október 25.

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-40

Date(s)

 • 1927 (Creation)

Level of description

Item

Duschak Moritz prédikációja

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-12

Date(s)

 • 1865 (Creation)

Level of description

Item

Ehrlich Jakab beszéde

beszéd a nagyszombati zsinagóga avatásán, 1835. okt. 23.

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-4

Date(s)

 • 1835 (Creation)

Level of description

Item

Ehrlich Moric beszéde

Licht und Glaube. Ein Blatt zur Erinnerung an Johann Arany. Rohonc, 1882. december 9. Hanukka sabbatja

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-24

Date(s)

 • 1882 (Creation)

Level of description

Item

Eulenberg Salamon a Hősök emlékünnepélyén

E.S. A Hősök emlékünnepélyén 1925. május 31-én a rákoskersztúri temetőben elmondott emlékbeszéde

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-65

Date(s)

 • 1925 (Creation)

Level of description

Item

Fassel B. Hirsch beszéde

Schwab Löw pesti rabbi gyászemléke. Prédikáció, Nagykanizsa, 1857. pészach 8. napján

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-8

Date(s)

 • 1857 (Creation)

Level of description

Item

Handler (Hevesi) Simon beszéde

Az ember és a kinyilatkoztatás. Budapest, június 9. Megjelent: Lugoson.

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-36

Date(s)

Level of description

Item

Handler Márk beszéde

Szónoklat az egyenjogúsítási ünnepély alkalmával. Aszód, 1868. január 5.

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-14

Date(s)

 • 1868 (Creation)

Level of description

Item

Handler Márk iratai

L1_B3_72 Iratcsomó 2: HandlerMárk (1837-1911) beszédei, iratai 1. 1. 1878. május –júniusi állásfoglalás a 15 leszakadni kívánó hitközségek ügyében - kézírás 2. A Siófoki Hitközség német/jiddis nyelvű meghívólevele Handler Márk rabbi számára – 186...

Reference code

HU HJMA XIX-393

Date(s)

 • 1851-1911 (Creation)

Level of description

Subfonds

Handler Simon beszéde

Wahrmann Mór emlékezete. Országos Rabbiképző Intézet, 1892. december

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-29

Date(s)

 • 1892 (Creation)

Level of description

Item

Hirsch Moritz beszéde

Ferenc József és Elisabeth ezüstlakodalmára mondott beszéd, Óbuda, 1879. április 24.

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-21

Date(s)

 • 1879 (Creation)

Level of description

Item

Hirsch Moritz beszéde

Abschieds Wort.

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-22

Date(s)

 • 1880 (Creation)

Level of description

Item

Jellinek

Jellinek: Der Krieg! Ausprache und Gebet

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-10

Date(s)

 • 1859 (Creation)

Level of description

Item

Jellinek Adolf beszéde

Der Kampf Israels an der Geschichte. Rede am 7. tage des Pessachfestes. Bécs, 1880.

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-23

Date(s)

 • 1880 (Creation)

Level of description

Item

Katona József beszéde

Március 15 - március 19. Rádióbeszéd 1948. március 16-án.

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-54

Date(s)

 • 1948 (Creation)

Level of description

Item

Kaufmann Dávid beszéde

Kaufmann Dávid beszéde apósának, Gomperz Zsigmondnak búcsúztatásán. Budapest, 1893. június 11.

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-30

Date(s)

 • 1893 (Creation)

Level of description

Item

Kayserling Mayer beszéde

Der Feststraus. Israels Wehr und Sieg. Pest, 1974. szukkot első napján.
Nyomtatta: Wodianer, 1874

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-59

Date(s)

 • 1874 (Creation)

Level of description

Item

Klein Andor beszéde

Egy különleges munkásszázad számáéra rendezett péntekesti istentiszteleteken elhangzott beszédek. Abony, 1940. augusztus 10 - szeptember 13.

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-45

Date(s)

 • 1940 (Creation)

Level of description

Item

Klein Gyula beszéde

Ünnepi beszéd őfelsége Frensc József születésnapján. Szigetvár, 1883. augusztus 18.

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-25

Date(s)

 • 1883 (Creation)

Level of description

Item

Klein Gyula beszéde

Kossuth Lajos emlékezete, Óbuda, 1894

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-31

Date(s)

 • 1894 (Creation)

Level of description

Item

Klein Mór rabbi búcsúzása

Klein Mór búcsúprédikációja áthelyezése alkalmából, 1880

Reference code

HU HJMA X-70-11-3

Date(s)

 • 1880 (Creation)

Level of description

File

Kohlbach Bertalan hagyatéka

Ziegler Ignác levele Kohlbach Bertalannak, 1884. Temesvári izr. hit. levele Kohlbach rabbinak 1895 Recepcióra és egyéb ünnepekre vonatkozó iratok és minták rabbisági idejéből: Kohlbach Bertalan rabbi péntek esti imakönyve az ifjúság számára, 1894...

Reference code

HU HJMA XIX-269

Date(s)

 • 1884-1896 (Creation)

Level of description

Subfonds

Kohn Eliezer Hirsch beszéde

Gyászbeszéd báró Eötvös József emlékünnepélyén. Dunaföldvár, 1871

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-19

Date(s)

 • 1871 (Creation)

Level of description

Item

Kohn Sámuel beszéde

Emlékbeszéd Meisel Wolf Alajos felett. Pest, 1868. január 5.

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-13

Date(s)

 • 1868 (Creation)

Level of description

Item

Kohn Sámuel beszéde

Meisel Wolf Alajos sírkőállításakor elmondott beszéd. pest, 1868. nove,ber 17.

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-16

Date(s)

 • 1868 (Creation)

Level of description

Item

Kohn Sámuel beszéde

1870. pészach első napján (április 16.) elmondott beszéde, Pest.
(Was haben die jüngsten Vorgaenge innerhalb der ungarischen Judenheit zu bedeuten?

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-17

Date(s)

 • 1870 (Creation)

Level of description

Item

Kohn Sámuel beszéde

Goldberger Jeannette temetésén elhangzott beszéde, Pest, 1871. január 4.

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-18

Date(s)

 • 1871 (Creation)

Level of description

Item

Kohn Sámuel beszédei

Zsinagógai szónoklatok, ünnepi és alkalmi beszédek

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-20

Date(s)

 • 1875 (Creation)

Level of description

Item

Komlós Ottó beszéde

A halk suttogás hangja. Székfoglaló beszéd a székesfehérvári romtemplomban. 1947. június 8.

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-52

Date(s)

 • 1947. (Creation)

Level of description

Item

Krakauer Salamon beszéde

Beszéd a nagykőrösi zsinagóga avatásakor, 1817. szeptember 7.

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-3

Date(s)

 • 1817 (Creation)

Level of description

Item

Löw Immánuel beszéde

A mi zsinagógánk. Az új zsinagóga negyedszázados jubileuma, Szeged, 1928. május 8.

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-41

Date(s)

 • 1928 (Creation)

Level of description

Item

Löw Immánuel beszéde

Rambam. Emlékbeszéd. Szeged, 1935. április 17. Pészach

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-42

Date(s)

 • 1935 (Creation)

Level of description

Item

Löw Immánuel beszéde

Tizenkét forrás. Veadari emlékbeszéd. DSzeged, 1938

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-43

Date(s)

 • 1938 (Creation)

Level of description

Item

Löw Immánuel beszéde

A szegedi árvíz 1879-1929. Emlékbeszéd

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-61

Date(s)

Level of description

Item

Löw Lipót beszéde

Az idő hatalma. Az Országos Izr. Tanítóegyesület 3. közgyűlését megelőző istentiszteleten elhangzott beszéd. Szeged, 1868. okber 5.

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-15

Date(s)

 • 1868 (Creation)

Level of description

Item

Löw Lipót beszéde

Sámuel próféta és Széchenyi István történelmi párhuzamban. Szeged, 1860

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-63

Date(s)

Level of description

Item

Löw Lipót beszédei

Zsinagógai beszédek. Szeged, 1870

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-64

Date(s)

 • 1870 (Creation)

Level of description

Item

Münz Mózes: Lob und Denkrede

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-1

Date(s)

 • 1791 (Creation)

Level of description

Item

Perls Ármin beszédei

beszédei, Pécs, 1889-1910

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-27

Date(s)

 • 1889-1910 (Creation)

Level of description

Item

Perls Ármin beszédei

Beszédek 1889-1910, kiadás: 1936

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-57

Date(s)

 • 1889-1910 (1936) (Creation)

Level of description

Item

prédikáció

Trauerandacht ... Óbuda, 1847. február 7.

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-7

Date(s)

 • 1847 (Creation)

Level of description

Item

Prédikáció

Ünnepi szózat Kossuth Lajos 100. születési évfordulójára. Tartotta: Berger Vilmos, néptanító. 1902

Reference code

HU HJMA X-112-11-16

Date(s)

 • 1902 (Creation)

Level of description

File

Prédikációk gyűjteménye

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1

Date(s)

 • 1791-1958 (Creation)

Level of description

Series

Reich Béla beszédvázlatai

jászberényi rabbi beszédvázlatai

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-56

Date(s)

 • 1934-1944 (Creation)

Level of description

Item

Scheiber Sándor beszéde

Mózes fénylő arca. Üdvözlő beszéd a Budai Izr. HItrközség iskolaszékésnek Heller ünnepélyén. 1941. március 16.

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-46

Date(s)

 • 1941 (Creation)

Level of description

Item

Scheiber Sándor beszéde

A Pálma. A X. községkerület közgyűlésének istentiszteletén, szukkot 4. napján. PÉcs, 1941. október 9.

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-47

Date(s)

 • 1941 (Creation)

Level of description

Item

Scheiber Sándor beszéde

Emlékbeszéd Klein Lajos baracsi földbirtokos (1866-1942) felett. Dunaföldvár, 1942. május 22.

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-48

Date(s)

 • 1942. (Creation)

Level of description

Item

Scheiber Sándor beszéde

A három koszorú. Emlékbeszéd dr. Heller bernát sírkőavatásán. Farkasrét, 1944. március 19.

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-49

Date(s)

 • 1944. március 19. (Creation)

Level of description

Item

Scheiber Sándor beszéde

Löw Immánuel emlékezete. Budapest, 1944. július 21, Szeged, 1947. április 23. temetés és exhumálás

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-50

Date(s)

 • 1944. július 21., 1947. április 23. (Creation)

Level of description

Item

Scheiber Sándor beszéde

A nagyon jó.... emlékbeszéd a mártírok emlékére rendezett istentiszteleten. Elmondotta a Magyar Rádióban. 1946. dec., 31.

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-51

Date(s)

 • 1946. december 31. (Creation)

Level of description

Item

Scheiber Sándor beszéde

Mártírok vére. A Vadász utcában elhangzott beszéd, 1948. január 1.

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-53

Date(s)

 • 1948. január 1. (Creation)

Level of description

Item

Schreiber Ignác beszéde

Ünnepi beszéd. Óbuda, 1921, március 17. Zájin ádár

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-39

Date(s)

 • 1921 (Creation)

Level of description

Item

Schwab Löw beszéde

József nádor tiszteletére mondott prédikáció, 1837. május 4.

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-5

Date(s)

 • 1837 (Creation)

Level of description

Item

Schwab Löw beszéde

Prédikáció V. Ferdinánd születésnapján, 1840. április 19

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-6

Date(s)

 • 1840 (Creation)

Level of description

Item

Schwarz Jakab beszéde

Hálaindulatok. Szónoklat magyar és német nyelven a magyar izraelita egyenjogúsításának örök emlékére.
Schwartz Jakab csáktornyai rabbi.
Kiadás: Nagykanizsa, Fischel Fülöp könyvnyomdája, 1868

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-62

Date(s)

 • 1868 (Creation)

Level of description

Item

Skreinka Lázár beszéde

Ferdinánd látogatása alkalmából mondott beszéd, Arad 1838. május 30.

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-58

Date(s)

 • 1838 (Creation)

Level of description

Item

Spira Salamon beszéde

Beszédek. Miskolc, 1938

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-44

Date(s)

 • 1938 (Creation)

Level of description

Item

Venetianer Lajos beszéde

A szeretet Izraelben. Beszéd. Szabadka, 1892. április 18.

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-28

Date(s)

 • 1892 (Creation)

Level of description

Item

Venetianer Lajos beszédei

Fohászok. Az Újpesti Izrl Hitközség templomában trtaotta Venetianer Lajos főrabbi.
A könyv jövedelme a városi népkonyháé

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-60

Date(s)

Level of description

Item

Wahrmann Izrael beszéde

A három császár találkozója alklalműából elmondott beszéed, Pest, 1814. október 1814.
Nyomtatás: Buda, Egyetemi Nyomda, 1814

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-2

Date(s)

 • 1814 (Creation)

Level of description

Item

Weisz Ármin imája

W.Á. hitközségi elnök imája, Halmágy, 1917. jom kippur

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-38

Date(s)

 • 1917 (Creation)
 • 1917 (Creation)

Level of description

Item

Wellesz Gyula beszéde

Az én szolgálatom. Beköszöntő. Budapest, 1910. szeptember 10.

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-37

Date(s)

 • 1910 (Creation)

Level of description

Item

Wézel-Diósi Sámuel beszéde

Emléknap. Alkalmi beszéd sz 1848 évi magyar alkotmány 50 éves jubileuma alkalmából. Déva, 1898. április 11.

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-35

Date(s)

 • 1898 (Creation)

Level of description

Item

Zipser Mayer beszéde

Schwab Löw gyászbeszéde

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-9

Date(s)

 • 1857 (Creation)

Level of description

Item

Zipser Mayer beszéde

Zipser Mayer rohonci rabbi beszéde a székesfehérvári zsinagóga avatásakor

Reference code

HU HJMA XXIV-C-1-11

Date(s)

 • 1864 (Creation)

Level of description

Item
Results 1 to 70 of 70
results per page