View authority record

Országos Magyar Izraelita Közalap

Identity area

Type of entity

Corporate body

Authorized form of name

Országos Magyar Izraelita Közalap

Parallel form(s) of name

Standardized form(s) of name according to other rules

Other form(s) of name

Identifiers for corporate bodies

Description area

Dates of existence

1896-

History

Places

Legal status

Functions, occupations and activities

Mandates/sources of authority

Internal structures/genealogy

General context

Relationships area

Related entity

Kohner Adolf (1866-1937)

Identifier of the related entity

P00334

Category of the relationship

associative

Dates of the relationship

Description of relationship

Control area

Description identifier

C00116

Institution identifier

HU HJA

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation, revision and deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

"Közalap. Teljes nevén Országos Magyar Izraelita Közalap, amely a recepció műve volt. 1896 jan. 5. Budapesten tartott országos értekezleten, mely a recepció folytán a hazai zsidóságra váró feladatokról tanácskozott, terjesztette elő Simon József (l. o ) a következő indítványt: « Annak emlékére, hogy az izraelita vallás a törvényesen bevett vallások sorába felvétetett, a magyarországi izraeliták közalapot alkossanak; a közalap rendeltetése legyen azon célok megvalósításának elősegítése, amelyek által a, magyar zsidóságnak nemzeti szellemben való fejlődése előmozdíttatik». Nagy lelkesedéssel fogadták az indítványt, melynek keresztülvitelét a kerületi elnökök testületére bízták. Ez a közalap elnökének Schweiger Mártont (l. o.) választotta meg. A közalap első tette az volt, hogy a Ludovika Akadémia javára 150,000 koronás alapítványt tett azzal a meghagyással, hogy az valláskülönbségre való tekintet nélkül adományozandó. A közalap, mely Kőrösmezőn magyar iskolát alapított, mindaddig, míg vagyona el nem értéktelenedett, hitközségeket segélyezett, özvegyeket és árvákat gyámolított, tudományos és művészi pályára készülő ifjaknak ösztöndíjakat adományozott. Élén Schweiger halála óta Kohner Adolf báró (l. o.) elnök áll. Ügyvezető elöljárója Mezey Ferenc (l. o.) volt. F.D." (Zsidó Lexikon)

Maintenance notes