30 Neufeld Zsigmond iratai HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
2015-08-23
Generated by qubit 1.2 2022-01-20 18:25:UTC English
Neufeld Zsigmond iratai HU HJMA XIX-30 1903-1967 Neufeld család 1 doboz irat HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Neufeld Zsigmond hagyatéka XIX-30<br /> Neufeld Lázár iratai <br /> - Neufeld Lázár obsitlevele, Körmend, 1910. <br /> - Neufeld Lázár népfelkelő igazolványa, 1917<br /> - Neufeld Lázár népfelkelő igazolványi könyve, 1901-<br /> - N. Lázár szül. akvi (1868) kivonat másodlata, 1938<br /> <br /> <br /> Neufeld Zsigmond iratai <br /> - N. Zs. iskolai igazolása, Zalalövő, 1903.<br /> - N. Zs. iskolai bizonyítványai, 1904, 1905, 1906, <br /> - N. Zs. gimnáziumi bizonyítványai, 1907, 1908, 1910 - 1914, <br /> - N.Zs. bizonyítványa a bécsi keresksdelmi akadémiáról, 1915<br /> - Igazolás N.Zs-nak arról, hogy a forradalmakban nem vett részt. 1919<br /> - N. Zs. alkalmazási igazolása, Siófok, 1921 <br /> - N. Zs. alkalmazási igazolása, Fehér László fakereskedőtől, 1923.<br /> - N. Zs. alkalmazási igazolása, Fehér László fakereskedőtől, 1925<br /> - N. Zs. illetőségi bizonyítványa, Zalamindszent, 1924<br /> - PIH anyakönyvi hivatalának igazolása N. Zs. lányának, Annának születéséről, 1931. <br /> - M. Kir. Hadilevéltár levele N. Zs.-nak, a kitüntetések iratainak megküldéséről, 1939<br /> - Manovill Andor nyilatkozata N. Zs. hadi tetteiről, 1939. <br /> - Igazolás N.Zs-nak kitüntetésekről, és az 1939 zsidótörvény alóli mentességéről, 1940.<br /> - N. Zs. kitüntetési igazolásai, másolatok a Hadilevéltárból, 1940<br /> - Neufeld Zsigmond mentesítési kérelme a kormányzóhoz, 1941. mellékletei: 13 db igazolás kitüntetésekről<br /> - N. Zs. iratainak listája a mentesítéshez, 1942. <br /> - Kivételezettségi igazolvány N.Zs. részére, 1943. <br /> <br /> Reich Katalin iratai <br /> - Reich Mór útlevele, 1919<br /> - Reich Katalin szolgálati bizonyítványa, 1898<br /> - Reich Katalin polgáris iskolai bizonyítványai, 1908-1914 (3 db) <br /> - Reich Katalin szolgálati bizonyítványa, 1920<br /> - Reich Katalin munkaviszonyának igazolása, 1925<br /> - Reich Mórné halotti akvi kivonata, 1925. <br /> - Reich Mór és Lang Nancsi illetőségi bizonyítványa, 1940. <br /> <br /> Neufeld Róbert iratai <br /> - bejelentést igazol szelvény 12 éves fiúgyermekekről és 16 éves nőkről (N. Róbert). 1940<br /> - Neufeld Róbert ellenőrzőkönyve, 1934<br /> - Neufeld Róbert oklevele gyorsíró versenyről, 1943. <br /> - 1 db bejelentőlap özv. N.Zsné és Neufeld Robert részére, Budapest, 1948. <br /> <br /> Neufeld Anna kárpótlási iratai <br /> - Általános Értékforgalmi Bank Kártalanítási osztály iratai Pulai Miklósné Neufeld Anna részére, 1964. <br /> - 1 db bejelentőlap, Neufeld Anna <br /> - PKKB levele Pulai Miklósné kárpótlási ügyében (N. Lajos holttá nyilvánítása), 1967 <br /> <br /> Egyebek <br /> 1 db közjegyzői igazolás, darabokban, megállapíthatatlan tartalommal <br /> - 1 db tollakból ragasztott mexikói emléklap<br /> - 1 db újságlap: Vasvármegye, 1934. június 12. <br /> - 1 db fénykép: 4 katona csoportképe, képeslapként elküldve N. Zs. részére, Letna-ra. (első világháború) <br /> - 1 db fénykép: fürdőruhás nő<br /> <br /> <br />

Neufeld család Mentesítés Kárpótlási iratok

Pulai Miklós ajándéka Benedek István Gábor útján, 2010