View authority record

Munkácsi Ernő

Identity area

Type of entity

Person

Authorized form of name

Munkácsi Ernő

Parallel form(s) of name

Standardized form(s) of name according to other rules

Other form(s) of name

Identifiers for corporate bodies

Description area

Dates of existence

1896-1950

History

Munkácsi Ernő
(Páncélcseh, 1896. augusztus 7. – Balatonfüred, 1950. szeptember 1.)
Ügyvéd, amatőr művészeti író. A Pesti Izraelita Hitközség főügyészeként dolgozott, emellett a múzeum 1931-es újjászervezésétől vett részt a múzeumi munkában. Kezdetben a Múzeumegyesület titkáraként, majd 1937-től a Múzeum ügyvezető igazgatójaként. Munkácsi állította össze az évenként megjelentetett múzeumi éves jelentéseket, melyeket az IMIT Évkönyveiben, 1940 után a Libanonban publikált. Munkácsi hitközségben betöltött vezető pozíciója hozzájárulhatott ahhoz, hogy a Múzeum aktívan részt vett a hitközségi politikában azáltal, hogy kiállításaival, kiadványaival történelmi legitimációt biztosított a hitközség tevékenységéhez. Munkácsi személyes érdeklődése elsősorban az itáliai zsidóság múltjának és művészettörténetének feltárására irányult, erről jelentek meg legfontosabb publikációi. Az 1930-as években több itáliai település zsidó emlékeit végigfényképezte, melyek alapján publikált, és melyekből 1937-ben kiállítást nyitott az „Olasz zsidóság egyházművészeti emlékei” címen. Ő kezdeményezte a Múzeum családtörténeti kiadványsorozatának megjelentetését, melyben végül csak saját családja története jelent meg, édesapja összeállításában: Munkácsi Bernát: A nyitrai, nagyváradi és budapesti Munk-család, valamint a nyitrai, nagytapolcsáni, balassagyarmati, nagykanizsa, szentesi és budapesti Felsenburg-család genealógiája. Budapest, Magyar Zsidó Múzeum: 1939. 1944-ben tagja lett a pesti Zsidó Tanácsnak, mely miatt 1946-ban népbírósági eljárás alá vonták, ami ugyan felmentésével végződött, de szívbetegsége ezt követően súlyosbodott, és 1950-ben elhunyt.
Múzeummal, múzeumi tárgyakkal kapcsolatos publikációi:
Munkácsi Ernő: Livornói régiségek. Antiquitates Liburnenses. Budapest: Múlt és Jövő kiadása, 1935.
Ernst Munkácsi: Der Jude von Neapel. Zürich: Die Liga, 1939.
Munkácsi Ernő: „A Zsidó Múzeum Mendel–prefektus emlékérme. (Örkényi Strasser István szobrászművész alkotása)”, Libanon (1940): 1–3.
Munkácsi Ernő: Corpus Inscriptionum Judaicarum. Az ókori zsidóság feliratos történeti forrásai. A Vatikán kiadásában, 1940.
Munkácsi Ernő: „Mendel prefektus hiteles portréja”, Libanon (1941): 82-83.
Ernest Munkácsi: „Ancient and Medieval Synagogues in Representations of the Fine Arts”, In: Mahler Ede emlékkönyv. Budapest, 1937. pp. 241–251.
Munkácsi Ernő: Miniatűrművészet Itália könyvtáraiban. Héber kódexek. Budapest: Országos Magy. Zsidó Múzeum, s.d.
Munkácsi Ernő: Küzdelmes évek... Cikkek és tanulmányok a magyar zsidóság elmúlt évtizedéből. Budapest: Libanon kiadása, 1943.
Munkácsi Ernő: Könyvek és kövek. Budapest, 1944.
Munkácsi Ernő: „Eszter könyvének művészete”, Évkönyv [MIOK] (1974): 232-253.

Places

Legal status

Functions, occupations and activities

Mandates/sources of authority

Internal structures/genealogy

General context

Relationships area

Related entity

Munkácsi Bernát (Nagyvárad, 1860 - Budapest, 1937)

Identifier of the related entity

Category of the relationship

family

Dates of the relationship

1896 - 1950

Description of relationship

Munkácsi Ernő Munkácsi Bernát fia

Control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation, revision and deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Maintenance notes