new approved conventionDeclaration detailLevel http://ica-atom.org/doc/RS-2#5.4 created February 19, 2016 11:09:37 AM CET human revised August 5, 2021 1:45:28 AM CEST human person Mandl Bernát conventionDeclaration 1852-1940

"M. Bernát, pedagógus és történetíró, szül: Szenicen (Nyitra vm.) 1852. Héber tanulmányait Kismartonban Hildesheimer Izrael és Nikolsburgban Feuchtwang rabbiknál végezte. Később pedagógiai pályára lépett. Budapesten végezte az Orsz. Izr. Tanítóképzőt, azután az állami polg. isk. tanárképző intézetet. Közben nevelősködött. Ez idő alatt tanulmányúton volt a nyugati államokban. 1896 óta a Pesti Izr. Hitközség polgári fiúiskolájának tanára és c. igazgatója. Évekig volt újságíró, majd alapos tudásra és széles látókörre valló pedagógiai és történelmi tanulmányokat írt az IMIT évkönyveibe, a Magyar Zsidó Szemlébe, az Egyenlőségbe és más magyar és külföldi lapokba. Különösen értékesek a magyarországi zsidóság történetére vonatkozó kutatásai. A pozsonyi zsidóság múltját feltáró monográfiája még kiadatlan. Megjelent munkái: A Pesti Izr. Hitközség fiúiskolájának története Budapest (1896); A magyarhoni zsidók tanügye II. József alatt (Budapest 1901, németül: Frankfurt 1904); A magyarországi izr. iskolák állapota a XIX. században (Budapest 1909); Med. Dr. Markus Mozes, Sohn des Pressburger Oberrabiners, Arzt in Deutschland (Wien 1928). E lexikon munkatársa."

Mandl Bernát hagyatéka