22 Magyar Izraeliták Pártfogó Irodája (MIPI) iratai Generated by qubit 1.2 2022-01-18 22:21:UTC English Magyar Izraeliták Pártfogó Irodája (MIPI) iratai HU HJMA IX-22 1938-1949 Magyar Izraeliták Pártfogó Irodája (MIPI) 7 kisdoboznyi iratanyag Hungarian

https://library.hungaricana.hu/hu/collection/mioi_segelyszervezetek_mipi/

Iratok, évenkénti rendben

Magyar Izraeliták Pártfogó Irodája (MIPI) Segélyszervezet Holokauszt / Holocaust