C00055 new approved HU HJA conventionDeclaration detailLevel http://ica-atom.org/doc/RS-2#5.4 created August 23, 2016 3:30:27 PM CEST human revised May 28, 2021 2:41:40 PM CEST human Izraelita Magyar Irodalmi Társulat (rövidítve: IMIT) az Országos Izraelita Iroda kezdeményezése folytán hosszabb eszmecsere után 1894. február 14-én tartotta alakuló közgyűlését. Célja a zsidóság vallásos és tudományos irodalmának, valamint felekezeti életének ismertetése, idevágó munkák kiadása és terjesztése, nyilvános felolvasások és pályakérdések kitűzése és jutalmazása által. A társulat székhelye Budapest. Évente Évkönyvet adott ki, és ők adták ki a szöveghez szigorúan alkalmazkodó első magyar nyelvű teljes bibliafordítást négy kötetben. (Zsidó Lexikon) corporateBody Izraelita Magyar Irodalmi Társulat conventionDeclaration IMIT conventionDeclaration Hungarian Jewish Literary Society conventionDeclaration 1894-1948 Budapest

Magyar Zsidó Múzeum 1910 1931 Kohn Sámuel 1894 1920 Földes István Hevesi Simon 1905 1943 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat (IMIT) iratai