new approved conventionDeclaration detailLevel http://ica-atom.org/doc/RS-2#5.4 created April 7, 2016 11:14:13 AM CEST human revised September 15, 2017 10:51:13 AM CEST human person Hevesi Ferenc conventionDeclaration Lugos, 1898. július 15. - USA, 1952.

Hevesi Simon fia 1912-1921-ig volt az Országos Rabbiképző Intézet növendéke. 1921-ben írta doktori disszertációját, melynek címe: Philosophiai elemek Száadja gáon arab bibliafordításaiban és kommentárjaiban (Bp., 1921). 1922-ben avatták rabbivá, ezt követően választották meg Székesfehérváron a neológ hitközség főrabbijának. Kiváló szónokként tartották számon. Hittudományi munkái magyarul, héberül jelentek meg: A Jelenések könyvéből (Bp., 1924); A peszach hagáda fordítása (1924). 1930-tól rabbi, 1939-től főrabbi Budapesten. 1939-1946 között tanított az Országos Rabbiképző Intézetben. 1945-1946-ban tábori főrabbiként tevékenykedett. 1946-ban az USA-ban telepedett le. 1946-tól Honoluluban (Hawaii) volt rabbi.

http://collections.milev.hu/items/show/27276

Hevesi Ferenc